Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 1 HAZtRAN 1991 DÖVlZ KUflLARI OÖYİzin Onsi 1 ABDDotal lAtnankhria 1 AvusMyı Dotan 1 DiM<J FfM9 1 Fransu Frangı 1 HoHMta Ftorini 1 bvaç Kronu 1tariçre Frangı lOOİMyınLMi 1 J»onYeni ISHtfn 1 S.Anbist«n PJytf DOVB Ahş «81.82 2364.21 3105.86 114.95 697.57 2099 16 660.22 Z774.86 318.89 29.57 6966.04 1068.46 Oovız Safcs 4090.00 2368.95 3112.06 15.18 698.97 2103.37 66154 2780 42 ;19.53 29.63 7000.04 1090.64 Ehktif 4077 74 236185 3053 06 113 00 696 87 2097 06 653 52 2772 09 313 47 29 27 6979.05 1061.25 Efektrt Satiş I 4102 27 2376 08 3121 42 115 53 701 07 2109 68 663 52 2788 76 320 49 29 72 7021.04 1093.91 1 Haziran Atuzam 1991 S 1.7265 Mman Maıta S 5.8514 Fr.Frangı S 1.9444 Hol.Bonnı S 1.4710 bv 11280.00 Hal Frangı Lıreti S 138.05 Japon Yeni t 3.7500 S Arab RıyaJi E 1.7115$ BORSADA 31 1NfH IM1 gZZ Mttar 1K41MM.0» S.1U.7M (Oncelg) B«giK_endete: 3580 31 Mai endeks: 3040.81 Smai endeks. 3912.88 M M M M I MMjflt ı i JSU.10 MMI H M K 3nU7 Sa (önceki) Biteşik endeks: 3602 83 MaS endeks. 3041. MamÇlnt (A) M m C t n <Q Att TMBM Mtunk MftoHoHhg İmJmW ANtstf M M ÇM%V Aygtz Mn traMMM «•3 . Bftftt İMt ••M4HJ Ottft? Oo0ın M M Mktw |B«»Yanm 5525 AMKtank taMt Ontenl* tttatF*. Hıktif bkma LMttyPMm tarirOÇ E M Rrtman SLekMMyt MpezMOt fcçYaîüî Ktnya (5m«nto Konisj «•miMTar Mj|»J KBÛıyt Ponılın UlsKıdfc MHmıTıtanı_ MnnrB M OM ItanMİ M M M •m MfcMk MM HcMkv «KTunzm M|dt CtaNMo Ok»T*ttl Ohafea Otosan n m F H P n M * P a a r U t h M r t a f n t t Pw*ı Pknaş PtMOfts. Ptfylen * * * * •• Svtuysın Stk» SmEMdroı* Tanagnu TİfeMMnlı Tıtetaş Ttoan TJmN*. T hj B*ik fBl 1M B J I * (Aj T k Bank. ıC) TKB Toprat KJflrt U&MK T * I ^ B £•• T.S.K-B. (BU) TJ) DAMn tanMal n»m mvT. Tubvg TBttnbvk rası VW F Nnlifliı Ytstş füpı Kftf YAnss ûnMose- aptn S20000 1O5O00 30500 M H 6800 5400 290» 4OD0 titM 3100 112» 27500 8900 14250 3950 5300 ii<no sm 11H» 45O0 « M H M 6300 ITM 1f7M 26600 IMM 41S0 «IM. Mİ 2100 tm 8100 3060 4700 5900 8200 1100 21000 2350 I M İ 20000 8500 1900 MM 2300 9100 7000 IMM 6300 UM tm32500 2750 6600 M M 10000 1*00 1800 nn3200 1300 tTM » M 7 » I S M 850 14M 1 0 i 6300 110000 1000 21» 9200 M00 49M İNV S1M 7M İMM ZMC 3800 4000 5000 4490 I M M 10750 10000 7800 11500 3190 £XMJ 3290 4500 4800 17M 22000 «10OO0 6600 2600 7400 mı «MttM 2200 9800 9600 1800 1200 3600 4250 1350 6000 1800 J1M 1750 aı dûşi» 500000 100000 29500 17M 6900 5300 28900 3800 1İ7Sİ 3000 n t * 26000 8500 13750 37» 5200 MM M M 1İ7M 4500 MM MM 17M 1İ7M 29000 IMM İ 7 M Mİ 2000 İ7M rm8100 2990 »700 5700 1050 20900 2300 I M İ 19000 8000 1900 M M 2250 9000 D M 6000 IMM 1KM 31000 2700 6500 MM 9800 1800 3000 1300 MM I7M 7M 12MI 825 I M İ 14M 110000 950 2100 9000 1990 44M 4SM •M lOTv IMİ 3860 4800 4260 2MV M M İ 10500 9900 7000 11000 3000 4300 17M 215O0 6300 2500 1HM H M 2050 9400 1600 110» 1350 5900 1700 ım1650 YAHRIM FONLAM t| Wnm-1 ı \MVHIV3 t *ttnn-4 k>ttnnt« ıferion-2 İnfcvton-3 IrtBrtoM nsVion-5 kmt W-1 )UBtW2 İÖatMfemri» Graıl \Uvun-3 tevi \ttnm-4 ^ • I M J Yklnnı-5 Etta*FbRi Esb**F«n2 EtfankFonS YKBSaMbrF.' YKBHSKF. YffiKanuF. YKBüMtF. Y*BKlrTOF. mDMF. YISKVHF. YHBAMfF. VUllFon-1 VHofFan-2 MUof Fofv3 VHgfHsse VUofDüı«9Fan \Wof Fw6 Qnb0k MMt fön Dçbtfk BeyK DoUnkPtnH» HMOnFan-1 MMFon-1 khHFbn-2 FraEFon-3 FhMFoM f%ws R)n-5 2MFOVİ 2fst ron~2 2rafll BS$H Fon 2k3*Fov4 H*Fon-1 ' H*Fon-2 tanâFon Pmjk Htet EnMFon-1 Eırt*Forv2 fenoK Fbn-1 bnHK FOTK2 IBosnk Fon SOnnrFan OmcFon EgıFon M n r a F o n BarirRm OMFon üûrtosK Fon NMFon BFon mO7S7 14JHS9 0BL1QS9 MJK90 19JBM7 14.12» 27Ü2J9 0708» B0)30 HUKtiP 1S02JBB B02İB SO2İB H.12J9 22.1087 rasam I2JQ2J90 30JBSO Z9ID91 «flff 31.1086 HXK90 02TI87 073188 07Ü388 0703S8 <S!OM 07IJÜ8 vsnm 190690 «Û690 QBOS88 HMX 18.1089 »mon 26JH90 U&30 2&0&8e 100439 280690 04.07.88 1ÛC50 15D7S8 SlKiflB 200789 18.12.89 2Q0a90 K1150 i4ieâo 14:0290 2O0690 011139 0&O15O 02X1150 284690 a o \ 9 0 18JT50 E02J0 34.0650 28JH50 1202S0 iao450 04.D5J0 08X650 07.0590 11OE90 270890 H095C 05.1130 011150 Buounku 520000 105000 30900 M M 6600 9900 ımı 29500 3900 1UM 3200 115M 27000 6700 14290 4000 52O0 71M 1 7 » 117» 4500 4 1 » 1 1 » 1*9* 17»» 26900 IMM "S5Mİ 2000 M 8100 3090 48O0 57O0 1100 21000 2300 1 7 » 19750 8000 1950 I7M 2300 9200 3MM 6200 I M M 33000 2750 6600 3 1 » 10100 1900 3200 1300 1 B M MM TM 127» 850 I M İ 1 W 110000 1000 2200 9200 1600 4 M İ 19M 4W* TM m 4000 9000 4400 ymmm 10790 10000 7500 11900 3190 4300 I M İ 23900 7000 2600 ZJM 157»M M 2150 9700 1750 1100 1400 ttM 6000 1800 Z 2 » 1750 SugMû lapanıs 520000 105000 30000 M M 6500 5300 29000 3890 111» 3100 ittM 27000 8900 14250 3990 9200 7 M tTM 117» 4900 4 M İ H M 18» 1TMI 28500 117» *35Mİ 2000 ITM IM »100 2990 4700 5700 1050 20500 2300 I T M 19250 8000 1950 MM 2300 9000 t M M 8200 ISTM 32500 2700 6600 31M 10000 1800 3000 1300 M M ITM TM 117» 890 I M İ I M İ 110000 950 2100 9200 1600 4 M 4SM 175 «an 1VJM 2M 4000 4800 4400 n»» 10750 10000 7500 11250 3190 4300 1 M İ 22OO0 6500 2600 1STM a »2150 9700 1750 1100 1350 •EOT 6000 1750 nm1690 10800 20000 10000 nooo nooo nesi 9380 9359 11.200 10000 9764 9806 9596 9890 «000 596 9.731 10437 9336 0209 10319 10000 nooo 1Û477 9785 9713 9795 9JB3 9828 9.294 mooo 9542 10000 48279 10444 9394 93» 10000 10057 20558 •MOH 11021 10000 4Û00C 1Û000 9356 10.428 9358 mooo 10.100 10000 iQooo mooo 11397 10357 m724 1Û469 iaooo mooo 10086 9362 1O000 10405 10809 10000 1O000 10006 10000 10000 10000 1O000 10000 m mâtkr. m»M 18 Sınai endeks: 3949.23 Istem midan 37181 28115 23400 MM4 6600 141731 38250 167O0 MitM 34990 MM 4700 78700 63801 33257 3000 1J474İ 1149 MMM 2500 11J» mn nm M M İ 417895 •aiMi MM TM mna 1390 1MTM 3000 112600 tooo 500 49637 244O0 13890 M M 20300 1000 122500 11411 77100 9000 I M 8701 MMI 1U7M 103800 38245 9100 M M İ 7700 200 29600 18300 6500 111M M M İ T M M wm492O0 t M M İ M M 560 8000 29200 33980 29500 M1M mnwH 1MM7M *ss100 308300 7000 22500 /JOT MMİ179400 3000 4400 184OC 9600 2706 M M 191110 423 623240 21800 ^•a 4 M •JT1İ 1500 2S784 88100 11900 400 81200 M 1 M 107600 43400 MMM 36100 N . 78.407 50287 20709 175» 14.717 59B96 51438 26582 23LS6 49316 40829 «441 19536 14.739 61308 26236 14731 11.275 10.183 61923 20603 14364 5&640 43355 68.473 43657 37^60 43982 18341 14.253 13335 44.215 113X83 20730 13871 17692 13553 38969 52645 14.764 43572 12.228 157528 «065 23321 8791 11.444 13020 21047 17352 18.200 16695 22509 17261 23315 15306 19008 15026 18018 «041 16073 17334 18832 15661 «189 15.226 1S437 13565 13.249 13.069 12 606 SAHİBİNDEN En çoksta yjgpanfiy 520000 105000 30000 M M 8600 5400 29000 3800 1NM 3100 1 1 I M 26900 8500 14000 3900 9200 T M ITM 11M 4500 M M M M N M TRM 26000 MM m 2000 358100 3000 4800 5700 1050 20600 2300 I M İ 19900 8000 1990 M M 2290 92O0 SMM 6200 1ttM 1MN 32000 2750 6500 J1M 10000 1800 3000 1300 I M M ITM TJS I M İ 890 I M 1 M 110000 1000 2100 9100 1600 4M ımİOT 4 M m ırav MM 4000 4885 4400 MM 10790 10000 7000 11290 3150 4300 ITM 22900 6700 2990 117» n »2090 9700 1600 1100 1390 5900 1790 tm 1700 31 UKtK •MM H 78509 50X88 20735 17565 14.735 59.768 51.487 28623 23304 11646 49383 40885 19.467 J9J8B6 H682 61393 26111 14751 11.115 10202 61399 20625 14389 56542 44008 65.114 417» 37326 43985 SS39 M2S2. 13771 44.267 113.217 20756 13805 17328 13569 38985 52689 14768 43725 12.243 157.745 19067 23352 19321 H390 13039 22993 T7363 18.220 16.713 22.490 17270 233» 15802 19039 15040 16066 12339 16090 17953 18357 15579 16206 15246 15454 13579 13259 13085 12623 Çok temiz 88 model Reno binek tipi salılık. Tel: 324 81 19 Ajuitt ort.«y 514121 104763 30154 MM 6590 9406 29058 3845 I M M 3095 11141 26921 8962 13992 3916 52QQ MM MTI 11M4 4900 4 M MM ITM m»29806 IMM K11İ 1771 ta 2000 MM 8100 3020 4750 5700 1068 20720 2300 1CTI 19357 8000 1947 M M 2268 9150 JJ1M 6129 1HM 32022 2737 692S M M 9977 1811 3023 1300 M M 17» TM M M 844 1871 1 M 110000 978 2137 9088 1996 mn 14BS 4M ın M M 3977 4367 tiM4 10869 9980 7137 11211 3125 4300 1TT» 22564 6647 2535 I M M » T l 2083 9610 1667 1100 1351 M» 9908 1749 tMT 1687 nm *•(%) 013 -040 013 an 012 012 an 012 012 -1.43 013 014 013 0.13 •032 014 -048 014 -142 019 0.12 011 003 000 012 -204 0.12 0.12 001 -001 006 -046 0.12 0.12 013 -048 077 0.12 004 006 003 012 012 0.14 0.12 Q13 0.15 -047 015 023 006 011 011 -008 005 002 •0D4 0.16 009 027 -078 011 0.11 013 an011 0.13 011 mo008 0.12 Dört kişilik Istanbullu bir ailenin mutfak harcaması yüzde 14 arttı Mayıs ayı yine zam şampiyonuEkonomi Servisi — Ve aylık mutfak harcaması, sonunda 1 milyon sımnnı aştı. İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gı- da için yaptığı harcama, geçen ay yüzde 14'lük rekor artışla 981 bin 292 liradan 1 milyon 119 bin 97 liraya fırladı. Bu artışta, yaz- lık meyve fiyatlannın yuksekli- ği dışında mayıs ayı içinde bir- biri üzerine gelen zamlar da rol oynuyor. KİT zamlanyla adım atılan mayıs ayında özel sektör zamlan da dinraek bilmedi. Böylece mayıs, geçen yılki gibi 'zam ayı' oldu. 1990 yılının ma- yıs ayında da aylık mutfak enf- İasyonu yüzde 14.8 olarak yılın rekorunu kırmıştı. Bu yılın ni- san ayında ise aylık gıda harca- masındaki artış yüzde 9.4 ol- muştu. Mayıs ayında yaşam iyice zor- laştı. fstanbutlular artık aylık gı- da harcaması için 1 milyonun üzerinde para ayırmak zonmda- lar. Bu miktar asgari ücretin yaklaşık 3 katı anlamına geliyor. Geçen ay ele aldığımız 22 temel gıda ürününden 14'ünün fiyatı yükseldi, 3'ünün fiyatı düştü. Mayıs ayında Fıyaö en çok artan gıda maddesi meyve oldu. Aylık gıda enflasyonuna gaz veren meyve, bir ayda yüzde 73 arttı. Bu artışta, yeşil erik, malta eri- ği, kiraz ve çilek gibi geçen ay en çok tüketilen yeni meyvelerin fi- yatlannın yüksekliği rol oynu- yor. Nisan aymda ise yine o ayın en çok tüketilen me>r veleri por- takal, elma ve greyfurtu hesaba alnnştık. Gıda harcamasından meyveyi çıkararak yaptığımız Soğuk, meyvodvurdu Ekonomi Servisi — Sebze olumsuz hava şartlanyla meyve, hava şartlannm açıküyor. "Ya|mariann bir kurbanı oldu. Piyasaya yeni tttrlü dinmemesi yeni sebze- çıkan yazlık sebze ve meyveniD piyasaya çıkmaanı meyvede fıyatlann bir türlü 15 gün uıattı. Köylü nuüını düşmemesi, havalann toplamayınca arz azaldı, ısınmaması ve yağışların dolayısıyla da fiyaüar arttı" dinmemesine bağlanıyor. diyen Ünal, normal Geçen yıl yaklaşık 2 bin fiyatlann, ancak 15 gün 500-3 bin liradan piyasaya sonra piyasaya yansıyacağuu çıkan yazlık meyveler, bu yıl ve fîyatlann hissedilir bir 5 binin altma düsmüyor. biçimde düşeceğini tstanbul'un bazı semtlerinde savunuyor. Bu yü yaşanan bir kilo erik ve kirazın fiyatı şiddetli yağış ve rüzgânn 12-15 bine dek çıkıyor. Şu bazı ürünlerin bozulmasına anda her bir tanesı altın n e den olduğunu söyleyen u ^ S T n u C r 1 3 ^^er^td^bUİ, tstanbul Ticaret Odası Yaş ve Fiyatlann ucuzlamasını Kuru Meyve Sebze beklerken bu iıriinlerin Ihracatçılan Meslek Komitesi fiyatları yükselebilir. Öraegin Baskanı Yaşar Ünal, elmada böyle bir tehlike var" fiyatlann düşmemesini diye belirtıyor. , İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık mutfak harcaması (TLj Ûıünin adı î^yntr Zeytm Çay Et Ekmek Sût Yumurta Yoûurt Un Makarna Pirnç BakTıyat Patatas Soöan Sebze Meyve Margarin Ayöoekyağı Zeytinyağı Tereyağı Tûpoaz 12 l^. T0PUM Nlsan fiyatı 17.333 18.000 4.500 15.733 22.000 1.000 2.200 317 4.733 2.333 2.600 3.633 3.900 1.600 1.600 2.708 3.372 6.267 5.667 11.500 19.333 22.700 Mayıs fiyatı 18.000 18.667 4.900 18.533 23.000 1 000 2 400 300 4.733 2 333 2.600 3.633 1.433 2.167 3.777 5.329 7.200 6.333 12.000 20.333 24 500 lyjık miktar 4fcB. 1.5 kg. 6kg. 0.8 kg 15 kg. 72 adet 15Ü. 90 adet 15 kg 3 kg. 2kg. 8kg. 6kg. 30 kg. 30 kg. 2 kg 1kg. 1kQ. 0.5 kg. 1 adet Nlsan tutan Mayıs tvtan 69.333 27.000 330.000 72.000 33.000 28 500 71.000 6.900 5.200 14.533 Î7.S8* 12.800 9.600 81.250 101.170 12.533 5.667 11.500 9.667 22.700 981.292 72.000 28.000 ^ 23.400 14.827 345.000 72.000 36.000 27.000 71.000 6.900 5.200 14.533 lı.ZUI 11.467 13.000 113.300 174.870 14.400 6 333 12 000 10.167 24 500 1.129.097 hesaplama ise mayıs ayında gı- da enflasyon oranının yüzde 7.3 olduğunu ortaya koyuyor. Bu oran da ortalama artışlann çok üstünde. Geçen ayın zam listesinde meyveyi yüzde 39 artışla sebze izliyor. Sebzede de yazlıklann piyasaya yüksek fiyattan çıkma- sı bu artışın ana nedeni olarak gösteriliyor. Artışta sebze- meyveyi aratmayan gıda malla- rından biri de kuru soğan. Ma- yıs ayında kuru soğan fiyatlan yüzde 35 artarken, "kadim" dostu patatesin fiyatının düştü- ğü gözleniyor. Piyasa bu olayı, "Patatesin yenisi çıktı. Fiyatı düştü. Kuru soğanın tazesi ise benüz çıkmadı. Bu ay içinde çı- kar ve soğan fiyatlan da düşer" diye yorumluyor. Mayıs ayı başmda gelen KİT zamlan mutfak enflasyonunu derinden etkiledi. Şeker, çay, SEK süt ve tüpgaza gelen zam- lar, geçen ay gıda enflasyonunu iyice kamçıladı. 2.5 trilyona ya- kın borcu bulunan Türkiye Şe- ker Fabrikaları mayıs ayının ilk gününde ürünlerine yaklaşık yüzde 10 zam yaptı. Türkiye'nin şeker tekelini elinde bulunduran bu kuruluşun zam haberinden sonra yine Türkiye'de çay piya- sasını İcontrol eden Çay İşletme- leri de çaya yüzde 18'e yakın bir zam yaptığını açıkladı. SEK sü- tün fiyatı geçen ay içinde yüzde 9 artarken, tüpgaz fiyatlan da yüzde 8 zam gördü. Geçen ay yağ fiyatlan da art- tı. Hemen hemen her ay ürün- lerine zam yapan yağ üreticile- ri, mayıs ayında da bu tutumla- nnı değiştirmediler. Margarin yüzde 15, ayçiçekyağı ise yüzde 12 zamlandı. 5 aya 5 zammı bir- den sığdıran yağ üreticileri, bu artışı, dolardaki yükselişe bağ- lıyorlar. İthal hamyağ fiyatlannın do- lardaki artışa paralel olarak sü- rekli arttığını açıklayan üretici- ler, "Yag depolanabilen bir mal degU. O nedenle her hafta yağ almak zornndayız. Hamyağ fi- yatlan sürekli artbğından sattı- ğımız fiyattan hamyağ alır ol- duk. Artık günliik maliyetier yapmaya başladık" diyorlar. Geçen ay et fiyatları da yüz- de 4.5 arttı. Piyasa, et fiyatlann- daki artışı Kurban Bayramf nın yaklaşmasıyla köylünün hayva- nını kesmeyip kurbanlık olarak saklamasma bağhyor. Böylece arzın azalması et fıyatlannı kö- rüklüyor. Tersane işçüeri ^ıastalancbKamuya ait işyerlerinde pasif direnişler yayılıyor. Taşkızak Tersanesi 'toplu vizite' nedeniyle boşaldı. tş-Sendika Servisi — Kamu- ya ait işyerlerinde çalışan işçile- rin, toplusözleşme göruşmeleri- nin tıkanması üzerine başlattık- ları, geçen dönem yaşanan "ba- har eylemleri" benzeri protesto gösterileri giderek yaygınlaşı- yor. 600 bin kamu işçisini kap- sayan toplusözleşme uyuşmaz- lıkları nedeniyle, özellikle Te- kel'e bağlı fabrikalarda çalışan işçiler, yol ve tersane işçileri, toplu vizite, yemek boykotu, işe geç başlama, açlık grevi eylem- leri yaparak kamu işveren sen- dikaları ve hükümetin tutumu- nu protesto ediyorlar. Dün de Deniz Kuvvetleri Ko- mutanlığı'na bağlı Taşkızak Tersanesi ile Adana Tekel Siga- ra Fabrikası'nda çalışan işçiler, toplu viziteyeçıkular. Taşkızak Tersanesi, Deniz Dikimevi, De- niz Basımevi ile Bakım ve Ona- rım işyerlerinde çalışan toplam 'üç bin işçi dün toplu viziteye çıktı. Taşkızak Tersanesi işcüerinin toplu vizitesi' yüniyüse dönüştü. Taşkızak Tersanesi'nde çalışan Harb-lş Sendikası'na üye 2 bin 500 işçi viziteye çık- malarına izin verilmemesi üze- rine "İşçiler burada, sendika nerede?", "Hastayız" slogan- ları atarak çıkış kapısı önünde beklediler. Harb-lş Sendikası Istanbul Şubesi yöneticilerinin girişimi ile işçilerin viziteye çık- masına izin verildi. Polis kordo- nunda yürüyuşe geçen işçilere, Kasımpaşa'da 500 kadar Bası- mevi, Dikimevi ve Bakım Ona- rım işçisi de katıldı. İşçiler Ser- gi Sarayı önünde yürüyüşlerine son vererek vizite kâğıtlarını Be- yoğlu SSK Dispanseri'ne iletti- ler. Vizite kâğıtlan işleme konan işçiler, İstiklâl Marşı okuduktan sonra güvenlik kuvvetlerince bölünerek dağmık halde geri döndüler. Tersane işçileri yaptıklan ba- sın açıklamasında siyasi iktida- rı \e kamu işveren sendikalan- nı toplusözleşmeleri kasten tıka- mak ve üç ay boyunca sürdurü- len görüşmelerde ücret artışı teklifi vermemekle suçladılar. Işçüer, Türk-lş, Harb-lş ve Dok Gemi-lş Sendikası yöneticileri- nin de işveren ve siyasi iktidar- la işbirliği yaptıklannı öne sür- düler. İşçiler, siyasi iktidann üc- ret teklifîni derhal açıklamasım, işten atma tehditlerine son ve- rilmesini ve işkollarındaki grev yasağının kaldırdmasını istedi- ler. Cumhuriyet Güney llleri Bü- rosu'nun haberine göre Adana'- da Tekel'e bağlı sigara fabrika- sında çalışan 2 bin 500 işçi dün sabah viziteye çıkarak "Şevket satılma", "Padişah istifa", "Hükumet istifa", "İşçi me- mur el ele genel greve" slogan- ları ve alkışlı protestolarla bir kilometre yürüdüler. Tek Gıda- îş Sendikası'na üye işçilerin Ko- şuyolu SSK Dispanseri'ne kadar süren yürüyuşleri sırasında E-5 Karayolu bir süre trafiğe kapan- dı. Bu arada Mersin Karayolu üzerinde kurulu Tekel Yaprak Işletmeleri Merkez Müdürlüğü'- nde çalışan işçilerin viziteye çık- malan engellendi. İşçiler fabri- ka önünde oturma eylemi yapa- rak işletme müdürlerini kınadı- lar.öte yandanTürk-İş tarafın- dan 2 haziran pazar günü Bur- sa'da Fomara Meydam'nda ya- pılacak "haksızlıklara hayır" mitingi ile ilgili hazırlıklar ta- mamlandı. Miting dolayısıyla Türk-İş'e bağlı sendikalann genel başkan- ları bugün Bursa'da bir değer- lendirme toplantısı vapacaklar. Mitinge Ankara, Istanbul, Iz- mir, Eskişehir, Çanakkale, Kü- tahya, Bilecik ve Kocaeli'nden işçilerin katılacağı bildirildi. Hükümet KDV zammını iki ay erteledi ANKARA (AA) — Temel gıda mad- desi, gazete, kitap ve doğalgazda Kat- ma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 6'dan 8'e yükseltilmesi iki ay ertelenir- ken sinema, tiyatro, opera ve bale gi- /iş ücretlerinden alınan KDV yüzde 12'den yüzde 6'ya düşürüldü. Bugünkü Resmi Gazete*de y?.vımla- nan Bakanlar Kurulu karan ile 22 Ey- lül 1991 tarihindeki karar yürürlükten kaldınldı. Buna göre temel gıda mad- deleri, doğal- gaz teslimleri, yazar ka- sa, takograf cihazlan, gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınlar için uygulan- makta olan yüzde 6 oranındaki KDV, 1 Ağustos 1991 tarihinden itibaren yüz- de 8 olarak uygulanacak. öte yandan Bakanlar Kurulu karan ile genelde uygulanan yüzde 12 KDV oranına dahil bulunan sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretlerin- den bundan böyle yüzde 6 KDV alına- cak. Ancak bu oran da 1 Ağustos 1991 tarihinden sonra temel gıda maddeleri ve gazetelerde olduğu gibi 2 puan art- tınlarak yüzde 8 düzeyine çıkanlacak. önceki listede temel gıda maddeleri arasında belirtilen kuru fasulye, kuru barbunya, nohut, yeşil ve kırmızı mer- cimek, ihraç potansiyeli yüksek tanm ünlnleri kategorisine alındı. Adı geçen bu tanm ürünleri için ihracatta yüzde 1 KDV alınacak, ancak ülke içindeki perakende tüketimde diğer temel gıda maddeleri ile birlikte yüzde 6'lık oran uygulanacak. Bakanlar Kurulu karanna göre yüz- de 20 oranında KDV uygulanan ithal ürünlerine ilişkin bir de liste yayımlan- dı. Bu listede yer alan ve yüzde 20 kap- sarruna giren ürünlerden bazılan şöy- le: "Havyar, saç boyalan, losyoniar, kürkler, fok yavrulan, susamuru, dağ- sıçanı, kedigiller, aslangiller, sansar, tavşan, tilki, safir, zümrüt, yakut, ma- nıkür ve pedikür takım aletleri, evler- de kullamlan elektriksiz buzdolaplan, derin dondurucular, mutfak çöplerini öğüterek yok eden makineler, mikser- ler, tıraş makineleri, anında su ısıtıcı- lar, mikro dalgalı fınnlar, kahve ve çay makineleri, lazer optik okuma sistem- leri, video kayıt ve gösterme cihazlan, binek otomobilleri ve kristal avizelerî' ABD. SUÇLUYU İADE EDtYOR Koskotas YıuıanistaııVla STELYO BERBERAKİS ATİNA — Yunanistan'ın en büyük ekonomik skandalının temel taşını oluşturan bankacı Yeorgios Koskotas (36) iki yıl önce kaçtığı ABD'den bugün Yunanistan'a iade ediliyor. Koskotas'm Yunanistan'a iade edilmesi ve önümüzdeki pazar- tesi günü skandala kanşmış es- ki bakanlan yargılayan Ozel Mahkeme'de tanık sıfatıyla ifa- de verecek olması, Atina'daki siyasi havayı son derece gergin- leştirdi. Koskotas skandalından so- rumlu gösterüen dönemin ikti- dar partisi sosyalist PASOK, Koskotas'm Atina'ya dönüşüyle ilgili olarak 'hoşgelsin..' biçi- minde bir açıklama yapn. Skan- dalı mahkemeye götüren bu- günkü iktidar partisi Yeni De- mokrasi (YDP) ise 'son sözün adalete ait olduğunu' açıkla- makla yetiniyor. YDP ile birlik- te PASOK'a dava açılmasını is- teyen komünistlerin SINASPIS- MOS partisi içinde ise ikiük çık- tı. Bu partinin bir bölümü Ozel Mahkeme'nin ertelenmesini; di- ğer bir bölümü ise 'sürdürülme- sini' talep ediyor... Koskotas her şeye karşın bu- gün Olimpik Hava Yollan'nın normal bir sefer uçağıyla, Yu- nan hükümeti tarafından gön- derilen özel polis korumasının eşliğinde Atina'ya varacak. Ya- pılan açıklamaya göre kanun kaçağı banker, Koridalloos Ce- zaevi'ne sevk edilecek ve ilk ön- ce sorgıı yargıcma ifade verecek. Koskotas ilk aşamada karanlık yöntemlerle kısa bir süre içinde ele geçirmeyi başardığı Girit Bankası'nda 30 milyar drahmi (yaklaşık 600 milyar lira) yol- suzluk yapmak ve yurtdışına 30 milyon dolar döviz lcaçırmak suçlanndan yargılanacak. An- cak bu duruşma, aralannda PASOK lideri Andreas Papand- reu'nun da bulunduğu eski ba- kanlann davasıyla ilgilenen Özel Mahkeme'den sonra başlaya- cak. Koskotas, bu mahkemede tamk sıfatıyla ifade verecek. TOFA$tan yılın üçüncü zammı (KDV) dahil Y i z * 8.25 5.90 5.88 5.90 5.92 5.45 5.45 5.45 OttmoMI Serçe Şahin (5 vites) Kartal (5 vites) Kartal-L Doğan-L Tempra SX Tempra SX-A Tempra SX-AK Yeal Ryat Tl 24.103.800 34.153.800 37.039.800 42.559.800 40.891.800 53.077.800 61.723.800 70.291.800 EsklFtyat Tl 22.267.800 32.251.800 34.981.800 40.189.800 38.605.800 50.335.800 58.531.800 66.655.800 Otoya yine zam BURSA (AA) — TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikalarj A.Ş!nin ürettiği otomobillere yüzde 5.45 ile yüzde 8.25 arasında zam yapıldı. TOFAŞ Oto Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, enflasyondaki artış ve yıl başında imzalanan toplusözİeşmelerin, otomobil fiyatlannın "yeniden belirlenmesinde" esas neden olduğu belirtildi. TOFAŞ'ın son bir yıllık zam oranının, enflasyon oranının altında kaldığı ifade edilen açıklamaya göre yeni fiyatlarla sanşlara 3 hazirandan itibaren başlanacak. SERMAYE PİYASASI KURULU MESLEK PERSONELİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan SERMA- YE PİYASASI KURULU'nda açık bulunan 9'uncu derece meslek personeli yar- dımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere yeter sayıda aday meslek personeli seçimi için yarışma sınavı açılacaktır. SAĞLANANİMKÂNLAR Yarışma sınavını kazananlar, üç yıllık bir mes- lek içi eğitime tabi tululacaklar, ayrıca akade- mik çalışmalara katılmak. yabancı dil bilgılerıni ilerletmek, inceleme ve araçtırmalarda bulun- mak üzere yabancı ülkelere günderılebilecekler- dır. KATILMA KOŞULLARI ' Giriş sınavına katılabilmek için: 1) Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ıncı mad- desinde yazıiı niteliklere sahıp olmak. 2) iktisat. hukuk, maliye, muhasebe konula- rtnda en az 4 yıl eğıtim veren yükseköğretım ku- rumlarından (bunların eşiti yabancı fakölte ve yüksekokullardan) birini bıtırmış olmak. 3) Yaş, sağlık ve diğer nıtelikler bakımından 'Sınav Broşurü'rKJe gösterilen şartları taşımak. zorunludur' SINAVLAR 31 Ağustos 1991 cumartesı günü Ankara'da, ÖSYM sorumluluğunda uygulanacak yabancı dil. genel yetenek ve alan bılgısı testleri ile sı- navın ilk aşaması gerçekleştirilecek, bu sınav- da başarılı olanlar ayrıca Kurul tarafından yazıiı ve sozlü sınava tabı tutulacaklardır SINAV BROŞÜRÜ Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek persone- linin görev ve yetkilerinı, sınava katılma koşul- larını, sınav konularını ve sınavların yapılış şekli ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" Kurulun aşağıda adresle- ri gösterilen Ankara ve İstanbul bürolarından alı- nabılir veya posta ile istenebılir. BAŞVURU ŞEKLİ Gırış sınavına katılabilmek için "Başvuru Formu" ve bu formda ıstenen belgelerle birlik- te en geç 9 Ağustos 1991 tarihıne kadar ulaşa- cak şekıtde Kurul'un Ankara'dakı merkezine başvurulacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. BAŞVURU ADRESLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU Çiftlik Caddesi No- 13 Beşevler - ANKARA Tel.- 212 62 80 (10 Hat) SERMAYE P[YASASI KURULU ISTANBUL BÜROSU Rumeli Cad. No. 85 Kat. 4 Osmanbey / ISTANBUL Tel. 141 72 50 (3 Hat)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog