Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1991 HABERLER istanbuVda müşteritaksi şoförü sürtüşmesi giderek artıyor Müşteri ve trafik polislerinin odak noktası haline gelen şikâyetler: tstenilen yere gitmemek, kısa mesafede yolcu almamak, taksimetre açmamak, hakaret, yolcuyu arabadan indirmek, fazla ücret talebi, yağmurlu havada taksimetreyle yolcu almamak ve güzergâh beğenmemek. ESAT PALA Istanbul'da her gün 16 bin taksinin durmadan dolaştığı kentin cadde ve sokaklarında, taksi şoförleri üe müşterileri arasında yaşanan olaylar giderek artıyor. Tbplu taşımanın yükünü taşıyan tETT otobüslerinin tamamen yetersiz kalmasından sonra kent içi ulaşımındaki payı artan taksiler, trafık polisleri Ue yurttaşlann şikâyetlerinin odak noktası haline geldiler. Kenti tanımayan, önemli cadde ve sokakların adlannı bilmeyen ve hiçbir eğitim görmeden taksi şoförü olarak trafiğe çıkanlar için trafik yetkililerinin önlem projeleri henüz düşünce aşamasında. Türkiye'ye gelen turistlerin ilk haşıneşir olduklan taksi şoförlerinin eğitimi için henüz uygulamaya hazır bir projenin bulunmadığı belirtiliyor. Şimdilik sadece müşterinin başvuracagı 'şikâyet bUrolan' kurmakla işe başlayan İstanbul Denetleme Trafik Şubesi Müdürü "Mehmet Çetin Alp, "Şoför esnaf dernekleri şoför egitimi için bir program hazırlamış, ama bu henüz lstanbul'a yansımadı. Belirgin çalışma yok. Avrupa'da bizdeki gibi ehliyeti alan pat diye sokağa sahnmıyor. Bu egttünin yapıi, ması gerekiyor" diyor ve eküyor, "Şu anda sadece denetinüere agırlık veriyoruz, ama yeterii değil, egitim şart." Polis kayıtlarına geçen müşteritaksi şoförü sürttişmesi de artık 8 noktada toplanmış durumda. Müşterilerin şikâyet bürolarına ilettikleri bu 8 şikâyet nedeni şöyle: Istenilen yere gitmemek, kısa mesafede yolcu almamak, taksimetre açmamak, hakaret, fazla ücret talebi, yolcuyu arabadan indirmek, yağmurlu havada taksimetreyle yolcu abnamak, güzergâh beğenmemek!' îstanbul'da bu tür şikâyeti olanlar için iki telefon numarası aynlmış. 176 14 20 ve 176 42 44 numarah telefonlara şikâyetini iletenler biraz beklemek zorunda. Çünkü sonuca giden yol biraz uzun. Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Çetin Alp şöyle diyor: "tsteyen herkes şikâyet edebUir, vatandaşın kimligi gizli tutuluyor. Taksi şoförü bulunnp olay kendisine soruluyor. Şikâyet formundaki bilgiler degerlendiriliyor. Gerektigjnde şikâyet edenle, taksi sürüctistt yozleştiriliyor. Her zamanda vatandaş haldı olmayabüir. Taksicinin de hakkını korumalıyız." Hatalı görülen taksi şoförlerine uygulanan cezalar ise basit; 1 günden 5 güne kadar trafıkten men cezası. Ancak bu îlk cezada 1 gün, ikincide 3 ve 3'üncüde 5 gün olarak uygulanıyor. Ama asıl sorun, her gün 16 bin 144 taksiden biri ile problemi olan yolcunun bunu hemen ileteceğj polisi çevresinde bulrnası. Çetin Alp'in verdiği bilgiye göre tstanbul'da sadece 649 trafik polisi görev yapıyor. Yetkililerden polise yansıyan olaylar sonucunda Îstanbul'da 1991 yılında 4 bin 559 taksi sürücüsüne ceza verilmiş. 1991 yıhnm ilk üç ayında da taksimetre açmayan 247, yolcu beğenmeyen 139, fazla ücret alan 63, müşteriyi yarı yolda in Kentin çeşitii yerierindeki otobtts duraklanna, 'Engelleyenler utansın, yeni otobttslerimiz bizmetinizde' yazılı büyük afişler yapıştırddı. (Fotoğraf: Suat Kozluklu) diren 26, kısa mesafe gitmeyen 134 ve yağjşlı havalarda istenüen yere gitmeyen 55 taksi şoförüne 1 günle 5 gün arasında trafıkten men cezası verilmiş. koltuğundai aşağıya indiğinde tstanbul'daki 2 aylık taksilcik geçmişini de şöyle özetledi: "Almanya'ds para biriktirdim, bo arabayı aldım. Daha iki ay oldu. Gümüşhaııeuylm ve Istan Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan ilköğretim Ahmet Doğan: Tefecilerin elinden san onu arabaya alınm. kurslar açılsın, bir zorunluluk getirilsin, bul'u hiç bilmiyorum. Ben lakmüfettişliği sınavında yönetmelikle 70 olarak Metin Yiğit: 26 yıldır bu isi yapıyorum ama ne kadar geçerli olur bu. Kim gider sim'i bik zor buldum abi. Etme'aman' dedim. Plakaya her ay 2 milyon belirlenen başarı notu, Bakan Akyol'un onayı 600 bin lira kira veriyorum. Arabanın ve bedavaya çahşıyorum. Îstanbul'da yol kurslara? Para kazanmak için tstanbul'a yin, hiçbir yeri dojnı dttzgün kendisini alabilmek için 20 milyon param lar açık değil, benzin pahalı. Gittiğimiz gelen Sıvas, Kars, Mardin, tzmit veya Di bUmiyonım." ileSO'yedüşürüldü. vardı. 9 milyon tefeciden borç aldım. Ona uzaklık masrafı bile karşılamıyor. Vatan yarbakırlı bu kurallara ne kadar uyar? Meral'e Almanya'da taksi sü Bu yöntemle 2030 puan alanlara da sınav da yüklü para ödüyorum. Canım bur daşa mı, devlete mi, yoksa kendimize mi rücülerinin nasıl çalıştığını sorAdalettin Yüksek: İstanbul'un en numdan geldi. Para kazanmanın dışında çahşacağız? Dolmuşlar bile bizden çok kaduğumuzda biraz da böbürlene kazandınldı. hiçbir şey düşünmüyorum. İÜ Işletme Fa zanıyorlar. Taksim'den Beşiktaş'a 45 da 'kaliteli' taksi duraklarından birinde çarek karşılaştırma yapıyor, "Abi programını izleyenler ile bu nekültesi 3. sınıftan ayrıldım. Orta derece kikada gidiyorum ve 5 bin lira ahyorum. hşıyorum, Etiler'de. Biz, taksilerimize orada öyle degil Id. Aynı ehüyet TURAN YILMAZ denle teşekkür belgesi alanlara de Almanca ve Ingilizce biliyorum. Iş bu Niye bu yöne gideyim ki? Evde çoluk ço bakmak ve temiz tutmak zorundayız. Başalır gibi özel bir kurstan geçiriANKARA Milli Eğitim otomatikmarı 20 puan verilmesi lamadım. Yurtdışına gittim, beş parasız cuk ve borçlanm var. Müşteriyle ilgilene ka çaresi yok. Çünkü, müşterimiz bize güyorlar. Her yeri gösterip tanryor Bakanlığı'nca bu yıl yapılan ilk gerekiyor. Buna karşın testte 50 döndüm. Para kazanmak için gece gün cek vakit mi var. özel plakalarda tekçift venir ve iyi hizmet bekler. Arabada müşlar ve egitiyorlar. Daha sonra öğretim müfettiş yardımcüığı ve daha fazla puan alan birçok düz çalışmak zorundayım. Niye kısa me uygulamasına geçilmeli ve trafik rahatla teriyi rahatsız etmeye ve gideceği yere gütaksiyi alıp trafiğe çıkıyorlar. sınavında usulsüzlük yapıldığı öğretmenin sözlü sınavında basafe yolcu alayım? Kimden çok kazanır tılrnalı. Çıkar yasayı, derneklere yetki ver, venlikli şekilde götürmeye dikkat ederiz. Yoksa imkftm yok çakşamust ileri sürüldü. Yönetmelikle 70 şarısız bulunarak elendiği öğrenız. Burası Türkiye abi, Alman olarak belirlenen başarı notu nildi. Sözlüde başarısu sayılan LONDRADA TAKSÎLER ya defil ki?" Meral'in taksisi nun, smav sonuçlarımn açık oğretmenlerden bir bölümü, sıUnkapam'ndaki otoparka çeki landığı gün alınan Milli Eğitim navın saptanan bu usulsüzlüklerek 90 bin lira para, bir gün Bakanı Avni Akyol onayh yazı ler nedeniyle iptali için Ankatrafıkten men cezası verildi. ile 50'ye düşürüldüğü belirlen ra tdare Mahkemesi'ne başvurTaksim'de bekliyoruz, 34 TBF di. Böylece ilk sınavda 2030 dular. temizlik, nezaket, dürüstlük, yolu kolay mek zorunda. En kısa yoldan nasıl gidi03 plakalı taksi Taksün'in göbe puan alan adaylara smav kaEDtP EMİL ÖYMEN bulma, adresleri ezbere bilme gibi nitelik leceğini. Ancak Londra'nın, yüzyıldır soğinde ilerliyor. Teybin sesini de zandınldı. İlk sınavda yüksek LONDRA Ingütere'de, büyük kent leri açısından Bangkok, Kahire, Kudüs, kak ve cadde adları ve yerleri değişmeyen sonuna kadar açtığı için açık puan almalanna karşın sözlülerde özellikle taksi dendi mi akla hemen New York, Paris, Rio ve Roma'dakilere bir kent olduğunu da hatırlatmak gerek. camdan dışarıya ses yayıhyor. de elenen öğretmenler, 'kara taksi'ler gelir. Dizel motorlu, içi fe göre en üstünü secilmişti. Ankette bir tek Taksici olabilmek için emniyet örgütü Sivil görevli yolcu gibi el işareti "usulsüz" olduğu gerekçesiyle rah, şoförle yolcu arası camlı bölmeli, ko Tokyo. Londra ile boy ölçüşebiliyordu. Scotland Yard'a bağlı Binek Arabası Dayapıyor arabaya. Taksi durmu sınavın iptali için dava açtılar. Ingiliz taksici esnafımn bu üstünlüğü, iresi'nin açtığı smavdan geçmek gerek. lay girilip çıkılan, yüksek tavanlı, taksi yor ve yavaşça ilerliyor. Görevli işe çıkanların 'seçmece' oluşundan. Tak Her yıl 5 bin kişinin başvurduğu yazılı, olarak çalışmak üzere yapılmış taksiler. Dini içerikli sorularıyla da bu kez kapıya el atıp açıyor ve özel otomobilden bozma değil, arkayı sici olmak her babayiğidin harcı değil. sözlü ve uygulamalı sınavı sadece 700 kisürücü büyük bir hışımla bağı dikkat çeken sınav, şubat ve dörtleyip önü 'çiftleyip' şoförün yanında Her şeyden önce bir elinde kent planı, bir şi kadar kazanabiliyor. Taksi şoförlüğü nyor: "Kapatsana kardeşim ka mart aylarında gerçekleştirildi. vites üstünde gitmek yok. Şoför ayn, yol elinde kalem, motosiklet üzerinde kenti için uysal ve sakin olması da şart. Bütün pıyı. Hiçbir yere gitmiyorum tlköğretim ve Eğitim Yasası'nın sokak sokak ezberleyecek. Nereden nere bu işlemler 1.5 yıl sürüyor. cu ayrı. kardeşim." Sivil görevli ısrar 23. maddesi uyarınca, sınav önANKARA (Cumhuriyet BüBu süper şoförlerin dışında kalan korKara taksi denmesinin nedeni, hemen ye en kısa nasıl gidilir? Orası tıkanırsa, edip koltuğa oturduğunda sürü cesinde hazırlanan Milli Eğitim rosu) Milli Eğitim Bakanı başka nereden gidilir? Kentin 10 küometre sanların çoğu ise özel taksi şirketlerinin hepsinin siyah oluşundan, şarabî, çivit cü Levent Ancı, biraz şaşkınhkla Bakanhğı İlköğretim Müfettiş Avni Akyol, oğretmenlerden mavisi, yosun yeşili olanları da var, ama yarıçapı içinde kalan her sokağını ve adamlan. Yalnız telefonla çağrılabüen bu "Laftan anlamıyor musun kar leri Kurulu Yönetmeliği'nde, sı "Notu, otorite aracı olarak az, küçük kentlerde ise kara taksi dışın önemli nirengi noktası binasını şıp diye taksilerin şoförleri, çoğu zaman yolları deşim, insene arabadan" diye navın "ilköğretim kurumlaruun görmemelerini" istedi. Akda, özel otomobilden bozma taksiler de bilmekle yükümlü. Yolcuya, bir tek so kent planı ile dahi bulamayacak kadar da bağınyor. Polis memuru kimli teftişinin etkili, sürekli ve ob yol'la, temelde ağırhklı not orkak adını vererek arabaya binmek kalı bilgisiz oluyorlar. Ama kara taksilerden iş göruyor. ğini uzatıp arabayı az ilerdeki jektif bir biçimde yürütülmesi talaması beş olan öğrencilerin, ' Time dergisinin yaptığı bir okuyucu an yor. 10 kilometre yançap dışında kalan daha ucuz tarifeleri var. Uzun mesafelerekiplerin yamna cekmesini söy ni sağlamak" amacıyla yapıla zayıf aldıklan derslerden de sıketine göre Londra taksileri ve şoförleri, yerleri de şıp diye olmasa dahi, ezbere bil de tercih nedeni oluyor. lediğinde Ancı'nın yüzü renkten cağı belirtildi. Sınavın duyuru nıf geçirümesini öngören üç ayrenge giriyor: "Affedersin abi. su da okullara gönderilen 14 rı model üzerinde tartışan öğVallahi arabam anzalı. Ben Le Aralık 1990 tarihli bir genelgey retmenler de görüş birliğine vabaşından beri tanık oldukları taksinin sürücüsü Çalbaş'ın eh nazla görevlileri arabalarına al Ben bu trafiğin arabasıyun. Ora vent'e gidiyordum. BUmiyor le yapıldı. ramadüar. lara hiç gitmedim." Görevli, dnm, etme be abi, araba anzab." için müdahale ettiler. 34 TFC 71 liyet ve ruhsatı elinden alınarak dıklan gözden kaçmıyordu. Yönetmelikte, sınavın iki Akyol, dün Talim Terbiye "Peki sen Kartal'ı bilmiyorsun Uzun süre Almanya'nın plakalı taksiyi kullanan Adnan ceza odemek üzere trafik şubeEkip amiri Başkomiser tsmet aşamalı olacağı, önce test, ar Kurulu Başkanlığı'nda "ortaNürnberg kentinde işçi olarak diye ben buraya gidemeyecek Çalbaş yapuğma hiçbir gerekçe sine gelmesi isteniyordu. dından sözlü yapılacağı belirtil ögretimdeki yeni ölçme değerbulamıyordu. özel otoyu kullaYoğun trafıkte dura kalka çahştıktan sonra 2 ay önce Is miyim" diye sorunca Meral'in Demirel, şoförün de haklı ola di. Yönetmelikte ayrıca test ve lendirme" sistemiyle ilgili kızgınhkla verdiği yanıt, "Oldu bileceğini dUşünerek aracın annan sürücü ise ne yapacağıru şa Taksim'e vardık. Sivil ekipler tanbul'a dönen ve 152 milyona sözlü puanlannm ortalamaları olarak Ankaralı öğretmcnlerle şırmış halde şunlan söylüyordu: The Marmara Oteli önünde ön satın aldığı taksiyle sürücUlüğe abi, götttreyim ama yolu siz ta zasırun ne olduğunu soruyor, ve alınarak bir sıralama yapılaca toplantı yaptı. oğretmenlerden lemlerini akhktan sonra "yolcu" başlayan Mevliit Meral'in taksi rif edersiniz. Öyle gideriz ta rilen yanıta göre arızaya baktı ğı, ancak bu sıralamada 100 notu "otorite aracı" olarak "ÖnUmden gidiyordu. Bir gibi taksilere binerek denetimle sine müşteri olduk. 34 TFY 29 mam mı" oldu. Mevlüt Meral, rıyor. Incelemede arabada her üzerinden 70 puanın altına ini görmemelerini isteyen Akyol, türlü bana yol vermedi. Ağır rine başladılar. Başkomiser ts plakalı aracı kullanan Meral'in sivil memurun kimliğini göste hangi bir şey çıkmıyor. 2 saat lemeyeceği de kesin olarak hük egitimin amacımn istenen davseyrediyordu, sağa geçmesi için met Demirel, sivil oto içinde me sivil polis memuru arabasma bi rip kendini tanıtmasmdan son lik denetimde 20 arabaya binip me Bağlandı. Yönetmeliğe gö ranışları öğrencilere kazandırselektör yaktım, korna çaldım. murlarını yönlendirirken öğle nip, "Kartal'a gitmek istedigini" ra kurallara uymadığı gerekçe iniyoruz ve sonuçta 5 taksi sü re ilk sınavda en iu 40 alanlar mak, istenmeyen davranışları rücüsü kurallara uymadıklan Bu kez sanki suçlu benmişun gi saatlerinde trafığin rahat olma söylediğinde yanıtı hazırdı: siyle ceza ödemek ve taksisi 1 sınava çağnlabileceklerdi. Bun da silmek olduğunu ifade etti. sına karşın taksicilerin binbir "Abi, oralan bilmiyorum be. günlüğüne bağlanmak üzere gerekçesiyle cezalandınhyor. bi ttzerine saldırdı." Sonuçta ların başarıh olabilmeleri için Toplantıya katılan öğretde ikinci sınavda alacakları pu menler, bakanhkça geliştirilen anla birlikte toplam puanlan ve hepsi temelde ağırhklı not nın 140 olması gerekiyordu. ortalaması beş olan öğrencileSınava, Türkiye genelinden 3 rin sınıf geçirilmesini öngören, bin 268 öğretmen katıldı. Bun ancak "bütünleme sınavı yapılardan 1629'u sözlüye çağnldı. lıp yapılmaması" konusunda Ancak bu sözltiye çağnlanlar birbirinden ayrılan üç model dan 1201'inin ilk smav puanla üzerindeki görüşlerini aktardınnın 40'ın altmda olduğu belir lar. öğretmenlerin yansı sistem lendi. Yönetmeliğe göre bu ki değişikliğini savunurken yarısı şilerin sözlüye çağrılmamaları da "öğrenciyi tembelliğe gerekirken tam tersi uygulama itecegi" gerekçesiyle karşı çıkya gidildi. Sonuçta da 900 öğ tı. retmen başarıh sayıldı. Sistem değişikliğini savunan Yönetmelik hükmüne aykın öğretmenlerin çoğunluğu, büolarak gerçekleştirilen bu işle tünleme sınavının olmadığı, min, sınav sonuçlarımn açık ağırhklı not ortalaması 5 olanlandığı günün tarihini taşıyan lann sınıf geçirildiği ve ağırlıkh bakan onaylı yazı ile sağlandı ortalaması dört ve daha yukağı ortaya çıktı. n olanlann da öğretmenler kuYönetmeliğe göre bakanlığın ruluna alındığı modelden yana düzenlediği hizmet içi eğitim görüş bildirdiler. TAKSt SÜRÜCÜLERİ NE DİYOR? sorurf bıuıalttı iLsııküzlük iddiası Sınavda CUMHURÎYET/3 Kimden çok kazanırsam onu arabaya alınm Kara taksici olmak için 1.5 yıl eğitim ister Sınıf geçmede model tartışması Güzel SanaÜar'da yeni tip sınav Yurttaşların giderek artan şikâyetlerine hak veren İstanbul Şoför Esnaf Derneği Başkan Yardımcısı Abdullah SUahyttrekli, taksi sürücülerinin eğitimi konusunda hayli umutlu. Içişleri Bakanhğı'run kurs acmaları için yardımcı ohnasını isteyen Silahyürekli şunları söylüyor: "Eğitim vermek o kadar kolay iş degil. Bakan Aksu, bu calışmalann yapdabUmesİ için projeler düşündüklerini belirtti. Netleşmedi. Blze izin verilirse taksi şoförlerinin eğitimi için koşullan hanrlanz." Lst aııbııTa 20 yeni otobüs Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sözeıv Kendi imkânlarımızla getirdik Denetime katıldık Vatandaşların taksi sürücülerine ilişkin bu şikâyetlerini yerinde görüp araştırabilmek için trafik şubesince yapılan denetimleri izledik. Hayli ilginç görünttilerle karşılaştık. 8 kişiden oluşan 2 sivil ekip, Maslak'taki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Taksim'e doğru giderken görevliler yolda sürpriz ilk denetimi yaptı. 4. Levent'te, yolun ortasından ağır şekilde giden ve arkasındaki taşıtlara kendisini geçme fırsatı tanımayan bir taksi sürücüsü, arkasındaki özel bir taşıt sürücüsünü eşinin yanında dövmeye çalışıyordu. Sivil ekipler olaya İstanbul Haber Servisi lhalesi yapılmasına karşm, devlet bankalarının teminat verme1 mesi n^deniyle alınamayan yeni belediye otobüslerinin bir kısrru, peşin para ödenerek tstanbul'a getirildi. Kredisi bulunmasına karşın, Belediye Başkanı Sözen, dün ilk 20 otobüsün hizmete girmesi nedeniyle yaptığı toplantıda, "1989 ekiminden beri ihalesi tamamlanan otobttsleri almak için her yola başvurduk. Bulduğumuz uygun kredi için siyasi baskılarla devlet bankalan teminat vermedi. Zaman zaman umuüandırıidık. Hiçbir zaman yılmadık. Kendi dar imkânlarımızla 150 tanesini getirmeyi başardık. Ancak uğranılan 85 milyar liralık zarann kime ait olduğunu takdirinize sunuyorum" dedi. Bu arada belediye, kentin çeşitii yerierindeki bılboordlara ve duraklara, "Engelleyenler utansın. Yeni otobüslerimiz hizmetinizde" yazılı büyuk afişler yapıştırdı. İlk olarak 20 otobüsün hizmete girmesi nedeniyle dün be Kültür Servisi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'ne giriş koşullan açıklandı. 108. kuruluş yıldönümünu bu yıl kutlayan okulun rektörü Prof. Dr. Gündüz Gökçe, dün düzenlediği basın toplantısında sınavın "şekli" ve "zamanı"nın iki yıldır değiştiğini, ancak bu uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Gökçe, "tki yıl önce sınav eylül ayında yapılıyordu, böyle olunca ÖSYM sınavında başarı gösteremeyenler 'açıkta kalmayalım' endişesiyle okulumuza geliyoriardı; ayrıca 'okuia başka türlü glrebilir miyiz' gilediye önüne getirilen bir otobü yıllık faiz de yiizde 7 olacakü. 780 dolar, körüklülerde 94 bin hariç yalnızca işçilere önerdigi bi tesir yolları arayacak oluyorsün içinde basm toplantısı yapan Buna göre normal otobüsler için 890 dolar olduğunu gördük. miz ücret 437 milyar lira. İste lardı. Sınavın eylUl ayından Sözen, ulaşım sorunu konusun 18 milyar 616 bin dolar, körük Böylece bir körüklii otobüste 40 nen 540 milyar lira. Aradaki açı temmuza kaydırdması bu soruda "Hukiunet hangi devietle an kttler için 7 milyon 13 bin dolar bin 940 dolar, normalinde de 31 ğı ne yapacağımızı, nasıl karşı nu ortadan kaldırdı, artık öyle laşraa egilimindeyse o devietle olarak toplam 25 milyon 629 bin bin 980 dolar daha fazla fiyat layacağınuzj bilmiyoruz. Bugün bir zümreyle karşılaşmıyoruz" ilişki kurduk. Ulaşım sorununu 500 dolarlık bir krediye ihtiya artışı oldu. Ayrıca kredi koşul bütün sosyal yardımlarla bir dedi. çözmek için metro için Sovyet cımız vardı. Bugünkii kurdan larında da değişim olmuş ve yıl otobüs şoförünün eline net 950 Güzel Sanatlar Akademisi'lık faiz oranı yiizde 7'den yiiz bin lira para geçiyor. Bizim ne giriş koşullarında yapılan bir lerle ön anlaşma imzaladık. Şu 102 milyar ediyor. İşte bu kredi karşıhğı teminatı de 9.25'e yükselmiş ve kredi sii önerdiğimiz ile bu oran 2 milyon başka değişiklik de sınavın bianda tek istegimiz Hazinenm giivencesi ve hükiimetin onayı bütün çabalanmıza karşm dev resi de bir ydı ödemesiz 5 yıla 756 bin lirayı buluyor. Önerdi rinci aşamasında öğrencilere dır. Ancak hükümet hiç bir let bankalanndan alamadık. düşürülmüştür. Fiyatlardaki ar ğimiz paranın kaynaklannı he soruların verilmesi, "Bazı öğadım atmıyor" diye konuştu. Macar firmasıyla tekrar masa tış oranı yiizde 92'dir. Buna gö nüz bulamadığımız için pazar renciler özellikle de İstanbullık edemiyoruz. Önemli olan im daki sanat kurslarına devam za atmak değildir. Önemli olan edenler sorulan önceden Macaristan'dan alınan 20 belediye otobüsü, hizmete girdi. Toplam 150 otobüsün vaat edilen ücretin, işçimin, me biliyorlardı" gibi rivayetlerin haziran ayı sonuna kadar geleceği açıklandı. Sözen, siyasi baskılar sonucu devlet bankalarmın teminat vermemesi nedeniyle 1989'da yapılan girişimlerin uzamasından murumun cebine girebilmesidir. böylece kesin olarak önleneceEğer cuma günü ne kadar top ğini söyleyen Rektör Gündüz 85 müyarlık zarann meydana geldiğini söyledi. lu sözleşme göriişmeleıinden bir Gökçe, "Büyük kentler dışındare toplam fiyat 48 milyon dolar, sonuç alınamazsa Yüksek Ha kiler tstanbul'da olup bitenlerya oturduk. Bu kez kendi dar boz.en juyic Uedı: den habersiz. Biz büyük şehir"650 otobüs için açılan ihale imkânlarımızla bu otobüslerin yani 190 milyar liradır. Bu geliş kem Kurulu'na gidilecek ve belerde kurslara gidenlerden ziya1989 sonlanna doğru sonuçlan bir kısmını alalım dedik. Ancak melerdeki toplam zarar 86 mil lirlenen ücreti vereceğiz. Şeria de Türkiye'nin her yerinden çodınlarak Macaristan'daki Ikarus Macar firması 1 ydı aşan süre yar 95 milyon liradır. Bunun ki tın kestiği parmak acımazmış." cuk almak istiyoruz. Sorulan firması tarafından kazamlmıştı. içinde sözleşmeyi birkaç kez me ait olduğunu takdirlerinize Yeni alınan otobüslerin ikin veriyoruz, çünkü herkes hazırO zamana göre uygun şarüarda uzattığını, ancak kendi Ulkele sunuyorum." ci bölümü yarm 20 adet olarak lansın istiyoruz. Bir öğrenci veBu arada İETT işçileriyle sür filoya katılacak. Mayıs ayı so rilen soruya ne kadar çalışsa da bir sözleşnte imzalandı. Sözleş rinde de şartlann değiştiğini söymeye göre normal otobüslerin ieyerek yalnız 150 otobüs için es dürülen toplu pazarhk görüşme nunda da 80 otobüs daha gele sonuç yeteneğine bağlı olduğu birim fiyatı 35 bin 800 dolar, kö ki şartlann devam edebileceğini leri ile ilgili de bilgi veren Sözen cek. için bu yöntemin bir sakıncası riiklülerin birim fiyatı da 53 bin söylediler. Biz de 24.4.1991'de şöyle konuştu: "Bugün işçilere yok" dedi. İETT yetküileri, haziran ayı 950 dolardı. Ödeme koşullan ise tekrar ihale açtık. Şu gördügü verilen 173 milyar lira, tETTnin 19911992 eğitim öğretim yı3 ydı ödemesiz, 8 yılda ödene nüz otobüslerin yeni fiyatlan gelirleri ise 240 milyar lira. Di sonunda 150 otobüsün hizmete lında Mimar Sinan Üniversitecek ve bu süre içinde ahnacak nın, normal otobüslerde 60 bin ğerieri amortisman ve yatırımlar girmiş olacağını belirttiler. büslerımız MSÜ Rektörü Gündüz Gökçe, sınavların btı yıl da eylül yerine temmuzda yapılacağım ve sınav yeteneğe dayandığı için soru ve yamtlaıın öğrencilere sınav öncesinde dağıtılacağım, böylece 'sorular biliniyordu' dedikodusunun da tamamen ortadan kalkacağıru söyledi. si Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim, Heykel, Tiyatro, Fotoğraf, Tekstil, SeramikCam, Grafik, Geleneksel Türk El Sanatlan, SinemaTV ve Mimarlık Fakültesi'nde îç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinin sınavlarına girecek öğrencilerin en az 105 ÖSS puanı almış olmaları gerekiyor. ö n kayıtlar 1015 haziran tarihleri arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin Fındıklı'daki merkez binasında yapılacak. 199192 öğretim yıh baraj niteliğindeki genel yetenek sınavı, sinema TV ve fotoğraf dışında tüm programlar için 19 haziran çarşamba günü yapılacak. Fotoğraf ve sinemaTV eğitim öğretim programının baraj niteliğindeki genel yetenek sınavı 20 haziran tarihinde yapılacak. Bu yıl sinemaTV ve fotoğraf dışında tüm dallar için genel yetenek sınavında karakalem çizimi yaptırılacak. Sınavda sınav günü aşağıdaki objelerin üçünden oluşan bir kompozisyon sorulacak: Kerpeten, kepçe, musluk, plastik kova, vidalı ampul, ütü, yumurta, kahve fincanı ve tabağı, piknik tüpü ve ocağı, açar kâ&t zımbası, faraş, ahşap çamaşır mandah, açık şemsiye, kapaklı çaydanlık, kapaklı tencere, diş macunu tüpü ve fırçası keser, bütün ve kesik dolmahk biber, kuru sarmısak, lastik çizme, 3'lü fiş, cam, meşrubat şişesi, jiletli traş makinesi ve daktilo. Genel yetenek sınavlarını kazananların katılacağı özel yete' nek sınavları ise 117 temmuz tarihleri arasında ilan edilecek programa göre gerçekleşti' rilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog