Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 07.00AçillŞAçikÖğretİm (Akışieerisınde08.00, (W 00 ve 10 OO'du fıaher hültenlerı yer alacak ) 10.05 Çizgi Film: Dr. Jcykıll and Mr. Hyde Genç doklor Jcykıll, ınsan kışılığının lyi vc kötü olmak uzerc ıkı kısımdan olu^tuğunu varsayarak, bu ıkı kısmı bırbırınden ayırmaya çalışjr 11.05 Palet (11.00'de haber bültenı yayımlanacak.) 12.00 Haberler 12.05 Dizi: Sevimli Kanguru Sony vc Skippy ormanda genç bir kı/la karşılaşırlar vc Lır ku^u adında bır kuşu aramaya gıderler, 12.30 Start Belçıka'da yapılan prototıp otomobıller yarıy ıle 2 Bornova ülokrosu ckranda.(l3 OO'te haber bultenı yayımlanacak). 13.10 DİZİ: Şllt ve Gol Bır arkadaş olarak gorduğu ga/etccı Hebcrt'c anlattıkları ga/elede yayınlanınca, herkes Pıerre'c ccphe alır 14.10 Belgesel: 1945'ten Sonra Japonya Sanayınin gelışnıesıyle köyden kenle akının başlaması 15.10 Haberler 15.15 Görüntü ve Müzik 15.25 Sincma 17.15 Genç Çizgi TELEVİZYONRADYO 4 MAYIS 1991 Eurovisiorrda fiııal Türkiye saati ile 21'de yapılacak finalde 36. Eurovision Yarışması'nın birincisi belli olacak. BURAK ELDEM Bu gece Türkiye saati ile 21'de Roma'da yapılacak finalle, 36. K.ıırovision Şarkı Yarışması'nın da birincisi belli olacak. önceki yıllarda folklorik temalardan Türk müziği motiflerine; opera aryalarından Akdeniz kokulu şarkılara dek değişik renkler taşıyan parçalarta yarışmaya katılan Türkiye, bu geceki finalde klasik rock'n roll çizgilerine sahip, Şevket Ufturiuer bestesi 'İki Dakika' ile şansını dcneyecek. Batılı kulakların yatkın olduğu ritmi, akılda kahcı melodik yapısı ve başarılı vokal düzenlemeleriyle 'İki Dakika', özellikle 22 Ulkenin parçalannı tanıtım filmlerinde izledikten sonra bu ge Ote yandan Eurovision Şarkı ceki finalin göze çarpan yedi, se Yarışması'nın jüri oluşturma ve kiz parçasından biri olarak gö puanlama sistcmi de oldukça ilrünüyor. Ne var ki 36 yıldır ken kel ve şematik. Pop müzikle ildini bira7 olsun yenilemeyen Eurovision Şaı kı Yarışması'nın demode yapısı ve puanlama sistemı dikkate alındığmda, favori belirlemek ya da tahminlerde bulunmak hcm güç hem dc anlamsız oluyor. 'Dil bariyeri' vc 'psikolojik faktör' skor tabelasındaki sonucu belirleyen en önemli iki etken. Birincisini aşma daha kolay gözükse de ikincisi çok daha etkili ve seslendirileıı şarkıdan tümüyle bağımsız görünümde. 'Psikolojik faktör', özellikle son dört haftadır Batılı yayın organlarının Iraklı mültecilerle ilgili olarak Türkiye aleyhine yaptığı yayınlar gözönüne alınırsa, pek bizden yana değil. gisinin ne düzeyde olduğu belirsiz, değişik toplum katmanlarından ve yaş gruplarından insanlar sonucu belirlediğinden, birinci seçilentn 'en iyi' ya da sonuncu olanın 'en kötii' olduğu yolunda bir gösterge de sözkonusu değil bu yarışmada. Puanlama sisteminin gerçekçilikten u/aklığını görmek için de basit bir örnek yeterli: Diyelim ki yarışmaya katılan parçalardan biri örneğin Türkiye'nin parçası, tüm ülkelerin jürilerinin sıralamasında on birinci oldu. Skor tabelasına yansıyacak puanlar yalntzca 'ilk on'daki parçalara dağıtılacağından, gerçekte on birinci olan parça 'sıfır puan' alarak sonuncu gözükecek. Bu geceki finalin göze çarpan drneklerine gelince: Pop müzik endüstrisinin tartışılmaz 'moloru' tngiltere, basit ve güncel bir mesaj veren, kulakta kalıcı 'A Message To Your Hearl' ilc favorilerden biri. Yugoslavya hcr yıl olduğu gibi yine iddialı bir parçayla katılıyor yarışmaya. TVl EUROVÎSİON ŞARKI YARIŞMASI 21.00 TRT İcra KuruluKKTC?de • ANKARA (Mak Ajans) TRT'nin Bayrak Radyo Ielevizyonu (BRT) ile 16 Kasını 1990'da irnzaladığı ortak yapım ve eğitim sözleşmesi uyarınca oluşturulan icra kurulu ilk toplantısını 36 mayıs tarihlerinde KKTC'de yapacak. TRTBRT tcra Kurulu toplantısında, mayıs ayı içinde KKTC'de gcrçckles.tirilmesi düşünülen Pazar91/Gün Başlıyor/A Stüdyosundan/Cumartesi Cumartesi adlı canlı kuşak programları ele alınacak. Ayrıca Akdeniz'de Bir Çiçek adlı belgesel dizinin ortak yapımı görüşülecek. Toplantıda TRT'yi TV Dairesi Başkan Yardımcısı Hamıt Toprak ve Dış Yapımlar ve Satımlar Müdürü Ahmet Yalçın temsil edecek. 18.00 Haberler 18.05 Tarihte Bu Hafta Fatıh Sultan Mehmet'ın ölumü, Cezzar Ahmet Paşa'nınAkka'daNaporyon'uyenmesı. 18.20 Dizi: Guldenburglar'ın Mirası Christine Claudid'dan ayrılır Carına kilabını yayınlamaktan vazgeçer. Jan tuluklanır. 19.10 Altın Ylllar Antalya'da ayakkabıcılarçarşısındaçalışan Osman Boynumlar ilc Yaşar Boynumlar tanıtılıyor. 19.30 Yaşayan Şiirimiz 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Eurovision Şarkı Yarışması Finali (naklen) (Ayrınlılı bılgı yandakı sütunlarda) 01.30 TV'de Sinema: Bill Anthony Page'ın yöncttığı filmde Mıckey Rooncy vc Dcnnıs Quaıd başrol oynuyorlar.(02.00'dc haber bülleni yayımlanacak.) 03.20 Mavi Küre: Caz 04.00 Haberler 04.05 TV'de Sinema: Bill, Kendi Başına oı,30'da yayımlanan lllmın ikıncı versiyonunun oyuncularıda Mıckcy Rooney ve Dennis Quaıd. 05.00'tc haber bültenı yayımlanacak 06.05 Belgesel: Termessos 06.30 Toplu Müzik Programı 07.00 HaberleT ~~~~ SUNUCULAR ESKt EUROVİSİONCU Bu yıl İtalya'da yapılacak olan Eurovision Şarkı Yanşması'nı Toto Cotugno ve Gigliola Cinquetti sunuyor. Cotugno geçen yıl "Inslema" ile Eurovision'u kazanmışü. Çlnquettl Lse 1964 yılında "No No L'eta" ile birinci olmustıı. RAI, yanşmayı Sanremo kenti yerine Roma Clnecitta stüdyolarında düzenlemeyi tercih etli. Tutti FruttiTi güzellik yanşması • TV Servisi Magic Box, ABD'nin Las Vegas şehrinde 17 mayıs gecesi başlayıp 18 mayıs sabahına kadar sürecek 1991 Kâinat Güzeli Yanşması'nı naklen yayımlayacak. Türkiye'yi Pınar özdemir'in temsil edeceği yarışmanın naklen yayını sırasında eski güzellik kraliçesi Jülide Ateş ve Körfez savaşı gunlerinde simultane çevirileriyle tanınan Gülseren Albatros da ekrana gelecek. Aynca naklen yayın akışı içerisinde Italyan televizyonunun erotik yarışma programı 'Tutti Frutti' de yer alacak. önemli naklen yayınlara araba verrne geleneğini gene sürdürecek olan Magic Box, yanşmayı izleyenlere bir araba verecek. Alternatif sinema örneffi Hemingvvay başrolde Selam Bombay (Salaam Bombay) / Yönetmen: Mira Nair / Oyuncular: Şefik Seyed, Serfeddin Kurrasi, Raju Barnad Raggubir Yasav Mirabai Film ' TV Servlsl 'Selam Bombay' doğup büyüdüğü kente ve ülkesinin gerçeklerine tutkun bir genç kadının artık yaşammı sürdürdüğü Londra'dan yola çıkıp bu çevre üzerine bir film yapma isteğinin sonucu. Yapımı tam bir serüvene dönüşen yıllar süren ve para bulundukça sürdürülen film 1988'de yönetmenine Cannas Altın Kamera ödülünü getirmişti. 'Selam Bombay' çağımızın cn sorunlu toplumlarından birinin bu sorunları en canlı biçimde simgeleyen dev bir metropolüne, o sorunların çocuklar düzeyindeki yansımasını temel alarak yaklaşan bir film. On yaşındaki Krisna'nın serüveni tümüyle sokaklarda, izbelerde, gerçek mekânlarda çekilmiş. Hindistan'ın stüdyolarında çekilen yapay melodram ve müzikal türlerine tümüyle zıt düşen bir sinema örneği, yürekten gelen bir çığlık. Bir sanatsal manifesto. Alabildiğine yoksul, acıh yaşamları belirlerken Maria Nair göz yaşartmaya da çalışmıyor, karanlık bir tabloyu çizmeye de... Bir dizi oyuncunun veya otantik TV ServİBİ Uluslararası bir elmas kaçakçdığı macerası, Bre/ilya'nın ünlü "katil balıklan" piranhalarla kaynayan bir gölde sonuçlanır... Adının düşündürdüğü tüm ögeleri savruk biçimde kullanan başarısız bir uluslararası üstünyapım denemesi. Italyan yönetmeni Anthony Dawson, kedi olalı bir fare yakalayamamış bir TV} DÜNYA StNEMALARINDAN 20.50 Katil B a b k l a r (Killer Fish) / Yönetmen: Anthony M. Dawson / Oyuncular: Lee Majors, Karen Black, Marisa Berenson, Margaux Hemingvvay / 1979 yapımı yönetmen!.. Uluslararası kadro da ne yazık ki kendinden bekleneni veremiyor. Ve "6 Milyon Dolarlık Adam" lx;c Majors, yetenekli Karen Black, uluslararası manken ve boş zamanlarında oyuncu Marisa Berenson ve ünlü yazarın torunu Margaux Hemingvvay, balıklardan önce kötü bir senaryonun kurbanı olarak bizi üzüyorlai'L B.00 Lisans Tamamlama Programları. 14.58 Açılış Marcove Annesi Marcoıle Antonio tente otclc gclırler, duruın sakındır. 15.25 Çizgi Film: Polis Akadcmisi In bir elması çalmak isleyen bir sınırbaz yeni yöntemler gelişlirir. l5.50TatİISİncması: Kim (Ayrmtılı bilgi yandaki sütunlarda) 18.10 Son 7 Giin Türkiye 18.40 Geçmiş Zaman Olur ki Canlekın Zafer ıkılısı Suve The LH&I Dııncc, For Mc, Dream, üh C'arol adlı parcaları seslendırıyorlar. 19.00 Haberler 19,15 DİZİ: Adalet Marla adındakı bır kadın eski kocasıyla onun ycnı kanısına aıcş ctmiş ve kadını öldürmüştür. 20.00 Dünya Listelerinden 20.30 Bizim Tnsanlanmız 21.05 MÜZİğİmİzde Kadin Programın konukları Çıgdem ve Dılek Yonatkaıde!,ler 21.30 Mozaik 22.00 Haberler ve lngilizce Haberler 22.30 Portreler 19.59 Açılış Dizi: Kökler Alcxbabasınıntüm ıtırazlarına rağmcn okuldan ayrılır. 20.50 Dünya Sincmalarından: Selam Bombay (Ayrıntılı bılgı yandakı sutuıılarda 22.35 Video Müzik TürkiyeKapanış (Bugunkö>e!.inde) 16.15 AçılışLisans Tamamlama Dersleri 18.15 Gençlik Konserleri 18.05 Dizi: Batman 19.05 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.45 Belgesel 20.10 Yarışma: Bir Kelime Bir tşlem 20.40 PopSaati 21.10 MicroAtWork 21.30 Genç ÇİZgİ Tekrarprogram 22.15 CumarteSİ Eğlencesi Programa katılacak sanatçılar: Selahuttin Alpay, Huner Cojkııner, Mana Rıta Epik, Orup Gundoğarken, ffak Halk Uyunları Ekıbı. Amcrıkan Kız Lisesi, Dans Cirubu, Skeçlcr: Savaş Yurttaş, Şcner Kökkaya. 22.55 DİZİ: 21 Sokak Yüzbaşı Fuller, Hanson'ın arabasında gereklı değışıklıkler yaptıraruk onu gençlerın arasına sokar.. 23.50 Kapanış TV 2 TATtL SİNEMASI: KİM 15.50 18801^de Hiııd istan Khn Yönetmen: John Davies / Oyuncular: Peter O'Toole, Bryan Brown, John RhysDavies, Ravi Sheth, Julian Glover, Lee Mantaguc / 1984 yapımı / 140 dakika. TV Servisi lSSO'lerin Hindistanı'nda âsi Hintlilere karşı savaşan tngilizler, melez bir küçük çocuğun yardımına başvururlar... lngiliz edebiyatının özellikle KRİSNA'NIN ÖYKÜSÜ Bir di/i çocuk oyuncunu tüm sıcaklıklarım verdikleri film bir iyimserlik.yaşama umudu içeriyor. sömürgelerin ve de Hindistanın şarkısını söylemesiyle ünlü gerçek kişiliğin tüm sıcaklıkla lerini gclip alıyorlar. Selam büyük yazar/ozanı Rudyard rını verdikleri film. Hep belirsiz Bombay günümuzun ticari sis Kipling'in aynı adlı eseri, daha bir iyimserlik, bir yaşama umu temine benzer filmleri görmek önce 195O'de de filme alınmış ve du ve sevinci içeriyor sonuç ola ten bıktıklarını söyleyenler için Errol Flynn, Dean Stockwell, rak. özellikle çocuk kahraman gerçek bir alternatif sinema Paul Lukas, Thomas Gomez gilar sinemasal belleğimizdeki yer örneği. bi oyunculanyla büyük başarı kazanan bir film ortaya çıkmıştı. llkinden tam 34 yıl sonra yapılan bu yeni uyarlama, yeni tadlar içeriyor, daha uzun ve yapılı bir filmle, Kipling'in ana yapjfında daha sadık olmayı deniyor. "Kokteyl" filminin barmeni Bryan Brovvn, yıllar önce Errol Flynn'in oynadığı role yeni bir yorum getirmeyi deniyor. Küçük Ravi Sheth çok başarılı. Peter O'Toole ise Hintli bir mistik rolünde kolay inanılmayacak bir performans veriyor. Rahatlıkla izlenebilecek bir film. \eni verici istasyonları • ANKARA (ANKA) Erzurum'un Tortum ilçesi Uncular, Sıvas'ın Cıürün ilçesi Suçatı R/l, Varı'ın özalp ilçesi Bodurağaç ve Sıvas'ın Gürun ilçesi GürünII TV2 program aktancı istasyonları hizmete gırdi. PTT Genel MüdürluğU'nden yapıfan açıklamaya göre Uncular TV2 pıogram aktarıcısı UHF bandı 33'üncü kanaldan, Suçatı TV aktarıcısı UHF bandı 40'ınca kanaldan, Bodurağaç aktarıcısı UHF bandı 12'nci kanaldan, GürünII aktarıcısı ise UHF bandı 53'üncü kanaldan yayın yapacak. Açıklamada Uncular'da oturanların yayınlan iyi kalitede ızleyebilmeleri için antenlerini Saptepe mevkiine, Suçatı'da oturanların Suçatı R/l istasyonuna, Bodutağaç'ta oturanların Kilise Tepe mevkiine ve Gürün'de oturanların da Yassı Tepe mevkiine çevirmeleri gerektiği bildirildi. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler ve oyun havaları. 05.30 Beraber vc solo şarkılar. 06.00 Deni7 hava raporu. 06.05 Bölgesel yayın. 06.30 GUnaydın. 07.30 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Haberler. 09.65 (.Yıcıığun düııyası. 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler 10.05 Türkçc sö/Jü hanfmü zik.10.25 TürkUler. 10.40 Bir siırin hıkâycsi. 11.00 Haberler. 11.05 Hafta sonu. 12.55 Reklamlar ve radyo programları 13.00 Haberler 13.15 Fürk halk çalgılanndan czgilcr. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Haberler. 15.05 Hafif müuk. 15.20 Solıstler geçıdı. 15.45 Bando müziği. 16.00 Haberler. 16.05 TUrkçe sö/.lü halıf mü/ık. 16J0 TürkUler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Okuldan i; hayatına 17.25 Dilek kutusu. 18.25 Bölgesel yayın. 18.55 Reklamlar. 19.00 Haberler.l9J0 Çeşitlı müzik. 20.00 Heraber ve solo şarkılar. 20.25 TUrkçc sözlü hafif mü/ık 20.40 Türk halk müzığı sanatçılarımız. 21.00 Haberler. 2J.05 Hafif müzik. 21.20 Şarkılar. 21.40 Türkülcr. 22.00 Mercek. 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesiden pazara (1). 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 04.55 Gece yayını. berler. 09.05 Ikı solıstten türküler. 09.35 Çcşıtlı mUzık. 10.00 Külturümüz, dilimiz, tarihimiz. 10JM) Hı/dcn scslcr. 11.00 Haberleı. 11.05 Gençlerlc bas basa. 12.00 Şarkılar. 12.20 Yılce ılke ler. 12.40 Bağlama grubundan türkulcr. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik 13.30 Geçmişten gUnümü/e çalgılurımır. 13.45 Çocuk koroları. 14.00 Sanat dcrgısı. 14.30 Müzikle gezıntı. 15.00 Haberler. 15.05 Şarkılar. 15.20 Türküler geçidi. 15.40 Arkası yarın. 16.00 l'Urk müzığı özel programı. 16.30 Fransa'dan mü/ık 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkılar 17.30 Erkekler topluluğundan türkulcr. 18.00 Konuların içinden. 18.30 Türkçe sözlü hafif müzik. 18.45 TUrküler. 19.00 Haberler. 19.30 Solıstlerden bırcr şarkı. 20.00 MUzık dünyasından. 20.45 TUrkçc sözlü hafif müzik. 21.00 Radyo tiyatrosu. 22.00 TürkUlerden bır demet. 22.30 Şarkılar. 22.45 Bır roman / bır hıkâye. 23.00 Haberler. 23.15 Solistler geçidi. 23.40 Hafif mUzık. 23.55 Uenç solistler. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. ni. 16.00 Müzik evreni. 17.00 Haberler. 17.15 Görünilııı. 17.20 Günbatımı. 18.00 Her cumartesi. 19.00 Haberler. 19.15 Gorunum.19.20 Romantiklerden gUnümUze. 20.00 üramofoıı. 21.00 Günümüzde caz. 22.00 Habcrlcr. 22.15 üörünüm. 22.20 Oda müziğı. 23.00 Müzikte iz bırakanlar. 24.00 Samanyolu. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. yası. 11.00 Kayıp Haberlcrı. 11.05 Işte Saz Işle Söz. Sohst: Mustafa Eroğlu. 11.30 Bır Solist: Laura Branigan. 12.00 lsteklcr. 13.00 TUrkçe Sözlü Hafif Müzık. Solist: Alpay. 13.15 Solistlerden Birer Şarkı. 13.45 Bır Toplulıık The Cure. 14.15 Solistler Geçidi. 14.45 Bir Sanatçıyla Bcraber Solist: Behiye Aksoy 15.10 Güzide Kasacı'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberlerı. 1S.3S Türkçe SözlU Hafif Müzik. 16.00 Halıf Batı MU R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber 7İği Uınleyıcı Isteklerı. 17.00 MUzık Dağarcığı. ler. 07.05 TUrküler ve oyun havaları% 07.30 So 17.30 GUn Biterken. 18.15 MUzik Dcnıncc. 19.00 listler geçidi. 08.00 TUrküler 08.15 Şarkılar. 08.30 Program vc Kapanış. Türkülerden bır demet. 09.00 Haberler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 TUrküler ve oyun P O L İ S T Ü R K İ Y E O6.58 Açılış, Proghavaları. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getırdik ram. 07.00 Tadl Sabahı. 07.45 Enstrümantal MUlerı. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 So zik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Durulistlerden seçmeler. 11.45 Bir ses bir saz. 12.00 mu. 08.35 Işte Saz Işte Söz. Solist: Musa EroğHaberler. 12.05 MUzik bahçesi. 13.00 Solistler lu. 09.00 Sabahın Getirdiklcrı. 09.30 Yol Durugeçidi. 13.30 Yurdun dört bucağından. 14.00 Ha mu. 09.35 Ahmet Melık'ten Şarkılar. 09.55 Haberler. 14.05 SoUstler geçidi. 14.30 TUrküler ve va Durumu. 10.00 MUzik Dünyası. 11.00 Bir Saoyun havaları. 15.00 Sizin için scçtiklerimiz. natçıyla Beraber. Soli!.t: Behiye Aksoy 11.25 Nu16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler. 16.30 Be ray Hafıftaş'tan TUrküler. 11.45 Kayıp Haberleri. rabcr ve solo şarkılar. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgı 11.50 Sızin Seçtikleriniz. 12.55 TUrkçe SözlU Hakervanı. 17.30 Kadınlar faslı. 18.00 Yurttan ses fif MUzik. Solist: Erol BUyUkburç. 13.20 Solistler. 18.30 Solıstler geçidi. 18.58 Program ve ka lerden Birer Şarkı. 13.50 Hafif MUzık Dünyasından. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Türküler Gepanış. çidi: Zekai Tunca'dan Şarkılar. 15.35 MUzik DaP O L İ S İSTANBUL7^8Aç.l.ş, Prog ğarcığı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 Solistler Geram 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk çidi. 16.40 Nurettın Uslu'dan TUrküler. 17.20 Inrı Ot lü Snilcn MHnrlilcr 10 00 Mllrik DHn Glln Rirrrkrn 18.00 Program ve Kapanış. H A U Y U «5 07.00 Açılıs, program ve haberler. 07.05 GUne baslarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler 09.15 MinyatUr mUzık. 10.00 R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber New Age dünyasından. 11.00 Şımdı muzık vakler. 07.05 Solıstlerden seçmeler. 07J0 Haberler. tıdır. 12.00 Haberler. 12.15 MU/ık sölenı 13.00 07.40 TUrküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah MUzik bahçcsindcn. 14.00 Haberler. 14.15 MUio $ark>!nr no.no \u Belediye radyosıma stüdyo • ANKARA (AA) Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin büyük parklarda yayın yaptığı belediye radyusu ivi" küyii vc yayın slildyosu kurulacak. Büyükşehir belediyesi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, kayıt ve yayın stüdyosu için gerekli şartnamelerin hazırlandığını bildirdiler. 19.00 Haberler 19.15 Di/i: Pcrihan Abla 20.00 Konuların tçinden 20.25 TV'de Türk Sineması: Bir Çember Kırılırken Fılmde başrollerı M. Hekımoğlu, Sevtap Parman, E. Akbaş oynuyorlar. Film kcndınc sarkmlılık cden patronunu vuran oğlu ıslahcvınc düşen bır kadının büyuk şchirde tck başına verdiği mucadelc konu alınıyor. 22.00 Haberler, tngilizce ve Almanca Haberler 22.35 Dizi: Fosforlu Cevrlye 23.30 Bir Başka Gece Tekrar program. 01.10 Bizimkiler Kapanış 10.00 Açılış Haberler 10.05 Çizgi Film: Süperler (0.30 Siyah Yele Bır atın maccraları. 11.00 Sinema: Beyzbolcu'nun Kansı (Bugün köşcsinde) 12.45 Moda Magazin 13.45 Big Break 14.45 S u S p o r l a r ı 15.15 Galatasaray Fenerbahçe Futbol Karşılaşması 17.30 Youngstar Galaxy Müzık programı. 18.00 Amerikan Güreşi 18.55 Dizi: A Takımı 19.50 Haberler 20.05 Kornedi Dizisi: Genç Politikacı 20.35 Bir Cumartesi Eğlencesi 22.05 Biz Her Şeye Karşıyız Ahmet Uğurlu'nun hazırludığı gulduru programı 22.35 Haberler , 22.40 Polisiye Dizi: Simon ve Simon 23.40 Sinema: Katil Balıklar ı Aymmlı bılgı yandakı sııtunlaıda) 01.10 HaberlerKapanış ngel tan UGUN • Sinema: Beyzbolcunun Karısı Stari 11.00 Bir şarkıcıya âşık olan bir beyzbolcunun öyküsü. Ünlü yazar Neil Simon'un bu kez patlamayan bir havai fişeği andıran bir yapıtından yola çıkan güldürü denemesini yönftmen Hal Ashby'nin yeteneğı bilc kurtaramamış. • Video Müzik Türkiye TV3 22.35 İçerik olarak haylı dolu program, reggae müziğinin en büyük ustası Bob Marley'i onuncıı ölüm yıldönumünde "Exodus" parçasıyla anıyor. Ayrıca Belinda Carlisle, 1990 tarihli 'Runavvay' turnesinden parçalarla ekrana geliyor. 'Scorpions', 'The Doors' ve 'Guns'n Roses', programın Countdown bölümunde yer alacak grup ve şarkıcıların başlıcaları. Vidcomiks'te ise Innocence son kliplcri 'Rcmember The Day' ile "Techno" türün öncüleıinden 'Inner City' ise " F i r e " albumlerinden seçilen "Till We Meet Again" ile yer alıyor. Gün kadar aydınlık türküleriyle Rahmi Saltuk... Rahmi Saltuk'un izin verilmeyen konserinde söyleyeceği türküleri bu kasetten dinleyin. Düı«nl«m*:8arp«r Ox«an • ndırma Bir Oüzwlin A«ıOıyım Ü Q Kız Bir Ana 9u Yüo« Daflları Dumaın Kaplamif Kmrmrrt F«r«o«mln Uou fiırma 8*»vaıp Almak İçin Dün O « » o * » 34»yrlrr>d«» Ela OOzl«rlnl SttVCİİOİm DllkM TmrHmtmmcH 8 * v d a n B*ni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog