Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/16 HABERLERİN DEVAMI 9MAYIS 1991 UĞUR MUMCU (Baştarafı 1. Sayfada) Özal'ın Genel Başkan Adayı... (Baştarafı 1. Sayfada) Özal: ANAP için adayım olabilir CANBERRA (Cumhuriyet) ANAP Büyuk Kongrestne cumhurbaşkanı olarak değil, eş durumundan katılabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Turgut Özal, "Özal'ın adayı ne zaman acıklanacak?" şeklindeki bir soruyu 'Cumhurbaşkanının adayı olmaz. Bay Özal'ın olabilir" diye yanıtladı. Özal muhalefetin tepki gösterebileceğinin hatırlatılması Uzerine 'Alışırlar zamanla' dedi. Yeni Zelanda'dan Avustralyaya geçerken uçakta gazetecilerle yaptığı sohbette Özal, iç politika, ANAP ve eşiyle ilgili sorulan kahkahalar atarak yanıtladı. özal, anayasa değişikliği önerisi üzerinde "Kabul etmiyorlar bir türlü o işi. Kabul etseler... Seçim görünmüyor, çünkü anayasa degisikliğini o soylediğimiz şekilde kabul etmedikleri anlaşdıyor. Ne var bunda konuşalım birader" dedi. özal, DYP'nin anayasa önerisinin "hemen acele acele yazıldıgını" da söyledi. Cumhurbaşkanı özal, dünyada ve Türkiye'de çok hızlı bir ekonomik değişim yaşandığını anlatarak, bu değişim sürecinde siyasi kadrolann da değişmesi gerektiğini belirtti. özal, "Siyasi kadrolar bu değişikliği görmeden siyaset yaparlarsa, devam edemezler. Şimdiki siyasi kadrolar, 1980 öncesinin sJyasetini yapıyor. Verin adama parayı diye bağırıyor. Yahu yapma, etme, eyleme diyonız. Bu artık siyaset değil. Bu iş bitmiş, böyle konuşulmaz" dedi. Değişimin çok hızlı olduğunu yine güldü. özal, muhalefetin söyleyen Cumhurbaşkaru, şöyle buna göstereceği tepkiyle ilgili konuştu: olarak da, "Bunda itiraz edecek "O kadar hızlı ki, değişimin ne var yani. Alışırlar zamanla" hızından her şeyi görebilmek o dedi. kadar zor ki. 'Ben görüyorum' özal, Mesut Yılmaz, Hasan desem, belki doğru olmaz. Ben Celal Güzel ve Yddırım Akbude hepsini göremiyorum. Ama lut'un adayhklarmı açıkladıklagördüğüm birçok şey var. tnsan ruu beUrtmeleri uzerine "Hasan gezerek ögreniyor, okuyarak, Celal Güzel zaten gedikli aday" konuşarak ftğreniyor." diyerek yine kahkahayı bastı. ANAP tstanbul tl Başkanı Bir gazetecinin "Özal'ın adaSemra Özal'ın 20 mayısta vere yı ne zaman açıklanacak?" şekceği yemeğe gidip gitmeyeceği lindeki sorusuna Cumhurbaşkanin sorulması üzerine, "Bilmi nı özal, "Cumhurbaşkanının yonım" dedi. ANAP'm kuruluş adayı olmaz. Bay özal'ın olabiyıldönümünde Genel Başkan'ın lir" dedi. yemek vermesi gerektiği şeklinBir başka gazeteci "Semra hadeki elestirilerin hatırlatılması nım Japonya'da iken il başkanı üzerine Özal şunlan söyledi: olmayacağını söylemişti. Şimdi "Yemegi genel başkan veriyor gene bir yemek veriyor, genel zaten. Her yıl 20'sinde (mayıs) başkan oimayacağım diyor baAnkara'da Genel Başkan yemek kalım ne olacak?" diye sordu. verir. Şimdiye kadar il başkan Özal, bu sonıya da kahkahalar lan çagnlmadı benim bildiğim. attı ve yanıt vermedi. Ben, en son 1989'da gittim. Esas Cumhurbaşkanı özal, gazeteitibariyle daha çok milletvekil cilerle sohbeti sırasında, Türkileri katddı. Ankara il teşküaü da ye'nin ekonomik gelişmesine de katılnuş olabilir. Öyle haürhyo değinerek, 1980 öncesinde Türrum." kiye'de aşırı sosyal harcamalarözal, gazetecilerin, bu yeme dan doğan "Klasik enflasyon" 1 ğe katılıp katılmayacağım yeni yaşandığını, şimdi ise Türkiye den sormaları üzerine "Benim nin çok hızlı kalkındıği için enfgidip gitmemem ayn. Cumhur lasyon olduğunu söyledi. başkanı olarak degil, eş duruBu tür enflasyonu Batı'nın tamundan katüabiUrim. ANAP nımadığım kaydeden Özal, "Bukongresine de eş durumunda nun teorisi yapılmadı" dedi. katılabilirim. (Kahkahalar), Turgut özal, ihraç teşvikleriFonnülü bulduk işte" dedi. Ga ni aşamalı olarak kaldırarak, zetecilerin kongreye neyle gide bunun yerine ihracatçılara ceğini yinelemeleri üzerine Eximbank ve Kalkınma Banka"Forslu arabayla gitmem. Sem sı tarafından uygun faizli kredi ra Hanım'ın misafiri olarak verilmesini düşündüklerini de gidebilirim" karşılığını verdi ve bildirdi. GOZLEM Kürtler, kendilerine "özerklik" sağlanmasını da bekliyorlar. Bu konudaki güvence de ABD ve Bush. Sığınmacılar dönüş için de bir plan yapmışlar. Dönüşte ilk durâk, Zaho ve çevresi. Zaho ve çevresinde bir süre beklenecek. Eğer koşullar elverişliyse o zaman Kerkük'e, Musul'a ve Süleymantye'ye gidilip yerleşilecek. Sığınmacılarin liderleri ve aşiret reisleri, "son kafile" ile dönecekler. Eeee, ne olur, ne olmaz! Sığınmacılar, haklı olarak, Saddam'a hiç güvenmiyorlar. Dönüş için Amerika'dan güvence bekliyorlar. Güvence de bir "mavi kâğıt!" Bu mavi kâğıt, bir çeşit pasaport. Amerikalılar tarafından dağıtılan bu "mavi kâğıt" üzerinde, Arapça, Türkçe ve İngilizce dilleriyle şunlar yazılr. Geçiş Pasosu. Lütfen bu pasoyu taşıyana kolaylık gösterin. Bu kişi Türkiye'ye'sığman Iraklıdır. Uluslararası askerierin yardımı ile evine dönmektedir. Bu kişi sivil bir şahıs olup, casus değildir. Suçsuz bir kişidir. Çünkü kendisi istenmediği savaşın şaıtları nedeniyle bugünkü duruma gelen mültecidir. Amerikalılar, savaş sırasında da Kürtlerin yoğun olarak yaşadıklan Kuzey Irak'ta halka uçaklarla şu bildirileri atıyorlardı: Güvenli yerlere kaçın. "Güvenli yerler" neresiydi? Türk sınırlarıydı. Kuzey Irak'tan kaçan Kürtler, Türkmenler, Süryani ve Zazalar, dağları aşıp ülkemize sığındılar. İşıkveren'deki sığınmacı kampında ellerinde küçük Amerikan bayrakları sallayan çocuklar gördük. Çukurca'da Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'i karşılayanlar arasında bir de Amerikalı albay vardı: Preston Hughes. Albay Hughes, bazı devlet büyüklerini kıskandıracak ölçüde güzel Türkçe konuşuyor. NATO ile Genelkurmay arasında "Liason Officer" olarak görev yapan Albay Hughes, Atatürkçülük üzerine de doktora tezi yazıyor. Amerika, Kuzey Irak'ta kurulacak "Özerk Kürtdevleti" için herhalde hazırlık yapryor. Senaryo iyi işliyor. Önce "kaçın" diyorlar, zavallı Kürtler Türkiye'ye geliyorlar. "Gelin" deyip ellerine birer mavi kâğıt tutuşturup, Irak'a gönderiyorlar. Sığınmacılar için zorla yaratılan bu insanlık dramı sonunda, dünya kamuoyunda da "yardımın büyüğünü Amerika saglıyor" gibi bir yanlış izlenim de yaratıyorlar. Oysa, bugün yardımın büyüğünü yine Türkiye yapıyor. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Kozakçıoğlu önceki gün acıkladı: Gıda yardımı 18.332 tonu ülke içinden, 2773 tonu ülke dışından... yapılan 58 m/7yar 905 milyonunun sadece 5 milyar 245 milyonu dış ülkelerden sağlanmıştır. Sığınmacılarin yedikleri on ekmekten dokuzunu Türkiye veriyor. Birini yabancılar! Hakkâri Valisi Şahabettin Harput'tan öğreniyoruz: Hakkâri ilinin nüfusu 175 bin.. Sığınmacı sayısı, il nüfusunun bir buçuk katı, tam 235 bin kişi. "Işıkveren kampı" içler acısı; Şemdinli'deki "Günyazı Kampı" ise bir tatil cenneti gibi... Vali anlatıyor: Bölgedeki tüm evlere zorla veya merhamet istismarı ile giren bu insanlar bu evlerdeki başta yiyecek ve giyecek olmak üzere tüm malzemelerini bir anda tüketmişler, bununla da kalmayıp vatandaşın bahçesindeki her türlü ağaç odun olmuş, ağıllarda ve yayladaki tüm hayvanlar etlik yapılmış, ekilidikHi arazi tamamıyla tahrip edilerek zaten fakir olan bölge halkı çok büyük ekonomik zarara sokulmuştur. Hangi ülke, bu yükü tek başına kaldırır? Hiçbir ülke. Sığınmacılar beraberlerinde 29003000 dolayında da kalaşnikof silah, 15 tabanca ve bir de roketatar getirmişler. Bunlar yalnız Hakkâri bölgesinde ele geçenler. Kuzey Irak'taki Kürtler, belli ki silahlandırılmışlar. Bağdat rejimine karşı 'layaManın" diye Kürtlere "yeşil ışık" yakan sonra da Kürtleri Saddam karşısmda yalnız bırakan da Amerikalılar değil midir? Bu bir oyun olmasın? Kuzey Irak'a ne kadar çok Kürt dönerse, "özerk Kürt devleti" o kadar çabuk kurulacak ve Kürtler, petrol gelirlerinden "Kürt nüfusu" oranında pay alacaklar. Dönüş bunun için hızlandırılıyor. Önce "Türkiye'ye kaç" sonra da "Irak'a dön" komutlarının ardında, sakın, ABD'nin bu "Özerk Kürt devleti" senaryosu olmasın? katılırsa, buna da hiç şaşmamalı..." Osman Ulagay'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Özal, "özal'ın adayı ne zaman açıklanacak?" sorusuna da şu yanıtı vermiş: "Gumhurbaşkanının adayı olmaz; Bay özal'ın olabilir." Ne kadar açık oynuyor Sayın Özal değil mi? Eski deyişle fütursuzca... Anayasaymış, cumhurbaşkanı olarak partilerüstü olmakmış, tarafsızlıkmış... Hiç umursadığı yok. Nitekim Yeni Zelanda'dan Avustralya'nın başkentine uçarken, muhalefetin bu konuda tepki gösterebileceği kendisine anımsatılınca da klasik yanıtını vermiş: "Alışırlar zamanla." Sanmıyoruz. Ama şimdi konumuz bu değil. Semra Özal'ın genel başkanlığı... Olabilir mi? Neden olmasın? İl başkanlığına boşuna mı seçildi? Ama olmayabilir de. O zaman kim? Bu konuda tek seçici Turgut Özal'dan başkası değil kuşkusuz. Ona rağmen kimseye genel başkanlık yolu açılamaz. Bu kararı verirken belirli parti içi dengelere bakacaktır; ama yine de Hasan Celal Güzel dışında tüm adayların onun işaretini gözlediklerini bilmektedir. Bir nokta olanca açıklığıyla vurgulanmalı: Turgut Özal gibi iktidara düşkün, güç kullanmaya bayılan ve kendi kendisiyle dolu bir siyaset adamı, genel başkanlığada başbakanfıga da kendi sözünden hiç çikmayacak, kendisine biat edecek bir kişiyi getirmek ister, Bu, Mesut Yılmaz'ın şansını azaltıcı bir saptama sayılabilir. Başka türlü düşüneceğini sanmıyoruz. Neden? Çünkü Turgut Özal kendisini bir firma olarak ANAP'tan daha üstün görüyor. Kendi popülaritesinin ANAP'ınkinden birkaç puan daha önde olduğunu da biliyor. O yüzden tam anlamıyla kendi damgasını taşıyan bir düzenlemeyle seçime gidijirse, bundan ANAP'ın başarılı çıkacağına inanıyor. Burada yanıldığı bir nokta var. Evet, kendi popülaritesinin ANAP'ınkinden birkaç puan ileride olduğu doğru. Kamuoyu yoklamaları da bunu doğruluyor. Ancak bu demek değil ki, seçmen sandık başına gittiğinde sırf bu nedenle oyunu ANAP'a atacak. Özal'ın gözardı ettiği nokta budur. Zira seçmenler, sandık başında genellikle "feş/"ye göre değil, "part/"ye göre tercihlerini yapıyorlar. Kişisel popü/arite yerine, partisel papülarite çok daha ağır basıyor. Yani seçmen davranışı açısından onun çıkarlarına, toplum içinde örgütlenmiş bir partinin varlığı daha çok denk düşüyor. Bu konuda Dalan örneği verilebilir. 1989'da Dalan'ın kişisel popülaritesi ANAP'ın 15 puan önündeydi. Ama Dalan bunu oya dönüştüremedi... Bugün de ANAP parti olmaktan çıkmış gibidir. Ayrıca oy oranı yüzde 20'nin altındadır. Şimdilik gözlenen odur ki, Sayın Özal'ın birkaç puan daha öndeki popülaritesi de ANAP'ı çıkmazdan kurtarmaya yetmeyecektir. Ama ANAP'tan kaçan oylar, ne ölçüde muhalefet partilerine yönelebilir? Kendi partisine oy vermeyecek ANAP'lı seçmenin ne kadarı sandık başına gider, ne kadarı gitmez? Bu soruların karşılığını da muhalefetin performansı belirleyecektir. Faizde hızlı yarış (Baştarafı 1. Sayfada) yüzde 58'lere dek çıktığı gözleniyor. Bankacılar, faizlerin bu kadar yükselmesini ağırhkh olarak istikrarh bir ekonomi politikasının olmamasına yüklüyorlar. Son zamanlarda faizlerin neden yükseldiğM yorumlayan bankacılık uzmanı Prof. Selçuk Abaç, devlet tahvillerinin sürekli yükselmesinin ve son açıklanan aylık enflasyon oranlarınm yüksek çıkmasıyla bu yılın enflasyonu hakkında olumsuz beklentilerin yoğunlaşmasımn bunda etkili olduğunu dile getiriyor. "Devlet enflasyonla kamu açıklannı kapatamayacağı için tüm kamu finansmanını Hazine ve devlet tahvili satarak gerçekleştiriyor. Devlet tahvili faizlerinin yükselmesi de banka faizlerini körüklüyor" diyen Abaç, kısa vadeli mevduat faizlerinin yüzde 70'lere dek çıkacağını belirtiyor. Selçuk Abaç, kısa sürede ekonomideki belirsizliklerin giderilmesi halinde 12 ay sonra faizlerin oturabileceği ve ancak 1992 yılından sonra faizlerin düşebileceği görüşünde. ra Hanım verebilir" dedi. Konukman "Biz bu yemeğe karar verdiğimiz sırada genel merkezin bir programı yoktu. Şimdi biz il başkanlannı Ankara'da toplayacağız diyorlarsa tabii ki genel merkez ilden daha üsttedir, burada kutlanır, ama daha sonra tstanbul'da toplanılır" diye konuştu. Başbakan Akbulut ise gazetecilerin Semra Özal'ın yemeğinin ertelenip ertelenmediğine ilişkin sorusu üzerine "Siz gazetecilerin bazı konulara verdiği ehemmiyeti anlanuyorum. Çok mu mühim bu iş" yanıtını verdi. Akbulut, "Yemeğin ertelenmesinde sizin bir etkiniz oldu Piyasa uzmanları borsadaki mu?" sorusu üzerine de yanıt durgunluğu şu gerekçelerle açıkvermedi ve gülmekle yetindi. hyorlar: Mesut Yılmaz, bugün bir baHisse senedi piyasası en sın toplantısı yaparak yeniden "ürkek" yatınm alanlanndan yapılanma programını açıklayabiri. Yeni kararlara, açıklanan cak. Genel başkan adayları Yılistatistiklere, siyasi gelişmelere maz ve Güzel 20 mayıstan sonve en önemlisi diğer yatınm Yakın çevresine genel başkan ra ayn ayn yurt gezilerine çıkaadaylığı konusunda Cumhur caklar. Bankalar arası faiz yanşının araçlanndaki gelişmelere ilk tep<•' •• "" başkanı özal'ın desteğini aldığıRepo ve kısa bw aradan sonra yeniden ki hisse senedi plyasasından getempo kazanması, yatınm araç liyor. En yetkili makamlann bile ihraç edilen kâğıtlar yüksek ve nı ifade eden Başbakan Akbu Kuruluş yıldönümü ları piyasasmm diğer cepheleri ekonomide bir darboğazın ya rimUlikleriyle belirsiz ekonomik lut'un, Semra özal'ın dün iptal ANAP MKYK toplantısında ni olumsuz yönde etkiliyor. şandığı reddetmemesi, yeni bir ortamın en favori yatırım araç edilen kutlama programı konualan Ankara Milietvekili SeFaiz yanşının olumsuz etkile "önlem paketi" beklentisi, yük ları haline geldi. Bu da hisse se sunda daha önce bazı bakanlar söz Pekuslu, ANAP'ın kuruluş Interbank ve repo faizleri sünedi piyasasından önemli mik ca haberdar edilmediği belirtil zai rekli düşerken mevduat faizleri rini en yakından hisseden cep sek faizler, Kapaltçarşı'cıın canyıldönümünün Hilton Oteli'nde nin arttığın adikkat çeken Ak he ise İCörfez krizinden sonra lanması, erken seçim beklentisi, tarda bir kaynağın çekilmesine di. Semra Özal'ın alternatif kut kutlanmasını eleştirdi. Pekuslu, lama programı karannda payı yol açtı. bank Genel Müdürü Hamit BelBazı bankalar, menkul kıy bulunan Devlet Bakanlan Mus "Millet açken bizim Hilton'da li, Hazine'nin yaptığı ihalede Faiz yarışında durum % met portföyİerini nakde çevirip tafa Taşar ve Ercüment Konuk eğlenmemiz doğru olmaz. Yine devlet iç borçlanma senedi faiz6Ay 1 Yll 3Ay bankalar arası Türk Lirası piya man'ın Akbulut'u durumdan bu nedenle bizi eleştirecekler" lerinin net yüzde 75'lere çıkma Banka Vadota VaMI Vadeli Vadeli Vadeli sasında değerlendirmeyi yeğli haberdar etmemeleri, buna kar diye konuştu. Akbulut da "Bisının banka faizleri için büyük Adı yor. Borsadan kısa vadede can şılık Akbulut'un da iki bakana zim eğlencemiz mütevazı olur. bir rakip olarak ortaya çıktığını |ş Bankası 10 50 61 64 65 lılık beklem,eyen bankalar, bu hiçbir uyanda bulunmaması, Her yıl böyle kutlamyor. Bu yıl belirtiyor. Belli, "Devlet tahvi Mdnnk 10 50 61 64 65 45 •9 5 61 63 yolla sağladıklan kaynağı yüz Başbakan'ın kabine üzerindeki aynı şekilde kutlayacağız" yanılinin yılhk faizi yüzde YapıKredl s tını verdi. 10 50 61 64 65 de 100'ün üzerindeki faizlerle in etkisini tümüyle yok etti. 7075'lerde ve bu nettir. Banka Osmanlı Garantl Semra Özal'ın yemeğinin ip10 50 61 64 65 terbankta satıyorlar. ların verdiği yıllık yüzde 75 faiz Başbakan Akbulut'un ısrarla 70.5 52.5 62.5 68.5 10 oranmda ise yüzde 10 stopaj var. Tatkhank Ydın ilk 4 ayında döviz yüz karşı çıkması üzerine, Cumhur tal edilmesinden önce, MKYK Zlraat 10 51 62 65 66 sağlığının düzelmiş olduğunu Net yüzde 65'lere geliyor. Dola Pamukbank de 40'a yakın getiri sağlarken başkanı Özal'ın da telkinleri toplantısında da konu görüşül (Baştarafı 1. Sayfada) 10 55 65 70 75 yısıyla sektöre giren para azal Sümubank borsanın yüzde 10'da kalması doğrultusunda Semra özal'ın dü. Hasan Celal Güzel, önce 100 kişilik bir Türk grubu da söyledi. 10 53 65 68 72 dı. Ve mevduat faizleri yüksel IkUsat Banka» Özal, Canberra'da, merkezi dövizi canlandırdı. Küçük yatı yemeğinin iptal edildiği belirtil Akbulut'a, "Türk Hava Yollan bulundu. özal, nişan takdim tö10 55 66 67 65 di" diyor. Büyüklerle küçük TOrk Ekonomi B. 10 53 65 67 69 nmcı her gün korka korka his di. Programı hazırlayanlardan grcvi bitiyor mu?" diye sordu. reninden sonra SBS TV'nin Londra'da bulunan Global bankalar arasındaki faiz fark» Emlakbank 10 53 64 57 65 se senedi fiyatlannı izleyeceğine, Devlet Bakanı Ercüment Ko Güzel, ardından "Çünkü il baş Türkçe servisine verdiği demeç Menkul Değerler Anonim Şirke6065 6166 6569 10 4652 run büyük boyutlara ulaştığını Halkbank istikrarlı bir grafik çizen dövizi nukman ise Semra özal'ın genel kanları sihirbaz olmadıklarına te, Rumlann eylemlerini önem ti'nin Türkiye'ye yatınmla ilgili 10 52 62 66 72 belirten Belli, "Büyükler faiz ŞekMtank tercih ediyor. merkezle bir sürtüşmeye girece göre hem tstanbul'da hem An semediğini söyledi ve "Onlar telekonferansına katıldı. kara'da başka türlü olamazlar" 10 51 64 65 69 oranlarını arttırdı. Fark biraz Esnank Özal, Türkiye'nin son 10 yılDış piyasalardaki dolar fırtı ğini sanmadığını belirterek "Ye diyerek konuyu 20 mayısta Sem küçük çocuklar gibi" dedi. 10 55 65 67 70 kapanacakken ufak bankalar TMfinbank nasmın dinmesi üzerine Kapah mek birkaç gün ertelenebilir. ra özal'ın tstanbul'da, AkbuCumhurbaşkanı için Canber da yaşadığı ekonomik dönüşüm Ttbank 10 53 64 66 70 büyükler kadar yeniden faiz TYTBank çarşı da durgun günler geçirme10 56 86 69 75 lut'un da Ankara'da vereceği ra'da yoğun bir koruma uygu hakkında bilgi vererek, en lerini yükseltti" diyor. Belli, bu Tarifbank ye başladı. Çapraz kurun dolar Demokratik Katılımalar kutlama yemeğine getirdi. Gü lanıyor. Ermeni ve Rumlann önemli ekonomik sorunlardan 10 53 66 69 75 rakamların artık oturacağı gö Koç Anrartkan lehine yükseldiği günlerde eski Girişim'u 10 45 58 59 62 lüşmeler üzerine Kâzım Oksay bugün Cumhurbaşkanı'nın par birisinin enflasyon olduğunu rüşünü savunuyor. Egebank 10 55 66 70 72 günlerini aratmayan Ağa Sokak, araya girerek "Bu konu eiddi bir lamento ve Ulusal Basın Kulü bildirdi. Kıbns Kradl B. 20 53 63 66 72 ABD Merkez Bankası'nın faiz Demirbank Genel Müdürü Danizbank konu. Ne yapılacağını bü'nü ziyareti sırasında daha Özal ve Saddam 10 53 63 64 65 oranlarını indirmesiyle yeniden geniş çaplı gösteriler yapmalaHalit Cıngıllıoğlu da devlet tah Demirbank konuşalım" dedi. 10 56 66 61 62 durgunluğa büründü. Piyasa rının beklendiğini bildirildi. özal'ın Avustralya gezisini vili faizlerinin yükselmesinden Adabank 10 52 62 66 75 çevreleri, düşüş trendindeki borAvustralya basını da özal'ın protesto eden Rumlar, Canberyakınıyor. Devlet tahvili faizle imar Bankası MKYK'da il ve ilçe kongrele53 10 65 68 75 sadan kaçan paranın dövize yörinin yükselmesinin mevduat fa Vakrfbank. 10 53 63 65 67 ri konusunda bilgi veren ANAP ziyaretiyle ilgili haberlerde ra'da önde gelen gazetelere neldiğini, ancak bu akının hız 10 50 64 65 69 izi oranlarını geride bıraktığma Dısbank Teşkilat Başkanı Orhan Demir 1980* de Sydney'deki Türk Baş Özal'la Irak lideri Saddam Hükestiğini belirterek kurların hızla 5056 5460 6470 10 konsolosu Şank Anyak'ın Er seyin arasında benzerlik kuran işaret eden Cıngıllıoğlu, artık Flnansbank Haber Merkezi "Demok taş, Antalya ve 18 ilçe dışında meni teröristlerce öldürüldüğü büyük bir ilan verdiler. Reuter'in 5153 6466 6668 6870 yükselmesiyle ithalatçılardan ge10 ,ekonomideki belirsizliğin gide EUbank tüm il ve ilçelerde kongrelerin 1030 58 68 70 75 len talebin de azaldığınl vurgu ratik Katılımcılar Girişimi" ad tamamlandığını acıkladı. Büyük nü, 1986'da da Ermenilerin haberine göre Özal'la Saddam•(rilmesi gerektiğinin altını cizi Netbank h eylem grubu, dün The MarMelbourne Konsolosluğu'nu ın fotoğraflannın yan yana yer •yor. NOT: Halkbank, Etibank ve Rnansbank'ın taiz oranlan mevduat miktarma göre değişiyor. luyorlar. mara Oteli'nde düzenlediği top kongrenin 1516 haziranda ya bombalama girişimlerinde bu aldığı rakamlarda, iki liderin de lantıda Türkiye'nin sivil bir de pılmasının kararlaştırılmasın lunduğunu hatırlatıyorlar. ufak ve savunmasız komşu ülkemokratikleşme programıyla ya dan sonra konuşan Mesut YılCANBERRA NOTLARI Başbakan Hawke, dünkü leri işgal ettiği öne sürülüyor. maz aday olduğunu acıkladı. pısal bir değişimden geçmesi geYılmaz, Akbulut'a sitem ederek karşılaşmada bulunamadığı ve reğini tartışmaya açtı. Avustralya nişanının özal'a Toplantı sırasında kamuoyu "Konuşmalarınızda hep ben takdim törenine katılamadığı na, Türkiye'nin demokratikleş yüzde yüz kazanınm diyorsu için özal'dan özür diledi. Cummesi sürecine ilişkin bir program nuz. Bizim hiç şansımız yok hurbaşkanlığı Sözcüsü Toperi, lattığı kahkahalar, gündemi be herhalde bu tercihin gölgesi al sergisini andıran yapılarla dona önerisi sunuldu. Dört madde mu?" dedi. Yılmaz, kongre ön AA'ya yaptığı acıklamada OSMAN ULAGAY oluşan " "Sivil cesinde devlet olanaklannın kul Hawke'nin parlamentoda delirleme tekelini koruyacağma tında belirlenecek. Anladığım tılmış. Bunlar arasında yeni par den lanılmamasını istedi. Güzel de ; CANBERRA Yeni Zelan duyduğu güvenin yansımalanydı kadar bir hayli aday var, ama lamento binası başı çekiyor. Demokraükleşme" program söz alarak aday olduğunu belirt vam eden görüşmelerden ayrılada'nın Christehurch kentinden galiba. Muhalefet bu tekeli kı son sözü "Bay Özal" söyleyecek Kentin yerleşim bölümü ise bah önerisi şöyle: ti ve "Devletin kanştnaması yet madığı için bu törene katılamaAvustralya'nın başkenti Canber racak oeceriyi gösterene dek ve bu işe de böylece "bir çelerle çevrili, bir iki katlı evler . 1. Hemen genel seçime gidil mez. Genel merkez de bu işe ka dığmı belirttiğini ve özal'a mesi Siyasal düzenimizin işleden oluşuyor. ira'ya doğru uçarken Cumhur özal da "alıştırma" denemele formül" bulunmuş olacak. "hoşgeldiniz" dediğini söyledi. Haber Merkezi Kaçak olayişine ilişkin herhangi bir yeni nşmamalı, tarafsız olmalı" göbaşkanı Turgut Özal 'ucak tu rine devam edecek. Erken seçimi, kendi önerdiği Bu arada Rum ve Ermenile rak girdikleri îsviçre'de 5 gün rüşünü dile getirdi. Aşağı yukarı Ankara ile aynı yasal düzenleme yapılmaksızın Olaya böyle baküdığında da "basit" anayasa değişikliklerinin )n'nu gene ihmal etmedi. özal Akbulut da gülerek "Şimdi rin protestolanndan çekindiği önce tutuklanan 14 Türk vatanönce bu geziye katılan işadam ha çok şeylere "alışmaya" zor muhalefet tarafından kabul edil tarihlerde başkent olarak inşa hemen genel seçime gidilmesi. kızacaksınız, ama içinizde en belirtilen Avustralya Başbakam daşı, dün akşam sımrdışı edildi. sına başlanan Canberra ile bu2. Siyasal hayatın tabiileştirilİarı içinde en ağırlıklı grubu lanmamız da fazla şaşırtıcı ol mesi koşuluna bağlamış görüBob Hawke, geçen salı günü oluşturan müteahhitlerle sohbet mamalı. Örneğin yarın öbür gün nen Özal, buna dayanarak "se günün Ankarası arasmdaki far mesi Hemen yapılacak genel şanslı aday benim" dedi. Yılmaz parlamentoda yaptığı konuşma Sımrdışı olayı Isviçre'de büyük tepkilere ve gösterilere neden olkı düşününce üzülmemek elde seçimle oluşacak TBMM'nin ve Güzel de atılarak "Biz etti, onlara tavsiyelerde bulun Semra Hanım ANAP başkanlı çim görünmüyor" diyor, ama da özal'a Avustralya nişanı vedu. Özal'ın tran Cumhurbaşka ğına aday olursa hiç şaşmama kendisine yarayacak, daha doğ değil. Bunlar tabii ilk izlenimler, bütün eğilimlerin çahşmalannı şanshyız" derken bazı MKYK rilmesi karanyla ilgili olarak du. 2 yıl önce tsviçre'ye giden ve nı Rafsancani ile yaptığı son gö lı. Cumhurbaşkanı Özal forslu rusu ANAP'a yarayacak bir or ama aradaki fark o kadar belir eşit ve özgürce sürdürebilecek üyeleri, "Hüsnü Bey açıklamı şunlan söylemişti: siyasi mülteci olduklarını belirrüşmenin ışığı altında müteah arabasından inip bir taksiye bi tam doğarsa ne olur bilemem. gin 1ci insanı isyana sürüklüyor. leri bir siyasal ortamı yaratacak yor mu?" ve "Işın Çelebi de hitlere İran'a gitmelerini tavsiye nerek Semra Hanım'ın davetlisi Böyle bir ortamın doğması ise Kurak ve çorak bir arazide bir yasal değişiklikleri gerçekleştir aday galiba" biçiminde laf attı „ "Bu, çok kişisel bir davranış. ten Elbistanlı 14 Türk vatandalar. Bir milietvekili de "En iyisi Özal'a nişan verilmesi Türkiye şı, Bern'deki bir Katolik kiliseetmesi Türkiye'de iş olanağı da "Bay Özal" olarak ANAP bugün için pek yüksek bir ola Canberra yapılabiliyorsa daha mesi. 3. Yeni bir genel seçime gidil hepimiz aday olalım" deyince ile Avustralya arasında politik sinde basın toplantısı yaptıklaralan müteahhitler arasında kongresine katılırsa buna da hiç sılık değil galiba. neler yapılabilir diye düşünüyormesi Tabiileştirilmiş bu yeni si öbür üyeler kahkahalarla görüş aynlıkları bulunmadığı n sırada tutuklanmışlardı. îsviçhayli heyecan yarattı,' "Turgut şaşmamalı. Bay Özal, ANAP Canberra'ya gelip uçağımızm sunuz ister istemez. re Federal Mülteciler Bürosu, başkanlığı için ortaya kendi ada indiği askeri havaalanmdan kenanlamına gelmez." yasal ortam içinde bütün eğilim güldüler. Bey'in bu sözleri bize yeter, heAkbulut da, "Aday sayısının Kürt kökenli 14 kişinin siyasi üTürkiye'nin böyle bir kent ya lerin katılabilecekleri yeni bir def tran" diye konuşanlar oldu. yını koyar ve desteklenmesini is te doğru yola koyulunca bana artmasını bekliyor musunuz?" Bushla görüşme tica talebinin reddedildiğini ve Daha sonra uçağm basın terse buna da hiç şaşmamah. zaten son derece sıkıcı gelen bu ratabilmesi için çıplak bir top genel seçim yapılması. sımrdışı edileceklerini açıklamışrak parçası bulup işe sıfırdan 4. Demokrasi Bu genel se sorusuna, "Bekliyorum" yanıtıYamlıyor olabilirim, ama be iç politika tartışmalannı tamamensuplarmın oturduğu bölüObwald kantonunda buCumhurbaşkanı Özal, önce tı. müne gelen özal'ın gazeteciler nim edindiğim izlenim, Özal, men unutuverdim. Güney ya başlanması gerekir, ama bugün çimle oluşacak TBMM'nin siya nı verdi. Başbakan, büyük le yaptığı sohbet, ciddi ekono ANAP'ı ve ekonomiyi yeni bir rımküre sonbaharının hüzünlü kü koşullarda böyle bir projeye sal ve sosyal hayatın yeniden ya kongrede blok listeler yerine ki gün Yeni Zelanda'dayken lunan 14 Türk, askeri bir helimik konularla başlayıp ailesel disipline sokmak niyetinde. Po bir renk cümbüşü yarattığı, akıtılacak trilyonlan bulmak pılanmasını öngören yepyeni bir çarşaf liste uygulanmasımn ele ABD Başkanı George Bush'un kopterle buradan alınarak Zükendisini telefonla aradığını bil rih'e götürüldü. Almanya'dan politika kahkahalanyla sona er litikada bol keseden vaatte bu ağaçlarla çevrili yollardan geçe herhalde hayalden öteye gide anayasayı yürürlüğe koytnası, ahnmadığını bildirdi. Hüsnü Doğan da Utanbul dirdi. Bush'un rahatsızlanması sımrdışı edilen bir grup Türkü di. Özal'ın Semra Hanım'ın lunan ve vatandaşa bu yöntem rek elli küsur yıl önce çorak bir mez. Biz en iyisi bu hayallerden bu anayasanın amacına uygun ANAP başkanlığı, anayasa de le yaranmaya çalışan klasik ti arazi parçası üzerine kurulan vazgeçelim ve bu kez "Üskü olarak devletin eskimiş örgütü kongresini anımsatarak "İstan üzerine üç gün önce ABD Baş taşıyan bir charter ucağının dün kanı'nı telefonla aradığını ğişikliği, erken seçim gibi konu pin, Özal'ın gözündeki yıldızı Canberra'ya yaklaşırken gıpta dar'a gider iken" yerine "Anka nü yeniden kurması ve bu yeni bul'da Uç hakim değiştirdik. İn leyen Özal, önceki gün söy akşam saatlerinde Zürih'e gelde larda sorulan soruları cevaplan sönebilir şu önümüzdeki dö etmemek olanaksız. Kentin mer ra, Ankara, Güzel Ankara" di demokratik düzenin hayata ge şallah, büyük kongreyi tek ha Bush'un kendisini aradığını ve diği ve 14 Türk'ü aldığı belirtildi. çirilmesinin denetlenmesi. kimle bitiririz" diye konuştu. nemde. ANAP başkanlığı da kezi âdeta bir modern mimari yerek avunmaya çahşalım. dırırken takındığı tavır ve patna aday olarak kim çıkarılırsa çıkanlsın kongreye genel başkan adayı olarak katılacağını vurguladı. Kendi aralarında bölünmüş durumda bulunan muhafaiakârlar ise özal'ın tavrı netleşinceye kadar bekleme kararı aldılar. Semra Özal'ın il başkanlığına karşı çıktığı için Milü Savunma Bakanlığı'ndan azledilen Hüsnü Doğan, Cumhuriyet muhabirinin sorusu üzerine, "şimdilik yorum yapmayacağım" belirtirken "Daha sonra elbette konuşacağım" demekle yetindi. Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler de Semra Özal'ın genel başkan adaylığı konusunda herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı. DYP Genel Başkanı Süleyman Denıirel de "Sizce Semra Özal ANAP Genel Başkanlığı^ na aday mı?" sorusuna "Bu sabah aldığım istihbarata göre galiba oluyor" karşılığını verdi. Son 11.5 yıldır bankaların en büyük müşterisi durumuna getirilen KlT'lerin bankalara olan borçlannı ödeyememesinin de faizleri körüklediği belirtiliyor. Ödenmeyebilir endişesinin bile bankalan tedirgin ettiğini vurgulayan Selçuk Abaç, kamu finansman açıklannm bir an önce çözüme kavuşturulması ve bu yükün bankaların omuzlanndan ahnması gerektiğini savunuyor. 1992 yılı için firmalan da uyaran Abaç, kredi faizi maliyetlerinin arttığını ve artık birçok firmanın alternatif kaynaklar yaratmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor. Abaç, firmaların borsaya açılması gerektiğinin altmı çiziyor. Piyasa da bugün Cumhurbaşkanı Turgut Özal başkanhğında 13 mayısta Çankaya Köşkü'nde yapılacak olan ekonomi zirvesine kulak kesilmiş durumda. Umut ise zirveden istikrarh bir ekonomi programının çıkmasında. serbest döviz piyasasıyla başedecek gücü bile zor bulan hisse senedi piyasası. Bayram sonrasında yapılan 5 seansta yüzde 19 gerileyerek 3554 puana inen, hemen ardından yükselişe geçerek 4 bin puan sınınna yaklaşan IMKB Eendeksi, bu hafta başında 3700 puanın altına inmişti. Tatil sonrasında yapılan işlemlerdeki bu başdöndürücü fiyat dalgalanmaları salı ve çarşamba günleri yerini oldukça durgun bir trende bıraktı. Son iki seansta endeksteki değişim 30 puanla smırlı kahrken işlem hacmi de 100 milyarın altına düştü. hisse senedi yatırımcısını ürktttüyor. Borsanın canlanması için piyasaya mutlaka taze para girmesi gerekiyor. Işlemlerin yüzde 80'e yakm bölümü büyük oyunculann günlük alım satımlarından ibaret. Fiyatların iniş çıkışı Kapahçarşı sermayesinin rotasına bağlı. Çarşı dövize yönelmek için satışa geçince fiyatlar düşüyor. Çarşı dövizde kârını realize edip yeniden borsaya dönünce fiyatlar yükselişe geçiyor. Bu kısırdöngünün kırılması için küçük yatırımcının hisse senedi alması lazım. Ancak hisse senedi yatırımının tabana yayıldığı geçen yılın Körfez krizi nedeniyle büyük zararlara yol acması küçük yatırımcının hevesini kırdı. Şu anda zararda olan bu kesim zarannı sineye çekerek beklemeyi tercih ediyor. Küçüklerin piyasadan çekilmesi, oyunun büyükler arasında dönmesine ve borsanın sıkışıp kalmasına yol açıyor. Özal oynuyorAma bu konudaki kararı Sem(Baştarafı 1. Sayfada) son Avustralya değişiın gerekli' Semra Özal aday olursa şaşmamalı İsviçre 14 Türk sımrdışı edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog