Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 9 MAYIS 1991 ABD'deki Türk Günü'yürüyüşü ANAP'ta karnavala benzetMi ANAP Grup Başkanvekili Ülkü Güney, muhalefet partilerinin gitmeyeceklerini açıklayarak kendilerine 'kazık attıklannı ve anlaşmaya uymadıklarım' söyledi. Başbakan Akbulut da yürüyüşe katılmanm yanlış olduğunu söyledi. "Bcn eski bir bakan olarak Hüsnü Bey'e (Doğan) 'Amerika'daki bu yürüyüşiin aslı nedir' diye sordum. O da 'karnaval yapdıyor' cevabını verdi. Bu yürüyüşe katdmamız doğru degil." MKYK üyelerinden bir bölümu de aynı gerekçelerle yürüyüşü eleştirince Akbulut "dogrudur. Bu benim de çok boşuma giden bir şey degil. 'Yasama döneminin sonuna geldik. Hiç yurtdışına çıkmayan arkadaşlanmızı götürelim' dediler. Ben de olur dedim. Şimdi muhalefetin gitmeyeceğini açıklamasından sonra artık vazgecemeyiz, yanlışlıgı belli, ama artık olmaz" karşıhğını verdi. Grup Başkanvekili Ülkü Güney de SHP ve DYP ile anlaştıklannı, ama daha sonra SHP'nin katılmayacağını açıklaması üzerine DYP'nin de aynı şeklide tavır aldığım söyledi. Güney, "Bize kazık attılar. Kaypaklık ettiler, halbuki oturup konuşmuştuk. Hatta diğer partinin kontenjanını bile belirlemiştik" dedi. Genel başkan adaylarından Hasan Celal Güzel de bu yürüyüşe yıllardır küçük heyetler gönderildiğini belirterek özetle şunları söyledi: "Beni mazur görün, ama önde mehter takımı, arkada ellerlnde pankarüar bizim milletvekilleri yürüyecek, tıpkı 23 Nisan çocuklan gibi bizim aslanlar arkada gidecek, Rumlar ellerinde çürük domates ve yumurtalarla bekleyecek. Bir de yürüyüş için 42. caddeyi verirlerse o zaman bakın neler oluyor. Hiçbir ulkenin parlamentosu ABD gezisîne ANAP'tan eleştiri ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 80 dolayında ANAP milletvekilinin katılmasımn planlandığı ABD'deki "Türk Günü" yürüyüşü, ANAP'ta da "karnavala" benzetilerek eleştirildi. Başbakan Yıldınm Akbulut da eleştiriler üzerine yürüyüşe katılmanm yanlış olduğunu kabul ederken muhalefetin katılmayacağını açıklamasından sonra yürüyüşe gitmekten vazgeçilemeyeceğini söyledi. 25 mayısta New York'ta yapılan "Türk Günü" yürüyüşüne muhalefetin katılamayacağını açıklamasından sonra, konu ANAP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun önceki akşam yapılan toplantısında da gündeme geldi. Balıkesir Milletvekili tsmail Dayı söz alarak şunları söyledi: nun üçte biri başka ulkenin caddelerinde yürüyüş yapmaz. Böyle bir yürüyüş yapüırsa değil tanıtun yapmak rezil oluruz. Bu yürüyüşe arkadaşfan göndermeyin, ama illa bir yere gönderileceklerse 10'arlı gnıplar halinde başka yerlere gönderin." Hüsnü Doğan, Kazım Oksay, Mesut Yılmaz, Muzaffer Arıcı ve Halil Özsoy'un da yürüyüşe milletvekillerinin bu kadar J>üyük bir grup halinde katümalannın yanlış olacağını savundular. Hasan Celal Güzel, Kazım Çağlayan'dan sonra geziye gidecekler listesinde bulunanlardan Muzaffer Arıcı da yürüyüşe katılmayacağını belirtti. Sadece Balıkesir Milletvekili Nejat Tunçsiper *Ben hiç yurtdışına gitmedim. Bırakın gideyim" dedi. POLİTİKA GÜNLÜÖÜ HİKMETÇETİMKAYA Seçim bir başka bahara kaldı.. Aslında ANAP erken seçimden hep kaçtı bugüne dek. Ancak Özal, zaman zaman anayasa değişikliğini gündeme getirerek muhalefetin nabzını tutmaya çaltştı. Kimi kez başarılı da oldu bu konuda. Muhalefet liderleri dere tepe dolaşmaya başladılar. Kbnuştuğumuz kimi milletvekilleri erken seçimden yana değildiler. SHP'de parti içi yanş daha bitmemişti. Hem erken seçim havası hem de kongreler birlikte yürüyordu. DYP'de devinim yoktu. Kırsal kesimde DYP'nin var olan gücü henüz büyük kentlere taşınmamıştı. ANAP büyük kongreye hazırlanıyordu. Hükümet içinde bir uyum yoktu. Kimi bakanlar birbirine küstü. Enflasyon hızla yükseliyor, ekonomi kırmızı sinyal veriyordu. Böyle bir havada erken seçime gider miydi ANAP? Ama Cumhurbaşkanı Özal, siyasal gündemi elinde tutmak için her zaman denediği yöntemi uyguluyordu: Anayasayı değiştirelim, erken seçime gidelim... Ardmdan da değişik öneriler geliyordu: Üç sandıklı seçim... Birinci sandık milletvekilliği, ikinci sandık cumhurbaşkanı ve üçüncü sandık yerel yönetimler için... özal "hodri meydan" deyince, Demirel de aynı yanıtı veriyordu: Hodri... Karşılıklı elense çekmeydi oyunun adı... Konuştuğumuz DYP'liler, "Bu kadarı yeter" diyorlardı. ANAP'ın ve dolayısıyla Özat'ın bu oyunlarına so*n vermek için bir öneri getiriyorlardı: ANAP'ın Meclis'te çogunluğu var. İsterse erken seçime gider. Biz Özal'ın attığı her oltaya niye takılıyoruz? SHP'de durum daha değişikti... Önce parti içi savaşım sürüyordu. Deniz Baykal ve arkadaşları haziran kurultayına hazırlanıyorlardı. Ayda bir kez, Baykal'ın ısıtıp ısıtıp sunduğu, parti programından esinlenerek hazırladığı "çağdaş sosyaldemokrasi" gazete manşetlerine geçiyordu. Sosyal demokratla ANAP kurmayları yaklaşık bir rın çağdaşlığı her nedense kötü Türk yıldır uğraşıyor yeni seçim çeyle yazılmış kitap yasasıyla. Anayasa çıklardan geçiş yolu değişikliğiyle birlikte en kısa arıyordu. sürede gündeme gelmesi Oysa inönü, Bay bekleniyor. Ama bu ANAP'ın kal'ın öne sürdüğü bu düşünceleri za büyük kongresinden sonra man zaman çeşitli olacak. Haziranda SHP'nin yerlerde anlatıyordu. de kurultayı var. Deniz Baykal Nedense Inönü'nün ve arkadaşları belki son kez çağdaş sosyaldemokrasi anlayışı ki atağa geçecekler. Baykal şu mi gazetelerde yete sıralar adaylığı düşünmüyor. İl rince değerlenmiyor, kongrelerinden sonra çıkacak Baykal söyleyince sonuca göre tavır alacak. yeni bir düşünceymiş gibi 'altın değer' taşıyordu. Ozal ve ANAP çok iyi izliyordu SHP'yi... ANAP kurmayları kendi aralarında konuşurlarken SHP'yi tartışıyorladı... Deniz Baykal genel başkan olursa SHP'nin oyları yüzde 1015 arasında kalır. Bülent Ecevit güçlenir. Bir seçimde ANAP ve DSP koalisyon kurar. Çankaya'ya sık sık çıkan bir bakan da aynı görüşteydi. O da şöyle diyordu: * Deniz Bey'in SHP'de güçlenmesi, haziranda genel başkan seçilmesi bize puan kazandırır. Eylül ya da ekimde bir erken seçim ANAP ve DSP'yi hükümet ortaklığına götürür... Meclis'te sandalye sayısının 600'e çıkarılması, seçmen yaşımn 18'e indirilmesinin ardında yatan temel neden buydu... Bir ANAP milletvekili bu konuda aynen şöyle konuşuyordu: SHP ile DYP oyları yüzde elliyi aştığı an biz siliniriz. Enflasyon büyük kentleri etkiliyor. Kırsal kesim ise ürün taban fiyatlarından hoşnut olmadığı için DYP'ye, DSP'ye kayıyor. Yeni bir seçim sistemiyle dengeleri bozmamız gerekiyor... ANAP kurmayları yaklaşık bir yıldır uğraşıyor yeni seçim yasasıyla. Anayasa değişikliğiyle birlikte en kısa sürede gündeme gelmesi bekleniyor. Ama bu ANAP'ın büyük kongresinden sonra olacak. Haziranda SHP'nin de kurultayı var. Deniz Baykal ve arkadaşları belki son kez atağa geçecekler. Baykal şu sıralar adaylığı düşünmüyor. II kongrelerinden sonra çıkacak sonuca göre tavır alacak. İnönü, şu ya da bu biçimde Baykal'ı kurultayda mindere ikinci kez çekecek. Baykal aday olmaktan kaçarsa, yani PM listesiyle oynarsa o zaman işi oldukça zor. Çünkü İnönü şöyle diyebiiir: Adaylıktan kaçmak yok. öyle liste hazırlayıp, kaçak güreşmek yok... ANAP, SHP'yi izliyor. Dört gözle Baykal'ın seçilmesini istiyor. ANAP'ın umudu Sosyaldemokratlar... ANAP SHP'yi Izliyor KTTler tasfiye edilmeü • ANKARA (UBA) Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Çelebi, destekleme ahmlan ve rasyonel olmayan KlT'lerin tasfıyesine ilişkin tartışmayı sürdürüyor. Çelebi, "Bu konuda kabine arkadaşlarım da beni sürekli eleştiriyorlar. Ancak ne kadar eleştirilirsem eleştirileyim, doğrulan söylemeye devam edeceğim. Destekleme almüannı uzun dönemde terk etmek zomndayız. Rasyonel olmayan KÎT'ler de tasfiye edilmeli" dedi. Devlet Bakanı Çelebi, rasyonel olmayan KlT'lerin de orta vadede tasfiye edilmesini savunurken "Orada çahşan insanlara belirli bir program içinde yeni iş imkânları sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde bu KtT mekanizmasında, devletin Hazine'den maaş vererek maaş ödemesini ömür boyu sUrdürmesi mümkün değil. Bir işletmenin temel mantığı üretmesi, kâr etmesi ve çalışanlara parasmı zamamnda vermesidir. Oysa KİT'lerde, üretmeyen, maliyetin çok altında ürettiğini satan bir mekanizma ortaya çıkıyor" dedi. DEMİREEİN DYP lideri Demirel, Adana gezisi sırasmda anayasa değişikliği konusuna değinmedi. Ancak bu konuda gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Sabanalar'dan Demirere yakın takip GEZİSİNDENNOTLAR Alatorîdan BaykaTa • ANKARA (AA) Alarko Holding Başkanı tshak Alaton, "Bugünkü sistem liberal ekonomiden gittikçe uzaklaşmaktadır" dedi. Ishak Alaton, Deniz Baykal'a yazdığı mektupta Baykal'ın kendisine gönderdiği broşürdeki görüşlerine cevap verdi. Baykal'ın ekonomideki temel anlayışınm üretkenlik ve verimiilik oim&sı gerektiği yolundaki görüşlerine katıldığını belirten Alaton, KlT'lerin sorununun çözümünün özerkleştirmede olduğu yolundaki görüşü ise eleştirdi. Istisnasız butün KlT'lerin zarar ettiğini belirten Alaton, kâr ettiği zannedilen tekel olan KlT'lerin dünya fiyatlannın çok üstünde fîyatlarla hizmet sunarak enflasyonu kırbaçladığım söyledi. HAKKI ERDEM ADANA DYP lideri Süleyman Demirel'in önceki gün sona eren dört günlük Adana gezisi, iîginç gelişmeler ortaya çıkanyor. Milletin sesi için meydanlara çıkan Demirel, Sabancılann ilgisiyle karşılaşıyor. Bugüne kadar DYP ve Demirel'den uzak duran Sabancılar, Demirel'e özel ilgi gösteriyor. Haa Sabancı, Demirel'i Adana'da kaldığı otelde iki kez ziyaret ediyor. Gezinin masraflarını karşıladığı iddialan doğrulanmayan, ama mali katkıda bulundukları Öğrenilen Sabancılar adına Hacı Sabancı, Demirel'e önce "Hoşgeldiniz" ziyaretinde bulunuyor. Demirel'e "Ağam" diye hitap eden Sabancı, ikinci ziyaretinde ise işadamlarıyla birlikte yenecek yemeğe katılamayacağını bildiriyor. Çimento sanayiinde işbirliği yaptıkları Fransızları ağırlayan Hacı Sabancı, Demirel'e yemekte aileyi, yeğeni Kaya Sabancı'nın temsil edeceğini bildiriyor. Adana ziyaretleri, Sabancıknn san zamanlarda Demirel ile ikinci temasım oluşturuyor. llk temas, ocak ayında Taksim toplantısı için Istanbul'da bulunan Demirel'i, Sakıp Sabancı'nın ziyaretiyle DEMtREL DYP liderini Adana gezisi sırasmda en çok Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin sorulan yordu. (Fotograf: Yusuf Toprak) gerçekleşmişti. Adana'da işadamlarının Demirel'e ügileri ve Sabancüann teması, DYP'lilerce "Sandığm kokusunu yalnız çiftçiler değil, başkalan da almış" diye yorumlanıyor. Ancak Demirel'in gezisi bir başka soruyu gündeme getiriyor: "Sandığı kim getirecek?" DYP lideri, seçim için milletin sesini yükseltmesini isterken Çukurova çiftçisi, bir başka görüşü dile getiriyor: "Baştakiler bir ayaklansın da sandıgı getirsinler. Biz hallederiz. Biz sandıgı nasıl getiririz ki? Gerekirse sinei millete dönsünler. Biz onlan fazlasıyla oraya gönderelim. SesimLd daha nasıl çıkaralım? Verdiğimiz ürünün parasmı bile isteyemiyoruz. Yoksa 'Kanun dışına çıktın' diye yakamıza yapışırlar." Demirel, Adana'nın tüm ilçelerini gezerken konuşmalarmda hiç anayasa değişikliği konusuna değinmiyor. Demirel, bu konuda yalmzca gazetecilerin soruları üzerine konuşuyor. llginç bir yaklaşımı da ortaya getiriyor, "Biz, anayasa değişikliği için yeterli çoğunluğa sahip olsak bile, öteki partilerle ve çeşitli kesimleri temsil eden kuruluş ve örgütlerle udaşma ararız. Onlann da göriişlerini dikkate alıp anayasa değişikligine gideriz" diye konuşuyor. Kırsal alanda verdiği ürünün bedelini alma kaygısmı yaşayan çiftçiler, anayasa değişikliği konusundan uzak durmalarına karşın sorulanmızı yamtlarken cumhurbaşkanınm halk tarafından seçilmesine sıcak baktıklanıu ortaya koyuyorlar. Ama, sokaktaki hemen herkes, milletvekili sayısının 600'e ytikseltilmesine karşı çıkıyor. Çukurova çiftçisinin $u günlerde gözü, buğdaya verilecek fiyat ve önümüzdeki günlerde TMO'nun yapacağı ahmlarda. Hemen hepsi TMO'nun elindeki stoklar nedeniyle kendi ürünlerini almayacağı kaygısmı yaşıyor. Demirel'e ve DYP'lilere, TMO'nun şimdiden ürününü ama ürünün bedeli konusunda alacağı çiftçiler için kayıt yaptı kaygılı Çukurova çiftçisi, Demirel'in konuştuğu alanlara astığı ğım iletiyorlar. Çukurova'da esnaf da ciftçi pankartlarla tüm sıkıntüara karnin durumu nedeniyle sıkıntıda şın esprisini yitirmediğini de serolduğunu dile getiriyor. Demi giliyor. Bir alanda ilginç bir rel'in konuştuğu alanlann he kimlik dikkati çekiyor: men kıyısında bulunan dukkân"Adı soyadı: ANAP. lara girip iş durumunu sorduğuAna adı: Ihtilal. muzda, "Yaüyoruz" yamtını veBaba adı: Ara rejim. riyorlar. Bir de çiftçiye artık kre Işi: Zam, zulüm, yagma. dili mal satmadıklannı belirtiDoğum tarihi: 1983 yorlar. Açıklamasım da "ParaÖlüm: tlk genel seçim." nın gelmeyecegini bilerek adama "16. Türk devletini robotlar veresiye verilir mi? Çiftçide pa yönetemez" gibi bir pankartın ra yok ki? Bu yüzden dostumuz, da yer aldığı alanlarda zihinlerahbabımız çiftçi ile yüzyüze ba deki soru ise sandıgı kimin gekamaz olduk" diye yapıyorlar. tireceği ve ne zaman getireceği Üründen yana yüzü gülen, olarak kalıyor. 400 öğrenci zehirlendi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ataturk Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 400 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi. Dun akşam saatlerinde zehirlenme belirtisi göstererek Gazi Universitesi, Ankara Üniversitesi Ibni Sina ve Numune Hastaneleri'nde tedavi altına alınan öğrencilerin, önceki gece yedikleri sosisli sandviç ya da pathcan yemeğinden zehirlenmiş olabileceklerı kaydedildi. Hastanelerde yatan öğrenci sayısının 65 olduğu, toplam 400 öğrencinin zehirlendiği öğrenildi. Cumhuriyet savcıhğı olayla ilgili soruşturma başlattı. Zehirlenen öğrencilerin sağlık durumlannın iyi olduğu bildirildi. Cindoruk, "Seçim tarihini belirleyelim" dedi Ozal'a diyalog çağrısı ANKARA lumsal bir refleks başlar. tş mi da meselesidir. Partisine irin kâ(Cumhuriyet ting meydanlanna sığmaz hale ğıdı versin, anlaşalım. Tarafsız Bürosu) geldL Balkonlar, pencereler, kai olmadığmı söyleyen cumhurbaşDYP Genel dınmlar konuşuyor. İş o kadar kam ile konuşacak hiçbir konuBaşkan Yar büyüdü ki, cumhurbaşkammn muz yok. Halk ile karşı karşıya dımcısı Hüsa kardeşi bile muhalefet bayragı gelen devlet adamımn sonu yokmettin Cindo açü" dedi. tur. ruk, Cumhurbaşkanı Turgut AÜesi ve kendisi sokaklarözal'ın izlediği siyasetin iflas Özal'a diyalog çağrısmda bulunettiğini öne süren Cindoruk, ko da dolaşamaz. Ucak kalkıyor, du. Cindoruk, "Son bir çagn bundan sonra Sayın Özal için yapıyorum; Meclis tatile girme nuşmasmı şöyle sürdürdü: başka uçak yok." den gelsin, ABD gezisini iptal "Sayın Özal, eğer bu dedikleetsin, seçim şartlannı, tarihini rimi yaparsa, siyasette ve özel 'Demirel de İnönü de belirleyelim, gerekli degişiklikle hayatında bir gelecek düşünebiistifa edebilir' ri partisi Ue konuşalım" dedi. ttr. Çare Meclis'tedir. Ne Sydney, Cindoruk, "New York sokaklan ne de New York'tadır. Bu meseCindoruk, aylık "Halka ve yerine gelsin tstiklal Caddesi'n leyi ya Meclis çözer, ya da mil Demokrasiye Sözcü" dergisine de, Atatürk Bulvan'nda milli let çözer. Eğer millet çözerse, yaptığı açıklamalarda, yasama bir mutabakat ile görüşelim" di Sayın Özal'ın siyasi hayatı da döueminin sona erdiği haziran ye konuştu. özel hayatı da biter. Aradığımız ayından sonra Demirel ve InöCindoruk, dün düzenlediği uzlaşmadır. tktidar partisi ile nü'nün istifalarının gündeme basın toplantısında, halkın mu anlaşabiliriz. Çözumün anahtan gelebileceğini söyledi. Cindohalefet konusunda tüm partile Sayın Özal'da ise, gelsin bu işi ruk, "Sanırım bu yaz gündemrin önüne geçtiğini söyledi. Cinçözelim. Bunun için Meciis'ten de politika olacak. Demirel de doruk, "Bu bir siyasetçi için en başka yer yok. Grupla muzake tnönü de isüfa edebilirler. Tü1 önemli uyandır. Dcmokrasinin re yapalım. Bu mesele Turkiye müyle seçimi zorlama hareketinin olduğu kadar Sayın Özal'ın ne girisebilirler" dedi. yeterli işlemediği yerlerde topÇANAJANS 1510044 FAX: 1514155 PSİKOLOJİK DANIŞMA ve TEDAVİ MERKEZİ PSİKOLOG TİTAL CAM Normal camdan % 40 daha ınce tdam dosyaları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Teroxle Mucadele Ya&ası hukumlerine gore muebbet hapis cezasına çevrilen TBMM Adalet Komisyonu'ndaki 276 idam dosyası Başbakanhk'a geri gönderildı. Böylece TBMM gundeminde hiç idam dosyası kalmadı. SAGLIK ue GUZELÜK REHBERI PROKTOLOG1E HEMOROİDFİSTÜL VARİSLERİN INFAROT, İĞNE İLE TEDAVİSİ 0p. Dr. Hayati F. KOCAL Bankalarla anlaşma vardır RumelıCd OganAp No 162 Nişantaşı UMUT OPTİK Artüc Birden Fazla Gözlüğe gerek yok. Her uzaklıktan Normal caımdan Normal camdan net göruş sağlar % 50 hafıf, kınlmaz % 80 daha ınce PARİZIEN'DEN İ TÜM ANNELERE , SAYGILAR WRİZİEN 'Kalite Hakkınızdır" PARİZİEIM MÜJDE PA.RİZİEM KLASİKPARİZİEK St)PER İIMCE PARİZİEN OPAK LA FEMMELA FEMME 1O Q«nel Daö'tım Tümal Çorap Dvposu LTD.ŞTİ. Sultanhamam Buyuk Çorapçı Han N o â Tol 522 95 71 522 78 29 522 3S 39 Fax: 519 37 02 VARİLUX CAM ORGANİK CAM LENTİLUX CAM ANTIREFLE CAM Işığa karşı gozu koruyan Dr. B. inal PSİKİYATR Dr. H. Selendi HasatSok No 3/6 (Şışlı Camıı karşısı) ŞIŞLİ Tel: 148 32 1014861 44 Tele Sekteter. 146 01 53 Çalışma sistemimiz bilgisayarlıdıf Tel: 141 3589 1320120 Gözluğunuz PHOTOCENTRON dhazıyla resım çekilip, merkezlenerek yapılır. Umut Optik'te güleryüzle tantştn. Kayışdağı C a d No 228 3 (Fahrettm Kerım Gokay Koşku Karşısı Zıverbey Yolu) Göz*epeTel:368 03 91 Fax:368 03 91
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog