Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 6 MAYIS 1991 ELEMAN f A LEADING MARKET RESEARCH COMPANY Novo Nordisk (headquortered ın Denmork with operatingcompanies and oHices in 33 countries) ıs a world leader in brotechnology. It is a mojor force ın insulın monufacture and diabetes treatment and the world's largest producer of ındustrial enzymes. Novo Nordisk is now estoblishing itsetf and teaming up in Turkey throogh OBEY as thçır authorized proxv and consultont. Initially rwo oulgoıng, openmınded, seifstartec, teambuilder executives are needed to implement Novo Nordisk s business development efforts in the Turkish market: HEALTHCARE DIVISION We are searching for a BAYER is seeking highly qualified researcherş. MEDICAL MANAGER (Medical Doctor or Pharmacist) The ideal candidate should have: B.S, or M.S. degree in social sciences from METU, BU or equivalent university abroad Excellent command of English MARKETING MANAGER (Business Graduate or Pharmacist) the former with 35 years and the latter with 510 years of proven track record in the pharmaceutical industry Please enclose your CV, photo and telephone number(s) with your apptcatıons that should reoch us no later than May 14th Tuesday. All to be treated ın strict confidence and to be answered individually. PRODUCTMANAGER for our leading product Absolutely necessary for this work is • successful experience in Productmanagement • University education with emphasis on marketing • medicâl background • excellent English and German language If you think you are the right man or woman for us you should not hesitate to contact us. Please send us your application with latest picture and currıculum vitae. A young, dynamic team is waiting for you. BAYER TÜRK KİiyiYA SANAYİİ LTD. ŞTİ, Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Golden Plaza, 19 Mayıs Cad. No: 1 Şişli 80220 İSTANBUL 1 i Familiarity with netvvork and relevant packages such as SPSS, LOTUS, FOXBASE, WP, HG No military obligation (for male candidates) OBEY MAN AGEMENT CONSULTANTS Spor Caddesi, 129 Maçka 80680, İSTANBUL Fax: 159 33 57 Minimum 2 years of experience in related fıelds Applicants are requested to call us for an ASPIRIN SEKRETERARANIYOR * BLKO makirvatannı kullanabilen, tetefonJata cevap SEKRETERLER ite, * İngilizce Iteanma vcriaf SEKRETERLER ARANMAKTADIR. İsteklHerin aşağtdaki tetefon numaıalanndan randevu almotan rica otunut. YANMAB + YANMAKA.Ş. Sinanpaşa İş Meıkezi. K.5 D.509514 Beşiktaş Tel: 158 31 2021,160 09 83, appointment no later than May 10. ZET Market Research Services Ltd. Ms. Yıldız Engin Tel: 152 65 82 (4 Lines) GÜZEL SANATLAR SAATCHI & SAATCH1 ULUSLARARASIREKLAMCILIK A.Ş. için TV medyası konusunda en az iki yıl deneyimli • Yüksek enerji ve yüksek yetenekle çahşabilecek • İngilizce bilen... TV MEDYA MÜDÜR YARDIMCISI Adaylarm birer resimleri ilişik ve özgeçmişlerini içeren başvuru mektuplarını 15 Mayıs 1991 gününe kadar yollamaları rica olunur. Şair Nigâr Sokak, Yalçınkaya İşhanı 90/6 Osmanbeyİstanbul ANAOKULU ÖĞRETMENİ M.Ü. Atatürk Eğt. Fakültesi Eğitim Yüksek Okulu, Anaokulu Bilim Dalı veya Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı mezunu Anaokulu öğretmeni aranmaktadır. Bilgi için: 169 91 56 178 92 82 REKLAM YAZARI, GRAFİKER anyoruz. Sanat Yönetmeni ile diyalog içinde çaltşabilecek, en az birkaç yılını mesleğine adarmş, reklam dilini iyi bilen ve her turlü metine uyarhyabilen tashihi kuvvetli, urettiği senaryoyu çekim aşamasında da takip edebüecek, Tasanmı orjinale hatasız dönüşturebilecek bir İlgilenenlerin 130 07 82 130 0193 no'lu tekfonlardan randevu almlan rica olunur. Konusunda Türkiye'de ilk ve öncü, boyutlan tahminlerinizin üzerinde, "Pazarlama 01gusu"nun, "Satış Olayı"ndan tamamen ayırdedildiği, dinamik ve çok renkli bir pazarlama ortamı için çağdaş "Pazarlamacı"lara gereksinimimiz var! Pazarlama Müdürü olarak sizi anyoruz,tabü eğer; I B.Ü. veya ODTÜ İşletme/İş İdaıesi Bölümleri rriezunu iseniz ya da eşdeğer bir eğitim gördüyseniz • "Genç"seniz M Araştırma sonuçlannı değerlendirerek pazarlama srratejilerini şekillendirecek, planlannı yapacak ve reklam ajanslanyla ilişküeri yürürmek dahil buriarm uygulamaîarından sorumlu olacak bilgi birikimine ve deneyime sahipseniz B Aldığııuz her pazarlama kararmın gerçek etkinliğini ölçebilmenin ve sonuçlannı takip eden uygulamalarda değerlendirmenin vereceği mesleki tatmini önemsiyoı hatta özlüyorsanız... Pazarlama Müdüı Yardımcısı olarak da sizi anyoruz, tabii eğer; • B.Ü. veya ODTÜ mezunu iseniz ya da eşdeğeı bir eğitim • gördüyseniz I Daha da "genç"seniz. I Deneyiminizi arttırmak ve yaptığıruz işle önemsenmek sizin için bn koşulsa ve sessiz ama dev adunlarla ilerleyen, giderek büyüyen, güçlü bir firmada, firma ile beraber büyümek bir "challenge" ise, bize ya2in; Batı ülkelerinde yıllardır başan ile uygulanan Postayîa Alışveriş Katalofeu olayını Türkiye'de ilk defa uygulayan öncü kuruluşumuzun mevcut satınalma kadrosunu genişletmek istiyoruz. I G6NMAR STflMDflRD PROFİL Dış ticaret departmanı için elemanlar alınacaktır. SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA AŞ İHRACAT SORUMLUSU •Ihracat konusunda bilgili HyiderecedeAlmanca bilen (Üniversite veya yüksek okul mezunu olmak ve ikinci dil bilmek tercih sebebidir.) 6 ayda bir yenilenen, en sonuncusu 1% sayf alık bir katalogla 1348 değişik ürün ve bu ürünler için renk, beden, çeşit olarak 4781 seçeneği satışa sunan firmarruzın satınalma bölümü için; SATIŞ KOORDİNATÖRLERİ • Bunyemızde yenı kurulan bölumlerın Turkıye çapında satış organızasyonunu ustlenebılecek • Ingılızce'yı çok iyi bilen • Yurtıçı ve yurtdışı seyahat edebılecek • Satış tecrubesıne sahıp • Tercıhan Makıne Muhendıslerı aranmaktadır Lulten 15118 07 veya 151 31 69 nolu telefonlardan randevu alarak başvurunuz Sahnalma Müdür Yardımcısı I Tekstil veya nontekstil tuketici ürunlerinin satmalmasında "büyük mağaza" ve/veya konfeksiyon'ihracatı deneyimine sahipseniz • Tüketicibeğenilerine ilişkin sezgileriniz, en az pazarlık yeteneğiniz kadar kuvvetli ise • Yöneticilik nıteliklerinize guveniyorsanız • Uzun sözürt kısası; mesleğinizin "en iyisi" iseniz SEKRETER İAlmanca ve İngilizce yaztsmayı sürdürebilecek %Asgari lise mezunu Konulannda en az2 yıl deneyimli adaylarm fotoğraflı özgeçmişlerini 15Mayıs 1991 tarihine kadar Standard Profil Otomotiv San.TicA.Ş. Cumhuriyet Cad. 21/6 80090 Taksimlst adresine gondermeleri rica olunur. (Bafvurutar keiınlikle gızlı tutulacâ/ctır) Satınalma Şefleri | Üniversite mezunuysanız • Yeni üretici firmalar ve urünler bulmada, f irmalarla ilişkilerde ve stok kontf olunde etkin tol alacak bilgi bmkimine ve deneyime sahipseniz I Enerjinizin smırlannı sık sık sınamayı alışkanhk haline getirdiyseniz ve sessiz ama dev adımlarla ilerleyen, giderek büyüyen, güçlü bir firmada, firma ile beraber hızla büyümeyi cazip buluyorsamz, bize yazın; KAMU0YU İLtŞKİLERİ ŞİRKETÎ Kitle iletişimi ve kurumsal ilişkilerde görev alacak elemanlar arıyor. tyi derecede tngilizce bilen Basın Yayın Yüksek Okulu mezunlan tercih edilecektir. Tel: 179 17 19 • 178 11 29 ITALOTURKISH GRADUATED ECONOMIST UNİVERSİTY OF PAV1A 35 YEARS OLD. MARRIED SALES MANAGER SEEKS NEW OPPURTUNITIES IN TURKEY OR IN ITALY . PLEASE CALL 3 3 97 0 4 3 FUAR HOSTESLERİ 347 79 03 349 54 28 Personel Mudurluğu Davutpaşa Cad.HJopkapı 34020 Istanbul Personel Mudürlüğu Davutpaşa Cad.l4,Topkapı 34020 İstanbul DIŞtŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN Bakanlığımıza tngilizce, Fransızca, Almanca, ltalyanca, lspanyolca, Arapça ve Rusça dillerden sınavla Aday tdarî Memur alınacaktır. 1. Sınava katılabilmek için: a) Devlet Memurlan Yasası'nın 48. maddesindeki genel koşullan haiz olmak, b) Sınav tarihinde 31 yaşından gün almamış olmak, c) Her türlü iklim şartlanna dayanıklı olduğunu tam kuruluşlu bir Devlet Hastanesinden alacağı raporla belgelendirmek (Sınavı kazananlardan istenir.) d) 4 yıl süreli yüksek okul veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ve Yüksek Okullardan mezun olmak, e) Dışişleri Bakanlığı memuru olmaya engel bir durumu bulunmamak (Bu konuda Bakanlığın takdiri esastır). 2. Sınavlar yazıh ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır. YAZILI SINAVLAR (Baraj niteliğindedir.) I) Yabancı Dil bölümü ÖSYM tarafından 30 Haziran 1991 Pazar günü saat 9.30'da Ankara'da yapılacaktır. tngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve ttalyanca'dan sınava giren adaylara 100'er seçmeli îorudan oluşan test uygulanacak, tspanyolca ve Rusça'dan sınava girenlere ise yabancı dilden Türkçe'ye ve Türkçe'den yabancı dile ceviri yaptuılacaktır. II) Yabancı Dil bölümünü kazananlar, Atatürk Ükeleri ve Türk tnkilap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya Cografyası, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Türkçe Kompozisyon, Matematik ve Uluslararası Sorunlara ilişkin genel bügilerden sınava tabi tutulacaklardır. SÖZLÜ SINAV Yazıh sınavları kazananlann alınacağı sözlü sınav mülâkat şeklinde yapüır ve adaylann kabul edilecekleri görevlere uygunluklan ölçülür. Sınavın Yabancı Dil bölümü için, bu bölümün ücreti olarak ÖSYM'nin T. tş Bankası Güvenevler (Ankara) Şubesi'ndeki 2320 numaralı hesabına 60.000. TL. yatıracaklar ve Ucretin yaünldığım gösteren banka dekontunu başvurma formlarına ekleyeceklerdir. tsteklilerin en geç 5 Haziran 1991 Çarşamba günü saat 12.30'a kadar, sadece 9.3012.30 saatleri arasında, Noter onaylı Yüksek Okul Mezuniyet Belgesi ve iki fotoğraf ile Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. Sınava katılacak adaylara, fotoğraflı aday belgeleri ile sınavın Yabancı Dil bölümüne nerede gireceklerini gösteren sınava giriş belgeleri, 27 ve 28 Haziran 1991 tarihlerinde, mesai saatleri içinde Bakanlığımız Personel Dairesi'nce dağıtılacaktır. Yazıh eleme sınavlarını kazanacak adaylardan bilâhare tamamlayıcı belgeler istenecektir. Basın: 25123 İyi bir muhasebeci • Muhasebe eğitimi yapan bir Yüksek Okul ya da Ticaret Lisesi mezunuysanız, • Ticaret ya da maliyet muhasebesi konusunda en az 5 yıl deneyimliyseniz, • 35 yaşını geçmediyseniz, • Askerliğinizi yaptıysanız... Şirketimizin Muhasebe Bölümü sizi bekliyor. Lütfen, özgeçmişinizi ve referanslarınızı içeren bir mektupla adresimize başvurunuz. Cendere Yolu 45, Kâğıthaneİstanbul 1 "Sekreterimizi anyoruz." Hareketli, sevecen, düzenli, sıcak çaltşma ortamına uyum sağlayacak, kişisel bilgisayar/PC kullanabilecek, yoğun bilgi aktarımına sabırla göğüs gerecek, en az lise mezunu arkadaşlarımızın, GAYRÎ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI ANKARA GAYRt MENKUL SATIŞ ' "^lÜRLÜGÜNDEN Dosya No: 1991/33 Satılmasına karar verilen gayri menkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Ankara Çankaya llçesi Korkutreis mahallesi Sıhhiye Cihan Sokak 21 Nolu apartmanın bulünduğu yere rastlayan imarın 1154 ada, 2 parselini teşkil eden, 70S m2. miktannda arsası bulunan kâgir apartmanın 20/330 arsa payına tekabül eden 1. kat 2 nolu mesken bir borçtan dolayı Ankara Belediyesi MezatSalonu'nda açık arttırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafı, dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda açıklanrmştır. Takdir edilen değeri: 200.000.000r TLÎdir. Satış şartlan: 1Satış: 10/6/1991 günü saat U.OO'den 11.15'e kadar yukarıdayazılı yerde açıkarttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 7S'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak şartiyle 20/6/1991 günü aym yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağı ve satış.masraflanru geçmesi şartiyle % 40 arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 nispetinde pey akçesi veya bu mifctar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 lpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayri menkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairernize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve tflas Kanunu'nun 133. Maddesi gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve % 30 faizden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendüerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1991/33 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 24.4.1991 (Ic. lf. K. 126) (•) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 2 Reklam ve Halkla İlişkiler faaliyetlerimizde aktif rol alabilecek adaylarm Nil Hanım'dan randevu almalarını dileriz. TANITIM MecidiyeköyİST. Tel: 175 83 59174 91 32 173 37 54 Eval AŞ bir Profilo Holding kuruluşudur. Uluslararası tekstil ve konfeksiyon mümessiUiği yapan şirkette çalışmak üzere; Üniversite mezunu tercihen tekstil mühendisi, iyi derecede İngilizce bilen MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ VE Muhasebe bölümünü yürütebilecek MUHASEBE SORUMLUSU aranmaktadır. Müracaat: 132 17 63 132 17 47
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog