Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

AYIS 1991 'ÎRMEKTUP Halk otobüsleri kimin denetiminde • Eskiden adları "Mavibüs"tü, şimdi tumncu oldular. Resmi adıyla da "özel Halk Otobüsleri". ÎETT yetkilileri sanırım kastedileni anlamışlardır. Yalnız, benim anlayamadığım bunlann denetimi kimin elinde? Gözüktüğü kadarıyla denetim yok. Kabasürücüleri, vurguncu zihniyetle çahşmalan, insanlan sadece "kutuya attlacak bilet" olarak görmeleri bu savımın temelleri. Yok, eğer ÎETT yetkilileri denetimin kendilerinde olduğunu söylüyorlarsa, o zaman bu görevlerini yerine getirmek için neyi bekliyorlar? LEVENTŞAHİN r Pera dekorauıda müzayede 307 eserin satışa sunulduğu müzayedede yaklaşık üç milyarlık satış yapıldı. Nazmi Ziya imzalı, 1931 tarihli, karton üzerine yağhboya peyzaj 150 milyon liraya satılan en pahalı eser oldu. HURİYET/15 CUMı EREKLİ 'Selçuklu Osmanlı Sanat Eserleri ve Türk Resim Sanatı Müzayedesi' antika meraklılarını tarihi bir dekorda buluşturdu TELEFONLAR KENTtfÂŞAM rcri ASH KAYABAL KADIKÖY~ Seyyar satıa işgali • Kadıköylskele Meydanı'nda "mevzilenen" seyyar satıcılardan şikâyetçi olan vatandaşlar, özellikle mesai bitiminden sonra zabıta denetiminin kalmamasının buraları "geçilmez" hale getirdiğini savunuyorlar. Coşkun'a yemek • tstanbul Haber Servisi Istanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevinden 14 nisanda istifa eden Alev Coşkun yakın dostlarına gönderdiği veda mektubunda istifa nedeninin aktif siyasi hayata atılma kararından kaynaklandığını belirtti. Coşkun mektubunda, "Kamu görevi yaparken sahip olunan makamlar kişilerin yaşamlanyla kaim dcğildir. Zamanı geldiğinde bu görevi bırakabilmek bir erdemdir" dedi. Belediye çahşanlarına da bir yazı ile veda eden Coşkun, "Belediyedeki görevimi hayatımın en onurlu yılları olarak hatırtayacağım" dedi. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen de Alev Coşkun'a bu akşam bir veda yemeği düzenleyecek. Vef a Iis€sTîl9 yaşında • tstanbul Haber Servisi Vefa Lisesi'nin 119. kuruluş yıldönümü dün düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Eski ve yeni mezunların bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen geleneksel Boza GUnU de gerçekleştirildi. Okulun Şehzadebaşı'ndaki binasında saat 13.30'da başlayan etkinliklerin ilkinde lise öğrencilerinden oluşan okul korosu Vefahlar marşını seslendirdi. Daha sonra Vefalılar Derneği Başkanı Sami özeren ve okul müdtirü Muammer Ekti'nin yaptığı konuşmalarda İisenin Türkiye çapında saygın bir yere sahip olduğu ve bunun sürdürüleceği belirtildi. Kuruluş çalışmalanm tamamlayan Vefa Vakfı'nın yemeği de akşam saat 20.00'de Sheraton Oteli'nde yenildi. Portakal Sanat ve Kültür Evi'nin düzenlediği, "Selçuklu/Osmanlı Sanat Eserleri ve Türk Resim Sanatı Müzayedesi" dün antika eser meraklılarını Pera Palas'ın tarihi atmosferinde bîr araya getirdi. 307 eserin satışa sunulduğu müzayedede yaklaşık üç milyar liralık satış yapıbrken, Nazmi Ziya imzalı, 1931 tarihli, karton üzerine yağlı boya peyzaj 150 milyon liraya satılan en pahalı eser oldu. Müzayedede Raffi Portakal'ın "Bu birrekor"dediği Hafız Osman'ın ketebeli, sülüs ve nesih hatla yazıh, altın yaldız tezhipli Hilyei Şerif i 120 milyon liraya, 19. yüzyıldan kalma, 22 cm. yüksekliğindeki kapakh tombak pilavhk da 92 milyon 500 bin liraya yeni ahcılarına ulaştılar. Portakal Sanat ve Kültür Evi yöneticisi antikacı Raffi Portakal'ın yönettiği müzayede saat tam 15.00'te, geleneğe uygun olarak tuzlukla açıldı. Müzayedenin düzenlendiği salon basık ve sıcak havaya karşın tıklım tıklım doluydu. Pera Palas'ın eskiyle yüklü salonunda Selçuklu ve Osmanü dönemine ait çok sayıda gUmüş eşya, tablo, seramik Portakal Sanat ve Kültür Evi'nin düzenlediği müzayedeye ilgi büyüktü. Pera Palas Oteli'nin tarihi dekonı nda müzayedeyi Raffi Portakal yönetti. (Fotoğraf: Ugur GUnyüz) ürün, ayet ve fermanın sunulduğu müzayede ön planda antika tutkunlarının ilgi dolu bakışlarına hedef olurken, arka planda, ötel müşterilerinin kaçamak bakışlarına takıhyordu. Bu müzayedede Selçuklu, Iznik ve Çanakkale gibi üç ayrı dönemin seramik ürünleri yer Prof. Gündüz Özdeş'in hazırladığı plan, 1/5000 ölçekli uygulama planı şehir Belediyesi, Fatih ve Emi tulan bir yer olsun istemiyoruz. alıyordu. 13. yüzyıl Selçuklu tmar Daire Başkanlığf nca ince nönü ilçe belediyelerinden birer Bu nedenle bütün itirazları deeserleri oldukça ilgi çekti. Çeşitli Büyükşehir Belediyesi ile Fatih ve Eminönü ilçe leniyor. Fatih ilçesi için çalışma temsilcinin oluşturduğu komis ğerlendiriyoruz" dedi. Selçuklu seramik örneklerinin belediyelerinden birer temsilcinin oluşturduğu Uygulama planlarının görüları devam eden uygulama pla yon, uygulama planlarının son 500.000 lira ile 1.750.000 lira ara komisyonda inceleniyor. İmar Dairesi Başkanı şülduğü bugünlerde 1/5000 ölnının ise önümuzdeki günlerde durumunu inceîiyor. sında değişen açıhşfiyatlarıhızlı tamamlanacağı belirtildi. UyguTarihi Yarımada tmar Planı' çekli Tarihi Yarımada Planı da bir tırmanma gösterdi. Raffi Mehmet Yıldız, Mimarlar Odası'nın itirazımn lama planı ile ilgili olarak yapı na Mimarlar Odası tarafından yeniden gözden geçiriliyor. incelendiğini belirterek SİT alanının Portakal tokmağı sık aralarla lacak itirazların değerlendiril yapılan itirazın değerlendirildi Mehmet Yıldız, "Plaiın herkevururken, söz konusu seramik genişletiidiğini söyledi. Yıldız, "Atlanan, mesinden sonra planlar son şek ğini belirten İmar Daire Başka sin görüşünün alındıktan sonra ler ahcılanna 3 milyon lira ile 16 unutulan bir yer olsun istemiyoruz. Tarafları lini alacak. nı Mehmet Yıldız, planda SİT kabul edilmesini istiyoruz. Bu milyon lira arasmda değişen deTarihi Yarımada İmar Planı alanlarının genişletiidiğini ifade nedenle taraflan topluyoruz. topluyoruz. Konuyu tartışıyoruz" dedi. ğerlerde ulaştüar. na yapılacak itirazların değer etti. Kurulan komisyonun plan Kdnuyu tartışıyoruz, birlikte deSon yıllarda müzayedelerde tstanbul Haber Servisi ls ile ilgili olarak uygulama plan lendirilmesi ve uygulama plan da unutulan yerleri yeniden göz gerlendiriyoruz. Sonuçta doğrusıkça yer alan tznik seramikle tanbul Büyükşehir Belediye larımn hazırlanchğı bildirildi. larına son şeklinin verilmesi den geçirdiğini söyleyen Mehmet yu buluyoruz" dedi. rinden 17. yuzyıl başı, ortası kır Meclisi'nce onaylanan "Tarihi Prof. Günduz Özdeş tarafından amacıyla bir komisyon kuruldu. Yıldız, "Plan, İstanbul için son rtiöîTâle*tiânŞeryaprağı ve şa Yarımada'Koruma tmar Planı" hazırlanan EmlnönV Ahıtlar Yülcsek Kurulu, Büyük derece"Snemlidir. Atlanan, unu Olumsuz etkiter kayık bordürü balık sırtı motifTarihi yarımadanın tamamıli fznik tabak 48 milyon liraya, nın SİT alanı olması yolundaki 1617. yüzyıl başı bir diğer Iznik llkokullararası turnuva istemlerin gerçekçi olmadığını tabağı ise 30 milyon liraya satılbelirten Mehmet Yıldız, SİT aladı. nı ile ilgisi olmayan yerleşim birimlerinin StT alanına dönüştüMüzayedeyi izleyenler sıcak rülmesinin orada yaşayanlar havanın etkisiyle eserler yarılanüzerinde olumsuz etkiler yaratadığında salonun yan kanatlancağım söyledi. Yıldız, "Tarihi yana geçtiler. Hızlı bir tempoda İstanbul Haber Servisi özel tdeal nmadada zaten yapı şartlan belgeçen müzayedede Halil Paşali. Biz koruma alanlannı genişnın 1902 tarihli tuval üzerine Okulları tarafından düzenlenen llkoletiyoruz. Tamamınm SİT alanı yağhboya Boğaziçi çahşması 80 kullararası Satranç Turnuvası'nda deyapdması ve kazma vurulmamamilyon liraya, Fikret Mualla'nın receye giren küçük oyuncular, düzensı doğru değil. StT alanı ile il1957 tarihli Bistro'su 60 milyon lenen törenle ödüllerini aldılar. gisi olmayan yerler var. Örneğin liraya, Feyhaman Duran'm duToplam 25 ilkokuldan 125 öğrencibir Fındıkzade tamamen yapıralit üzerine yağlıboya natür nin katıldığı satranç yanşmaları, uluslaria dolmuş bir bölge. Burasımortu 52 milyon 500 bin liraya, lararası satranç kurallarına göre bir nın StT alanı ilan edilmesi, bu19. yüzyıldan kalma, kapaklı bir başhakem ve iki yardımcı hakem derada oturanları olumsuz etkiler. çift tombak sahan, 42 milyon netiminde gerçekleştirildi. Oldukça çeÇivi çakmak için bile karuldan 500 bin liraya, Nejad Devrim'in kişmeli geçen karşılaşmaların sonunizin almaları gerekecek. Önemtuval üzerine yağhboya natür da, 23 Nisan llkokulu ekibi birinci. li olan tarihi yarımadada yaşamortu 42 milyon liraya, Süley TurhanMediha Tansel llkokulu ekibî yanlann da düşünüldüğü bir man Seyyid'in portakal yağhbo ikinci ve Ahmet Şimşek llkokulu ekiplanın hazırianmasıdır. Her bölya çahşması 65 milyon liraya, bi üçüncu oldular. genin özelliğine göre planda belEren Eyüboğlu'nun 1973 tarihli kararlar ahnıyor" dedi. li sunla üzerine yağhboya BursaPirinççi hanı çahşması 44 mil Gelenekselleştirmeyi duşündükleri satranç turnuvasını, bu yıl dördüncü Bu arada plan üzerinde son yon liraya satıldı. kez düzenlediklerini açıklayan özel yapılan incelemelerden sonra Erdogan Demirçren, Vitali tdeal Okullan kurucusu Neva Şellaki, SİT alanı kapsamındaki yerler Hakko, Betül Mardin ve Zeynep beş yıldır satranç dersinin okutulduarttınldı. özellikle Eminönü, Faddlıoğlu gibi isimlerin de iz ğunu ve katıhmın her yıl sevipdirici ÖDÜLLER TÖRENLE DAĞTTILDI tlkokullararası Satranç Turnuvası'nda dereceye giren Surdibi ve Zeyrek bölgelerinde lediği müzayede dört saat surdü. oranda artış gösterdiğini söyledi. küçük oyuncular, düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. (Fotoğraf: Sabahattin Bostancıoğlu) SİT alanları arttınldı. • Polls Imdrt: 055 • hfaiye:OOO • Oandanna: 056 • Zabıta MiWari«i«: 527 57 00 • MezartıkUr MMAıMt*: 172 13 73 7475 ve 088 • İSKİ anza: 068 • »6UK: Hnır Acfl: 077 S*0ıkMMSrtu4ü: 511 89 18 Cwnk|M«a Tıp: 588 48 00 Çapa Tıp: 5^5 92 30 Mamara Tıp: 340 01 00 Hafdatpafa Namuna: 345 46 80 ŞI?U EtM: 131 22 09 Takdn Intyartm: 152 43 00 SSK Samatya: 588 44 00 SSK OkiMydanı: 132 30 00 SSH Gftztepe: 358 67 60 • TMFİK: TıtHk $«b« M«.: 176 24 14 (Ist), 356 04 8586 (Kadıkuy) B««e Trafflc 377 22 07 (E5), 356 04 86 (Çehınçı), 314 36(BÇekmece) • DDY: SMMCI Dmnşm»: 527 00 50, H.Pap Dmifm: 336 20 63 H.N«a Santm 348 80 20 • VAP1M: SMr Hatlan: 526 40 20, 144 42 33, O M U YoHan («Mat«|: 145 53 66, ' 144 25 02, 149 18 96 DMİz OtoMM: 149 15 58 • METE0ML0Jİ: (Hava tahmını ö(jrenme) 573 69 80 • EUKTRİK UtttA: ta 526 62 74, 526 62 74 yjk 150 83 50, Kadıkfty: 348 71 40 • Ttt:069 • OAZMUU: ll: 585 19 90 91, 152 10 15, KMbkdy: 339 46 48 ll: 522 97 03, 147 51 10, ' KailıMy: 333 02 20, • İRT Sm. H4.: 145 07 20 (17 h»t) • Pn: 011 (Bılınmeyen numaralar ve nftbetçı eczane sorma), 021 (anza), 026 (danışma), tUMHU: 031 (sehırierarası). 061 (sıra sorma), 032 (mılletlerarası), 062 (sıra sorma), 072 (uyandırma), Imar koruma planı incelemede Eve Tarihi yarımada için çalışmalar sürdürülüyor Konfeksîyoncu silahlı baskın Satrancın küçük şampiyonları tstanbul Haber Servisi Erenköy'de silahlı 3 kişi, konfeksiyonucu Mustafa Kemal Tayman'ı (28) evinde tabancayla öldürdü. Saldırganlar kaçarken, Tayman'ın yakınlan evde fenahk geçirdi. Cinayetin nedeni henüz belhienemedi. Polis, alacakverecek yüztinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Sahrayı Cedid mahallesi tntaş Çamhk Sitesi K Blok 11. katta baldızı Serpil Karaca'nm yanında eşiyle birlikte kalan Mustafa Kemal Tayman'ın öldürulmesi görgü tanıklarına göre şöyle gelişti: Dün, saat 08.30 sıralannda kapıyı çalan 3 kişi, "Bir hırsuhk ihban aldık. Birfer polisiz" diyerek içeriye girdiler. Ev sahibi Karaca ile Mustafa Kemal Tayman'ın eşi Sevil Tayman'ı etkisiz hale getiren silahlı saldırganlar, yataktan kalkmakta olan konfeksiyoncu Tayman'ın yamna girdiler. Tayman'ın başına 3 el ateş eden saldırganlar, tuzla dışanya çıkarak, kendilerini bekleyen bir otomobille olay yerinden uzaklaştılar. Mustafa Kemal Tayman'ın 8 aylık hamile eşinin olay sonrası sinir krizleri geçirdiği ve uzun süre kendine gelemediği belirtildi. Tayman'ın Metris Cezaevi'nde 22 ay yattıktan sonra 1988'de tahliye olduğu öğrenildi. Galeri . Atölye Tekstilbank Sanat Galerisi 146 97 38 • 132 64 26 ÇOPERA) SANA1 tLAN TC MERSİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 989/517 Davaa Sparkasse Ulm vekili Av. Tfchm Sayın tarafından davalı Mersın Portakal Mah. 416 Sok. No: 6 adresinde ikamet etmekte iken adresi meçhul olan tzzet Küçükaynacı aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince: Davalı tzzet Kuçükaynacı'mn adresı yaptırılan zabıta tahkikatına göre meçhul olduğundan dava düekçesinin ve duruşma gunttnün kendisine ilanen tebliğ edildığinden bu kerre davanın 22.11.1990 tarihinde mvlracata kalması nedeni ile davacı vekilinin 21.12.1990 tarihli yenileme dilekçesı ile duruşma gününün ilanen tebliğıne karar verilmis olup karar geteğince: Yargılamanın bırakıldığı 7.6.1991 gunü saat 9'da davalı tzzet Küçukaynacı'mn dava ile ilgili delilleri ile birlikte duruşmada hazır bulunması, ya da kendisini bir vekille temsil ettırmesi, aksı takdirde yargılamanın gıyabında yapılıp karara bağlanacagı hususu davetıye yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 24657 İLAN TC ŞEREFLİKOÇHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO: 1987/228 Davacı Şerife Acarbaş'm davalılar Mevlüt Ahcı ve arkadaşlan aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında ahnan ara kararı gereğince; Davacı Şerife Acarbaş'ın mahkememize vermiş olduğu dilekçesinde Ş.Koçhisar ilçesi •fildızpınar Köyü'nde kain 104,229, 308,586, nolu parseller hakkında tapu iptali davası açmış olduğundan ve davalılar olan Süleyman oğlu Hasan Güney ile Mustafa oğlu Hasan Oüney'in haklarmda mahkememızce yapılan zabıta aracıhğı ile açık adreslerimeçhul olduğundan ilanen tebligat yoluna baş vurulmuştur. Mahkememizin duruşma günü olan 14.5.1991 günü saat 10'da mahkememizde yukanda ısımleri yazılı bulunan davalılann hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde yargılamanın HMUK'nın 509 ve 510. maddeleri gereğince yokluklannda yargılamanın yapılacağı ve karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.2.1991 Basın: 24658 ÇAHİT ATİLLA ATAR GÜRAYDIN Ozgun Baskı Resim Sergisi 4 Mayıs23 Mayıs Resim Sergisi AKA GÜNDÜZ TEMUR Resim Sergisi 831 Mayıs 1991 Abdi Ipekçi Cad. 48/1 Teşvikiye Teh 141 04 58 Fax: 146 67 68 27 Nısan 18 Mayıs Husrev Gersdc Cad 126 Tesvıkıye Tel 136 12 79 GüzelSanaBaraHazırUk Nnpetıye Aytar Cad Nıl Apl 24/6levent 169 80 14 Resırn Sergısı 6 Mayiâ 25 Mayıs Sağlık Sok Ûpera Han 43 16 (The Marmara Olell Y«m) Taksım 149 92 02 ALP BARTU GALtHlSl İÇMÎMARİ GRAFİK TEKŞTİL RESİM Kurs kayıilanmız baştamışiır. 34697753486630 Altıyol 7 28Ma\ısW°l 1!« 1800 fazargunkn dışuıda' Istıklafcaddesı 141 Be\oçlu Isanbu! Ttl \521t>"8 JfUÇKASANATGMERISI MURAT RECEVİK 7 Mdyıs S Hazıwn Eytam Cad 31/A • Maçka 140 80 23 EDİS TEZEL 3 l/rtw» IN UrtlA MATUBK KÜLTÜR MEftKEZI Sanat Galerisi 151 56 00/318287 KİLE &SM GALEÖSİ Resim Sergjsi BERİL ANILANMERT Seramik Sergisi 7 Mayıs 1 Hazıran İLAN ARAPGİR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1974/6 Karar No: 1989/3 Taraflar arasında nizalı Arapgir ilçesi, Pirali Haraç köyu Daltarla mevkiınde kain 453 nolu parselle ilgili olarak mahkememizde yapılan yargılaması sonunda; Davacılann sübut bulmayan davalannın reddi ile Arapgir ilçesi, PıraliHaraç kdyu, Daltarla mevkiınde kain 453 parsel numarah 2 Ha. 4000 m ! yüzölçümlu taşınmazın tutanakta delilsizliğı veçhile ve hisseleri nisbetmde davalılar Hatice Doğuşlu ve 8 arkadaşı adına tapuya tescıhne karac verilmis, verilen karar tum aramalara rağmen adresleri tespıt edılemeyen: Burhan Bölukbaşı, Davut kızı Hatice Doğuşlu, Mehmet oğlu A.Turan Bolükbaşı, Mehmet kızı Ayşe Bölukbaşı, Mehmet kızı Fatma Bölukbaşı, Mehmet kızı Zelıha Bolükbaşı, ö m e r evlatları Naciye ve Zekiye Bölukbaşı'lara tebliğ olunamamış, bu nedenle adlarma ilanen tebligat yapılmasına karar verilmıştir. Davanın reddı ile tespit gibi tescıline dair verilen hükün yukanda adı geçenlere karar tebliğı yerine kâım olmak üzere îlanen tebl.ğ olunur. Basın: 46905 İLAN T.C ANKARA ASLÎYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/200 Adresi meçhul davalılar: 1 Yusuf Doğru, Gölbaşı Kerestecisi KARS 2 Osman Eser, Şekercı Hacıbekir Cebeci Şubesi'nde görevli ANKARA 3 Fatih Uzunoğlu, Şekerci Hacıbekir Cebeci Şubesi'nde görevli ANKARA Davacı Bayındırlık ve lskân Bakanlığı vekili Av. Nükhet Anık tarafından davalılar, Yusuf Doğru ve arkadaşlan aleyhlerine mahkememize açılan tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Mahkememızden verilen 11.3.1991 tarih ve Esas: 1990/200, Karar: 1991/141 sayılı ılam ile Ankara Altındağ ilçesi, Birinci Bölge Tapu Sıcıl Mudurluğü SoKasol Mahallesi 3452 ada, 118 (8) parselde kayıt2 h davacı ıdarenin 585 m yuzölçumuzdeki bölumünun kamulaştınldığı, taşınmazda bu mıktara karşılık gelen davalılann tapuda kayıtlı pavlannın iptali ile bu miktar hissenin kamulaştıran davacı Hazine ıtdnıa lescılınf karaı \eıılmiştir. kdrar, adresı meçhul aavalüara tebhğ yenne geçmek uzere ilanen tebliğ olunur 5 4 1991 J L Basın. 24960 BURHAN UYGUR Resim Sergisi • 27 Nısan24 Mayıs G\R\\T1 Cevdet Pa^a Cad. No: 384 Bebek 165 74 96 f&ş&fâ^&Mieâi&S$&$iiMM& i( Wt<B MUSTAFA ASL1ER S \ \ \ T o\LERISI SOYAIİ SANAT GALERISI Buyukdere Cad No 38 Mecidıyeköy 175 09 10/20 Hat galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26 M e h m e t Resim Sergisi 6 27Mayıs 1991 11001800 (Pazargunlen dışmda ı G ü n e ş Yonca SENOL Takı Sergisi 6 Mayıs 18 Mayıs İ T A K I C A L E R I S I Vapur l>k«Wıı Sok No S OrtnkBy 1691911 Modern Sanat Galerisi ««»!> m Valıkonağ Caddesı No 117/2 Nısantaşı Isıanbul Tfel 130 39 80 L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog