Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 tnönü, Özal'ın 'saçmaladığını3 söyledi Türkiye için utanç vericf gazetecilerin özal'ın Avustralya'daki açıklamalarına ilişkin soruları üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Bunlar saçma sözler. Hangibirini eleştirecegim. ANAP kongresine 'Cumhurbaşkanı Özal olarak katılamam, Bay özal olarak katıhnm' diyor. Demek ki zaman zaman cumhurbaskanlığuu bındayor Özal oluyor. O zaman cumhurbaşkanlığım kim yapıyor? Cumhurbaşkankgını Tttrldye'deyken bırakamaz ki bunu her zaman yapmak zorunda. Halkı kandınyor. Bu sözlere saçma deyip geçmek lazım. Anayasa teklifini kabul etİnönü, dün genel merkezde mediğimiz için seçim olmayacağını söylüyor. Biz kişisel istege göre anavasa degişikligini kabul etmeyecegimizi söylemiştik. özal'ın yetkileri artsın diye kimse anayasa degişikligini kabul etmez. Seçimin bununla Ugisi yok. İşte hükümetin nasıl çauştığı ortada. Bu kadar başı boş, bu kadar aciz bir iktidar hiç görülmemiştir. Bu dunımda Türkiye sürekli zarar ediyor. Geregini vapmayan hükttmet var, her şeye müdahale eden bir cumhurbaşkanı var. Gündemde kalsın diye en olmayacak şeyleri söylüyor. Bunlardan kurtulmak için de halk seçim istiyor." mize 2. Dünya Savaşı'nda bize vaat edilen neler vardı? Bunu kabul etseydik savaştan nasıl cıkardık? Bunlan tarihçilerimize, dışişleri mensuplarunıza sorsun, biraz bOgi alsın. Maksadı o degil ki ilgi toplamak. Bunlan yaparken dikkat etmeUyiz. Çünkü daha beter iUşkilerimizi bozacak bir hava yaratabUhvOnun için saçma deyip geçmek lazım. Bir insan cumhurbaşkanı oldu diye saçma söz söylemez, biçiminde bir kaide yok. Hem tarihimize uymayacak bir söz, hem de dış ilişkflerimize ne faydası var. Ortalığı kanştırmaktan başka bir şey degil. Ben saçma söz deyip tnönü, Özal'ın "Ben 12 ada geçiyorum, en kestinnesi de yı alırdım" sözlerine de şöyle odur." karşıhk verdi: "Saçmalıyor. Ben olsaydım 12 adayı alırdım diyor. Atatürk'U eleştiriyordu. Şimdi Ismet İnönü'yü eleşüriyor. Bunlann bepsi ilgi uyandınnak için söylenmiş sözler. Sorsun bütün tarihçileriİnönü, özal'ın "Günün 10 saatinde cumhurbaşkanı iki saatinde de 'Bay Özal' olmadığmı" belirterek "Ama bu sözlerle gündemde kalıyor. Herkes onun saçmalarını yorumlamaya calışıyor. Bundan da Sayın Özal zevk alıyor, ama bu arada işler nasıl kanşıyar? Buna hiç aldırmıyor. Sorumuzca kendi propagandasını yapan bir insan var karşımızda" dedi. Inönü, Özal'ın "tngilizler Amerikan birlikleıine yardım için geldi" sözlerinin anımsatılması üzerine de "Ne demek orada Hollandalılar, başka ttlkelerin biriikleri de var. Herbirine izin verdiler, protokol yapıldı. Dışişleri Bakanlıgı'mn açıklaması var. Bu söyledigi yanlıs. Cumhurbaşluuumn böyle saçma sözler söylemesi Türkiye için utanç ve üzuntü verici bir durumdur, elbet seçim olacak ve utanç verici durumlardan kurtulacağız" diye konuştu. tnönü, Anayasa Mahkemesi Başkanlıjh'na seçilen Yekta Güngör Ozden'i de kutlayarak Anayasa Mahkemesi'nin hukuk devletindeki önemine işaret etti. CÜNEYT ARCAYÜREK YAZIYOR 'Elbet seçim olacak ve utanç verici durumlardan kurtulacağız" diyen SHP lideri İnönü, Özal'ın saçma sözlerle gündemde kalmak istediğini, ortalığı kanştırmaktan başka bir şey yapmadığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "Ben İnönü olsaydım 12 adayı alırdım" sözlerine, "Saçmalıyor. Ortalığı kanşnrmaktan başka bir şey değü" yanıtını verdi. tnönü, özal'ın Türkiye'deki yabancı askerler için sarf ettiği sözleri de "Tiirkiye için utanç ve üzttntü verici bir durumdur, elbet seçim olacak ve utanç verici durumlardan kurtulacağız" diye konuştu. ANKARA Ertelenecek ertelenmeyecek, yapılacak yapılmayacak derken ANAP büyük kongresinin 1516 haziran günleri toplanmasına karar verildi. ANAP'ın yegâne yöneticisi ve asıl sahibi olmakla övünen "ailenin" eğlenceye düşkünlüğünü bilenlere göre, büyük şenlik başladı. Oysa TÖ ile SÖ nün başrol oynadığı gösteriler bir yılı aşkın süredir zaman zaman yenilenen oyunlarla zaten sahneleniyordu. Örneğin son sahnede; Ankara'da düzenlenen törenlere katılmayarak İstanbul'a çağırdığı il başkanlarıyla partinin kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan SÖ ile oldubitti karşısında apışıp kalan, ne yapacağını ne söyleyeceğini bilemeyen Akbulut yer alıyor. Çankayalı ile karısını adım adım izleyen gazetecilere göre SÖ, şaşırtmaca yaparak Akbulut'u eziyor. Ayrı törenlerle genel başkanlığa adaylığını "duyurur gibi". Önüne çıkan gazetecilere değişik nameler fısıldamış. İlnur Çevik'e, Akbulut'u rahatsız etmeyeceğıni söylerken Fehmı Koru ile Fatih. Çekirge'ye "bütün il başkanlarıyla hem tanışacağını hem de teşekkür edeceğini" bildirmiş. Yetmiş iki il başkanı SÖ'nün başkan olmasında çaba göstermiş gibi. Minareye inandırıcı olamayan bir kılıf. Sürekli yineliyor, genel başkanlığa aday degilmiş. "Ailenin" ant içercesine söylediklerini ilk fırsatta değiştirdiğini örnekleriyle bildiğirhizden SÖ'nün verdiği güvencelerle sözlere asla ' inanmamak gereki Çankayalı, karısının yor! Bugün böyle konuşmak, yarın düzenlediği yemeğe "eş tam tersini söyle olarak katılmayı mek gerekiyorsa, düşündüğünü" söylüyor. dünü yalanlayarak Aslında bu söz, kamuoyunu bugünü yaşadıklarını artık sağır sultan "başka bir olaya hazırlamaya" yönelik. Bir genel seçime, biliyor. Kuruluş gününde partiyi kandırabilirse karısının iki ayrı töreni işitince liderliğinde gidecek, Akbulut'ta bir telaş, propaganda boyunca SÖ'nün bir telaş. Sağa teleyanında "eş olarak" bütün fon açıyor, sola hayurdu gezecek. Olanağı ber salıyor. SÖ'nün "ayrı yemeğini" ta yakalayınca nutuklar atacak, Yeni Zelanda'dan halkın arasına girip ANAP duyuran haber doğ propagandası yapacak. ru mu? önceki gün hâlâ "Bunda gariplik yok" diyor. Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya geçerken Çankayalı, hiç kuşkunuz olmasın başkentteki çırpınışları adım adım izliyor ve herhalde kıs kıs gülüyordu. Nitekim uçakta TÖizmden yeni vecizeler yumurtlarken, karısının yanında yer alarak Akbulut'u ileride fena halde harcayacak açıklamalar yapıyor. Dün sabahki taze bilgilerden öğreniyoruz; Çankayalı, karısına yol göstermiş, "bak" demiş, "il başkanları kuruluş yemeklerine çağrılmaz". Yani? Sen çağırıver, geleceği hazırlayacak ilk admları at. Kocasının hatırını kıracağına bacağını kıracak kadar özveri sahibi SÖ'den yanıt: Derhal, başüstüne! Çankayalı çok önceden eylemdeyken Akbulut önceki gün ne diyor: "İl başkanlarını çağırmayı biz de düşündük". O düşünedursun, atı alan, çoktan... Dün sabahtan öğleye doğru yorumlar yorumları kovalarken umutsuz bir beklentiyi canlandıran haber, Uzakdoğu'dân geldi. Kaynağı belirsiz haber doğruysa SÖ, yemeği başka bir güne ertelemisti! Çankayalı bile partide birden başlayacak çalkantıyı göze almamış olacaktı. Ne var ki Çankayalının kimi ifadeleri geleceğe dönük planların önemsenecek ipuçlarını veriyor. örneğin Çankayalı, karısının düzenlediği yemeğe "eş olarak katılmayı düşündüğünü" söylüyor. Aslında bu söz, kamuoyunu "başka bir olaya hazırlamaya" yönelik. Bir genel seçime, partiyi kandırabilirse karısının liderliğinde gidecek, propaganda boyunca SÖ'nün yanında "eş olarak" bütün yurdu gezecek. Olanağı yakalayınca nutuklar atacak, halkın arasına girip ANAP propagandası yapacak. Anayasa, yasa, gelenek dışı her şey "eş örtüsü altında" yürütülecek! Karısı il başkanlığma soyunurken Çankayalı ne demişti: "Parti yeniden yapılanmaya gidiyor." Bayan Çankayalı yeni koltuklar kaparken kimileri de kapılanıyor. Çankayalılar Yeni Oyunlar Kuruyor... Girik'e hapis istemi • ANKARA (AA) Ankara Büyükşehir ' Belediye Başkanı Murat Karayalçın Ue Şişli Belediye Başkanı Fattna Girik hakkında, geçen yıl Ankara'da düzenlenen müzik şöleninde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle açılan ceza davasına başlandı. Karayalçın ve Girik hakkında, bir yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan duruşmaya Karayalçın'uı avukatı Sabri Güngör katıldı. Güngör, "Müvekkilim bugün başlayan duruşmaya ifade vermek için gelecekti. Ancak son anda Izmir'e gitmesi gerekince gelemedi, bir sonraki duruşmaya gelecektir" dedi. Mahkeme başkanı, bir sonraki duruşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Karayalçın'ın dinlenilmesini ve davanın diğer sanığı Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik'in ise talimatla ifadesinin ahnabilmesi için duruşmayı başka bir güne bıraktı. SHPSPD ortak arayışta ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP ile Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında güvenlik, savunma ve barış konulannda ortak bir yaklaşun belirlemeye yönelik görüşmeler başladı. SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, iki partinin iktidara yakın olduklarını belirterek, "tktidarlanmızda TürkAlman ilişkileri düzetecek" dedi. SPD'li Hans Koschmck, "Türkiye'yi eskiden komünizme karşı bir baraj olarak gördüklerini" kaydederek, "Şimdi Ortadoğu'ya bir köprü olarak görüyonız" diye konuştu. SHP Genel Merkezi'nde dün başlayan görüşmeler öncesinde konuşan SHP lideri İnönü, Almanya'nm önemli bir güç olarak ortaya çıktığı ve Türkiye'de demokrasinin yeniden geliştiği bir dönemde iki partinin birbirlerine yakın görüşler taşunasının önemine değindi. Her iki partinin iktidannda TürkAlman üişkilerinin düzeleceğini anlatan İnönü, SHPSPD arasındaki temasların bugün Genel Sekreter Hikmet Çetin'in de katılımıyla İstanbul'da süreceğini belirtti. SHP ilk sırada • İç Politika Servisi SONAR tarafmdan yapüan araştırmaya göre İstanbul'da sosyal demokratların oy yüzdesi 51.6'ya yükseldi. Siyasi profilin oluşturulması amacıyla yapılan ve 1228 kişi arasında yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da SHP'nin oy yüzdesi 27 ile ilk sırada yer ahrken, DSP yüzde 24.6, "DYP ise yüzde 20.6 olarak .s^tehdı. Bu partjlçri ., Âtf AP yüzde 17.1 ile ' *"* dördüncü sırada izlerken, son sıraları RP yuzde 7.1, MÇP yüzde 1 ve DMP ise yüzde 1.2 olarak takip etti. Aynı araştırmaya göre hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız olanların oranı ise yüzde 20 olarak tespit edildi. Araştırmada yer alan "hükümetin yeni çıkardiğı Af Kanunu sizce olumlumudur?" sorusuna yüzde 50.5'i "olumlu" yanıtı verirken, "olumsuz" bulanlar yüzde 37.5 olarak saptandı. Ecevit: Politikacı yetişmîyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Bilkent Üniversitesi'ni ziyaretinde, YÖK Başkanı A İhsan Doğraraacı ile yanm saat göruştükten sonra "YÖK ile ilgili düşüncelerini yeniden gözden geçireceğini" açıkladı. Ecevit, bazı üniversitelerde öğretim üyeleri üzerindeki baskıların "faturasının YÖK'e çıkarıldığını" belirterek "Bunlann YÖK'ten kaynaklanıp kaynaklanmadığını gözden geçireceğim" dedi. Mithat Çoruh ile bir süre göruştü. Bu arada YÖK Başkanı thsan Doğramacı'nın gelmesiyle Ecevit Çoruh goruşmesi yarıda kesildi. Doğramaçı, "farklı düşüncelere sahip ancak ortak duşünmede kendisine en yakın siyasi lider" olarak niteledigi BUlent Ecevit'e Bilkent Üniversitesi ve YÖK ile ilgili olumlu görüşlerini aktardı. lerde 12 Eylüi döneminden kalma bir ürkeklik devam ediyor" diye konuştu. Daha. sonra Rektor Çoruh ve Doğramaçı ile birlikte yemek yiyen Ecevit, bif gazetecinin, "SHP YÖK'ü kaldırmaktan yana. Sizin görüşünüz nedir" sorusuna, "Şimdi ayaküstü bir şey söylemeyeyim" yanıtını verdi. Ecevit, daha sonra partisinin eğitim, üniversite sorunlan ve bilim politikalan konusundaki görüşlerini öğrencilere anlatırken "Bilkent ile ilgili bazı sanıların önyargılı olduğu izlenimini edindim" dedi. Turkiye'deki eğitim sisteminde politikacı yetişmediğini, gençlerin siyasetten uzak tutulduğunu belirten Ecevit, "Yetişenler de 10 yılda bîr darbe Ue gidiyor. Ondan sonra sokaktan 5060 yaşına kadar politikayla uğraşmamış kişiler toplamyor. Bunlann bazılan da birkaç gün sonra başbakan ya da bakan ohıyorlar" diye konuştu. Doğramacı'nın, öğrencilerin büyuk bölümünun Bilkent'te burslu okuduğunu, öğrenci harçlannın toplam maliyetin yüzYÖK Başkanı İhsan Doğramaçı, "YÖK de 26.6'sını karşıladığını anlatması üzeriYasası'nda düşünce özgürlüğünü kısıtla ne Ecevit, "Peki, finansmanı nasıl sağlıyan hükümlerin düzeltilmesinden yorsunuz, girişteki fabrikalarla mı" diye yanayım" diye konuştu. sordu. DSP lideri Bülent Ecevit, dün eşi Rahşan Ecevit ile birlikte geldiği Bilkent Üniversitesi'nde gazetecilik kulübünün davetlisi olarak bir konuşma yaptı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ecevit, konuşmasından önce Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vakıf ile ilgili ayrıntılı bilgi veren ve Ecevit'e bazı istatistikleri gösteren Doğramaçı, daha sonra YÖK Yasası'nda üniversitelere özerklik tanındığını, ancak bunun anlaşılamadığım söyledi. Ecevit, bunun üzerine "Sanıyorum bazı üniversite DSP lideri Bülent Ecevit, Bilkent Üniversitesi 'Gazetecilik KulUbu'nde konuştu. Ecevit, öğrencilerin yanı sıra İhsan Doğramacı'nın da sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: Banş BU) YÖK Başkanı Prof. TÜSES'in toplantısı AÎman parlahîento fteyiti, bugün İstanbul'da Türk parla1 menter ve uzmanlarıyla "Batı Avrupa ve Türkiye için Güvenlik Seçenekleri" konulu özel bir toplantıda bir araya gelecekler. The Marmara'daİci toplantıda ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren diğer konular ele alınacak. Görüşmelerin sonuçlarıru değerlendirmek üzere yann delegasyon başkanları SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin ile Alman SPD Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası îlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Hans Koschnik bir basın toplantısı yapacaklar. Istanbullulara cağrı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Nurettin Sözen'in katılımıyla AksaraySirkeci Tramvay Hattı İnşaatı'nın temelini atıyoruz. Sevgili İstanbulluları, bu sevincimize ortak olmaya davet ediyoruz. Tarih: 9 Mayıs 1991 Perşembe Tören Yeri ve Saati: Aksaray Vatan Caddesi gırışi, saat 11.00 Aybar, parti İSTANBUL (A A) Kapatılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) iie Sosyalist Devrim Partisi (SDP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, yeni bir sosyalist parti kuracaklarını, partinin kuruluşunun ekim ayına kadar tamamlanacağını bildirdi. Sosyalizmin yeryüzünden sömürü kalkmadıkça insanhk gündeminde sürekli kalacağı görüşunü savunan Aybar, ancak ureticilerin doğrudan doğruya siyasi bir guç olması ve devleti yonetmeleri sayesinde sömürunün yok olabileceğini kaydetti. Mehmet Ali Aybar, "SSCB'de sosyalizm terk edilirken Ttirkiye'de yeni bir sosyalist partinin , kurulmasının ne derece yarar getirebileceği" şeklindeki eleştirilere karşıhk da şunları söyledi: "SSCB'de sosyalizm kurulmadı ki iflas etsin. Leninist model, öncülerin devleti ele geçirerek sosyalizmin gercekleşecegi inancındaydı. Ancak bu gerçekleşmedi, gercekleşemedi. Üretim araçlannın kamulaştmltnası sömüriiyü ortadan kaldırmıyor. Emekçilerin değerine özel kişilerin elkoyması ile devletin elkoyması arasında pek bir fark yok." ...Can y a k ı c ı b î r azap gelmeden önce o n l a r ı uyarmak istedim. . . K e n d i l e r i y l e hem açıktan hem g i z l i d e n g i z l i y e konuştum. Ve dedim k i çıkacak tufan'dan sonra okuyacak i k i s a t ı r b i l e bulamayacaksınız. Yağmur sonucunda ç i z g i l e r i nîz boğulacak. Yağmurdan sonraki a l e v saçan r ü z g a r l a r d a i s e r e s i m l i romanl a r ı n ı z kavrulup gidecek. Böyle g i d e r s e h i ç b i r mizah d e r g i s i yaşayamayacak. Gerçek şu k î ben o n l a r ı her uyarışımda onlar p a r m a k l a r m ı k u l a k l a r ı n a t ı k a d ı l a r , e l b i s e l e r i n e büründüler ve d i r e n d i l e r . Ben k i o n l a r ı uyarmıştım. . . Tufan başlamadan önce mizahçılardan b i r e r ç i f t a l ı p gemiye bindirdim. Geminin ismini Nankör koydum. Bana inanmayan günahkarlar su a t e ş ve kötü espr i l e r e bulandı Nankör i s e yola ç ı k t ı • Vira v i r a dalgalandı d ü n y a . . . (lcaptanın s e y i r deftari veya. s i z i n b i l d i ğ i n i z adıyla Nuh tufanx MS 1991 mayxs) Nankör'de yapılacak nankör lıikler. • îngiltere'den gelen edıtor Ahmet Lacivert dergıyı çekıp çevırecek. • Mustafa Kamil Zorti Netekım'ı Yazacak. •Can Barslan T e r e l e l l ı P ı c t u r e s ' i ve Hain Evlat Okkeş'ı çızecek ve İki S e f ı l ' ı n ınanılmaz oykul e r ı n ı yazacak. • Maho Orası sayfasmda yazacak. • Gani Müjde Peynır Gemısını ve Insanı Oykuler dız ı s ı n ı yazacak. • Tuncer Erdam çızecek. • Hürcümant Menemen Gozu'nun dızı dıbınde, Sultan'ının eteği . altında gezmecek. •Ceviz Rli Hududi Çankaya'dan seslenecek. •Metin Üstündağ'm"Halt Cemahırıyesı" bağımsızlığını ılan edecek. • Sencer, Insanı Oykul e r ı çızecek, ınsanlıktan çıkacak. •Ahmet Keskin çızecek. •Niha.t Genç, Oflu Hocanın yeni konuşmalarını yazacak. •Behzat Taş bulacak, çizecek. • Derya Sayın Derya Kuzularını yazıp çızecek. • Ender Özkahraman Oranın hıkayelerını yazacak ve çizecek.•Arslan Başer Kafaoğlu Rakamlar ve Makamları anlatacak. •Erdal Alay, Tarık Tolunay, Erdal Türkmen çızecek. • Zafer Temoçin yuzde yuz yazıp çızecek. • Yılmaz Okumuş her hafta "Dosya" da ve ç e ş ı t l ı konularda yazacak. • Kemal Kenan hayat b ı l g i s ı derslerine devam edecek, çizgı oykuler hazırlayacak. •Alp Tamar 1 sayfa ~"~ oyku çızecek, ı z m a r ı t l e r ı n ı yere atacak. •Üaait Kıvanç Tarkanya Cumhuriyetının hasır a l t ı edılmiş a r ş ı v l e r ı n ı aktaracak. • Albert Kantu Viodani'nın boy aynasında gozukenler olacak. • Okurlar mektup yagdıracak. • İyı bir ofisboy a l m a cak. yapı merkezi inşaat ve Sanayiı A.Ş. D ı K öY LISKUR Devreler: HaftaSonu: 11Mays Hattalçi: 13Mcyıs SabahAkşam KADIKÖY 349 18 24349 18 25 336 02 06336 02 79 (Söğütlüçeşme Camii yanı) SÜRÜCÜ KURSU TMMOB MİMARLAR ODASI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Odamız Olağanüstü Genel Kurulu, 25 Mayıs 1991 günü, saat 9.00'da, Ankara'da, Konur Sokak 4 Kızılay adresindeki Oda Binası'nda aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 1 Haziran 1991 günü saat 10.00'da, Ankara'da, Gazi Üniversitesi İktisat ve Işletme Bilimleri Fakültesi Besevler 100. Ytl Kültür Merkezi'nde başlayacak ve 2 Haziran 1991 günü aynı yerde devam edecektir. Sayın Genel Kurul delegelerine duyurur katılmalarını rica ederiz. Saygılarımızla, TMMOB MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU Gündem: 1 Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2 Komisyonların seçimi. 3 Yönetmelik değişikliği ve yeni yönetmejik önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 4 Oda çalışmalarına ilişkin önerilerin görüşülmesi ve karara bağlanması. 5 Kapanış. NÜANS SANA'I (V\ERKEZ.İ CUZEL SANATLARA HAZIRLIK Ayrıca; RESİM HEYKEL SERAMİK GRAFİK VİTRAY BATİK ÇALIŞMALARI TEL: 1307119 1319318 12 ada tartışması Mehmet Ali Aybar, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "tsmet İnönü'nün yerinde olsaydım 12 adaları da alırdım" yolundaki açıklaması konusunda da şunlan söyledi: "Özal Körfez krizinin başından bu yana savaşa girmek istiyordu. Bu, Özal'ın o dönemlerde savaşçı olduğunu açıkça ortaya çıkarmıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında iyi ki tsmet İnönüniin yerinde degilmiş." Yarın Bayilerde NİŞANTAŞI Hacı Mansur Sokak'ta kirahk işyeri (70 rn2 + 85 m2) Perşembe günü (bugün) 17.0020.00 arası 512 05 05 (540) 6.5.1991 tarihinde askeri kimliğimi kaybettim, hükümsuzdür. KEMAL CEYLAN İletişim Yayınlan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog