Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1991 ALTIN GÛMÜŞ Alış Cumhuriyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bilezik 900 ayar gümuş Vakıfbank Altını Ziraat Altını Halkaltın 306.000 325.000 46.500 41.650 576 241.000 241.000 241.000 Satış 310.000 340.000 46.750 46.000 603 246.000 246.000 246.000 EKONOMİ CUMHURÎYET/13 Sovyetlerde ihale savaşı AYŞEN GÜR DİLEK ZAPTÇIOĞLU İSTANBUL/BERLİN Sovyetler Birliği'nde eski Doğu Almanya'dan çekilecek olan Sovyet askerleri için yapılacak dev konut ihalesinde en düşük önerileri Türk firmalarının vermesi, SSCB'nin de Türkleri tercih etmesi Almanya'da tepkiyle karşılandı. Bu projenin finansmanını üstlenen Almanya, inşaatların Alman şirketlerine verilmesini iştiyor. SSCB'nin çeşitli bölgelerinde askerler için yapılacak 38 bin konutluk inşaat, geçen yıl Almanya ile SSCB arasında imzalanan bir anlaşmayla netlik kazanmıştı. Bü anlaşmaya göre Almanya bu proje için 7.8 milyar marklık bir finansman sağlayacaktı. Önceleri bu paranın tümüyle SSCB'ye verilmesi düşünülürken, daha sonra paranın Alman KFW Bankası'na devredilrnesi, finansmanı bu bankanın üstlenmesi ve inşaatı yapacak fırmaları da belirlemesi karara bağlandı. Büyük projede ilk olarak 4 ayn yerue yapılacak 4 bin konut için bir ön ihale yapılması kararlaştınldı. Bu ilk proje için açılan ulusiararası ihalede 128 şirket arasında ilk aşamada 24'ü seçildi. Bunların arasında Türk müteahhitlik fırmaları da bulunuyordu. Daha sonra firmalar tekliflerini verdiler. Sonuç olarak Emlak Konut ile Mesa firmalannın Fihlandiyah Puolimatka şirketiyle kurduğu PEM adlı konsorsiyumun, 2 bölgedeki inşaatlar için en düşük öneriyi verdiği ortaya çıktı. Kafkasya'da Hazar Denizi'ne yakın üçüncü bölgedeki inşaat için de en düşük teklifi Baytur firması vermişti. Dördüncü bölgedeki inşaatta ise bir AlmanAvusturya firması olan Hoffman en ucuz öneriyi sunmuştu. Türk firmaların teklifleriyle diğerlerinin arasında büyük fark vardı. Orneğin TürkFin ortaklığı PEM konsorsiyumunun Borisov'daki inşaat için verdiği teklif yaklaşık 99 milyon markken, onun hemen ardından gelen firmanın önerisi 124 milyon mark. mal olarak ihaleyi kazanması gerekiyor. Ancak kontratın çoktan imzalanması gerekirken henüz kesinleşen bir şey yok. Almanya, parasını kendi verjiiği bir projede Türk firmaların aslan payım almasına itiraz etti. öte yandan Sovyetler Birliği de Türk firmalannı tercih ettiğini belirtti. Türk Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Yılmaz Giirer'in verdiği bilgiye göre bunun nedeni, Türk firmalarının Sovyetler'de bugüne kadar gösterdiği yüksek performans. Bir başka neden de SSCB'nin, düşük öneriler sayesinde anlaşma gereği kendisine aynlan 7.8 milyar marklık fiBu durumda, ilk projede yer alan 4 nansmanla, planlanandan daha çok kobölgeden 3'ünde Türkfirmalarınınnor nut yapabilme olanağını elde etmesi. Ancak finansmanın yönetimini ve firmaların seçimini Alman KFW Bankası'na veren protokol maddesi, SSCB'nin bu amacını gerçekleştlnnesini engelliyor. Türk firmalannı tercih ettiğini belirten SSCB ile kendi firmalannı destekleyen Almanya arasında da ihale yüzünden bir diplomatik trafik başladı. ALman müsteşarlar bir süredir hemen hemen her hafta Moskova'ya giderek projeyi tartışıyorlar. Sorunlar, 4 bin konutluk bu ön projeyle de bitmiyor. Bunun hemen ardından yapılacak geri kalan 28 bin konutluk proje ihalesinde de ilk belirlemelere göre 78 Türk firması en iyi teklifleri verenler arasında yer alıyor. Almanya, bu nedenle Türkiye'ye yolladığı Ön elemeyi geçen firmalan gösteren listeyi geri çekerek durumun yeniden gözden geçirileceğini bildirdi. Türkiye Müteahhitler Birliği, bu dey projeden mutlaka önemli bir pay alabilşıhyoruz. Bu karar bize danışılmadan almmıştır. Bunu değiştirmek için Mos mek için çalışmalarını sürdürüyor. Son kova üzerindeki baskılarımızı arttıra olarak Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Kadir Sever, Genel Sekreteri Yılcağız" dedi. maz Giirer ve Müteahhitler lşveren SenAlman Müteahhitler Birliği'nden Horst Franke ise yaptığı açıklamada dikası Başkanı Yavuz Kılıç geçen pazarMoskova'nın ihaleyi Alman şirketleri tesi Frankfurt'a giderek Almanya Müne vermesi gerektiğini, Alman hüküme teahhitler Birliği üyeleriyle bu konuda 4 saat süren bir toplantı yaptılar. İki tatinin de bundan sorumlu olduği'nu söyledi. Bu arada muhalefet de Kohl raf, ikinci ihalede Alman ve Türk şirkethükümetini eleştirerek geçen sonbahar lerinin ortaklaşa çahşması için neler yapılabileceğini görüştü. da SSCB'deki açlık tehlikesini önlemek Dev projede çıkış noktasının, Alman amacıyla açılan dev kampanyalara kave Türk müteahhitlerin anlaşması oldutılan Alman kamuoyunun sintüi ğu belirtiliyor. "aldatümış" hissettiğini ileri sürü>f İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞUKRAN KETENCt SSCB'deki konut ihalesinde Türklerin en iyi teklifleri vermesi Almanya'da büyük îepkiyamttı SERBESTPİYASADADÖVİZ Alış ABD Dolan Alman Markı Isviçre Frangı Hollanda Florini ingiliz Sterlini Fransız Frangı 100 I.Lireti S.A.Riyali Avus. Şilini 4045 2338 2750 2065 6900 690 312 1050 330 Satış 4055 2345 2760 2075 6950 695 317 1070 335 M.BANKASI PİYASALARI TL Piyasası Mviz Piyasası Altın Piyasası Ort.Faiz ( * ) Işl.Hac (MilyarTL) Oolar kapanış (TL) işl Hac (Mılyon $) Kapamş (ons/$) Iştem Hacmı (kg) 83.00 2692.2 4077 76.64 35715 167 Körfeze yeni hesap • ANKARA (AA) Dışişleri Bakanlığı'mn isteği üzerine Körfez krizinin Türkiye'ye zararı yeniden belİTİendi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (HDTM), Körfez krizinin Türkiye'ye toplam zararını 6.2 milyar dolar olarak belirledi. Daha önce Türkiye'nin zararı 7.2 milyar dolar düzeyinde hesaplannuştı. Yapılan hesaplamalara göre krizden en fazla zararı 1.3 milyar dolar ile nakliye sektörü, 1.1 milyar dolar ile ihracat, 1.1 milyar dolar ile de ithalat gördü. Bankacıhk sektörünün zararı 850 milyon dolar, müteahhitlik sektörünün zararı 650 milyon dolar, turizm sektörünün zararı da 400 milyon dolar hesaplandı. \azarkasa zorunluhıgu • ANKARA (ANKA) Maliye ve Gümrük Bakanlığı'mn, konuyla ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 1990 yıh satışlan veya gayri safı iş hasılatları 15 milyon lirayı aştığı için 1 Mayıs 1991'den itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerle, 1 Ocak 1991 tarihinden itibaren yeni işe başlama, götürü usulden gerçek usüle geçme veya sonradan zoranltıluk'" kapsamma girme gibi nedenlerle 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu süreleri 1 Temmuz 1991 gününe kadar uzatıldı. Emeklilerin emlak vergisi • ANKARA (AA) Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup da bu konutlarda bizzat oturan ve geliri sadece sosyal güvenlik kuruluşlanndan aldıkları emekli ayhğından ibaret olanların ödeyecekleri binde 2 oramndaki bina vergisi, 1991 yılı için de grcerli olacak. Emekliler, T'Tek meskeni olan emeklilere, dul ve yetimlere ait bildirim" formunu belediye başkanhklarına verecekler. Reklamcılara yeni başkan • Ekonomi Servisi Reklamcılar Derneği'nin 7. olağan genel kurulu önceki gün yapıldı. îzmir Tolga, dernek başkanhğına seçildi. Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri şöyle: Bülent Korman (Asbaşkan), Çetin Ziylan (Genel Sekreter), Faruk Kaptan (Sayman), Bülent Güray, Jeffi Medina, Alican Turah, Denetleme Kurulu'na Doğan Gündüz, Yüksel Dinçel ve Ünver Oral, Üyelik Kurulu'na Bülent Korman, Ersin Salman, Nazar Büyüm, Disiplin Kurulu'na Eli Acıman, Affan Başak, Doğan Gündüz, Yüksek Danışma Kurulu'na Eli Acıman, Affan Başak, Pınar Kılıç, Nail Keçili, Nazar Büyüm, Ünver Oral ve lzmir Tolga seçildi. Nippon Sigorta resmen kuruldu • Ekonomi Servisi Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ile Japonya'nın en büyük 10 sigorta şirketinden biri olan The Nippon Fire Marine Insurance arasında Kalkınma Nippon Sigorta AŞ adı altında yeni bir sigorta şirketi kuruldu. 15 milyarı ödenmiş olmak üzere 25 milyar liralık sermayeye sahip olan şirketin yüzde 51 hissesi Japon tarafına, yüzde 39'u TKB'ye ait. Ulusiararası Çalışma Örgütü ILO'nun haziran genel kurulu, hükümet için hesap verme tarihleri yaklasıyor ya Çalışma Bakanı imren Aykut dün Türkİş ve TİSK taraflan bir araya topladı. Sözde anayasa değişikliğini görüşüyorlar. Çalışma Bakanlığı'mn ILO'ya yıl içinde gelişmeler hakkmda bilgi verdiği raporda hükümetin imzaladığı ve hesap vermek zorunda olduğu, ihlal ettiği sözleşme hükümleri için savunma yapılırken 'Hükümetin anayasa değişikliği için iyi niyetli olduğu, ancak henüz tarafların anlaştığı bir değişikliği gerçekleştirecek durumda olmadığı' bildiriliyordu. Hükümet, lLO'da yıllardır yaptığmı yapacak. AT'ye girme iddiasını sürdürürken 87 sayılı Sendikal Haklar Sözleşmesi'ni imzalamamış olan tek ülke olmanın ayıbı bir yana, Türkiye imzalamış olduğu ve uymak zorunda olduğu ILO sözleşme ve ilkeleri ihlalleri nedeni ile de çpk zor durumda. BuradaTürk kamuoyuna "ILO'da sorun yok" deniliyor. Ancak ILO'nun organlarında tartışma platformlarında, 'Bizim anayasamız ve sendikal yasalarımız uymak zorunda olduğumuz ILO sözleşme ve ilkelerine uygun, sendikal hak ve ilkeleri gasp etmiyoruz' denemiyor. 'Haklısınız, sorunlar var, ancak biz iyi niyetliyiz. Takdir edersiniz anayasa değişikliği çok güç. Yasalarda iyi niyetli işler yaptık. Gerekli düzeltmeler için Türkİş ve TİSK taraf larla görüşüyoruz. İlk f ırsatta gereken yasal Kürt sığınmacılardan sonra bu kez değişiklikleri yapacağız...' türünden günah çıkarmalarla ILO de SSCB'deki büyük konut projesi yüve o yılın genel kurulu atlatılmaya çalışılıyor. Böylece zaman zünden Türkiye üç gündür Almanyakazanılacağı umuluyor. nın gündeminde. Moskova'nın en düGerçi bu yıla kadar bu politikalar ILO'da Türkiye'nin çok şük önerileri veren Türk müteahhitlekötü duruma düşmssi gerçeğini değiştirmedi, Türkiye'ye ağır rini tercih etmesi Almanya'da büyük eleştiri getiren karariar alınmasını engelleyemedi. Ancak hühuzursuzluk yarattı. kümet hâlâ 'ben iyi niyetliyim' yaklaşımı ile tepkileri en aza Saygın ekonomi gazetesi Handelsindirmenin hesabmda. blatt, konuyu gündeme getirerek ihaAnayasa ve yasalarda, demokrasilerde, AT'de üye olmalenin Türk ve Fin firmalara kaptınldıya çalışan bir ülke için yer alması gereken sendikal hak ve ğını belirtti. özgürlükleri bırakınız, en düşük sınırları belirleyen ILO sözAlman hükümet sözcüsü Heinrich leşme ve ilkelerine uyan bir hukuk düzeni Türkiye'ye neden Vogel de dün Bonn'da yaptığı açıklahâlâ gelemiyor? Baksanıza hükümet ne kadar iyi niyetli, mumada "Moskova'nın ihaleyi Türklere halefet istiyor, sendikalar yıllardır zaten bunun için mücaverme karannı büyük üzüntüyle kardele veriyor. Kim kimi kandırıyor? Kim kimin oyununa ortak oluyor? Türkİş ve TİSK bir kez daha Çalışma Bakam'nın şov toplantısına katılarak hükümetin ILO'ya 'ben iyi niyetliyim, taraflan bir araya getiriyor, konunun üzerinde çalışıyor, bir türtü sonuç alamıyorum' savunmasına yardımcı olmaya çalışıyorkandırmacada TİSK'i anlayabiliyor ve de kendi gögünlük fıyat Tekel tütün karanamesinin getirdiği ek vergi malara gitmesi, sigaraların lan için en fazla 23 nedenle liralıkilavesiyle yaklaşık 4 milyar lar. Buaçısından hak da verebiliyoruz. TİSK bugünkü yasaklı kâr yaratıyor. Bir kısım rüşleri bandrollendikten sonra Ameri stokla çalışıyorlar. Bu yükünü hemen yansıtmak için "bir kereye anayasa ve yasaların mimarı ve savunucusu. Gerçi onlar da ka'dan Türkiye'ye getirilmesi bandrol uygulamasının bir kere bayinin elinde 4500 liralık sigamahsus olarak" bandrol uygulaması yapmadı. yaklaşık 3 aylık bir süre alıyor. ye mahsus kaldınlması büyük ralann bulunduğu göz önüne AT'ye aday Türkiye'nin eninde sonunda bu yasaklı düzenhaksız kazanç alınırsa Tekel'in bayiye bıraktı3 aylık bir dönemde Tekel'in 3 bir den vazgeçmek zorunda olduğunu biliyorlar. Yine de "yaEkonomi Servisi Tekel, 120 di. 3 mayıs tarihinde yürürlüğe bin ton dolayında yabancı siga yaratmayacak" dedi. Bayilerin ğı kâr miktan daha da yukan çısaklı düzen ne kadar uzatılabilirse uzatılsm"ı çtkarlanna görmilyar lirasıru kurtarabilmek giren tütün kararnamesinin ya ra satışı yaptığı dikkate alının ellerindeki stoğun tespit edilmesi kıyor. düklerinden hükümetin zaman kazanma taktiğine canı göiçin "bir seferlik" bandrol uygu bancı sigaralarda paket başına ca vergi artışından doğan zara konusunda Tekel'in 1987 yıhnBu arada tütün kararnamesinülden katılıyorlar. lamasını kaldırarak 4 milyar li 800 liralık ek vergi yükü yarat nnın 120 milyar liraya ulasaca da yapılan yasa değişikliği nede nin «ümrük vergisi oranlanm Asıl sorun ve soru Türkİş'in ne yaptığında? Cumhurbaşrayı bayilerin cebine bıraktı. 4 tığıru atılatan Soy, bandrol uy ğı hesaplanıyor. Bu yükü çek niyle yetkisinin olmadıgını anla aşağıya çekerken baTi fonları kanının isteği ile sadece isteği doğrultusunda anayasa demilyar üra üç günlük yabancı si gulamasına devam edildiği tak memek için bir kereye mahsus tan Soy, yabancı sigaraya yapı arttırdığı ve Tütün Geliştirme ğişikliği gündeme gelmişken yasaklı sendikal düzenin kalkgara stoğuna karşıhk düşüyor. dirde Tekel'in zarannın 120 mil olmak üzere bandrol uygulama lan zammın yarattığı kârın ba Fonu adı altında yeni bir fon geması İçin savaşım vermesi gereken Türkİş'in olaya seyirci yar liraya ulaşacağını hesapla sından vazgeçtik." yiye kalacağıru beürtti. Soy, "As tirdiği belirtildi. Bir paket yaTekel Genel Müdür Yardımcı dıklannı bildirdi. Tekel Genel kalması yetmedi. Bir de hükümetin ILO'yu aldatması için ara1 hnda bu da bir biçimde vergilebancı sigaradaki 11 kalem vergi Bandrol sisteminin Türkiye sı Atilla Soy, sigara fiyatlarında Müdür Yardımcısı Soy şöyle kocı rolünü üstleniyor. Sonra da ILO'da göstermelik çıkış yade iyice yerleştiğini belirten Soy, necek. Çünkü alış ve satış fiyatı ve fonun satış fiyatımn yüzde ki artışın yürürlüğe girmesinde nuştu: parak sendikal görev ve işlevini yerine getirdiğini iddia ede. bu uygulama nedeniyle bayile arasındaki fark için gelir vergi 60'ını oluşturduğunu bildiren bandrol uygulamasının 3 aylık cek. Kimi kandıracak? si ödeyecekler" diye konuştu. Tekel Genel Müdür Yardımcısı "Avrupa'nın ithal edilen siga rin stok yapmaktan vazgeçtiklebir gecikme yarattığını hatırlaGazetelerin görünrneyen satır aralarına düşen bazı haberTekel'in günlük yabancı siga Atilla Soy, ithal bedelinin yüztarak tütün kararnamesinin ge ralarda tmndrolü kendimiz yapı rini savundu. Atilla Soy, "Son ler son aylarda Türkİş'in daha doğrusu Türkİş yönetiminln bir haftadır satışlan takip edi ra satışı rakamlanndan yola çı de 30, bayi kânnın yüzde 4, Tetirdiği ek vergi yükünü hemen yoruz. Ama ABD'den geleo sihangi noktalara geldiğini gözlerden saklıyor. 3 ocak genel yansıtmak için "bir kereye mah garalar için bandrol bizim tali yoruz. Fiyatlann bandroÛe de karak yapılan hesaplama bayi kel'in satış masraflannın yüzde direnişi Türkİş'in aldığı karar gereği, işçl üyelerin yaptıkları sus olarak" bandrollerin değiş matınuz üzerine orada üretili ğişmesi uygulamasına alışan ba lerin elinde bulunan 3 günlük 4 ve Tekel kânnın da yüzde 2 * i r protesto eylemi değil miydi? İşçiler kitleler halinde bu eymesinin beklenmeyeceğüü söyle yor. Yeni bandrollerin iiretici fir yiler, rahatça da sigara bulduk stok, paket başına 800 lira olan oranında olduğunu söyledi. lemle ilgili ceza aldılar. Türkİş'in buna karşı önlem aldığıha ya da ciddi, hatta gösterişte olsun bir tepki gösterdiğine taIşın Çelebi nık oldunuz mu? İşyerlerinden bizi tek tek arayan işçiler, kesijen yevmiye cezalarına çoktan razı olmuşlar da sendrKala'rıriih Türkiş'ln açılan soruşturma ve davalarda kendileJİni tek başına bırakmasından, avukatla savunmalarını dahi üstlenmemesinden yakınıyorlar. Sanki 3 ocak eylemi, işçileri yıldırma, cezalandırma ta'rctiği olarak düşünülmüş gibi. TOBBanketi Lider kadrolar işçi tabana 'eylem mi istiyorsunuz. Buyrun yaîşadamlarımn yüzde pın, işte böyle bedel ödersiniz' mesajını mı vermek istediGelecek 3 ayda iş durumu 3 aylık politikaların etkisi 37.4'lükağırhkh ler? 3 ocak eylem kararının öncesi ve sonrası Türkİş Başkanlar Kurulu'nda yapılan tartışmalarr, sendikacılar arası ilişbölümü Türkiye OLUMSUZ ETKİ YOK kileri biraz daha yakından da bilince, iyi niyetli yorumlar yapDEĞİŞMEZ OLUMLU ekonomisinin kötüye 056.6 %13.8 ma şansı ortadan tümü İle kalkıyor. %21.8 gittiğini düşünüyor. Bir de bir dönem önceki toplusözleşmelerinde bahar ey\ ANKARA (ANKA) tşaEkonomi Servisi Ekonolemlerini yapmış işçilerin, yüz binlerip bekleyen kamu uyuşdamı, sanayici ve tüccarlar aramiden sorumlu Devlet Bakanı mazlığına ilişkin gelişmelere bakalım. Geçen dönem bahar lOLUMLU sında Türkiye ekonomisinin Işın Çelebi "tütün kararnameeylemleri martnisan aylarında olmü^tu. Bu dönemin sözleşkötüye gittiğini düşünenlerin %4.2 sinin" üreticiye zarar vermeyeceme masası ve Türkİş koordinasyon görüşmelerinde işler iyiağırhkta olduğu belirlendi. "CEVAP ğini söyledi. Kamu kesimindeki ce yavaşa alındı. Mayıs ortasındayız, hâlâ hiçbir eğilim belli Türkiye Odalar ve Borsalar finansman açığınm büyük ölçü değil. Sendika liderlerinin havasını hiç güvenilir, iyi görmeYOK Birlîği, kendi üyelerinin bulunde KİT'lerden kaynaklandığını %2.9 yen işçiler tabanda huzursuz, protesto eylemlerini tümü ile duğu 39 ildeki 900 işadamını ve bu konuda bir yapısal değiyönetimlerin iradesi dışında koyuyorlar. Olanlar, sendikacıkapsayan bir anket yaptırdı. OLUMSUZ şikliğin başlatılmak zorunda olları biraz düşündürmeli değil mi? Bu güven bunalımı ile neMart ayında yapılan ve TOBB %36.1 duğunu belirten Işın Çelebi "Bu reye gidecekler? Meclis üyelerinin ekonomiye hadiseye Tekel'le başladık" deÇOK OLUMSUZ %7.3 ÇOK OLUMSUZ %24.8 Yine dün gelen bir satır arası haberi daha: Harbİş kolunilişkin görüşleri ve beklentüeridi. da daha önce protokolde anlaşılan sözleşme maddelerinden ni belirlemeyi amaçlayan anket Dün Istanbul Sheraton işveren taraf geri dönmüş. Gerekçesi de hükümetTürkiş'in sonunda işadamı, sanayici ve Personel sayısı Satış beklentisi Oteli'nde bir basm toplantısı düyaptığı protokole göre sözleşmelerde detay maddelerden tüccarlann genel ekonomik duzenleyen Devlet Bakanı Işın Çevazgeçilme imiş. Bunu Türkİş'in üyesi olduğu ulusiararası ruma ilişkin görüşlerinin köARTABİUR AYNI KALIR lebi, son ekonomik gelişmeler sendikalar, sendikacılar duysa sendikal ilkesizlik, standarttümser olduğu ortaya çıktı. %51.4 %75 hakkmda bilgi verdi. Işın Çelesızlık konusunda şaşkınlığa düşerler. Yıllardır Türkiye'de siAnkete katılanlann yüzde ARTABİLİR bi, 13 mayıstaki "ekonomi yasi iktidann toplusözleşme özerkliğine müdahalesini, Türk37.4'lük agırhkh bölümü genel%6 zirvesi" ve IMF.heyetinin 14 majş'e destek olmak üzere protesto edip duruyorlar. Buna Türkde Türkiye ekonomisinin kötüyıstaki ziyaretinden sonra alınaİş'in katkısını bilseler ne derler acaba? Evet, kim kimi kanye gittiğini düşünüyor. Yüzde cak olan kararların 24 Ocak dırıyor? 5.3'lük bölüm' görüş açıklaCEVAP YOK benzeri bir "önlem paketi" olamaktan kaçmırken, 30.6'hk CEVAP %4.6 rak algılanmaması gerektiğini bölüm ekonomik durumun deYOK söyledi: ğişmediğini, yüzde 26.7'lik bö%13.4 lümü ise düzeldiği görüşünü ta"Uygulamalarımız yapılan şıyor. Bu kişilerin sektörel daprogranı çerçevesinde sürüyor. ğılımı ise en kötümser sektörün Zaten ben paket diye bir haditicaret, en iyimser sektörün inAZALABILIR AYNI KALIR seye inanmıyorum. Ekonominin AZALABİLİR %4.7 şaat kesimi olduğunu gösteri«V616.1 %27.9 yapısal değişikliği 24 Ocak Asil Nadir'in, Türkiye ve Kuzey Kıbns'taki yor. beklentisi içinde olanlar yüzde sı, vergi reformunun gerçekleş nomiyle ilgili başarıh kurumlar 1980'de gerçekleştirildi. Ancak Polly Peck yan kuruluşlarının başına Yatırım: TOBB Meclis 35.6 ile en ağırlıklıgrubu oluş tirilmesi, ihracatın artmasını sıralamasında ise Merkez Ban ekonominin makro dengeleringeçirümesi konusunda kayyımlar arasında de gereken istikrar sağlanamaüyelerinin yeni yatırım kararla turuyor.TOBB Meclis üyelerinin özendirecek yeni tedbirlerin kası en başanlı kurum olarak nna ilişkin görüşlerinin ise yüzde 26.4'ü enflasyonun yüz ahnması gibi önlemler izledi. gösterildi. Merkez Bankası'nı dı. Enflasyon, büyüme hızı gi görüş ayrılığı başgösterdi. Kayyımlar, VestelH* Del Monte'ye ortak etmek istiyor. olumsuz olduğu belirlendi. An de 7080, yüzde 17.1'i ise yüzVergi: TOBB Meclis üyele Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bi. Uygulamayı daha rahat gökete katılanlardan yalnızca de 80'nin üzerinde bir enflas ri vergi reformunun nasıl ger Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, türebilmek için bazı değişiklikler yapacagız." LONDRA (AA) Polly ilişkin planı onaylayan bir ka9.2'lik bölümü ünümüzdeki 3 yon oranına ulaşılacağını tah çekleştirilmesi gerektiği yolun DPT ile Hazine ve Dış Ticaret Peck International (PPI) şirke rar tasansını oylamaya sunaaylık dönemde herhangi bir ya min ediyor. Yüzde 14.4'lük bö daki soruya verdikleri yanıtta Müsteşarlığı izledi. Çelebi, 1983'ten sonra ahya tini yeniden yapılandırma plan caklar. tırıma girişme eğilimi taşıyor. lüm yüzde 5060 arasında bir ise büyük bir çoğunlukla vergi pı çalışmalanna ağırlık veren ik ları hazırlamakta olan kayyımKriz: İş dünyasının yüzde Enflasyon: İşadamlannm oran beklerken, yüzde 0.1'lik oranlarının düşürülüp, verginin Öte yandan, Polly Peck tidarın, o dönemde yapılacak lar arasında ihtilaf ortaya çıktı. yaygınlaştınlmasının sağlan 69'unun Körfez krizi ve savaşı enflasyon beklentisi ise genel bölüm tahmin yapamıyor. PLC'nin kayyımları, 24 mayısolan işlerin çokluğu nedeniyle Daily Telegraph Gazetesi'ne olarak '990 yılına göre daha ö n l e m l e r : Îşadamlarımn ması gerektiğini ifade ettiler. sırasında Türkiye'nin izlediği kamu kesimi finansman açığına göre şirketin 28 bin dolayında ta Londra'da yapılacak toplanyüksek bir oranda bulunuyor. ekonomide ahnması gerekli gö Ayrıca, KDV oranlarının stan politikayı onayladığı belirlendi. el atamadığını, bu konuda bir ki alacaklısına bugün gönderi tı için 21 sayfalık bir Öneriler Meclis üyelerinin yalnızca yüz rülen önlemlere ilişkin sırala dart hale getirilmesi ile kalkın Türkiye'nin izlediği politikayı paketi hazırladılar. Kayyımlar, de 6.3'lük bir bölümü enflas malarında ise kredi faizlerinin mada öncelikli yörelere özel bir onaylamayanların oranı yüzde yapısal değişikliğin şart olduğu len ve Kıbrıslı Türk işadamı bu pakette, Polly Peck Grubu'nu ve kamu kesimi finansman Asil Nadir'in, Türkiye ve Kuyonun yüzde 50'nin altına düş düşürülmesi ilk sırayı aldı. Bu vergi sistemi uygulaması gerek 18.2 iken, yüzde 12.8'lik bir na bağlı Del Monte ve Sansui açığmın gümüş tepsiden alınıp mesini bekliyor. Buna karşılık önlemi, Körfez krizinin etkile tiğine de dikkat çektiler. grup ise görüş belirtmekten ka ameliyat masasına konulduğu zey Kıbrıs'taki yan kuruluşla firmalarının satılması yerine, rın başına geçirilmesini öngöyüzde 6070 arasında bir oran rini azaltıcı tedbirlerin alınmaB a ş a r ı : İşadamlannm eko çındı. nu belirtti. ren şirket kurtarma planı üze bu firmalar için yeni ortak burinde üç kayyım arasında görüş lunmasım tercih ettiklerini belirttiler. ayrıhkları bulunuyor. Polly Peck kayyımları, raKayyımlardan Michael Jordan ve Richard Stone tarafın porlarında şu görüşlere yer dan önerilen plan, Polly Peck' verdiler: w kaynak sıkıntısının gün geçtik kümeti en çok rahatsız eden ya in Kuzey Kıbrıs ve Türkiye' de"Polly Peck Grubu'nun mal günü Cumhurbaşkanı özalTn IMF görüşmeleri için de geçen BtLAL ÇETİN başkanlığında yapılacak zirve lık yapıyorlar. IMF'nin hazır çe ağırlaştığı gözleniyor. Körfez nının ise tarımsal destekleme ki yan kuruluşlarının ayn bir varlıklarının alelacele ve tenziANKARA Ekonomi, 13 için ekonomi kurmayları yoğun hafta Ankara'ya gönderdiği so yardımlannın akışımn beklenen ahmlarının önündeki engellerin şirket altında birleştirilerek latlı satışı, ne kendilerine ne de Yetmayıs pazartesi gününden itiba bir çahşma ortamma girdiler. rulara yanıt vermekte kurmay düzeye gelmemesi, diğer yandan oluşturduğu ifade ediliyor. des başkanhğına Asil Nadir'in ge hissedarlann çıkarlanna yarar. tirilmesini, buna karşılık, Kıb Del Monte'nin satılması seçelann zoılandıklan belirtiliyor. da bu ay iç borç geri ödemele kililer, bu yüzden hububat ren zorlu bir karar haftasına gi Yeni ekonomik önlemler konutekleme alımlanna ilişkin kararrecek. Yeni ekonomik önlemler sunda Cumhurbaşkanı Özal'a IMF'nin sorulannın özellikle rinin maaş ödemeleriyle çakış namenin geciktiğini belirtiyor ns'da avukat Aıiz Menteş'in neği de incelenmiş ve Del Monkayyımlara karşı mahkemeden te'ye ancak sınırlı sayıda talip 13 mayışta Cumhurbaşkanı daha önce ayn ayn rapor sunan bütçe ve kamu finansmanı alan ması Hazine'nin sıkıntısım da lar. ha çarşamaldırttığı kararı bozdurmasını çıkacağı anlaşılmışdr. Bu duTurgut Özal başkanlığındaki ekonomik birimlerin son gün larında yoğunlaştığı öğrenildi. ba da arttırdı. 15 mayıs maaşlar günü Hazine'nin Destekleme alımlan karar öngörüyor. Bu plana, kayyım rumda Del Monte Ae Sansui'ekonomi zirvesinde son kez de lerde bir araya gelerek önlem IMF ayrıca toplusözleşmelerle için yaklaşık 2,4 trilyon lira, iç ğerlendirilecek. Ertesi gün de önerileri konusunda ortak görüş gelen ücret artışlannın nasıl fi borç ödemeleri için de 2 trilyon namesinin en geç bu ay sonuna Christopher Morris karşı ye birer ortak bulunması iyi olacaktır. Polly Peck Grubu'Ulusiararası Para Fonu'nun oluşturmaya yöneldikleri gözle nanse edileceğini, bu arada bu 450 milyar lira olmak üzere top kadar çıkarılması gerektiği de çıkıyor. yıl Merkez Bankası'nın niye pa24 mayıs günü Londra'daki nun Türkiye'de faaliyet göstebelirtilerek bunun için de (IMF) olağan konsültasyonu niyor. ra programı yapmadığını da lam 4 trilyon 850 milyar lira bul TMO'ya yaklaşık 8 trilyon lira Alexandra Sarayı'nda alacak ren elektronik firması Vestel başlayacak.. Ekonomi kurmayları yeni ön sorduğu kaydedildi. ması gerekiyor. lık kaynak sağlanması gerektiği lılarla yapılacak toplantıda A.Ş. de bu yeni ortaklığa daEdinilen bilgiye göre pazar lemlere ilişkin çalışmaların yakayyımlar, şirketin geleceğine hil edilecektir." Ekonomideki sorunların hü kaydedıiüı. Bu arada, kamu kesimindeki nı sıra gelecek hafta başlayacak günü Cumhurbaşkanı Özal'ın Kim Kimi Kandırıyoı? Almanya ayağa kalktı Sigarada bandrol devam edecek Işadamlan karamsar 900 işadamına uygulanan anket sonuçları KIT'leıde operasyona Tekel'le başladık Polly Peck kayyımlan görüş ayrılığına düştü Ekonomide veni karar haftası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog