Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

PIŞ HABERLER CUMHURÎYET/10 LeMonde:Kıbrıs Başkanlık Konseyi, etnik çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir karar almakta zorlanıyor oluıııhı yolda • BRÜKSEL (AA) Kıbrıs sorununun, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öngördüğü çözüm istikametinde gelişmekte' olduğu ve ABD'nin, çözüme katkıda bulunmak üzere 350 bin doiar destek sağlamaya hazırlandığı belirtildi. Fransa'nın etkili gazetelerinden Le Monde'un aylık eki ile Le Monde Diplomatique'de konuyla ilgili olarak yayımlanan bir yorumda, taraflann, BM Güvenlik Konseyi'nin, iki toplumu eşit mutalaa eden ve adada iki toplumlu ve iki bölgeli çözümü öngören 649 sayılı son kararı uzerinde anlaşmaya doğru ilerledikleri vurgulandı. 9 MAYIS 1991 Yugoslavya çıkış yolu amyor Bazı görgü tanıklarına göre, hafif zırhlı araçlar ve yedeklerden oluşan birlikler güneye doğru ilerliyor. Dış Haberler Seryisi Yugoslavya'da ordu ültimatomuyla karşı karşıya olan başkanlık konseyi, etnik çatışmaların durdurulmasına ilişkin karar almakta zorlanıyor. Ordunun ültimatomu üzerine önceki gün toplanan konsey, çalışmalarını dün de sürdürdü. Bu arada, Yugoslavya'nın bütününde ordu birliklerinin hareketlenmeye başladığı haber veriliyor. Yugoslavya Savunma Bakanı Veljko Kadıjeviç, Hırvatistan'da bir askerin öldürülmesine neden olan olaydan sonra önceki gün yaptığı açıklamada, yönetimin etnik çatışmaları durdurmada yetersiz kaiması durumunda, ordunun müdahale edebileceğini belirtmişti. Kadıjeviç, Yugoslavya'nın iç savaşın içine girdiğini öne sürerek orduyu hedef alan gösterileri önlemek amacıyla ateş açılacağını da söylemişti. Kadıjeviç'in bu çıkışı üzerine önceki gün toplanan Yugoslavya Başkanlık Konseyi, 12 saat süren toplantıdan sonra bir sonuç alamadan dağıldı. AP'nin haberine göre önceki günkü toplantıda ordunun ultimatomunu görüşen başkanlık konseyi üyeleri arasında görüş aynhkları giderilemedi. Ajans, ordunun, konsey üyelerinden olağanüstü hal uygulamasına gidilmesini istediğini bildirdi. AFP'nin haberine göre de kapalı kapılar ardında yapılan toplantıyla ilgili olarak bilgi veren bir kaynak, konsey üyeleri arasındaki ana anlaşmazhk konusunun Hırvatistan'a karşı alınacak önlemlerin olduğunu söyledi. Ajansın haberine göre Başkanlık Konseyi'nin aralannda Sırbistan'ın da bulunduğu bazı üyeler Hırvatistan'a doğrudan askeri müdahale isterken bazı üyeler de bu cumhuriyetin etnik çatışmaları durdurmada etkisiz olması halinde böyle bir uygulamaya gidilmesini istediler. Hırvaîistan'ın Split kentinde iki gün önce Hırvat göstericiler bir askeri karargâhı basmışlar ve bir askeri öldürmüşlerdi. Ajanslar, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Yugoslavya'da ilk kez bir askerin öldürüldüğünü belirtiyorlar. Yugoslavya Savunma Bakanı'mn "iç savaş" uyarısında bulunup yönetime verdiği ültimatomu Ingiltere'de Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franco Tudjman, "iilkede iç savaş kaçınılmaz değil" dedi. tngüiz televizyonuna demeç veren Tudiman, Yugoslavya'nın sorunlarına demokratik yollardan çözümler bulunacağına inandığım belirterek "Zor bir dönemden geciyoruz. Ancak ordunun müdahale etmesini isteyenler hüsrana uğrayacak" diye konuştu. AP'nin bildirdiğine göre bazı görgü tanıklan, hafif zırhlı araçlann ve yedeklerden oluşan birliklerin güneye doğru ilerlediğini iddia ettiler. Gözlemciler, ordu birliklerinin Hırvatistan'a doğru kaydınlabileceğini kaydediyorlar. Hırvatistan, Yugoslavya'nın, zayıf bir merkezi yönetime sahip egemen cumhuriyetler birliği olmasını istiyor. Ajanslar, çeşitli etnik kanşıklıklara karşın şu an için Yugoslavya'nın en önemli sorununun SırpHırvat çatışması olduğunu belirtiyorlar. Theodorakis: Türktehdidiyok • ATİNA (AA) Yunanistan Devlet Bakanı Mikis Theodorakis, Türkiye'nin ulkesine yönelik bir "tehdit" oluşturmadığını söyledi. Theodorakis, ozel bir televizyon istasyonuna verdiği demeçte, Türkiye'nin Ege Denizi ve Ege adalarını tehdit etmediğini belirterek . "Buna karşı, Türkiye'nin Ege kıyılarında yaşayanlar Yunan yayılmacılığından endişe ediyor" dedi. CIA'ya yeni patron aranıyor Dış Haberler Servisi ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı VVilliam VVebster William Webster emekliye aynldığını açıkladı Saddam'la Barzani görüştü • BAĞDAT (AA) Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ile görüştü. Barzani başkanhğındaki dört kişilik heyet, Kürtlere daha fazla özerklik verilmesi amacıyla, Irak hukümet yetkilileri ile göruşmelerde bulunuyordu. Irak yetkilileri, daha önce, Saddam Huseyin'in bir anlaşmaya vanlana kadar Kurtlerle bir araya gelmesinin beklenmediğini bildirmişlerdi. SALDIRI Split'te Yugoslav ordusunu protesto eden göstericiler, tanklara'saldırdılar. (AFP) görevinden ayrıldı. VVebster'ın görevinden ayrıldığını ABD Başkanı George Bush açıkladı. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bush, VVebster'ın ^ H İ İ l l | M ^ ( f l H yerine kimin atana H P ^ ^ • J P ^ T B cağını belirtmedi. * * ^^^ W Bush, dün sabah Beyaz Saray'da Webster ile birlikte bir basın toplantısı duzen leyerek CIA Başkanı'nın emekliye aynldı Başkanı olup olmayacağını sormalan üzeğını bildirdi. Bush, VVebster'ın gidişinden rine de "değerli bir kişi" dedi. üzgün olduğunu söyledi. Hukuk fakültesi mezunu VVilliam VVebster, CIA Başkanhğı görevinden önce fedeVVebster da basın toplantısında CIA ral savcılık görevinde bulunmuş ve FedeBaşkanhğı görevinden emekliye ayrılaca ral Soruşturma Bürosu'na (FBI) da başğını, bundan sonra özel sektore hizmet kanlık etmişti. edeceğini söyledi. VVebster, emekliliğinin ABD Başkanı Bush, 1987 yılında yönehangi tarihten itibaren geçerli olacağını be time gelişiyle birlikte, CIA'nın politika dılirtmedi. şına çekilmesini sağlamak amacıyla VVilBush, VVebster'ın yerine kimin atanaca liam VVeb'ster'ı başkanlık görevine getir&ml soran gazetecilere, 'Kafamda bir ad mişti. Ajanslar, VVebster'ın CIA'yı, yalnızyok" karşılığını verdi. Gaze'tecilerin, ABD ca haberalma işlevini yerine getirmek koUlusal Güvenlik Danışmanı Brent Scawc nusunda asıl işlevine oturttuğuna işaret roft'un yardımcısı Robert Gates'in CIA ediyorlar. Irak'tan ABD uçağına ateş • İNCİRLİK (AA) Irak uçaksavarlarının, bir Amerikar* savaş uçağına önceki gece ateş açtığı bildirildi. Amerikalı bir askeri sözcü, Kuzey Irak'daki Duhok kenti semalarında üç kez ateş açılan A6 savaş uçağının isabet almadığını belirtti. Sözcu, "misüleme yapıhp yapılmayacağına" ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Amerikalı sözcu, Iraklığ sığmmacılara Kuzey Irak topraklannda güvenlik bölgeleri oluşturmak için müttefik askerlerinin ülkenin kuzeyine girmesinden bu yarıa ilk kez bir Amerikan uçağına ateş açıldığını belirtti. Arap ülkelerinden Tiirkiye'ye baskı Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık Aziz'in Türkiye ziyareti, Cumhurbaşkanı Özal'ın Dışişleri BakanlığYnı devredışı bırakarak Irak'a özel kanallardan mesaj iletmesi ve daha sonra birkaç kez fikir değiştirmesi üzerine sürüncemede kaldı. Arap dünyasının Körfez krizinde Türkiye'nin izlediği Batı yanlısı politikayı benimsemeyen bazı odakları, çeşitli uyarı, telkin ve isteklerle Ankara uzerinde siyasi bir baskı oluşturma çabasma girdiler. YASEMİN ÇONGAR ANKARA Arap dünyasının Körfez krizinde Türkiye'nin izlediği Batı yanlısı politikayı benimsemeyen bazı odaklan, çeşitli uyarı, telkin ve isteklerle Ankara üzerinde siyasi bir baskı oluşturmaya çahşıyorlar. Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık Aziz'in "yabancı güçler" konusunda uyanda bulunarak Türkiye ile ilişküeri normalleştirme arzusunu ifade etmesi, Filistin Kurtuluş örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat'm Türkiye'nin Filistin davasına sahip çıkma sorumhıluğunu vurgulaması sonrasında, Ürdün de Ankara'ya "BM ambargosunun kaldınlması için ABD üzerindeki etkinizi kullanın" yönünde mesaj gönderdi. Tarık Aziz'in Türkiye'yi ziyaret etmesinin ise Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bırakarak ilettiği davet ve daha sonra birkaç kez fikir değiştirmesi üzerine sürüncemede kaldığı öğrenildi. Körfez Savaşı'nda ABD askerlerine yoğun lojistik destek sağladıktan sonra Kuzey Iraktaki 36'ncı Paralel Operasyonu'nun kendi topraklarından yürütülmesine de izin veren Ankara, Bağdat'la ilişkilerini yeniden düzenlemek konusunda bazı kararsızhklar yaşıyor. Dışişleri Bakanhğı yetkilileri, bu kararsızlığm başlıca nedenleri olarak Iraklı sığınmacılar sorununun devamı, Bağdat yönetimi ile Kürtüderlertarasındaki anlaşmanın belirsizliği, Irak'ın iç istikrarı konusundaki soru işaretleri, Bağdat'ta Türk Büyükelçisi'nin bulunmaması ve BM Güvenlik Konseyi'nin ambargo kararının geçerliliğini sürdürmesini gösteriyorlar. Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tank Aziz'in Türkiye'ye gelişi ise tam bir "muamma"ya dönüştü. 32'nci Gün programında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularuıı yarutlarken Türkiye'yi ziyaret edeceği konusunda kesin bir dil kullanan Aziz'in bu ziyareti gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Turgut özal dün AsyaPasifik gezisinde gazetecilere, bu ziyaret konusunda Türkiye'ye dönüşünde karar verileceğini belirterek, "Ona da söyleyecegiz. Bu adamlann (sıgınmacıların) giivenliği temin edilmezse gitmezler" diye konuştu. özal'ın bu sözleri Tank Aziz'in Ankara'ya geleceği şekünde yorumlanırken, Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Murat Sungar dünkü basın toplantısında aynı konuya ilişkin bir soruyu "Ziyaret tarihi, yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar yoktur. Henüz böyle bir ziyaret öngörülmemektedir" diye yanıtladı. Tarık Aziz'in Türkiye'ye gelme yönündeki isteğini beş hafta kadar önce Ankara'ya iletmesi sonrasında yaşanan karîşıkhğrn esas nedenini ise Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Dışişleri Bakanhğı yerine, özel bazı elçiler aracılığjyla Aziz'e davet ilettikten sonra fikir değiştirmesinin oluşturduğu öğrenildi. Çankaya Köşkü'ne yakın bir kaynak, bu konuda bilgi verirken, Cumhurbaşkanı'nın bir gazeteci aracılığıyla Tarık Aziz'e "Gelsin görüşelim" mesajı ilettiğini, ancak Saddam Hüseyin ile Celal Talabani arasındaki ilke anlaşması üzerine fikir değiştirdiğini söyledi. Aynı kaynak, Cumhurbaşkanı'nın Irak'a davet iletilmesi ya da bu davetin iptali yolunda Dışişleri BakanlığVna herhangi bir talimat vermediğini ve konuyla kendi "özel kanallanndan" ilgilenmeyi tercih ettiğini de ifade etti. Özal'ın son dönemde yeniden Tkrık Aziz'le görüşebileceği yönünde sözler söylediğini de belirten kaynak, Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti öncesinde Irak'a bir davetin daha iletilebileceğini ve ziyaretin mayısın üçüncü haftasında gerçekleşebileceğini bildirdi. Ürdün ve Irak ambargonun kaldırılmasını, Arufat ise Türkiye'nin Fılistin davasına sahip çıkmasını istiyor Boru hattı heyeti Irak'ın Türkiye ile ilişküeri yeniden düzenleme konusundaki ısrarlı mesajlarının odak noktasını, KerkükYumurtahk petrol boru hattının açıhnası oluşturuyor. Irak ekonomisinin "can daman" sayılan bu hattın yeniden devreye sokulması için Bağdat'tan sonra Amman'ın da Ankara nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi. Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi Saleh Kabariti, Cumhuriyet'e, Irak halkının ekonomik sıkıntı içinde bulunduğunu vurgulayarak "Bir halka işkence edilemez. Askeri önlemler sürse de ekonomik ambargo kaldınlmalıdır. Türkiye ABD üzerindeki nüfuzunu bu yönde kullanmalıdır" diye konuştu. Ote yandan boru hattıyla ilgili bir Irak teknik heyetinin birkaç hafta içinde Türkiye'ye geleceği bildirildi. Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, boru hattının teknik yönden açılışa hazır olduğunu belirterek "Ancak hattın açılması Güvenlik Konseyi'nin ambargoyu kaldırmasma bağlı" dedi. Sofya ile Ermeni anıtı soğukluğu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bulğaristan'ın Burgaz kentinde bir 'Ermeni anıtı'nın dikilmesi, Todor Jivkov'un 10 Kasım 1989'da devrümesinin ardından hızh bir düzelme sürecine giren AnkaraSofya ilişkilerinde yeni bir soğukluğa yol açtı. Ankara'nm bu konudaki rahatsızlığı diplomatik kanallardan Sofya'ya iletilirken, Türkiye'nin tepkisini, kültürel etkinlikİere katılması amacıyla Bulgaristan'a gönderdiği bazı davetleri geri çekmekle gösterdiği öğrenildi. Amerika'nın IstanbulNew York seferlerine yeniden başladı. j Mayıs boyunca haftada 2 gün, Haziran'dan itibaren haftada 4 gün. Roma bağlantılı. TWA ile New York'a en uygun öğlen saatlerinde varırsınız. VeyalnızTVVAıleNevv York'tan, Amerika'nın 125'ten fazla kentıne en kolay, en zahmetsiz bağlantılarla erişebılirsiniz. MAYIS Çarşamba, Cuma HAZIRAN Pazartesı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesı ISTA\BUL(K) NEWY(M{V) İki Ulke arasındaki ilişkilerin her alanda düzelme sürecine girdiği bir sıradaBulgaristan'ın böyle bir adım atmasına 'anlam veremediklerini' kaydeden yetkililer, Sofya'dan bu konuda istenen açıklamaya "tatmin edici bir yanıt alınamadıgını" söylediler. Edinilen bilgiye göre sorun yaratan anıt, sözde Ermeni soykırımının yıldönümü olarak ileri sürülen 24 nisana rastlayan tarihlerde açıldı. Bu yıl Ermeni gösterileri açısından Türkiye için beklenenden sakin geçerken bu gelişme Ankara için 'tatsız bir sürpriz' oldu. Ermeni anıtmın açılması üzerine AnkaraSofya nezdinde diplomatik girişimlerde bulunurken, Kırklareli'de 1012 mayıs tarihlerinde yapılacak "Karagöz KUItür ve Sanat Şenliği" için bir Bulgar folklor ekibi ve Burgaz Valisi'ne gönderilen davetlerin geri çekildiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, Jivkov sonrasında Bulgaristan'da "merkez ile taşra arasındaki kopukluğun sürdüğune" işaret ederek Ermeni anıtı kararının Sofya'dan kaynaklanmamış olabileceğini belirttiler. AMERIKA'NIN EN IYIS1 1425 Rezervasyonlarmız IÇITK Turkıye Genel Satış Acentemiz Miltur Istanbul: (I) 134 53 27 134 53 32 İzmır. (51) 2185 86 • 218713 Ankara: (4) 127 4107127 4108 ya da kendi seyatıat acentenvn araymız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog