Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURÎYET/5 Akyol: Istifa ederim 'Milletin sesi' mitingleri • ANKARA (Cumhııriyet Bürosu) DYP Genel Başkanı SUleyman Demirel'in mayıs ayı içinde yapacağı "Milletin Sesi" mitinglerinin programı belli oldu. Bugün Adana'ya gidecek olan Demirel, mayıs ayı içinde 18 gün yollarda olacak. DYP lideri bugün Ankara üzerinden Adana'ya gidecek ve saat 16.45'te halka hitaben bir konuşma yapacak, daha sonra başta Baro ve Hukukçular Derneği olmak üzere çeşitli odaları ziyaret edecck. Akşam il örgütünün yemeğine katılacak Demirel, sendikalar ve çiftçi örgütleri dışında kadınlarla da görüşecek ve akşam üzeri Karataş ve Yumurtalık'ta konuşmalar yapacak. Pazartesi günü Kadirli ve Kozan, salı günü Osmaniye ve Ceyhan'dan sonra üç günlük Adana turunu tamamlayacak olan Demirel'in daha sonraki programı şöyle: 11 mayıs Samsun, 12 mayıs Ankara Selim Sırrı Tarcan Salonu'nda "Demokrasi Şöleni", 14 mayıs Sakarya, 15 mayıs Izmir, 17 mayıs Manisa, 18 mayıs Bahkesir, 23 mayıs Aksaray, 24 mayıs Trabzon, 25 mayıs Alanya, Antalya, 26 mayıs Diyarbakır, 27 mayıs Afyon, 29 mayıs tstanbul, 30 mayıs Kayseri, 31 mayıs Gaziantep. Milli Eğitim Bakanı, Kuran kurslarını ortaokul yapan öneriye isyan etti CÜNEYT ARCAYÜREK YAZIYOR Yabancı Saltanatına Gecikmiş Önlemler... Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, ANAP'lı muhafazakârların getirdiği yasa önerisinin TBMM'den geçmesi halinde istifa edeceğini açıkladı. Akyol, 'görev anlayışım, görevi bırakmak değil. Milli eğitimin geleceği için mücadele etmektir" dedi. Akyol, Kur'an kurslarına ortaokul statüsü kazandırılması yerine, kurs öğrencilerinin, fark dersleri vererek ortaokul diploması almasını istiyor. Öte yandan Bakan Avni Akyol'un memurlann sendikalaşmasını desteklediği belirtiliyor. Karşı çıkması durumunda önerinin genel kurulda benimseneceğini sanmadığını belirten Akyol, "görev anlayı>ım, görevi bırakmak değil, milli eğitimin gtleceği için mucadelc ctmcktir" dedı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'un muhafazakâr ANAP'lılarca hanrlanan "Kuran kurslarına ortaokul statüsü" verilmesini öngören yasa önerisine, "bakanlık devre dışı bırakıldığı" için karşı çıktığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet lşleri Başkanlığı'nın so/ konusu uygulama için daha önce başlattıkları çalışma sürüyor. Bakan Akyol dun yaptığı açıklamada "Kuran kurslarına diploma verilmesini öngören kanun, bana rağmen Meclis'ten çıkarsa, istifa ederim" dedı. AkyoPun Kuran kurslarının ortaokulla eş tutulması amacıyla getirilmek istenen yasa değişikliğine karşı TBMM'de gösterdıği tepkı sürüyor. Kurslann 8 yıllık zorunlu eğitimin bir parçası sayılması ve kursu bitirenlere Diyanet lşleri Başkanlığı'nca "sertlfika" verilmesi düşüncesini ortaya atan ve savunmaya devam eden Akyol, ANAP'lı Edip Ugur ve arkadaşlarınca hazırlanan yasa önerisinde iki açıdan karşı çıkıyor. YÖK yasası değişikliğindc olduğu gibi bakanlığın devre dışı bırakılmaya çalışmasını reddeden Akyol, Bakanlık ve Diyanet lşleri Başkanlığı'nca Kuran kurslarıyla ilgili yasal düzenleme çalışmaları stırerken, ANAP'lı muhafazakâıların "ellerini çabuk tutarak, TBMM'ye adeta bir emrivaki şeklinde" gctirdiklerı öneriye karşı çıkacağını daha önce dc açıklamıştı. Akyol ayrıca, Kuran kurslarına "ortaokul dengi diploma" verilmesinin duşuncesini de kabul etmiyor. Akyol, kursu bitirenlere yalnızca "sertifika" verilmesini ve isteyen mezunların fark derslerini vererek, "Ortaokul diploması" almasını istiyor. ANAP'lı mufazakârlarının yasa önerisinin Plan ve Butçe Komisyonu'nda görüsulmesi sı rasında "istifa iması"nda bulunan Akyol, dün de açıkça yasanın TBMM'den geçmesi durumunda "istifa" edeceğini söyledi. Akyol, dun yaptığı açıklamada, bazı çevrelerde "ille bir sorun, bir sorumlu ve bunun arkasında kölü düşiince arayan bir anlayış" olduğunu bildirdi. Bunun sakat ve hastalıklı bir anlayış olduğunu ifade eden Akyol, "Bana da neler denmiyor ki? Hep subırla, hoşgoruyle karsılıyorum. Ama ben bildigimi yapıyorum. Onlar da düşüncelerinden utanç duyduklan zaman, gerçek insanlıga kavuşacaklardır" diye konuştu. Memura sendika Bu arada Milli Eğitim Bakanı Akyol'un öğretmenlerin sendikal haklara kavuşturulmasından yaııa olduğu ve bu konuda ögretmenleri desteklediği bildirildi. EğitSen Genel Başkanı Ismet Akta, yaptığı açıklamada, Bakan Akyol'la dün yapılan toplantının olumlu ve sıcak bir hava içinde geçtiğini belirterek. "Sayın Akyol, kendisinin başına ya da başka bir yere, öğretmenlerin odalarda orgutlenmesini savunan bir bilgi vermediğini ve eğitim emekçilerinin sendikal örgütlenmesini destekledigini, belirtmistir" dedi. ANKARA Ulusal egemenliğimize saldırıya karşı ne yapacaktık? Batı'ya kalsa, gözümüzü kapamalı, kulağımızı tıkamalıydık. Dışişleri bastırdı. Yetmiş iki saat süre tanımıştık; ingiliz altı saat içinde bohçasını topladı. Çekti gitti. Hangi devlet olsa aynı sert davranışı gösterirdi. Ama Batı'ya, özellikle Ingiliz'e göre egemeniiğin gereğini sadece Türkler yerine getiremezdi. ingiliz çirkinliğini örtecek, Türkleri karalayacak yeni yolu hemen buldular. Dün sabah erken saatlerde ingiliz Reuter ajansı, Irak sınırını kapadığımızı yayıyordu Askersivil yetkili bütün çevreler haberi yalanladı. Sınır kapatılmamış, "bir önlem alınmıştı." Kürtlere dış yardım başladığından beri yetkililer "iskenderun'a gelip oradan Silopi'ye, sonra Irak'a geçen malzemenin neleri içerdıgıni asla öğrenemiyordu". ingiliz olayı belki bir fırsat yarattı. Gümrük Tekel Bakanlığı bir genelgeyle sınırdan ancak "taşıdıkları yükün konşimentosunu gösterecek belgeli araçların" geçebileceğini yerliyabancı yetkililere duyurdu. Bir iki gündür bölgede "belgeli araç" sistemi uygulanıyor, basın kartı olmayan gazeteciler sınırı geçemiyor. Aleyhimize yayın yapmak için aportta bekleyenler, son önlemi, sınırı kapattığımıza dönüştürerek dünyaya duyuruyor. Bu uygulama, kuşkusuz Kürtlere uzanan dış yardımları engelleyici bir karar diye yorumlanmaya elverişli. Zaten hükümet, daha başlarda dış yardımın altını üstünü gerektiği ölçüde incelememiş. Son karar, çok geç kalmış bir karar. Topraklarımızı yabancılara peşkeş çeken denetimsiz düzenlemelerle uyguiamalar ancak Ingilizlerin küstah davranışından sonra sahneye getiriliyor. Örneğin düne kadar sı geiecekteki "siyasai belgeli araç" sistemi emeiierine yardım uygulanıyor, basın kartı edecek" hangi türden olmayan gazeteciler sınırı Şir iki gündür bölgede 2 S2 y Dün sabahı bir baş bekleyenler, son önlemi, ka haber daha karış smin kapattlğimiza tırdı, ama fazia ciddi dönüştürerek dünyaya gördüğümüz muame kuşkusuz Kurtlere uzanan leden sonra" Ameri dış yardımları engelleyici kan askerleri de top / j / r ^ a r a r diye ^Z^Z Z^^Z müttefSne '"rîDa duyJuyor Bu uygJama, maikşlarrak'aagitÇmişİ!l vorumlanmaya New York'ta ilk gösteri, 10 yıl önce yapıldı. 25 mayıstaki Türk Günü'nde Cumhurbaşkanı Özal da yürüyecek. elverisli. Akbulut'tan yalanlama • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Yıldırım Akbulut'un makam arabasının Cumhurbaşkanlığı Koşkü'ne girişte arandığı yolundaki haber yalanlandı. Başbakanlık Basın Merkezi'nden konuya ilişkin dün şu açıklama yapıldı: "Bir günlük gazetenin bugünkü nüshasında 'Ozallar'a ciddi suikast ihbarlan' başhklı haberde, Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut'un Cumhurbaşkanlığı Koşkü'ne girerken makam otomoilinin kapıda durdurularak bomba kontrolü yapıldığı ve elektronik kapıdan geçirildiği iddia edilmektedir. Gazetenin gerçeklerle ilgisi olmayan bu haberi hayal mahsulüdürr ANAP'tan Güzel dışında 80 milletvekili, ABD'ye yolculuk hazırlığında SHP kararsız, DYP gidiyor Türkiye'nin tanıtımını amaçlıyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin bölünmüş parcalanmış bir görüntü vermesini arzu etmeyiz" dedi. SHP yöneticileri, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın ABD gezisine muhalefet partilerinin milletvekillerini davet etmek istediği yolundaki haberlerin "resmi nitelik taşımadığım" söylediler. Konuya ilişkin olarak Grup Başkanvekili Hasan Fehmi Güneş, "Bize, milletvekillerimize yapılmış resmi bir davet yok. Sadece ortalıkta dolaşan söylentiler var" dedi. Alınan bilgile're göre bu türden resmi bir davetin gelmesi durumunda, SHP yönetimi konuyu tartışacak ve milletvekillerinin de görüşünü aldıktan sonra karara bağlayacak. Ancak konuya ilişkin olarak bir SHP yetkilisi, "ABD gezisi cazip bir gezidir. Milletvekilleri katılmak isterler. Ama işin içine özal kanşınca rengi degişir. Özal'ın şovu niteliğindeki bir ge/iye, milletvekillerimizin katılmak isteyeceklerini pek sanmıyorum" diye konuştu. DYP'liler ise özal ile birlikte ABD'ye gidilmesi gerektiği görüşündeler. DYP Grup Başkanvekili Vefa Tanır, ABD gezisini farklı bir açıdan değerlendirdikleri için DYP milletvekillerinin buna katılması görüşünde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı özal'ın bulunduğu gezi ve toplantılara katılmama kararlarının sürdüğünü anımsatan Ianır, "Ancak bu gezi New York'ta düzenlenecek 'Türk Günu' nedeniyle yapılıyor. Yurtdışında Türkiye'nin tanıtımı amacını taşıyor. Boyle bir durumda Türkiye'nin bölünmüş, parçalanmış bir görüntü vermemesini arzu ediyoruz" dedi. Bu arada geziyle ilgili olarak DYP grubuna resmi bir bildirimde bulunulmadığı öğrenildi. Ancak ANAP Grup Başkanvekili Ülkü Gökalp Güney'in DYP grup yöneticilerine sözlü olarak konuyu ilettiği öğrenildi. DYP grbunda bunun üzerine daha önce yurtdışına hiç gitmemiş milletvekilleri belirlendi. 26 DYP milletvekilinin yurtdışına gitmediği saptandı. Ancak gezi için DYP'ye 10 kişilik kontenjan tanındığı, DYP'lilerin ise bu sayının arttınlması isteğinde oldukları öğrenildi. Yurtdışına gitmediği belirlenen DYP milletvekillerinden bazıları da gruba, özal'ın gezisine katılmak istemediklerini bildirdiler. Bu milletvekilleri şunlar: Nafiz Kurt, Mehmet Gölhan, Latif Sakıcı, Ahmet Mumcu, Doğan Baran, Cavil Çağlar, Adil Aydın. DYP grubunda belirlenen yurtdışına hiç gitmeyen diğer milletvekillerinin adları şöyle: Selahattin Kılıç, Flasan Namal, Hasan Ekinci, Nabi Sabuncıı, Abdulkadir Cenkçiler, Ahmet Küçükel, Ali Rıza Septioğlu, tsmail Kose, Ibruhiın Gurdal, Servet Hucıpaşauğlu, Ömer Şeker, Cavit Erdemir, Mehmet Korkmaz, İJmit Canuyar, Önol Şakar, Mahmut Öztürk, GUneş Müftüoğlu, Yaşar Topçu, Abdullah Ulutürk. DYP grubunda bu adlar belırlenirken kendi olanakları ile yurtdışına gidenler "resmi gezi ile gilmedikleri için" daha önce yurtdışına gitmemiş gibi değerlendirildiler. ANAP genel başkan adaylarından Hasan Celal Güzel, ABD'ye gidilmesi konusunda, "Bu kadar ekonomik sıkıntı çekildiği bir dönemde ABD'ye gezi düzenlcmek olaeak şey değil. Gitmeyi reddediyorum" dedi. ANAP'lı 80 kadar milletvekilinin ise yolculuk hazırlıklannı «ıirdürdüğü öğrenildi. SHP Grup Başkanvekili Güneş, "Bize resmi bir davet gelmedi. Gelirse tartışırız, karara bağlarız" dedi, ancak genel eğilim katılınmama yolunda. DYP Grup Başkanvekili Tanır ise gezinin Türkiye'nin tanıtımıru amaçladığını, Türkiye'nin bölünmüş bir görüntü vermesini arzu etmediklerini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 25 mayısta New York'ta yapılacak Türk Günü'ne ANAP'lı milletvekilleri dışında SHP ve DYP'li milletvekillerini de götürme talimatı vermesine, muhalefet partileri farklı tepki J gösterdiler. SHP'nin, "Özal'ın kişisel şovu haline gelebilecek böyle bir geziye milletvekillerinin kalılmaınusı" eğiliminde olduğu öğrenilirken DYP katılmaya karar verdi. DYP Grup Başkanvekili Vefa Tanır, "Gezi Haber, Amerikalıların yeni duyumsatmalar yapmaya hazırlandıklarının ışareti sayılabilirdi. Ocak 1991'de Meclis'ten geçirdiğimiz bir karar, bugün yabancı askerlerin bu denli şımarmasına yol açtı. Batı ülkeierinin topraklarımızda dilediği gibi davranmasına neden olan hareketlerin tohumlarını attı. Göç, kimin kışkırtmasıyla başladı, bugün bilinmiyor. Fakat milyonlara varan insan kapımıza dayanınca, yardıma çağırdığımız yabancılann çekip gitmesinden öylesine korkuyoruz ki, askersivil yetkililer iki gündür her fırsatta İngiliz olayını büyütmememizi yıneliyorlar. Amerikan askerınin Türk topraklarında bulunmasından, Güneydoğu'yu dilediği gibi kullanmasından asla rahatsız olmayan Çankayalı; iranlı meslektaşı Rafsancani'ye Atatürk Barajı ile ilgili "azametli" övgüsüne baygın, ekranda gülümsüyor. Büyük olayların yanı sıra küçük sayılan öylesi olaylar yaşanıyor ki Türkiye'de, bu olaylarla ne ilgilenen var ne de değer veren. Rafsancani'ye gösteriyor, Fırat'ı Harran Ovas(na çevirıp geniş toprakları sulayacağımızdan övünerek söz ediyor. Harran ilçesinde iki bin yıl önceden kalan kesmetaştan yapılmış üniversite binasının gölgesinde TÖ için padişah çadırı kurulmasına muhalif belodiye izin vermedi diye, bu iktidar, 1968'd© 400 metreden çıkarılan içme suyunun pompasını söküp götürmek istiyor. Neymiş sorun? 19868788'de, ANAP'lı belediye döneminde Harran'ın 30 milyon elektrik borcu varmış. Güneydoğu'da saltanat yabancıya. Güneydoğu'da bu iktidar muhalefete zorbal Terörle Mücadele Yasası 86 kisi gözaltında • tSTANBUL (AA) lstanbul'da 1 Mayıs'ta meydana gelen çeşitli izinsiz gösterilerle ilgili olarak gözaltına alınanlann sorgulamaları sürüyor. tstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta lstanbul'da bin 581 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, bu kişilerdcn 32'si kadın olmak üzere toplam 86'sının halen gözaltında tutulduğu kaydedildi. Sanıklardan 55'inin öğrenci, 13'ünün işçi, 13'ünün serbest meslek sahibi, 5'inin de işsiz olduğu belirtilen açıklamada, olay günü çok sayıda molotof kokteyli, sopa, bildiri ve pankart ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, sanıklann sorgulamalarından sonra lstanbul Devlet Güvenlik Mahkemcsi Savcılığı'na gönderileceği kaydedildi. ERMENİ TERÖRIJNIİ KINAMA YÜRÜYÜŞÜNDEN TIİRK GÜNÜNE Dk uygulama 1421den hükümlüye NECATİ AYGIN İZMİR Terörle Mücadele Yasası, DGM'de geçen yıl açılan bir davayla ilgili olarak ilk kez işletildi ve Bayram Güneş 1 yıl 8 ay ağır hapisle cezalandırıldı. Güneş'in avukatı Kemal Kırlangıç suç tarihinin 16.7.1990 olduğunu vurgulayarak, "tşlendlkten sonra yapılan kanuna göre cürüm ve kabahat sayılmayan bir eylemden dolayı kimse cezalandırılamaz. önceki kanun ile sonradan yayımlanan kanunun hükumleri farklı isf sunık lehine olanı uygulamr. Bu nedenle müvekkilimin Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesine dayanılarak cezalandırılması usulsüzdür" dedi. Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesi gereği ilk kez bir davada sanığa ceza verildi. Bayram GUneş hakkında 1 yıl 8 ay ağır hapisle sonuçlanan davanın gelişimi şöyle oldu: • Bayram Güneş hakkında 16.7.1990 tarihinde bölücülük propagandası yaptığı ve bu yöndeki trikleri kamuya açık yerlere yapıştırıldı savıyla dava açıldı. • Güneş, TCK'nın 142/1 ve 6 ile 536 ve 537. maddelerinden Izmir DGM'de yargılandı ve 7 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı. • Avukat Kırlangıç Yargıtay'a başvurarak kararı temyiz etti. • Yargıtay 9. Ceza Dairesi DGM kararını usul yönünden bozdu. • Dava dosyası DGM'ye geri gönderildi... Bu aşamada yeniden görülen davada savcı, iddianamesinde şu görüşlere yer verdi: "Bozmadan önceki 30.10.1990 tarihli oturumdaki mütalaayı aynen suçun subutu yönünden iştirak ediyorum, ancak TCK'nın 142. maddesi 3713 sayılı kanunla kaldırılmış, yerine 3713 sayılı kanunun 8. maddesi yürurlükte olduğundan ve TCK'nın 2. maddesi nazara alınarak sanığın eylemine uyan 3713 sayılı kanunun 8/1, TCK'nın 536/23,40 maddeleri gereğinde cezalandırılması kamu adına talep ve mütalaa olunur!' DGM 30.4.1991 tarihinde savcının görüşü doğrultusunda hareket ederek karar verdi. Kararın gereğinde şu görüşler belirtildi: "Sanığın suç tarihinde bölüeülük propagandası yaptığı subuta erdiğinden TCK'nın 2. maddesi hükümleri de göz önttne alınarak fiil ve eylemine uyan, sonradan yürürlüğe giren 3713 sayılı yasunın 8/1 maddesi gereğince 2 yıl ağır hapis cezası ile tecziyesine..." Mahkeme heyeti daha sonra cezayı 1 yıl 8 aya indirirken, Güneş'in avukatı Kemal Kırlangıç, kararı yeniden temyiz edeceklerini belirtti. Kırlangıç, müvekkiline 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'na göre ceza verilmesinin doğru olmadığım belirterek, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin, Avrupa Sözleşmesi'nln, anayasanın il|>ili hukümlerine gore işlendigi /unıunın yasalanna göre suç sayılmayan bir eylemden dolayı geçmişi kapsar biçimde yasa çıkarılamaz. Kaldı ki ICK'nın iptal edilmeyen ve ceza hukukunun ana ilkelerini içeren 1 ve 2. maddeleri, 'kanunun açık olarak suç saymadığı bir eylemden dolayı kimseye ceza verilemez. İşlendigi zamanın kanununa göre cürüm veya kabahat sayılmayan fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz' hUkmünü getirmektedir" dedi. Bu arada Terörle Mücadele Yasası kapsamında, aylık Sosyalist Dergi Kurtuluş'un Yazı lşleri Müdürü Ceınal Turan'ın lstanbul DGM'ce dün tutuklandığı bildirildi. Dergiden yapılan açıklamada, "Bu tutuklama, Terörle Mücadele Yasası'nın basına yönelik ilk uygulamasıdır" denildi. öte yandan, lstanbul'daki 1243 sanıkh DevSol ana davasında, tutuklu sanıklann başvurusunu değerlendiren mahkeme, Terörle Mücadele Yasası'nın anayasanın 10. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. Erim:En büyük Türk gösterisi Amerika'da Türklerin oryüruyüşlerimiz gelenekselleşti ve Türk top kan Yıldınm Akbulut, bazı bakanlar ve 100 lak sesi olarak 35 yıldır falumunun kullama ve (anılıın şekline dönüş dolayında milletvekiii ve bazı işadarnlarıaliyet gösteren Türklü. Bu yılki ise Türkün dünyaya güçlü se nın katılması bekleniyor. Ayrıca Mevlana Amerikan Dcrnekleri Fedesini du.yuracak en büyük gösterisi Tasavvut' Korosu ve Semazen Grubu, Devrasyonu, Türk Günü adı alolucaktır • Federasyonumıız, Türk toplıı let Çocuk Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri tında 10 yıldır çeşitli tanıtım munun, Atatürk ilkeleri dogruhusunda, bir Bandosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, etkinTîkleri içeren hafta düliğine, biitıinlügünv, bayrağına, kultur bazı Türk $anat müziği sanatçıları da New zenliyor. Ancak bu yılki etsanatına ve camisine sahip çıkmaktadır." York'a gelecekler. Ayrıca New York ve kinliklctin "TC tarilıinin dedi. New Jersey'de konserler verilecek, Türk yurtdısındaki en büyük gövde gösterisi" ol25 mayısta yapılacak Türk Günü yürü Mimarisi konulu sempozyum, Dünya Türk tnaiiamaçlanıyor. l'cderasyon Başkanı Dr. yüşüne baştan Cumhurbaşkanı Özal'ın ka Gençliği Kongresi ve çeşitli kültürel sergiM. Ata Krim, "İlk Türk yürüyiişü Ermeni tılacağı büdirilmişti. Ancak özal'ın 16* ler düzenlenecek. Bu arada New Yoık soterorizmini, ikincisini ise ııluslararusı tero sında Amerika'ya geleceği ve yürüyüşe ka kaklaı ında Türk açıkhava kermesi yapılarizmi kınamak için yapılmıştı. Giderek bu tılamayacağı öğrenildi. Türkiye'den Başba cak. Plan Bütçe Komisyonu'nda ANAP'lıların oylarıyla seçildi, TBMM'nin onayına sunulacak \fecdi Gönül Sayıştay Başkanı Yasası'nda yapılan son değişikliğin ipt'ali amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklannı ammsattı. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar bcklenmeden herhangi bir işlem yapılamayacağını kaydeden Kalkan, bu durumda Sayıştay Başkanlığı seçiminin yapıhnasının anayasaya aykırı olacağını söyledi. Kalkan, bu gerekçeyle toplantıya katıimayacaklarını ve salonu terk edeceklerini açıkladı. Daha sonra SHP'li Erdal Kalkan, Hilmi Ziya Postacı ve Ethem Cankurtaran salonu terk ettiler. SHP'lilerin ayrılmasından sonra salonda 18 ANAP milletvekilinin yanı sıra, DYP'li Tevfik Krtiı/ün, Mahmut Öztürk, Alaattin Kurt ile Anadolu Partisi Genel Başkanı Zeki Çeliker değişikliğe uğratıldı. Buna göre, Uçte bir Uyenin katılımı, komisyonun seçim için toplanabilmesine yeterli hale getirildi. SHP, Sayıştay Yasası'nda yapılan bu değişikliği anayasaya aykırı bularak, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Bu başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörü de başkan seçimi için getirilen toplanma yeter sayısını, anayasaya aykırı bulmuş ve iptalini istemişti. Anayasa Mahkemesi, Sayıştay Yasası'na ilişkin iptal başvurusunu 16 Mayıs'ta inceIeyerek karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasa gereği geriye yUrümemesi nedeniyle komisyonda Komisyonun bu kararı, yapılan seçim, yasa için iptal kaTBMM Genel Kurulu'nda salı rarı da verilse, herhangi bir bigünü oylanacak. çimde etkilenmeyecek. Sayıştay Yasası, ANAP'ın ANAP, bu değişiklikten sonyaptığı son değişiklikten önce, Sayıştay Başkanı'nın seçimi için ra gercekleştirilen iki ayrı seçim40 üyeden oluşan Plan ve Büt de, Sayıştay'a 16 üye seçti. Bençe Komisyonu'nun en az 27 üye zer bir yasa dcğişikliğıni 1985'te nin kalılıınıyla toplanmasını ön de gerçekleştiren ANAP, o tagörüyordu. ANAP'ın gerçekleş rihte de yine kendi oyları ile Satirdiği değişiklikle, toplanma ye yıştay'a 21 üyenin seçimini yapter sayısı, Meclis lç Tüzüğü'nün mıştı. ANAP'ın doğrudan seçöngördüğü oran doğrultusunda tiği bu üyelerden biri ölmüş, biri kaldı. Komisyon Başkanı özal, mevcut Sayıştay Yasası'nın halen yürurlükte bulunduğunu, bu yasaya göre daha önce de iki kez üye seçimi yapıldığını belirterek, bu seçimin gerçekleştirilmesinin yasalara herhangi bir aykırılık oluşturmayacağını savundu. Komisyonda yapılan oylama sonucunda, kullanılan 22 oydan 21 'ini alan Içişleri Bakanlığı Müsteşarı Vecdi Gönül, Sayıştay Başkanlığı'na seçildi. Sayıştay Başkanvekili Behiç Erdem'e bir oy çıktı. Sayıştay Başkanlığı için aday olan Sayıştay üyeleri İşmail Hakkı Kaya ile Cavit Özkahraınan hiç oy alamadılar. 100 öğrenci açlık grevinde • ŞANLIURFA (Cumhuriyet) Viranşehir'de 1 Mayıs'Ia ilgili olarak 30 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden 100 kadar öğrenci açlık grevine başladı. 1 Mayıs'ta hiçbir olay meydana gelmemesine karşın güvenlik güçlerince aralarında lise öğrencilerinin bulunduğu 30 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden Viranşehir Lisesi'nin 100 dolayındaki öğrencisi önceki gün kaymakamlık önünde oturma eylemi yaptı. Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği olaydan sonra topluca HEP ilçe örgütüne giden öğrenciler süresiz açlık grevine başladıklarını açıkladılar. Servet Şamlıoğlu'nun ölümüyle boşalan Sayıştay Başkanlığı için Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılan seçime SHP'li üyeler katılmadı. 18 ANAP'lı, 3 DYP'li ve Anadolu Partisi Genel Başkanı Çeliker'in oy kullandığı seçimde, Içişleri Bakanlığı Müsteşarı Vecdi Gönül'e 21 oy çıktı. Komisyon kararı, TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı'na Içişleri Bakanlığı MUsteşarı Vecdi Gönül'U seçti. SHP'nin protesto ederek girmediği dünkü oturumda, Vecdi Gönül, toplantıya katılan 18'i ANAP'lı 22 üyeden 21 'inin oyunu aldı. Sayıştay Başkanvekili Behiç l'.rdem'e bir oy çıktı. Komisyonun kararı, TBMM Genel Kurulu'nda salı gunu oylanacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Servet Şamlıoğlu'nun ölümüyc boşalan Sayıştay Başkanlığı'na seçim yapmak üzere Yusuf Bozkurt özal'ın başkanlığında dun toplandı. Sayıştay Başkanlığı seçimine geçilmeden önce söz alan SHP Edirne Milletvekili Erdal Kalkan, Sayıştay emekli olmuş, Haşim Kılıç da Anayasa Mahkemesi asil üyesi olmuştu. 58 üyeli Sayıştay'da halen ANAP'ın doğrudan seçtiği 34 üye görev yapıyor. Gönül ile birlikte bu sayı 35'e yükseliyor. Gönürün özgeçmişi Sayıştay Başkanlığı'na seçilen Vecdi Gönül, 1939'da Erzincan'da doğdu. SBF'yi bitiren GönUl, değişik yerlerde kaymakam vekilliği ve kaymakamlık yaptı. Gönül, 1970'de Içişleri Bakanlığı özlük tşleri Şube Müdürlüğü'ne getirildi, 1972yılında da Mülkiye müfettişi oldu. Gönül, daha sonra özlük lşleri Genel Müdürlüğü'ne, Kocaeli Valiliği'ne atandı. 1977'de Emniyet Genel Müdürü olan Gönül, İ978'de merkez valiliğine alındı, 1979 yılında Ankara Valiliği'ne atandı. Gönül, 1981 yılında YÖK kurucu üveliğine getirildi. 1984 yılında Izmir Valiliği'ne atanan Gönül, 1988'dcn bu yana Içişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini sürdürüyordu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog