Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1991 Gorbi ödülünü alıyor • OSLO (AA) SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un Nobel Barış Ödülü'nu almak için 5 haziranda Norveç'e gideceği bildirildi. Norveç Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü, ziyaretin bir ya da iki gün süreceğini açıkladı. Gorbaçov'un gezisi daha önce iki kez ertelenmişti. DIŞ HABERLER CUMHURİYET/11 Sovyet birlikleri bir Ermeni köyüne operasyon düzenledv 11 Ermeni milisi ile 2 sivil öldü Moskova'dan Erivan'a demîr vumruk Sovyet birliklerinin milisleri silahsızlandırmak için düzenledikleri operasyonda 9 tank, 24 zırhlı araç ve 6 helikopter kullandıkları bildirildi. Ermeni milislerin komutanı Binbaşı Trignan Sarkisyân, "Kendi yurdumuzda silahsızlandırılıyoruz. Her Ermeni yurttaş silah taşıma hakkına sahiptir" dedi. Dış Haberler Servisi Sovyet birliklerinin ErmenistanAzerbaycan sınırındaki küçük bir Ermeni köyünü ele geçirmek için tank ve arhlı araçlarla sal. dırıya geçtikleri bildirildi. Sovyet yöneticileri ve Azeriler, AzerbaycanErmenistan sınırındaki olaylardan Ermenileri sorumlu tutmaya devam ediyor. Batı Sibirya'da grevci madenciler ise eyleme son verme karan aldılar. Ajans France Press, Sovyet birliklerinin AzerbaycanErmenistan sınırındaki küçük bir Ermeni köyünü ele geçirmek için düzenledikleri operasyonda 9 tank, 24 zırhlı araç ve 6 helikopter kullandıklarını, operasyonda 11 silahlı Ermeni milisin ve iki sivilin öldüğünü duyurdu. Operasyonun sınırdaki Ermeni köyünün silahlardan anndırılması amacıyla düzenlendiği bildirildi. Iç savaşın kapıda olduğunu söyleyen Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov, daha fazla kan dökülmesini önlemek için bütün milislerin silahsızlandınlmasını istemişti. Ermeni liderler ise Ermeni milislerin içişleri bakanhğımn ve özgürce seçilen parlamentonun denetiminde bulunduğunu ve teslim olmayacaklarını bildirdiler. Ermeni milislerinin komutanı Binbaşı Trignan Sarkisyân, bölgede operasyon düzenlfcyen Sovyet birliklerinin kendisine bağlı milisleri de silahsızlandırdığmı belirtti. Sarkisyân, bir gazeteciye "Kendi topraklanmızda tümüyle silahsızlandırdıyoruz" dedi ve "her Ermeni yurttaşının silah taşıma hakkma sahip olduğunu"öne sürdü. Sarkisyan'ın iddiasına göre Sovyet birliklerinin köydeki milisleri silahsızlandırmasından kısa süre sonra "köyii Azeri saldırılarma karşı savunmak Uzere" bir otobüs dolusu yeni milis köye ulaştı. Sovyet birlikleri otobüse durmasını emrettiler. Otobüs durmayınca Sovyet askerleri ateş açtı, 11 milis ve 2 sivil öldü. Ermenilerin iddialarına göre hayatta kalan Ermeni milisler, Sovyet birlikleri tarafından tutuklandı. Sarkisyân, ölü milislerin cesetlerinin ancak bölgede olayları soruşturan Rusya Parlamentosu Komisyonu'nun müdahalesi Uzerine kendisine teslim edildiğini bildirdi. Ermeni yetkililer, Sovyet birliklerinin iki başka köye daha baskın düzenlediğini bildirdiler. Bu haber bağunsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Sovyet Parlamentosu ise Ermenilerin, Ermenistan konusunda özel bir oturum yapılması önerisini reddetti. SSCB Savunma ve İçişleri Bakanhklarıyla KGB Başkanlığı'mn ortak açıklamasında, Ermeni kitle iletişim araçlarınca yayılan, bu cumhuriyetin topraklarındaki köylerin tahrip edildiği ve sivillerin öldürüldüğü yolundaki haberlerin gerçekleri j FinancialTimes: Türkiye ciddiye ahnmalı • LONDRA (AA) Ingiltere'nin önde gelen malisiyasi gazetesi Financial Times, Avrupa savunma ve guvenliğinin geleceğine ilişkin tartışmalarda Türkiye'nin görüşlerinin ciddiye alınması gerektiğini yazdı. Gazetenin ünlü dış politika yorumcusu Edward Mortimer tarafından kaleme alın'an yazıda, "Körfez savaşında Tükiye'nin oynadığı rolden sonra ABD, Türkiye'yi aralarında almalan için Avrupa'ya baskı yapmaya başladı" denildi. yansıtmadığı bildirildi. Resmi haber ajansı TASS tarafından yayımlanan açıklamada, SSCB ordu ve İçişleri Bakanhğı birliklerinin, Başkan Mihail Gorbaçov'un 25 Temmuz 1990 tarihli yasadışı silahlı grupların dağıtılmasını öngören kararnamesinin gereğini yerine getirmeye çalıştıkları bildirildi. Açıklamaya göre operasyonlarını sürdüren askeri birlikler, son iki gün içinde 10 zırhlı araç, 11 top, iki riavan, 66 makineli tüfek ve 30 tabancayla binlerce mermi ele geçirdiler. Açıklamada ele geçirilen silah ve cephanenin büyük bölümünün Ermenistan topraklannda konuşlandırılan Sovyet ordu birliklerinden çahndığına da dikkat çekildi. sona erdi İki aydan beri grevde bulunan maden işçilerinin dün yaptıkları toplantıda işbaşı yapmayı kararlaştırdıkları bildirildi. Sovyetler Birliği'nin en önemli ikinci kömür bölgesi geniş Kuznetz havzasında işçilerin cuma günü işbaşı yapacaklan, Grev Komitesi Başkan Yardımcısı Zelenkov tarafından açıklandı. MajorGonzalez görüşmesi • LONDRA (AA) tspanya Başbakanı Felipe Gonzalez, iki günlük resmi bir ziyaret için Ingiltere'ye geldi. Ingiltere'yi ziyaret eden ilk Ispanya Başbakanı olan Gonzalez'in daha önce planlanan ziyareti, Margaret Thatcher'ın istifası nedeniyle ertelenmişti. Başbakanlık konutunda Gonzalez ile 90 dakikalık bir görüşme yapan Ingiltere Başbakanı Major, görüşmeyi "dostça ve yapıcı" olarak nitelendirdi. Major, Gonzalez ile Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği konusunda uzun uzadıya görüştüklerini ve iki ülkenin bu konudaki görüşünün "ilkelerde birbirine çok yakm" olduğunu söyledi. Sovyet uzmanı Prof. Rubinstein Ortadoğu konusunda konuştu: Moskova, işbirliği istiyor Prof. Rubinstein'e göre Sovyetler Birliği, Ortadoğu'da kurulması düşünülen güvenlik sistemine destek verecek. Ortadoğu için bir uluslararası konferans toplandığı takdirde bu konferansta söz sahibi olmak. Üniversite çevreleriyle görüş alışverişinde bulunmak üzere Istanbul'a gelen Prof. Rubinstein, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. sında, "Dörtyol Ağzmda 'Fırsat doğdu' Perestroyka" (1991), Araplsrail Prof. Rubinstein, "OrtadoAnlasmazlığı (1991) ve "Moskoğu'da yeni bir diizen oluşturulva'nın 3. Dünya Politikası" buması için fırsat doğduğunu" belunuyor. lirtmekle beraber yeni düzenin Prof. Rubinstein, Sovyetler tüm taraflar için hâlâ bir "sır" Birliği'nin Ortadoğu bölgesinde olduğunu da vurguladı. yaşanan gelişmelerde göründü ' Prof. Rubinstein'a göre Körğü gibi "edilgen" bir konumda fez savaşı, Sovyetler Birliği'nin olmadığını, aksine öngörülebi dış politikasındaki değişim ve lir bir gelecek için "işbirliğine Amerikalıların Ortadoğu'daki yatkın" davrandığma inanıyor. ilişkilere doğrudan müdahalesi Prof. Rubinstein şOyle konuş bölgede girişilecek yeni düzentu: "Sovyetler Birliği, Batı tek lemeler için bir "fırsat doğurnolojisine duyduğu ihtiyaç, ül du." Moskova'nın Washington kj içindeki sorunlar ve Batı ile ile işbirliğine yanaşması ve uzlaşma isteğinin sonucu olarak Irak'ın askeri gücü zayıflatılarak dış politika çizgisinde önemli yenilgiye uğratılması ile ele gedeğişiklikler yapmıstır. Bu bag çen bu fırsat, tekrar geriye, herlamda Ortadoğu'da işbirliği is kesin herkese silah sattığı karmaşa dönemine dönülmek istiyor." Prof. Rubinstein'a göre Mos tenmiyorsa "büyük önem tasıkova, dış politikasını değiştirdi yor." Prof. Rubinstein, geriye ğini, Irak'a karşı BM Güvenlik dönüşün, bölgedeki silahlara bir Konseyi'nin aldığı güç kullanma sınırlama getirilmesi, bununla kararını veto etmeyerek kamtla ilgili olarak adil bir denetleme dı. ABD ile işbirliğî istediğini or sistemi uygulanması ve belirli taya koydu. Moskova, Güvenlik garantiler verilmesi ile engelleKonseyi'nin kararını veto etmiş nebileceğine inamyor. Ancak bu olsaydı, Başkan Bush bu karar garantörün kim ve nasıl olacalara büyük önem veren Ameri ğı sorularının açıkta kaldığının kan kamuoyu önünde zor duru da altını çizdi. ma düşecek ve Irak'a karşı as"Barış" ve "Ortadoğu keri harekât için gerekli desteği bölgesi" arasındaki ilişki için de sağlayamayacaktı. Üniversite Prof. Rubinstein, "Banş Ue saöğretim üyeliğinin yam sıra 1981 vaşsız dttzen" arasındaki ayrımı yıhndan bu yana ABD Dış Po vurgulayarak şöyle konuştu: litika Araştırma Enstitüsü'nde "Banş bölge ülkelerinde yasayan üst düzey bir yetkili olarak da halklann dost olması ya da bölçalışan Prof. Alvin Rubinstein, gede çoğulcu demokratik sistesıraladığı bu nedenlerle Mosko minin benimsenmesi ve iktidava'mn Ortadoğu bölgesinde te nn demokratik yollardan devremelleri atılmaya çalışılan yeni dilmesi anlamına geliyorsa, Orgüvenlik sistemine olumlu yak tadoğu'ya banşın geleceğini sanlaşacağını öngörüyor. SSCB Dı mıyorum. Bölge ülkelerinin saşişleri Bakanı Besmertnih'in dün vaşmadığı bir dttzen anlamına başlayan Ortadoğu turunun da geliyorsa da ben Ortadoğu'ya Moskova'nın yeni dış politikası banş geleceği umudunu taşımının başka bir örneğini oluştura yorum." Tek yol 510 yıl içerisincağını ileri sürüyor. Profesöre de barışı sağlayabilecek bir gügöre Besmertnih'in gezisi Israil venlik sisteminin oluşturulması. ile SSCB arasındaki ilişkileri nor Prof. Rubinstein'a göre bunun malleştirmeye yönelik. Gezinin fırsatı da şu an yakalanmış dubuna bağlı olan ikinci hedefı de rumda. YONCA ÖZKAYA CÜNEYT AKALIN ABD'nin tanınmış Sovyetler Birliği uzmanlarından SSCB'nin Ortadoğu'da ku1966 yıhndan bu yana Pennrulması düşünülen yeni güven sylvania Üniversitesi'nde siyaset AYRILİŞ Sovyet birliklerince boşaltılan köyıınden ayrılırken ağlayan yaşlı Ermeni kadını ve to lik sistemine destek vereceğini bilimi dersi vercn Prof. Rubinstahmin ettiğini söyledi. runu eüçlükle teskin edildi. (Fotoğraf: AP) tein'ın yayımlanan kitapları ara Prof. Alvin Z. Rubinstein, Yine kasırga yine ölüııı • DAKKA (AA) Bangladeş'in başkenti Dakka'da meydana gelen kasırga, 200 kadar kişinin ölümüne, bin kişin de yaralanmasına yol açu. Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre kasırga, önceki gün öğleden sonra başkentin 20 km kuzeyine düşen Tongi banliyösünü etkisi altına aldı. Yardımlardan sorumlu Devlet Bakanı ve üst düzey görevlileri ile ambulans ve itfaiye ekiplerin derhal felakete uğrayan bölgeye hareket ettiklerini belirten kaynaklar, kasırgada yüzlerce evin çatısının uçtuğunu ve yüksek gerilim hatlarının devrildiğini kaydettiler. Halk Yaşam Sigoıta Sigortacılığımızın gelişmesinde öncü hizmetleriyle büyük atılımlar yaratan Halk Sigorta, şimdi çalışmalarını sadece ve özellikle Yaşam ve Sağlık Sigortası alanlarında yoğunlaştıracak yepyeni bir kuruluşu halkımızın hizmetine sunuyor: Halk Yaşam Sigorta! Yarım yüzyıla yaklaşan bir tecrübe birikiminden yararlanılarak, yeni bir dinamîzm ve atılım coşkusuyla kurulan Halk Yaşam Sigorta, Yeni Süper Yaşam, Sağlığım, Grup Sağlık ve Grup Emeklilik Sigortalarıyla insanımıza yaşam ve sağlık güvencesi sunuyor. Halk Yaşam Sigorta, günümüz sigortacılığının gelişiminde etkin olmuş, dinamik bir ekibin bilgi ve tecrübe birikimiyle halkımızın ve sigortacılığımızın geleceğine yepyeni ve ç a ğ d a ş ufuklar açıyor... Bizi arayın, Yaşam ve Sağlık sigortalan ile ilgili konularınızı bize danışın. Halk Yaşam'ın tecrübe ve hizmetlerinden hemen yararlanın. Yeni bir yaşam gereği ^ ^ Halk Yaşam III S i g o r t a Halk Yaşam Sigorta, Halk Sigorta ve Yapı Kredi Bankası kuruluşuclur Ceml MOdOriük: Kore Şehltlerı Cadclesı 42 Zındrlıkuyu 80308 Isunbul Tel 175 36 50 (10 hal) Faks 166 98 17 Mlgelcn Adana Tel (71) 1327 87 !32788Ankara Tel (4) 135 51 00 |4 hatl Bursa Tel (24)21 82 97 20 51 22 Izmir Tel (51) 14 36 1 1 14 34 54 Antalya Tel (31) 1874 80 1881 57 Samsun Tel (36) I I 97 66 Bir yaşam seregi Besmertnih Suriye'de • Dış Haberler Servisi SSCB Dışişleri Bakanı Alexander Besmertnih dün Israil'e de uğrayacağı Ortadoğu gezisinin ilk durağı olan Suriye*ye gitti. Şam'da Suriyeli meslektaşı Faruk El Şara tarafından kaîşılanan Besmertnih, IsrailArap anlaşmazlığına adil bir çözüm getirilmesini sağlamak ve Filistinlilerin haklarım güvenceye almak için Israilli yetkililerle temasları sırasında "ısrarlı davranacağını" açıkladı. Besmertnih, SSCB'nin Arap davasını ve Filistinlilerin haklarım desteklemeye devam edeceğini ve Israil'de "tüm taraflar için adil bir çözüm konusunda" ısrar edeceklerini bildirdi. Bush'u Saddam hasta etmiş WASHINGTON (AA) ABD Başkanı George Bush'un çarpıntı geçirmesine, olağandan fazla çalışan tiroid salgı bezinin yol açtığı anlaşıldı. Tiroidin, stres yüzünden fazla çalıştığını söyleyen doktorlar, Bush'un hastalığında Körfez savaşının etikili olabileceğini belirttiler. Doktoru, Bush'un tiroid sorununun kolay tedavi edilebileceğini söyledi ve 'Başkan'ın organik bir kalp hastalıgı olmadığı konusundaki ilk teşhisimiz doğrulandı' dedi. Pazartesi ve salı günü olağan çalışmalarını sürdüren Bush, kalp çarpıntısı hissetmedi. Beyaz Saray Sözcüsü, doktorların 'troid bezi' konusundaki bulgusu kendisine iletildiğinde, Başkan'ın, kalp rahatsızlığı olmadığı için çok sevindiğini söyledi. Bush, salı günü boyunca kalp atışlarını ana kontrol odasındaki kalp monitörüne ileten elektronik bir araç taktı. Başkan çahşırken ya da toplantıdayken bile doktorlar uzaktan kalp atışlarını izlediler. Kalp çarpıntısımn nedenistres Çin'de maden faciası: 147 ölti • PEKİN (AA) Çin'in orta kesimleriade 21 nisanda meydana gelen bir grizu patlamasında, 147 kişinin hayatım kaybettiği açıklandı. Yeni Çin Haber Ajansı'nm bildirdiğine göre, Şangçi eyaletindeki Sanjiaohe kömür madeninde meydana gelen son 30 yılın en büyük kazasında çok sayıda madencinin ölmesine devletin büyük ihmali yol açtı. Araç çevredeki sesleri de ilettiğinden, başkan gizli toplantılarda vericiyi kapattı. Bush'un tiroidinin neden fazla çalıştığı ise henüz belirlenemedi. ABD'deki hastalarda en yaygın ne'den olarak, bağışıklık sistemini azaltan 'grave's hastalıgı' gösteriliyor. Başkan Bush'un, 1989'da bu hastalığa tutulduğu anlaşılmış ve radyoaktif tedavi ile tiroidi etkisiz hale getirilmişti. ABD'de 2.5 milyon kişinin, yaşamının bir noktasında tiroid sorunu ile karşılaştığı biliniyor. Başkan'ın sağlığına ilişkin gelişmeler halkın, Başkan Yardımcısı Dan Quayle'e güvenmediğini yeniden ortaya koydu. Quayle'in geçici de olsa başkanlık yetkilerini devralması ihtimali kamuoyu desteğini iyice azalttı. Beyaz Saray 1992 seçimine Bush'un Quayle ile birlikte gireceğinde ısrar ederken USA Today gazetesinin anketi halkın yuzde 51'inin 'Quayle seçime girmesin' dediğini ortaya koydu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog