Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

> MAYIS 1991 * * * * HABERLERİN DEVAMI den, "önemli olan, işlevlerini nunda ya da önümüzdeki hafta hızh yerine getirmesidir. Devlete içinde yapılması bekleniyor. yararlı olmaktır. Ulnsun bekle Dancıoğlu'nun emekli olmadiği doyuruculukta hizmet üret sıyla boşalan Anayasa Mahkemesidir. Başka amacımız yok mesi asıl uyelığı ıçın de Askeri tur" dedi. özden, bir soru üze Yargıtay'ın belirleyeceği üç rine "Hiçbir siyasal ilgi veya aday arasından Cumhurbaşkailişkinin, değil tarafı, köşesi bi m Turgut özal tarafından seçim le degiliz. Bizim, anayasanın iis yapılacak. Askeri Yargıtay Getünltiğü ve egemenliğinden baş nel kurulu'nun bu ay içinde üç ka bir düşüncemiz yoktur. Ulu adayı belırlemesi bekleniyor. sun en saglıklı güvencesi de özden'i kutlamak için dun budur" yanıtını verdi. öğle saatlerinde Anayasa MahOzden'in başkan seçilmesiy kemesi'ne gelen eski başkan le birlikte, Anayasa Mahkeme Necdet Darıcıoğlu, seçim sonusi Başkanvekilliği de boşalmış cunu değerlendırırken, "Çok guoldu. Başkanvekilliği için, oz zel, çok mtikemmel bir sonuç, den'in belirleyeceği bir tarihte, Yekta Gungör Özden, son deyine Anayasa Mahkemesi heye rece nitelikli, özellikleri olan ve tinde seçım yapılacak. Başkan bu özelliklerinden öturti de sayvekilliği seçiminin bu hafta so gı duyduğum bir insandır. Bunun göstergesi de bundan önceki seçimde, benim oyumu kendisi için kullanmamdır. Bu sonuçtan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim" dıye konuştu. Darıcıoğlu, Anayasa Mahkemesi eski başkanları Semih Özmert ve Orhan Onar gıbi Cumhurbaşkanlıgı Başdanışmanlığına benzer bir görevin kendisine önerilip önerilmediğine ilişkın bir soruya şu yanıtı verdi: "Açık ve seçik bir biçimde herhangi bir teklif almadım. Böyle bir teklif alsam büe kabul etmeyi duşünmüyonım. 42 yıllık çok yogun ve yorucu birçalışmanın ardından, dinlenmeyi ve emekliliğin tadını çıkarmayı duşunüyorum." CUMHURİYET/19 Anayasa* Köşk'e direniyor ık seçımi gerçekleştiren Anaasa Mahkemesi heyetinde şu yeler yer aldı: "Yekta Göngör Özden, Seret Tflzfln, Mnstafa Şahin, than Pekd, Selçuk Tttzttn, Ahaet Necdet Sezer, Yavuz Naarroglu, Erol Cansel, Göven Mnçer, Hasim Kılıç ve Yılmaz Uiefendioglu." Mahkemenin en kıdemli yelek Uyesi Aliefendioğlu, seçime )arıcıoğlu"nun yerine katıldı. Seçime geçilmeden önce üyeere yedek üye Aliefendioğlu'ıun dışında üzerinde diğer üyeerin isimlerinin yer aldığı küçük jusulalar dağıtıldı. Bu işlem, ıeyette yer alan tum asıl üyelerin başkanlık için doğal aday olmalanndan ötürü gerçekleştirildi. Daha sonra tasnif heyeti oluşturuldu ve seçime geçildi. Üç tur süren seçimin ilk turunda özden'e 5 oy çıktı. önceki günlerde aday olduklarını açıklayan Erol Cansel'e 3, Servet Tnzün'e de 2 oy verildi. Aday olmadığını seçim öncesinde tüm üyelere bildiren Selçuk Tüzün'e de 1 oy çıktı. İlk turda, seçilmek için gerekli 6 oyu hiçbir aday alamadığı için hemen ikinci tura geçildi. tkinci turda da benzer bir dağılım oldu. özden yine 5 oy alırken, bu kez Servet Tüzün'e 3 oy, Erol Cansel'e de 2 oy verildi. Selçuk Tüzün de 1 oy aldı. Yapılan üçüncü turda, Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belirlendi. Bu turda, özden gerekli olan 6 oyu aldı. Servet Tüzün'e yine 3 oy çıkarken, Erol Cansel'e yalnızca 1 oy verildi. Selçuk Tüzün bu turda da bir oyda kaldı. Anayasa Mahkemesi çevreleri, aday olmadığını açıklayan Selçuk Tüzün'ün kendisine oy verdiğini sanmadıklarını, bu oyu, Ozden'in seçilmesini istemeyen başka bir üyenin, turlan uzatmak amacıyla vermiş olabileceğini söylediler. Iddiaya göre böylece özden'e verilecek oylar dağmlacak ve başka bir üyenin başkan olması için kulis yaBaşiarafı 1. Sayfada) pılacaktı. Seçimde dikkat çeken nokta her iki turda da Erol Cansel'e oy veren bir üyenin son turda fıkir değiştirerek özden'den yana tavır alıp seçımi sonuçlandırması oldu. Seçimin sonuçlanmasından sonra salona alınan yedek üyeler Mustafa Gönül, Başbakan Yıldırım Akbulut'un eşi Samia Akbulut ve mahkeme raportörlerinin, özden'i seçilmesinden ötürü kutladıkları gözlendi. Anayasa Mahkemesi eski bşkanları halen Cumhurbaşkanhğı Hukuk Başdanışmanlığı görevini sürdüren Semih Özmert ve Orhan Onar ile Ahmet Hamdi Boyacıoğlu, Mahmut Çuhruk ve Necdet Dancıoğlu da Anayasa Mahkemesi'ne gelerek, özden'i kutladılar. Erdem: Geleceğîmîzîn güvencesi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilen Özden'e kutlama yağdı. TBMM Başkanı Erdem, Ozden'in başkanhğı için "Geleceğimizin bir ümit ışığı ve güvencesi olarak büyük bir sevinç ve memnuniyet duyuyorum" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilcn Yekta Gungor Özden'e kutlama yağdı. Başbakan Yıldınm Akbulut Gungör'ü kutlarken başkanlığa getirilmesı ile ılgılı olarak "Kendisi neler yapması gerektiğini bilen bir arkadaşıntızdır" dedı TBMM Başkanı Kaya Erdem, Özden'e bir mesaj göndererek kendısını Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle kutladı. Erdem mesajında şu goruşlere yer verdi: "Hukukun ustunluğune, demokratik ve laik cumhuriyetimin tum kural ve değerlerine, Ataturk ilke ve inkılaplanna yıirekten inanan ve bu inanç ve bağlılığını her yerde ve her fırsalla ifade etmeyi milli bir gorev gereği sayan guzide bir hukukçumuzun bu makama seçilmiş olmasını, geleceğimizin bir umit ışığı ve güvencesi olarak buyuk bir sevinç ve memnuniyetle karşılıyorum. Size, yüce gorevinizde engin başarılar diler, en derin sevgi ve saygılanmı sunarım". Başbakan Yıldırım Akbulut da ANAP Genel Merkezi'nden ayrılırken bır gazetecının, "Sizin daha once bir dava için hakkında reddi hâkim talebinde bulunduğunuz Yekta Gungor Ozden'in Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu uzerine "Kendilerini kutluyorum" dedı. Akbulut, "Anayasa Mahkemesi'nin bundan sonraki çalışmalarına gölge duşecegi endişesini taşıyor musunuz?" sorusuna da "Bizim, peşin bir hukmumuz yok, kendisini bir Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak neler yapması lazım geldiğini bilen bir arkadaşımız olarak da kutlarım. Mutlaka çalışmalarının yararlı ülacağına inanıyorum" yanıtını verdi. SHP Genel Başkanı Erdal lnönu, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilen Yekta Gungör özden'i kutlarken "Bugün karsı karşıya bulunduğumuz kural dışı devlet anlayışına aykın davranışlar karşısında Anayasa Mahkemesi'nin görevi ve yeri daha da önem kazannuştır. Bu değerli ve önemli görevinde Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olarak kendisine basanlar dfliyorum" dedi. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Yekla Gungör özden ile Satıştay Başkanlığı'na seçilen Vecdi Gönul'e bırer kutlama mesajı gönderdi. Türkiye Barolar Bırliği Başkanı Önder Sav da özden'e bir kutlama mesajı göndererek "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçildiğinizi öğrenmiş bulunuyorum. Anayasa Mahkemesi, kurulduğu gunden bu yana tercihlerini her türlıi etkiden uzak, ozgur ve bağımsızca yapmakta, kararlannda ve seçimlerinde ornek davranışlar sergilemekiedir. Sizin seçilmenizdeki isabet ve kararlılık da bu tarihsel çizginin somut bir örneği olmuştur ve camiamızda büyük bir sevinçle karşılanmıştır" dedi. Ankara Barosu Başkanı Özdemir Özok da ozden'in baş^ kanlığını şu açıklamayla kutladı: "Baromuzun eski başkanlanndan, toplumumuzun hukuksal sorunlan uzerine engin deneyim sahibi, muspel hukukçu, çagdaş demokrasinin anayasal Ukelerini gonulden benimsemiş, yurekli ve özverili buyuk hukuk adamı Sayın Yekta Gungör Ozden'in Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmesini mutlulukla öğrenmiş bulunmaktayız. tsabetli kararları için Anayasa Mahkemesi uyelerini kutlar, yapılan seçimin hukuk adına, yargı adına, savunma adına buyük yararlar sağlayacağı inancıyla sonucu buyuk bir coşku ve mutlulukla karşılıyoruz". Istanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, özden'e gönderdiği kutlama mesajında, hukuk devleti ilkelerinin ışlerhk kazanmasında anayasa yargısının çok önemli rolu olduğuna dikkat çekerek "Başkanlığınızda bu görevin başanyla yerine getirilecegi inancındayım" dedi. 4 yıl görevde OzaPla sık sık ters düştü demişti. ozden'in paneldeki bu sözlerine, önce iktidardan herhangı bir tepki gelmedi. Ancak Akbulut, Cumhurbaşkanı Özal ile görüşmesinin ardından bu sözlere sert tepkı göstermış ve özden'i "tarafsızlığını yitirmekle" suçlamıştı. Akbulut, daha sonra bu kararnamenin ıptalıne ilişkin davada, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak özden için reddi hâkım ıstemınde bulundu. Bu ıstemin Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmesine karşın özden, tarafsızhğını vurgulamak için bu davanın mahkemedeki oturumlanna katılmadı. ANAP iktidarı dönemınde Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş sayıda yasa ve kararname için iptal kararı vermesi, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerınde Turgut Özal'ın ve ANAP yöneticilerinin şimşeklerini üzerine çekti. Bu tepkiler, iktidarla, özellikle türban ve başörtüsü konusunda ters düşen Ozden'in kişiliğinde odaklandı. özal, bu durumu, "seçUmemişlerin, seçilmişler üzerindeki baskısı" olarak niteledi. özal'ın bu sözleri, bazı ANAP'lıların, Anaya Anayasa Mahkemesi Kuruluş (Baştarafı 1. Sayfada) Yasası'na göre, özden, bu gö Başkanhğı, Turk Hukukçular revi 4 yıl sürdürecek. Halen 59 Bırlığı Genel Başkanhğı görevyaşmda olan ozden'in, 4 yıllık lerinde de bulunan özden, 11 görev süresi dolduktan sonra Ocak 1979'da Cumhuriyet Seyaş haddınden emekli olması natosu'nca Anayasa Mahkemeiçin 2 yılı daha kalacağından, si asıl üyeliğıne seçildı. özden'başkanlığa 4 yıl sonra yenıden ın üyelığı, dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Koruturk tarafınseçilme olanağı bulunuyor. özden, gazetecilerin soruları dan onaylanarak kesinleştı. özüzerine, anayasanın ve Anaya den, 1988'de de Anayasa Mahsa Mahkemesi Kuruluş Yasası' kemesi Başkanvekilliği'ne genın verdiği yetkilere dayanarak tırildı. bu görev ve yetkileri en iyi şeÖzden, özellikle ANAP dökilde kullanacağım belirterek neminde, türban ve başörtüsü "Ulusumuza hukuksal alanda konusunda sık sık iktidarla ters iyi soDuçlar sunma görevi nöbe düştü. ozden'in bu konudakı tini devraldım. Hızh, uyumlu ve görüşleri, Cumhurbaşkanı Turuygun çalışmalar yaparak insan gut Özal olmak Uzere, Başbahak ve özgürlüklerini yaygınlaş kan Yıldınm Akbulut'un tepkitınp güçlendirerek anayasaya sine neden oldu. Son olarak, geaykınlıklan elimizden geldiğin çen aylarda tzmir'de düzenlece gidererek, evrensel hukuk ku nen bir panelde konuşan özden, ralîanna Türkiye yönünden Kadının Korunması ve Statüsü uluslararası katkdarda bulun Genel Müdürlüğü kurulmasına mak bizi mutlu edecekür. Ama ilişkin kararname ile Universitecımız, hukukun ustünlüğü, top lerde türban serbestisi getirilmelumsal barış ve ulusun sini eleştirdi. Konuşmasında, mutlulugudur" diye konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin üniAnayasa Mahkemesi'nin versitelerde türban ve başörtüanayasal ve yasal işlevlerini, ba sü takılamayacağına ilişkin önğımsız yapısı içerisinde başanyla ceki karannı anımsatan özden, ve yansız yerine getirmesinin "Anayasa Mahkemesi kararlaönem kazandı&ına deginen öz n, yalıuz kelebekleri baglamaz ' ÖZDEN 59 yaşında. sa Mahkemesi uyelerinın de halk tarafından seçilmesi ve Yüce Divan görevinın mahkemeden alınması yönünde görüşler öne sürmelerine yol açtı. özden, 12 Eylül askeri yönetimınin de eleştirilerine neden oldu. AP'nın devamı olduğu gerekçesiyle DYP'nin kapatılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteminin Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmesi, özden ile mahkemenin o tarıhteki Başkanı Ahmet Hamdi Boyacıoğlu için reddi hâkim isteminde bulunulmasına neden ol du. Bu kapatma istemini, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesı'ndekı hasta yatağında hazırlayan dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Firuz Çilingiroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin bu karannı verdiği bir demeçle eleştirdi. Özden ve Boyacıoğlu da yaptıkları açıklamalarla Çilingiroğlu'na yamt verdıler. Başsavcılık, bir süre sonra DYP'ye ıhtar verilmesi istemiyle bir başvuru daha yaptı. Bu basyuruyu yapan Başsavcı Vekili Ibrahim Polat, Boyacıoğlu ve özden için de reddı hâkim ısteminde bulundu. Mahkeme, reddi hâkim istemini reddettı. Lise öğrencılıği sırasında gazeteciliğe başlayan Özden, kimı dergilerin ve yönetmenliğini de üstlendi. Aralarında Cumhuriyet gazetesi de bulunan birçok yaym organında yazı ve şiirleri yayımlandı. ozden'in başkanı olduğu Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde; Sayıştay ve Danıştay Yasaları, Olağanüstü Hal Kararnamesi ile Terörle Mücadele Yasası'na ilişkin iptal istemleri karara bağlanmak üzere bekliyor. M KABLOLU VE T£L£TEXT YAYINLARA UYGUN40 CM, VE RESIM • MULTİSİSTEM • BOL YURT ÇAHNA 55 CM, 63 CMFLATSÇUARE, 37CM 51 CMINLINS. ISIK YANSIMALARINIÖNLEYENRESIM TUPÜILE EN KALİTELİRENK / YIL GARANTİLİ YAYGIN 500 5ERVIS • BILGISAYAR VE VIDEO RECORDER BAĞLANTILARI İÇİN ÖZEL SCART S(XKETI • YEDEK PARÇA • GELİN BULUŞALIM. DAHA BİRÇOK AVANTAJINI ANLATALIM i G R U N D I G ' TB T E K N O L O j l N I N ÜSTÜNLÜĞÜNÜ YAŞA Y IN . GRUnDIG
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog