Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 BORSA NOTLARI (Ya da haftanın incileri) EKONOMİ ABDURRAHMAN YILDIRIM BEKLAM B orsacı anaoğul Semra ve Efe uzal, geçen hafta başında hayatlannda yeni bir sayfa açtılar. Ana, resmen siyasete soyundu ve aylardır kamuoyunu meşgul eden iktidar partisi ANAP'ın İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi. Banker oğul Efe de dünyaevıne gırdi ve Avrupa'nın yolunu tuttu. Borsaya bu kadar yakın birisinin siyasi merdivenleri çıkmaya başlaması, borsa için önemliydi. 11 günlük bayram tatilinden sonra düşüşe başlayan seanslar da kötü gidişi kırmak için iyi bir fırsattı. Bu hevesle pazartesi günü seansa başlayan "hava aldı." Hisse senetleri soluksuz düştü. Seans bittiğinde bileşik endeks yüzde 6.3, sanayi endeksi yüz toplantısı"nı "icraatın için si olan tek borsayız. Kendi de 9.1 oranında değer kaybet den"e benzetti. Aracı üyelerin üyesini belirleyemeyen dünyati. Hisselerin çıkışını bekleyip "seans" ile haberleşmesinde nın tek borsasıyız." "hevesleri kursağında ve de ortaya çtkan güçlüklere değiDaha sonra, borsanın 'ağazararları yanlarına" kalanlar, nirken âdeta bir "telefon sı' olarak tanınan Emin Erespri yeteneklerini kullandılar: koleksiyonuna" sahip olduk tem, elinden bırakmadığı tes"Bu kötü gidişi durduracağı larını belirten Döşlüoğlu, ko pihi ile kürsüye çıktı ve Deviçin Semra Hanım'ın şerefine şullar elvermediği halde bor let Bakanı Güneş Taner'in fazbu akşam şampanya patlata sa bankerliği belgesi veren la işlem hacmini gerçekleşticaktık, ama Efe abimizin yok SPK'ya şu sözleriyle serzeniş ren aracı üyelere plaket verilluğu bunu engeltedi. Efe abi te bulundu: "SPK perşembe diği törendeki konuşmasını mizi çok aradık. Dönüp alırsa leri (Kurulun toplandığı gün) .anımsattı. "Bakan, 'Endeks 10 yine yükselir." Zeynep Kâmil gibi çalışıyor. bin olacak' dediğinde rakı boğazıma tıkandı" diyen Emin Düşüşün aynı hızıyla sürdü Sürekli doğuruyor." ğü salı günü borsacılar seanSıra Mustafa Yılmaz'ın Ertem, "Şimdi fiyatlar yerde şı tamamladıktan sonra "incilerine" gelmişti. "SPK bi sürünüyor, gelsin de yapsın İMKB'nin genel kuruluna ka zi kapatıyor. Bizi savunacak bakayım endeksi 10 bin. Götıldılar. Genel kurulun ilk bir kurum yok. Kurulması dü reyim onu" dedi. Ertem, bor"incisi" divan kâtipliklerinin şünülen aracı kurumlar birliği saya bina bulunması konubelirlenmesinde ortaya çıktı. nin herhangi bir şekilde yatı sunda devlet tarafmdan desKimse divan kâtibi olmak iste rımı olmayacak. Sanki Topha tek verilmediğini beljrtirken, miyordu. İMKB Başkanı Ya ne'yi güzelleştirme derneği gi "Biz zaten 93 muhaciri gibi man Törüner "demokratik" bir bi çalışacak. Biz rekorlar bor sokakta kalmışız" deyişini şekilde devreye girerek sahte sasıyız. İşlem gören hisse se kullandı. Çukurova tazmin fonuna mu nedinden daha çok aracı üyeGenel kurul kulislerinde en halifliği ile tanınan Yapı Kredi Bankası'nın Menkul Kıymetler Müdürü Mehmet Ali Alkan'ı ve en çok işlem hacmini gerçekleştirmeye başlayan Çarşı ugünlerde bankerliğe soyunanlar çoğunlukta Menkul Değerler'in Yönetim bulunuyor, ama tersini yapanlar da var. Borsanın Kurulu Başkanı Bahattin Deen fazla işlem hacmini gerçekleştîren aracı üyeferi mir'i divan kâtipliklerine arasında bulunan Yener Kaya, "siyasete "atadı" ve "Herhalde bunlan soyunacağtm" açıkladı. onaylarsınız" dedi. Genel kurul üyelerinden ilk Yener Kaya, "Siyasi alanda borsantn ve sermaye konuşmayı Borsa Bankerleri "iyasastmn bir savunucuya ihtlyacı var. Ben de Derneği Başkanı Zeki Döşlüi.una 8Oyunuyorum. Eğer seçlmler erkene oğlu yaptı. Hicivli konuşmasıyaltnmazsa ve normal zamanında yapılırsa adaylığımı la genel kurulu renklendiren koyacağım"dedi. Döşlüoğlu, Törüner'in her ay Kaya'nın gireceği parti ise DYP. a/acı üyelerle yaptığı "diyalog Endeks düşerse ne olur? Derimod kendini arz ediyor D Türkiye nasıl tanıtılacak? DUNYASI 6 MAYIS 1991 Kaya siyasete soyunuyor B çok konuşulan konu, ticari bankalann İMKB yönetim kurulu üyeliği seçimiydi. Genel kurulda adayların belirlenmesinden sonra Başkan Törüner, "demokratik" bir konuşma yaptı ve sanki adaylardan b'ırini tarif ett'ı, "sadece adını söylemediği kaldı." Sonuç, Demirbank Genel Müdürü Halit Cıngıllıoğlu'nun üç aday arasından ezici bir çoğunlukla yönetim kuruluna girmesi oldu. Geçen yılki genel kurulda komisyoncuları temsilen yönetim kurulu üyesi seçiminde büyük çekişme olmuş ve borsa başkanının desteklediği belirtilen aday bir oy farkla seçilmişt'ı. Borsa başkanının genel kurulda böyle bir konuşma yapması ve Cıngıllıoğlu'nu "seçin" mesajını vermesi, kulislerde "kiracının ev sahibine bir desteği" olarak yorumlandı. Bu yorumu getiren, Törüner'in Cıngıllıoğlu'nun Boğazdaki evinde kirada oturduğuna dikkati çektiler. Denetim kurulu üyeliği ne de başkanın desteklediği belirtilen Aygün Mutluay girdi. Kulisler sürerken başkan hem yönetim kurulunda hem de denetim kurulunda kendisipi sağlama almıştı. eri sektörünün öncü kuruluşu ve piyasada deri giyim eşyalanyla tanınan Derimod, 25 mayısta halka açılıyor. 1990 bilançosuna göre 5 milyar ödenmiş sermayesine karştlık 8.403 milyon liralık net kâr sağlayan Derimod'un bir hissesi 16 bin liradan satışa sunulacak. Derimod'un bu fiyat üzerinden cari oranı (dönen varlıklarının kısa vadeli borçlara oranı) 1.2, fiyat/kazanç oranı 952, piyasa değeri/defter değeri 4.0 oluyor. Yeniden değerleme fonunda 4.182 milyon lira, yedek akçelerinde 2.298 milyon lira bulunan Derimod, halka açılmadan sonra sermaye arttınmına gıdecek ve toplanan fonlar sermayeye eklenecek. Hükümet Türkiye'nin dış ülkelerde tanıtımı için uzun süren araştırma ve planlama çahşmalarını tamamladıktan sonra bu konuda faaliyet göstermek amacında olduğunu bir başvuruyla beyan eden ajanslar arasından üç tanesini seçti. Reklamevi/Young and Rubicam, Japonya ve Iskandinav ülkelerinde, Cenajans Grey Belçika, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg'da, Pars McCann de lngiltere, Almanya, Ispanya ve Italya'da Türkiye'yi tanıtacak. Öte yandan hükümet ABD'de Hill and Knorton adlı bir halkla ilişkiler ajansıyla da temasını sürdürüyor. Resmi yetkililer, söz konusu 3 ajansın hangi kriterlere göre nasıl seçildiği konusunda herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Coğrafi bir işbölümünün nedeni kesinliklebilinmiyor. Daha da önemli olan söz konusu 3 ajansın herhangi bir şekilde eşgüdümlü bir çahşmaya girmemiş olması. Dolayısıyla Türkiye'nin tamtım stratejisi Japonya, ABD ve Fransa'da farklı bir şekilde uygulanabilecek. Ajanslan brief eden bir resmi yetkili "Bakacağız deneyeceğiz, 3 ajanstan hangisi en iyi işi yapaısa Türkiye'nin tamtım işlerini olduğu gibi bu ajansa vereceğiz" göruşünü savunuyor. 3 ajansın yetküileri ise yabancı ortakları aracıhğıyla "ellerinden geleni yaptıklanm", ancak reklamverenin konuya yeteri kadar duyarlı bakmadığından yakınıyor. Bu arada bütçelerin kUçüklUğü tamtım stratejilerinin uygulanmasını da sınırhyor. Derimod'un sahibi Ümit Zaim, uzun süreden beri halka açılmayı planladıklannı ve sermaye piyasasının içinde bulunduğu durumun kendilerini etkilemeyeceğinisöyledi. ÜmitZaim, halka açılmanın başarısı konusunda, "Ben sattığım deri giysilerle müşterllerimi memnun ederek bu duruma geldim. Bir marka yarattım. Dış pazarlarda bf le bu markamı kullanryorum. Şimdi giysl sattığım müşterlme şirketlmin hisseslni sunuyorum. Giysi alanları memnun ettlğim gibi hisse senedi alanlan da memnun edeceğim. Şimdi herkes bir Derimod sahlbi olabilir" diyor. Fransa'da kıyaslamalı reklamcılık artık yasal ABD, Kanada, Latin Amerika, Japonya ve Batı Avrupa'nın bazı ülkelerinde yıllardır serbest ve yasal olan kıyaslamalı reklamcıhk geçen ay sonunda Fransa Millet Meclisi'nde kabul edilen Tüketiciyi Koruma Yasası sayesinde yasallaştı. Kanunda bazı kısıtlamalar olIIj IMMIIII i%da'da Güney Kore markası Hyundai arabalarının reklam kampanyasını Ustlenen Ajansada, yönetmenliğini Levent Tuna'nın yaptığı ilk TV filmlerinde ilginç bir yöntem kullandı. Hyundai'hin bazı nitelikleri başka markaların nitelikleriyle karşılaştınhrken, kıyaslamalı reklam yapma yasağı ncdeniyle söz konusu rakip markaların isimleri yerine bir sinyal sesi duyuluyor. Rcklamevl'MİeH Elvan Young and Rubicam / Reklamevi'nin Elvan sabunları için gerçekleştirdiği teaser ve lansman filmlerinde şimdiye kadar yaratıcı yönetmen olarak görüyoruz. 15 saniyelik 6 teaser filmi ve 20 saniyelik 6 lansman filmini içeren kampanyada metin yazarlığını Semih Kaplanoğlu, yaratıcı yönetmenliği Serdar Erener üstlenirken, müşteri temsilciliğini Feryal Tükel ve Leyla Çelik gerçekleştirdi. Prodüksiyon ise Senkron'un. A B D ' d e posta y o l u y l a r e k l a m d a r e k o r Merkezi New York'ta bulunan Amerikan Direct Marketing Derneği'nin mayıs başında yayımlanan yılhk raporuna göre 1990 yıh içinde 166 milyar mektup ve ürün Amerikalı tüketicilere posta yoluyla gönderildi. Bu 166 milyar gönderimin 52 milyan matb*u evrak, geri kalanı ise eşantiyon türünden reklam malzemesi olarak belirlendi. E N A ' d n j ı r i M i M i ı l l ı r Türk EkcHit, nomi Bankası (TEB) Reklam ve Halkla tlişkiler Müdürlüğü görevinden ayrılıp ENA lletişim'de genel yönetmen olarak çahşmaya başlayan Nurten Özkoray'la birlikte ENA'nın kadrosunu genfşletme faaliyetleri sürüyor. masına rağmen, sosyalist iktidarm yıllardır yasallaştırmaya çahştığı kıyaslamalı reklamcılık bundan böyle gerçekleşebilecek. Jacques Seguela yasa tasarısının meclisten geçmesi için uzun süredir bir kampanya yürütüyordu. MARKEI1NG ÜmitZaim, üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini belirtirken deri sektörünün geleceğinin pariak olduğunu, halka açılmayla şirketin mali yapısının güçleneceğini ve daha da büyüyeceğini anlattı. Böylece rekabet güçlerini arttıracağını ve dünya pazarlarından daha büyük pay aiacaklannı kaydeden Ümit Zaim, "Biz şimdi halka, bu pariak geleceğe, gecmlşte performansını ortaya koyDolar 4000'i geçer, İnter muş ve kendini kanrtlamış bir bank faizleri yüzde 100'lerde yönetimle ortak olun, bu pardolaşırsa, endeks de düşer, iak gelecekten pay alın borsacılar yukarıda görüldüğü diyoruz" diye konuştu. gibi inciler de döktürür. İşte Arzetmesi Derimod'dan, alhaftanın özeti. ması halktan. 1$ GÜVENLİĞİ VE İŞ 1 En iyîsihiç hastalanmamak rak şunları söylüyor: "1988 yılında 3.5 milyon sigortalı işçiye karşın tespit edilen meslek bastalığı sayısı 700. Oysa işçi sağhğı dünya istatistiklerine göre bu sayının 35 bin civannda olması gerekiyor. Neden böyle? Bizde teşhis edflemiyor da ondan. Eger meslek hastalıklan teşhis edilebilseydi bunun içio işçilere tazminat ödenmesi gerekecekti. Meslek hastaneleri kursalar hastanelerde konulacak teşhisler sonucu işçinin sağlığını ya da canını yitirmesinden dolayı yiiklü tazminatlar çıkacak." İşçi Sağhğı İş Güvenliği Derneği Izmir Şube Başkanı Erol Özcan da denetimsizliğin somut örneğini şöyle açıkhyor: "İzmir'de yakiaşık 90 bin işyeri var. Bu işyerlerini denetlemek için de 35 müfettiş çalışıyor. Bir müfettişe yaklaşık 2570 işyeri düşmekte. Her müfettiş yılın her günü canla başla çalışsa bir işyerine 7 yüda bir sıra gelecek. Demek ki işyerierinin denetimi, işçi sağiığına uygunlugunun denetlenmesi diye bir şey yoktur." İşçi Sağhğı Demeği yetkilileri ve sendikacılar, bugün Ankara ve Istanbul'da varmış gibi görünen iki meslek hastalıklan hastanesinuı işlevlerini yitirdiklerini belirtip şu bilgileri veriyorlar: "Bu hastaneler kapasitenin çok altında çalışmakta, bu birimler işçinin elinden alınarak SAĞLIĞIHAFTASI ÜMİT OTAN İZMİR Çahşıyorsanız varsımz. Hastalandınız ya da meslek hastahğına mı yakalandınız, yandınız. Bakanlık, işyeri denetimlerini yapmayarak hem var olan sorunlarla karşılaşmıyor hem de önlem için bir şeyler yapmasına gerek kalmıyor. Yıllardır yığılan, çoğu bilinmeyen ya da farkmda olunmayan sorunlarla işçiler "işçi saglığı, iş güvenliği" haftasıru kutlamaya hazırlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, işçi sağlığını "tüm çalışan insanlann yeterince temiz bir ortamda, kendine uygun bir işte mutlu, verimii ve sağiıklı çalışmalar yapması" olarak tanımlıyor. Yıllarca meslek hastalıklan hastanelerinde hekimlik yapan, konunun uzmanı Dr. Haldun Sirer, sorunun yalnızca tıp sorunu olmadığını belirtip uyanyor: "Tıbbın, pslkolojinin, teknik bilimlerin, hukukun ve sosyal poHtikanın birlikte uygulaaması gerekiyor. Çalışamn işine, işin çalışana uyumu konusu yasalarta düzenlenmeli, devlet de bunu denetlemeli." İşçi Sağhğı Derneği, devletin denetim görevini yapmadığını somut olarak saptarken Bölge Çalışma Müdürjüğü yetküileri ve iş müfettişleri de sorunların altından kalkamadıklarını saklamaya gerek duymuyorlar. Eski işçi Sağhğı Derneği Başkanı Prof. Dr. Veli Lök, ülkemizde işçi sağhğı sorununun büyük TUrkiye'deki iş güvenliği sonınlannın başında korkunç maden kaıalan geliyor. Ocaklar hemen boyutlara vardığuıı vurgulaya her yıl kurban veriyor. sıradan poliklinik hizmetlerinin yapddığı birimlere dönüştüriilmektedir. tşçi sağhğı ve iş güvenliği Türkiye üniversilelerinde bir anabilim dalı olarak var olmamıştır. Hekimin bilmediği konuda uygulama yapması olası değildir. Bu nedenle iş kazaları dökiimü gerçeğe az çok yaklaşırken meslek hastalıklan sanki yokmuş izlenimi yaratılmaktadır. Bunun nedeni de örneğin kurşun zehirlenmesinin geç hasarlan (böbrek, karaciğer, kalp gibi) meslek hastalıklan olarak değil de klasik bir hastalık olarak ele alınmasıdır." İşçi sağhğı kavramı içinde yer alan 'erken ihtiyarlama' ile ilgili hiçbir araştırma yapılmadığı gibi görevli durumda olan SSK bugüne kadar hiçbir çalışma yapmamış. Konunun uzmanı işçi sağhğı hekimi Dr. Haldun Sirer bizi aydınlatıyor: Marketing T ö r l d y e çıktı Başkanlığını Atilla M. Ögüd'ün yaptığı AVC'nin yeni yayını olan "Marketing Türkiye", geçen ay sonunda yayımlandı. AVC adına sahipliğini Cemil Tulegü, sorumlu müdürlüğünü Atacan BUgici'nin üstlendiği 15 günlük derginin yayın yönetmeni Bülent Yardımcı. Aziz Toprak, Ibrahim Bostancıoğlu, Zuhre Kurt, Cengiz Cambel ve Meryem Tek derginin diğer görevlileri. İlk sayısı 24 sayfa olarak yayımlanan derginin aynca 8 sayfahk bir eki var: "Profesyonel Pazarlama ve Reklam Terimleri El Kitabın"ın ilk fasikülü.Abone olarak ya da seçilmiş bazı bayilerde satılan Marketing Türkiye, reklam, pazarlama ve medya dünyasında önemli bir eksikliği gidermeye aday. Benzin istasyonu için robot Gece geç saatlere kadar çahşmak, gaz kokusu, egzoz dumanı altında kalmak benzin istasyonlarında pompa başında çalışanlann değişmez kaderidir. Öscar ise ne kötü şartlardan, ne soguktan, ne sıcaktan etkilenen bir robot. İşin monotonluğundan, zorluğundan yılmadan çalışabiliyor. Oscar, benzin pompası başında hizmet veren ilk robot. Fransa'nın Toulouse kentinde toplu taşıma otobüslerinin yakıt gereksinimlerini karşüıyor. Oscar, aslında klasik bir benzin pompası hortumunu taşıyor. Hortumun ucundaki tabancayı otobüsün depo girişine yerleştiriyor ve otomatik olarak depoyu tamamen dolduruyor. Depönun kapağı robotun açıp kapayabilmesi için özel olarak hazırlanmış. TEKNOLOJIVITRINI Oscar, dört eksen üzerinde ilerleyebiliyor. Boylamasına (bir ray üstünde gidip geliyor), enlemesine (otobüse olabildiğince yaklaşıyor), dikey (yakıt deposunun yüksekliğinianyor)veyatay(pompanın tabancasını depoya takıp çıkanyor). Sistem bir bütün olarak şöyle çalışıyor: Bir trafik ışığı sistemi pisti kontrol ediyor. Yeşil yandığı zaman otobüs yakıt doldurma alanına giriyor. Girdiği anda, bir saptama aygıtı, otobüsün yan tarafına yapıştırılmış bir "elektronik etikef'ten otobüsün özelliklerini okuyor. Bu etiket, otobüsün gerçek anlamda bir kimlik kartı. özellikle Oscar'ın deponun ağzım bulmasını kolaylaşürıyor. Etiketin Ustündeki bilgiler robotun kontrol sistemine aktarılıyor "İlk bakışta zor ve karmaşık gibi görünen bu sonın işçi sağhğı metodolojisi ile rahatça çözulebih'r. Erken ihtivarlama, işçinin olması gereken zamandan önce yaşlanmasıdır. 50 yaşındaki sigortah işçinin 55 yaşındaki insan kadar yaşlandığı tıbben belirlenir ve rapor alınırsa SSK tarafmdan kıdemden yararlandınlır. Ancak kâğıt üzerinde kolay olan bu uygulama 5055yaş arasındaki yaşlanma kriterlerinin önceden bilinmesine bağlıdır. Oysa yasalar bu görevi SSK'ya vermesine karşın bugüne kadar bu alanda hiçbir çalışma yapılmamıştır." İstemediğinizle görüşmeyin Rastgele çevrilmiş telefon numaralannın, yanlış numaralann kurbanı olmak istemiyorsanız, Friencjs Only adh yanıtlama aygıtını kullanmanız gerekiyor. Bir Amerikan fırması olan KES Communications'm ürettiği Friends Only adh aygıt, bir telefon numarasını gizli bir numaraya dönüştürebiliyor. Bunun için aygıtı telefona bağlamanız, üç rakamlı giriş kodunu gjrmeniz ve bir düğmeye basmanız yeterli oluyor. Bundan sonra ancak bu kodu bilenler telefonunuza ulaşabiliyor. Aygıt, arayanlara numaranızm bir kod gerektirdiğini söylüyor. Arayan kişi, bu kodu veremezse, bağlantı kesiliyor ve bu arada telefon hiç çalrmyor. Istediğiniz anda düğmeye basarak telefonunuzu normal hale dönüştürebiliyorsunuz. Fiyatı 130 dolar. Türkiye'de her gün meydana gelen 430 iş kazasında 4 işçi ölüyor; her gün 3 işçi meslek hastahğına yakalanıyor, 9 işçi de sürekli sakat kalıyor. TUNCAY ÖZKAN ANKARA Türkiye'de her gün meydana gelen 430 iş kazasında; 4 işçi ölüyor, 3 işçi meslek hastahğına yakalanıyor, 9 işçi de sürekli sakat kalıyor. Türkiye, iş kazaları ve meslek hastalıklannda en çok işçinin ölduğü ve bu kazaların en sık görüldüğü Ulkelerin başında geliyor. Her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklan yüzünden 2.5 milyonu aşan işgünü kayıpları yaşanıyor. Kazaların yuzde 54.2'si 13 işçi çahştıran küçük işletmelerde meydana gelirken, 50'den az işçi çahştıran işyerlerinde kazalar yüzde 65'i buluyor. işçi, AzraiPle el ele çalışıyor Son 7 yılda 1 milyon 83 bin iş kazası oldu. Bu kazalarda 9 bin işçi yaşamını yitirdi, 18 bin 341'i sakat kaldı, 17 milyon işgünü kaybedildi. Son yıllarda gitstatistiklere göre iş kazalanderek artan iş kazalannın en çok göruldüğü işkollan şöyle sırala nın başlıca nedenleri şunlar: "Yüzde 7.96 makinelerden ileri nıyor: "tnşaat sektörü (yüzde 19), gelenler, yüzde 7.05 düşmeler, makine tamir ve imali işyerleri yüzde 0.18 yanmalar, yüzde 1.26 (yüzde 6.2), metalden eşya ima motorlu taşıtlarr li (10.62), kömür madenciliği Iş kazalarında en önemli so(yüzde 9.4), dokuma sanayii rununun işyerinin güvenliği ile (yüzde 7). eğitim yetersizliği olduğu belirKazaların en sık göruldüğü tiliyor. Çalışma ve Sosyal Gü50'den az işçinin çahştığı işyer venlik Bakanı İmren Aykut, İşlerinde işyeri hekimi, iş sağhğı ve çi Sağlığı ve tş Güvenliği Hafişyeri güvenliği uygulamalarına tası ile ilgili olarak "SSK istatisda rastlanılmıyor. SSK'nın ista tiklerine göre 1990 yılında ulketistiklerine göre iş ka/alarının mizde meydana gelen 157 bin yüzde 41'i kıdemleri 1 yıldan az olan işçilerde görulüyor. Işe başlanılan andan sonra 1 saat içinde meydana gelen kazalann oranı yüzde 27'yi buluyor. İş kazalannın ve meslek hastalıklarının yüzde 91'i ölümle sonuçlanırken bu ölümlerin yüzde 37.7'si kazayı izleyen ilk yarım saat içinde oluyor. 859 iş kazası ve meslek hastalı zeminlerde hakkını arayan işçi ğı sonucu, 1565 işçimiz hayatı greve son çare olarak başvurnı kaybetmiş, 3224 işçimiz çalı maktadır. Hakkını arayan inşamayacak derecede sakat kal sandan işgünü kaybının hesabı mış ve 2 milyon 642 bin 615 iş sorulamaz. Devlet ve işverenin günü kaybedilmiştir. Bütün gerekli özeni göstermemesi yübunlann yanında iş kazalannın zünden meydana gelen iş kazatrilyonlarla ifade edilen üretim lannda kaybolan işgünü sayısı, kaybına neden olduğu kuşku grevdekilerden daha fazladır. suzdur. Üzerinde durduğurauz 1989 yılı istisna tutulursa, iş kozalarında kaybedilen işgünü saen önemli konu eğitimdir." yısı grevlerde kaybedilenin çok Aykut, bu alanda mahalli yö Ustündedir. Grevdeki işgünü kanetimlere de büyük görevler yıplarını daha sonra kazanmak düştüğünu belirterek belediyele mümkündür, ama kaza sonucu ri eksik denetimler yapmakla ölenin yerine yenisini koyabilsuçladı. mek ve onların dul ve yetimleTurklş Genel Eğitim Sekre rinin acısını gidermek mümkün teri Mustafa Başoğlu, kazaların değildir." oldukça zengin yasa ve mevzuTİSK Genel Sekreteri Kubilay ata karşın önlenemediğini belir Atasayar da işyerlerinde çalışanterek şöyle konuştu: ların eğitiminin çok önemli ol"Grevlerde kaybolan işgünu duğunu, en önemli yatırımın işnün ekonomiyi olumsuz etkile verenler tarafmdan insana yapıldiği iddia ediliyor, demukratik dığını soyledı. I Extel Financial firması, bankalar, sigorta şirketleri, yatırım kuruluşları vb. için yeni bir portföy yönetim ve yatırım muhasebe sistemi geliştirdi. Extel Financial'ın Investment Administration Service (IAS 2) adh yazıhmı 100 bin uluslararası menkul kıymet hakkında referans bilgi içeriyor. Bu bilgiler değiştiği anda, yazıhmdaki bilgiler de anında düzeltiliyor. Sistem, en son 1BM donanımıyla çahşabilecek biçimde tasanmlanmış. Temelde, veri tabanı yöntemleri kullanılıyor. Firmalar, ofislerden kurdukları bağlantıyla menkul kıymetler hakkındaki bilgileri anında izleyebiliyorlar. Extel bu merkezi hizmet dışında, firmalara kendi özel çalışmalan için kullanabilecekleri yazıhmı da sağhyor. Yatırımları yakmdan izleme Bilgisayar faresi (bilgisayar ekranı üzerinde! istenilen yeri işaretlemeyi sağlayan aygıt)büroda masa üstü kullamm için çok kullanışlı olabilir, ancak bir uçakta sürgülü masa üstünde dizüstü bilgisayannızla birlikte bu fareyi kullanmayı denediğinizde iş değişiyor. Şimdi Microsoft ve Suncom Technologies firmaları, taşınabilir bilgisayarlar için yeni fareler geliştirdi. Microsoft'un BallPoint adlı faresi, her türlü dizüstü bilgisayarın kenanna takılabiliyor. Bu fareyi elinizin içine alıyorsunuz ve küçük kontrol topunu başparmağınızla hareket ettiriyorsunuz. Fare elin büyüklüğüne göre ayarlanabiliyor. Suncom Technologies fırmasının geliştirdiğj Icontroller ise bilgisayarın üzerine yapıştırılabiliyor ve küçük bir kontrol çubuğu hareket ettirilerek fare kullanılabiliyor. tki fare de masa Ustünde kullanılabiliyor. BallPoint'in fiyatı 175 dolar, Icontroller'inki ise 100 dolar. Dizüstü bilgisayar için fare
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog