Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/4 HABERLER 4 MAYIS 1991 HİKMETÇETİNKAYA DMP'den istifalar • KONYA (AA) DMP Konya ll Başkanı Mehmet Akçay ve 5 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti. Mehmet Akçay'ın istifasından sonra Karatay İlçe Başkanı tbrahim Samyanlı, Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman özkan, Karapınar ilçe Başkanı lsmail Müftüoğlu, Emirgazi İlçe Başkanı Halis Erdur ve Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Kökbudak, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. lstifalara gerekçe olarak partinin üst düzey yöneticileri arasındaki anlaşmazlığın ve partinin yıpratılmasına yol açan davranışlarda bulunanların cezalandırılmamasını gösteren il ve ilçe başkanları, istifa dilekçelerinde merkez yönetim kurulu üyesi Semra Baral'ı suçladılar. ANAP 'başkan' arıyor Cumhurbaşkanı Özal'ın Mesut Yılmaz ve Başbakan Yıldırım Akbulut için kesin tavır koymaması ANAP'lıları yeni bir genel başkan arayışına yöneltti. özal'ın, Mesut Yılmaz'ın önünü kesmek için Kaya Erdem'i aday gösterebileceği belirtiliyor. Genel başkan adaylığı için Oltan Sungurlu, Cengiz Tiıncer, Lütfullah Kayalar, Avni Akyol ve Kahveci'nin adları geçiyor. 1 C A N A N GEDIK ANKARA ANAP'ta kongre maratonu başladı. 7 mayıs salı günü toplanacak olan Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda 3. Olağan Kongre tarihinin 1516 haziran olarak belirlenmesine kesin gözüyle bakılırken Cumhurbaşkanı Turgtıt Özal'ın, kafasındaki genel başkan adayı konusunda herhangi bir işaret vermemesi, ANAP'lıları üçüncü bir aday arayışına itti. Cumhurbaşkanı özal'ın kongrede, genel başkan adayı Mesut Yılmaz'ın önünü kesebilecek bir başka aday önerebileceği belirtildi. Her genel başkan adayının kendi listesi ile gireceği kongrenin ANAP'ta bazı eğilimlerin tasfiyesine yol açabileceği endişesi nedeniyle yeniden çarşaf listeye dönüş yolları aranıyor. Kongre tarihini kesinleştirecek olan MKYK toplantısına üç gün kala ANAP'ta kongre ve genel başkanlık kulisi hız kazandı. Bazı MKYK üyeleri, Başbakan Yıldırım Akbulut ile görüşerek kongrede çarşaf liste uygulamasına dönülmesini istediler. ANAP MKYK'da geçen yıl yapıian tüzük değişikliği ile her genel başkan adayının kendi listesi ile kongreye gitmesi yöntemi benimsenmişti. Başbakan Yıldırım Akbulut ile genel başkan adayı Mesut Yılmaz, bazı MKYK üyelerinin karşı çıkmalarına rağmen kongrede ayrı listeler uygulamasını MKYK'ya kabul ettirmeyi başarmışlardı. anlattıkları öğrenildi. Akbulut'un yeniden çarşaf listeye dönülmesi konusunda ikna edildiği belirtildi. 7 mayıs salı günü toplanacak olan MKYK'da çarşaf listeye dönülmesi önerisi tartışılacak. önerinin benimsenmesi halinde ANAP kongresinin ilk günü bu yönde tüzük değişikliği yapılseçimin ANAP'ta en az bir eği ması gündeme alınacak. limin tasfiyesine yol açabilece Özal'ın kafasındaki ğinden endişe duyuluyor. Ayrı liste uygulamasının sakıncaları isim şöyle dile getiriliyor: ANAP'ta kongre için start Tüzüğe göre kongrenin ilk verilmesi, Cumhurbaşkanı Turgünü genel başkan seçilecek. gut Özal'ın kafasındaki genel MKYK ve Disiplin Kurulu'nun başkan adayı üzerine oluşturuseçimleri ise ikinci gün yapıla lan senaryoları gündeme getircak. Bu durumda ilk gün genel di. ANAP kulisinde, genel başbaşkanlığa seçilecek olan kişi, kanlığa yeniden aday olacağını kendi listesini bu güçle ikinci açıklayan Yıldırım Akbulut, gün yapılacak seçimlere soka Hasan Celal Güzel ve Mesut cak. Genel başkan, hazırlayaca Yılmaz için Cumhurbaşkanı ğı listede parti içerisindeki den özal'ın hiçbir işaret vermediği geleri gözetse bile kendisine des belirtilerek özal'ın son anda bu Büyük kongre öncesi, adaylar arasında TBMM Başkanı Erdem ve 6 bakanın adı geçiyor P0LİTİKA GÜNLÜĞÜ desteği artan Mesut Yılmaz'a ediliyor. Ancak ANAP kulisingenel başkanlık yolunda özal' de Akyol'un özal tarafından ın destck vermesi, "zayıf genel başkanjğa onerilmesi duolasılık" olarak değerlendirili rumunda Devlet Bakanı Vehbi yor. ANAP'ın lideri olduğunu Dinçerler'in de adaylığını koyavurgulayan ve bir erken genel bileceği kaydediliyor. seçime ANAP'ın lideri olarak Adalet Bakanı Oltan Sungurgirmeyi düşündüğünü açıklayan lu, Tarım Orman ve Köyişleri özal'ın Yılmaz'dan yana tavır Bakanı Lütfullah Kayalar, koyarak partide ikinci bir lider Ulaştırma Bakanı Cengiz Tunyaratma yoluna gitmeyeceği be cer ve Maliye ve Gümrük Bakalirtiliyor. nı Adnan Kahveci de özal'ın Başbakan Akbulut, mevcut genel başkan adayı olarak önegenel başkan adayları arasında rebileceği isimler arasında sayıözal'ın destek vereceği en uy lıyor. Genel başkan adayları gun isim olarak nitelenirken arasında adı geçen Milli SavunÖzal'ın, YılmazAkbulut çekiş nıa Bakanı Mehmet Yazar ile mesinin yol açacağı bölünmeyi Devlet Bakanı GUneş Taner'in aşmak için bir başka isim üze ANAP grubundaki tepkiler nerinde durabileceği belirtiliyor. deniyle kongreyi kazanınaları mümkün görünmüyor. Tekel, Dimdik Ayakta mı Duruyor?.. Kaya Erdem formülü Öncelikli iller • ANKARA (AA) SHP'li Tayfur Ün, Bilecik'in kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasını istedi. Ün, TBMM Başkanhğı'na sunduğu yasa önerisinde, Bilecik'in, ekonomik yapılaşmadan uzun yıllar nasibini alamadığı görüşünU savundu. Bu ilin 1973 yılında kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alındığını hatırlatan Ün, Bilecik'in, yöresel kalkınma sağlanamadığı halde 1981 yılında kalkınmada öncelikli yöreler kapsamından çıkartıldığını kaydetti. SHP Bilecik Milletvekili Tkyfur Ün, yasa önerisinin gerekçesinde şu görüşlere de yer verdi: "Bilecik ili, demiryolu ve karayolu ulaşımı, coğrafi konumu ile gelişmeye elverişli durumdadır. Bu nedenle kalkınmadığı halde, kalkınmada öncelikli iller kapsamından çıkarılan Bilecik ilinin yeniden kapsama alınmasını istiyorum." Akbulut Yılmaz Sungurlu üç aday dışında "ANAP'ı toparlayacak" bir başka isimden yana tavır koyabileceği söyleniyor. özal'ın genel başkan adaylarından Güzel'i desteklemesi mümkün görülmüyor. ANAP grubu içerisinde de desteğini yitiren Güzel'in son çıkışlarıyla Cumhurbaşkanı özal'a açıkça cephe aldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Ozal, genel başkanlığa adaylığını 9 ay önce açıklayan Mesut Yılmaz için de herhangi bir destek işareti vermedi. ANAP kulisinde, kongrelerde tırmanışa geçen ve grupta tek olan eğilimin büyük baskısı ile karşı karşıya kalacaktır. Her adayın kendi listesi ile seçime girmesi, dışarıdan aday olmayı güçleştirdiği için demokratik değildir. Genel başkan seçilecek kişinin listesinde ycr almayan diğer eğilimler arasında küskünlük olacak ve bu küskünlük giderilmediği takdirde parti bölünmeye gidecektir. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu ile bazı MKYK üyelerinin Başbakan Akbulut ile görüşerek Ancak her genel başkan ada her adayın kendi listesi ile yapıyının ayrı listelerle gireceği bir lacak kongrenin sakıncalarını Mesut Yılmaz'ın kongredeki Muhafazakârlar gücünü bölmek amacıyla özal' dağınık ın liberal eğilimden oy toplayaIstanbul il kongresi ve Sembilecek bir genel başkan adayı ra özal'ın adaylığı süresince muhafazakâr eğilimin güç kaybına uğradığı, bu nedenle genel başkan adayı çıkarmalarının mümkün olmadığı dile getiriliyor. Genel başkanlığa ancak özal'ın desteği ile aday olabileceğini belirten eski Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli sessizliğini sürdürürken Scmra özal'a karşı çıkan Hüsnü Dogan'ın da adaylığını koyması mümkün görülmüyor. Erdem Kendi aralarında bölünen muhafazakâr eğilim, özal'ın adaçıkarabileceği öne sürülüyor. yının belli olmasından sonra TBMM Başkanı Kaya Erdem' tavrını netleştirecek. Olağanüstü kongrede Güzel'i in adı, güçlü genel başkan adayları arasında yer aüyor. Yasama destekleyen milliyetçi eğilim de döneminin tamamlanmasına bir kendi aralarında bölünmUş duyıl kala Erdem'in TBMM Baş rumda. Milliyetçi eğilimdeki kanlığı'ndan istifa edebileceği milletvekillerinden çok azı Güve Başbakan Akbulut'un da zel'i desteklerken büyük bölüMeclis Başkanhğı'na önerilebi mü Akbulut'un yanında yer alıyor. Milliyetçi eğilimdeki milletleceği belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanı Avni Ak vekilleri Güneş Taner ve Mesut yol da partiyi toparlayabilecek Yılmaz dışında özal'n göstereisimler arasında sayılıyor. Ak cekleri adayı destekleyecekleriyol'un özal desteğinde genel ni, hazırlanacak MKYK listesinbaşkanlığa aday onerilmesi ha de de etkili bir biçimde yer allinde Mesut Yılmaz'ın büyük ma savaşı vereceklerini belirtigüç kaybına uğrayacağı ifade yorlar. Modelin ABD'den alındığı artık kesin. ABD'de tütün üreticilerinin, sigara üreten şirketlerle aynı çatı altında bir örgütleri vardır. Alınan vergilerden oluşan "Tütün Fonu"ndan tümü de yararlanır. Tütün kararnamesinin son biçimi aldığını öğreniyoruz. Kararname Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından imzalanıyor. Böylece Türkiye de tütün üreticisi yabancı sigara şirketlerinin önüne konuluyor. Önümüzdeki aylarda Amerikan, İngiliz ve Alman sigara kartelleri Türkiye'de cirit atacak. Ucuz emek cennetinde ürettikleri sigaraları hem Türkiye'de hem de Ortadoğu'da pazarlama olanağı bulacak... Yabancı sigara kartelleri fiyatları istedikleri gibi belirleyip, dağıtım ağı kurabilecekler. Aralarında kıyasıya bir yarış başlayacak. Yabancı sigaraya alışan köylümüzün kentlimizin ciğerleri nikotinle kavrulurken şirketler de kazançlarını yükseltecekler. Tam sırasıdır şimdi, Türkiye genellnde bir "sigaraya hayır" kampanyası başlatmanın. TRT ve Magic Box bunun öncülüğünü yapmalıdır. Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, programlar hazırlatmalıdır. Her neyse! Artık yabancı sigara şirketleri derin bir nefes almışlardır. Türkiye'de üretecekleri sigaraları hem iç tüketimde hem de dışarıda pazarlayacaklardır. ABD'de ve Avrupa ülkelerinde yıllar önce başlatılan "sigaraya hayır" kampanyaları nedeniyle zor duruma düşen, çok sayıda işçi çıkaran, yatırımlarını başka dallara kaydıran tanınmış sigara kartelleri gerçekten soluk alacaklardır Türkiye'de... Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci karamameyi savunu, , , , . , yor. Eibet savunacak. oldu. Tekel devre dışı Ancak kimi tan.mia bırakıldı. Tekel'in ya çıkarıyor. vecr malar bir olguyu orta . DUgUPe dek .. , , diyor Kah çağdaşlaşmamasının ı yetiş sonucu, istenerek bu meyen tütünlerin de gerÇeÖİ dOÖUrdU. yetişmesini sağlama Tımf.m nirrlilerinin ya çalıştyoruz. Bu ko U \ . , m . 9 ı r a / ı e n n ı n nuda deneme üretim yÜkS6İm6SI SpılKurancaağımy?z VBbancılara kapty, ULUDAĞ ÜNtVERSİTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemize bağlı birimlere ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 1) llanda yer alan kadrolar için başvuruların ilan tarihinden itibarcn 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere (doçent adayları reklörlük personel dairesi başkanhğına) yapılması gerekmektedir. 2) Araştırma Görevlileri 2547 sayılı kanunun 33. maddcsi uyarınca alınacaktır. 3) Sınav tarihleri ile ayrıntılı bilgiler ilgili birimlerden ögrenilebilir. Yrd. ögr. Arş. ;:y BirinVbölüın/unabiHm dalı Doçent Dov Gör. Oör. UzmanAçıklama TİP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 1 Hemotoloji lç hastalıkları birimi için GöJUs hastalıkları 1 Halk sağlıgı 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji 1 Kulakburunboğaz ı İKTİSADt VE İD. BİL. FAK. tktisat 1 tktisat tarihi tkt.Gel.ve Ulus. Ikt. 1 Maliye 1 Mali iktisat Mali hukuk 1 Işletme 1 Muhasebe ve finansman 1 Üretim Yön. ve pazarlama Uluslararası ilişkiler Uluslararası ilişkiler 1 Kamıı yönetimi Siyaset ve Sosyal Bil. 1 Ekonometri 1 Yöneylem MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine mühendisliği I 1 Konst. vc imalat Termodinamik 1 1 Makina Teo. ve Din. FENEDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk dili ve edebiyatı Türk edebiyalı 1 Türk dili 2 Kimya Anorganik kimya 1 1 Organik kimya Analitik kimya 1 1 Fiziko kimya 1 Sosyoloji 1 Genel Sosy. ve Met. İLAHİYAT FAKÜLTESt Tefsir ve Hadis 1 Hadis Kelam ve tslam Fel. tslam Felsefesi 1 VETERİNER FAKÜLTESİ Hast.ve klinik Bil. 1 Parazitoloji NECATİBEY EĞİTİM FAK. Fen bilimleri Eğit. 1 Matematik eğitimi Fizik eğitimi 1 Kimya eğitimi 1 Biyoloji eğitimi 1 Sosyal Bil. eğitimi 1 Tarih eğitimi Coğrafya eğitimi 1 BURSA MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar mUh. Bilgisayar donammı veya Hardmere dersleri almış elektronik MUh mezunu. 1 Veteriner Fak. Kesim et mezunu ,,., | Tekstil MUh. Tekstil mezunu Bilgisayarlı Muh. ve vergi Uyg. 1 1 1 Turizm ve otelcilik 1 Seracılık ve budama aşılama 1 öğr. Gör. Ziraat Fak. KUItürteknik Böl. mezunu, uzman ziraat fak. bahçe bitkileri böl. mezunu NOT: öğretim görevlisi olarak alınacakların branşında yuksek lisans ve doktora yapmaları tercih sebebidir. Basın: 24791 İLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN 1. 1991 atama döneminde, Bakanlıjımıza baglı ilk vc orla derecelı okullar ile yaygın eğııim kurumlarının öjrctmcn ihtıyacını karşılumak Uzere eğilim ve öğretim hirmetleri sınıfına dahil kadrolara 78 alanda ilk defa, açıkıan ve kurumlararası nakıl yoluyla ögretmen alınacaktır. 2. 1991 aıanıa dönemı için ıhtiyaç duyulan alanlarda basvuru şarıını laşıyan OJrcımcn adaylarından; a) ögrctmcnlık görevine ilk dcfa atanacak olanlar, b) Daha öncc ögrcımenlik yapmış olup da bu görevınden sıajyerligı kalkmadan ayrılanlar, c) öze! rtğrtıım kurumlannda «ajyrr olrctmen olarak çalı»anlar ile bu kurunılarda ögreımenlik oçııından sıajyerligi kaldırılmış ulmakla bırlıkle ilk defa devlet memurlujuna atanacak olanlar, ögretmcnlik görevine ilk defa alınacaklara uygulanacak sınava katılacaklardır. 3. Sınava katılacak adayların başvurulan 610 Mayı» 1991 larihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişchir, Caziantep, Isianbul. Izmır, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon illeri il milli eğitım mudürluklerince kabul edilrcektir. 4. Sınav 7 Temmuz 1991 tarihınde saat 9.00'da Ankara'da Yüksekögretım Kurulu ÖJrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılacaklır. 5. Basvuru formları. başvuru için gereklı olan nıteliklerin neler olduğu, istenecek belgeler ve sınavla ilgili bilgiler sınav kılavuzunda açıklanmıstır. Bu kılavuz 3000 II karjılıgında 3'üncU maddedc bclirtilen il milli egitim mudUrluklerinden başvuru sllrcsi içerisinde temin edilebileccktır. Sınavı kazanan adayların atamaları kılavuzda bclirtılcn kapalı ıller dibinda öğrcınıcn ıhtıyacı bulunan illere bilgi işlcm yöntemleri kullanılarak kura yoluyla gcrçekleştirılecektir. Ögrctmen ihtiyacı bulunmaması sebebıyle alanlar iiibariyle atama yapılmayacak ıller sınav kılavu/unda belirtilmiştir. 6. Muracaal edecek adaylar; a) Iki adet vesikalık fotografı, b) Mczuniyeı belgelcrinin bir ornegını her.U/ me/un olmarnı> olanlar isc 19901991 öğretim yılında yuksekögretim kurumlarının son sınıfında bulunduklannı ve okuduklan Yuksekögreıim Programmı göslcrir betgeyi, c) Nufus cUzdanı suretini (Sınav kılavuzunda örnek bulunmaktadır). d) Personel OUvenlik Sorusturması ve Arşiv Araştırması Formu'nu (Sınav Kılavuzu'nda Ornck hulunmaktadır). Basvuru formuyla birlikıc ilgililcrc vcrcceklerdir. 7. Ayrıca, a) Daha önce kamu kurıım ve kuruluşlanna bağlı okullara öjretmen olarak atanmış ve ögretmenlikte stajyerligi kalkmış olanların, b) özcl ögrctım kurumlarında, ögreımenlik açısından slajyerligi kaldırılmış olmakla birlikte kamu kurum ve kunıluşlarında devlet memurlugu acısından da sıajyerligi kaldırılmış olanların, c) Ortaögrenimli ilkokul ögretmenı olup, av'ikoğrctim fakültesi Onlisans cgitimi vcya egitim yüksek okulunu bitiren emekli ögretmenlerin, d) Orıa dercceli okullarda Ingiliıce, Elektrik, Klfklronik, TelekomUnlkuyon, Bllgisayar. Molor, Tekılil. M ı l b u ÖJrclmrnl Iken emrlillyt »ynlan ögrelmtnkerln. açıklan ve kurumlararası nakil yoluyla aıamaları aşagıda belirtilen alanlar için ayrılan kontenjanın % 10'u oranında kıdem ve kadro durumu dikkare alınarak ihtiyac bulunan illere bilgı işlem yöntemleh kullanılarak kura yoluyla yapılacaklır. Corevden çekılen (islıta), görevden cekılmiş sayılan (mUstafi) ve bu maddenın (c, d) Tıkralarında belirtilen emekli ögretmenler, cn son gorev yaptıkları ıl milli egitim mudurluklerinde, başka kurumlardan naklen gecccekler ıse dogrudan bakanlığa 6 M»yu • 7 Hızinın 1991 larihleri arasında il milli egitim mudurluklerinden temın edeceklerı lorm dılekçe ve buna baglı bclgelerle başvuruda bulunabileceklerdir. 8. Sınav ve atama ile ilgili bilgiler Bakanlıgımız Personel Genel Mudürlugu ve il milli egitim mudUrluklerinden ögrenilecekıir 1 M 1 YILINDA ÖĞRETMEM ATAMASI YAPIUCAK A U N U R Sıra Alan Kon E«it)m Sıra Alan K o * l»Wın No Kodu Alanm Adı t»«(an Sevlynl No Korfu Atanın Adı 1 1283 Turk Oılı ve Edebiyatı 1050 Lisans 40 1505 Harıta Kadastro 3 Lisans 41 1700 Matbaa 10 2 2036 Tarıh 275 42 1352 Endüstrıyel Boya dekorasyon 3 3 1207 Coflratya 100 43 4600 Gazetecılık 2 4 1371 Felsete Grubu 20 44 1142 Tekstil BoyaBaskıDesen 10 5 2353 Matematik 100 45 1279 Tekstil Dokuma 25 4615 Matematik (Ingılızce) 20 6 1627 Kimya 85 46 24*6 Tekstil Iplikçillk 5 4718 Kımya (Ingıluce) 20 47 2299 Besin Endustrisi 5 7 1390 Fızık 90 48 2284 Besın Teknolojisi 15 4687 Fızık (Ingılızce) 20 49 1787 Model 3 8 1123 Bıyoloıı 100 50 1455 Gıyım 2 160 4741 Bıyoloıı (Ingılızce) 20 51 2334 Hazır Gıyım 10 52 1226 Derı Mazır Gıyim . 8 9 2246 Almanca 10 53 1195 Çocuk Gelışımı ve Eğitimi 2 75 10 1417 Fransızca 10 54 1837 Nakış 2 90 11 1524 Ingilizce 1100 55 2315 El Sanatları Çıçek 2 75 12 1925 Resimlş 50 56 4806 Beslenme ve Ev Yönetimi 150 13 1822 Muzik 165 57 1906 Resım 2 40 14 2265 Beden Eğitimi 165 58 1978 Seramık 10 15 1558 Iş Eğıtımı (Iş Teknık Egıtim) 100 59 1982 Seramık Sanatı 5 16 1543 Iş Eğitimi (Ev Ekonomısı) 20 60 1176 Çınıcılik ve Seramık 2 17 1577 ts Eğıtımı (Tıcarel) 10 18 1860 Oğretmen Lısesı Meslek Derslen 5 61 4794 Graük 15 19 1894 Rehber uğretmenlık 75 62 1818 Muhasebe Grubu 220 20 2563 Ûzel Eğitim 30 63 1963 Sekreterlık Grubu 50 21 1245 Din Kültürü ve Ahlâk Bılgısı 300 64 4810 Turizm ve Otelcilik Grubu 125 22 1230 imam Hatip L Meslek Derslen 200 65 2403 Sınıf öğretmenliği 4000 Önlısans 23 1699 Makine Ressamlığı 10 66 1329 Elektrık 1 45 24 1314 Elektrık 2 250 67 1348 Elektronik 1 45 25 1333 Elektronık 2 100 68 1803 Motor 1 45 26 2089 Telekomünikasyun 5 69 4424 Tesviye 1 45 27 1119 Bilgisayar 25 70 1734 Metal Işlerı 1 45 28 1264 Döküm 5 71 2203 Ağaç ışlerı 1 (Mobilya Dekor) 75 29 1749 Metalunı 10 72 2418 Gıyim 1 75 30 2105 Tesviye 2 200 73 2460 El SanatlarıÇiçek 1 10 31 2525 Metal Işlerı 2 100 74 1646 Kuaforlük 1 10 32 1772 Mobılya Dekorasyon 75 75 2139 Trikotaj 35 33 1791 Molor 2 95 76 2494 Halıcılık 25 34 1997 Sıhhı Tesısal 15 77 4825 Ayakkabıcılık 1 2 35 1436 Gemı Makınaları 10 78 4439 Okuloncesı Ûgretmenligı 530 36 1489 Guverte, Guverte Avlama 10 37 2181 Yapı Ressamlığı 5 TOPLAM 11160 38 2372 Reslorasyon 2 39 2177 Yapı 10 Tütün Fonu bu konu 3/*3/9u/. da belirli bir kaynak ~"~~~"""~"~~"™~"""""""""""""" olacak... Acaba Sayın Kahveci, Tekel'in 1960 yılından beri böyle bir arayış içinde olduğunun ayrımında değil mi? Eski Tekel Genel Müdürleri Recai Dıblan ve Orhan özet, bu konuda yardımcı olabilirlerdi. Her iki genel müdür, bu işin ne denli arapsaçına döndüğünü, Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarların sorumsuzluğunu, yeteneksiz kimi bakanların 1965 yılında kendi seçim bölgesinde Amerikan tütünü için milyonları toprağa gömdüğünü anlatabilirlerdi... Gelelim fiyatların serbest bırakılmasına... Tekel, bu yarış karşısında kepenk indirecektir; hiç kimsenin kuşkusu olrrusın. Tütün üreticisi yanlış koşullandırmanın faturasını da ödeyecektir. Plansız, programsız tarım politikası, gelmiş geçmiş siyasal iktidarların omuzlarındadır. ANAP, işine gelen modeli, kendi ekonomik görüşleri doğrultusunda "şak" diye gündeme getirmiş ve uygulamıştır. Kimse bağırıp çağırmasın. Yılların sorumsuzluğu, üreticinin bilinçsizligi, yabancıların Türkiye'de uygulamak istedikleri senaryoyu gerçekleştirmiştir. Artık tekel yok, çokulusluel var. Arkasında da halk desteğini yitirmiş bir siyasal iktidar duruyor. Yabancirarın istekleri oldu. Tekel devre dışı bırakıldı. Tekel'in bugüne dek çağdaşlaşmamasının sonucu, istenerek bu gerçeği doğurdu. Üretim girdilerinin yükselmesi yabancılara kapıyı araladı. Bakın Tekel yetkilileri ne diyor: Üreticimiz ve halkımızla bütünleşmiş Tekel, dimdik ayaktadır... Hazine'nin 900 milyar liralık yardımı kesilmiş Tekel'e. Ayrıca sermaye arttırımı nedeniyle 600 milyar lira destekleme alımıyla 2.5 trilyonluk borcu ödenmiyor... Nasıl dimdik ayakta kalacaktır Tekel, söyler misiniz? DEVLET BAKANI AKKAYA: Gazetelerin TV reklamları kısıtkmabilir ESKtŞEHİR (Cumhuriyet) Anadolu Basını Bölge Toplantısı'nda konuşan Devlet Bakanı KemaJ Akkaya, promosyon harcamalarını geriye çekebilmek için basının TV reklamlanna kısıtlama getirilebilecegini söyledi. Akkaya, bunun gazetelerin birbiıieriyle anlaşması halinde gerçekleşeceğini belirtti. TGS Genel Başkanı Orhan Erinç de promosyon savaşımının gazetelere ek mali yükler getirdiğini bildirdi. Erinç, TV'de yayımlanan "Ayda Bir" programında basının sorunlarını dile getirirken sözlerinin "makaslandıgını" söyledi. Devlet Bakanı Kemal Akkaya, Anadolu basınının gelişmesi için oluşturulan fona ilk etapta 50 milyar lira ayrıldığını bildirdi. Akkaya, konuşmasında "basının okuyucuya yönelik işlevini yerine getircmedigini" öne sürerken hükümetlcrin dc basının da çok hassas davranması gerektiğini söyledi. Gazetelerin 73.5 milyar liralık TV reklamı yaptığını hatırlatan Bakan Akkaya, "Eger gazeleler aralarında anlaşabilirlerse TV reklamlarına kısılluına getirebiliriz. Böylece promosyona ayırmak zorunda kaldıklan kaynaklann bir kısmı kendi sorunlarının çözümii için kullanılabilir" diye konuştu. Türkiye'de bir okuyucu sorunu bulunduğunu da kaydeden Kemal Akkaya şöyle devam etti: "Basın da bu konuda üzerine diişeni yapmalıdır. Basında 1015 yıldan beri reel bir tiraj artışı yoktur. 12 ınilyon okuyucu oluşmasına rağmen gazeteler 44.5 milyon dolayında satmakladır. Yapılacak iyileştirnıelerle Anadolu basını gelistikçe okuyucu sayısı da artacaktır. Basın da x«>niil kırmadan, olayları dagılmadan eleşliri yapmalıdır. " TGS Genel Başkanı Orhan Erinç de yaptığı konuşmada, basının içinde bulunduğu sorunların yansıtıldığı TV programında sözlerinin kesildiğini bildirdi. Erinç, söz konusu programda iktidarın basınla ilgili tutumu üzerindeki görüşlerine yer verilmediğini belirtti. Orhan Erinç, Anadolu Basını Bölge Toplantısı'nda bu konuyla ilgili gördşlerini dile getirdi. TGS Başkanı Erinç, yüksek enflasyonun gazete girdilerine ve gazetecilerin yaşam koşullarına önemli etkisi olduğunu belirtti ve basının özel nedenlerden kaynaklanan sıkıntıları satırbaşları ile şöyle sıraladı: " 1 . Dört gazetede işverenin özel dıırumıından kaynaklanan, bir gazelede isc iki yıla yakın bir siiredir siıren mali sıkıntılar nedeniyle yaşanan odeme gttçlilkleri, 2. Gazetelerin tesislcrini sehir dışına çıkarmak için yaptıkları binalarla ilgili yalınmlar ve bunlara ek olarak yapılmak istenilen teknolojik değişikliklere gerekli kaynaklann kimi gazetelerdc çalısanların iicret ve Ikramiye tutarlan ile karşılanmaya çalısdması, 3. Promosyon savaşımının gelirdigi ekstra mali yükler, 4. Körfez krizinin özellikle ilan sektöriinü ve gazeteleri eıkilemesi, ilanların açılmaya başlamasma ragmen karşılıkların odeme asamasına tam olarak gelememesi." Erinç, sıkıntının giderilmesine dönük önlemleri anlatırken dc, "Siyasal iktidarın basına karşı olan olumsuz lulumunu degiştirmesi, mali sıkıntıdaki gazetelere kredi olanaklannın araştırılması, çalışanlann çıkarılmasıyla tasarruf saglanacağı göriişiinün yanlışlıgının anlaşılması, işverenlerin promosyon konusunda bir çözüme ulaşmaları gerekir" dedi. Toplantıda ayrıca Basın Yayın Genel Müdür Yardımcısı Kaya Dorsan, Anadolu Basın Birhği Genel Başkanı Lütftt Akçan, Eskişehir Gazeteciler Cemiycti Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu Oniversitesi rektörü Prof. Dr. Yılmaz BüyUkerşen ve Eskişehir Valisi Bahaeddin Güney de konuşma yaptılar. ANKARA 14. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1990/723 Davacı: ASKİ Genel Müdurlügu Vckili: Av. Ncşc Engin Davah: Sema Bulut Ycnimahalle Coşkun Sokak No: 184 ANKARA L)uva: Alacak Davalının yukarıdaki adresine cıkartılan daveliye bila teblig iadc edilmiş. Emniyetçc yaptırılan tahkikat neticesi sarih adıesı lesbıı edilemcdigindcn, dava dilekçesinin ilanen leblıgine kurar vcrilmiş olup, duruşması 27/3/1991 gUnu saat 9.40'a bırakılmiblır. Mezkür gün ve saaııc duruşmaya gclnıeniz vcya kendmı/ı bir vekille lemsil ettirmcniz hususu dava dilekçesinin tcbligi ycrıne kaim olmak üzere ilan larihindcn itibarcn 15 gun sonra teblig yapılnıtş sayılacagı hususu ilan olunur. 9/4/1991. Basın 24661
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog