Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

5 MAYIS 1991 CUMHÜRİYET/9 VIDEO ANKARA Cumhuriyet Ankara Bürosu DUNYA HALI HAVASI ABD'de satılan bazı video oyunlarında Türkler, Hitler tarafından toplama kamplarında yok ediliyor ve altın dişleri satılıyor. AA'nın haberine göre NeoNazilerce Avusturya ve Almanya'da üretilen oyunlarda Hitler, Gamalı Haç ve SS simgeleri sık sık ekrana geliyor. Hitler de "Bütün Türkleri ve Yahudileri yok edeceğini" söylüyor. Yahudi örgütlerinin belirlemelerine göre bu tür yaklaşık 140 oyun bulunuyor. Oyunlardan biri, 'Saf Irk' adını taşıyor ve 'Adolf Hitler Yazılım Şirketi'nce üretildiği belirtiliyor. Bir başka oyun da 'AntiTürk Deney' adını taşıyor. Türkleri öldüren oyun HAYVANLAR tSMAiL GÜLGEÇ PARA MACERA 50 binlik mor binlik Demirel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilere konuşuyordu. Bir ara, "Benim cebimde para var" dedi. Öğrencilerin şaşkınlığını görünce de ekledi: "Param olduğunu belirtmek için söylemedim canım." Sonra da cebinden yepyeni bir 50 bin liralık çıkardı. Öğrenciler, pul olan parayı bulmakta değil görmekte bile güçlük çekiyor olacaktar, hep beraber bağırdılar: "Oooo..." Demirel, belki de parayı çıkardığına pişman olmuştu. Ama geri dönüş yoktu: "Durun bakalım bu 50 bin liralığın basina neler getireceğim." Öğrenciler, "Ooo..."yu kesince, Demirel başladı, bugünün 50 bin liralığının 1983 yılının mor binliği değerinde olduğunu anlatmaya. Öğrenciler iyice sakinleşince de ne olur ne olmaz deyip, çaktırmadan 50 bin liralığı tekrar cebine koydu. Ünlü şarkıcı Madona, Amerıka'da yayımlanan homoseksüellerin dergisi The Advocate'e açıkladı: • 78 yaşlanmda giriştiğim ilk cinsel deneyimlerim kız arkadaşlarımla oldu. Bütün o gece yatısı partilerini boşuna vermiyorduk herhalde. Bu bence çok normal. • Ciddi erkeklerin tümünün hadım ediimesi gerekiyor. Her erkeğin en az bir kere başka bir erkekle cinsel deneyim yaşaması da şart. • Katolik mezhebi gerçekten kötü ve.ayrıca inanılmayacak kadar da ikiyüzlü. Bu mezhebin hayatımda bir rolü var, çünkü insan isa'nın görünüşü ve boşanmanın çok kötü bir şey olduğu gibi bir sürü şeyi kafasından atamıyor. • lyi bir Katoliğin cinsel hayatının otmaması gerektiği varsayılıyor. Tanrı neden insanın doğasını yadsımasını istesin? Madonna'dan inciler SHP Kahramanmaraş Milletvekili AN Şahin'e seçim bölgesinde soruldu: "Cumhurbaşkanını halkın seçmesine neden karşı çıkıyorsunuz?" Şahin'in yanıtı, "erkekçe"ydi. Soruyu sorana döndü: "Hadi ulan, senin aklın ne erer." Şahin, sonra olayı arkadaşlarına şöyle anlattı "Yahu soruyu soran amcamın oğluydu, öyle deyip geçiştirdik, ya halka ne diyeceğiz?" Şahin, perşembe günü de Sinop Milletvekili özer Gürbüz ile birlikte koşarak TBMM'ye girdi. Genel kurul kapısına vardığında, saat 15.43'ü gösteriyordu. Şahin, acele etmesine şaşıran gazetecilere açıklama yaptı: Yasamagöreviyapacağım. SHP'Iİ milletvekili sonra da genel kurul salonunun kapısının kilitli olduğunu görünce hayıflandı: Tüh, yine geç kalmışız. Oturum kapanmış. Şahin'in "yasama görevini ifa etme" arzusunu gerçekleştirmesine genel kurul saatinin 14.00'e alınması da yetmemişti. Akraba KIM KİME DUM DUMA BEHlç AK Zfilt^K î, HedeniueHn Çrtir&»/i<fâüf&1t'~ r/k JcuvnoculanndaT\ *>&> erke&H. M<srof/wejf r Pâne'ninde (fe, hef önerpli seylen erkek PİKNİK PtYALE MADRA apa suikastinde yeni ipuçları Romen Gizli Servisi Ağca'nın Papa'ya ateş edeceğini biliyordu: "Ağca Papa'ya suikast için Almanya'daki ülkücülerden yardım aldı." Uğur Mumcu. "Bu işin arkasındaki beyin Fransa'da başka isimle cezaevinde yatan Oral Çelik." İtalyan Savcı Marini: "Fransa'da görüştüğüm kişi Oral Çelik." Suikastte adrgeeen Serghei Antonov'u Sofya'da bulduk. Yakmlan v<r ~*"" amirleri: "Antonov ruh hastası oldu." Papa'ya suikastin 10. yıldönümünde Tempo Ağca dosyasını açıyor. 141142163 kalktı mı? Hayır. Hâkimler işin kolayım buldu. Aynı davaları antiterör yasasına sokuyorlar. İçerde kalanların öyküsü bu. Onlar kara bayraklarla geldiler, babalanna küfrettiler. Ama onların oğulları Rock'ın kara ruhunu ancak deri ceketlerde ve jean'lerde sürdürüyorlar. 8 renkli moda sayfası... Mehmet Alî Ağca dosyasını açıyoruz HIZLI GAZETECİ NECDET ŞEN HEY, İKi SATİI2 &[Rl\KTe İKİ ÇİFT Antiterör yasası ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACl Rocker'lar nasıl giyinir? Bogart mı Mitchum mu? Eski zamanların, viskisi ve karakteri sert hafiyesi Philip Nlarlowe, Packard Coupe'siyle "film noir"in dehlizlerinde bir tur daha attı. En hakiki Marlovve Bogart mı? Mitchum mu?... Dünya çapında ismi duyulan liderlerden bazılarının seks hayatı ve cinsel özejlikleri de epeyce ilginç. Kennedy'den Castro'ya liderler ve seks... Castro, Kaddafi ve deve sütü AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES uerıutr ELEMAN ARIYOR PAZAR GELİŞTİRME ŞEFİ VE ELEMANI Yüksek okul mezunu Pazarlama tecrübesi olan (İnşaat Sektörü tercih sebebidir) 25 35 yaşlarında Araç sürücü belgesi sahibi, aynca PC kullanımı tercih sebebidir. İngilizce bilen Askerliğini yapmış, erkek %T^ ilgilenenlerin fotoğraflannı içeren özgeçmişlerini 10 Mayıs 1991 tarihine kadar "PERSONEL" rumuzu ile Eternit Sanayi A.Ş.. Yapı Kredi Plaza C Blok, Kat 12 80620 Levent İstanbul'adresine göndermeleri rica olunur. A GÖKŞEN SÜRÜCÜ KURSU ÖDEMEDE KOLAYLIK GARFIELD JIM DAVIS (SÜPER AYlOKf Millet Cad. 20 Aksaray 525 30 00 KEMALİZMİN DRAMI Vedat Neditn Tör 2. bası 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğlutstanbul Ödcmeli gönderilmez. Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. YILDIZ ERÇETİN TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN 5 Mayıs 1960'78 BUGÜN, AMKAKA'P* *SS5 K"<4Dl LEN Ö6&EA/Cİ Ö & £ * AYIN 8EŞİNCİ , ANLAMtNA 66LBN BU PAROLA İLE, ftCTİPAIttNA /CARŞt ÖNEMÜ SİRİ PAtfA 6£&Ç£/CL£fneİLMİÇTİ. TOPLA/Hr/ St&İSffl/DA, POC/SW S£X7~ D/9WRANMAS/ A/£Oe/V/n.£ OL*yL4& Çrt &4 S/SKAM apuAAJ MEMO££ef/N DE MSy&AHMA GELEZEfC Ö LEM£Y£ ÇASACAOfĞ/ GÖ/UlLMÜşrÜ. İKİ GÜN ÖNCB, K4&4 KOWErL£& KOUl/TBHt O£GEN£&4L CSMAL 6ÜGSEL, yÖMEr/M/A/ MArAiAr RfNA OİK*&)l r ÇEKSA/ BİR 0X42/ MEK7V8UMU f/Ü*ZİtM£7E YOUAMtŞ.AMA UMUKSA'NMAMtfrt.. ÜNLÜ BİR PAROLA?555 K ? TELEKS AJANS tLAN SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN sonunda ortakhğın SATIŞ SURETtYLE GtDERlLMESlNE karar veEsas No: 1985/1050 rilmiştir. Karar No: 1988/175 lş bu karar adresi tesbit edilemeyen davalılar Hatice Lale, ömer Davacılar Hüseyin Tekin ve arkadaşlan vekil Av. Salih Demirel taTaş, Aliye Lale, Mahmut Taş ve Halil Taş'lara 7201 tebligat kanunurafından davalılar Halil Taş ve arkadaşlan aleyhine açılan Sorgun ilnun 29 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilanın yayıra tarihinden çesi Mehmetbeyli köyünde bulunan 1262 parsel sayıh taşınmaz hakitibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. kında açılan izalei şuyu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması Basın: 46870
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog