Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 İŞLEM'.TAMAM! 188 24 24 67. Yıl; Sayr. 23960 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDV dah,u 6 Mayıs 1991 Pazartesi İktidarda tikaıuklık DEMtREL Meclis'te ve hükümette işler durma noktasına geldi 'Hükümet boşluğu var' DYP lideri, "Her biri ayrı telden çalan mızıkanm, şefi falan da yok orta yerde. Hükümet hayalet kabine şekline dönmüştür" dedi. Demirel iktidara sandıkta şamar vurulmasını isteyerek "Şamarı hızh vuralım, çünkü bunu yiyecek olanlar o gün Singapur'da, Tosmanya'da olabilir. Sesi oradan duyulsun" diye konuştu. YUSUF TOPRAK'ın haberi 4. Sayfada İNÖNÜ 'Özal kumar oynuyor' SHP lideri Inönü, Hopa çay mitinginde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkarurun bir partinin il başkaruyla el ele dolaşamayacağını söyledi. înönü, "Bakanların hepsi kâğıt üzerinde bakan" dedi. GÖREVLİLERİŞ BAŞINDA Cumhurbaşkanı lurgut Özal'ı Yeni Zelanda'ya getiren 'Meriç'ta içi ve bagaj bölümleri yolcular içindeyken iki görevli tarafından ilaçlandı. Görevliler Yeni Zelanda'da başka ülkelerdeki birçok böcek türıinıin bulunmadığını ve tanm ürünlerini korumak amacıyla devlet başkanlannın uçakîanna bile aym işlemi yapüklarını söylediler. (Fotoğraf: AA) OzaTın uçağına ilaçlama WELLINGTON/YENİ ZELANDA (Cumhuriyet) Cumhurbaşkanı lurgut Öıal ve beraberindeki heyeti, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a getiren THY'nin "Meriç" uçağmın içi ve bagaj bölümleri iki görevli tarafından ilaçlandı. Yeni Zelandab yetkililerin yolcular inmeden ellerındeki böcek ilacı spreyleriyle giriştikleri dezenfekte işleminin, Özal ve bakanlann bulunduğu bölümde de uygulandığı görüldu. İlaçlama işlemi, Turk heyetinin arasında hoşnutsuzluk yarattı. özal, oteline geldiğinde bir grup Yunanlı ve Rum, Kıbrıs için gösteri yaptılar. özal ve eşini, AsyaPasifık gezisinin ikinci ayağı Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington Havaalanı'nda, bu ülkenin Devlet Başkanı niteliğindeki Genel Vali Bayan Catherine Tizard ve Ticaret Bakanı Philip Bourdon karşüadı. Karşüamada tören yapılmadı. Karşılamadan Önce THY tarafından Kıbrıs Türk Hava Yolları'na (KTHY) kiralanmış olan Airbus uçağı alana indiğinde yolculara yerlerini terk etmemeleri yoIunda bir anons yapıldı. Bu sırada uçağa giren Yeni Zelandalı görevliler, ellerindeki böcek ilacı tüpleriyle uçağı ve yolcuları dezenfekte ettiler. Bazı Türk işadamları ile basın mensupları, askeri bir duzen içinde gerçekleştirilen bu karşılama biçimine tepki gösterirken, aynı uygulamanın (Arkası Sa. 14, Su. Vde) Kongre beklentisine giren hükümette işler yürümüyor; bakanlar 2. Guney (199.185 puan) genellikle Ankara dışmda çahşmayı yeğliyorlar; kimi ıstanbul'da kimi yurtdışında. ANAP milletvekülerinin devamsızhğı Meclis'i durma noktasına getirdi; ANAP Grup Başkanvekili Bozkurt 1. Çakıroğlu (199.287 puan) 3. Çetinkaya (198.995 puan) "Arkadaşlanmızda moral bozukluğu var" tlk basamak sonuçları belli oldu diyor. Meclis'le hükümetin tıkandığı bir ortamda, 100'ün üzerinde milletvekilinin Cumhurbaşkanı Özal'la New York seferine çıkmasına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Smavı birinci ilişkin karar eleştiri basamak (ÖSŞ) sınavında birinciliği Bursa konusu. Ataturk Lisesi'nden înanç Çakıroğlu, FARUK BİLDtRİCl ~ ikinciliği İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ANKARA ANAP ikti Alparslan Güney, üçüncülüğü de İstanbul darının büyük bir siyasal tıka Amerikan Robert Lisesi'nden Saadet nıklığı yaşadığı gözleniyor. 1516 haziran tarihlerinde ya Çetinkaya kazandı. îlk 10'a giren adayların pılacak kongrenin beklentisi Marmara ve Ege okulanndan çıktığı gözlendi. içine giren Akbulut hükumetinde işler yurümüyor. Bakanlar Kurulu üyeleri çoğunlukla Ankara dışmda çahşmayı yeğliyorlar; Istanbul'un en çok yeğlenen mekân olduğu, sık sık da yurtdışı programların duzenlendıği dikkati çekiyor. Millet Meclisi'nde de çalışmalar küitlenmiş durumda. ANAP milletvekillerinin de(ArkasıSa. 19, Su. Vde) ÖSS birincisi Bursa'dan 2 ANKARA (Cumhuriyet Bu öğrenci Seçme ve Yerleştirme rosu) öğrenci Seçme ve Yer Merkezi (ÖSYM) Başkanı Dr. leştirme Sınavı birinci basamak fethi Toker, dün düzenlediği (OSS) sonuçları açıklandı. Sı basın toplantısında, ÖSS sonuçnavda birinciliği Bursa Ataturk lannı açıkladı. Toker'in verdiLisesi'nden tnanç Çakıroğlu ğj bilgiye göre sınavda ilk 10'a 199.287 puan alarak kazandı. giren adaylar.okulları ve aldıktzmir Bornova Anadolu Lisesi' ı a n puanlar şöyle sıralandı: nden Alparslan Güney 199.185 " 1 tnanç Çakıroğlu (Bursa Özel tstanbul puanla ikinci, Ozel istanbul Ataturk Lisesi, 199.287), 2Amerikan Robert Lisesi'nden Alparslan Guney (İzmir BornoSaadet Çetinkaya da 198.995 v a Anadolu Lisesi, 199.185), 3pnanla üçüncü oldular. Sınava Saadet Çetinkaya (Özel İstanbul giren 717 bin 983 adaydan 224 Amerikan Robert Lisesi, bin 952'si 105 puan barajmı aşa 198.995), 4 Salih Denizköprutnayarak yarış dışı kaldı. (Arkası Sa. 14, Su. 6'da) ALİ DOĞAN'ın haberi 4. Sayfada •YÜZDE 7 ENFLASYONLA MÜCADELE O M M ÜLAGAY'ın Yeni Zelanda notlan U Sayfada S A AKBULUT: SEÇİMİ BEN KAZANACAĞIM 5. Sayfada lazırandaki ANAP kongresi yeniden düzenlemeyi gündeme getirdi MÜZAYEDEDEKt SATIŞ DURDURULDU ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) îçişleri Bakanhğı Müsteşan Vecdi Gönül'ün Sayıştay BaşkaruığYna seçilmesi, bakanlık bünyesinde yeniden düzenleme beklentilerini gündeme getirdi. Düzenlemede Gönül'ün yerine tstanbul Valisi Cahit Bayar ile İstanbul eski Emniyet Müdürü Hamdi Ardah'nın, tstanbul'a Ankara Valisi Saffet Ankan Bedük'ün, Ankara'ya da İzmir Va çişlerTnde operasyon beklentisi lisi Kutlu Aktaş ile Konya Valisi Necati Çetinkaya'nın adlan geçiyor. Ancak bu atamalann gercekleştirilmesi için haziran ayı ortalannda yapılacak ANAP büyük kongresinin sonrası gelişmelerin önem kazandığı ileri sürülüyor. tçişleri Bakanlığı'nda, son günlerde yeni atamalara ilişkin çeşitli seçenekler Üzerinde duruluyor. ANAP'ın haziran ayında yapılacak kong ya da Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican'ın (Arkası Sa. 19, Sti. 3'de) resinde hükümette de önemli ölçüde değişiklikler olacağı, tçişleri Bakanı'nın da büyük bir olasılıkla değişeceği belirtilerek atanacak yeni bakana kendi seçeceği bir musteşar ile çahşabüme olanağııun verilebileceği kaydediliyor. Musteşarlık görevini, bu atama yapıhncaya değin, Müsteşar Yardımcılarından Rua Gür, Hamdi Ardalı vekâleten yürütebilecekleri ifade ediliyor. Kongre beklenmeksizin musteşarlığa Bayarın atanması halinde, tstanbul Valiliği'ne Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük'ün getirüebileceği, Bedük'ten boşalan Ankara Valiliği'ne de tzmir Valisi Kutlu Aktaş ile Konya Valisi Necati Çetinkaya'nın atanabilecegi öne sürülüyor. İzmir Va Bıırsadan çalınan tombak Londrada 130 sığuımacı karaııtinada AP ve Reuter'e göre Çukurca kampındaki yabancı doktorlar, kolera bakterisi taşıdıkları saptanan 130 Iraklı sığmmacının karantinaya alındığım söylediler. Doktorlar, paniğe gerek olmadığım ve hastahğın kontrol edileceğini kaydettiler. Sağhk Bakam Şıvgın, "Irak tarafında tifo ve kolera salgını görüldü, ama Türk sımrları içinde yok" dedi. ÇUKURCA KAMPINDA 'KOLERA* Eurovision İsveçli şarlda tarikat üyesi 36. Eurovision Şarkı Yanşması'nın birincisi Carola, 'Livets Ord' adh bir tarikat üyesi. Isveç'in en sevilen şarkıcılarından biriyken koyu muhafazakâr tarikata üye olmasıyla 1980'lerin ortasına doğru zor bir dönem geçirmiş. YAVUZ BAYDAR STOGKHOLM 36. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Fângad av en stormvind" adb parçası ile îsveç"e birincilik kazandıran Carola, "Livets Ord" tarikatı üyesi. Ulf Ekman adb fanatik bir papaz tarafmdan yö Haber Merkezi Çukurcadaki sığınmacı kamplannda, yetküüerce "bagırsak enfeksiyonundan kaynaklandığı" kaydedilen ölümler sürerken, kampta görev yapan yabancı doktorlar kolera bakterisi taşıdıkları belirlenen 130 kişinin karantinaya alındığım bildirdiler. Doktorlar paniğe gerek olmadığım ve hastahğın kontrol altına alınacağını da ifade ettiler. Sağlık Bakam Halil Şıvgın ise Irak'ta son günlerde tifo ve kolera salgını görüldüğünü, ancak Türk sımrları içinde salgın hastalık tehli (Arkası Sa. 14, Su. Vde) kesi bulunmadığını söyledi. AP ve Reuter'in Silopi kaynakh haberlerine göre, Çukurca'da bulunan sığınmacı kampında görev yapan yabancı doktorlar, kampta bulunan salgın hastalık bakterisini "kolera bakterisi" olarak tanımladılar ve kampta bulunanlardan 130'unu, "hastahğın semptomlarını bulundurduklan" gerekçesiyle karantinaya aldılar. Bölgede bulunan bir müttefik kuvvetler yetkilisi, doktorların hastalığı kolera olarak tanımlamakla birlik (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) BM POLİS GÜCÜ ÖNERİSİ ÇIKMAZDA EDİP EMİL ÖYMEN'ln haberi 10. Sayiada DICK CHENEY NABIZ YOKLUYOR UFUK SÛLDEMİR'ln haberi 10. sayfada BUSH'UN KALBİ DÜZENSİZ ATIYOR11. Sayfada tsveçli şarkıcı Carola en fazla 10 puan aldığı için esit puana sahip Fransızı geçerek 1. oldu. 'İKİ DAKİKA'NIN DERECESİ 'NORMAL' 6. Sayfada İSVEÇ SOKAĞA DÖKULDÜ 6. Sayfada 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan iki tombağın Londra'daki Sotheby's Müzayedeevi'nde 250 milyon liraya satışı bir Türk sanatseverinin girişimiyle durduruldu. Türk Büyükelçiliği'nin bugün tombağı geri isteyeceği bildirildi. gili işlemleri tamamladıktan ÖZGEN ACAR sonra bu uç kişiyi Bursa EmniANKARA Bursa'da "Os yeti'ne teslim etti. Bursa Savcımanlı Evi"nden iki yü önce ça Uğı sanıklar hakkında Birinci ve hnan ve 16. yüzyılda Kanuni İkinci Asliye Ceza MahkemeleSultan Süleyman zamanında ya ri'nde "lursızlık" suçuyla iki ayn pılmış iki "tombak" şamdamn, dava açtı. Bursa Müzesi de bu çeyrek milyar liranm üzerinde kamu davalanna müşteki olarak bir değerle Londra'da Sotheby's katıldı. Bu arada olaylan aydmMüzayedeevi'nde satışım, adı latmaya çahşan Bursa Müzesi açıklanmayan bir sanatsever Müdürü Salih Ktttiık davalar 'Hirk sessizce durdurdu. Bazı boyunca "tehdit" edildi. Birinyüce yargıçların "vicdanlan"mn ci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin sızlamasına da yol açacak bu 20186 sicil numarah saym yargıcı "hırsızlık ve M. Nihat ömekaçakçılık" olaroğlu ve tkinci yı şöyle gelişti: Asliye Hukuk 22 Haziran Mahkemesi'nin 1989'da Bursa^ 18095 siciUi sada "Osmanlı ym yargıcı H. Evi"nden iki Hulusi Ozek üç sanık hakkında tombak şamayrı ayrı "bedan, 2. Mahmut raat" karan verTürbesi'nden di. Bu iki yüce dört pirinç şamyargıcın aklama dan ve Türk tskararlanna dalam Eserleri ha sonra yeniMuzesi'nin bahden dönmek çesinden Sultan üzere gecen hafAbdülaziz ile Sultan Abdül Osmanlı Evi'nden caunan tom ta içinde Londra'daki bazı hamid'e ait tuğ naklann büyük değeri var. raların işlendiği iki mermer baş olaylara değinelim. Dünyanın 1 lık çalınmıştı. Olay, butun sınır numarah muzayede kuruluşu kapılanna bildirüdiğinde Hatay Sotheby's 2425 nisan tarihlerinMüzesi'nden bir başı çalma su de "İslam ve Hint Sanat çuyla sınırda yakalanan Fikret Eserleri" konusunda bir açık Süleyman Yücel adh kişı polıse (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) itirafta bulunarak Bursa olayını da üstlendi ve suç ortaklarının adlarını verdi. Bu arada Su15. Sayiafla reyya Erhan Karaveziroğlu ve ğ Nedim Tiryaki adh kişiler ile YARATICILIK S * ^ Saytada k aK v ? E d l e m ı t t e d e b e n K zeri hırsızhklar ylptığfbeîirlen BEŞ DUYUYA KUŞATMA di. Hatay poiisi kendiien ile il C N İ T R A 3. Sayfada E GZ U H N K R t S T A L L E T Özal'a Endeksli İktidar. A N A P iktidartnda büyük bir tıkanıklık yaşanıyor. Yalnız ekonomik değil, pol'ıtik bir tıkanıklık bu. Hem hükümette hem Meclis grubunda işler durma noktasında, yürümüyor. Her ikisi de daha şimdiden haziranda yapılacak kongrenin beklentisine girmiş durumdalar. Kimse sonucun ne olacağını görmeden kıpırdamak niyetinde değil. Parti ise bir kongre öncesinde olmasına karşın dağınıklık içinde yüzüyor. Yakın geleceğin siyasal açıdan ne getireceğini, ne götüreceğini kestırmenın güçlüğüyle kıvranıyor. ANAP'ı yüzde 20'nin, hatta yer yer yüzde 15'in altında gösteren seçim araştırmalarının moral bozucu etkisi de her kademede kendini belli ediyor. Neredeyse 10 yıldır iktidara alışmış, iktidann eteğinde yaşayagel(Arkası Sa. 19, Su. Vde) HASAN CEMAL • Kafkasya kaynıyor Ermenistan Devlet • Pavarotti onuruna konser Italyan Başkanı Petrosyan Sovyet yönetıcilerini tenor Luciano Pavarotti'nin 30. sanat yıh onuruna verilen konser TV3'te. 6. Sayfada Ermenıstan'a karşı "devlet terörü" uygulamakla suçladı. 11. Sayfada • Haldun Taner anılıyor • İşçi, Azrail'le el ele çalışıyor öyku ve tiyatro yazarı, Turkıye'de her gun meydana gelen 430 ış gazeteci Haldun Taner, kazasmda 4 işçi ölüyor. Her gün 3 işçi ölumünün beşinci meslek hastalığma yakalamyor. Ekonomide yıldönümü nedeniyle yarın • İsvlçre aklanmakta' zorlanacak Kara Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda para cenneti tsviçre'de bankaların aşırı amlacak. 7. Sayfada gizlıhk ılkesı yumuşatıldı. Ekonomide • Necatigil 75 yaştnda TYS bugun turk şiırinin 'kuyumculanndan' Behçet Necatigil'i • Kaplan ve Kayalı Avrupa şampiyonu Finalde Sovyet rakiplerini yenen Karaca Tiyatrosu'nda amyor. 7. Sayfada gureşçilerimiz Metın Kaplan ve Ali Kayalt • Fransa'da "Mitterrand şenliği" altın madalyamn sahibi oldular. Sporda Cumhurbaşkanının 10. Yıh tum tilkede 1 hafta suresince çesitli etkinlikler çerçevesinde • Cinsel gücün sım Antepfıstığı, safran, vanilya cinsel gticü arttırıyor. Arka Sayfada kutlanacak. 10. Sayfada UĞUR MUMCU GOZLEM Çağıran Kiıri? Cumhurbaşkanı Özal, Singapur'da düzenlediği basın toplantısında şöyle konuşmuş: İngiliz askerlerinin Şemdinli'de ne işi var? Biz müsaadeyi sadece Irak için verdik. Insan bu konuşmayı okuyunca gerçekten şaşırıyor. Cumhurbaşkanı, kendisine sorulması gereken soruyu başkala(Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog