Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Ifeni üniversitelere tavır Oy k a y g ı s ı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof.Dr. İlber Ortaylı 31 yükseköğretim kurumunun tümünü birden açmanın fantezi izlenimi yarattığını, Doç.Dr. Mete Tiınçay da halen öğrenimi sürdüren 29 üniversitede öğrenci oranının çok düşük olduğunu, yeni açılacak olanların bunu daha da düşüreceğini söyledi. Baskın Oran da yeni üniversiteleri seçim ekonomisinin yan kolları olarak niteledi ve girişimin oy kaygısıyla gündeme getirildiğini bildirdi. ANKARA (ANKA) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin üç öğrctim elemanı Prof. Dr. tlber Ortaylı, Doç. Dr. Mete Tünçay ve Dr. Baskın Oran, Türk yükseköğretim sisteminin yeni kurulacağı ilan edilen 31 üniversiteyi kaldıramayacağını savunarak konunun gündeme "oy kaygısıyla" getirildiğini ileri sürdüler. Danıştay'ın 1402'Iikler lehinc verdiği karardan sonra SBF'ye dönen, ancak bir süre sonra yeniden ayrılan Doç. Dr. Mete Tunçay, halen öğretime devam eden 29 üniversitede öğretim elamanıöğrenci oranının çok düşük olduğunu, yeni açılan kuruluşlarla bu oranın daha da duşeceğini savundu. Tunçay, "Bugü'n Türkiye'de Bilkent, Bogaziçi, ODTÜ gibi birkaç cici üniversite hariç digerleri knrkulur kl gecekondu niteliğine biiriinecekler. Vaktiyle Osmanlı medreselerinde yaşanan, iiniversitelerde yeniden yaşanacak" dedi. Geçmişte en yetenekli öğrencilerin üniversitede öğretim elemanı olarak kalmak için can attıklarını, bugün bunun söz konusu olnıadığını kaydeden Tlınçay, devletin bazı mesleklerde gereğinden çok fazla fakülte açtığını, YÖK ve diğer devlet kuruluşlarının bu planlamayı gerçekleştiremediklerini belirtti. Doç. Dr. Tlınçay, "Ülkenin egitim gereksinimi teknik alandadır. Üstelik şu anda iiniversitelerde okuyanlann sadece onda biri gerçek üniversite öğrencisi olabilecek nilelikte. Maalesef ortaögretim nedeniyle bu böyle, ancak ne iklidar ne de ınuhalcfet bu gerçegi dile getirmeklen acizdir" şeklinde konuştu. Tunçay, yeni üniversitelerin fiziki ve insansal altyapıdan yoksun olduğunu da öne sürdü. SBF öğretim elemanlarından Dr. Baskın Oran ise yeni üniversite açılıııa girişimlerinin "oy kaygısıyla gündeme getirildiğini" bclirterek "Üniversite demek öğretim elemanı demektir. Türkiye'de öğretim elemanı yok, bir öğrencinin gidip rahatlıkla kız arkadaşıyla bira içebüecegi mekânlara, sosyal tesislere sahip olmayan bina yıgınlarına üniversite denemez" diye konuştu. Baskın Oran, yeni üniversiteleri "seçim ekonomisinin yan kolları" olarak nitelerken "yenlleri açıldıklan sonra diyalektik işleyecek ve universitelerdeki olumsuzluklar genişleyecek. " dedi. SBF öğretim üyesi Prof. Dr. tlber Ortaylı ise yeni açılması düşünülen 31 yükseköğretim kurumunun tümünü birden açmanın "fantezi" izlenimi verdiğini bildirdi. Prof. Dr. Ortaylı, ANKA'ya yaptığı açıklamada, 4 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 AIJSİRMEN DUNYADA BUGUN Olamaz Hıncal, Olamaz "Üniversite kuramazlar. Kolay iş mi? Öğretim elemanı maaşlarından haberleri var mı?" dedi. "büyük kentlere universiie kurulması" düşüncesinin "tabu" olduğunu savunan İlber Ortaylı, "Ankara, İstanbul, Izmir'de tam anlantıyla üniversite kurulabilir, ama digerleri hayır. Onun için lelaşa kapılmadım. Yüksek teknoloji enstiliilerinin yararlı bir girişim olacagı kanısındayıın, ayrıca Koç'un üniversilesi de gerçekleşir" diye konuştu. "Üniversite kurmaya kalkışanların öğretim üyesi maaşlarından haberi var mı" diye soran Prof. Dr. Ortaylı, lzmir'e bir teknik üniversite kurulmasının gerekli olduğunu da ifade etti. Devlet parasız yatılı 300 bin öğrencinin sınav heyecanı ANKARA (ANKA) Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi sistemle düzenlediği ortaokul ve lise ara sınıflar devlet parasız yatılı bursluluk sınavları bugün, ortaokul son DPY bursluluk sınavları da yarın yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililcrinc görc bu yıl ortaokul ve lise ara sınıflar ile ortaokul son devlet parasız yatılı bursluluk sınavlarına 290 bin 255 öğrenci katılacak. Her üçü de il merkezleri ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek sınavlardan bugün yapılacak ortaokul ara sınıflar smavına 117 bin 590 öğrenci katılacak. Saat 10.00'da başlayacak ve bir saat 40 dakika sürecek sınavda Türkçe, sosyal grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matcmatik, fcn grubu alanlarında toplam 100 soru sorulacak. 38 bin 379 öğrencinin katıldığı lise ara sınıflar devlet parasız yatıbbursluluk sınavmda da aynı süre icinde aynı alanlardan sorular yer alacak. Bu sınavların sonuçları 5 temmuzdan itibarcn öğrencilere gönderilecek. Yarın gerçekleştirilecek olan ortaokul son sınıf öğrencileri sıjXto>ll)Q)&C,V34 bin 286 kişi katılacak. Ayhı sürcde aynı alanlardaki sorulaı ııı yer alacağı sınavın sonucu 19 temmuzdan itibaren gönderilecek. Devlet parasız yatılı ve bursluluk hakkıyla ilgili kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili dairelerince daha sonra belirlenecek. Üniversite seçme sınavının so Sorular ve yanıt kitapçığını satmak isteyen bir nuçları da yarın açıklanacak. kişi lzmir emniyeti tarafından yakalandı. 16 Sonuçlar, Gazeteciler Cemiye sürücü kursunun soruları satın aldığı öne ti'nin 'Sınav Sonuy' gazetesiyle pazartesi günü bayilere ulaştırı sürüldü. Mart 19911992 yılları arasında geçerli olan sınav soruları çalındığı halde MEB, lacak. Sovyet mülteciler ABD'de nikâh tazeledi Dış Haberler Servisi Yıllar önce Sovyetler Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden çeşitli yaş gruplarından 20 çift nikâh tazeledi. Buffalo'da ilgi uyandıran kalabalık düğünde Musevi âdetlerinin tümü yerine geürildi. Çiftlerin herbiri daha önce Sovyetler Birliği'nde resmi nikâhla evlenmişlerdi. Ancak Gorbaçov'un işbaşına gelmesinden önce ABD'ye iltica eden çiftlere o dönenıin Sovyetler Birliği'nde dini nikâh i/ni . verilmemişti. (Fotoğraf: Reuter) Stirücü kursu sınav soruları çalındı sınavları iptal etmeyecek. posundan çaldığı ileri sürülen sınav soru kitapçığı ve yanıt anahtarını lzmir'de satmak isterken yakalandı. Ekenerler Sürücü Kursu'na soruları 7 milyon liraya satmak üzere anlaşan Emir, kurs yetkililerinin ihbarı üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emir'in, soruları 16 sürücü kursuna daha sattığı öne sürüldü. İstanbul Kadıköy Milli Eğitim Müdurü Abdülkerim Denge, sınav sorularının kendi depolarından çalındığı iddiasına "Böyle bir şey yok" karşılığını verdi. İsr tanbul İl Milli Eğitim Müdü Yardımcısı Nurdogan Nilgün de "Böyle bir şey olsa, bize anında haber ulasır. Olacağını da sanmıyorum. Sorular, gizli dolaplarda saklanır" diye konuştu. Nilgün, soruların Kadıköy Milli Eğitim Mudürlüğü'nden çalınmadığını söyledi. Motorlu tasıt süıücüleri kurslarından sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim Kurumları Genel Müdürü Necdet özkaya, ülke çapında 1300 dolayında sürücü kursu olduğunu ifade ederek "Soruları çalmak zor bir şey değil. 1300 civarında sürücü kursunda imtihan oluyor. Çalmak isteyen her an çalabilir. Akılsızlık, soruları yüksek fiyatla alan sürücü kursunda" dedi. Sınavda, 5 tür kitapçıkla bin kadar soru sorulduğunu belirten özkaya, yapılan ve yapılacak sınavların iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. özkaya, kitapçıklardaki numaraların kaldırılarak önlem alınacağını, bu amaçla bütün Milli Eğitim müdurlüklerine uyarı yazısı gönderdiklerini kaydetti. "Hepsinde farklı sorular bulunan 5 tür kitapçık var. 'Kitapçıkların numarasını kapatın' diye yazı gönderdim" açıklamasını yapan özkaya, şöyle konuştu: "Sınavı niye iptal edecegiz? Götürüp eline versek de çalışmayan adamın yapacağı bir şey degil. Sınıfta toplu kopya çekenleri yakalarsam/, ancak o taman sınuv iptal edilir. Şu anda telaşlanacak bir şey yok bUim açımızdan. KursJarın akılsızlıklanna yanarım." Sorulann çalındığı yolunda şu anda ellerinde somut bir bilgi olmadığını ifade eden Özkaya, böyle bir bilgi gelirse soruşturnıa açılacağını belirtti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, bakanlıktan gönderilen uyarı yazısının ulaşmadığı öğrenildi. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Birliği Başkanı Abdurrahman Çelik, "Bu işin ticaretini yapan bir mafya" olduğunu öne sürerek olayın kurslar arasında haksız rekabete yol açacağını savundu. Çelik, sınavların bakanlık tarafından yapılmasının hatalı olduğunu ileri sürerek şunları söyledi: "Soruların devlet sırn gibi saklanması prensibine katılmamakla beraber, şimdi sürücü kursları sektörünün ekseriyeti magdur olacaktır. Soruları alan kursların başansı yüksek, digerlerinin düşük olacak. Merkezi sislem sınavları ve bu sınavların esas ve usulleri ülkemiz şartlarına uymamaktadır. Bu konuda yapılan yönetmelik degişikligi 2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu'nun 8 ve 42. maddelerine açıkça aykırıdır. Şimdi sorular çalındı. İstanbul ve 1/mirde resmi işlemler yapıldı. Olayın gizlenecek bir tarafı kalmamıştır. Bakanlıgımız hukuki yollara başvurmayı beklemeden sistemi kurtarmak için aslında kanuna uygun oldugu haliyle eski usulle imtihanlara devam etmelidir." Dünkü Sabah gazetesınde "Hıncal'ın Yeri"ni okuyunca elimde olmadan güldüm. Belli ki güler yüzlü Hıncal yazısını yazarken bile yaşadığı olayın dehşetinden kurtulamamış. istersenız yazısının bir bölümüne göz atalım: "Şu sıralar ben bir karakolun nezaretinde, belki de iki çocuk mezarda olabilirdik... Yazarken aklıma geliyor, tüylerim ürperiyor... Gazeteden çıktım, TEM'de gidiyorum, 120130 falan... Yol boş. önümde bir araba, solladım, en sol şeride girdim ve denşeti gördüm... Altı kişilik bir aile... Yolu ikiye ayıran çelik bordürlerin yanında tek sıra olmuşlar, bana doğru geliyorlar. En önde beş altı yaşlarında iki çocuk kovalamaca oynuyor... Sol şeridin solunda, demirlerin tam yanında aile yürüyor ve ellerinin bile tutulmasına gerek görülmeyen iki çocuk koşuyor, düşünebiliyor musunuz... " Hıncal, daha sonra otoban yapmakla iş bitmediğini, yolu kesip para almayı bilenlerin vatandaşın can güvenliğinden de sorumlu olduklarını bilmeleri gerektiğini, otobanda polis molis olmadığını yazıyor. Yazısından anlaşıldığına göre dostumuz, istanbul Emniyet Müdürü'ne de durumu anlatmış, hatta kendlsinden polisin otoyolu denetleyeceğine dair söz de almış. Şu sıralarda Galatasaray'ın avcunun ıçine kadar gelen şampiyonluğu kaçırmış olmasının da üzüntüsüyle canı biraz sıkkın olan Hıncal'ın daha fazla canını sıkmak istemezdim, ama ne yapalım kı gerçek her zaman iç açıcı değil. Türkiye'nın hıçbır yerınde hele hele büyük kentlerının yakınlarında devlet, otoyol ışletemez. Otoyolu yapacak teknolojiye sahip olan devlet, o otoyolu koruyacak otoriteye sahip degildir. Kentlerarası yollarımız yıllardır hep aynı yazgıyı yaşıyor. Devlet, yolu yapar yapmaz çevresindeki Hazine ya da sahipli arazide birden çarpuk çurpuk yapılar oluşuyor. Sıvası çekilmemiş, kaç kat olursa olsun en tepesinde daima bir kat daha çıkma umudunun simgesi olan filizleriyle önceleri sokakları, suyu, elektriği olmayan bu kondukentler sonra yavaş yavaş siyasal baskı ile suya, elektriğe ve seçim dönemlerinde asfaltlanan çarpık sokaklara kavuşuyor. Bu arada imar durumu da çıkıyor. Bütün bu gelişmeler olurken otobüsler ve minibüsler, anaurkentten kondukente yolcu taşımaya başlıyor. Önceleri kamyonların, otomobillerın, kentlerarası otobüslerin 100120 kilometre hızla aktığı yollarda, sinyal vermeden yolcu indirmek veya bindirmek için aniden sağa alan minibüsler gidip gelmeye başlıyor. Bu arada otoyolu karşıdan karşıya geçmek için çelik bordürlerin üzerinden atlayan kadınlar, çocuklar beliriyor. Ötoyolda yayaların dolaşması yasağı hiçbir zaman uygulanamıyor. Tabii kendisini hızla arabaların Önüne atanlar veya köyündeki gibi pervasızca ve kırsal kesim yavaşlığıyla gezinenler arasında çiğnenenler, ölenler oluyor. Kazalardan sonra kondukentın sakinleri yolu bir süre trafiğe kapatıyorlar, bazı sürücüleri tartaklıyorlar, dilekçelerle resmi makamlara başvuruyorlar. Sonunda devletin düzeni yeniliyor ve yetkıliler, ister istemez otoyol üzerinde yaya geçitleri oluşturuyorlar. Bordür demirlerine, koşut çizilmiş beyaz çizgiler, yanıp sönen bir lamba konduruluyor ve yayalar yoldan yasal olarak geçmeye başlıyorlar. Daha sonra yolda yavaş yavaş at arabaları da boy gösteriyor. Yıllar önce otoyol olarak yapılmış olan Ankarayolu üzerinde Cevizli dolaylarında atını dört nala süren bir süvari gördüğümde kahkahayı patlatmıştım. Bu asfalt kovboyu, evlere şenlik otoyolumuzun tek eksiğini de gidermiş, keşmekeş, görüntüsünü tamamlamıştı. Çarpık gelişmesi, kentleşmesiyle Türkiye'nin düzeninde devlet, otoyolu yapacak teknolojiye ulaşıyor, ama onun bu nıteliğıni koruyacak disipline varamıyordu. Devletin otoritesi, otoyol üzerinde cart curttan ileri gidemiyor, kural tanımayan yaşam savaşı verenler karşısında yenik düşüyordu. Devletin otoritesi, Taksim'de işçi bayramını kutlamak isteyen ya da yakasına kırmızı karanfil takanlara karşı ceberrutlaşırken ötoyolda gezinenler, karşıdan karşıya geçenler yolcu indirıp bındırenler karşısında cart curta dönüşüyordu. Hıncal dostuma bu gerçeği görmesini, bundan böyle arabasını sürerken ötoyolda olmaması gereken her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmasını salık verırim. Gelecek nlın ders itapları belirlendi ANKARA (UBA) Milli Eğitim Bakanlığı 19911992 öğrelim yılmda okutulacak ders kitaplarını belirleyerek okullara duyurdu. Bu arada ders kitaplarının uzerlerinde ya/ılı fiyatlardan daha yüksek fiyatlarda satılamayacağı bclirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullara gönderilen ve bakanlığın yayın organı "Tebligler Dergisi"nde yayımlanan genelge ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 19911992 öğretim yılında okutulacak ders kitapları okullara duyuruldu. Belirlenen kitaplar dışında hiçbir kitabın okullarda ders kitabı olarak okutulamayacağı kaydedilen genelgede, "Okullarda 19911992 yılında okutulacak ders kitapları, yu/arlar ve yayınevlcri belirlenmiştir. Listede adı belirtilen vt ilerde Tebligler Dergisi aracılığı ile duyurulacak kilaplardan başka hiçbir kiiap ders kitabı olarak okutulmayacaktır. Yayıınlaııan lisledc, bir ders kitabı isıni verilınişse o kitap lorunlu olarak okululacaklır. Birden fada kilap belirlenmişse okullar hant>i kitabı ukutacaklannı seçeceklerdir. Buna aykırı hareket edenler hakkında soruştıırma açılacaklır. Müfettişler yaptıkları deııeliınlerdv bu konuyu titiılikle inceleyeceklerdir" denildi. Birden çok kitap öncrılcn deıslerde kitap seçim işinin ilkokullarda aynı sınıflaıa gırcn öğretmenler tarafından, oria dereceli okullarda da oğretmenler kurulu tarafından yapılacağı kaydedilen genclgcdc buıün okulların, kııap seçım ışını en geç 17 Mayıs 199i gününc kadar tamamlamaları isiendi. Okulların belirlediği kitapların listesini ust makanılaıa ve mahalli kitap bayiliklcrine bıldirnıeleri gcrektiği de ıfudc cdılen genelgede okul ders kitaplaı ıııııı, uzcrlcrındc ya/ılı olaıı fiyailardan daha yüksek lıyatlarla .saiılamayacağı bıldırıldi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sürücü kurslarının sınav soruları çalındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm Türkiye'de merkezi sistemle yapılan sınavın sorularını ve cevap kitapçığını satmak isteyen bir kişi lzmir emniyeti tarafından yakalandı. Mart 1991Mart 1992 dönemi arasında geçerli olan sınav sorularının çalınmasına karsın Milli Eğitim Bakanlığı sınavları iptal etmeyecek. Bakanlık, önlem olarak soru kitapçıklarının numaralarının kaldırılmasını kararlaştırdı. Istanbul'da Sibem özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu teknik öğretmeni Mehmet Kafi Emir, Kadıköy Milli Eğitim Şubesi de Asansörde spreyK soygun: 47 milyon İKtanbul Mutemedeasansörde bayıltıcı sprey sıkarak 47 milyonu alan soyguncular kaçtı. M a r d l n Bir bankanın demir parmaklıklarını oksijen kaynağı ile kesen soyguncular kasadaki 58 milyonu aldılar. Haber Merkezi Karaköy kaydedilen sanıklar, yanlarında de bir deni/.cilık şirketinin mu getirdikleri bayıltıcı spreyi Toptemedi, asansörde yüzüne ba taş'ın yüzüne sıkarak elindeki yıltıcı spey sıkılarak soyuldu. çantayı aldılar. Soyguncular, Çantadaki 47 milyonu alan aşağıda kendilerini bekleyen bir soyguncuların 4 kişi oldukları arkadaşlarıyla birlikte kaçtılar. ve arandıklan belirtildi. Mar Işhanında çalışanlann Kemal din'in Kızıltepe ilçesinde bir Toptaş'ı baygın halde bulmasıybankanın şubesini soyan soy la ortaya çıkan soygunun ardınguncular ise kasadan 58 milyon daıı, polis sanıkların yakalanlira aldılar. ması için geniş çaplı arama yapDün saat 15.00 sıralarında tı. Mutemet Toptaş, Beyoğlu Karaköy'deki bir bankadan Kuledibi Hastanesi'nde ayakta Vardal Denizcilik Şirketi çalı tedavi gördü. şanlarına ödenmek ü^eıe 47 Mardin'in Kızıltepe ilçesi milyon lira alan mutcmet Ke Şanlıurfa Caddesi Türk Ticaret mal Toptaş, Nccatibey Cadde Bankası Şubesi de önceki gece si 88 numaradaki işhanına gel kimliği belirsiz kişilerce soyuldi. 6. katta bulunan Veysel V'ar du. Oksijen kaynağı ile dış pardal'a ait şirkctc çıkmak için maklıkları kesen soyguncular asansöre bindiği sırada 3 kişi kasadan 58 milyon lira alarak daha geldi. Silahlı oldukları kaçtılar. Transit vizeli soydaş eylem hazırhğında SEVtNÇ BAYSAL BÜRSA Türkiye'ye gelebilmek için Bulgaristan'daki Suriye BUyükelçiliği'nden vize alan ve bu ülkeye gitmeyerek Bursaya yerleşen soydaşlar geri gönderilmeye başlandı. Balkan Türkleri Kultür ve Yardımlaşma Derneği (BalTürk) ise Bulgaristan'dan gclmek için böylesi bir yola başvuran soydaşların geri gönderilmelerini önlemek amacıyla eylem hazırlığına başlandı. BalTürk Başkanı Salih Bahtiyar, hukümetin tıansit geçiş vi/csi ile yurda giren soydaşlar için bir defalık yeni bir düzenlemeye gitmesinin doğru olacağını savunurken, Balkan Göçmenleri ve Mültecileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Miıınin Gençoğlu, "Hükümetimiz, zorunlu göç sırasında tavrını ortaya koymuştur. Açıkgözlük ederek normal yollar dışında ülkeye giriş yapanların sınırdışı edileceği duvurulmuşlıı. Hukııııu'tiuıi/in prensip kararı degişmemişlir" dedi. Bulgaristan'ın Solyu'daki Suriyc Buyukclçıliğı'ndcn aldıkları vue ile 9 ay önce yurda giren Bulgaristan'ın Kırcaali kcntinın Eğridcrc kasabasından Mehmet Bostancıoğlu ve 4 kişilik ailcsi, transit geçiş vizesinin süresi dolduğu için Bursa Emniyet Müdürltığü tarafından Kapıkule'ye gönderildi. Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Bürosu yetkilileri, geri gönderilen ailenin Türk vatandaşı olmak için kendilerine başvurduklarını, ancak Türk Konsolosluğu'ndan "göç amaçlı vize'Meri bulunmadığı için yasalara göre işlem yaptıklarını söylediler. BalTürk Başkanı Bahtiyar, Bulgaristan'da çok güç durumda kaldıkları için evini barkını bırakıp "transit geçiş vizesi" ile yurda girmek zorunda kalan soydaşların ülke genelinde sayılarının 400 olduğunu, bunların 169'unun Bursa'da bulunduğunu söyledi. Hükünıctin, bu yöntenıle yurda giren soydaşları geri göndermemek için gerekli düzenlcmcyi yapması gerektiğini savunan Bahtiyar, "Soydaşlarımız, btıraya gelmek için her şeylerini bırakmayı gö/e almıslardır. İstedikleri tek şey, Türk vatandaşlıına kabul edilmek. Baskılardan kaçarak gelen bıı soydaşları yeniden baskılara maru/ bırakmak dogrıı degildir. Bu soydaşlara uygıılanan lum kararlar, yasalar son degildir. gerekirse yenisi çıkarılabilir. Kger hukumel bu konuya çö/üm bulınazsa bu durumdaki sojdaşlarla birlikte e>leme başvıırsıcağı/.. Dilcri/. hukumel hizi karşı.sına almaz, sorıınu çö/ümler" dedi. "Fatsa'ya 8 ayda getirilen hizmetler, yonetim anlayışım ve Fatsa halkına kazandırdığım bırlik, beraberhk ve kardeşliğın sonucunda gerçekleşmıştır." • FİKRİ SÛNMEZ'I BUGÜN YAŞAMAK Terör Yasasıyla amaç, 'Yeni Dünya Düzeni'ne •ntagrasyon, 12Eylülünlflas eden modellnin restorasyonu... • Hiisametlin Cindoruk: "Anayatı Mahkemesi Yaı ayı Bozar • Şevkat Yılmaz: "Sendikal Örgüllülüklar Tehlikede" • Muslala Ekmekçi: "Öncelikle Basın Sesini Yüteeltmeli" • Kemal Özdemir: "Iki torunumu yetim bırakan faşistler şimdi terbestler, onlara karşı miicadele eden oğlum içerde.." KISA KISA • İşçl Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası bugün Başbakan Yıldırım Akbulut'un kaıılacağı törenle SSK Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda başlayacak. Törende uzun yıllar işçi sağiığı aianında hizmet vermiş emekli iş mutcttişlerine ödülleri de verilecek. • İstanbulTrabzon arası feribot seferlcri 20 mayısta başlayacak. Pazartesi günleri saat 17.30'da tstanbul'dan kalkan feribot, SinopSamsunOrdu ve Giresun limanlarına uğrayarak, çarşamba günü saat 15.30'da Trabzon'a ulaşacak. Aynı gün saat 19.00'da Trabzon'dan kalkan feribot, cuma günü saat 11.00'de Istanbul'da olacak. • Türkmen Şöleni, 5 mayıs pazar günü lçel'in Erdemli ilçesi çamlığında yapılacak. Türkmen çadırlarının kurulacağı, Türkmen el sanatları ve kullandıkları eşyaların sergileneceği*şölende, Türkmen düğılnii yapılacak ve davetlilere ayı an ikram edilecek. • Konya'nın Cumhuriyet mahallesinde Nuh Fidan'a ait evde elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, 6 aylık bebek Nagihan Gul Fidan hayatını kaybetti. • Güney Ekspresı'yle bir yük treninin KayseriAnkara yolunda çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada her iki trenin lokonıotiflerivle, yuk tıcnmın kalorifer ısıtma vagonunun hasar .;.ıduğüt kazaya yük trenine yanlış yol verilmesinin yol açuğı bildirildi. • Malkara'da 4(M) parscl arsa dağmlacak. Belediye Başkanı Zeki tren, belcdiyece evi olmayanlara dağıtılacak arsalurın Hazinc'dcn beledıyeye devir işlemleri ile parselasyon çalışınalarınm surdüğunu, en geç 1,52 ay sonra artalaıııı ihtiyaç sahiplcrine veıileceğinı söyledi. llvcnin baıısında Hıenleı ınalıallesine bitısik olarak dağıtılacak arsalar 2O0'er metrckarc ve iki katlı imar O sabah Hakkan'dekı evlar yeni günü saçaklardakı karla karşılamıştı. Çukurca'da yalnızca o gecenın bilançosu, 300 bebek olumu! • "KEŞKE KİMYAYA KALSAYDIK" "Yıllardır en acı gunlerı paylaştığım arkadaşlarımı dort duvar arasında bırakıp çıktım. Bu burukluğu ancak yaşayan bilir." • 11 YIL SONRA MEHDİ ZANA'yla... • KAHRAMANLEIPZIG TESLİMOLDU! Leıpzıg'ın geleneksel "pazartesi yuruyüşleri" resmen sona ordı. Almanya'nın "Doğu'sunda yaşanan 7 kısa rüya kabusa mı dönuyor • AÇIKOTURUM Ahmet Zeki Okçuoğlu, Serhat Bucak, Ümlt Fırat, ömer Ağın "KÜRT SORUNUNUN DÜNÜ ve BUGÜNÜ" üzerlne tartıştılar... MAYIS SAYISI BAYİLERDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog