Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1991 HAVA DURUMU Davfc Meteorotoji işleriıGenel Murfet dürlüğu'nden alman bilgiye göre yurtun kussy ve doğu kesımlen çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Karadeniz, iç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuaey ve doğusu sajanak ve gök gurultulu saJanak yafiışlı, öteki yerler bulutlu geçecek. HAVA SICAKLIĞI. Bıraz azalacak. RÜZGÂR: Guney ve batı yönterden haflf, ara sıra orta kuv seklığı 051 5 yer yer 2, Karademz'de 34 metre dolayında vette yurdun kuzey tesimlennde olacak Van Gölü'nde Mava. Sağanak yağışlı geçecek. Rüzkuvvetlice esecek. Butün denizleri gar guney ve batı vönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esemizde gunbatsı ve lodostan 35 Ka cek. Göl, küçuk dalgalı olacak. Görüş uzaklıgı 10 km., yağıs radenizkJe yer yer &7 kuvvetinde sa anında 24 km. dolayında olacak. atto 1021 Karadeni/de yer yer 2733 , bulutlu m»slı /? h a r l 1 deniz mili hızta esecek. Dalga yükA Y B A Y Y A A TÜRKIYE'DE BUGÜN A A A A Y 8 Y 19° TKa Y 23°11°Samsun Y Y 14° 8°Hal*arı 21" 13° SSİrt Y A 25"1*Mspam 18° 12° Smop Y B 23° 11° İstanbul 23° 15° Sıvas Y Y 20° 14° Izmır 14° (PTekırdafl B Y 23°10°Kars Y Y 21° 9°Kastamonu Y 21° 9°Ttataotı 24° 9°Tuncelı Y Y 21° 13° Kaysen 20°12°Uş4k A Y 21° 14° Kırtdaretı 23° 8°Van B 23° 14° Konya Y 19° 8°Ytagat Y Y 23" PKütahya 24° 10° Zongukiak Y A 24° 12° Malatya 28° 15" Oyarbakır Y 21" 13° Edırne B 26° 16° Erancan Y 17° 7°Emjrum Y 15" 1°Eshşehır B 20° 8°Gaaantep S 26° 17° Gıresun Y 25°15°Gumu5haneY 27° 11° Manısa 22° 13° K Maraş 20° 8°Mersın 16° 1°Muğla 22° 8°Muş 28° 16° Nıjde 19° 13° Onlu 24° 14° 27° 15° 24° 16° 24° 13° 21° 9° 24° 11° 19° 13° 18° 14° 23° 12° 26° 12° 17° 12° 19° 8° 19° 12° 19° 14° 20° 9° 18° 8° 20° 7° 20° 8° 20» 14° Helsınkı ^ ^ »"•Lemngraü ^ ^ • J Moskova DUNYA'DA BUGÜN Amsterdam Amman Atlna Bajdat Barcelona B 14° A 34° A 24° A 36° Y 18° Y 12° Y 18° B 14° Beriın B 16° Bonn B 16° Bruksel BırfapeştE B 14° Cenevre Y 12° A 23° A3T> Cıdde A36° Ottbaı Frankfun B 16° A23° B 12° Helsmkı A 32° Kahıre Koptnhag B 15° B 16° Kiln A 25° Ufkoşa Lenıngrad B 10° B 14° londra Madrıd Y 20° Y 18° Mıiano Monlreal Mosknra Y 13° Münıh Y 14° NemYorV Oslo B 16° B 16° Pans B 12° Ptas A 38° Riyad Roma Y 16° Y 18° Sofya A 34° Şam UAvıv Tunus Y 13° Varçova Y 15 Vtonedık Vlyana Y 11° Vvashınoton Zünh Y 12° MUSTAFA EKMEK(j ANKARA N< CUMHURİYET/17 BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Divan edebiyatında her bendi altı dizeden oluşan nazım biçimi. II Bir işe gönlü olma... Cüretkâr. 3/ Bir sanat yapıtında işlenen konu... Alçak enlemlerde esen düzenli rüzgâr. 4/ Aslına uygun, gerçek, doğru. 5/ Cezayir'in para birimi... Büyük erkek kardeş. 6/ Parola... Batmış gemileri askıya almak işinde kullanılan büyük duba. 7/ Gidilen yol üzerinde olmayan... Bir soru sözü. 8/ Bir mastar eki... Üstü kapah olarak anlatma. 9/ Üç ya da çok sayıda halat teünden elle örülerek yapılmış kısa ip. YÜKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ XVIII. yüzyılda kurulmuş bir Hıristiyan tarikatı. 2/ Bitki, hayyan ya da topraktan ürün sağlama işi... Satrançta bir taş. 3/ Diş köklerini kaplayan sert madde... Kayak. 4/ Ilaç... Giysi ve eldiven yapımında kullanılan bir tür yumuşak deri. 5/ Güzelavratotundan çıkanlıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilaç. 6/ Resimleri kadar egzantrik davranışlanyla da tanmmış ünlü tspanyol ressamı... Mektup. 7/ Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol... Hile. 8/ Halk müziğine özgü bir çalgı... At tüyünün rengi. 9/ Çobanların giydiği keçeden üstlük. I 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Haftanın fılmleri 9 MAYIS 1931 Melek ve Elhamra'da filminde, ZUMRUTt oynayan "Yabancı" Klarkson Amerikalı milyoner YALOVA KAPUCALAR1 ile güzel bir kız olan Dora NEŞ'E, SIHHAT, GENÇÜK evlenmek üzerelerken gelin KAYNAĞI kaçıyor ve kocasına telefon AÇILDI ederek erkeklere itimadı Çfcth't 60 kurustan 5 hrava kadar olmadığı için bu hareketi yemekU't Jabttdot 225450 hunifbtr yaptığmı söylüyor. Klarkson da Dora'ya diyor ki: fÜçımcu smtf otellerde yemek Ben kendimden mecburt değifdır) Vapur acretlerı *„" ~ | M .« bahsetmek istemiyorum. Fakat hayatta çok iyi erkekler vardır. Bunlardan bir tanesi de benim ticarethanemin müdürü Jerarden'dir. Git onunla görüş. Bak ne iyi adam göreceksin!.. Dora Jerarden'i hakikaten çok iyi buluyor. Ona varmak için Jerarden'in sevgilisi Katerin'in bir dükle evlenmesini de temin ediyor. Fakat neticede o kocasına dönüyor. Jerarden de Katerin'le evleniyor. Filim Fransızca sözlüdür. Baş rolleri Elvire Pobesko, Fernand Fabri ve Maksutyan oynuyorlar. Glorya'da oynayan "Aşk Hırsızı" filminde ise Emilyo şen ve neş'eli bir delikanlıdır. Oturduğu yerin civarında zengin bir çiftlik sahibi, onun da gayet güzel bir kızı var... Elvira... Baş rolleri sesi çok güzel Don Joze Mojika ile Mona Marris oynuyorlar. 30 YIL ÖNCE CumhuriYei Çumhurbaşkanlığı seçimi 9 MAYIS 1961 Temsilciler Meclisince kabul edilen tasannın bazı noktalarmda M.B.K. görüşünün ayy olduğunu bildirmiştik. Komitenin görüş aynhğına sebep olan, ikinci Meclisin yetkileri, milletvekili sayısı, seçimlerin yenilenmesinde Senatonun yetkisi ve istimlâk ile ilgili hükümlerin yanısıra Cumhurbaşkanmın seçimi meselesi de Komitede müzakere edilen konular arasında yer almaktadır. Araştırma merkezi Bakanhğı ile ilgili tetkik ve temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelen Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakılıç dün Vilâyette bir basın toplantısı düzenlemiş ve gazetecilerin sorulannı cevaplandırmıştır. tstanbulda ilmî ve teknik bir Araştırma Merkezinin kurulacağını I ifade eden Tahtakılıç, bu konuda Ahmet Tatataküıç 147'lerden de faydalanılacağmı açıklamıştır. Verilen bilgiye göre; araştırma Merkezi, Üniversite dışında olacak, devlet bütçesinden finanse edilecek, gerekirse kendi bünyesi içinde Enstitüler açabilecektir. Bu konudaki kanun tasarısı Temsilciler Meclisine verilmiştir. .. Anam yalan söyleyeni hiç servmezdi. "Valanı sevmem!" der, başka şey demezdi. Dayımı da yalan söylediği gerekçesıyle eleştirirdi. Bizim de dayımıza çekmemizden korkardı. Dayımın neden "yalancı" diye adının çıktığını bir türlü bilemezdim. Bana usu başında bir adam gibi görünürdü. Anladığım, Ankara L dayım biraz kafadan atıyor, yapamayacağı, bâşaramayacağı a». Tebrız a™ konularda sözler veriyordu. Diyelim anamın heybeye, torbaya mı gereksinimi oldu; dayım hemen lafa karışır: Aba, sen tasalanma; ben yarın sana yüz tane heybe hazır ederim! deyiverirdi. Ertesi gün olur, bir tane heybe bile A açık Bbulut)u Ggüneşli Ktatlı Ssıslı YyaOmurlu bulamazdı. Anam, işte o zaman onu eleştirmeye başlar: Yalan çuvalı! derdi. Oysa dayımın yalanları kanımca masum yalanlardı. Kendini göstermek, ablasının gözüne girmek isterdi garip besbelli. Kimseye bir zararı olmayan yalanlar. Öyle başına takke geçirip, namaz kılıyorum diye halkı ne kandırmazdı; kimseyi dolandırmazdı! smda olan Türkiye'nin bu yolda en büyük Son on yılda en çok konuşulan ve tartı yış içinde olma" yatar. Çocukluğumdan beri yalan söylememeyi, iyi adam olmaşılan konulardan biri de "YÖK" olmuştur. Üniversitelerin görevlerini özlenen biçim dayanağı üniversitelerimiz olacaktır. Ancak nın ölçüsü saymıştım. Doğu söyleyip, yazdığım zaman da zaYÖK döneminde üniversitelerimizde "bilim de yapabilmeleri için, "bilimsel çalışma ser bu Universitelerde, "gençliğe söz hakkı tararını görmedim değil. Doğruluk geçerli değil miydi ne? Çok giineşi" mi parladı, yoksa özerkliğini yiti bestliğine ek olarak", tam bir "özgürlük" ruaması", "hukukun üstünlüğii ve insan az da olsa zarar görmediğim olurdu. Bir duruşma sırasında ren, öğretim üyeleri sindirilen, temel görev içinde olmaları, öğretim üyelerinin duşun haklanna saygı duyulması" ve "fikir yargıç»sormuştu! leri aksayan ve degerlerinden kayba uğra ce ve davranışları nedeniyle hiçbir baskı özgürlüğüne" tahammül edilmesi gerekir. Sabıkanız var mı? yarak "gerileyen" bir üniversite mi yara görmemeleri gerekir. Politikacıların ve üst İnandığım savunmaktan korkmayan, *"an Var! tıldı, bunu en büyük yargıç olan tarih kay düzey yöneticilerinin, yasal ve yasal olma tidemokratik uygulamalara cesaretle karşı Nedir sabıkanız? dedecektir. yan yollarla üniversiteyi denetim altında çıkan" ve bunlar kadar onemli "araştnma 12 Mart döneminde bir yazıdan 45 gün hapıs cezasına tutması, "YÖK ve ara rejim" dönemleri ve öğretim görevini yüz agartıcı biçimde yeBatı'nın gelişmişliğinin temelinde üniverçarptırıldım! siteleryatar. Üniversiteler, sadece kazanü nin yaşanması, üniversitelerimizi "bilim rine getiren", genç bir asistandan kidemli Yargıç, yazmana: mış bilgileri öğreten, gençleri meslek sahi adamına saygının unutulduğu, çahşılamaz öğretim üyesine kadar herkes "ben rahat Yaz demişti, sabıkası yok! ve yaşanamaz" yerler haline getirebilmek çalışabilirim" diyebîlmelidir üniversitede. bi yapan "yükseköğretim kurumları" deÇocukluğumda bir yaz, ağabeyim sayrı gelmişti okuldan. Yakm geçmişte olduğu gibi "anarşi ve teğildir. Gerçek anlamda "çağdaş üniversi tedir. Evde dinlenirken arayan olursa "yok" demesini sıkı sıkı temte", ülke ve insanlık yararına "bilim ve tek1leri Batı ülkelerinde üniversiteler bilim rörün kaynağını üniversitede ve üniversite bihlerdi anama. O da ağabeyimi soranlara: noloji üreten" ve bunu yapabilmek için de ve teknoloji üretme yanında, "demokrasi özerkliğinde aramak" affedilmez, büyük Evde yok, şimdi çıktı! der; ancak yalan söylediği için "araştırmayı temel görev sayan", böylece ye beşik olmuş", Büyük önder Atatürk' bir yanılgıdır. üzülür: uluslaıın hayatma yön veren yüce kuruluş ün sözleriyle "vicdanı hür, irfam hür" bir Prof. Dr. REŞİT SÖNMEZ Yalan söylemekten karnım patlayacak derdi. lardır. Araştırmanın temelinde "ezber ve gençliğin yelişmesine ortam hazırlamıştır. Ziraat Mühendisleri Odası Bir gün Emin Amcam gelmiş, ağabeyimi sormuş. Ağabeaktarma" yerine, "sonı sorma" ve "ara Yarım asırdır "demokrasiye geçme" çaba İzmir Bölge Şube Başkanı yim içeridc odasında bir onun odası vardı, kalanlar bir odada yatardık yatıyor. Anam: Halit yok demiş, şimdi dışarı çıktıl 146 97 38 • 132 64 26 Yeğenim Alime de o zaman üçdört yaşlarında; söze karışmış: Halit Dayım, içeride yatıyor! demiş. Anam kıpkırmızı; amNERIMAN ERKUT 1F SMKIU cam ayrılıp gitmiş, ama Alimecık de ağabeyımden tokatı yeSanat Galerısı SANAT ODASI SANAT miş: Doğruluk sana mı kaldı? diye. KARMA SERGİ G\LERİS1 GÜLBÜN Şimdi ben de uzanıp dinlenirken söylerim: AKA GÜNDÜZ SÜERDEN Ben biraz dinleneceğim, telefon çalarsa, numarasını Naile Akıncı (Tasanm Yaptm) alın, ben sonra ararım. Sorariar: TEMUR Nedim Argun Takı Sergisi Evde yok mu diyelim? Resıra Sergısı ?I M o y ı s 2 0 Mayıs 9 ! 8 M a y ı s 3 1 Mayıs 91 Hayır, niye öyle diyeceksiniz? "Evde, ancak dinleniyor, Gürdal Duyar Generol Necmettın Öktetn Sok Abdı ifiekgı Cad No W/1 telefona gelemez. O sizi arasın!" diyeceksiniz... 13/1 trenkoy 3S5 35 87 Teıvıkıye 141 04 56 Faı 146 67 68 Fatoş (Heykel) Benim yüzümden kimsenin yalan söylemesini istemem! Nuri iyem Gazetelerin yalan yazdığım söylerler; bir türlü içime sindiremem bu yargıyı. Haksız bulurum. Nâzım Hikmet'in 1946'da Rasin S A N A T M E R K E Z İ yazdığı "Beş Satırla" başlıklı dizeieri ezberimdedir; şöyle: Günay Sağun "Annelerin ninnilerinden / Spikerin okuduğu habere kadar, HAMİT GÖRELE / Yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı, / Anlamak ADİL DOĞANÇAY Yaşar Yeniceli sevgilim o, bir müthiş bahtiyarlık, / Anlamak gideni ve gelZEK1 FAİK IZER mekte olanı." 10 Mayıs6 Haziran Oze/ Kolleksıyondan Nâzım'ın 1949'da yazdığı "Ellerinize ve Yalana Dair" şiiRumelı Cad Matbaacı HORHOR BIT PAZABI KIRIK TUIUMBA SOK rinden dizeler de aktarmalıyım. O da şöyle: Galeri Nev Osmanbey Sk 35.2 ErVul Apl Bagdal Cad 389/1 Suadıye ıSuaıtıye No 13/22 FATİH T.i 524 35 92 SANAT GAURISİ Ma(,kj CJI.1 M B I Osmanbey 146 05 47 Is Bankası Uslı.1363 75 91 35B 17 84 "Bütün taşlar gibi vekarlı, / hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli, / bütün yük hayvanları gibi battal, ağır / ve aç çocukların dargın yüzlerine benziyen elleriniz. / Arılar giTEM SANAT GftlEflİSİ Sanat bi hünerli, hafif / sütlü memeler gibi yüklü, / tabiat gibi ceSANAT GALERİSİ MMTekstilbank Sa sur / ve dost yumuşaklıklannı haşin derilerinin altında gizliyen Galerisi GEYRE VAKFI elleriniz. BAYRAM Afrodtsıas Kazıları ATİLLA ATAR Bu dünya öküzün boynuzunda değil, / bu dünya elleriniERGUN ÇAfiATAY GÜMÜŞ Ozgun Baskı Resım Sergısı zin üstünde duruyor. / Insanlar, ah benim insanlarım, / yaFotoğral Sergisi Resim Sergisi Resım Sergısı lanla beslıyorlar si^l i Halbuki açsma. / etle, ekmeklç SERAMIk StJU.lSl 3SIMsaii'25Mayıt mtr (Turk Emmbank ın Ka\k*lauylal "10 Ma'yısIOTlazırar* beslenmeye muhtaçsınız. / Ve beyaz bir sofrada bir kere biHıısrev Gerede Cad 126 İskele Cad Salhane Sok No 19 VoMonogı Cod frol D.Ohon E»k Sok UI1 Coztepe Rıdvan Pasa Sok Te^vıkıye Tel 136 12 79 9 Ma\ıs 9 Ha/.ııuıı 1991 le yemek yemeden doyasıya, / göçüp gidersiniz bu her dalı Ortakoy Tel 159 92 57 Nıtonlo;ı 80200 lıUnbal Itl [11 M7 08 n No 21 Tel 385 00 15 yemiş dolu dünyadan. İnsanlarım, ah benim insanlarım, / hele Asyadakiler, AfriJMAÇKASANATCAIERISI GALERİ kadakiler, / Yakındoğu, Ortadoğu, Pasifik adaları / ve benim SANAT GALERİLERİ memleketlilerim; / yani bütün insanların yüzde yetmişinden LEBRİZ çoğu, / elleriniz gibi ihtiyar ye dalgınsınız, / elleriniz gibi meSANFA SANAT GALERİSİ MURAT ÇEŞİTLEMELER raklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım, TUĞRUL RECEVİK / Avrupalım, Amerikalım benim. a k t a ı m a r I SELÇUK Uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi, / ellerin gibi tez kan1 Mayıs 8 Ha/ıran Heykel Sefgısı 2 30 Mayıs '•«««• Doğan Haluk Gedik Levont Arşlray dırılır, kolay aldatılırsın... 8 Mayıs 4 Hazıran Anu Ba^aran Fuat Acaroğlu Eylam Cad 31 A Ergin Atlıhan İnsanlarım, ah benim insanlarım, / antenler yalan söytüMaçka 140 80 23 Abdi Ipokçi Cad. No: 18 N<«onta*ıUt 141 21 83 Ali Atmaca yorsa, / yalan söylüyorsa rotatifler, / kitaplar yalan söylüyorlarsa, / duvarda afiş, sütunda ilân yalan söylüyorsa, / beyaz Neş'e Erdok perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, / dua yaMurat Morova BIRSEN SELAHI lan söylüyorsa, / nihni yalan söylüyorsa, / rüya yalan söylü. sanat Kemal önsoy RESİM SERGİSİ yorsa / meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa / yalan galerısı Tülin öztürk 27 NISAN 25 MAYIS I991 söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, / ses yaPINAR KUTAT Hale Sontaş lan söylüyorsa, / söz yalan söylüyorsa, / ellerinizden başka • Hıiim VIJJ/M Resım Sergısı Zühtü Müridoğlu her şey / herkes yalan söylüyorsa, / elleriniz balçık gibi itaatEKlM 9 Mayıs12 Mayıs 91 li, / elleriniz karanlık gibi kör, / elleriniz çoban köpekleri gibi Resım Sergısı 10 Mayıs5 Hazıran STFA Blokları B5 ATATURK KULTUR MERKEZİ aptal olsun, / elleriniz isyan etmesin diyedir. 25 Nısan25 Mayıs Daıre S5 KozyaiağtEytam Cad. Actkhava Apt Sanat Galerisı 1 Levent Sutun Sok Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız / bu öiümlü, bu lıtanbul Tel 362 94 30 No: 16 Nısantası 140 22 82 No 14 Tel 170Û3 62 151 56 00/318287 yaşanası dünyada / bu bezirgân saltanatı bu zulüm bitmesin diyedir." • * • Guzel Sanaüara Hazırlık E T K İ N L İ K L E R ^^.jjÂmom /***b/bf Aydınlatma ve Günlerdir radyolardan, televizyonlardan yalanlar söylenir^ıİÇMİMARİ ^Ufi&ı *~ıyftz, A k s e ; u 8 r 0 a , e r i ,i yor; Güneydoğu'da Irak'tan sığınan Kürtler arasında kolera S|GRAFİK çıkmadı deniyor. Elde, sağın raporları varken söyleniyor bunV E N I BİR I Ş IK lar; olanlar yalanlanıyor. Neden bu yalanlar, yalanlamalar? llgınc Oıalı Konuşma Amerika izlenimleri TEKSTİL M o d e m aydınlatmodo oncu tsım Kolera çıktığı açıklanırsa, efendim, Türkiye'ye turist gelmeznedenı ile teşekkurler Dikit. sarkıt. masa lambası. aplikler. RESİM miş! Peki, dünya televizyonları açıklayıp dururlarken, sözde resim aydınlatma elemanları ve yuzlerce çağdaş tasanm.. DERİMOD KULTÜR MERKEZİ Kurs kayıilanmtz yetkililerin yalanlamaları inandırıcı olabilir mi? Kim inanır bun12 Mayıs a kadar Tüyap Ideal Ev Fuarı ndayız [Amenkan Bar Karşısı) başlamıştır. Bankalar, Okçu Musa Cad Tutsak Sok No 31 • dan böyle? Kimin buyruğuyla mı yalanlanıyor doğrular, ya da . ISTANBUL 547 16 0*6 Hat Karaköy Tel: 154 81 54155.62 70 34697793486530 Altıyol Pazat dahıl hergun W 0 0 o kadar*açıöı; var olduğu sanılanlar? Hacı 1u gidermiş yoksa; gitsin efendim! İşte yazıyorum; bunu da yalanlasınlar, açıklayayım H00 \İ00 kolera raporlannı... Resim Sergisi Yalan Çuvallan. VÖK ve Üniversitelerimiz IARTISMA Golerİ . Atölye KORAY EXCLUSIVE ARİŞ GORBON B1LGEHAN UZUNER ADNAN VARINCA ARKEON AEDPA ÇIPLAK AAAYA URART EDİS TEZEL GÜLÇİN ANIL NUR KOÇAK'a fözaıgunien dısındai IstıklaKaddesı 141 BevoğiuIstanbul Ttl 1521698 MUSTAFA ASLIER G\LER1SI I. CEMAL NADİR GÜLER Karikatür Yarışması KATILMA KOŞULLAR1 Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile Karikatürcüler Derneği Cemal Nadir Güler'in anısına Ulusal Karikatür Yarışması düzenlemiştir. A) Yanşma tüm karikaturcülere açıktır. B) Yarışmaya gönderilecek yapıtların yayımlanmış ya da yayımlanmamış olmaları aranmayacaktır. Ancak daha önce bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. C) Konu sınırlaması yoktur. D) Yarışmaya bir karikatür ile katılınabilir. E) Gönderilecek karikatürlerin boyutları 42x42 cm'den büyük olmamaİKJır. Karikatürler postada kınlmayacak biçimde ambalajlanmalıdır. F) Karikatürler en geç 31 Mayıs 1991 tarihine kadar gönderilmiş olmalıdır. G) Seçici Kurul, sonuçları 3 Haziran 1991 tarihinde açıklayacaktır. H) Yarışmaya katılacak olanlar karikatüıieri ile birlikte bir adet fotoöraf ve kısa yaşamöykülerinı de göndereceklerdir. İ) Odül töreni 12 Hazıran 1991 günü Bursa'da yapılacaktır. J) ödül alan karikatürler istanbul Karikatür Müzesi'nin malı olacaktır. K) Yanşma karikatürleri bir albümde toplanacak ve yarışmacılara gönderilecektir. L) Yarışmacılar dilerlerse yapıtlarını Karikatür Müzesi'ne bırakabilirler. M) Yanşma karikatürleri, Bursa'da ve istanbul Karikatür Galerisi'nde sergilendikten sonra yarışmacılara geri gönderilir. N) ödüller; 1,'ye 7.000.000. TL. 2.'ye 4.000.U00. TL. 3.'ye 2.500.000. TL. BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM VAKFI KARİKATÜRCÜLER 'DERNEĞİ GEÇENYIL BUGÜN Cumhuriyet ANAP'ta 413 isyanı 9 MAYIS 1990 Cumhurbaşkanı Ttırgut Özal ile TBMM Başkanı Kaya Erdem'in Güneydoğu ile ilgili 415 sayıh kanun hükmündeki kararnamenin "bir an önce TBMM'de görüşülmesi" konusunda anlaşmaları, ANAP grubunda sert eleştirilere yol açtı. Başbakan Yıldırım Akbulut, 413 sayıh KHK'run TBMM'de diğer kararnameler gibi görüşüleceğini ifade ederek "Buna hiç kimsenin şu veya bu şekilde müdahale ctmesi doğru değildir. KHK'lar şimdiye kadar TBMM'de nasıl görüşüluyorsa bu da öyle görüşülecektir. Bunun aksi TBMM'ye baskıdır, genel kurula baskıdır" dedi. KLASÎK ÇAĞDAŞ TABLO MÜZAYEDESİ 12 MAYIS 1991 ÎSTANBUL HtLTON OTELİ 225 Eser Galerimizde sergilenmektedir. M e h m e t Resim Sergisi 6 27Mayıs 1991,11004800 G ü n e ş & (Pazargunlen dışında) Valıkonağı Caddesı No. 117/2 Nışantaşı lstanbul Ttl 130 39 80 Yonca Modern Sanat Galerisi •<>»»>' galeri • atölye DÜZELTME ~ ANTIK A.Ş. MUZAYEDE ORGANİZASYONU EYTAM CAD NO 16 NİŞANTAŞI / İSTANBUL Tel 131 44 65 130 74 8 2 141 47 7 6 141 40 48 • Gazetemizin dünkü sayısında yer alan "Sözen'e Moskova'dan Konuk" başhkh haberde "Moskova Belediye Başkanı Rockovv" ifadesi, "Moskova Sovyeti tcra Komitesi Başkanı Rockow" olacaktır. Dılzeltiriz. • Gazetemizin "Tartışma" sayfasında 4 Mayıs 1991 günü yayımlanan Sayın Hulusi Meün'in, "Kira Parası" başlıklı yazısınm son paragrafının sondan beşinci tümcesinde bir satır eksik yazıldığından anlam değişikliği olmuştur. Doğrusu, "Kira parasının taraflar yöniinden hiç değilse bir süre belirgin olması için; sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl geçmeden dava açılamaması..." şeklinde olacaktır. Düzeltiriz. ANKARA SULH CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ Esas: 1990/542 Karar: 190/825 Hâkim: Z. Selçuk Kelleozu Kâtip: Dilber Ekici Sanık: Haydar Keten, Osman oğlu, 1061 doğumhı, Kırşehir ili Güllü köyü nufusuna kayıtlı, Ankara'da Etlik Bağcı Sokak 3/6'da oturur, kasap, evli, 2 çocuklu. Suç: Gıda Maddeleri Nuamnamesi'ne muhalefet ettnek. SuçTarihi: 10.4.1990 Sanığııı Oıda MaUdeien Niiamıidmcsi ne ıııuhjleteı eiınek dan TCK'nın 396, 647/4, 402 üç ay curüme vasıta kıldığı mesl«k ve sanaünın tatiline ve takdiren yedi gün işyerinin kapatılraasına, hukum özeünin kapatma süresı kadar işyerinin göze çarpan bir yerine asılmasına, kararın kesmleşmesını muteakip hukum ozetırun Ankara'da tirajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilmesıne, 600 TL yargılama gıderinin sanıktan tahsıline, sanığın yuzune karşı Yargıtay yolu açık olmak uzere karar verildı. 25/9/1990 Basın: 25430 Katılma ve Yazışma Adresl: Açıkhava Tiyatrosu altı Kültürpark/BURSA Tel.: 9 (24) 207540208475
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog