Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

5 MAYIS 1991 DIŞ HABERLER CUMHUKiıcı/u Ingiliz gazeteci Robert Fisk suçlamalannı sürdürüyor: EDİP EMtL ÖYMEN Âtatürk bu duruma ne derdi? FİSKİNİDDİALARI: Independent gazetesinin dünkü sayısında birinci sayfada yayımlanan yazısında Fisk, Cizre'de 8 kamyon yükü ilacın çalındığını ileri sürdü. İngiliz gazeteciye göre Yekmal'de sığınmacılara verilen unu çalarken yakalanan bir Türk askeri silahını Amerikalı subayın yüzüne doğrulttu. Acaba p an başka şeyleri de söylese miydim? Cizre yolunda 8 kamyon yükü Avrupa malı ilacın çalındığını? Ya da bir Türk askerinin Yekmal'de çarşamba günü sığınmacılardan un çalarken yakalandığında silahını Amerikalı subayın yüzüne doğrulttuğunu? Havasız odada polisler önce burokrasi içine gömüldüler. Saçsız, gözlüklü, şişman, ter içindeki Başkomiser Luru, Mehmet'in çantamı kanştırmasını izlerken içinden çıkan her şeyi bir memura yazdırıyordu: 'Çoraplar, 5 götnlek, Diyarbakır turist broşürü...' vStWt!«u|»tnlMi İMt fiİMa Ura'ı 4>k tbut İ a 1'irt.TlU x Muılt • tht H »nıt« t MhnT»Hy,Bıan ıhtbn* btlo» vı tok. (bt Utıcsdı tmplıt süll ruled. ' I* tld «>ly tauı g( ıt< oornlnn, Aiıurlt'ı l«'tecıv ' Ramiz Alia istifa etti • VİYANA (AA) Arnavutluk Devlet Başkanı Ramiz Alia, iktidar partisi Arnavutluk Emek Partisi Genel Sekreterliği'nden istifa etti. Arnavutluk radyosu, Aila'nın Emek Partisi'ndeki tüm görevlerinden, parti birinci sekreterliği, politbüro üyeliği ve merkez komite üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Haberde, Emek Partisi Merkez Komitesi'nin bugün bütün uyelerin katılımıyla yaptığı 1 toplantıda, Aİia'nın tüm 1 görevlerinden isitifa karannı kabul ettiği kaydedildi. ' ' Velayeti: Saddam yargılanmalı i , f • Dış Haberler Servisi îran Dışişleri Bakanı AH Ekber Velayeti, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in savaş suçlusu olarak yargılanmasım istedi. Velayeti Tahran'ı ziyaret etmekte olan Fransa Dışişleri Bakanı Roland Dumas ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Bu tür saldırganlıkların tekrarlanmaması için Saddam Hüseyin savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır" şeklinde konuştu. Bu arada, tran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin Fransa'ya davet edildiği ve Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüşeceği bildirildi. LONDRA Bazı Türk askeTİerinin, Kürt sığınmacılara verilen yardımı talan ettiklerini "Independent" gazetesinde yayımlanan bir haberinde öne sürdüğü için Türkiye'den sınırdışı edilen Ingiliz gazeteci Robert Fisk, "Sekiz kamyon yiikü ilacın Cizre'de çalındığını, Yekraal'de sığınmacılara verilen undan çalarken yakalanan bir Türk askerinin silahını Amerikalı subayın yiiziine doğrulttuğunu" iddia etti. Fisk, Diyarbakır'da karakolda 6 saat süreyle sorgulandığmı anlattı. Lübnan iç savaşı sırasında on yıl süreyle Beyrut'ta kalan, Ortadoğu'yu yakından tanıyan bir gazeteci olan Fisk, "Independent" gazetesinin ön sayfasmda dört sütun uzerinden ve fotoğraflı yayımlanan "Atatürk Olsaydı Ne Derdi?' başhklı yazısında sorgulantnasını şöyle anlatıyor: "Başkomiser Hasan Luru'nun masasının arkasında duvarda Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir portresi asılı. Ama masasının altında yerde hâlâ Osmanlı Imparatorluğu hüküm sürüyor. Sabahın erken saatlerinde zamane çömezleri kirli çamaşırlarımı, özel mektuplarımı karıştınyorlar, Irak sınırında Türk askerlerinin davranışları hakkında tatsız gerçekleri yazdığım için bana sövüyorlar. Geceleyin deri ceketli sivil polisler oteldeki odama geldiler, kimlik göstermeyi reddettiler ve beni bir minibüse tıktılar. Minibüsün arkasında yerde yıpranmış tahta sopalar vardı. Ingiltere Büyükelçiliği ikinci kâtibi, sözlerimin yanlış tercüme edildiğini itiraz edince susturdular. Avrupa'daki Türkiye'nin Anadolusu'nun Diyarbakır'ındaki karakoluna hoşgeldiniz. Kemal Atatürk acaba olup bitenlere ne derdi? Başkomiser Luru'nun odasında gece boyunca bunu kendime birkaç kez sordum. 'Avrupa'nın başka neresjnde bir gazeteci yazdıkian nedeniyle karakola götürülür' diye kendisine de sordum. Luru'nun daha az uyanık yardımcısı Mehmet, 'Neden ülkemiz hakkında yalan yazıyorsun' diye tersledi. What woı tld Atatürk have said? m MMhnMYullmMıMattr JM k k ıtuferb «ıd ' ' W jıln HttoMuıuh KUMI AtoOtmMı »Hn» Mbk «ittH* •Mndtaf it ÜM., Iroıı, hırkry )ıs.\ nijrht ü k ı.l.lU;.ib;U, İUF tr41W.t Osman: 'Türk subaylann müttefik kuvvetleri engellediğine tanık oldunuz mu?' Yanıt: 'Bunun yanıtı 30 nisan tarihli Independent gazetesinde bulunabilir. Eger yetkili makamlar bana bu konuda mülakat verirlerse Türkiye'nin sığınmacılariçinne yaptığını ögrenmeme fırsat verirlerse böyle bir daveti memnunlukla kabul ederim.' «ttttnt \*v tnt mj u h n'4 I > • Jm «nd mrıri nı< ( r Trtllıt m •»» "Jtk •*«•( IM 1* te ıil Tu'Mılı n ı \ m > i ktıterırithb ) T ,;cT ırkü h Robert Fisk'in yazısı Independent'in birinci 7 sivil polis masanın etrafma dolmuştu. Bunları tanımam gerekirdi. Deri ceketli, guler yüzlü, kocaman bıyıklı AM, şişman ve şaşkın bakışlı Süleyman, kuşkucu bakışlı Ahmet, öfkeli, bazen somurtkan bazen bağıran Mehmet. Saat gece l'i geçe Osman geldi. 'Sadece bir tercüman' dediğj halde Dışişleri Bakanhğı görevlisiydi. 'Size birkaç soru soracağız. Bunları yanıtladıktan sonra otelinize gidebilirsiniz.' Dakikada bir Başkomiser Luru'nun tele Bu yanıtlar Osman'1 memnun etmedi. Birbirimize bağırıp çağırdık. tngiltere Büyükelçiliği'nden Paul O'Connor, Türkçe tercümenin yanlış olduğunu söyledi. 'Atatürk'ün yüksek standartlan' olmuştu, 'Atatürk'ün sayfasmda dört sütundan verildi. yüksek modern standartlan.' Buna işaret etfonu çahyor, öfkeli bir ses duyuluyordu. tim ve 'modern' demedim, dedim.BaşkomiTahminime göre birisi acele tarafından bir ser Luru, telefonda şefine, benim 'Atatürk'itiraf istiyordu. Osman'ın soruları, bana bir ün modern standartlan olmadığını söysuçlama getirilmesi için temel oluşturacaktı lediğimi' anlatıyordu. Resmi ifadeyi imzalasanıyorum. Yanıtlanm da mahkemede bir madım. Sabahın 4'ü olmuştu. Üç polis beni nezarete kapatmak istiyordu. Mehmet bağırsavunmanın nasıl olacağını gösterecekti. Osman: 'Yeşilova kampında yardımın dı: 'O'Connor ile konuşmak yokî' Şefe bir başka telefon. Bir anda beni oteTürk askerleri tarafından yağmalandığı doğlime dönerek 4 saatlik bir uyku için serbest ru mu?' Yanıt: 'Ne yank ki Yeşilova'daki bazı as bıraktılar. Daha sonra karakola yeniden gökerler, Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu türüldüm. Osman bana Türkiye'den sınırdışı edileceğimi söyledi." yüksek standartlar ve ilkelere uymadılar.' taMM * t» |ti» m l»»r• m ı t d MlltlM » U*n s< tk« «wk.<Nrt«ı M Mtaı kr nf *MM4 I» D* ıtttiîj» ll V» init Tercüme yanlış oldu Türkiye'ye 'sınırdışı' eleştirisi Dış Haberier Servisi The Independent gazetesinin muhabiri Robert Fish'in, Türk askerlerinin Kürtlere gönderilen yardımı yağmaladığını öne süren haberinden ötürü Türkiye'den smırdışı edilmesi, Almanya'da büyuk yankı uyandırdı. Alman basmı, olayı "Türkiye, yurtdışındaki eleştirilerden rahatsız" biçiminde duyurdu. Fransız basmı, konuya pek ilgi göstermedi. Dilek Zaptçıoğlu'nun Berlin'den bildirdiğine göre habere önceki akşam Alman televiyonu ana haber bültenlerinde geniş yer aynlırken gazeteler ve radyolar dün bu konuya eğildiler. Haberin veriliş biçimi; "Türkiye'nin yurtdışındaki eleştirel yayınlarda rahatsız olduğu" biçiminde. Olay "Türkiye'nin Kürtlere BAn BASEVESDA ROBERT FİSK OLAYI Alman basım, Robert Fisk'in sımrdışı edilmesini "Türkiye eleştirel yayınlardan rahatsız oldu" biçiminde duyurdu. Fransız basını ise konuya geniş yer vermedi. vardımdan duyduğu genel rahatsızlık ve güvenli bölgelerin ileride bir Kürt devletine yol açmasından duyduğu kaygüar"la bağlantılandı. Haberi dün birinci sayfasından veren Frankfurter Allgemeine Zeitung "Türkiye Irak smınnı kapattığım yalanlıyor" başhğıyla nesnel bir yayında bulunurken Suddeutsche Zeitung "Türkiye yardımı durdurdu", Frankfurter Rundschau "Türkiye eleştirel haberlerden sonra Kürt yardunuu engelliyor", Tageszeitung ise "Türkiye, Kürt mültecilere yardımı bloke ediyor" manşetlerini kullandılar. Almanya'nın belli başh gazetelerinde çıkan bu haberlerin kaynağı genellikle AP, Reuter ve DPA gibi ajanslardı. Öte yandan Hür Berlin Radyosu'nun yorumuna göre "Türkiye'deki yabancı askerler, kamuoyunda ve Türk ordusunda büyük rahatsızlık yaratıyor". Radyo sınırm kapatıhp sonra açılmasını ve İngiliz Independent muhabirinin sınırdışı edilmesini bu "rahatsızhğa" bağladı. Muhalefetin yabancı askerlerin Türkiye'den çıkmasını talep ettiğini belirten radyo, bir Türk gazetesinin "Amerikan askarlerinin Kuzey Irak'taki Kürtlere gizlice silah sevk ettiği" yolundaki haberinin de kamuoyunda çok olumsuz etki yaptığını iddia etti. Gazetelerin hemen hepsindeki ortak yorum. "Bu olayla müttefikler ve Türkiye arasındaki gerginliğin doruğa ulaştığV' yolunda. Yalan olmasını istiyorlardı Yazdıklanmın yalan olmasını çok arzu ediyorlardı. Türk askerlerinin Yeşilova'da Kürt sığınmacılardan su kolileri ve battaniye çaldıklarına ilişkin haberimin yalan olduğunu bilmek istiyorlardı. Başkomiser Luru, böyle bir şey olmadığını, Türk askerini karaladığımı söylememi istiyordu. Fransa Mine Saulnier'in Paris'ten bildirdiğine göre The Independent gazetesinin muhabiri Robert Fisk'in Türkiye'den sınırdışı edilmesi ile sonuçlanan olaylar dizisi Fransız TV, radyo ve yazılı basımnda tam anlamıyla 'maşanın ucuyla' tutuldu. Ulkenin en önemli Uç gazetesi Le Monde, Liberation ve Le Figaro'nun yer vermediği haber TV ve radyoda çok kısa biçimde verildi. Buna karşıhk FR3 TV kanalı akşam haberlerinde, ellerinde patates kaplan tutan Kürt sığınmacıların görüntüsü ekrana getirildi ve bu sığınmacıların "Türkler hırsız. Çoğu patatesleri kendfleri alıp, bize bu kadarcık veriyorlar" iddiası yer aldı. Robert Fisk'in sınırdışı edilmesi ise Komünist Parti organı L'Humanite ve magazin basım France Sotr gazetelerinde kısa haber olarak L* QuoUdien gazetesinde ise 'Kürtler: Ankara kilitliyor' başlığı altında yorumsuz bir biçimde yansıtüdı ve Türkiye'nin sınır kapatmasının basın kartlan ile ilişkili bir yanlış anlamadan kaynaklandığı belirtildi. 1 $ Ölü sayısı 125 bini buldu • Dış Haberier Servisi Bangladeş tarihinin en büyük ikinci doğal faciasında ölenlerin sayısı 125 bini bulurken kasırgayı atlatanlann bulaşıcı hastalık, açlık ve zehirli yılanlarla boğuştuğu bildirildi. Pazartesi gecesi Bangladeş'in doğusunu sular altında bırakan kasırga ertesinde vaat edilen yardımların ulaşmaya başladığı, ancak miktarın ihtiyacın çok gerisinde olduğu da haber verildi. Reuter'in haberine göre Bangladeş resmi haber ajansı kasırga sırasında ölenlerin sayısını 125 bin olarak duyurdu. Resmi yayın organında can kaybının 300 bine ulaşabileceğine dikkat çekiliyor. Senato DışîlişkilerKomitesi raporu: Halk Yaşam Sigorta Türk sigortacıhk dünyasına yeni, Yaşam ve Sağlık Sigortası alanlarında en gelişmiş hizmetleri yepyeni bir kuruluş katılıyor... ^ ^ ^ ^ B ^ Halk Yaşam S i g o r t a ! ^ ^ ^ ^ H ^ k sunuyor. Halk Yaşam Sigorta'nın ^^^^^M size kazanHalk Sigor H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^m ta'nın yarım i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^^^^^^H^B dıracağı yüzyıla ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^^ çağdaş öğrenmek yaklaşan ^^^^^^»^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ | V^^^^r Yeni bir yaş am gereği ABD Lrak'ta uzıııı yıllar kalabilir UFUK GÜLDEMİR VVASHINGTON ABD Senatosu Dış Ilişkiler Komitesi uzmanlanndan Peter Galbraith tarafından hazırlanan "Irak tç Savaşı" adlı raporda Amerikan yönetiminin izlediği "yanlış politikalar" sonucunda Kürtlerin sonsuza kadar "dış korunmaya" muhtaç konuma düştüğü öne sürülüyor. Komitelerin uzmanları, ABD Kongresi'nin işleyişini bilenlerin anımsayacağı gibi siyasilerin dikkatlerinin belli konulara cevrilmesinde önemli rol oynayabiliyor. Galbraith de bu kapsamda Kürtlerin Senato Dış Ilişkiler Komitesi'ndeki hamisi olarak ön plana çıkıyor. Nitekim komite başkanı Claiborne Pell'in adıyla yayımlanan "Irak iç savaşı" raporu, Galbraith'in imzasını taşıyor ve Kürt ağırhklı bir yapı arz ediyor. Galbraith'in önerileri arasında ABD'nin Kuzey Irak'ta güvenliğin sağlanmasını "Kürt yönetimine" devretmesi de bulunuyor. Galbraith, "Dış askeri desteğin" kesilmesi halinde Kürtlerin tekrar bir soykınmm eşiğine gelebileceğini vurguladıktan sonra Kürtler ile Irak kuvvetleri arasında da "Uluslararası askeri tampon bölge" oluşturulmasını Öneriyor. Galbraith, ayrıca Kuzey Irak'taki Kürt güvenlik bölgesinin "Irak'ın Türkiye sınınndaki tüm köy ve kasabalara yaygınlaştırümasını" teklif ediyor. yasaklamasının öyküsü oluştutuyor. Galbraith bu karann Türkiye nedeniyle aundığuu, oysa bir süre sonra Ankara'mn Kürtlerle görüşmeye başladığını anlatıyor ve Amerikan yönetimini "boşluğa düsmekle" suçluyor. örnek olarak da Ankaraya davetinin Talabani ABD'de bulunduğu sırada kesinleştiğini gösteriyor. Galbraith, yönetimin bu boşluğu sonunda fark ettiğini ve "Senato'daki bir uzman yoluyla Irak muhakfeüne askeri istihbarat vermeye başladığını" açıkladıktan sonra "ama bu kanal işlemeye başladığında Irak muhalefeıi direndni yitirmişti" diyor. Galbraith'in gündeme getirdiği bir başka iddia da Irak'ta darbe beklentisine ilişkin. Uzman, raporunda savaş sırasında Irakta darbe yapmaya hazır bazı askerler bulunduğunu, ancak ABD'nin Irak muhalefetine destek vermemesinin bu generalleri UrküttüğUnü, bunun sonucunda da Saddam Hüseyin'in iş başında kaldığını anlatıyor. İç direnişi bastıran Saddam Hüseyin'in artık tekrar güçlendigini belirten Galbraith, Kürtlerin "sonsuza kadar" dış askeri desteğe muhtaç duruma düşürülduğünü öne sürüyor. Galbraith, sözlerini şöyle bağhyor: Bııslı hastaneye kaldınldı • VVASHINGTON (Ajanslar) ABD Başkanı George Bush, hafta sonu tatili için bulunduğu Camp . David'de jogging yaparken solunum yetmezliği geçirerek hastaneye kaldınldı. Bush'un durumunun iyi olduğu bildirildi. Başkan Bush'a ilk müdahale doktor Michael Nash tarafından Camp David'de yapıldı. Bush daha sonra Maryland'deki Bethesda Ponanma Hastanesi'ne kaldınlarak doktor kontrolüne alındı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı John Herrick, Bush'un kalp kapakçığında, kalbin düzensiz çahşmasına neden olan bir lif daralması meydana geldiğini söyledi. ^^^^^^H olanakları ve yararlanmak için, tecrübe ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^H f ^^^^^L v e b i ri ki m ind e n yararlanan, g ü n ü m ü z ^ ^ ^ ^ etkin olmuş, dinamik bir V ^^^r size en yakın Halk Yaşam Sigorta acenteliğine uğramanız yeterli. Bizi arayın, Yaşam \*e Sağlık sigortaları ile ilgili konularınızı bize danışın. Halk Yaşamın tecrübe v e hizmetlerinden hemen sigortacıhğının gelişiminde ^ ^ ^ L ^ ^ T ^ ^ L ^K ı kadronun atılım coşkusuyla ^ ^ B ^ H hizmete giriyor Halk Yaşam. B ^ B ^ H Yeni Süper Yaşam, Sağlığım, ^ | ^M ^M Grup Sağlık ve Grup Emeklilik ^M ^ H ^m Sigortaları gibi ürünleriyle H i • ! H i "Amerika ve koalisyon ortaklan Irak bataklığına saplanrruştır. Sadece Saddam Hüseyin ve rejiminin yıkılması bizi bu batakhktan kurtarır. Bunu sağlamak için de ele geçen fırsat ka35 sayfadan oluşan raporun çınlmıştır. Saddam 54 yaşına yeen çarpıa bölümlerinden birisini ni basmıştır ve daha yıllarca iş yönetimin, Kürtlerle görüşmeyi başında kalabilecektir" Atina'nın Ankara'ya \ yanıtı • ATİNA (Cumhuriyet) Yunanistan Dışişleri Bakanlığı dün bir açıklama yaparak, Türkiye'nin "tnsan hakları konusundan söz etmeye hakkı olmadığı" görUşUnil savundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın önceki gün "Yunanistan'ın Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığının haklarını çiğnediği" şeklindeki açıklamasına yanıt veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nca "Türkiye'nin bu gibi aslı olmayan ve gerçek dışı açıklamalar yapmaktan vazgeçmesi gerektiğine" dikkat çekildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "lnsan haklarına verdiği değerleTden öttirü oldukça olumsuz bir imaj yaratan Türkiye'nin özellikle şu dönemde insan haklarından söz etmeye hakkı olmadığı" öne sürülüyor" belirtiliyor. BBC'NİN İDDİASI: Yardıma tatbikat engeli Haber Merkezi İngiliz yayın kurumu BBC, Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup ucakların Güneydoğu'daki müttefik askeri kampları ve mülteci kampları yakınlarında gerçek mermi ve roketlerle atışlı tatbikat yaptıklarını, bunun yarattığı tehlike ve duyulan rahatsızhğın İngiltere tarafından Türk hükümetine iletildiğini kaydetti. Genelkurmay'dan bir askeri yetkili ise Diyarbakır'da konuşlandınlan hava kuvvetlerine mensup uçaklann "planlı atış eğitimlerini" sürdürdüğünü belirterek "Ban çevreler bu durumdan rahatsızlık duyabilirler. Ancak eğitim faaliyetleri devam edecektir" dedi. BBC'nin Ankara muhabiri Malcolm Brabant'ın verdiği haberde, Diyarbakır'daki üsten kalkan Türk uçaklannın "hedef vurma" tatbikatını 1 haftadır sürdürdüğu kaydedildi. Haberde, Türk savaş uçaklannın müttefik güçler ile mültecilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgelerde de atış tatbikatı yaptığı ve bunun tehlike yarattıği öne sürüldü. Hafta içinde bir tngiliz çadırına şarapnel parçası, iki ABD helikopteri arasına da roket düştüğü iddialar arasında yer aldı. BBC'nin haberinde Güneydoğu'daki bir tngiliz subayına atfen, "Böyle gidene ya bir bomba ya da bir makineli ateşi üe bir gün biri ölecek" sözlerine yer verildi. Haberde ayrıca tatbikatın "sığınmacılara yardım operasyonunu olumsuz etkiledigi" de savunuldu. Genelkurmay'dan bir askeri yetkili Cumhuriyet'in konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken Diyarbakır'da konuşlandınlan Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup ucakların, mevcut ateş alanlarında eğitim faaliyetleri yaptığını hatırlatarak "Bu eğitim aöşlarının müttefik askeri kampları veya sıgınmacı kamplan bölgesinde yapıldığı yolundaki bcyanlann gerçekle uzaktan yakndan Ugisi yoktur" dedi. yararlanın. = : ^ Halk Yaşam n\ S i g o r t a Bir yaşam gereği Halk Yaşârrı Sıgorta. Halk Sıgorta ve Yapı Kredı Bankası kuruluşudur Cenel MOdflriük: Kore Şehitleri Câddesı 42 Zincirlikuyu, 8 0 3 0 8 Istanbul Tel: 175 36 5 0 (10 hat) Faks. 166 9 8 17 ACUIM Bölge Mudüriüğü: Tel (71) 13 27 87 13 27 8 8 Ankara Bölge MüdüriDğü: Tel (4) 135 51 0 0 (4 hat) Bursa Bölge Müdüriüğü: Tel (24) 21 8 2 97 20 51 22 İzmlr Bölge MüdüriügD: Tel (51) 14 36 1 1 1 4 3 4 54 Antalya Bölge Temsllclllği: Tel. (31) 1 8 7 4 8 0 1 8 8 1 57 Satnsun BSIge Temsllclllğl: Tel (36) 11 97 6 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog