Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

amukbank'ın yarışma programı enaltı91 her Pazar 16.40'da TV2'dei »enaltı'yı kaçırmayın! %, AMUKBANK Cu m hu r iyet 67. Yıl; Sayı: 23959 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. Mayıs 1991 Pazar ^Gönül Uyesı Kartı'nız Pamukbank'ta. Taraftara selam: İşlem tamam! BANK24 Ş L E M T A M A M ! Jisan ayında tüketici fıyatlan yüzde 66 arttı Yıllık enflasyon 62.1 Paris'ten oıı korkutııyor Tüketici endeksine göre yıllık enflasyon Temmuz '90 Eylıil '90 Kasım '90 Ocak '91 Mart '91 Nısan'91 Ekonomi Servisi Enflasyon sıçradı. Devlet İstatistik Enstitüsü'nce (DtE) açıklanan rakamlara göre nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 6.6 arttı. Toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzde 5.4 oldu. Tüketici fiyatlarındaki bu oran geçen yılın ekim ayından beri kaydedilen en yük Eski sanatçı kahveleri artık yok DEMİR ÖZLÜ Flore Kahvesi'nde artık Sartre yok. Kahvenin ciltli bir defter gibi duran kartının ilk sayfasında, onun roman dizisinin genel başlığı yazılı: Özgürlüğün yolları. Ekoııoıııi kurmayları kaygık Önlem tartışmalarının uzamasıyla ekonomide belirsizliğin artacağı, uluslararası finans çevrelerindeki kuşkulann güçleneceği belirtiliyor. Ekonomi kurmaylarını hiper enflasyon tehlikesi endişelendiriyor. Ekonominin rotası 15 mayısta Özal'ın başkanhğında yapılacak zirvede belirlenecek. OZAL SORDU BİLAL ÇETİN ANKARA Yeni ekonomik istikrar önlemleri tartışmalarının uzaması ve dün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları, ekonomi kurmaylanmn kaygılarını arttınyor. Tartışmaların uzaması, buna karşın somut önlemlerin alınamamasının "ekonomideki belirsizliği artüracağı, uluslararası finans çevrelerindeki kuşkuları güçlendireceği, ayrıca ülkeyi hiper enflasyon tehlikesiyle karşı karşıya getirebileceği" ifade ediliyor. Haziran ayında yapılacak olan ANAP kongresinin hükümetteki kararsızlığı daha da arttırdığına dikkat çekilirken, hükumette koklu ekonomik önlemler yerıne, bu yıh kurtarmaya dönuk geçici bazı kararların alınması yönündeki eğilimin guçlenmeye başladığı bildiriliyor. Konunun, 15 mayısta Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başkanhğında yapılacak "ekonomi zirvesi"nde netlik kazanması bekleniyor. Bu arada ahnması gerekli acil önlemlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Ozal'a ayrı ayrı rapor sunan ekonomi yönetiminden sorumlu birimler, bir an örtce onlem ahnması konusunda görüş birliği içindeler. Ancak, Hazine ve Merkez Bankası'nın istikrar için daha köklü ve sert önlemleri savunduğu, DPT'nin ise bu tur on Ekonomi Senisi Uluslarası Para Fonu (IMF) uzmanla, Türkiye'nin sıkı bir kemer kma programı uygulaması haıde 1995 yılında enflasyonu ızde 10 civarına düşürebileceni iddia ediyor. Uluslararası Para Fonu, Türiye'nin yeniden kendi gözetimi Itına girerek bir "kemer sıkma" rogramı uygulamasından yana. MF: Kemer sıkın 5'TE ENFLASYON YÜZDE 10'A DUŞER Bu amaçla son ABD gezisinde Devlet Bakanı Guneş Taner'in önüne sürülen "standby" anlaşmasına temel teşkil eden IMF raporunda, "Türkiye'nin derli toplu bir uyum çabası içine girmesi gereğp'nden söz edüiyordu. 1990 yıh aralık ayında IMF Jcra Komitesi'ne sunulan rapor, uygulanacak "istikrar programı(Arkası Sa. 14, Su. S'de) DİE tarafından açıklanan rakamlara göre nisan ayında toptan eşya fıyatları yüzde 5.4 oranında arttı. Toptan eşyadaki yıllık enflasyon son bir yılın en üst düzeyine çıktı. İTOX tüketici fiyatlarındaki artışı 9.8 olarak belirledi. ITO'ya göre yıllık enflasyon 67.6. sek artışı işaret ediyor. Toptan eşya fiyatları ise geçen yılın eylül ayından bu yana en yüksek düzeyine çıktı. Nisan ayındaki bu artışlarla yıllık enflasyon 4.4 puan artarak toptan eşyada yuzde 55.1'e çıktı. Tüketici fiyatlarında yıllık (Arkası Sa. 14. Su. S'de) Madridden Dinlenenlerin dinlenme zamanı VECDİ SAYAR Ispanyolların yaşam ritmi bize pek de yabancı sayılmaz. Ama gene de öğle yemeği saatini beklemeden kaçamak yaptığım oluyor. însanın alışkanlıklarından vazgeçmesi kolay mı? Herkes yemeğine başlarken ben sütlü kahvemi yudumluyorum işte. lemlerin ekonomiyi "resesyon"a (daralmaya) sokma kaygısını taşıdığı ifade ediliyor. Hazine ve Merkez Bankası'nca hazırlanan önlem önerilerinde tüm kamu harcamalannın yatırımlardan başlamak üzere önemli ölçüde kısılması, bazı fon gelirlerinin geçici olarak tümüyle butçeye aktarılması, vergi denetimine yoğunluk kazandmlması, vergi iadelerinin geçici bir süre durdurulması veya belirli oranda azaltılması, KDV oranlarının 23 puan artttrılması isteniyor. Ayrıca, KİT açıklarını azaltabilmek için de yüksek oranlı zamlar öneriliyor. Bunun yanı sıra des(Arkası Sa. 14. Su. 6'da) Ingiliz askerin Şemdinli'de ne işi var? Cumhurbaşkanı özal, Singapur'da düzenlediği basın toplantısında Şemdinli Kaymakamı'nın tartaklanması ile ilgili bir soruyu yanıtlarken 'Ingilizlerin orada ne işi var? Biz müsaadeyi Irak için verdik' dedi. OSMAN ULAGAY StNGAPUR Cumhurbaşkanı Tnrgut Özal dün Uzakdogu gezisinin ikinci gününde Singapur'daki temaslarını tamamladıktan sonra Türk ve yabancı basın mensupları için bir basın toplantısı duzenledi. Yeni Zelanda'ya hareketinden hemen önce basın toplantısını düzenleyen Özal, Kuzey Irak'taki du<Arkası Sa. 14, Sü. l'de) THE 1N1)EPEM)E!NT gazjetesinin ele geçindiği gizli rapor: Savaş tazminatı özerk Kürt bölgesi Türk sınırındaki ABD askeri kaynaklarından ele geçirilen raporda, Irak'ın Ödemesi gereken savaş tazminatının bir parçası olarak K. Irak'ta daimi, özerk bir Kürt bölgesi kurulması öngörülüyor. İtalyan prezervatifleri neden büyük? NİLGÜN CERRAHOĞLU İtalyan Sağlık Bakanlığı'nın onaylamak üzere olduğu yeni prezervatif boyutlan AT Ulkelerinde satılan standart 16 cm uzunluğundaki, 5 cm çapındaki ve 0.03 cm kalınhğındaki benzerlerine uymuyotdu. Roma'dan EDİP EMtL ÖYMEN LONDRA Amerikan yönetimi tarafmdan hazırlanan gizli bir raporda, "Irak'ın ödemesi gereken savaş tazminatının bir parçası olarak Kuzey Irakta sürekli Kürt özerk bölgesi kurulmasının öngörüldüğü" açıklandı. "Independent" gazetesi tarafından aktanlan raporda, Amerikan yönetiminin, "devamlı güvenli ve özerk bir Kurt bölgesi oluşturulmasını, burada tanm ekonomisini yeniden geliştirmeye yönelik çaba harcanmasını, petrol sanayiinin geliştirilmesi için çekirdek niteliginde kaynak sağlanmasını öngördüğü" belirtiliyor. Bununla, "Kerkiik yöresindeki petrol üreıim alanlarının Kürtlerin egemenliğine geçmesinin öngörüldüğü" anlaşılıyor. Raporda, "Bir Kürt özerk bölgesinin kurulması, Irak'ın ödemesi gereken savaş tazminatı çerçevesinde düşünülmektedir" deniyor. Kuzey Irak'taki güvenli bölgeye Birleşmiş Milletler Polis Gücü konuşlandırılmasma ilişkin ABD Irak'ta uzunyıllar kalabilir ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi uzmanlarından Galbraith tarafmdan hazırlanan 'Irak İç Savaşı' adlı raporda, Kürtler ile Irak kuvvetleri arasında uluslararası tampon bölge oluşturulması öneriliyor. UFUKGÖLDEMİR'ln haberi j 11. Sayfada l tngiliz önerisi çıkmaza girerken Amerikan yönetiminin özerk bir Kürt bölgesi kurulmasma ilişkin görüşlerini açıkça yansıtan bir raporun ortaya çıkması, Ingiliz savunma çevreleri tarafından "anlamlı" bulundu. "Independent"in muhabiri ' Leonard Doyle tararından yazılan haberde, raporun, Türkiye sınırındaki Amerikan askeri kaynaklarından dolaylı yollardan ele geçirildiği bildirildi. Raporda, Amerikan yönetiminin, Kuzey Irak'taki güvenli bölgeden en kısa sürcde çekilmek istediği, geride Birleşmiş Milletler'le bir şekilde eşgüdüm içinde çahşacak bir güvenlik düzenlemesi bırakmayı amaçladığı kaydedilmekte. Bu güvenlik düzenlemesinin, "Ya BM tarafından ya da uluslararası desteğe sahip bir başka devlet tarafından" sağlanması gerektiği belirtiliyor. Rapor konusunda "Cumhuriyef'e görüş belirten tngiliz savunma kaynaklan, Ingiltere'nin BM Polis Gücü önerisinin çıkmaza girmesi ile Amerikan yönetiminin böyle bir raporunun basına yansıması arasında "anlamh bir zamanlama" bulunduğuna dikkat çektiler. Bir kaynak, "Amerikan yönetimi, tngiltere'nin BM Polis Gücü önerisinin kabul göreceği beklentisi içindeydi. Bunun gerçekleşme (Arkası Sa. 17, Su. S'te) Bankalar... Yinebankalar NEDİM GÜRSEL tsviçre'de saymakla bitmeyecek denli çok banka var. Ülkenin dağ köylerinde, kuytu vadilerîn derinliklerinde düzenli ve olağan bankalar. 10. Sayfada Cenevre'den BUGÜN ARDAHAN İnönü: Suyun akışını çevırecegız w • Ardahan ve Şavşat'ta halayla karşılanan SHP lideri, Cumhurbaşkanı özal'ın "Ben zengini severim" sözleri için "Tüylerim diken diken oldu. Devletin başınm bütün vatandaşlan sevmesi gerekir" dedi. 5. Sayfada Genelkurmay'dan uyarı OLIVER LAKE Oliver Lake DörJüsü önceki gece Tariabaşı'nda eski bir F.rmeni manastırında Meryem Ana'nın önünde çaldı. (Fotograf: İbrahim Giinel) Bugün ve her pazar CHmhuriyefle ADANA Demirel: Hükürnet sarhoş Adana'daki 'milletin sesi' mitinginde konuşan DYP lideri iktidarı korkaklıkla suçlayarak 'Bıkkınlığa, bezginliğe gerek yok. Gelin, milletin sesini yükseltelim' dedi. YUSUF TOPRAK'ın haberi 4. Sayfada Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Tolon tarafından yapılan açıklamada' 'Türkiye'de konuşlandınlan devletlerin askeri unsurları TSK'nın kontrol ve otoritesi dışında hiçbir yetkiye sahip kıhnmadıkları, kıhnmayacakları ve böyle bir hayale kapılanların gerekli tepkiyi alacaklan büinmelidir" denildi. Oliver Lake Dörtlüsü dün Tarlabaşı'ndaydı Manastwda caz konseri ANNA TURAY Tavandan sarkan kocaman çengellerin ucunda tek bir avize yok. Madonna'nın resmi mum ışıklarıyla aydınlanıyor. Başını hafifçe yana eğmiş, mavi bir pelerin döküluyor omuzlarından. Tüm ışığı, çağıran bir ifadeyle iki yana açtığı tombul, beyaz ellerinde toplamış, çerçevenin köşelerine uzatıyor. Çıplak ayaklarının dibinde bir yılan ve bir elma var. Önünde de Oliver Lake Dörtlüsü. Tarlabaşı'nın dar, karanlık ara sokaklanndan birinde, eski birkaç kath bir yapı. Boş gazoz şişeleriyle (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tuğgeneral Hurşit Tolon, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Verilen izinle geçici olarak Türk devletinin hükümranlık bölgesi içerisinde konuşlanduılan devletlerin askeri unsuriannın belirlenen çerçeve dahilinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontro) ve otoritesi dışında hiçbir yetkiye sahip kılınmadıklan, kuınmayacaklan ve böyle bir hayale kapılanların gerekli tepkiyi alacaklan bilinmelidir" dedi. Tolon, bölgedeki yabancı askerlerle TSK mensupları arasında anlaşmazlık bulunduğu iddialarının da gerçek olmadığını bildirdi. Tuğgeneral Tolon'un açıklamasında, ayrıca güney sınırındaki birliklerin koruma ve düzeni sağlamaya yönelik almak zorunda kaldığı bazı önlemlerin de kasıth olarak çarpıtıldığı belirtilerek buna karşın her türlü "iftira"nın titizlikle incelendiği ve hepsinin yalan olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Tuğgeneral Tolon'un açıklaması aynen şöyle: "Son günlerde, bilhassa yabancı basın ve yayın organlann da, Iraklı sığınmacılarla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında çeşitli haber ve yorumlar yayınlanmaktadır. Doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan, malum mihraklar tarafından özenle ve özellikle Ureüldiğinden hiç kuşku duyulmayan, belli maksatlara ve çıkarlara hizmet ettiği çok iyi bilinen gerçek dışı, hayal ürünü, ölçüsüz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçük düşürmeye (Arkası Sa. 17, Su. 4'te) SINIRDIŞI EDlLEN MUHABÎR: ATATÜRK BU DURUMA NE DERDÎ? 11. Sayfada BBC: YARDIMA TATBİKAT ENGELİ 11. Sayfada J.R. EWING DaUas'ın 'kötü adam'ı Dallas sona erdi G.DOĞU'YA ASKER YIĞINAĞ114. Sayfada întîhar etti 6. Sayfada ...Ve J.R. Sessiz Çoğunluğun Tepkisi... U Ikemizde geçim sıkıntısı, yıllardan beri bir türlü hafiflemiyor. Pazarda filesini dolduramayanların, mutfakta tenceresini doğru dürüst kaynatamayanların sayısı azalmtyor, artıyor bu ülkede. Çoluğunun çocuğunun eğitimi için, sağlığı için, geleceği ve eğlencesi için bir kenara bir şeyler ayırabilenler de azınlıkta kalıyor. Hayat pahalıtığmın yükü altında beli bükülenler, Türkiye nüfusunun çoğunluğunu oluşturuyor. Bu bir fakirlik edebiyatı değil, gerçeğin ta kendisidir. Bu acı gerçeğin arkasında ise bunca yıldır hız kesmeyen enflasyon yatıyor. Nisan ayı enflasyonu da bu açıdan karamsarlık vericidir. Dün açıklanan resmi rakamlara göre, tüketici fiyatları geçen ay yüzde 6.6, toptan fiyatlar yüzde 5.4 tırmanmış. Böy(Arkası Sa. !7,Su. l'de) HASAN CEMAL • 'Ay'ı başımızdan atalım' Cumhunyet, "Ay'ın patlatılmasını" oneren ABD'lı Prof. Alexandre Abian ile konuştu. 3. Sayfada • Bir zamanlar mehtap' vardı Yazar ve sanatçılar 'aym yok^ edilmesi' ile ilgili olarak duygularmı dile getirdiler. 3. Sayfada • Panel Türkiye ekonomistnin 2 ya da 3 ozel TV'yi kaldıracak kapasitede olduğu vurgulandı. 6. Sayfada • 1920lerden bir kesit 'Adem'in Kaburga Kemiğı' adlı oyun, TV2'de saat 23.15'ten itibaren yayımlanacak. 6. Sayfada • Stones yuvarlanıp gidiyor Rolling Stones'un yeni albumu 'Flashpoint'te yalnızca 2 yeni parça bulunuyor. 7. Sayfada • Gençlik Günleri aşısı 7. Gençlık Gunleri İstanbul'dayarın 15.00'tebaşlıyor. 7. Sayfada m Pazar konuğu UNESCO'dakı Turkıye Temsılcısi Büyukelçi Pulat Tacer, Mine Saulnier'e, Türkiye'nin değişen dunyada çağdaş kımlığı ile aradığı yeri anlattı. 12. Sayfada • G.Saray coştu, F.Bahçe çöktü Ali Sami Yen Stadı'ndaki ezeli rekabetı Galatasaray^ 4l kazandı. Sporda • Kosinski: Sefalet ve ihtişam 14 Haziran 1933 yılında Polonya'da doğan romancı Jerzy Kosinski, onceki gun Manhattan 'daki evinin banyosunda olu olarak bulundu. Arka Sayfada • EurovSsion Şarkı Yartşmasj Türkiye'nin 'İki Dakıka'yla 12. olduğu yarışmayı Isveç kazandı. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Deli Petro Teorisi Barış Derneği davası sanıklarının "Deli Petro'nun vasiyeti" nedeniyle de yargılandıklarını biliyor muydunuz? inanılacak gibi değil.. Bu bir "pazar şakası" da değil; emin olun gerçek bu! Sanıklar 141'lik örgüt kurmak suçu dışında bir de "Rus Çarı Deli Petro'nun vasiyetini yerine getirmek" suçundan da yargılandılar. Oelı Petro'nun vasiyeti mahkemece Milli Kü(Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog