Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

6 MAYIS 1991 KÜLTÜRSANAT CUMHUKlicı/ / YARIŞMA 'Her yönüyle Türkiye' • ANKARA (AA) tngiliz Kültür Heyeti, her yönüyle Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmayı amaçlayan bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Fotoğraf sanatını desteklemek, iki ülke kültür ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmanın konusu Türk insanı, doğası, taröıi, politikası, sanatı, folkloru ve her yönüyle Türkiye olarak belirlendi. Siyahbeyaz ve renkli baskı dallarında ve her dalda en çok 4 yapıtla katılınabilecek yanşma, amatör ve profesyonel tüm sanatçılara açık olarak düzenleniyor. Fotoğraf sanatçıları Nuri Bilge Ceylan, Çerkes Karadağ, Cengiz Karhova, Paul Mc Millen ve fngiliz Kültür Heyeti'nden Colen Perchard'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu her dalda birinci gelen fotoğrafın sahibine bir hafta tngiltere seyahati, ikinci fotoğrafa 1 milyon, üçüncü fotoğrafa da 500 bin lira para ödülü verilecek. 10 mayıs tarihine dek fotoğraf yollanabilecek yarışmada, ödül kazanan ve sergilemeye değer bulunan yapıtlardan oluşan bir katalog hazırlanacak. İ S T A N B U L ' D A MÜZİK H A F T A N I N SANAT ÇIZELGESI OPERA/BALE Fotoğraf yanşması • ANKARA (UBA) Türkiye'ye 1492 yılında tspanya'dan gelen Yahudilerin torunlan, Türklerin Yahudilere kucak açmasının 500. yıldönümü anısına toplam 12 milyon 500 bin lira ödüllü fotoğraf yanşması düzenlediler. lspanya'da yaşadıkları soykınmdan kaçarak 1492 yıhnda Osmanlı tmparatorluğu'na sığınan Yahudilerin torunlarınca kurulan 500. Yıl Vakfı, 1992 yılının bu olayın 500. yıldönümü olması dolayısryla Ttirk ulusunun bu fedakârlığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla amatör profesyonel her fotoğraf sanatçısına açık bir yanşma düzenledi. Fotoğraf sanatçıları Ergin Alok, Nevzat Çakır, Gültekin Çizgen, tzzet Keribar ve Ibrahim Zaman'dan oluşan seçici kurulun değerlendireceği yanşmada birinciye 5 milyon, ikinciye 3 milyon, üçüncüye 2 milyon, mansiyon alan 3 kişiye 500'er bin lira ve "Banş, Sevgi, Ahenk ve Hoşgö.ü" adıyla bir kişiye 1 milyon liralık vakıf özel ödülü verilecek. SERGİ Resim, bir var olıış biçimi • Kültür Servisi Resim sanatınm düşünsel, felsefi ve teknik bütün yönlerini ele alan "Resim Sanatı" adh bir kitabı yayımlanan Şeref Bigalı'mn resim sergisi Doku Sanat Galerisi'nde 10 mayısa dek görülebilecek. Şeref Bigalı, tam 45 yıldır resim yapıyor ve tam 40 yıldır Devlet Resim ve Heykel sergilerine katıhyor. Sanatçı, son olarak 1986 yılında Devlet "Resim ve Heykel Sergisi'nin resim dalında ödül kazandı. îzrnir Resim Bölümü'nün kuruluşunda görev alan (şimdiki eğitim fakültesi) ve burada 20 yıl öğretmenlik yapan sanatçı, resmi, bir yaşam, bir var oluş biçimi seçenlerden. Uzuner'in seranıikleri ~^" • Kültür Servisi Bilgehan Uzuner'in seramik sergisi 9 mayısta Gorbon Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergi 9 hazirana dek izlenebilecek. tstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yükse"kokulu mezunu olan sanatçı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda yüksek lisans öğreninıi gördü. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden "s,anatta yeterlik" derecesi alan sanatçı, halen Anadolu Universitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. A • Kültür Servisi Tülin Aksu'nun başlık masklarından, Yalçın Aksu'nun resimlerinden oluşan sergi, Tekel Sanat Galerisi'nde açıldı. Sanatçılardan Tülin Aksu, 6. sergisinde Anadolu yerel kadın başlarının kitre, kumaş ve kâğıt kullanarak yaptığı eserlerini sergiüyor. Daha önceleri bonzai tipi ağaçlardan yaptığı çalışmalannı sergileyen sanatçı eserlerini genelde belgesellerden yararlanarak yaptığım söylüyor. Aksu ciftinin sergisi 62 ressamdan karıııa sergi • Kültür Servtei Alarko EğitimKültür Vakfı ve Güzel Sanatlar Birliği'nin işbirliği ile düzenlenen "Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nden Güzel Sanatlar Birliği'ne II" adh sergi 30 Nisan 1991 salı günü Alarko Sanat Galerisi'nde açıldı. 13 Aralık 13 Ocak tarihleri arasında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'ne üye ve bugün hayatta olmayan 64 ressamın 104 tablosunun yer aldığı serginin devamı niteliğindeki bu sergide, aralarında Ali Avni Çelebi, Zühtü Müridoğlu, Necdet Kalay, Naim Uludoğan, Adil Doğançay, Nermin Faruki, Maide Arel, Ali Karsan, Cafer Bater, Kainat Berkan Pajonk, Haluk Tezonar, Zerrin Bölükbaşı, Sabiha Bozcalı, Bedia Güleryüz'ün de bulunduğu toplam 62 ressamın eserleri bulunuyor. 18 mayıs tarihine dek açık kalacak olan sergi Geyre Vakfı Afrodisias kazıları yaranna düzenlendi. TC KÜIIÛB BAKANUĞI DEVLCT TtTATROLJII İSTANBUL 1DEVLET İ TİYATROSU AKM ODA TİfkTVOtU (151 M OO/2M) (SuaMV.OO. Mat 1500) HAPŞIRIK Yoneten. Chris Harris Çevlren Late Eren 7.8.9.10.U.12 Mayıs Anton Çehov AKM •OrOK «AtON (151 f* 00/254) (Crrt 21.30. Pazar 14.001900) Uyarlayan MTchael Frayn YAŞAMAZ Miızik Timur Selçuk 11.12 Mayıs AKM KONMt MLONU (154 54 OOI2İ*) (Cml 1? 30. Paıor 16.00) YAŞAR NE YAŞAR NE Aziz Nesin YÜZYÜZE Yoneten: Çetin ıpekkaya Çeviren: Belgi Paksoy 14.15.16.17.18.19 Mayıs TAKIİM tAHNM (14* •• M ) (Suar 20.30, Mai: 15.00) Aleksander Gelman Michael Frayn YoneTen: Kenan Işık OYUHUN OYUNU Yoneten: Chris Harris Çeviren: Lale Eren 7.8.9.10.11.12 Mayıs Ali Taygun SALINCAKTA İKİ Alev Serer KİSİ Yoneten: Çevlren: Sevgi Sanlı 11.12 Mavıs William Gıbson MASAL Yoneten: Eseh Ozman IÇocuk Oyunu) 12 Mayıs saat 1100 SON OYUNLAR Bilet Satıy. Vakkoramg Takstm 151 15 71 Vakkorama Suodıye 360 90 90 Gollena Danışma Burosu 559 95 60/1153 Devlet Tiyatroları Halkla llişkiler 145 53 36 Bıletlerımı* ıkı hoftalık olarok satıştadır Her Salı bir sonrakı haftanın bıletlerı sahso sunulur • Gökhan, İlhan ve • İstanbul Devlet OpeBurhan'dan oluşan Grup ra ve Balesi sezon soGündoğarken 15 yılı aşnunda yeni bir opera kın bir süredir birlikte çakoyuyor sahneye. Geçenhşan hâlâ "genç" bir lerde yitirdiğimiz Ahmed topluluk. Şehir TiyatrolaAdnan Saygun'un ilk n'nca düzenlenen Gençlik ulusal operası Kerem, AyGünleri kapsamında budın Gün tarafından sahgün saat 15.00'te Harbineye kondu. 11 mayıs ye Muhsin Ertuğrul'dz cumartesi saat 15.30'da ücretsiz bir konser veriAtatürk Kültür Merkeyorlar. (140 77 20) zi'nde prömiyeri yapıla• Istanbul Devlet operacak olan Kerem'de sı'nın konserler dizisinde orkestrayı Fedor Gulubu akşam Azeri bestecileri senko yönetiyor. (151 56 var. Soprano Ruhsar 00) öcal ve tenor Zülfikar SİHEMA Imanov saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'a• Yedi gün altı film Şede verecekleri şan resitahir Tiyatrolan'nın düzenlinde Nurten Kolçak lediği Gençlik Günleri Tezmen'in piyanosu eşkapsamında hafta boyunliğinde Azeri bestecilerin ca 6 ödüllü film gösterileyapıtlannı yorumlayacakcek. Bugün John lar. (151 56 00) Lennon'ın yaşamöykü• tstanbul Üniversitesi sünü yansıtan Imagine, Işletme Fakültesi'nin yarın Füruzan ve Gül"Bahar Şenliği" kapsasün Karamustafa'mn mında bugün saat Benim Sinemalanm, çar14.00'te Serdar öztürk şamba ve perşembe Ricyönetiminde İstanbul hard Attenborough'un Üniversitesi Çoksesll Gandi, cuma Fellini'nin Korosu'nun, cumartesi Ve Gemi Gldiyor, cuaynı saatte Eser Noyanmartesi yine Fellini'nin Engin Noyan'ın konseri Türk RomaAçık Şehir, pazar şiirinin "kuyumcularından" birini, Behçet Necatigü'i 75. doğum fakültenın oditoryomunTÎYATRO Fasşbinder'in Lili Maryıldönümünde anıyor. Karaca Tiyatrosu'nda saat 18.00'de da izlenebilir. len'i ücretsiz olarak izlebaşlayacak gecede Oktay Akbal, Dd|an Hızlan, Hasan Pulur, • Genç tiyatrolar, genç nebilir. (Harbiye Muhsin • istanbul Devlet SenHilmi Yavuz, Ali Tanyeli, Demirtaş Ceyhün, İlhan Berk, Ahmet oyunlar... Şehir Tiyatro Ertuğrul Tiyatrosu) fonl Orkestrası 10 mayıs Oktay, Cevat Çapan, Refık Durbaş, Tüğrul Tanyol ve Sefa ları'mn Gençlik Günleri'cuma günü AKM'de saat Kaplan Necatigil'in şiiri radyo oyunları hakkında konuşacak, nde amatör tiyatro • Avusturya'dan bel19.00'da 11 mayıs cumaranılannı anlatacaklar. (Ara Güler'in fotoğrafmda Necatigil topluluklannın oyunları geseller Avusturya Fetesi günü saat 11.00'de Sait Faik'le solda Asmalımescit'teki Elit Pastanesı'nde) her gün saat 19.00'da deral Bilimsel Film AKM'de vereceği konserHarbiye Muhsin Ertuğ Enstitüsü'nden belgesel leri şef Gerard Akoka yörul'da izlenebilecek. Or fılmlerin yer aldığı 3 günnetecek. Ayla Erduran'ın taköy Halk Sahnesi lük program çerçevesinsolist olarak katılacağı konserlerde E. Elgar ve nat Tarihinde 19. Yüzyı Konferans Salonu Küçük yor. Müzenin Çemberli 'Eylül Analan'nı pazarte de, bugün saat 19.00'da C SaintSeans'ın yapıt Iın tkinci Yarısında Toplantı Salonu'nda. (148 taş'taki büıasındaki sergi, si, Tiyatro Sandığı Banş Safranbolu'da Pazar, tçin DizelerJekondla Si yarın 15.00'te sırasıyla ları seslendirilecek. (151 Osmanlı Sarayında Resim 08 63) yeni kitap meraklıları için yau'yu salı, istanbul Die Turken Europa, İs56 00) Etkioliği konulu konfe • Serap Kaşıkçf nın Yu 13 mayısa dek sürüyor. Üniversitesi Devlet tanbul 1920, Wİen • İstanbul Belediyesi Ce ransı 8 mayıs perşembe nus Emre konulu konfe (513 84 57) Konservatuvarı Yalan 19081988, Das Haasmal Reşit Rey Konser Sa günü saat 16.00'da Ata ransı 10 mayıs cuma günü • Günün her saatinde in cı'yı çarşamba, Sarıyer Haus zu Wien, 17.00'de lonu'nda bugün Festival türk Kitaphğı 'nda (149 09 saat 14.00'te ÎDGSGale sanlar. Babkçı kahvelerin Halk Eğitim Merkezi Ti Beden Geiiştirme, Strtngs Lucerne Toplu 45) risi'nde (143 30 53) den rıhtımlara, gece eğ yatro Kolu Çıktık Acık 19.00'da Fıjl Adalarının luğu'nun vereceği konser • Dinyat Dinç'in Sırtı • Nazlı Eray'ın Kadın lencelerinin loşluğundan Alınla'yı perşembe, İs Cellatları, çarşamba saat 19.00'da başhyor. Çantalı Çelebüer dia gös Eserleri Kütüphanesi ve ışıltıh caddelere dek Alp tanbul Üniversitesi ikti 17.00'de Zaireli BüyücüRudolf Baumgartner terisi 8 mayıs perşembe Bilgi Merkezi'nde katıla Bartu'nunfigürdoğailiş sat Fakultesi Ttyatro ler.HaitideBirVoodoo yönetimindeki topluluğun günü saat 19.00'da Kadı cağı okuma günü 11 ma kisinin ağır bastığı çalış Kulübü Trajedi'yi cuma, Töreni, Jamaica, Fetsolistleri viyolada Semra köy Belediyesi Kültür ve yıs cumartesi günü saat malarından oluşan sergi Gözlem Gençlik Tiyat zenfasching, 19.00'da Griffiths, çelloda Peter Sanat Merkezi'nde. (360 15.00'te başlayacak. (523 Leisegang, kemanda 90 95) 74 08) Stanley Dodda ve Dani • Sulhi Dölek Edebiyat • Barry Levinson'un el Dodd. (148 08 63) ta Kent bölümünün bu yönettiği Yağmur Adam • İÜ Devlet Konserva haftaki konuğu. Dölek' adlı film 812 mayıs güntuvan Öğrencl Orkest in söyleşisi 9 mayıs per leri boyunca AKM Sinerası yarın saat 19.00'da şembe günü saat 16.00'da nta Salonu'nda. saat 14.30 öykü ve tiyatro yazarı, AKM'de bir konser vere (149 09 45) ve 18.00'de gösterilecek gazeteci Haldun Taner, cek. Şef Evgueniy Sa • Kıbns Kültür Gecesi 9 (151 56 00) olümünün 5. yıldönümü moilov yönetimindeki or mayıs perşembe günü sa • tstanbul Belediyesi Şenedeniyle yarın 19.30'da kestranın solistleri piya at 18.0020.30 arası AKM hir Tiyatrolan'nın düzenBeyoğlu Ses nist Riiya Şünder ve Konser Salonu 'nda (151 lediği 7. Gençlik Günleri Tiyatrosu'nda anılacak. Nesllhan Karamcrak'la, 56 00) kapsamında Unutulmaz tiplemeler flütist Halit Turgay. (151 • Etta Van den Aa'nın Füruzan ve Gülsiin yaratan, Türk 56 00) Karamustafa'mn Benim Yörükler dia gösterisi 9 edebiyatının "tstanbullu • II. Uluslararası Boğazi mayıs perşembe günü sa Sinemalanm üzerine söyçelebisi" olarak anılan çi Festivali kapsamında 11 at 19.00'da tfsak Dernek leşisi yann, ilhan SelTaner için düzenlenen mayıs cumartesi günü Er Salonu'nda. (152 44 61) çuk'un Savaş ve Banş geceye Melih Cevdet kln Koray ve grubunun • Alberto Portillo İspan başlıklı söyleşisi 8 mayıs Anday, Aziz Nesin, konseri saat 16.00'dan iti yol Dans Topluluğu'nun çarşamba günü saat 15.Cevat Çapan, Aydın baren Açıkhava Tiyatro gösterisi 9 mayıs perşem 00'te izlenebilir. Ayrıca Boysan, Şârâ Sayın gibi su'nda izlenebilir. (140 77 be günü BÜ Murat Dik Tolunay Timuçin'in Tayazarların yanı sıra 20) Gülriz Sururi, Engin men Salonu'n&a. (163 15 şın Dlli başlıklı dia gösterisi 10 mayıs cuma günü • Kayahan'ın 8 mayıs 00) Cezzar, Genco Erkal, Zeliha Berksoy, Zeki çarşamba, 9 mayıs per • Gülsun Karamusta saatl7.3O'da,isaÇellk'Alasya, Metin Akpınar, şembe, 10 mayıs cuma fa'nın Resim Sanatı ve in dia gösterisi 11 mayıs Ferhan Şensoy, Münir günleri Bostancı Gösteri Kadın konulu konferansı cumartesi gunu aynı saatözkul, Erol Gunaydın Merkezi'nde vereceği kon 9 mayıs perşembe günü te, Hakan Kızıkcıkhoğlu'gibi tiyatrocular serler saat 21.00'de, 11 ma saat 18.00'de Bilar'da nun Kapadokya'dan Izler katıhyor ve Taner'in dia gösterisi 12 mayıs payıs cumartesi günü saat (149 42 86) oyunlarından bölümler 16.00 ve 21.00, 12 mayıs • Dr. Tülay Artan'ın Os zar günü yine aynı saatte sergiliyorlar. pazar günü saat 16.00'da manlı Klasik Dönemi izlenebilecek. Etkinlikler başlayacak. (384 72 10) Sonrasında Saray Gelene Harbiye Muhsin Ertuğrul gindeki Değişimlerin ts Tiyatrosu'nda (140 77 20) GÖSTERİ/SÖYLEŞİ tanbul'da Mekâna bugün Opera Sanat Gale rosu Öç'ü cumartesi, İs Burgenland'dan Halk Yansıması başlıklı konfe S E R G İ risi'nde açıhyor. Sergi 25 tanbul Üniversitesi Dansları başlıklı belgesel • Doç. Tevflk Karaka ransı 10 mayıs günü saat filmler izlenebilir. (MSÖ • Basın Müzesi ve Ya mayısa dek açık kalacak. Vetertnerlİk Fakultesi ya'nın Geleneksel Ahşap 19.00'da Bilar'da (149 42 (149 92 02). Oditoryomu) Sözün Özü'nü pazar güyıncılar Birliği, kitaplan Sanatı'nda 'Kündekari' 86) • Avalon Bu yıl dört dalkonu edinen bir sergi dü • MÜ Güzel Sanatlar Fa nü sahneleyecek. (140 77 konulu konferansı yarm da Oscar adayı olan film, • Atlla YücePin Moder zenledi. Yeni Kitaplar Ser kültesi'nden mezun genç 20) saat 14.00'te Yıldız Külressam Mehmet Güneşdünyanın dört bir yanıntür ve Sanat Merkezi nizm ve Modernizm Me gisi adı altında bugün Ba in resim sergisi bugün • Pierre Loti Lisesi, dan Amerika'ya göç eden SaintBenoit, Saintkânı başlıklı söyleşisi 10 sın Müzesi"nde açılacak Konferans Salonu'nda insanlann öyküsünü anlamayıs cuma günü saat olan sergi, yeni çıkan ki Yonca Modern Sanat Ga Michel, Saint Joseph, (158 30 80) 16.00'da Cemal Reşit Rey tapları tanıtmayı amaçlı lerisi'nde açıhyor. 1985 yı NotreDame De Sion ve tıyor. 'Daha iyi bir • Dr. Sema Öner'in Salından bu yana çeşitli ser İstanbul Üniversitesi yaşam' için bu fırsatlar gilere katılan Gümüş'ün ögrencilerinin katılımıy ülkesl'ne gelen bu inçahşmaları 27 mayısa dek la gerçekleşen 5. Lise ve sanlar gerçekten ne kadar görülebilir. (132 08 04) Üniversiteler Tiyatro Fes farklı yaşam buluyor• Takıya ilgi duyanlar için tivali bugünden itibaren lar. 'Yağmur Adam' fılbİr sergi Ortaköy'deki Ay 11 mayısa dek Fransız minin Oscarlı yönetmeni şe Takı Galerisi'nde bu Kültür Merkezi'nde izle Barry Levinson'un yönettiği filmde, Leo gün açıhyor. Galerideki nebilir. (149 48 45) Fuchs, Eve Gordon ve Şenol Takı Sergisi 18 mayısa dek sürecek. (159 19 • Ortaoyuncular, turne Armin MuellerStahl nedeniyle'son oyunlarını başrollerde. (Harbiye As, 11) sahneliyorlar. Aşkımızın Kadıköy As) • Ressam Nami Şenel Gemisi Fındık Kabuğu, • Henry ve June Bu yıl in resim sergisi, Maçka' cumartesi günü saat 15.30 daki özden Sanat Galeri ve 18.30'da, Yorgun Mata Uluslararası tstanbul Film si'nde görülebilir. (160 44 dor perşembe ve cuma Festivali sırasında kuyruklarda saatlerce beklemeni28) günleri saat 21.00'de, Ferze rağmen bu filmi göre• MÜ Güzel Sanatlar Fa haogi Şeyler çarşamba gükultesi Dekanı Mustafa nü saat 21.00'de ve Kahra mediyseniz, işte fırsat... Asiıer'in sergisi yann Ga man Bakkal SüpermarkeAnais Nin'in günlükranti Sanat Galerisi'nde te Karşı pazar günü saat lerinden derlenen filmde, açıhyor. Çalışmalarında 15.30 ve 18.30'da Ses Tiyazarın Henry Miller ile Batılı figür geleneği ile yatrosu'nda. sahnelenecek. olan ilişkileri konu ediliDoğu'nun Fıgür yorumla (TeL 151 18 65} yor. Fred Ward, Uma nnı birleştiren Asiıer'in Thurman ve Maria de sergisi 28 mayısa dek sü • NÖbetçlTryatro, Ray Medeiros başrollerde. rnond Queneau'nun (Kadıköy Süreyya, Şişli recek. (132 08 04) • Kent ve Çocuk konulu Önü İliklenmemiş Tram Kent, Beyoğlu Atlas, karikatür yarışmasında vay adh oyununu çarşam Bakırköy 74, Çemberllödül alan ve sergilenmeye ba günü saat 21.00'de, pa taş Şafak) değer görülen yapıtlar ya zar günü saat 15.30'da Be• Makas Eller lnsan rmdan itibaren 31 mayısa yoğlu Kuçük Sahne'de oy duygusalhğına sahip, madek İstanbul Büyuksehir nayacak. (Tel: 144 43 27) kas elli bir robot... Tim Belediyesi Karikatür ve • Devekuşu Kabara Tl Burton'ın yönettiği bu Seramik Mizah Müzesi'nde görüle yatrosu, Şnna Bnna Do fantastik öyküde, Johnny sanatçısı Beril bilecek. (521 12 64) Anılanmert, son iki yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalannı kunduk ile döndü... Kan Depp, VVİnona Ryder ve yarından başlayarak Sonat Sanat Galerisi'nde sergilleyecek. • Atina doğumlu sanatçı demlr Konduk'un yazdı Dianne West başrolleri "Bu son çahşmalarım daha öncekiler gibi bir düşüncenin Dimitri Alithinos'un ğı, Zekl Alasya ile Metin paylaşıyorlar. Çocukluğuaktarımıpdan ibaret" diyor Anılanmert. Yaşamın kendi içindeki Enstalasyon Sergisi Galeri Akpınar'ın başrollerini nuzun peri masallarına devingenliğini iletmeye çalışıyor sanatçı. Kompozisyonlarında BM'de 8 mayıs çarşamba üstlendikleri oyunda, ger dönmek istiyorsanu, bu sıkça rastlanan üçgen formunu ise sembolik bir anlatımın günü açılıyor. Sanatçı çekten de 'şuna buna do filmi kaçırmayın... parçası olarak tanımhyor. Başlangıçla bitişin çizgileri içinde bir 1971'den bu yana Roma, kunuluyor...' Pazar ve pafŞisffSinoktadan fışkıran ve tekrar dönerek o noktaya inen devinimin Atina, Amsterdam, Var zartesi hariç her gece sate, Çembertitaş Şafak, bir parçası... şova, Stockholm ve Bari at 21.30'da, cumartesi ma Bakırköy Renk, Beyoğde sergiler açıyor. tinesi yüzde 50 indirimli... lu Sinepop, cumadan 1981'den bu yana da ya (Tel 148 83 83) itibaren Kadıköy Moda) Necatigil 75 yaşında s s t r g s pıtlannı arkeolojik buluntular gibi yer altına sakhyor. Sergi, ay sonuna dek sürecek. (131 10 23) • Bilgehan Uzuner'in seramik sergisi 9 mayıs perşembe günü Gorbon Sanat Galerisi'ndç açılıyor. Uzuner'in yüzeymekânoran ilişkilerini irdelediği yapıtlarından oluşan sergi seramik merakhlan için 9 hazirana dek sürecek. (358 69 65) • Marmara Üniversitesi GSF Resim Bölümüöğrencileri Bir Grup Sergisi adh bir sergi düzenledi. Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu *nde 10 mayıstan itibaren görülebilecek sergide Aynur Arıbaş, Hatice Buzlu, Yılmaz Erhandu, Zafer Erkan, Sevil Saygı, Melih Ünlüol ve Flllz Zöngör'ün yapıtları yer alıyor. (149 09 45) • Suluboya, yağhboya ve kozmik resim çalışmalarında oluşan sergi 10 mayıstan itibaren Emlak Bankası Sanat Galerisi'nde açıhyor. Dört sanatçının çalışmalarından oluşan sergi 31 mayısa dek görülebilecek. (152 6100) Yontunç'un sergisi • Kültür Servisi 4 nisanda Toprak Sanat Galerisi'nde açılan ve 1 mayıs tarihine dek açık kalması planlanan Kenan Yontunç heykel sergisi 20 mayıs tarihine dek uzatıldı. "Atatürk heykeltıraşı" olarak tanınan Kenan Yontunç, 1904 yılında Istanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1920'li yıllarda Münih'te Özel atölyelerde çalışan Yontunç, 1940 yılında profesör oldu. 50 yılı aşkın bir süredir heykel yapan sanatçınm sergisinde, 1940'h yıllarda yaptığı heykellerin yanı sıra son dönem çahşmaları da yer alıyor. 'Kemirilen Beyinler' • Kültür Servisi Yusuf Doğar'ın "Kemirilen Beyinler, Sızlatılan Yürekler" başhklı resim sergisi 11 mayıs tarihine dek Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde görülebilecek. 1956 yılında Adıyaman'da doğan Yusuf Doğar, 1978'de M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdi. Diş hekimi olarak çalışan sanatçı, kendi atölyesinde resim çahşmalarım da sürdürüyor. Bugüne dek Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sekiz kişisel sergi açan Doğar'ın son sergisinde, son 2 yılda yağhboya ve karışık malzemelerle oluşturduğu 25 çahşması yer alıyor. "Boğaziçi'nde Bahar^ • Kültur Servisi Turing Oda Müziği Konserleri çerçevesinde "Boğaziçi'nde Bahar" dizisinin ilk konseri 11 mayıs cumartesi günü saat 15.00'te Emirgân Parkı Beyaz Köşk'te gerçekleştirilecek. Kemanda Şafak Mula, viyolonselde Suzan Altıner ve piyanoda Seher Tannyar'dan oluşan üçlu, Mozart, Beethoven ve Mendelssohn'un eserlerini seslendirecekler Haldun Taner anılıyor Şen ve ÖzoFdan sergi • Kültür Servisi Turkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi'nde Gönül Şen ve Ahmet Özol'un karma resim sergisi yer alıyor. Sanatçılardan Gönül Şen, halen Almanya'da öğretmenlik mesleğini sürdürmekte ve Türk resmini tanıtmaya yönelik çalışmalar yapmakta. Sanatçı sergiye 26 suluboya tablosu ile katüıyor. Diğer sanatçı ise Ahmet özol. 40 adet yağhboya tablo ile sergiye katılan Ahmet Özol, Ankara Gazi Eğitim Eristitüsü Resim Bölümü mezunu. Çorum llköğretmen Okulu'nda iki yıl resim öğretmenliği yapan sanatçı, 1973 yılında Fransız hükümetinin sanat bursuyla bir yıl Paris'te kaldı. Resim ve mozaik atölyelerinde çalıştı. Folklor festivali • Kültür Servisi 14. Uluslararası Marmara Folklor Festivali 1420 mayıs günleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Festivalde konuk yabancı folklor toplulukları ile yerli toplulukların gösterileri izlenebilecek. Karma resim sergisi • İSTANBUL (AA) Horhor Sanat Galerisi'nde, 31 mayısa dek açık kalacak "Karma Resim Sergisi" açıldı. Sergide çok sayıda yapıtı yer alan ressamlar şunlar: "Abidin Dino, Hoca Ali Rıza, Adnan Varınca, Ali Rıza Beyazıt, Arif Uygur, Avni Arbaş, Avni Lifij, Baha Sait Conay, Burhan Uygur, Cemal Tollu, Cihat Burak, Civanyan, Edip Hakkı Köseoğlu, Eren Eyuboğlu, Eşref Uren, Fahrettin Baykal, Fikret Mualla, Fuat Soyhan, Hasan Kavruk, lsmail Hakkı, tbrahim Safi, Kaymakam Halim (Halim Fikri), Metin Nigar, Mustafa Ayaz, Muzaffer Akyol, Münif Fehim, Nurettin Gürpınar, Papazyan, Rüstem Avcıl, Sami Yetik, Şefik Bursalı, Şeker Ahmet Paşa, Şükriye Dikmen, Turgut Atalay, Zeki Faik tzer!' Merakhsına Devingenlîğin seramikleri bakımlı Tel: 369 42 29 (20.00 22.00 arası) (YUGO)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog