Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 IŞLEM:TAMAM! PAMUKBANK ^^r^^W ^m^ H * ^ * HL. A?, ' rJ Borsa, faiz, döviz, birc ^ 188 24 24 ^ ^ M I I I I I U I ITw l 68. Yıl; Sayı: 23962 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDV dah,i) 18 4 it n u 8 2 sa b ı PAMUKBANK^ |^P ^ ANAFta ipler kopuyor 8 Mayıs 1991 Çarşamba 67. yılımızı kutladık Kuzey Irak'a silah yığınağı Muttefik kuvvetler K. Irak'ta oluşturulan 'guvenli bölge'ye silah ve cephane sevkıyatını arttırdı. Genelkurmay Başkanı Gureş, "Gelen silahların girişçıkışından haberimiz var. Silahların Kurtlere bırakılması ihtimaldir. O zaman siyasilerimize söyler, nereye gittiğini sorarız" dedi. 16. Sayfada ANAP'ın kuruluş yıldönümünde Semra Özal'ın il başkanlarını îstanbul'a çağırarak "alternatif kutlama programı" düzenlemesi ANAP kulislerinde, "Cumhurbaşkanı, eşinigenel başkanlığa hazırlıyor" yorumuna yol açtı. Alternatif kutlamadan Cumhurbaşkanı'nın da haberdar olduğunu öğrenen Akbulut, "Kongreye giderken partide böyle iki ayrı kutlama olacak şey değil" diye yakındı. Akbulut, Devlet Bakanı Işın Çelebi'yi, "Örgüt beni destekliyor" sözlerinden dolayı uyardı. Mesut Yılmaz yanlısı milletvekilleri Köşk'e, ' 'Kongrede tarafsız kalmazsanız partiden ayrılınz" mesajı gönderdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANAP'ın 20 mayıstaki 8. kuruluş yıldönümu ıçm Semra özal'ın il başkanlarını Istanbul'da yemeğe çağırarak alternatif kutlama düzenlemesi, ANAP'ı krizin eşiğine getirdi. Durumdan, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da haberdar olduğunu öğrenen Başbakan Yıldırım Akbulut yakınlarına, "Kongreye giderken partide iki ayn kutlama, olacak şey değil. Bunu nasıl yaparlar" diye yakınÇelebi'den aldı" şeklinde yorumlandı. "Alternatif kutlama" ANAP kulislerinde, "Cumhurbaşkanı eşini genel başkanlığa hazırlıyor" yorumlarına yol açtı. Mesut Yılmaz yanlısı mılletvekillerinin de Çankaya Köşku1 ne "Cumhurbaşkanı eğer tarafsız kalmaz, Yümaz'ın önunu kesmeye kalkarsa partiden isti(Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) lstanbul Haber Servisi Gazetemızın 67. kuruluş yıldönumü dun merkez bınamızın bahçesınde kutlandı. Başyazarımız Nadir Nadi ile Cumhurıyet'ın eskı ve yeni çahşanları bir araya gelerek yemek yedıler, anılarını tazeledıler Başyazarımız Nadır Nadı'nın eşı ve Yonetım Kurulu uyemız Berın Nadi törende yaptığı konuşmada konuklara "Hoşgeldiniz, hepimizin birlikte nice yıllara erişmesi iimidi içinde hepinizi selamlıyorum ve Nadir Nadi'nin sevgilerini yolluyorum" dedı. Daha sonra Genel Yayın Müdürümüz Hasan Cemal, emeklı olan Yazı Işlerı Sekreteri Fikret Dağlıoğlu, Pikaj Servisi Şefİ Hıdır Ercan ile ıdarı çahşanlardan Süleyman Gümüştekin, Adnan Yavaş, Sebahattin Çövener, Abdülkadir An ve Necati Irmak'ı tek tek tanıttı, bundan sonrakı yaşamlarında başarılar dıledı. Emeklı olan arkadaşlarımızın plaketlerı Berin Nadi tarafından verildi Törene Yönetim Kurulu Başkan vekıhmız Osman Nuri Torun, Yonetım Kurulu üyelerımız Leyla Uşaklıgil (Arkası Sa.19, Su.Vde) SSCB Gorbaçov, Ermeni miLitaıılan uyardı Sovyet lideri, 'Ermeni militanların silahlarını toplamakta kararlıyız. Ermenistan yetkililerine Dağlık Karabağ bölgesini ilhak girişimlerinin sorun yaratacağını söylemiştim' dedi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sovyet askerlerinin bir Ermeni köyunde katliam yaptıklarını öne surdü. 11. Sayfada ÖZAL YENİ "Kırmızı ZELANDA'DA TARIMI Koltuk" programında "Örgüt İNCELÎYOR arkamda, beni destekliyor" dıOSMAN ULAGAY'ın Yeni yen Devlet Bakanı Işın Çelebiyi uyarması da "Başbakan, Zelanda İzlenimieri Semra Hanım'a kızdı, hırsını 16. Sayfada dı. Akbulut'un GREV VE LOKAVT YARIN KALKIYOR THYgrevinde anlaşma sağlandı % 14 açıklandı, gerçekzam % 44 ANKARA (Cumhuriyet Burosn) THY'de 38 gunluk greve yol açan uyuşmazlık, dun geceyarısı anlaşmayla sonuçlandı THY çalışanlarına 1. yıl için ortalama yuzde 154 oranında ucret artışı sağlandı. THY'de grev ve lokavt yarın kaldırılacak. HAVAŞ işyerlerinde suren grevle ılgili olarak görüşmelere ise yarın devam edilecek. HavaIş Sendıkası ile kamu işveren sendikası TÜHİS arasında saat 16.45'te başlayan ve 8 saat suren göruşmelerden sonra taraflar, anlaşmaya vardılar. Devlet Bakanı Cemil Çiçek, varılan anlaşmaya göre, THY'de 1 milyon 200 bin lıra olan ortalama ueretin 1. yıl için 3 milyon 431 bin liraya çıkarıldığmı, bunun da yüzde 154'lük bir ücret artışı anlamına geldiğinı söyledi. THY işçilerinin ücretlilerine 2. yıl 1. altı ay için yuzde 25, 2. altı ay için de yüzde 25 oranında zam yapılacak. Sözleşme (Arkası Sa. 16, Su. S'de) Gazetemızın kuruluş yıldönümünde faks, telgraf çeken, telefon eden, çıçek gonderen, bızzat gelerek sevıncımıze ortak olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, TBMM Başkanı Kaya Erdem, Başbakan Ytldtrtm Akbulut, SHP Genel Başkanı Erdal İnonü, Genel Sekreter Hikmet Çetin, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, DMP Genel Başkanı Bedrettin Dalan, Dışışlen Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı İmren Aykut, Sağlık Bakanı Halil Ştvgtn, Tıcaret Bakanı Şükru Yuriir, lstanbul Valısı Cahit Bayar, Ankara Valısı Saffet Ankan Bedük, Eskışehır Valısı Bahaeddin Giiney, lstanbul Büyükşehır Beledıye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, Ankara Büyükşehır Beledıye Başkanı Murat Karayalçın, Izmır Büyükşehır Beledıye Başkanı Yiıksel Çakmur, Samsun Beledıye Başkanı Muzaffer önder, Bayrampaşa Beledıye Başkanı Necdet Özkan, Bakırkoy Beledıye Başkanı Dr. Ytldırtm Aktuna, Sanyer Beledıye Başkanı İhsan Yalçın, Kuçükçekmece Beledıye Başkanı Ertuğrul Tığlay, ISKI Genel Müdurü Ergun Göknel, Emnıyet Genel Müdüru Necati Bilican, Olağanustü Hal Bölge Valısı Hayri Kozakçtoğlu, styası partılerın yönetıcılert, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdüru Büyükelçı Kaya Toperi, Dışışlen Bakanlığı Sözcüsü AÎurat Sungar, Radyo ve 'Televızyon Yüksek Kurulu Başkan Vektlı Ali Baransel, gazeteler, ajanslar, GAMEDA, basın kuruluşlan, TOBB Yonetım Kurulu Başkanı Yaltm Erez, Bogazıçı Umversıtesı Rektörü Prof. Ergun Toğrol ile ısçı ve işveren kuruluşlan, kamu yönetıalen, şırketler, bankalar, reklam ajanslan, tstanbul Kültür ve Sanat Vakfi, sanatçılar, yazarlar ve tüm okurlanmtza teşekkür edenz. Teşekkür ederiz Denktaş, Cumhuriyet için yazdı: Kıbns'ta bıdunduğumuz nokta 8 saat süren dünkü görüşmeler sonunda THY çalışanlarına 1. yıl için ortalama yüzde 154 ücret artışı sağlandı. 2. yılın ilk altı ayı için yüzde 25, ikincisi için de yüzde 25 zam verildi. HAVAŞ için görüşmeler sürüyor. BEKTAŞİLİK Kurtuluş Savaşı ve Bektaşiler Tarihsel olaylar, Mustafa Kemal ve Bektaşi liderliğinin hem Kurtuluş Savaşı 'na hem de cumhuriyet rejimine dönük işbirliğini kanıtlamakta. Bektaşinin mizahçı kişiliği... İLHAN SELÇUK yazdı tthal sigaraya katlamalı zam Tekel, etiket üzerinde yazılı fiyat uygulamasını kaldırarak Marlboro'yu 6.500'e, Rothmans'ı 5.800'e ve Samsun 216'yı 5.000 liraya çıkardı. Zammın vergi ve fon ile döviz artışından kaynaklandığı bildirildi. 19. Sayfada 700 yıllık zengin . bir kültür 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan ve varlığını hâlâ etkin bir biçimde sürdüren Bektaşilik, sadece Anadolu sımrları içinde kalmamış, çok daha geniş bir alanayayılmış. GENCA YŞA YLANBektaşiliğin gelişimini, örgütlenişini vefelsefesiniyazdı Rum tarafı, Kıbrıs'ta Turkiye'nin etkin garantorluğunu ortadan kaldırıp garanti sistemini BM Guvenlik Konseyi'ne bağlayarak Rum Cumhuriyeti'ni oluşturma eylemini tamamlamak istiyor. Bu nedenle bütün dunyanın dikkatini yeni bir anlaşmada garantilerin sulandırılması gereği üzerinde toplamaya çalışıyor. KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ'ın yazısı 2. Sayfada YARIN Türkzekâsı Bektaşilikte somutlandı Bektaşilerin 'enbüyüğü' Postnişin'i, Dedebaba'sı, Bedri Noyan, 'Biz dine değil softahğa karşıyız' diyor ve Bektaşiliği şöyletanımlıyor: Türk zekâsını ve düşüncede zarafeti temsil eden bir inanç ve ahlak yolu. ŞENA YKALKAN'ın söyleşisi Semahlar da dunden bugune Bektaşi kültürunun onemli bir parçasını oluşturuyor. Her perşembe Cumhurlyet'le birlikte CUMA ^ 14. Sayfada UGURMUMCU Her cuma Cumhuriyefle birlikte Kıbrıs'ta Makul Olan... Y e r , Ukrayna'nın başkenti Kiev'de İntu önünde Kıbrıs 'ın sürekli bir engel olarak durrist Oteli. ması hatadır. Taviz vereceğiz anlamına söyTarıh, 13 Mart 1991. lemıyorum. Ama makul olan yapılmalı. ." Akşam geç vakıt Cumhurbaşkanı Özal'ı Pekı, makul olan nedır? dinliyoruz. Sözü bir ara Kıbrıs'a getırıyor: Bu konuda değışık tarafların tanımları bır"Bizim hazır konuşmalar her şeyı kapsıyor. birinden çok farklı. Bana kalsa, Kremlın 'dekı yemek konuşmamın Yıllardır değışmiyor bu durum. Onun için de Kıbrıs kısmını çıkartırdım. Kıbrıs'a olduğundan makul olanda buluşmak bir türlü mümçok fazla önem verıyor gibi oluyoruz. Gorba(Arkosı Sa. 19, Su. l'de) çov'la Kıbns'ı hıç konuşmadım. Türkiye'nin HASAN CEMAL • Yunus, Anadolu'nun sevglsi Sarıkoy'de kıme sorsanız, hemen bir şiiriyle yanıt verır. 3. Sayfada • Kültür farklılığı TVTde 'Bir Füm Bir Yönetmen'de Yusuf Kurçenli'nin çektığı Merdoğlu ömer Bey yayımlamyor. 6. Sayfada • 60'ların romantlzm simgesi 'Gal Kaplam' Tom Jones, 22.25'te TV3'teki 'Bir Solıst' programma konuk oluyor. 6. Sayfada • New York'ta yok yok Avrupahlar Amerıka'yı ktiçümsese de New York muzık dunyasımn merkezı kabul edilıyor. 7. Sayfada • Kaybolan notalann esran Ruşen Guneş, notalar bulunamaymca Saygun 'un Vıyola Konçertosu 'nu çalamadı. 7. Sayfada • THY'nin yatırımı THY planlanan yatınmlarını surduruyor. Ekonomide • Petklm'de açlık grevl Petkım ışçı/eri aylardır suren pasif direnişlerint bu kez de açlık greviyle stirdüruyorlar. Ekonomide • Kupada son durak Galatasaray ve Ankaragucu Federasyon Kupası fınalı ıçm saat 18 00'de tzmır'de sahaya çıkıyor. Sporda • Madonna esmer oldu Geçenlerde bir film prömıyerındekı esmer kadını görenler çok şaşırdılar. Kadın, Madonna'ya benzıyordu, ama esmerdı. Sonunda bu ışın aslı ortaya çıktı. Arka Sayfada • Basının Doğu yüzü Doğu Avrupa'da yaşayan gazetecıler 'tek ses'ten 'çok ses'e geçmenın savaşım verıyorlar. Arka Sayfada GOZL™ Gürcü General... DİYARBAKIR Silopi'dekı Amerıkan korgeneralinın adı John Schalıkashvilı. General, yardımların sığınmacılara ulaşmasını sağlayan bırliklerın başında. General, Türk yetkılıleri ile çok iyi anlaştıklarını, hükıimetın, elınden geldiğı kadar sığınmacılara yardım ettığını söylüyor; yabancı basında çıkan "Turk askerlen gelen eşya ve (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog