Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 1991 KENTYAŞAM CUMHURİYET/15 BüGÜN ~ İETT işçileri viziteye çıkınca otobüsler çalışmadı •f • Inşaat Muhendisleri Odası Istanbul Şubesi'nce düzenlenen "Istanbul ve Deprem Sempozyumu", saat 10.00'da İTU Maçka 'G' Anfisi'nde başlayacak. • Galatasarayhlar Derneği'nce düzenlenen "Resmi TV mi, özel TV mi?" konulu panel saat 11.00'de Harbiye Yapı Endüstri Merkezi'nde başlayacak. • Vefa Lisesi 107. kuruluş yıldönumü saat 13.00'te okul binasında yapılacak törenle kutlanacak. • Deniz Gemici, Mor Çat. Kadın Sığınağı Vakfı'nda "Pakistan'da Kadın" konulu bir konuşma yapacak. • SHP Istanbul tl örgutu'nün "Terörle Mücadele Yasası'mn Gerçek Yüzü ve Şarth Sahverilme" konulu açık oturumu Gazeteciler Cemiyeti'nde saat 13.00'te. Ercan Karakaş'ın yöneteceği açık oturumda Hasan Fehmi Güneş, Tlırgut Kazan ve Ercan Kaner konuşacaklar. • DSP Beyoğlu ilçe örgütü Meşrutiyet Caddesi, Merkez Apartmanındaki yeni »bürosunun açıhşı saat ! 14.00'te. • DreamPot'un Elmadağ'daki Platform Film Stüdyosu'nda düzenlediği Rükuş Parti (Kitsch Party) bu gece 2206 saatleri arasında yapılacak. tst anbullu ytirüdü tkltelli garajında viziteye çıkmak için toplanan 800 kadar işçi seryis otobüsü verilmemesi üzerine yürüdü. İşSendika Servhi İETT işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazhkla sonuçlanmasını protesto etmek amacıyla "viziteye' çıkınca tstanbul'da dün de belediye otobüsü seferleri yapılamadı. Eylem nedeniyle ulaşımda büyük güçlükle karşılaşan tstanbullular yollarda uzun süre araç beklerken, özel halk otobüslerinin Eminönü Taksim, Eminönü Beşiktaş, Beşiktaş Taksim gibi kısa mesafeli hatları tercih ettikleri görüldü. Bunun yanı sıra b a a özel otobüs sahiplerinin de araçlarını "dolmuş" olarak çalıştırdıkları gözlendi. Hava sıcaklığının artmasının da getirdiği sinirlilik hali, gereğinden fada yolcu alan otobüslerde etkisini gösterdi. tETT işçilerinden bir kısmı SSK hastanelerinde viziteye çıkarken bir kısmı da işyeri doktorlarınca muayene edildiler. tkitelli garajında calışan 800 kadar İETT işçisi, sabah 09.30' da, viziteye çıkmak üzere işyerinden servis otobüsü verilmemesi üzerine topluca yürüdüler. tkitelli Parseller mevkiinde jandarma tarafmdan önleri kesilen işçiler, daha sonra dağılarak Osmaniye SSK Dispanseri'ne gittiler. İETT işçileri, Büyükşehir Belediyesi'nin ikramiye, prim, sosyal haklar dahil net 2.5 milyon lira ücret teklif ettiğini, buna karşın kendilerinin çıplak net 2.5 milyon lira ücret istediklerini belirtiyorlar. İşçiler, mart aymdan itibaren geçerli olacak sözleşmenin sonuçlandınlmaması halinde grev yasağı nedeniyle sözleşmelerinin YHK'ya gideceğini belirterek şöyle konuştular: "İSKİ'de çalışan bir belediye işçisi, bugün üç milyon lira maaş alıyor. tETT'de 10 yıllık bir şoförün iicreti 680 bin lira. Tarık Zafer Hoca'yı anmak Bir süre önce yitirdiğimiz bilim adamı Tank Zafer Tunaya'nın anısma "Türk Siyasal Yaşamı" konulu sempozyum düzenlendi. Yapılan konuşmalarda Tank Zafer Tlınaya'yı anmanın "tki yüzlülüğün hüküm sürdüğü ortamda, tutarlı, dimdik bir insanı anmak" olduğu vurgulandı. tstanbul Haber Servisi Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nce kısa bir süre önce yitirdiğimiz bilim adamı Tank Zafer Tunaya amsına "Türk Siyasal Yaşamı" konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumun açıhşında yapılan konuşmalarda Tarık Zafer Tunaya'yı anmanın "iki yüzlülüğün hüküm sürdüğü ortamda tutarlı, dimdik bir insanı anmak" olduğu vurgulandı. İTÜ Vakfı, Sosyal Tesisler Toplantı Salonu'nda dün yapılan sempozyumun açüışı dernek başkanı Prof.Dr. Coşkun Özdemir tarafından yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Dr. Aydın Aybay, "hocası" Tunaya'yla ilgili anılarını dile getirdi. Sempozyumun ilk konuşmacısı Prof.Dr. Über Ortaylı, resmi tarih yazmanın tarihi doneleri saptırmak olduğunu anlattı. Konuşmasında çeşitli ülkelerde geçmişte yapılan tarihi saptırmalardan örnekler veren Prof. Ortaylı, "Ülkemizde resmi tarih konusunda akademik örgütlenme görülmüyor. Teşebbüs etmişler, fakat yüriımemiş" dedi. Prof. Ortaylı, tarihimiz üzerinde çalışmalar yapan ya da eserler verenler arasında gerekli bilgi ve eğitim yetersizlikleri bulunduğuna dikkat çekerek bu durumun resmi tarih yazılmasından "daha vahint" olduğunu söyledi. Ortaylı, Türkiye'deki akademik tarihçiliğin gelişmesini ve önüne konulan engellerin kaldınlmasını istedi. • Doç. Mete Tuncay Lse tarih biHminin yalnızca tarihçilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu vurgulayarak cumhuriyet tarihinin birtakım gizemlere büründürülmüş olarak anlatıldığını ve yazıldığını ileri sürdü. Mete Tunçay, "Cumhuriyetin yapılanmasına ilişkin" sunduğu bildirisinde 1. Büyük Millet Meclisi döneminin, diğer dönemler arasında daha onurlu ve övgüye hak kazanıcı bir dönem olduğunu savundu. İlk Meclisin Lozan Antlaşması'nı onaylamayacağı kaygısıyla seçime gidilerek yeni bir Meclis oluşturulduğunu anlatan Mete Tunçay, bu Meclis'in de 1. Meclis'in demokratik havasını sürdürdüğünü söyledi. Tunçay, hilafetin de devlet yapısındaki iki başhhğa son vermek amacıyla kaldırıldığını belirtti. Prof.Dr. Zafer Toprak da "Tek parti veulusal kimlik" konulu bildirisinde, "entelektüel popülizmin, tek parti dönemindeki kimlik arayışının söylemi Türkiye'deki siyasal yaşam' paneli MEKTUP • Soğanlı semtinden Bakırköy ve Beyazıt yönlerine giden minibüs seferlerinin özellikle sabah saatlerinde artınlmasmı istiyoruz. Böylece işe yetişebilmek için cile çekmekten belki kurtulabiliriz. Ügililerden acil sorunumuzla ilgilenmelerini rica ediyoruz. Saygılarımla. YASEMİN GÜZEL Minübüs seferi arttınlsın olduğunu" one surdu. Popülizmin genellikle ekonomik gelişmişliği geç kalmış ülkelerde gündeme geldiğini anlatan Prof. Toprak, Türkiye'de geleneksel elit tabakamn gündem dışı kaldığına, bunun yanında gelişmiş Ülkelerde olduğu gibi bir burjuva sınıfının olmadığına dikkat çekti. Toprak, bu nedenle de "entelejansiya" kesiminin politika yapmak zorunda kaldığını anlattı. Batı'daki modernleşme sürecinde köylülüğün çok önce çözulmesine karşın tek parti döneminin köylülüğe dayandığını belirten Zafer Toprak, o donemde kentlerin, toplumsal sorunların kaynağı olarak görüldüğünü ileri sürdü. Sempozyumun 2. oturumunda da dinleycüere "Çok Partili Yaşama Geçiş ve Demokrasi Sorunlan", "1961 Sonrası Türk Siyasal Yaşamı" ve " Ç a ğ d a ş Anayasal Düzen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası" konulu bildi • hfalye: 000 • Jandarma: 056 • Zabıta Müdürlüjü: 527 57 00 • Mezariıklar Mudurttğâ: 172 13 73 7475 ve 088 • İSKİ anza: 068 • SA&JK: Hızır Acil: 077 Saftlık Müdürtüjü: 511 89 18 Cerrahpa*a Tıp: 588 48 00 Çapa Tıp; 525 92 30 Matmara Tıp: 340 01 00 Haydarpasa Numtıne: 345 46 80 ŞI*H Etfal: 131 22 09 Takshn llkyaıdım: 152 43 00 SSK Samatya: 588 44 00 SSK Okmeydanı: 132 30 00 SSK BAztepe: 358 67 60 • TMFİK: Traflk Sabe Md.: 176 24 14 (ist.), 356 04 8586 (Kadıköy) Btlge Traflk: 377 22 07 (E5), 356 04 86 (Şehınçı), 314 36 (B Çekmece) • THY: lçHattar:573 13 31, Oı» Hanan 574 23 00 (25 hat), Saırtral: 574 73 00, Rezanaıym: 574 82 00 (45hat) • DDY: SlıtBCl Danışma: 527 00 50, H.Pasa Danıvna: 336 20 63 H.Pa*a Saırtral 348 80 20 • VAPUR: $«Mr Hatlan: 526 40 20, 144 42 33, D M I Z Vollan (Acmte): 145 53 66, 144 25 02, 149 18 96 Dentz Otobfisa: 149 15 58 • METE0R0UMİ: (Hava tahmını bğrenme) 573 89 80 • ELEKTRİK AJUZA: IsUıdHri: 526 62 74, FattkTaMakato 526 62 74 Bayoflu: 150 83 50, Kadıkdy: 348 71 40 • TEK: 069 • GAZARUA: btaabttl: 585 19 9091, Bayoikı: 152 10 15, KaAUy: 339 46 46 • SU ARIZA: taanbul: 522 97 03, toyothı: 147 51 10, Kadıkfiy: 333 02 20, TELEFONLAR m Polis Imdat: 055 Pendik'e vapur seferi • İstanbul Haber Servisi PendikSirkeci vapur seferleri yeniden başhyor. Bir süre önce seferden kaldırılan ve halkın yoğun tepkisine neden olan vapur seferlerinin, 6 mayıs pazartesi gününden itibaren yeniden başlayacağı bildirildi. Vapur sefer saatleri, Pendik'ten kalkış: 06.50, Sirkeci'den kalkış: 18.40 olarak belirlendi.. Halk otobüslerinin taşıma yükünü kaldıramaması nedeniyle duraklarda uzun kuyruklar ohıştu a». riler sundu. 3. ULUSLARARASI İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI 3rd INTERNATIONAL ISTANBUL THEATRE FESTIVAL PROGRAMME İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI 1. Anadolu bölgesi mezarlıklarında lahıt ınşaası, kâpak açma, mezar kazısı ve cenaze gömme işleri 347 989.750. TL. + KDV muhammen bedelte ıhale olacaktır. Geçici Teminatı: 10.439.693. TL. Şartnamesi: 90.000. TL. bedelle Mezariıklar Md.ğünden satın alınabilir. 2. istanbul bölgesi mezarltklarında lahit Inşaası, kapak açma, mezar kazısı ve cenaze gömü işlerı 212. 707.750. T L . + KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 6.381.233. TL Şartnamesi: 9 0 . 0 0 0 . TL. bedelle Mezariıklar Md.ğünden sa'ın alınabilir. 3. Beyoğlu bölgesi mezarlıklarında lahit inşaası, kapak açma, mezar kazısı ve cenaze gömü ışlerı 179.050.750. TL. + KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 5.371.523. TL. Şartnamesi: 60.000. TL. bedelle Mezariıklar Md.ğünden satın alınabilir. Yukanda yazıiı işler 16 Mayıs 1991 günü saat 11.00'de Istanbul Büyükşehir Belediye Encümenınde 2886/45'nci maddesine göre açık eksiltme usulü ile şartnameleri vechıle ayrı ayrı ihale olacaktır. ihalelere katılmak isteyenlerin ihale tarihinden en az 5 (Beş) işgünü önce Belediyeye müracaat etmelerı gerekmekte olup, şartnamelerinde yazıiı belgelerle birlikte yukanda yazıiı ihale gün ve saatinde Istanbul Büyükşehir Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir. İlan olunur. V Tarlh / Date BOyOkSıkm Grand Hall , ATATÖRR K O L T O R MERKEZİ ATATURKajLTURAi.CEN.TER KonscrStlonu Concert Hall (Mı Tlyjtrosu Chamber Theatre ^ TAKSİM SAHNESİ > "' V " HâJÜYEMUHSlN EfmJĞRUlTtYATROSU Uunıcıpal Theatre KEKTEBTıYATMSU Theane ' 19'MAYIS / May h a r / Sunday » Açılış Temsılı 'Kafasten Bir KuşUçtu" Devlet Tıyatroları "Kafeten Blr KuşUçtu' Devlet Tıyatroları 20 30 "Iştt Ba$. Iste Gövde. Iste Kanatlar' Bılsak Tıyatro Atolyes 20 30 'Kafesten Bir KusUçtu' Devlet Tıyatroian 20 30 "Şeytan Çelmesi* Devlet Tıyatroları 20 30 "Şeytan Çelmesi' Devlet Tıyatroları 20» 'Buruk Eıgl" Dostlar Tıyatrosu 20 30 "Buruk Eıgi" Dostlar Tıyatrosu 1530 Kafesten Bir KuşUçtu' Devlet Tıyatroları 20 30 Kafesten Blr KuşUçtu" Devlet Tıyatroları 20 30 'Medeamatertal' Attıs Theater (Vunanıstan) 20» 'Medeamattriar Attıs Theater (Vunanıstan) 20 30 •Iste Bas. Iste Gövde. Iste Kanatlar* Bılsak Tıyatro Atolyesı 20 30 "Maskell Süvari' Kent Oyunculan 20 30 "Maskell SOvaıi" Kent Oyunculan 20 30 Maskeli SOvari' Kent Oyunculan 1530 "Maskeli Suvart' Kent Oyunculan 1530 20 MAYIS / May P I U I M / Monday E l MAYIS/May S>lı / Tuesday 22 MAYIS / May Ç M K Ü I I » / VVednesday 23 MAYIS / May Paıjanıbt / Thursday 24 MAYIS / May Cum* / Fnaay ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAtRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRÎMENKULUN AÇIKARTTIRMA İLANI: DOSYA NUMARASI: 1991/158 Satılmasma karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsâfı: AnkaraÇankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'nde ve Kırkpmaı Sokak üzerinde kain 15 kapı nolu binamn bulunduğu yere rastlayan imarın 2 4958 ada 2 parselini teşkil eden 1036 m miktannda arsası bulunan kârgir apartmanın aşağıda ada arsa payları, katı, bağımsız bölüm numaralı, değeri, 1. ve 2. satış günleri yazıiı 4 adet daire bir borçtan dolayı ANKARA BELEDİYESİ MEZAT SALONUNDA AÇIKARTTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR. Geniş evsafı dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda açıklanmıştır. KDV gayrimenkulun alıcısına aittir. Arsa Payı Katı B.BöIüm No 25 MAYIS / May Curartui / Saturday n MAYIS / May Pnar / Sunday Zl MAYIS / May Pınrtol / Monday Tartuffe" Royal Natıonaı Tneatre (Ingıltere) 20 30 Tartuffe' Royal Natıonal Theatre (Ingıltere) 20 30 "Tartuffe" Royal Natıonal Theatre (Ingıltere) 20 30 'Merhaba* uostlst Tıyatrosu 20 30 "KafkasTebesir Dairesl" Rustavelı Tıyatrosu (SSCB12030 "Kafkas Tebeşir DairesC Rustavelt Tıyatrosu ISSCB 120 30 ÖZEL GÖSTERİ SPEC1AL EVENT 13Haziran / June 20 30 JAPONYA GELENEKSEL NO TIYATROSU JAPANESE TRADITIONAL •NOH THEATRE UBU' N A D A Theatre (Frarsa) 20 30 UBU' N A.D^ Theatre (Frarısa) 20 30 •Mertıaba' Dostlar Tıyatrosu 2030 "Ivan Ivanoviç Var Mıydı. Yok Muydu? Bshrtoy Beledıyt Tıyatrolan 20 30 "Ivan Ivanoviç Var Mıydı. Yok Muydu? Batorkoy Belediye Tıyatrolan 20 30 "Ivan Ivanoviç Var Mıydı. Yok Muydu? BaKırkoy Belediye Tıyatrolan 1530 MOfettis" Şenır Tıyatrolan 20 30 Müfetös" Şehır Tıyatrolan 2030 •MufettişŞehır Tıyatroları 1530/2030 'Ayaktakımı Arastndı' AST '800/20 30 •Ayaktakımı Arasında" AST 2030 'Ayaktakımı Arasında" AST 1800/20 30 "Sevglll Yelena Sergeyevna" Kent Oyunculan 20 30 •Sevglll Yelena Sergeyevna" Kent Oyunculan 20 30 "Sevgill Yelena Sergeyevna* Kent Oyunculan 1530 26 MAYIS / May Salı / Tuesday Niteliği Degeri l.Salış Günü ve Saati 200/1570 Zemin 1 Mesken 400.000.000 TL 10.6.1991 • 9.4510.00 201/1570 Birinci " 3 Mesken 460.000.000 TL 10.6.1991 10.0010.15 201/1570 İkinci 5 Mesken 460.000.000 TL 10.6.1991 10.1510.30 10.6.1991 10.3010.45 201/1570 Üçiincü 7 Mesken 460.000.000 TL Satış şartlan: 1 Satış yukarrda yazıh yerde açıkarttırma suretiyle yapüacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları raecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 20/6/1991 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanh alacakların alacağım ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankarun teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçsnemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve tflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hukme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve munderecatını kabu) etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1991/158 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 10.4.1991 29 MAYIS / May Carjamb» / vvednesday 30 MAYIS / May Pcıvmbc / Thursday 31 MAYIS / May Currn / Frıday l 1 HAZİRAN / Ju<w Cumartnl / Saturday 2 HAZİRAN / June P»ar / Sunday 3 HAZİRAN / June Pıurtoi / Monday (lc. tf. K. 126) ( + ) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 24744 4 HAZİRAN / June Salı / Tuesday 5 HAZİRAN / June Çırçamt» / Vvednesday BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN 1989/50 1989/292 Davacı Boğazlıyan ılçesınden Hamıyet Doğan tarafından davah Boğazlıyan ılçesınden Muhıttın Doğan aleyhıne açtığı boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda; davalının adresı tespıt edüemedıgtnden davalının yokluğunda ılanen tebhgat yapılarak devam ettırmış davanın sonucunda; davanın kabulune karar verildiği Boğazlıyan Muhacır Mah. Kutuk 453'te kayıtlı Kadrı ve Nazlıdan olma davacı Hamıyet Doğan ile aynı yerde nufusa kayttlı Halım ve ZohreMen olma davalı muhıttın Dogan'ın boşanmalarına karar verılmiş olup, karar özetı davalıya ılanen teblığ olunup, davalının ilan muddetını takiben 15 gun içinde kararı temyiz etmesı aksı takdirde kararın kesınleşeceğı ılanen teblığ olunur Basın: 46821 Açılış Temsillne bllet satışı yapılmayacaktır. Bllet Ryatlan 25.000. 20.000. 15.000. TL 3. Uluslararası Istanbul Tlyatro Festivali biletleri 4 1 8 Mayıs tarlhlerl arasında AtaturK Kürtiir Merkeıi glşelerinden. 19 Mayıs tarihinden rtibaren İlgili rjyatro glîelertnden de satışa sunulacaktır. Her gösterinln en duşük ftyat kademeslnde öğrendlere % SO Indlrlm uygulanır. Izlevtcllertmiıln ısrarlı btekleri doğrurtusunda bu yıl yabancı dllde sahnelenecek oyunlarda kulaklıkla anında çeviri yapılmayacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog