Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

r 5 MAYIS 1991 KÜLTÜRSANAT CUMHURİYET/7 SERGİ Rolling Stönes'un yeni albümü Tlashpoinfte yalnızca 2 yeniparça var Boğaziçi Üniversitesi'nde sergi • KültUr Servisi Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü GUzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin geleneksel yıl sonu resimgrafikseramikheykel sergüeri yine bir kermesle sürecek ve geliri üniversite vakfına kalacak. 19831984 eğitimÖğretim yılında 42 öğrenci ile eğitime başlamış olan, 19901991 eğitimöğretim yılında öğrenci sayısı 1573'e ulaşan Güzel Sanatlar Bölümü, haftada iki saatlik resimgrafikseramikheykel uygulamalan derslerinin yanı sıra, uygulamalı bale ve bale tarihi derslerini, üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksekokullarından gelen öğrenciler ve yedi öğretim görevlisi ile sürdürmekte. Bu yıl 1573'e ulaşan öğrenci sayısından dolayı çalışmalarını üç sergi ve bir kermesle değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, 716 mayıs resimgrafik, 2431 mayıs seramikheykel, 514 haziran resim sergilerini ve 2022 Mayıs 1991 resimseramikheykel çalışmalanndan oluşan kermesi Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Galerisi'nde açacak. Stones yuvarlanıp gidiyor TURSAK'ın Yönetîm Kurulu • Kültür Servisi Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)'m genel kurulu dün The Marmara Oteli'nde yapıldı. TÜRSAK Uyelerinin katıldığı genel kurulda, yönetim kurulu seçildi. Yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Aytaç Arman, Süha Arın, Yıldırım Aktuna, Bülent Akarcalı, Ferruh Doğan, Şerif Gören, Muzaffer Hiçdurmaz, Ersan llal, Osman Kavala, Leyla özalp, Yavuz Özkan, Fikri Sağlar, Rekin Teksoy ve Fehmi Yaşar. Yedek listede ise Yavuzer Çetinkaya, Yılmaz öğüt, Zuhal Olcay, Osman Benzeş, Başar Sabuncu ve Demet Değer'in isimleri bulunuyor. TURSAK'ın 165 kurucusu arasında sinema yönetmenleri, oyuncuları ve çalışanları dışında, öğretim görevlileri, işadamları, büyük kentlerin belediye başkanlan ve çeşitli partilerden milletvekilleri bulunuyor. \apitmi îstanbul'a gömecek • Kiiltür Servisi 1945 Atina doğumlu Sanatçı Dimitri Alithinos'un enstalasyon sergisi 8 mayıs günü Galeri BM'de açılıyor. Alithinos, Galeri BM'deki sergisinde tstanbul'da saklamak istediği bir yapıt ile bir enstalasyon gerçekleştirecek. Sergi açıhşında îstanbul'da bulunacak olan sanatçı, sergileyeceği çahşmasında 6 metre çapında demir bir disk kullanacak. 1989 2. Istanbul Bienali'nde Yunan sergisi içinde yer alan Dimitri Alithinos, 1981 yılından başlayarak 'yapıtlarını saklama eylemleri'ne girişti. Sanatçının Çin, Nepal, Endonezya, Patras, Selanik, Attika'da bir arkeolojik buluntu gibi yer altında saklanmış yapıtları bulunuyor. Atina Güzel Sanatlar Akademisi, Roma Güzel Sanatlar Akademisi ve Paris Ecole Special d'Architecture'de eğitim gören sanatçı, Yunanistan'da yer yurtdışında çeşitli karma sergilere katıldı. Rolling Stones şirketinin yeni albümünün adı "Flashpoint". îçerdiği 17 parçanın 15'i geçen yıhn Urban Jungle başlıkh dünya turnesinde icra edilen eski Stones incileri. Körfez savaşı sırasmda çıkan High Wire ile Sex Drive albümü tamamlıyor. YAVUZ BAYDAR STOCKHOLM Rolling Stones şirketi, rock borsasındaki konumunu 1990'larda da korumaya kararh görünüyor. Yürütme kurulunun beş daimi üyesi, bu amaçla eski bir ürünü, yeni bir kıhf içinde piyasaya sürdü. Albümün adı Flashpoint; içerdiği 17 parçanın 15'i geçen yılın Urban Jungle başlıklı dünya turnesinde icra edilen eski Stones incileri. Körfez savaşı sırasında çıkan High Wire ile Sex Drive da albümü tamamlıyor. Mick Jagger gibi git gide kurtlaşan bir işadamı tarafından yönetilen şirketin pazar stratejisine koşut bir gelişmenin göstergesi Flashpoint; Yuvarlanan Taşlar yosun tutmamak piyasada gerilememek için belli bir kaliteyi her zaman tutturduğu yadsınmayacak stüdyo albümlerinin arasındaki boşlukları artık temcit pilavı halini alan konser kayıtlarıyla dolduruyor. Biliniyor ki söz gelimi Brown Sugar yeniden yeniden kaç kez piyasaya sürulürse surulsun, alıcısını bulacaktır. Stones öksürse bile satıyor. Kasayı doldurmak için de olsa, ya da iyimser bir yaklaşımla eski sokak günlerinin son temsilcisi olarak bir rock belgelemesi/arşivlemesi amacını Yıl içi çalışmalar • Kültür Servisi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resimİş Bölümü Tekstil Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencilerinin yıl içi çahşmalarından oluşan sergi, 6 mayıs günü Akbank Bahariye Sanat Galerisi'nde açılıyor. 17 mayıs gününe dek sürecek sergide, öğretim elemanlan Engin Akdoğan, Ertuğrul Erguj, Kayhan Kaya, Hamdi Ünal ve Semral Ekizoğlu ile öğrencilerden Aysun Aşkın, Çiğdem Çeltikçi, Arzu Gitmez, Gülser Kocadayı, Filiz Kutlu, özlem Tellioğlu, Beyza Temeller, Emel Tlıran ve Nilgün Yıldız'm çalışmalan görülebilir. Mısırh AbdelWahab öldti • CADtO (AP) Arap dünyasının tanınmış müzisyeni Mısırlı Mohamed AbdelWahab Önceki gece öldü. AbdelWahab 88 yaşındaydı. 50 yıldan uzun bir süredir hem gençlere hem yaşlılara hitap eden AbdelAVahab, "nesillerin müzisyeni" olarak tammyordu. Son yıllarda sağlığına çok dikkat eden müzisyen, kış mevsimini Cairo'da yazlarını ise Paris'te geçiriyordu. Arap dünyasının en ünlü şarkıcılarından Om Kalthoum için bestelediği şarkılarla büyük ün kazanan ve bu şarkıcıya da şöhret kapılarını açan AbdelAVahab, Mısır'ın milli marşının yanı sıra Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin marşlarını da bestelemişti. KIDEMLİ ROCK'ÇILAR (Soldan sağa) Charlie Watts. Bill Wyman, Keith Richard, Mick Jagger ve Ron VVood. 1992'de yeni bir dünya turnesine hazırlanan rock müziğin kıdemli topluluğu Rolling Stones, öksürse bile satıyor. da taşısa, Jagger ve ekibinin birer müzik mirasyedisi olduğu net bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Bir ifade gereksinimi olarak ortaya çıkmış olan beyaz rockı artık The The, The Waterboys, Talk Talk, Peter Gabriel, Roger Waters ve XTC gibi bazı istisnalar dışında piyasanın tüketim talebi tayin ediyor. Beyaz rock genel anlamda içtenliğini yitiren, koflaşan bir supermarket urününe dönuşmüş durumda. îstisnalarsa gitgide yalnızlaşıyor. Günümüzun rock tutkunları, bazı ülküleri korur görünen Robbie Robertson'a, Joni Mitchell'a, Neil Young'a ve benzerlerine ürkütücü bir sinizmle yaklaşıyorlar. Diğer taraftan, son savaş sırasmda bazı yeni rock temsilcileri, kendi askerleri için "Yaşasın bizimkileri" diyebiliyor. Bu ve benzeri sözler, geçenlerde izlediğim Rock In Rio festivali sırasında duyuldu. Rock, savaş destekçisine dönuşmeye başlarsa işler vahamet kazanıyor demektir. Neyse ki rockın banşçı ülküsunü şitndilerde yeni siyah müzik benimsemiş durumda.. Butun bunları bana Higvvire adlı yeni Stones bestesi düşündürdü. Bilindiği gibi bu parça, savaşın sıcak günlerinde ortahğı hafifçe karıştırmıştı. Ama acaba Stones bu besteyi para kazanmanın yeni bir aracı olarak mı gördu? Ille de bir şeye karşı tavır almak gerekli değil elbette, ama ahndığı zaman da bu netlikle ortaya çıkmalı. Oysa Jagger bu parçada hayli genel geçer, ortada bir ifada kullanıyor. Daha sortra bestenin anlamına açıklık getirmemesi özellikle savaş gibi evrensel bir sorun söz konusu olduğu içinHigwire'ın bir borsa spekülasyonu olup olmadığı sorusunu sürüncemede bırakıyor. Yanıtı nasıl olursa olsun, Stones'u affa her zaman hazır olanlara albümun bir saatlik ilk bölümünu oluşturan konser kısmının yine eski Stones'u belgelediğini teslim edelim. Kayıtlar kaliteli; 50'li yaşlarda dolaşan Charlie VVatts ve Bil) VVyman hâlâ zinde. Jagger da formunda. Paint It Black, Sympathy For The Davil, Sattsfaction ve Jumping Jack Flash albumün "flaş" noktaları. Stones koleksiyonculan düşkırıklığına uğramayacaklar. BELGESEL Avusturya belgesel filmleri • Kültür Servisi Avusturya Kültür Ofîsi ile Mimar Sinan Üniversitesi tarafından birlikte düzenlenen "Avusturya Belgesel Filmleri Haftası", 68 Mayıs 1991 tarihleri arasında Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Film haftasının programında toplarn 12 Avusturya yapımı | film yer alıyor. Gösteriler, 6 mayıs pazartesi günü saat 19.00'da Avusturya Federal Bilimsel Filmler Kurumu Başkanı Doc. Dr. Siegfrid Hermann'ın 1 açış konuşmasıyla başlayacak. Aynı gün, "Bir Gün" ("A Day") adlı filmin de ilk gösterimi gerçekleştirilecek. (yukarıda) pazar kurulan bir gündeki yaşamı İconu alan film, bir yandan bir Müslüman erkeğin yaşamındaki ağırlık noktalannı sünnet, evlilik ve nihayet ecelle karşılaşmasergilerken, öte yandan da zamanın getirdiği ekonomik değişimler nedeniyle artık ölmekte olan meslekleri ve bunlann bütün radikal koşullara karşın direnişini yansıüyor. İstanbul'a Gençlik günleri aşısı Kültür Servisi Şehir Tiyatroları 'Gençlik Gtinleri'nin yedıncisini 6 mayıs31 mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriyor. 6 mayıs pazartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda saat 15.00'te Grup Gündoğarken'in konseriyle başlayacak olan Gençlik Günleri'nin etkinlikleri Fatih Reşat Nuri ve Kadıköy Haldun Taner sahnelerinde de yer alacak. Harbiye Muhsin Ertuğrul'da her sabah bir film gösterimi, gün boyunGrup Gündoğarken pazarteca da konserler, sergiler, happe si, Tayfun Gültekin cumartesi, ningler ve dia gösterileri sunu Grup Belenler ise pazar gunu lacak. saat 15.00'te birer konser vereFatih Reşat Nuri Sahne cekler. Dia gösterileri programı si 1631 mayıs tarihleri arasında çerçevesinde Tolunay Timuçin 40 amatör tiyatro topluluğunun cuma, tsa Çelik cumartesi, Haoyunlanna sahne olurken, 1823 kan Kızılcıkoglu pazar gunu mayıs tarihleri arasında da Ka 17.30'da izlenebilir. dıköy Haldun Taner'de müzik Amatör tiyatroların oyunları etkinlikleri yer alacak. da her gün 19.00'da Gençlik Günleri'nin ilk haftasındaki diGençlik Günleri'nin ilk hafta ğer etkinlikler gibi Harbiye smda Harbiye Muhsin Ertuğ Muhsin Ertuğrul Sahnesı'nde rul'da sinema tarihinin ünlü ücretsiz olarak sunulacak. filmleri her gun saat 12.00'de izlenebilecek. 6 mayıs pazartesi Ortakoy Halk Sahnesi 'Eylül günü gösterilecek ilk film Anaları'nı pazartesi, Tiyatro BeatlesJohn Lennon efsanesi Sandığı 'Barış tçin Dizelernin filmi: 'Imagine.' Füruzan Jekondla Siyau'yu salı, İstanbul Gülsüm Karamustafa'nın birlik Üniversitesi Devlet Konservatute gerçekleştirdikleri 'Benim varı 'Yalancı'yı çarşamba, SarıSinemalarım' salı, Richard Al yer Halk Eğitim Merkezi Tiyattenborough'ın 'Gandi' filmi iki ro Kolu 'Çıktık Açık Alınla'yı bölüm halinde çarşamba ve per perşembe, İstanbul Üniversitesi şembe günleri, Fellini'nin 'Ve Iktisat Fakültesi Tiyatro KulüGemi Gidiyor'u cuma, 'Roma bu 'Trajedi'yi cuma, Gözlem Açık Şehir'i cumartesi, Fassbin Gençlik Tiyatrosu 'Öç'ü cumarder'in 'Lili Marlen'i pazar günü tesi, İstanbul Ünivertesi Veterinerlik Fakültesi 'Sözün Özü'nu ücretsiz olarak görülebilir. Söyleşiler programında ilk pazar günü sahneleyecek. olarak Füruzan ve Gülsüm Karamustafa var. Sanatçılar salı günü film gösteriminin afdindan saat 15.00'te bir söyleşivc katılacaklar. Gazetemiz yazarlarından Jlhan Selçuk çarşamba 'Savaş ve Barış', Guler Kazmacı, Fatma Tokçabalaban, Erdal Boratap perşembe 'TV'de Canlı Yayın Spikerliği', Doç.Dr. Arşaluys Kayır cuma 'Yakın llişkiler' konularında saat 15.00'te söyleşiler yapacaklar. Vııran'ın sergisi • KUItür Servisi Ressam Nermin Vuran'ın resim sergisi 5 mayısta Bakırköy Santral Mağazası Biloy , ^ •Sanat Merfcezi'nde «wt ~C~ 17.00'de açılacak. Vuran'ın seFgisi 25 mayıs tarihine kadar gorülebilecek. t Rıfat Hgaz sokagı rm^^^^^mmto^^^^^^mm s ^ ,• „ , ^ . • KASTAMONU (AA) Geçen ay 80 yaşına basan yazar Rıfat llgaz'ın adı, Kastamonu'da çocukluğunun geçtiği sokağa verildi. Rıfat llgaz'ın 80. yaş kutlamaları çerçevesinde Kastamonu Belediye Meclisi'nin aldığı bir kararla, yazarın ortaöğrenimi sırasında oturduğu Kırıkçeşme , Mahallesi'ndeki Karaağaçhk Sokağı'nın adı "Rıfat Ilgaz Sokağı" olarak değiştirildi. Öte yandan Kastamonu'ya bağlı Cide ilçesi belediye meclisi de, aldığı bir kararla ilçedeki Hastane Caddesi'ne "Rıfat Ilgaz", Belediye Parkı'na ise yazann en ünlü eseri olan "Hababam Sınıfı" adlarını verdi. DERGİ Argos'ta Avni Lifij I Kültür Servisi Argos'un mayıs sayısının Sanat bölümünde, yüzyıl başının çok önemli, ama bir o kadar da kapalı kalmış ressamı Avni Lifij'in yapıtlarına yer verildi. Aynı bölümde aynca 18. yüzyıhn başlarında Avusturya resim sanatında Biedermeier olarak anılan dönemden çiçek resimleri ve Caspar David Friedrich'in yapıtları var. Derginin Şiir bölümünde, yazarhğı, tiyatroculuğu, sinemacıhğı ve ressamhğıyla çok yönlü bir sanatçı olan Jean Cocteau'nun, Jean Marais için yazdığı şiirler Ahmet Cemal'in çevirisiyle yer alıyor. Derginin Albüm bölümü yine bu sanatçıya aynlmış. Güven Turan'm çevirisiyle Çekoslovak şairi Miroslav Holub'un şiirleri, Kubilay Köseoğlu ve Levent özşar'ın şiirleri ve yine Şiir bölümünde sunuluyor. Hikâye bölümünde Tahsin Yücel'in 'Mektuplar' ve Ayşe Kilimci'nin 'Deli Gönül' adlı öyküleri yer alıyor. Füsun Akatlı'nın 'Otelli Bir Yazı' adlı denemesi, Ayşe Eziler Kıran'ın, Bilge Karasu'nun 'Kılavuz' adlı kitabı ve Uğur Kökden'in Alman yazarı Glaeşer üzerine incelemeleri, Semra Aktunç/un eski Florya'yı anan 'Dön Florya Kuşu'Iadlı yazısı, derginin sayfaları arasında. Argos'un bu ayki söyleşisi ise Hülya Koçyiğit ile. Derginin Araştırma bölümünde, Demir özlü'nün Türk edebiyatında sürgün romanlar konusunda kapsamh bir araştırma yazısı var. w 4 Kürderin kara günlüğü' ABD'de yankı uyandırdı "Beyaz Kale" adlı romanı ABD'de yayımlanan Orhan Pamuk'un Cumhuriyet'te çıkan "Kürtlerin Kara Günlüğü" başlıklı röportajı, ABD'de "Christian Science Monitor" gazetesince de yayımlandı. PBS haber programında Pamuk'la bir röportaj yapıldı. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK Orhan Pamuk'un kısa bir süre önce gazetemizde yayımlanan IrakTürkiye sınırındaki sığmmacılarla ilgili röportajı, Amerikan medyasında da yer aldı. PBS (Public Broadcasting Station), her akşam bütün ABD'de yayımlanan bir saatlik haber programında Orhan Pamuk'la bir Orhan Pamuk, Cumhuriyet için Türkiyelrak sınınna gitmiş, izlenimlerini gazetemize yazmıştı. ^ •»«••••^•••••••••^»•r ~ < \. ^ ^ » ^ * ». * *^ Benim adım MAYIS VVoodyand MAY BirYaşımaGirdim! CAN UZUNER ERKORKMAZ 6 MAYIS 1991 İSTANBUL BATILILAŞMA, ÇAĞOAŞUŞMA, KALKINMA (Resmı Ideolojının Eleştınsme Gırış) Paradigmanm İflası CMTII tdeoiojının Tabulannı Bir Ke^ Daha Yıklı FİKRET BAŞKAYA üturduğunuz yer gerçekten rahat mı? QMÜCÂDEL HAKLIYIZ KAZANACA6IZ Artık 1 Mayıs'ların yasal olarak kutlanmasımh işçi ve emekçilerin hakkı olduğu kabul edılmelıdır. Bugün 141, 142'nin, Kurtçe konuşma yasağının kaldırılması, cezaların tecil edılerek "af" çıkarılması demokrasi oyununun bir parçasıdır. "Reform" diye pazarlanan bu adımların ozünde daha da ağırlaştırılmış yasaklar vardır. Kürt halkının yaşadığı trajedının gerçek sorumlusu olan emperyalızm, "kurtarıcı" maskesıyle Irak'ı ışgal ederek fıegemonya altına almak ıstıyor. Bu trajedınin önüne geçmenın yolu, emperyalizmın bölgede oynamak istediği oyunları bozacak bir mucadele hattının izlenmesınden geçıyor. Vanşma Mresı DOZVayıniat Nakıtben Soh A$f2 34400 öultanahme! |1T Tel 517 13 78 NOT Odemek Gonoermeierde Posia Ucren Fıyata Ehienır !>()/,. !>()/... IK)/... IM)Z... \H)/.\ ÇEVRE K0RUMA TÜRKİYE'NİN KAPSAMLI ve TEK ÇEVRE DERGİSİ ÇIKTI Turkıye Çevre Koruma ve Yeşıllendırme Kurumu Muhurdarbağı Sok No 6 KadıköyİSTANBUL Tel 338 00 17 19. SAYIMIZ ÇIKTI Orhan Pamuk, çağdaş bir yazar olarak Balzac, Kafka, Calvino ve Nabokov'a benzetildi. "Beyaz Kale"nin ABD'de piyasaya çıkışı, Körfez savaşı yüzünden DoğuBatı sorunsalının yeniden canlandığı bir döneme rastladı. Bu yuzden kitap, yazaröportaj yaptı. "Christian Scien rın kendisi katılmasa da eleştirce Mon'tor" gazetesi de Pa menlerin DoğuBatı sorunsalı muk'un £azetemiz için yaptığı benzetmelerine yol açtı. Christopher LehmannHaupt'un röportajı yayımladı. "New York Times"da yayımlaOrhan Pamuk'un "Beyaz nan yazısı da bunun bir orneği. Kale" adlı romanı da geçenler LehmannHaupt, "DoğuBatı de ABD'de piyasaya çıktı. Vic Kederine Panzehir Bir Türk toria Holbrook çevirisiyle Geor Romanı" başlıklı yazısında şunge Braziller Yayınevi'nin bastığı lan söyledi: "Beyaz Kale"nın yayımlanmasının ardından bellibaşlı gazeteler"...Ancak Beyaz Kale'nin çede yer alan övgülü eleştirilerde kiciliği daha derinde. Romanın çekiciliği, Batı'nın akılcılığı ile Doğu'nun din inancı arasındaki alışılmamış türden evlilikte yatıyor..." "New York Times" yazarı, yazısını şöyle sürdürdü: "Ulaşılraaz kale tabü Kafka'yı düşundürüyor, tekrarlanan sözcük biçimleri Nabokov'u akla getiriyor, bilim ve fantezinin birbiriıte geçiş oyunları Italo Calvino1 yu anımsatıyor. Ama daha önce dört kitap yayımlayan, Avrupa ve ABD'de pek çok yeri dolaşan, Iowa Üniversitesi'nde yazım programına katılan Orhan Pamuk, bütün bunlann yanı sıra kendine özgü bir yazar aynı zamanda..." "Washington Times" gazetesinde yer verilen bir yazıda ise Orhan Pamuk'un, Amerikalı okurlar için Mısırlı yazar Necip Mahfuz'a yakın olçude ilginç bir yazar olduğu belirtildi, kitabın Balzac'ı anımsattığı vurgulandı. Orhan Pamuk, 21 mayıs gunu "Beyaz Kale" adlı romanıyla ilgili olarak PEN Kulübü tarafından düzenlenen bir soyleşiye katılacak. Soyleşide, Pamuk, Amerikalı eleştirmen Paul Burman'ın sorularım yanıtlayacak. Orhan Pamuk, ABD'de bulunduğu bir aylık süre içinde Princeton ve Ohio üniversitelerinde bırer konuşma yapacak. 1 Konserde Azeri besteciler • Kültür Servisi İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden soprano Ruhsar Öcal ile Azerbaycanlı konuk sanatçı tenor Lütfiyar îmanov v Hıdrellez, kutlama şenliği çerçevesinde 6 mayıs pazartesi günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu'nda "Azeri Bestecileriyle Bir Akşam" başhğmda bir konser verecek. Piyanist Nurten Tezmen Kolçak eşliğinde sanatçılar Ü. Hacıbeyov, F. Amirov, S. Rüstemov, T. Kuliyev, C. Cahangirov, E. Sabitoğlu, O. Kazimov'un eserlerinden oluşan bir program sunacaklar. Uç dalda • ANKARA (UBA) Türkiye İş Bankası'nın geleneksel büyük ödülleri, bu yıl 'çocuk edebiyatı', 'seramik ve işletme' dallarında verilecek. Her dalda 20 milyon lirahk parasal ödül ile tş Bankası Büyük ödül simgesi ve onur belgesi verilecek. Yarışmaya 25 ekim tarihine kadar başvurulabilecek. Yarışmaya, kişisel başvurulann dışında, o dalla ilgili kururn, kuruluş ve yayınevleriyle, uzman ve eleştirmenler de eser önerebilecekler. **
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog