Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 6 MAYIS 1991 146 97 38 • 132 64 26 Oscar® lı yonetmeninden. Erkek, masumiveti kadm, güzelliği Sinema • Tiyatro • Oösteri ROBEFCT DENİIRO ROBIN ¥ILUAMS YağmurAdam ve "Gunaydın Vıetnam ın I s t i k l a l Cad No 1 4 0 Tel: 151 1 8 6 5 6 6 Hıçbir mucize yalruzca mucızeden ibaret değildır. simgeliyordu TURNE NEDENIYLE SON OYUNLAR IİYANISLAR Avalon derulen bır yerc bır bavul dolu.su dusle ındı MAKAS ELLER EDVVARD SCISSÛRHANDS JOHNNY OEEP VVINONA RYOER DIANNE WIEST Yönetmen. TIMBURTON DDI Şlsll SİTE (147 69 Çt»! ŞAFAK 3 (516 26 kity RENK (572 18 Bcyojlu SİNEPOP (143 70 10 May ıs U Kad ıköy MOOA 47) 60) 631 71) da 1100 13 30 16 00 16 45 2130 11 00 13 30 16 0018 30 21 00 110013 30 1600 18 302100 12 00 14 15 1630 18 45 21 00 AŞKIMIZIN GEMİSİ DIK KABUGU Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy Cumartesi 15.30 ve 18.30 Cıhan Oksuz/Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR Perşembe Cuma 21.00 FERHANGİ Ferhan Şensoy Çarşamba 21.00 Vt onlari btr omrun anıları halınc gcıırdı Yatağımdaki Dü sleeping w i t h the ene PATRICK BERGIN KEV1N ANDERSON •filmln basmda Unltt çlzgi kahrama.ni BARTMAN'ın gSsterisi" KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI Pazar 15.30 18.30 N Ö B E T Ç İ T İ Y A T R O Ferhan Şensoy'un İSTÂNBULU Raymond Üueneau Arzu Bıgat Barıl "10 Mayıs'ta Sinemalarda" HarblytAS KadıkftyAS (147 63 15) 113014 0016 30 19002130 (336 00 50) 1130140016 30 19002130 1 BIR JOSEPH^UBEN filmı 10 MAYIS'TA SİNEMALARDA DO THE BARTMAN OLAY FİLM DEVAM EDİYOR Munır Ozkut Erot Gunaydın SAT1Y0RUM , ÖNÜ İÜKLENMEMİŞ TRAMVAY Çt>r««mtta 2i 00 P t u ı 15 30 "OLÜ OZANLAR DERNEĞİ"NIN YONETMENİNDEN GERARDDEPARDIEI ANDIEM*DOWELI. Unceevkndıler, sonra tanışular Sonunda bırbırlenne aşık oldular' ^1991 1 1ı, UMUD'A YOLCULUK Beyoglu FIMŞ 1149 01 66| 12.0014.1516.3018.4521 15 »nkanı OSM (229 96 18] 12.1514.3016 4519.0021.15 Izmır SEM* (13 91 00) 12.1514.3018.45190021.15 Kadlkoy M0D» (337 01 28) 12.0014 1516.3019.0021 30 Kocatlv KUlTUR MERKIZI (155 767) "En İyi Yabancı Film" O S C A R ' I Yönetmen: XAVIER KOILER BAĞLA BENİ 'ATAME' 1 PENTA FİLM CATPICS S CONDOR Features 1991 EN İYİ ERKEK OYUNCU OSCAR'I JEREMY IRONS GLENN CLO5E • RON SILVER Yönetmen. 8ARBET SCHROEDER REKLAM FİIMİ DAGlTIMINOA TALİHİN DÖNÜŞÜ I I •YEŞIL KART" GREEN CMDı • 1991ALTINKÜREÛDÜLÜ' $ EN IY1 FILM • EN IY1ACTÖR ö BeyoJluEMEK KndıköyREKS Çla» ŞAFAK AnkaraAKÜN lanlriZMİR Meraln KAMER (144 84 39) (336 0112) (516 26 60) (127 76 56) (2142 61) (746 84) 12 0014 12 0014 110013 12 15 14 12 1514 13 3016 1516 3018 452115 15 163018452115 3016 00 18 30 2115 3016 4519 00 2115 3016 4519 0021 15 00 18 302100 STANDARD FliMClüK 17 MAYİS'TA SİNEMALARDA S T A N D A R D FİLMCIIİK Cınema Paradıso'nun unlu vonetmenı Meryl Stretp • Shlriey Mac Lsine Bennis Quaıd HafbiyeAS (147 63 15) 11001300 16 00 17 15 19 302145 Kadlköy OCAK (336 37 71) 110013 00 15 0017 0019 002130 Ç t . , ŞAFAK 2 (516 26 60) I I 00 1100 IS.00 1700 1900 21 15 Vlctorla Abril • Antonlo Banderas PEDRO ALMODOVAR FİDfl İSTANBUL TIP FAKOlTESl TtYATRO T0PLULU6U Fiim 149 50 33 âJŞ E H I R 12JM 15.00 Vazan Georg Suchner 7 Mayi5İ8 00 8 Mayıs 14 3 0 1 8 0 0 Beyoğlu Karaca Tiyatrouı 152 44 56 BELEDIYE WOYZECK : "VAROLMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ" FİLMtNİN YÖNETMENtNDEN ANBUL T I Y A T R O L A R I GIUSEPPE TORNATORE + * "Öıel Bır Kadırfı begendınızse "Green Grd'ı mutlaka gorün HERKESİN KEYFİ YERİNDE "ST4NNO TUTTI MARCELLO MASTROIANNI Kadlköy KSM (349 09 83) 12 00 14 1516 3019 0021 15 TTOMJARi Yon: MIKt NICHOLS •KCTCARDS FROM THE EDCE" I M ™ Şılli NOVA BARAN(140 35 S8)| 12 00 14 30 17 00 19 30 21 45 STEVEMARnN bır Ganjşslet RKKM0RANB tw N ı s Bır FBI ajanma Marenga dansım rusıl öğretüm' Gonılecsk şey doğtusu"1 MAVÎ "MY BLUE HEAVEN GEMrURESilie ^ KONSEH SALONU Topluluğu • Erotik bir şahaser. Philip Kaufman kadmın cinsel uyanışı ile ilgili muhteşem bır film yapmış. Movieline Magaıine • "Parıs'te Son Tango"dan bu yana çevrilmiş olan en entellektüel erotik fılm. T , T. A Los Angeles Tıtnes 7. GENÇLİK GÜNLERİ (631 Mayıs) 6 M a y ı s P.tesi 1 2 4 0 Filrn (IMAGINE) John LENNON 15.00 Konser IMUP GUND0GARKEN1 19.00 OrUkoy Halk Sahnesı Fllm I8ENİM SİNEMALARIMI Yon FlruzanG Karamoslala Soyleıl IBENİM SİMEMALARIM) Flruzan G Karamustala 19.00 Tiyalro Sındıgı $lir Kolaj |B»BIS ICİH OliaEBJAKOMTLA SİVAUI 7 M a y ı s Salı CENNETIM İst'içre Konjederasyonunun 700 Yıl kutlamaları çerçeresınde Isrnre ntn Turkıye Buyukelçısı bımayesmde • FREDWD IMATHniMAS MAMAJeMElHlOSİ ««PHILIP KAUFMAN M I 8 M a y ı s Çarşamba 12.00 Fılm IGANOHI 1| Ym Richard ATTENBOROCH 15.00 SDyleıt (SAVAŞ VE BARI5I llhan SELÇUK 19.00 Ist Unı Devlel Konservaluarı IYALAKCII Goldonl 9 M a y ı s P e r ş e m b e 12.00 Fllm IGANOHI 11} Ybn DicVıard ATUNBOAOGH 15.00 Soyleçı [TVDE CANLI YAYIN SPİKEHLISİI Guler KAZMACIFatmı T0KÇA8ALAB»«. Et(W BOMTAP 1 9 Ü 0 Sanyer Halk Eğll Mrk Tiyalro Koltı tCIKTIK AÇIK ALIHLAI 10 M a y ı s Cuma 12.00 Fllm (VE GEMİ GIDİYORI Yön Fedırlco FELLİNI 1SJM Soyleşl IYAKIN İLİŞKİLERI OoçOr Ar«»lus KAYIR 17.30 Dla Gosterln» ITAŞIN HILİ) Tolunay TIMUÇIH 19.00 Ist Uni Iktlsat Fak Tiyatro Klübü fTRAJEDI) Mayakovskl 12.00 Film |ROMA ROMA) Ybn Fedarlco FELLİNI 15.00 Konser IEVBENSEL SANATLAR! Tayfun GÜLTEKİN 17.30 Oıa İSA ÇEUK 19.00 Gozlem Genclık Tiyalrosu (ÛC1 Yaz Orlun ASENA 12.00 fllm |UU MAALEN) Ybn B W Futtılnıln 15.00 Konser IGRUB SELENLER) 17.30 Dla (KAPADOKYAOAN IZLEH) Hakan KIZILC1KO0LU 19.00 Ist Utu Ueterınerllk Fak (SOZÜK OZÜ| Grub Çalısması "FESTIVAL STRINGS LUCERNE" Şef: Rudolf Baumgartncr Kadhov SÜHEYVA (336066?! 11 00 13 45 16 3019 15 2ı 45 %.?. KENT UA1S203|t'M 14 0016 33 190021 30 ATLAS H437S7G) l?00 15 00^0021 15 Beyofliu ATL Bttrkoy T4 '100 16 YAŞtNOAN KÖCOKLER SEYREOEMEZ 5 Mayıs Pazar 6 Mayıs Pazartesi Saat 19 00 ALB1CASTR0 BACH MOZART JEhm H1NDEM1TH MENDELSSOHN tMTHOLD) \IVAWI Pl'RCEU HA)DN SCHOECK' ABBHochspannungstechnik, ZürichOeriikon ABBKraftwerke AG., Btrr/AG 0ectrowatt lngenieursCon$«ils S.A., Zürich SulıerEscher/Wyss AG., Zürich B«yo«lu FİTAS Şl«ll NOVA BARAN K.AkSy YILDIZ ÇMŞAFAK AnknaBATl ( 1 « 01 (140 35 (346 51 (516 26 (118 B3 •*> 58) 24) 60) 23) 12 (M 14 15 16 JO \6 45 21 12 00 14 3O17 0O19 3O21 11 15 13 15 15 15 17 15 19 11 00 13 30 16 00 18 30 ?1 12 15 14 30 16 45 19 00 21 ' AKIKA K1R()SA\\ A r 5. HAFTA 0 K M Oereboyu Cad IIO Orlakoy I58 69 87 Blr EMİR . KUSTURICA Fllml ÇİNGENELER ZAJMAND Bakırkoy KARYA (542 11 72) L | 12 00 15 00 18 00 21 00 Mg Sinema Tiyatro Gösteri |Duyurularınız 11 M a y ı s C.tesl Katkılanyla • 6 Mayıs Konseri blletlerl Geyre Vakfından temin edlleblllr. 13 30 16 30 20 OO 146 97 38 132 64 26 12 M a y ı s Pazar Istanbul devlet opera ve balesi I Istanbul devlet opera ve balesi flTflTtiRKKtİLTttRMERKEZt'NDE ATATÜRK KÜLTÜH MERKEZİ'NDE A »onZemlınski CEMALREŞİTREY KONSER SALd 13 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 Genç Yetenekler Serisi KEREM opera 3 perde Orkestra Şcd Fedor GUIUŞENKO / Serdar YALÇIN Sahneye Koyon Aydm G U N (Devlel Sanotçısı) Dekor Acar BA$KU1 Koslum Sando Z1PÇF , Koco Şefr Gokcen KOÜAV l»k Ahmel DEFNE Metın Selahollın BATU A. Adnan Saygun BİR FLORANSA TRAJEDİSİ opera I perde Sıhneye Koyan Onder Gtkseven KONSER 10da Muzıgl Aksamı) $ennem Kanal |Mezzosoprano| Zeynur Eretıgul IKeman) kn Incl (UıyoOl Ihsan Karlıl ICellol Jan Salay IPıyanol I J M ı y ı t 19.00 da (Oda Tiyatrosul ÖZGÜR AYDIN Piyano Resitali BACH Kromatık Fanlazı ue Füg no 1 La mınör FRANCK PretUd Korat 1e Fdg LIZST Sonat Sı bemol mmbr KAYAlf 8/9/10/11/14 MAYIS 21.00 11/12 MAYIS 16.00 Gişeler: BOSTANCI GÖSTERİ MERKEÖ Wsl Boslancı I unapark ^am) S E R (631 Mayıs) Harbiye M. Ertufirul'tia RESİM: Okan B Kılıç. Selçuk Candaş FOTOfiRAF: Ayşe Gonulluleroğlu. Uğur Başaran Grup Çarşamba. Mahmut An 15 Mayıs Çarşamba Saat 19.00 BOĞAZtÇt ODA SOLÎSTLERİ PURCELL 'The FaıryQueen' Operasmdan I ve II SuMet BOTTESINI "Pabsıone Amoroao" Rent BOlUkbaşı Çello Melıh Batçlk Kontrabas MENDELSSOHN Senfonı no 9 MOZART KUçuk Bır Gece Muztğı Sanatçılar Erol URASRuhsar OCAL Işın GUYER Ayhan 8ARAN (Devlet Sanatcısı) Jaklın CARKCISuat ARIKAN Lutfıyar IMANOV Alı Ihsan ONATKenan DAĞAŞANYığıt TOKSÖZNecat PINAZOĞLU Cahıt ŞAHER Gulderen ON8AŞIOĞLU Nılgun ARDAMehmet ORTAÇ Sevan ŞENCANAlı AYBAR Kurtuluş DEMIRPERÇİNBulent ATAKKevork TAVITYANHuseyın LIKOSAttıla TIKNAZMustafa KARTAL 11 Mayıs Cumartesi saat 15.30 (Prömiyer) (Ittanbul'da ıllc oynanifi) Bıtetler temsılden ıkı hafta once A K M gıfelerınde, SuodîyeTokum Vakkorama, Pangaltı Oençler Mağazatarında ve Gallerıa Atakoy danışma burost/nda satışa çıkmaktadır G.te l.l 151 10 23 / 151 54 0O (7 hat) 254 SIHIRBAZ OZ çocuk rauzıkjli 2 bijliim Sahneye Koyan Sumeray Anman 11 Mayıs UDOde YAŞAM VE İNSAM bale I perde Koreogralı ve Sahneye KDyan Selcuk Borak Muzık TTımmermıns/SWİse/BBubaıa 10 Mayıs 1900da GRAFİK v e SEBİGRAFİ: Ahmet Efe 1824 Mayıs 1991 Kadıkoy Haldun Tanet Sahnesi 18 Mayıs 1500 Islanbul Oevlet Opera ve Balesi Gençlık Korosu Konseri 19 Mayıs 18 00 ıkisı Ziyaretçı Oıno ıle Ceren Kadın Ibalel 20 Mayıs 1800 Islanbul DevM Opers ve Balesı Gençlık Konsu Konseri 21 Mayıs 18 00 Bır Uzay Masalı |Pop Operal 22 Mayıs 1800 Oda Muzıgı Aksamı l.GENÇLİK GÜNLERİ ETKİNLİKLER HARBİYE M ERTuCRUL TİYATROSUNOA OLUP, IZLEMEK ÜCRETSİZOİR Ş EHİR İSTANBULBELEDİYESİ TIYATROLARI GENÇLİK GÜNLERİ KAPSAMINDA Grup Indlrlml yapılır. Bllel Satı» Ytrlerl Konser Salonu 148 53 92 Gallerıa Danışma Burosu 559 95 60 VaKKorama Taksım 151 15 71 vakkorama Suadıye 360 90 90 23 Mayıs 1800 Keman Resıtılı 24 Mayıs 18 00 San Konseri IGoslerıler ucretsızdır) Biletler temsılden ıkf hoha ontM A.KJA gıselenndft, SuodıyeTaktım Vokkorama, Pangattı Gertçler Mİağozalorında v« Gallerıa Atakoy danıfma burosunda tatııa gkmaktadır. Gıtetel 151 10 2 3 / 1 5 1 St 00 (7 hot) 254 VAKKORAMA Taksim 151 15 71 VAKKORAMA Suadiye 360 90 90 Bilet Fiyaüan: 25.00035.00040.000 • Yerlenmu nıunoralıdır GRUP GÜNDOĞARKEN G KONSER/ Yer: Harbiye M Ertuğrul Torih: 6 Moyıs Pazortesı Saot: 15 00 ! R I Ş U C R E T S İ Z D İ R AKSU İCRA DAtRESt İLANEN TEBLİGAT DAVET KÂĞIDI Dosya No: 1990/55 1 Alacakhmn adı, soyadv. Yaşar Kahraman, Tepe Mah. No: 51 AksuIsparta 2 Borçlunun adı, soyadı: Sami Uluhan, Omurca Köyü, UlubeyUşak. 3 Haczin yapüdığı gün ve saat: 25.1.1991 Yev. 28. tcra ve Iflas Kanunu'nun 102. maddesine tevfıkan yapılan haciz sırasında hazır bulunmadığınızdan işbu kâğıdın gazetede ilaıu larihinden itibaren adı geçen kanunun 103. maddesi gereğince üç gün içinde haciz tutanağmı tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için tcra Dairesi'ne başvurmanız tebliğ olunur. (X) * (X) Evvelce haciz vazedenlerle borçlular dahi yeni ıştirak ve ilaveler kendilerine bildirilmek üzere 103'üncü madde mucibince davet olunurlar. B a s ı n ; ^ g ^ ANKARA ASLİYE 2. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Dosya No: 1990/1408 Davacı Ender Mobilya Mustafa Alparslan tarafından davalılar Cabir Şafak ve öcal Ünüvar aleyhine; Davacıya ait 96 adet suntanın davalı Cabir Şafak aracıhğıyla dığer davalı Öcal Ünüvar'a ait kamyona, davacının ışyerine nakledılmek üzere yüklenildiği, ancak yükun davacı eline geçmediği iddıası ile suntaların davalılardan müştereken ve muteselsilen ıadesi olmadığı takdirde bedellerinin faizi ile birlikte tahsıline ilişkin açılan dava nedeniyle; Davalı Öcal Ünüvar'ın adresi zabıta araştırmasına rağmen tespit edilemediğinden adına dava dilekçesınin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, HUMK'nın 213. maddesi gereği davalı Ocal Ünüvar'ın duruşmanın atılı bulunduğu 27.5.1991 saat 11.00'de duruşmada hazır bulunması, aksi halde yargılamanın yokluğunda sürdürüleceği, dava dilekçesi özeti ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 24180 İLAN ALTINTAŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLÎGAT DOSYA NO: 1990/124 Es. ALACAKLI: Recep özdemir, Cumhuriyet Cad. Altıntaş BORÇLU: Mehmet Erbaş, Cumhuriyet Cad. No: 7, ÇAY/AFYON BORÇ MtK.: 4.321.000* TL'nin 27.11.1990 tarihinden itibaren yasal faizi, icra masrafları ile birlikte tahsili. SENET TAR.: 28.10.1990 keşide tarihli çek. Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yapılan icra takibinde örnek 163 nolu ödeme emri borçlunun yukarıda belirtüen adresine tebligat yapılamamış, yapılan zabıta araştırmasında dahi borçlunun adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, yukarıda yazılı borç ve masrafları işbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse ve takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse beş gün içinde aynca ve açıkca iki suret dilekçe ile tCRA TETKÎK MERCtl HÂKtMLİĞt'NE, bildirmeniz. Aksi takdirde icra takibindekı kambiyo senedi altındaki imzarun sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz, senede dayanan takip konusu alacağın % 10'u oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazımz varsa bunu sebepleri ile birlikte beş gün içinde İCRA TETKİK MERCtl HÂKtMLİĞt'NE bir dilekçe ıle bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde CEBRt tCRAYA DEVAM OLUNACAĞI, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde tlKnun 74'üncü maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsamz hapisle tazyik olunacağınız, hıç mal beyamnda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursamz hapisle cezalandınlacağınız İHTAR VE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Örnek No: 163 (I.İ.K. Md.: 168) Yönetmelik örnek No: 10 Basın: 46823 İLAN KIRKLARELİ ASLİYE HUKUK (İŞ) HAKİMLİGİNDEN Dosya No: 1990/233 Davacı: S.S.K. Gn. Müdürlüğü Ankara Vekili: Av. Nuray Dağdelen Kırklareli Davalılar: 1 DURAN ÇEKt Duçe Mühendislik Kırklareli 2 Abdullah Kemal Aydın Karakaş Mahallesi Mutlu sokak No: 64 Kırklareli Dava: Alacak (6.863.975 lira) Davacı vekili mahkememize verdiği dilekçesiyle; Müdürlüğün 18215.37.01 sayılı dosyasında işlem gören işleri iiçüerinden 14.4.1988 tarihinde geçirdiği işkazası sonucu ölen 14634351 sicil numaralı Mehmet lurhan'a 13.361.963 lira peşin değerli gelir bağlanmış, 337.721 lira ödeme ve masraf yapılmış, 28.266 lira sosyal yardım zammı ödendıği, Kırklareli Asliye Ceza Mahkemesi'nde olay nedeniyle açılan davada ölen sigortah 2/8, Abdullah Kemal Aydın'ın 2/8 oranında kusurlu bulundukları tespit edilmiş, sigorta müfettişi Yılmaz Genç'in 31.5.1988 tarihli 492/27 sayılı rapomnda "işyerinde gerekli önlemlerin almması, katlar ile birlikte çıkanlmakta olan asansör ayaklarımn monte edilmesinden sonra kontrollerinin yapılmaması" yapı işlerinde işçi sağlığı ve işgüvenliği tüzüğünün 137/18. maddesinde belirtilen kontrollerin yapılmaması kazaya neden olmuştur" denilmekte olduğunu ve bu nedenle 506 S.K.nun 26. maddesi uyarınca kusurlu bulunan işveren ve Abdullah Kemal Aydın'dan kurum zaran 13.727.950 liraıun kusurlu bulunan işveren ile diğer davalı Kemal Aydın'a % 50"sine tekabul eden 6.863.975 liranın müştereken ve mülteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ettiği, davalı Abdullah Kemal Aydın'ın adresi yapılan bütün aramalara rağmen bulunamadığından adına dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; duruşma günü olan 20.5.1991 gunü saat: 9.00'da mahkeme salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verüeceği hususu meşruhatlı dava dilekçesi tebliği yerine kaydolmak üzere ilan olunur. Basın: 46921 1990/41 Davacüar Mehmet Koşar, Ayşe Yavaş ve Emine Yavaş tarafından davalılar Sait Gönenli vs aleylenne açtığı kadastro tesbitine itiraz davasırun yapılan açık duruşması sırasında: Davalı Sait Gönenli Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Köyü'nde ve Bandırma ilçesinde oturduğu belirtilmiş olmasma rağmen adı geçen davalının yapılan tüm aramalara rağmen tebligata elverişli adresi tesbit edilememiş olup, Yukarıda adı geçen davalı Sait Gönenli'nin mahkemeraizde yapılacak olan 13.5.1991 gün saat 9.00'daki duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın yokluğunda yapıhp karar verüeceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29. ve devamı maddeleri gereğince yayın tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 9.4.1991 Basın: 46820 ERDEK KADASTRO MAHKEMESİ AMASYA KADASTRO MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 1991/175 Davacı: Orman tşletme Müdürlüğü/Amasya Vekili: Av. Firdevs GöztaşAmasya Davalı: lsmail Karapelit, Abdullah oğ. Ormanözü K./Amasya Dava: Kadastro Tesbitine itiraz Parsel No: Ormanözü köyü: 1907 Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan davanın yapılan açık yargüaması sırasında: Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan davalının açık adresi saptanamadığından dava dilekçesi tebliğ edilememıştir. Davada basit yargılama usulu uygulanacağından 3402 S.Y.'nın 28. maddesi gereğince davalının duruşma günü olan 27.5.1991 günü saat 9'a kadar bir dilekçe ile ya da oturuma gelerek dava sebep ve delilleriıu bildirmez ise yokluğunda yargılamanın yapılarak davamn karara bağlanacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog