Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 6 MAYIS 1991 Türkkuşu kuruluşu kuüandı ANKARA (AA) Türk Hava Kurumu'nun havacılık çalışmalannın yürütüldüğü Türkkuşu Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 56. yüdönümü dün Ankara'da düzenlenen törenle kutlandı. Etimesgut Türkkuşu Tesisleri'nde düzenlenen ve kalabahk bir seyirci topluluğunun izlediği törende çeşitli hava gösterileri yapılarak Türkkuşu'nun faaliyetleri tanıtıldı. Flama uçağı ve uçaklann restni geçişleriyle başlayan hava gösterilerinde daha sonra 3 M18 ucağıyla yangın söndürme ve 1 Husky uçağıyla ilaçlama gösterisi yapıldı. Eğitim Derneği İST ANBUL (AA) Üniversite öğretim üyelerinin girişimleri ve Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim BiHmleri bölümünün katkılarıyla "Eğitim Bilimleri Derneği" kuruldu. Dernek Başkanı Dr. Haluk Yavuzer yaptığı açıklamada demeğin amacının mesleği tanıtmak ve meslektaşlann haklarını savunmanın yanı sıra eğitimle ilgili çalışmalar da yapmak olduğunu kaydetti. Eğitim Bilimcileri Derneği'nin yönetim kurulu Dr. Haluk Yavuzer, Dr. Norma Razon, Dr. Ümit Davaslıgü, Dr. Nuray Sungur, Ilhami Fındıkçı, Banu Pekkaya ve Safiye Tüfekçiyaşar'dan oluşuyor. KENTUCKY'NİN ÜNLÜ AT YARIŞLARI ABD'nin Kentucky eyaleti kızarmış piliçleriyle olduğu kadar at yanşlanyla da ünlü. Louisville kentindeki Churchill Downs adı verilen hipodromda her yıl düzenlenen geleneksel Kentucky Derby at yanşlarının bu yılki 117.'sine biiyiik ilgi var. Louisvilleli yarış hastası Ernie Trent kendini bildi büeli bu' yarışları hiç kaçırmadığını anlaıarak "Hiç aksatmadan bu yıl tam 20. yanşı iztiyorum" dedi. (Fotoğraf: AFP) 5 ABD'nin ünlü eğA2UI1UUI1 | e n c e v e | t u m a r me rkezi Las Vegas'ta yapılıyor. Yarışma finalleri 17 mayıs gecesi diizenlenecek görkemli bir davetle açıklanacak. Kainat Giizeli Yanşması'nın favorileri arasında Fransız giizeli Mareva (sağdan ikinci) gösteriliyor. (Fotoğraf: AFP) B u yılki K a i n a t GÜIeU Y a n m a s ı HABERLERİN DEVAM 130 sığınmacı karantinada (Baştarafı 1. Sayfada) te paniğe gerek olmadığını ve hastakğın kontrol altma ahnacağını belirttiklerini söyledi. Askeri sözcü kamplarda bulunan ve su kaybı ile bağırsak bozukluğu gibi hastalık belirtilerini taşıyan 130 kişinin yakınlanndan tecrit edilerek tedavi altma alındıklarını kaydetti. Yetkili tüm vakaların kolera olduğunun henüz kesin olarak belirlenmediğini ancak belirtilerin bu yönde olduğunu vurguladı. Çukurca'daki muhabirimiz Ufuk Tekin'in perşembe günkü haberinde kamplardaki "salgın"a değinilerek, bir Türk doktorun, "fsbal deyip geçiyoruz. Ama çok kısa sürede öliimle sonuçlanan ishale başka bir ad koymak da mümkün, ama yasak. Ben de şu anda bu adı koyabilecek durumda değilim" şeklindeki sözlerine yer verilmişd. Bakan: 'Salgın yok' Sağlık Bakanı Şıvgın, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yıllık olağan toplantısına katılmak üzere dün Cenevre'ye gıttı. Şıvgın, hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cenevre'deki toplantıda, Irak'tan sınınnuza gelen yaklaşık 700 bin kişinin sorunlannı ve Türkiye^ nin aldığı önlemleri dile getireceklerini bildirdi. Halil Şıvgın, Irak'ın savaş sırasmda büyük bir tahribata uğradığım, bu nedenle hastanelerin yeterince kullanılamadığını, su ve kanalizasyon şebekelerinin birbirine kanşması sonucu bu ülkede salgın hastalık tehlikesi başgösterdiğini belirtti. Salgın hastalık tehlikesine karşı Dünya Sağlık Teşkilatı'nı daha önce uyardıklarını ifade eden Halil Şıvgın, Irak'ta son günlerde tifo ve kolera salgını görüldüğünü, ancak Türk sınırları içinde salgın hastalık tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmalarmı aralıksız sürdürdüklerini belirten Şıvgın, "Türkiye sınırları içinde salgın tehlikesi" şeklindeki haberlerin, Türk turizmini baltalamak için kasıtlı olarak çıkanldığını ifade etti. Cenevre'de yapılacak toplantıda, Irak'tan Türkiye'ye sığınan insanlann durumlannı içeren bir fotoğraf sergisi ve video bant hazırladıklannı bildiren Şıvgın, toplantıya katılan heyet yetkililerine bu konularda açıklamalarda bulunacaklannı ve yine bu amaçla Ingilizce olarak hazırlanan bir kitabı da ilgililere dağıtacaklannı söyledi. Kamplarda sağlık alarmı Hakkâri'den Ufuk Tekin'in bildirdiğine göre, kamplarda bulunan sığınmacılara yardımlar sürerken, kamplarda yaşanan çevre kirliliği ve bunun yol açtığı hastalıklar da kaygı yaratmaya devam ediyor. Hakkâri Valisi Şahabettin Harput'un verdiği bilgiye göre bölge halkı, sığınmacılara yardım için bankalardaki vadelivadesiz hesaplarını bozdurarak bugüne kadar toplanan 700 milyon lira çekti. Hakkâri'deki bankaların çoğu art arda gelen para talebini karşılayamaz duruma düştü. Yalmzca Hakkâri bölgesine yurtiçinden yapılan yardımlar, kamu kuruluşlannm sığınmacılara götürdüğü altyapı yatınmlarıyla birlikte 110 milyar lirayı buldu. Vali Harput, Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler'e, "Türkiye'nin yardımı yedi, çokulusln gücün yardımı ise bir. Bunun bilinmesinde ve dünyaya anlatılmasında yarar var" dedi. Çukurca, Üzümlü ve Işıkveren kamplannda çoğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı hastalıklardan ölen sığınmacı sayısının günde 15 dolayında olduğu bildirildi. Içme ve özellikle kullanma suyunun son derece yetersiz olması, fosseptik çukuru bulunmayan tuvaletlerin kullanılması gibi nedenler birçok hastalığın öncüsü oluyor. Uludere"nin Işıkveren, Hakkâri'nin Çukurca 49 nolu sınır taşı ve Üzümlü'deki kamplarda bulunan yuzbinlerce sığınmacı arasında ishal, en belirgin hastalık. Ishalli hastalann çoğu ile ilgili raporlarda, "bağırsak enfeksiyonu" deyişi geçiyor. Türkiyede süren uygulamalar nedeniyle tifo, dizanteri ve kolera tipi bütün hastahklara "bağırsak enfeksiyonu" kaydının düşülme si nedeniyle bu hastalığın gerçek tanımı "kolera" diye yazılmıyor. Bölgede görev yapan bir sağhk görevlisi, "tshal yaygın mı?" sorusuna, "Kampın en temiz 50 kişisinden biri herhalde benim. Ama ben de ishal oldum" yanıtını verdi. ÖSS birincisi Bıırsa'dan lü (Yalova Lisesi, 198.158), 5Mehmet Kürsat Demirkol (Aydın Lisesi, 198.123), 6 Hakan Uysal (İzmir Atatürk Lisesi, 197.626), 7 Onur Özkan (Kocaeli Anadolu Lisesi, 197.594), 8 Altan Odabaşıoglu (Meram Anadolu Lisesi, 197.450), 9 Erdal Kılıçaslan (Inegöl Lisesi, 196.964), 10 Tolga Etgü (İzmir Özel Yamanlar Fen Lisesi, 196.639)" Tokcr'in açıklamasına göre 1991 ÖSS'ye ilişkin bazı sayısal bilgiler de şöyle: " ÖSS'ye başvuran 738 bin 955 adaydan 718 bin 23'ü sınava girdi, bu adaylardan 105 puan ve üstünde alan 493 bin 31'i sınavı kazandı. ÖSS'de en yüksek puan 199.287, en düşük puan 69.396 oldu. 693 aday, sayısal ve sözel puanlarının her ikisi de 0.5'in altmda olduğundan degerlendirmeye alınmadı. 40 adayın sınavı da çeşitli nedenlerden iptal edildi. Sözel testte, ortalama 35.02, sayısal testte ise ortalama 0.67 soru yapıldı. Geçen yıl sözel ortalaması 34.10, sayısal ortalaması 10.47'ydi. (Baştarafı 1, Sayfada) Giineşli hava korkusu ÖzaPın uçağma ilaçlama Özal, eşi, bakan ve milletvekillerinin bulunduğu bölümde de uygulandığı öğrenildi. Bu uygulamanın ön bölümden kayda değer bir tepkiye yol açmadığı anlaşıldı. AA'nm haberine göre ilaçlamayı yapan görevliler, Yeni Zelanda'da başka ülkelerdeki birçok böcek türü bulunınadığı fç'in ve tarım ürünlerini korumak amacıyla bu işlemin dünyanın her yerinden gelen uçakİara ve devlet başkanlarının uçaklarına uygulandığını söylediler. Bir yetkili, "Daha önce tngiltere Kraliçesi Elizabeth geldiğinde de aynı şeyi yaptık" dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı özal ve beraberindeki heyetin kalacağı Park Royal Oteli'ne geIindiğinde, otelin önünde biriken ve ellerinde Yunan bayraklan bulunan Yunanh ve Rumlann oluşturduğu yaklaşık 100 kişilik bir grubun, "Kuveyt'ten önce Kıbrıs vardı" ve "Türk askeri Kıbns'tan dışan" gibi slogan ve pankartlarla gösteri yaptıklan görüldü. O sırada otelin önüne gelen Türk basın mensuplan bu gösteriyi fotoğraflamaya çahşırken, Sabah muhabiri Olay Tan saldınya uğradı ve bir yumruk yedi. Bu olaydan sonra güvenlik kuvvetleri göstericilerin dağılmasını sağladı. Cumhurbaşkanı özal, daha sonra otelde istirahate çekildi. özal, bugün VVellington'daki Atatürk Aıutı'nı ve Yeni Zelanda Parlamentosu'nu ziyaret edecek, iktidar ve muhalefet liderleriyle birer görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Ozal'a Yeni Zelanda'daki ekonomik gelişmeler (Baştaraft 1. Sayfada) özal, Yeni Zelanda'da Genel V i Catherine Tizard tarafından karşılandı. (Fotoğraf: Reuter) W ve özelleştirme çalışmalarıyla ilgili bir de brifing verilecek. özal, akşam da Yeni Zelanda Genel Valisi Bayan Catherine Tizard'ın, onuruna vereceği davete katılacak. AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı özal ve Türk heyeti, önceki gece Singapur'dan aynlmadan önce Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Yüksel Söylemez, Türk heyeti için Oriental Hotel'de bir resepsiyon verdi. Resepsiyonda Singapur'un Nus Korosu Türkçe iki şarkı söyledi. Ispanya'da yapılan Dünya Pastacılar Şampiyonası'nda birinci olan ve Singapur'daki Pan Pasifik Oteli'nin baş aşçısı Serdar Yener, Cumhurbaşkanı özal'a çikolatadan yaptığı bir büstünü hediye etti. Büstü çok beğenen ve Türkiye'ye götüreceğini belirten Özal, "Biziıntorunlarbunu görmesin. bunu yerler" diye konuştu. Cumhurbaşkanı özal, resepsiyondan sonra Türk işadamla Yüzde 7 enflasyonla mücadele n ve basın mensuplarıyla yaptı kullanılması durumunda daha ğı sohbette, bürokrasiyi azalt fazla istihdam yaratılabileceğimak için ellerinden geleni yap ni vurgulayan Özal, kaynakları tıklarını, ancak bunda tam ba doğru yerde kullanmak gerektişan sağlayamadıklannı anlattı. ğini bildirerek "Biz bunu yüzde Türkiye'de müfettişlik mües 6070 yapabildik. Ama eskiden sesesinin bürokratik işlemleri yüzde 10 bile değildi" diye koyavaşlattığmı ve daha alt kade nuştu. melerdeki memurlara yetki veIşçiişveren ilişkilerine de derilmesi gerektiğini söyleyen ğinen Turgut özal, artık bu iki Cumhurbaşkanı, memurlara grup arasmdaki Uişkinin menfayetki verilirse suiistimal de ola atlerin çatışması değil, menfaatbileceğini, ancak bu gerekçeyle lerin birleşmesi haline geldiğini yetki vermekten kaçınılmaması söyledi. gerektiğini söyledi. özal, "Grev yapüm kazandım özal, "itimadın esas, şüphe diyemezsiniz. Burada diyalektik nin ise istisnai olması gerektiği mantık çalışmaz. Grev veya loni" bildirdi. kavt yapılan işyeri ya el değiştiTürkiye'de serbest piyasa dü rir ya da batar" diye konuştu. zenini oturtmaya çalıştıklarını Grevde olan THY'nin bundan anlatan Cumhurbaşkanı, Kamu sonra uçak siparişlerinin birçotktisadi Teşekküllerinin "devri ğundan vazgeçmek zorunda kani tamamladıgım" kaydederek . lacağını söyleyen özal, 38) B, 39) c, 40) D, 4i) c, 42) 2. ALPARSLAN GÜNEY (İZMİR BORNOVA ANADOLU LÎSESt) s l "Bunlan elden çıkarmak lazım. THY'nin, müşterilerini kaybet B, 43) A, 44) D, 45) A, 46) A, Icabında çıkaramıyorsanız, ka miş olduğunu bildirdi. 47) D, 48) C, 49) B, 50) C. patır gidersiniz" dedi. Özal, Ulaştırma Bakanı CenKlT'lere verilen lüzumsuz pa giz Tuncer'in yerinde olsa, HA TEST2 tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) öğrenci tronik Bölümü'nde okuyor. ralann başka şeyleri teşvik için VAŞ'ı kapatacağını da söyledi. 1) C, 2) A, 3) D, 4) D, 5) A, 6) B, 7) D, 8) C, 9) D, 10) C, 11) Seçme ve Yerleştirme Birinci Basamak Sınavı'nın Alparslan Güney, bu yıl ilk kez dersaneye gitD, 12) B, 13) D, 14) C, 15) A, Türkiye ikincisi Alparslan Güney, (izmir Bornova meye karar verdiğinde konunun bu yüzünü de YENİ ZELANDA'DAN NOTLAR 16) B, 17) A, 18) C, 19) C, 20) Anadolu Lisesi) kendisine göre "sürpriz" olma görmek istemiş. Türkiye ikincisi olduğunu dersanede öğrenen Alparslan oldukça rahat görüB, 21) A, 22) B, 23) B, 24) A, yan sonuca ulaştı. "Başanlı bir öğrenciyim" diyor Güney gittiği nüyor: 25) B, 26) C, 27) B, 28) D, 29) A, 30) C, 31) B, 32) B, 33) A, dersanenin müdUr odasında gazetecilerin soru"Dereceye gireceğimi umuyordum, pek sürp34) A, 35) B, 36) C, 37) A, 38) larını yanıtlarken. Alparslan Güney, öğretmen riz olmadı. Zaten başanlı bir öğrenciyim. tçimanne ve babanın iki çocuğundan birisi. öğrenim den geldiği gibi ders çalışınm. Ders calışma gibi bankasım cıddi biçimde eleştirenler de var. Şimdi iktidarda olan Muhafazakâr Millı C, 39) B, 40) A, 41) B, 42) D, OSMAN ULAGAY Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek Parti'nin bayan Maliye Bakanı Ruth Ric 43) D, 44) A, 45) D, 46) D, 47) yaşamı başarılarla dolu. Bir dizi "takdir" ve özel bir kaygım hiç olmadı. Yani bazen hiç ça"teşekkür" belgesi var. Bornova Anadolu Lisesi lışmadığım da olur, bazen 5 saat cahştığım da. WELLINGTONYENt ZELANDA tutan ve Yeni Zelanda Doları'nın aşırı de hardson, Roger Douglas'ın açtığı bayrağı D, 48) D, 49) A, 50) D. Matematik Bölümü 6/B'de okuyor. Güney'e göre Bu yıl ilk kez dersaneye geldim. Başanlı bir döCumhurbaşkanı Özal'ın AsyaPasifik gezi ğerlenmesine neden olan merkez bankası daha ileri hedeflere götürmeye kararlı göbaşarı, ailesinden geliyor. Baba Zekeriya Güney, nem geçirdim." sinde2.7 milyon nüfuslu ada ülkesi Singa nın, bu tutumuyla ekonomik büyumeye ola rünüyor. Bayan Richardson ve genç ekibiDEÜ Buca Eğitim Fakültesi Matematik Bölüpur'dan sonraki durağımız 3.3 milyon nü nak tanımadığı ileri sürülüyor ve bu nedenle ne "Jilet Çetesi" deniyor. Bu ekibin kamu mü'nde öğretim görevlisi. Anne Şemsigül Güney fuslu ada Ulkesi Yeni Zelanda. Kişi başına merkez bankası eleştiriliyor. harcamalarını jilet gibi kesmeye kararlı gö (Baştarafı 1. Sayfada) Alparslan Güney, futbol ve voleybol oynamakmilli geliri 12 bin dolar dolayında olan YeYeni Zelanda'da "büyüme özlemi"ni an rünmesi ve ayrıca işçi sendikalarınm gücü netilen tarikatla Carola'nm bağ de aynı okulun fizik bölümünde öğretim görev tan hoşlandığını söylüyor. Aynı zamanda resim ni Zelanda, son bir yıl içinde Türkiye'nin lamak için son beş altı yılın ekonomik bü nü kıracak yeni bir yasanın çıkartılmak üze lantısı uzun yıllardır gündemde. lisi. Alparslan Güney, ağabeyinin de başanlı ol yapmaktan da zevk aldığını vurguluyor. Alpars1 de ilgisini çekebüecek bir "merkez bankası yüme performansına bakmak gerekiyor. Ye re olması, onlara bu unvanın yakıştırılma25 yaşındaki Carola, adını ilk duğunu belirtiyor. Büyük kardeş Tolga Güney lan Güney'in amacı da ağabeyi Tolga gibi Bilin başarısımn uluslararası olduğunu söylüyor kpnt'te okumak. Ancak Alparslan, endüstri müolayı" ve enflasyonla mücadele deneyi ya ni Zelanda tşçi Partisi'nin atak Maliye Ba sına neden olmuş. kez duyurduğu 1982 yılından ve jıyor. kanı Roger Douglas'm 1984'te başlattığı id Yeni Zelanda'da son beş altı yılda yaşa Almanya'da katıldığı Eurovision Alparslan. İki yıl önce Almanya'da yapılan ma hendisi olmayı istiyor. 2. sınavda da başarılı olaYeni Zelanda'da geçen yıl şubat başmda dialı "piyasa ekonomisine geçiş" deneyi, ül nan tüm bu deneylerin ve uygulamaların Şarkı Yarışması'ndan bu yana tematik olimpiyatlannda dünya üçüncüsü olmuş cağını vurguluyor Güney, ilk sıralarda yer almak çıkartılan bir yasayla merkez bankası ko kede bazı olumlu gelişmeler sağlamış, ama Cumhurbaşkanı Özal'ın bir hayli ilgisini çe ısveç'i kendisine aşknefret iliş Tolga, şu anda Bilkent Üniversitesi Elektrik Elek onun için yine "sürpriz" olmayacak. numundaki Rezerv Bankası tam bağımsız ekonomiyi büyütmemiş. Son beş yılda or keceğini düşünmek mümkün. Yeni Zelan kisiyle bağlayan, son derece lığa kavuşturulmuş. Yeni Zelanda'da mer talama büyüme hızı yalnızca yüzde 0.3. Bü da gezisinden sonra Saym özal'ın sık sık Ye sempatik ve türü içinde hayli 3. SAADET ÇETİNKAYA (İST. AMERİKAN ROBERT LİSESt) kez bankasına bağımsızhk getiren yasa ay yüme hızı düşerken ülkede işsizlik de art ni Zelanda örneğinden söz etmesi bence hiç güçlü sayılan bir şarkıcı. tlk zamanlarda tsveçlilerin, sempatik nı zamanda merkez bankasının tek hedefi mış ve Roger Douglas'ı maliye bakanlığın de uzak bir ihtimal değil. nin "fiyat istikrannı sağlamak" olduğunu dan uzaklaştıran Işçi Partisi, buna karşın Yeni Zelanda örneği, Türkiye'den çok tutumu nedeniyle ülkenin masda belirtmiş. Hatta bununla da kalmayıp fi geçen yılın sonlarında ağır bir seçim yenil farkh yapıdaki bu ülkede de enflasyonla kotu haline getirdiği sanatçı, yat istikrarının adırıı da koymuş. Yasaya gö gisiyle iktidara veda etmek zorunda kalmış. mücadelenin politik faturasının ağır olabi 1980'lerin ortasına doğru koyu tstanbul Haber Servisi öğrenci Seçme Sı nomi bölümıerı olduğunu belirten Saadet Çetinre merkez bankası, yani Rezerv Bankası yileceğini gösteriyor. Nitekim iktidar koltu muhafazakâr "Livets Ord" ta navı (ÖSS) Türkiye üçüncüsü Amerikan Robert kaya, ikinci basamak sınavlanna kadar düzenli rikatınm üyesi olunca hayli zor Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Saadet Çeıinkaya, ders çalışmayı sürdüreceğini ve yine başan kane yüzde 0 ile yüzde 2 arasında kalan bir Bir zamanlar "Pasifik bölgesinin ğuna daha yeni ısınmaya başlayan Milli Parenflasyon oranını tutturmak zorunda. Ger Polonyası" diye anılan Yeni Zelanda'yı ye ti'nin seçmen desteği şimdiden erimiş du bir dönem yaşadı. Carola'nm ta başansım düzenli ders çalışmaya borçlu olduğu zanacağına inandığını söyledi. çekleşen fiyat artışları, uygulamanın otur ni bir Hong Kong'a dönüştürmeyi amaçla rumda. Bayan Richardson ve "jilet çetesi" rikat ile bağlantısı devam ediyor. nu belirterek amacının işletme ve ekonomi alanKızlannın başansıyla gunırlandıklarını ve çok masmdan sonra 1992'den itibaren bu limiekonomik eylemlerini sürdürürse bakalım Ama şarkıcı kendisi için ciddi larında eğitim görmek olduğunu söyledi. mutlu olduklannı açıklayan Göztepe SSK Hassorunlar yaratan dinsel propatin dışına çıkarsa Rezerv Bankası başkanı dığı söylenen Roger Douglas, büyüme ve is sonları ne olacak? Heyecanla bekledikleri sınav sonuçlarmı, ilk tanesi Nöroloji Servisi doktorlarından Mehmet tihdam cephesindeki başarısızhğı reformlaganda yönünden uzak durarak, sorumlu tutulacak. rın tam olarak yapılamamasına bağhyor. Yeni Zelanda'da enflasyonu yıllık yüzde zamanmın hemen tümünü mü kez gazetemizden öğrenen Çetinkaya ailesinin Çı Çetinkaya ve eşi Altınay Çetinkaya, çocuklarırağan Müvezzi Caddesi 9/9 numaradaki evleri, nın iyi bir eğitim görebilmeleri ve başanlı olmaBir yıllık uygulamanın sonuçları çok Yüksek ücret artışlarının, refah devleti har 7'den yüzde 0 ile yüzde 2 oranına indirmek âdeta bir bayram yerine döndü. unıut verici. 1989 sonunda yüzde 7.2 olan camalarının ve süregelen bütçe açıklannın, için hükümetten bu riski alabilmiş. Baka zikle uğraşarak geçiriyor. ları için her zaman kendilerine destek olmaya Üsküdar Özel Fen Lisesi'nde okuyan kardeşi özen gösterdiklerini ve güvenlerinin sonsuz olenflasyon 1990 sonunda yüzde 4.9'a inmiş. enflasyon cephesinde sağlanan başannın lım aylık enflasyonun yüzde 5'leri aştığı Carola'mn üyesi bulunduğu Yeni Zelanda'da son 15 yılın enflasyon or büyüme cephesindeki başanyla tamamlan Türkiye'de hükümet nelere cesaret edecek tarikat Yehova Şahitleri gibi, ev tlker'le birlikte sınavlara giren faadet Çetinka duklannı ifade ettiler. talamasının yüzde 13 olduğu anımsandığın masını engellediği belirtiliyor. Bir yandan tir? lilik öncesi cinsel ilişkiyi, kürtajı ya, evde birlikte ders çalışmalarının yanı sıra hada başannın boyutları daha iyi anlaşılabi "sıkı para" politikası izlenirken diğer yan Bu son soruya cevap olabilecek ipuçları yasakhyor ve örneğin çocukla zırlık kurslarına gittiğini, sınav sonrasında ilk Bu arada Saadet Çetinkaya'mn öğrencisi olduliyor. dan "gevşek maliye" politikasının sürmesi nı bu gezide henüz alamadık. Gezi bitene rın dayak da dahil sıkı bir aile 10'a girmeyi beklediğini, ancak üçüncü olması ğu Modern Eğitim Fen Dersanesi de (MEF) ÖSS Ne var ki enflasyon cephesinde görevini faiz oranlarını yukarı çekerek büyümeyi sı kadar bu konuda bir fikir sahibi olacağımı sevgisiyle yetiştirilmesi gerekti mn kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. tlk ter üçüncüsüne 15 milyon liralık başarı ödülü vercihlerinin Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Eko me kararı aldıklarını açıklaciı. ğini öne sürüyor. yapmaya çalışan ve iyi sonuç alan merkez nırlayıcı bir etki yapmış. umuyorum. Fosseptik olmayan kamplardaki tuvalet alanları bir süre önce yakıldı. Bölgede sağlıkla ilgili çevreler, "Uzun güneşli bavalar sürerse salgın bir felaket halini alabilir" diyorlar. Bu arada Işıkveren'de ve Çukurca 49 nolu sınır taşının bulunduğu kamplarda büyük fosseptik çukurlan açılarak tuvalet yapırmna başlandı. Ancak bu olanaktan çok az sığınmacının yararlanabildiğine dikkat çekiliyor. Plastik şişeler, karton kutular, uçak ve helikopterlerden atılan gıda paketlerinin dağılması ve özellikle açığa akan tuvaletler yüzünden kesif ve kötü bir kokuyla kendisini belli eden kirlenmenin önlenmesinin, sığınmacılar Türkiye'den ve smır boylarından ayrılmadan olanaksız olduğu vurgulanıyor. Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler, insan sağlığını çok kötü etkileyen çevresel kirlenmenin durdurulmasmın bile çok zor 1. ENA1NÇ ÇAKffiOĞLU (BURSA ATATÜRK LİSESİ) olacağını vurgularken "Buraya diinyanın doktoru, çevrecisi de gelse avuç içi kadar yerde 125 bin kişi her yanı kirletir, bozar. Tek çözüm bu insanlann evleriDaha geniş olanaklarla eğitim ve öğrenim göKUTLU ESENDEMtR ne dönmesidir" dedi. . ren özel kolej ve Anadolu liseleri öğrencilerinin BURSA ÖS sınavında 141 net doğru ve arasından sjynlarak şampiyon olan öğrenci, öğbuna karşılık elde ettiği 199.287 puanla Türkıye renci Yerkştirme Smavı'nda Bilkent Üniversitebirinciliğini kazanan Bursa Atatürk Lisesi öğren si Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazanmacisi tnanç Çakıroğlu (17), böylesi büyük bir ba yı hedeflediğini belirtiyor. Tan Dersanesi Müdürü şarı beklemediğini, ancak ilk yüz öğrenci arası Ergin Kayan, dersanelerine öğrenci almak için na girmek için çalıştığını söyledi. öğretmen an yaptıkları yeterlilik sınavında lnanç'ın oldukça ne ve babanın çocuğu olan Çakıroğlu, planlı ça dikkat çektiğini anlatarak böyle bir başanyı dohşmanın, planlı ve programh yürümenin kendi ğal karşıladıklarını söylüyor. Anne Uysal Çakıroğlu, oğlunun elde ettiği basine Türkiye birinciliğini kazandırdığını söylüyor. "Cumhuriyet gazetesinin ve cumartesi günü ya şanyla "diinyanın en mutlu insanı" olduğunu ifaANKARA (Cumhuriyet Bfi yımladıgınız Bilim Teknik derginizin iyi bir de ediyor. "Sınavda iyi bir derece almasım bekrosu) Devlet parasız yatılı ve okuruyum" diyen Inanç, anne ve babasına göre liyorduk. Ancak birinci olacağını tahmin etmibursluluk ortaokul son sınıflar "Biraz duygusal ve hassas." Ama bu, mantığı yorduk doğrusu. tnanç, küçüklüğünden bu yasınavı dün yapıldı. Yaklaşık 290 nm önüne geçmemiş. na okumaya çok tnerakh. Eşim coğrafya öğretbin öğrencinin katıldığı sınavda meni, ben de sosyal bilgiler. tnanç'ın başansına iki test uygulandı ve öğrencileAtatürk Lisesi 11MatematikC sımfı öğrencisi fazla katkımız olmadı. Eşimle birlikte sordnğn re 50 sözel, 50 sayısal olmak înanç Çakıroğlu, Türkiye şampiyonu olduğunu, sorulara mantıklı yanıtlar vermeye çalışbk" diüzere 100 soru vöneltildi. ek öğrenim gördüğü Tan Dersanesi'nde öğrendi. ye konuşuyor. 5 Mayıs 1991 devlet parasız Arkadaşlarmm, "En büyük tnanç" sloganları ve tnanç Çakıroğlu'na üniversite sınavlanna kayatıhlık ve bursluluk ortaokul alkışları arasında sorularırruzı yanıtlayan Çakı tılacak öğrencilere önerilerini soruyoruz. Yanıtı son sınıflar sınavı sorulannın roğlu'nun annesi Uysal Çakıroğlu, kendi okulun şöyle: cevap anahtarı şöyle: da sosyal bilgiler öğretmeni, babası Ömer Çakı"Arkadaşlanm sınav maratonu süresince kenroğlu da Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Li dilerine fazla yüklenmemeli; bilinçü ve eksik yönTEST1 sesi'nde coğrafya öğretmenliği yapıyor. Inanç, an lerini görerek çalışmalılar. Programh çalışüktan 1) B, 2) C, 3) C, 4) A, 5) D, ne ve babasının öğretmen olmasının, başansım sonra eve kapanmaya ve eğlenceden fedakflriık 6) D, 7) A, 8) D, 9) A, 10) D, etkilemediğini belirterek "Çünkü onlar sosyal bi etmeye hiç mi hiç gerek yok. Ben hiçbir zaman 11) C, 12) B, 13) D, 14) A, 15) limlerle, bense fen bilimleriyle ilgileniyordum" eve kapanıp devamlı ders çalışan öğrencilerden B, 16) D, 17) C, 18) A, 19) B, diye konuşuyor. Înanç, iyi bir gazete ve kitap olmadım. Her şeyimi düzenli olarak yerine ge20) C, 21) B, 22) D, 23) B, 24) okuru. Son okuduğu kitap, gazeteci Bekir Coş tirdim. Kendime ders konusunda fazla yüklenA, 25) C, 26) D, 27) C, 28) B, knn'un, "Dövlet." tnanç, iyi bir pop ve klasik medim. Başanmın sırrı ve arkadaşlaruna önereceğim şeyler bunlar." 29) C, 30) D, 31) C, 32) B, 33) müzik dinleyicisi. Puan ortalamalanna göre en başanlı 01er sırasıyla tzmir, Istanbul, Bursa, Çanakkale, Aydın, Denizli, Antalya ve Kocaeli oldu. Puan ortalamasına göre en başansız il Hakkâri. Hakkâri'den sonraki başansız iller de hep Güneydoğu ve Doğu bölgesinden. Bunlar Şırnak, Van, Kars, Mardin. Adaylann yüzde 34.2'sinin kız, yüzde 71.4'üniin erkek olduğu sınavda, geçen yıllarda olduğu gibi kız adaylar daha başanlı oldu. Kız adaylann yüzde 71.4'ü, erkek adaylann ise yüzde 67.3'ü sınav kazandı. Sınava giren 191 özürlü adaydan 173'ü başanlı oldu." Toker, ÖSS sonuç belgelerinin adaylann adreslerine postalanma işlemlerine bugün başlanacağını ve postalama işlemlerinin 20 mayısta bitmiş olacağını söyledi. Sonuçlar bugün ayrıca Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkaracağı "Sınav Sonuç Gazetesi" ile duyurulacak. 16 Haziran 1991'de yapılacak ikinci basamak smavına, birinci basamağı kazanan 447 bin 385 aday ile 1989 ve 1990'da ÖSS'yi kazandığı için 1991 ÖYS'ye girme hakkına sahip 23 bin 111 ve ge çen yıllarda ÖSS'yi kazanıp bu yıl sadece ÖYS'ye girmek için başvuran 136 bin 862 aday olmak üzere toplam 607 bin 358 öğrenci katılacak. Basın toplantısının sonunda gazetecilerin sınav sisteminde düşunülen değişikliğe ilişkin sorularını yanıtlayan Toker, "Sınavsız üniversiteye girme diye bir şeyi şimdilik düşünemiyoruz" diye konuştu. Lisenin bütün sınıflannda birinci basamak benzeri sınav yapılmasını öngören sistem üzerinde de çalışmalann sürdüğünü vurgulayan Toker, "Bu sisteme olumlu ve olumsuz eleştiriler geldi. Sistem degişikliğinin özüne dair eleştiri ise yok. En büyük kaygı, lise birinci ve ikinci sınıfta sınav uygulanmasının daha çok dershanelere gitmeyi teşvik edeceği ve velilere yük getireceği seklinde. Şu anda bu konuda alınmış bir karar da yok, çalışmalar sürüyor" biçiminde konuştu. Toker, bir başka soru üzerine de önümüzdeki yıldan başlayarak Lise Mezunlarına Meslek Edindirme Projesi (LİMME) mezunlarına da sınavda ek puan verilmesi uygulamasına geçilebileceğini kaydetti. 'Programh çalışmak yeterli' 290 bin öğrenci terledi 'Bazen hiç ders çahşmadığım olur' Isveçli 'Başanmı düzenli olmaya borçluyum'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog