Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1991 Yabana askerlere izin Orduda zorunlu hizmet azalıyor Org. Güreş, "10 yıla düşürmeyi pkmhyomC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güneş, orduda 15 yıl olan zorunlu hizmetin 10 yıla indirilmesi için, Milli Savunma Bakanhğı'na başvurarak yasa taslağı hazırlanmasmı isteyeceğini söyledi. H ABERLERİN DEVAM1 CUMHURİYET/15 L. HAKKARİ (Cumhuriyet) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, orduda 15 yıl olan zorunlu hizmet süresini. 10 yüa düşürmeyi planladıklarını açıkladı. Harp okullan ders programlarmın bu okullarda "8istem mühendisi" yetiştirmek Uzere yeniden düzenleneceğini anlatan Güreş, Milli Savunma Bakanhğı'na bu konuda bir yasa taslağı hazırlanması için başvuracaklarını da söyledi. Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde incelemelerde bulunan Orgeneral Gureş, basın mensuplarıyla sohbet ederken, orduda zorunlu hizmet süresinin 10 yıla indirilmesi yolunda yasa teklifi hazırlanması için Milli Savunma Bakanhğı'ndan talepte bulunacağını belirtti. Gureş, "Muvazzaf subay astsubay, silahh kuvvetlerde kalmak istemiyorsa ayrılsın gitsin. Hangi işi yapmak istiyorsa yapsın, devam etmek istiyorsa etsin" dedi. Genelkurmay Başkam Orgeneral Doğan Güreş, sığınmacılara yardım konusunda "Türk devleti diğer ulkelerin dokuz katı yardım yaptı, ama bunun üzerinde duruhnuyor" dedi. Genelkurmay Başkanı Güreş, Şemdinli Gunyazı kampında yaptığı konuşmada, "vardtmların çoğunun ulke içi kaynaklardan karşılandığını" vurguladı. Güreş, yol boyunca gazeteciler ile yaptığı söyleşılerde Turk devletinin yardım isteyen herkese kucak açtığını, Mehmetçiklerin karavanlarını, sığınmacılarla paylaştıklannı, bu dayanışmayı bir insanlık görevi saydıklarını" söyledi. Işıkveren kampında Genelkurmay Başkanı Güreş ile görüşen aşiret reisleri, Türk devletine şükran borçlu olduklannı, olaylar yatışır yatışmaz da ülkelerine dönmek istediklerini anlattılar. Düzenlenen brifingde konuşan Hakkâri Valisi Şahabettin Harput, bölgede, Iraklı sıgınmacılann gıda maddelerini yağmaladıklarını, bir mayın patlaması sonucunda bir Amerikalı yüzbaşı ile bir Amerikalı erin yaralandıklarım, bir yurttaşımızın da gıda maddesini elinden zorla almak isteyen bir sığınmacıyı tabanca ile vurarak öldürdüğünu açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kuzey Irak'ta yurütülen 36. Paralel Operasyonu çerçevesinde Türkiye'de bulunan yabancı askerlere "ek süre" tanınacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar, yabancı askerleriiı Türkiye'de görev yapması için 8 ülkeyle yapılan anlaşma süresinin 11 mayısta sona ereceğini söyledi. Sungar, anlaşma süresinin Kuzey Irak'taki güvenlik bölgelerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) devrine kadar uzatılacağmı açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar, ABD'nin isteği üzerine 11 nısan tarıhinde ABD, îngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, ttalya, Kanada, tspanya ile 30 gün süreli bir anlaşma yapıldığını ve bu sürenin uzatılmasının düşünüldüğunu bildirdi. Sungar, Türkiye açıstndan yabancı askerlerin bölgedeki görev süresinin söz konusu anlaşma ile sınırlanmasının asıl kıstası uluşturmadığını vurgulayarak "Kıstas, Kuzey Iraklüar için kurulan kamplann BM güçlerine devredilecek hale gelmesidir. Bu zamana dek anlaşma süresi uzatılabilecektir" dedi. Sungar'ın verdiği bilgiye gö YENİDEN BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLUYUZ r > t re söz konusu 8 ulke ile yapılan nota teatisi üç temel ılkeyi içeriyor: Askeri birliklerin konuşlandırma ve kullanım alanlarının belirlenmesi, Askeri malzemenin Türkiye'ye giriş ve çıkışı için izin alınması, Bu giriş ve çıkışlann yetkili Turk makamlarmm denetimine tabi olması. Dışişleri Bakanlığı Sözcusü, nota teatisinin NATOSOFA (Status of Forces Agreement/Kuvvetlerin Statusu Anlaşması) belgesine dayandırıldığmı da söyledi. Sungar, 1951'de imzalanan bu anlaşmanın müttefik güçlerin birbirlerinin topraklarındakı etkinliklerini duzenlediğini de anımsatarak, SOFA'da belirlenen hususlann Türkiye'de tam olarak uygulandığını ve bu bakımdan bir sıkıntı olmadığını da bildirdi. Sungar, haftalık basın toplantısında bir soru uzerine Türkiye'deki yabancı askerlerden operasyonun hızının Türk makamlarının mudahalesi ile yavaşlatıldığı doğrultusunda bazı şıkâyetlerın basında yer aldığını, ancak bu çerçevede kendılerine hiçbir resmi başvuru olmadığını belirtti. Sungar, bölgeye nakledilen silah miktarımn "endişeye sebep olacak miktarda olmadığını" da söyledi, bcigede 15 bin yabancı asker bulunduğunu sözlerine ekledi. lnönüAbramowitz ABD'nin Ankara Buyukelçisi Morton Abramovvitz dün SHP Genel Başkanı Erdal Inönü'yü ziyaret ederek Kürt sığınmacılar konusunu göruştu. 45 dakika suren göruşmede, BM'nin bölgede duruma hâkim olmasını kendilerinin de istediğini ifade eden Abramowitz, bölgede yardım için bulunduklannı ve çabalarının bazen kamuoyu tarafmdan yanlış anlaşıldığını söyledi. IPrdan özal'a mesaj gönderildi Fisk için kınanıa Türk Hava Yolları'nda yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm personelimiz heyecanlı bir hazırlık içinde. Sizlerle tekrar birlikte olmanın sevinci yaşanıyor... Çünkü, Türk Hava Yolları ile Havaİş Sendikası arasındaki Toplu îş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Vprılan bu anlaşmanın, Türk Hava Yolları çalışanlarına olduğu kadar, turizm, ulaştırma gibi ekonomi çarkımızı harekete geçiren önemli sektörlere de olumlu katkılar yapmasını dileriz.' Artık hepimizin ortak amacı, atılımlarımızı kaldığımız yerden devam ettirmektir. Kuşkusuz bu konuda en büyük desteğimiz siz olacaksınız. Son hazırhklarımızın ardından iç hatlarımız 9 Mayıs Perşembe (bugün), dış hatlarımız 11 Mayıs Cumartesi gününden itibaren kademeli olarak devreye giriyor. Ayrı kaldığımız süre içinde, hizmetlerimizden yararlanamayan sayın yolcularımızdan bir kez daha özür dileriz. Sizleri yeniden aramızda görmek ve geleneksel konukseverliğimizle ağırlamak bizi mutlu edecektir. Uçuş tarifemizle ilgili ayrıntılı bilgi için Türk Hava Yolları Acente ve Bürolarına başvurabilirsiniz. Haber Merkezi Merkezı Londra'da bulunan Uluslararâsı Basın Enstitüsü (IPI), tngihz The Independent gazetesinin muhabiri Robert Fisk'in Türkiye'den sınırdışı edilmesini | â tf dı. IPI Başkanı Peter Galliner' ın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gönderdiği mesaj şöyle: "Sayın Cumhurbaşkanı, IPI, Türk askerleri tarafmdan sığınmacılara gönderilen yardım malzemesinin çalındıgı iddiasına Uişkin haber yazan Independent muhabiri Robert Fisk'in sınırdışı edilmesini kınar. Öğrendigimize göre Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun eıtıri uzerine Bay Fisk, perşembe gunu Diyarbakır'daki otelinden altı sivil polis tarafmdan götiirülmüştür. Bu bölgedetaalenyaşanmakta olan muazzam güçiüklerin biUncinde olup hükümetinizin Kürt mültecilere yaptığt insani yardımı takdir ediyoruz. Ama basın, gorevini yapabilmeli ve tüm olaylan sansür korkusu olmadan özgür biçimde haber verebttmeli. Robert Fisk, kişiliği hakkmda kuşku duyulmayacak, çok saygın bir gazetecidir. Hakkındaki sınırdışı etme kararımn geri alınmasım ve yeni bir engelleme olmadan gorevine devam etmesine izin verilmesini istiyonız. Dikkatiniz için teşekkürler. Peter Galliner." Kanh pusu: (Baştarafı 1. Sayfada) dınldı. Yaralı erlerden bin de heHkopterle Dıyarbakır'a goturülurken yolda oldü. 7 askerın olumu ile sonuçlanan saldırıdan sonra bölgede yoğun operasyonların başlatıldığı kaydedıldı. Başbakan Yıldırım Akbulut, dun akşam yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecılenn sorulannı yanıtlarken, bölgede güvenlik guçleri ile terörıstler arasındaki ç^tışmanın surduğunu bildirdi. Akbulut şöyle konuştu: "Bakanlar Kunılu'nda olayı konuştuk. Üzucu bir olay. Bıinu yapanlar layık oldukları cezayı nıullaka çekeceklerdir. Jandarmaınızın daha da guveıtfi olabilmesi bakımından zırhlı araçlarla teçhizi ihtiyacı kcndini gostermekte. Bu gibi ola>larda, operasyonlarda kııllanmak için zırhlı araçlar vermeyi karaflaştırdık. Teslimalına haziran ayından itibaren başlayacağız. 3 terörist öldürüldü \ Şırnak'ta guvenhk kuvvetlçrince yapılan operasyonlarda, ^ terörist ölu ele geçirildı. Hakk^n'de ıse 3 terörist, guvenhk kuv(vetlerıne kendiliğinden teslim oldu. , Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sozcu Yardımcısı Ferhat Ataman, Kuzey Irak'a yardım maV zemesi goturen, Turk, ispanyAl ve italyan konvoylanna otomdtık sılahla aleş açıldığını, oiayda olen ya da yaralanan olmadığını bildirdi TÜRK HAVA YOLLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog