Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

HABERLER CUMHURİYET/5 15 Haziıana Suyu halka çevireceğiz BirSabah... Doğru YAZIYOR Türkiye'de yönetimin sadece zengini sevdiğini söyleyen İnönü: CÜNEYT ARCAYÜREK flegi iyileşti ANKARA (Cumhuriyet) Başbakan Yıldırım bulut'un futbol ıarken kırılan bileği, ;ulanan tedavinin başarılı ıası sonucu zamanmdan :e iyileşti. Akbulut'un ı yapılan kontrolünde lan kemıklerın nadığı, bileğini rahat ımde kullandığı ve elini ın bandajm ınlmasına karar verildiği lirildi. Başbakan bulut dün Acil Yardım Irafik Hastanesi'nden ırken hastane başhekimi cendisine uygulanan ıvinin sorumluluğunu enen Dr. Savaş loğlu'na teşekkür etti. rohıt gazetecilere "Savaş tedavide çok büyük m gösterdi. Uyguladığı tem yeni olmasına ın başarıh oldu" dedi. IP'nin şvurusu ;tanbul Haber Servisi HP tstanbul tl ıtü'nün düzenlediği Me Mücadele sı'nın Gerçek Yüzü ve ı Sahverme" konulu 1 dün Gazeteciler iyeti'nde yapıldı. lin açılışında konuşan U Başkanı Ercan kaş, söz konusu un, "ANAP iktidanmn ıya karşı demokratik nme çabasmın üTünü yalamaca" olduğunu ıdu. SHP Grup anvekili Hasan Fehmi ;ş, yeni yasanın isaya aykırılığına n başvuruyu hafta ıda Anayasa kemesi'ne ;aklannı söyledi. bul Barosu Başkanı ıt Kazan, Terörle ıdele Yasası ile 141, e 163. maddelerde rUlenlerden daha ağır ar getirildiğini îtti. uzerinde fidan dikimınde çalışan genç kızların ısrarı uzerine birlikte fotcğraf çektirdi. SHP lideri, Şavşat'ta örgutun verdiği yemeğe katıldı ve halka hitap etti. İnönu konuşmasında, Turkiye'nin "yolgeçen hanına A R T V İ N / A R D A H A N şılıkh diyaloğa dönüştü.Inönu'döndüğünu" belirterek "Bun(Cumhuriyet) SHP Genel nun konuşması sırasında izledan, ortalarda görünmeyen o Başkanı Erdal tnönü, Doğu Ka yenleri videoyla goruntulemek Başbakan sorumlu" dedi. radeniz gezisinin üçüncu gunıin isteyen bir sivil polise Sivas MilInonu, Şavşat'ta halka hıtap etde Ardahan ve Şavşat'ta halay letvekili Ekrem Kangal mudatıkten sonra Artvin'e geçti. la karşılandı. tnönu, Cumhur hale ettı. tnönü, Artvin'de yaptığı kobaşkanı Turgut Özal'ın, "Ben İnönü konuşmasında, vatannuşmada da GalatasarayFenerzengini severim" sözlerine tep daşlara "Geçinebiliyor bahçe maçından esinlenerek ki göstererek "Tüylerim diken musunuz" diye sordu. IzleyenCumhurbaşkanı TUrgut özal'ı diken oldu. Bu yonetimden se lerin "Hayır" yanıtını vermeleri "maçta taraf tutan hakeme" çimde ve ilk fırsatta hesap uzerine, "Geçinmenin imkânı benzetti. SHP Genel Başkanı sorulacak" dedi. kalmadı. Duğun dernek, kenditnönü şöyle konuştu: SHP lideri, geceyi geçirdiği leri sefada. Halkımı/a getirdik"Düşunünüz, diyelim ki bir Kars'tan dün uzun bir araç kon leri yalnız zam üstune zatn" difutbolcu, bir takımda uzun yılvoyuyla Ardahan'a geçti. Bura ye konuştu. SHP liderinin, lar futbol oynuyor. Daha sonra da coşkuyla karşılanan tnonu' "Hayvancüık nasıl gidiyor" sofutbolu bırakıp hakem oluyor. nun konuşması, vatandaşla kar rusu uzerine bir vatandaş, Mesela Fenerbahçe'de futbol oy1 namış. daha sonra Fenerbahçe nin bir maçı oluyor, bu hakem maçı yönetiyor. Bir de bakıyorlar, karşı taraf ın hiçbir şeyini kabul etmiyor, sürekli Fenerbahçe'nin tarafını tutuyor. Halk isyan ediyor. Seyredenler isyan ediyorlar. 'Bu nasd hakem, böyle hakem olur mu?' diyorlar. Hakem tarat'sız olur. Hakem, 'Yoo' diyor, 'ben eskiden Fenerbahçe'de oynamıştım. Onun için Fenerbahçe'yi tutarım, hakem olsam da tutarım' diyor. Böyle bir hakeme siz hakemlik yaptırır mısınız? Hadi' diyorlar, 'pekâlâ Fenerbahçe'yi bırak, Galatasaray maçına gel' diyorlar. Bakıyorlar ki Galatasaray maçında da aynı şeyi yapıyor. Çünkü bu defa oğlu Galatasaraylı. Bu sefer de 'Oglum Galatasaray'ı tutar, ben Galatasaray'ı da tutarım' diyor. Bu defa 'Beşiktaş'tn maçına gel' diyorlar. Oysa bu daha fena. Çünkü eşi Beşiktaş'ı tutuyor. O zaman tabii karşı tarafa hiçbir hak vermiyor. Boyle bir hakem, oyunları yönetmeye kalksa ne olur? Herkes birbirine girer, kavga cıkar, maç sona ere'HESAP SORACAĞIZ' SHP Genel Başkanı Ardahan'da yaptığı konuşmada vatandaşlara"Geçinebiliyor musunuz"diye sor mez. Ortalık altüst olur. Çünkü du. tzleyenlerin "Hayır" yanıtını vermeleri uzerine "Geçinmenin imkânı yok. Halkımıza getirdikleri yalnız zam ustune zam. hakem tarafsız olmalı, cumhurBunlardan seçimde ve ilk fırsatta hesap soracagız" dedi. (Fotoğraf: A A) başkanı da tarafsız olmalı." Ardahan ve Şavşat'ta halayla karşüanan SHP lideri, Cumhurbaşkanı Özal'ın "Ben zengini severim" sözleri için 'Tüylerim diken diken oldu. Devletin başınm bütün vatandaşları sevmesi gerekir" dedi. 'Hayvan mı kaldı ki? Paralan alıp yediler, burada hiçbir şey bırakmadılar" diye karşılık verdi. Iktidarın halkı değil, yalnız kendisini duşunduğunu kaydeden Inönu, şoyle devam etti: "Televizyona çıkıp şöyle olacak, böyle olacak diye masal, maval okuyorlar. Vatandaşın karnı masalla doymuyor. Onlar masalla kendi kannlannı doyursunlar." Cumhurbaşkanlığı Koşku'ne milyarlarca lira harcanarak avize ahndığını anımsatan Inonu, Özal'ın bu konudan haberdar olmadığını soylediğini vurgulayarak "Sayın Özal, haberinizin olması gerekir. Haberiniz var ama, sesinizi çıkarmıyorsunuz. tşinize öyle geliyor da ondan. Toplusbzleşmelere, vatandaşın kemer sıkmasına karışırken her şeyden haberiniz var" diye konuştu. Inonu, Doğu illerinde yaşanan goç»orununa da değinerek bundan ıktidann sorumlu olduğunu soyledı. Cumhurbaşkanı Özal'ın "Ben zengini severim" sozlerine de değinen SHP lideri, şöyle konuştu: "Bunu gazetede okudum. Tüylerim diken diken oldu. Gördünuz mu? Devletin başı olan, butıin vatandaşları sevmesi gereken bir insan, Turkiye'de sadece birkaç zengini seviyor. tşte yonetim bu hale gelmiştir. Bunlardan hesap soraeağız. Seçimde ve ilk fırsatta hesap soracağız. Öyle bir şamar atıp süpureceğiz ki işte halk o zaman oh çekecek. İktidarımızda suyıın akışını tekrar halka çevireceğiz." SHP lideri, Ardahan yolu ANKARA Gazeteci kuliste Akbulut'u sıkıştırıyor. (3enel başkanlığa adav'ığını koyarken "yukarıdakinin" görüşünü alıp almadığını öğrenmek istiyor. Yanıt bilinen tekerlemelerle başlıyor. O, genel başkanmış, yukarıdaki de "manevi lider"miş. Aday olacakmış, "Bu işe, saygısı sonsuz Çankaya'yı sokmanın yararı yok"muş. Gazeteci bastırıyor; "Köşk'e sormaya gerek yok mu dıyorsunuz?" Akbulut, çaresiz kalmış, yukarıya sormanın "artık tabıı bir oluşum" olduğunu söyledikten sonra sabnnın taştığını, bir itiraf cümlesiyle şöyle açıklıyor: "Bana bunları neden soyietıyorsunuz!" Bilinen bir gerçeği söylemeye zorlayarak niçin işkence yapıyorsunuz demeye getiriyor. Başbakan hiç değilse aksaçlı, kara kaşlı, biraz liboş, biraz tutucu olan gruplann desteğindeki Mesut Yılmaz'dan daha açık yürekli. Köşk'ün izni ve desteğı olmadan ANAP'ta lavaboya bile gidilemeyeceğinin bilıncinde. TÖ'nün izni olmadan kımin haddine liderliğe soyunmak. Kulis haberlerine bakarsanız, TÖ'ye dayanmadan, bırakalım desteğini bir yana, TÖ'den izın almadan genel başkanlığa aday olmak "birinin haddini aşan davranış değil"miş! "Biri" diye sakladığımız "biri" yok. Kulisteki yaygın söylentilere göre Mesut Yılmaz, TÖ'den "icazet alacak değilim" diyormuş. TÖ ile bir geceyarısı Köşk'te iki saat söyleştiğini aksaçlı, kara kaşlı yandaşları günlerce kamuoyuna niçin anlattılar? Asıl amaç "yukarının desteğini ha aldı, ha almak üzere" olduğunu yaymak, kamuoyuna sindirmek değilmiş gibi... Mesut Yılmaz yukarıdan "icazet" istemediğini söyleyerek parti dışındaki . „ „ » ^ ş Köşk'ün İZHİ olduğunu kanıtlama (jesteğİ t l f f i S % Z ANAP'ta lavaboya bile desteğine gönüi bilincinde. kimin K//T?/n açan dümen suyunda nlmarian siyasetler izlıyor. Oimaaan TO'nün ıznı Biiinen ÜÇ adaym haddine liderlige dışında TÖ, "bırden onı/ı/nmpir R/7/npn iir bire yeni bir isim" çı oOyunmdK. Dllinen UÇ karacak mı, bu, hem adayın dışında TÖ, ran olası bir gelişme. Hem beklenıyor, hem ç S aş faSkTkT3nd,: "birdeıı bire yeni bir S ç fS h y g3a y y n : veren muhafazakar , jSjm" ClkaraCak mi; bu, hem uç aoayı destek fam de yandaşlannı . ', T ve çevresi, Yılmaz'ın nai;<ima kongreleri yitirdiği y^i'9m^ lar, ömeğın Keçeciier kaygılandıran n SHP LİDERİNİN GEZİSİNDEN NOTLAR ence iddiası URSA (Cumhuriyet su) 1 Mayıs günu dışı gösteri ıledikleri' iddiasıyla tarafmdan gözaltma ,ı öğrenciler, Bursa yet Mudürlüğü'nde nezareünde avukatlan ırüşurken "Bize ce yapılıyor. Filistin na asıldık" dediler. ı Bursa Emniyet irlüğu Siyasi u'nde gözaltında lan 9 öğrencinin tı surelerinin 1 hafta uzatıldığı ve cilerin 1 Mayıs ıden beri açhk grevi darı öğrenildi. Kitlelerin öfkesi Inönü'yü sertleştiriyor ALİ DOĞAN ARTVİN Gezinin uçuncu gununde, SHP liderinin her zamanki uslubunda belirgin bir değişiklik goze çarpıyor. "Sertleşme" biçiminde nitelenen bu değişiklik, buyük ölçude, Inonu'nun hitap ettiği kitlelerin coşkulu ve aynı zamanda "öfkeli" olmasından kaynaklanıyor. Inonu, her zamanki esprilerini bu kez çok ciddi ve sert bir tonlama ile yapıyor. İzleyenler "Açız" ya da "Geçinemiyoruz" diye bağırdıkça, kitlenin nabzını yakalamaya özen gösteriyor. Daha önceleri, atılan sloganları, bağırmaları sakin sakin dinleyen Inonu'nun bu yeni tutumu, beraberindeki parti yoneticilerini bile şaşırtıyor. Ardahan yolu uzerinde orman ışçisı genç kızlarla gülumseyerek fotoğraf çektiren SHP lideri, kursuye çıktığında ağzından hep "Hesap soracagi7" sozcukleri dökülüyor: Partizan devlet gorevlileri var. İktidara yaranmak için her şeyi yapıyorlar. Ama sanmasınlar ki bu iktidar kalacak. Partizanlık yapanlardan da hesap soracağız. SHP lideri, ilk kez bu gezide "sağ" ve "sol" kavramlarmı belli bir yanlılıkla kullanıyo.r: Çıkarılan şartlı tahliye yasasıyla sağdaki tutuklulara kolaylık gosterildi. Soldaki tutuklulara ise insafsızlık yapıldı. Bu, buyuk bir haksızlık... TRT'ye her fırsatta "şaka yollu" çatmayı seven Inonu, bu gezisinde TRT'cileri de şaşırtıyor: TRT akşam haberlerinde bu kalabalıkları gostermezse, ben onlara göstereceğim. Çok yakında iktidar olacağız. Benim hiç şakam yoktur. tnönu'nun üslubunun sertleşmesine neden olan kitleler ise, sertleşen uslupla daha da coşuyorlar. Gencinden yaşlısına hepsi, kürsüdeki SHP lideriyle âdeta bir "ozan atışmasına" girişiyorlar. Sonuçta, yapılan her miting, binlerce insanla kursu arasında karşıhkh "diyaloğa" donuşuyor. özellikle çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşanlar, ellerinde ses alma cihazları, videolar ve fotoğraf makinalarıyla aralarında dolaşan onlarca sivil polise aldırmaksızın, doğrudan Cumhurbaşkanı'na yönelik ağır ithamları yuksek sesle haykırıyorlar. Yanındakilerin omuzlarına basarak yukselen bir ihtiyar, tnönu'ye seslenıyor: Ağılımda bir ineğim bile kalmadı. Bu adam bolgeye hiçbir şey eklemedi. Üslup sertleşmesinin nedenini SHP'li yöneticiler "seçimlerin yaklaşmasının bir işareti" olarak gorüyorlar. Ancak önceki gunku gazetelerde bir haber yayınv lanıyor: "İnönü erken seçimden yana değil." SHP liderine sorduğumuzda aynı sert uslupla yanıtlıyor: Kim demiş bunu? Ben öyle bir şey söylemedim. Üstelik seçime hazırım. Inonu'nun gezisinde 1600 kılometre yol kateden gazetecilerin yorgunluğuna, önceki geceyarısı bir de uzuntulü haber ekleniyor. Bir gazetecinin babasının ölüm doşeğinde olduğu haberi ulaşıyor otele. Kars'ta herhangi bir araç bulmanm olanaksız olduğu bir saatte Belediye Başkanı Selahattin Filtekin aranıyor ve "En yakın otobüs terminaline kadar gazetecinin göturülmesi" için bir araç isteniyor. Filtekin'in yanıtı ise "Ben araç bulamam. Benim aracım da yola çıkacak durumda degil" oluyor... destek verecek.erini yineliyorlar. Ne var ki hafızaı beşer on gün önceki olayları anımsatıyor. İstanbul'da Talat Yılmaz'a destek verenler, TÖ'den höt sesi gelince, birden geri çekildiler. Adamı damdazlak ortada bıraktılar. Son anda "TÖ'nün önereceği isme" rampa etmeyeceklerine kim inanabilir? Geçıniz efendim' Sıyaset başlayınca din ıman hak getire. Mesut Bey'i Köşk'ün desteklemesine gelince... "Rivayet muhtelıf" SÖ'ye dayanarak kimi der ki baştan sona Yılmaz'a destek düşünülmedi. Kimi yakıştırır ki TÖ'nün gizli adayı Mesut. Partide, kamuoyunda ya da basında, Akbulut'u veya Yılmaz' ı destekleyenler çeşitli rakamlar sıralayarak adaylarını sindirmeye çalıştıkları şu sıralarda, unuttukları bir gerçek olanca canlılığı ile ANAP içinde yaşıyor. Akbulut'a destek veren milliyetçimuhafazakârlar, "liboşları", Yılmaz'a omuz verenlerse "mihoşları" listelerine almayacaklar. Parti zaten ikiye ayrılmış. Öyle bir aday olmalı ki hem yukarıya baş sallayacak hem de ikiye ayrılan partide tam ortadan bölünmeyi alt düzeyde tutacak. Şu anda sıralanan nıteiıklere uygun kişi, Akbulut. Yılmaz üzerindeki kaygı bulutları henüz dağılmış değil. Yeni bir isim mi? 15 hazirana doğru bir sabah, ezan vakti TÖ'nün göreceği düşe bakar. inancmda. Akbuiufa bekleniyor, Wpm ^ m olası bir , , . hem İşkence sorguda İşkence gorenlerın gonullu katılımıyla, işkence ve ışkencecıler sorgulandı Otonteye bağlı ışkencecıler, sadıst ışkencecıler. Işkencenın etkılerı, sanılanın aksıne yıllar geçtıkçe artıyor... Kaç çeşıt işkence var? Yaz geldi diye zayıflama krizine kapılmayın Alevilere cifte örgüt Alevıler ıkı ayrı koldan vakıf kuruyor Profesor Izzettın Doğan "Kurucuların tek ortak yanı Alevı olmaları" Rıza Zelyut "Sıyasetçılerın sustuğu yerde bız konuşacağız" TOMBUL GÜZELDİR Uzmanlara kulak verin: Belki de "güzellik ilahlarının lanetlediği" iiçheş kilo fazlanızı seveceksiniz. Zayıflık estetik ya da sağlık sorunu olmaktan çıktı, toplumda bir ideolojiye, tek tek kişilerde ise psikolojik takıntıya dönüştü. Nokta araştırdı: Kadınlar kendi kilolarından şikayetçi, erkektetercihleri tombul. Erkekler kendilerinden raemnun, kadını tombul seviyor. • Prof. Şahika Yüksel: "Irkçılığın bir başka biçimi" • Proi. Ustiin Korugan: "Bu psikolojik yanı ağır basan bir sorun. 0 nedenle tedavi edilmesi gerekir" • Neriman Köksal: "Benim kafama göre, bütün erkekler balık etinde kadın beğenir zaten" BORSA NEREYE GİDİYOR? Durgunluğun ardından hızlı inîşçıkışlara sahne olan borsada, yatırımcılar ne yapmalı? Endeks nereden geldî, nereye gidîyor; borsa hangi ekonomik göstergelerden etkileniyor? Ani bîr erken seçim kararı neleri değiştirir? Kısa ve uzun vadeli yatırımlar için alternatif yaklaşımlar... Karar noktasındaki yatırımcılar için kritik öneriler... Borsa uzmanları, borsanın gidişini değerlendîriyor... IŞIN ÇELEBİ, EKONOMİK PROGRAM ÖNERİSİNİ AÇIKLIYOR Gazetecilere suni teneffüs Krızdekı basın kuruluşlan çalışanları ıçın yardım sandığı kurmayı ongoren yasa tasarısı hazır Maaş alamayan gazetecilere sandıktan 9 ay boyunca maaş. Işsız gazetecilere, 6 ay süreyle son aldıklan maaşa yakın odeme . • ANAP kongresi yaklaşırken... Akbulut'a son hançeri kim saplayacak? • Turgut Sunalp: "Karım da Kürt afledersin" • "Size özel" kaseti dinleyin, cinsel sorununuzu çözün • Iraklı Türkmen lideri Ahmet Güneş: "Hep Kürtlerden söz ediliyor. Bizi unulmayın" • Kur'an kurslanna ilışkin tasannm ardından... Yasa teklifini hazırlayan ANAP Milletvekili Edip Uğur: "Bakanla anlaşmıştık." • Soytarıydı, biiyüdü, Oscar'a aday gosterildi: Robin Vfilliams • TRTspikerleri, hallaç pamuğu... KİT'leri 2000 yılına kadar kapatma ya da özelleştirme programı... Tarım sektöründe borsa sisternine geçiş... Para politikası, ödemeler dengesi, erken seçim olasıhğı... Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Işın Çelebi, Panorama'ya açıkladı... "KUVEYTTEN NASIL İHALE ALDIM?" Türk şirketlerinin Kuveyt'te iş almaları gerçekten imkansız mı? BMB şirketinin ortağı Ali Rıza Bozkurt, tüm Kuveyt'in su dağıtım ihalesini ve Saiba Elektrik Santralı ihalesini nasıl aldıklarını anlatıyor: "Kuveyt işini hükümet yatırdı." DERGİ BİRDEN İMKB KULİSLERİNDEN HAFTANIN UYARILARI • Koç Yatırım'ın üç aylık bilançosu açıklanmadı ama... . • Adana Çimento, Ege Endüstri, İzmir Demir Çelik'ten sermaye artırım oranları • Sarkuysan sahipleri için özel borsa analizi... (PAHORAMA BORSA MEREYE GİDİYOR? n©Kta HAFTAUK HABER DERGISI • 200 bin liraya 10 gün keyifli tatil • Prestijli banka müşterilerine "elit kredisi" • Bebekçi Yalçın'dan "kamyon show" • Nejat Eczacıbaşı, tstanbul Festivali'ni anlatıyor. •"Mozart ticareti"nde milyarlık cirolar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog