Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

p CUMHURİYET/14 İSTANBUL (AA) Insan Kaynağını Geliştirme Vakfı'ıun (İKGV) kurucular meclisi toplantısı yapıldı. Maçka'daki Parksa Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını yapan vakıf başkanı Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mithat Çoruh, planlı, örgütlü çalışmalarla Türkiye'nin kalkınmasına ivme kazandırmanın mümkün olabileceğini, kendilerinin bu açıdan örnek olduklannı söyledi. Prof. Dr. Çoruh, vakıflannın kalkınmadaen önemli unsur olan insan kaynağının niteliğini geliştirmeyi amaçladığını vurgulayarak "Yaşanan hızlı gelişmelere toplumun ayak uydurması, uyum saglaması gerekir. Bu da ancak egitimle mümkttndür" dedi. Toplantıda daha sonra, İKGV tarafından 1990 yılında gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında kurucu meclis üyelerine bilgi verildi. Izmir'in Yamanlar GÛmüşpala semtinde yürütülen aile planlaması çahşmaları ile ilgili bilgi veren proje sorumlusu Tülin Bayındır, uyguladıkları eğitim prograrrundan sonra gebeliğe karşı korunma önlemi alan kadın sayısının yüzde 31'den, yüzde 64'e ulaştığım bildirdi. ' Bayındır, Gümüşpala semtinde açtıklan eğitirn merkezinde 10 eğiticiyle birlikte 8 bin 606 kadına hizmet verdiklerini, bir yıl aradan sonra hamilelik oranımn da yüzde 12'den yüzde 6'ya düştüğünü kaydetti. Vakıf Genel Müdürü Nuray Fincancıoğlu ise hamilelikten korunma yöntemleri konusunda bilgi veren doktorlann da yeterli bilgi düzeyinde olmadığını belirlediklerini anlattı. Fincancıoğlu, iki aşama halinde planladıkları projelerinin ilk bolümünün bir özel araştırma kuruluşu tarafından tamamlandığını ifade etti. Fincancıoğlu, Ankara'daki SSK Dışkapı Hastanesi'nde yaptıkları bir araştırmayla da erkeklerin kısırlaştırmaya karşı oldukları tezini çürüttüklerini ifade etti. Hamilelik eğitimle azaldı Belediyenin kentteki tıkalı trafiği hafifletmek için sık sık trafik düzenlemesi yapması, sürücü ve yayaları şaşkına çeviriyor. Yetkililer düzenlemelerin taşıtlara zaman kazandırmak amacıyla yapıldığını savunuyorlar. Istanbul Haber Servisi Kentte tıkalı trafiği hafifletmek amacıyla metro, tüp geçit, hızlı tramvay gibi büyük projeler gerçekleştirilme aşamasına gelirken, belediye küçük trafik düzenlemeleri ile trafik duzenini sık sık değiştiriyor. Bilimsel veriler toplanarak yapılan analizlerle kentin oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla yapıldığı açıklanan ve art arda gelen bu değişiklikler sürücüleri ve yayaları tam anlamıyla canından bezdiriyor. 1990 yılında özellikle maliyeti düşük trafik düzenlemelerine öncelik verildi. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler, ilçe belediyelerinin de onayı alındıktan sonra Yol Bakım Müdürlüğü ve İSTON A.Ş. tarafından uy urucubezdı gulandı. Belediyenin bu konuda uygulanmış ve uygulamaya konulmuş projeleri şöyle: • Galata ve Unkapanı köprülerinde uygulanan tek yön sisteminin çift yöne çevrilmesi. • AzapkapıŞişhane ve Tepebaşı koridor düzenlemesi, • Kadıköy Kızıltoprak Moda arası alansal trafik düzenlemesi ile bu yörede uygulanan tek yön sistemînin ve Kızıltoprak darboğazının kaldırılması. • Inönü Stadı çevresi Dolmabahçe Maçka Akaretler alansal düzenlemeler, • Akaretler Beşiktaş Serencebey Yıldız koridor düzenlemesi ve Beşiktaş'taki darboğazın kaldınlması, • Harbiye Osmanbey Şişli Mecidiyeköy Gayrettepe KENTYAŞAM 4 MAYIS 1991 Zincirlikuyu koridor düzenlemesi ile mevcut otobüs yolunun iyileştirilmesi, Mecidiyeköy darboğazının kaldırılması ve Osmanbey kavşağında hem otobüsler hem de diğer taşıtlar için var olan tıkanıklığın hafifletilmesi, Sığmmaaya yardım şöleni İstanbul Haber Servisi İstanbul Büyukşehir Belediyesi, Gülhane Etkinlikleri kapsamında yarın, "Iraklı Sığınmacılara Yardım Şöleni" düzenliyor. Aralarında, Esin Afşar, Muazzez Abacı, Niikhet Duru, Atilla Arcan, Sinan özen, Cem Karaca, Nur Ertürk, Selda, Yeni Tiirkii, gibi tanınmış isimlerin yer aldığı 70 kadar sanatçı grubunun katılacağı şölen, 13.0021.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Giriş ücreti 10 bin lira olarak belirlenen ve katılan sanatçı ve grupların Ucret almayacağı şölenin geliri, Iraklı sığınmacılara yardım olarak değerlendirilecek. Şölen öncesi, Büyukşehir Belediye BaşkanlığYndaki kokteylde sanatçılarla bir araya gelen ve bir konuşma yapan tstanbul Büyukşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, "Savaşa hayır diyen bir anlayışın temsiicileri olarak, hiçbir aynm gözetmeksizin, zor durumda olan Iraklı sığınmacılara insanca bir yardım yapmak için bu şenliği diizenliyornz" dedi. Gülhane • Topkapı Bayrampaşa Rami Demirkapı'da alansal düzenleme, • Bağlarbaşı llahiyat Fakültesi Altunizade üçgenindeki tek yön uygulamasının kaldırılması. • Dolmabahçe Taksim Elmadağ Dolapdere koridor düzenlemesi, • Bakırköy Veliefendi Merter koridorları düzenlemesi ile tncirli Caddesi'nin yükünün azaltılması. Belediye yetkilileri bu projelerin trafik akışında belirginlik, emniyet ve düzen, tıkanmaların azalması ve güzergâh seçeneklerinin artması ile taşıtlar için yakıt ve zaman tasarrufu sağlatnak amacıyla yapıldığını belirttiler. DÜNYA TRAFİK HAFTASIB AŞLADI Her yıl 60 bin araç daha tstanbul Trafik Şube Denetleme Müdürü Mehmet Çetin Alp, Istanbul'da meydana gelen trafik kazalarında ölümlerin önceki yıla oranla azaldığını söyledi. Çetin Alp, eğitimin yayaları bilinçlendirdiğini belirtti. İstanbul Haber Servisi Dunya ülkelerince eğitsel amaçla her yıl kutlanan "Dünya Trafik Haftası" bugün başladı. Hafta nedeniyle düzenlenen etkinliklerde, trafik eğitimi üzerine konferans ve seminerler düzenlenirken, sürücü ve yayalara da broşür ve bildiriler dağıtılacak. tstanbul Trafık Denetleme Şube Müdürü Mehmet Çetin Alp, her yıl eğitim amaçlı etkinliklerin sürücü ve yayayı biraz daha bilinçlendirdiğini belirterek "Senede 60 bin araba trafiğe dahil oluyor. İstanbul'da ölii sayısını bir önceki yıla oranla azalttık. Bu tfir eğitim çalışmalannı tttm gücümüzle sürdiirüyoruz" dedi. Her yıl 410 mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası, Istanbul'da bugün saat 10.00'dan itibaren kutlanmaya başlanacak. Kentin değişik semtlerinde, trafik polisleriyle birlikte kamyon, belediye otobüsü, minibüs, taksi sürücüleri ile $ diğer sürücülere ve yayalara hitap eden renkli el broşürleri dağıtılacak. Ayrıca tstanbul Trafik Şube Denetleme Müdürü Mehmet Çetin Alp tarafından hazırlanan "Trafik Cep Kılavuzu" sUrücü ve yayalara verilecek. Çetin Alp, Trafik Haftası nedeniyle her yıl düzenlenen eğitim amaçlı etkinliklerin yaya ve sürücü açısından yaralı olduğunu ve bazı bilgilerin tekrar tekrar hatırlatılmasının akılda kalması yönünden faydalı olduğunu belirterek şöyle konuştu. "tstanbul'da 1989 yılında meydana gelen trafik kazalarında ölii sayısı 397 iken 1990'da bu sayı 322'ye inmiş durumda. Bu da sevindiricidir. Çalışmalarımız yayalann ve siirücülerin her gttn biraz daha bilinçlendirilmesi yönünde. Bu yıl da eğitsel amaçlı etkinliklerimizi fazlalaştırdık. Yoğun bir program hazırlayarak İstanbullu yaya ve sürüculerimize değişik şekillerde hatırlatmalarda bulunarak trafik konusunda bilgiler vereceğiz." 2. kısımda patlama tstanbul Haber Servisi Ataköy'de bir apartmana atılan patlayıcı hasara neden oldu. Ataköy 2. Kısım Jl Blok'a dün 21.30 sıralarında patlayıcı madde atıldı. Apartman bahçesinden yukarıya doğru atıldığı belirtilen bomba binanın dış duvarma çarparak büyük bir gürültüyle patladı. Birinci ve ikinci katlarm birleştiği noktada patlayan bombanın hedefi tam olarak belirlenemezken, birinci kat 3 numarah dairede oturan emekli tabip Albay thsan Şar da kendisinin hedef olduğunu sanmadığını söyledi. Görgü tanıkları ise yukarıya doğru yükselen bir ışıktan sonra önce küçük, ardından da büyük bir patlama meydana geldiğini, ancak kimseyi görmediklerini söylediler. Emekli Tabip Albay thsan Şarın 15 yıl önce Hadımköy Askeri Hastane Başhekimliği'nden emekli olduğu öğrenildi. Ataköy Trafîk için cep kılavuzu İstanbul Haber Servisi İstanbul Trafik Şube Denetleme Müdurlüğü'nce Türkiye'de ilk kez hazırlanan bir trafikcep kılavuzu yayımlandı. Kılavuz vatandaşlara parasız dağıtıhyor. Sürücü ve yayalann trafikle ilgili bütün sorunlanna ışık tutan kitapçıkta ilk yardım bilgileri, trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanacak cezalar, trafik kazaları, ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yıllara ait istatistiki bilgilerin yanı sıra ölümle sonuçlanan trafik kazalarına ilişkin fotoğraflara yer veriliyor. İstanbul Trafik Şube Denetleme Müdürü Mehmet Çetin Alp tarafından hazırlanan kitapçık devlet bütçesinden para harcanmaksızm, bağış karşılığı bastırılmış. 152 sayfalık kuşe kâğıda tümü renkli olan, cep kılavuzu ile ilgili olarak Mehmet Çetin Alp, şu bilgiyi verdi: "ıstanbul'da ilk defa böyle bir kitapçık bastırdık. Yardımsever vatandaşlarımızdan işadamı ve matbaa sahibi Oktay Duran Ucret istemeden bu kitapları bağış olarak matbaasında bastı. Bu tür bağışlar bizim açımızdan sevindiricidir. Sayın Duran'a ve bu tür bağışlarda bulunan tüm vatandaşlara tstanbullu yaya ve sürücüler adına teşekkürü bir borç bilirim". Cep kılavuzu tstanbul'da değişik semtlerde "Trafik Haftası" boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Galeri • Atölye 146 97 38 • 132 64 26 4 & /ST mm. ' ' I II SANAT 6 A I E M S İ "&8M fofa fcUMALÛ EŞREF ÜREN HAMİT GÖRELE CEMAL TOLLU CEVAT DERELİ ZEKİ KOCAMEMİ İLHAMİ DEMİRCİ Resim Sergisi 1 Mayıs 14 Mayıs Şakayık Sok. 45/4 N'ışantaşı 148 31 65 ATLAR.. Heykel Sergisi 0) RJ O) 4 Nisan 13 Mayıs '91 Yedlkuyular Çıkmazı 6/7 IŞan Tlyalrosu Arkasıl Elmadag 132 59 59 ÇIPLAK k t a UFIART Mf SANAT GALERİLERİ MAYA DADYADOST SANATEVI ARKEON SANAT GALERİSİ SÜREKLİ ÇAĞDAŞÖZGÜN BASKI SETTAR BtRECİKLİGİL Resim Sergisi 26 Nisan15 Mayıs Kujdlll Cad Deregulno Sok No. 4 (Eskı Allıneller) KadlkSy 345 40 30 345 40 28 m „ „ ismet Doğan Haluk Gedik 2 30 Mayıs Arzu Başaran Fuat Acaroğlu Abdi Ipekçi Cad. No: 18 Nitonto^ıI.t. 141 21 83 SERAMİK, HEYKEL YAĞLIBOYATABLOLAR SATIŞ MERKEZİ Iskele Cad. Salhane Sok. No: 19 Ortaköy Tel: 159 92 57 Çocuklara, Gençlereve Genç kalmak isteyenlere Dans stüdyosunda STEP DANS dersleri veriyor. 169 2 1 2 9 C.b«ci Cad. 17 Akatlar GISELA ROCHOW SAIM BUGAY Heykel Sergisi 3 Nısan4 Mavıs'91 SOYAK SANAT GALERISI Bilyiıkdere Cad. No 38 fttocldlyakSy 17S 09 10/20 Hat BURHAN DOĞANÇAY Fotoğraf Sergisi 6Nisan13Mayıs 1991 3 MAYIS'DA* DERİMOD KÛLTÜR MERKEZİ Sıhılyotu Bt sVırdesler Durılt fcazhçeîme İSTANBUL S4? '6 04* Hat Pozor dohlı hergun 1900a kadar oçığa TEM SANAT GALERİSİ ŞİŞLİ ÇİZGİ AÇ1LIYOR ! SANAT ETKİNLİKLERİ 91 312 MAYIS PROGRAM Mını Defıle Saat 1S«19» HtKrev Isfendıyaroglu Gıtar Resıtalı Saat 17» Mahır Gmen ve Ogrencılennın resim gosterısı Saat 16» ADNAN YARINCA Resim Sergisi 25Nisaıt25Mayısl991 Volıltonagı Cod Prol Dı Ortıon Erı.k Sok Ull Nitonıoiı80200lımnİHilW |lı 1 4 7 m « SANFA SANAT GALERİSİ İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU 2 Nısan7 Mayıs "Espas Sarkaç ve Tık" IhlamurCad Yeşılçımen Sok No 91 Befıklaş/İST 159 72 55 HORHOR BİT PAZAH KHIK TULUMBA SOK. No: 13/2} FATİH Tal 524 35 9J Resim Sergisi \lew3Ttsanat ^/galerısı MACKA SANAT GALERİSİ PINAR KUTAT EKİM Resim Sergisı 25 Nısan25 Mayıs 1 Uvent Sülun Sok. No: 14T.I: 170 0J62 SENAY ÖNAL • Plastık Maddeler" 2 Nısan4 Mayıs Eytam Cad. 31/A Maçka 1408023 KORAY tülin onat 14Mart14Mayıs'91 Uzatıldı M 1 N E SANAT GALERİSt ARİŞ Galeri Nev 33 B .CİTekstllbank Saı Galerisi AEDPA Sanat A G I N = BIRSEN SELAHI RESİM SERGİSİ 27 NISAN25 MAYIS 1991 CLASSİCCD&MC JAZZ ROCK ATİLLA ATAR Ozgun Baskı Resim Sergisi 4 Mayn23 Mayıs H ü ı r » Oarada Cad. 126 Tasvlklya Tal: 136 12 79 EDIS TEZEL Restm Sergisi 3 Mayıs 18 Mayıs POP Holep Iş Honı IsfMal C a d 140/95 BEYOĞLU CSes 1885 Tıyatrosu Pasajı) B1 E SANAT/ »GALERlSt Mooa Coade» 220/226 8TOMoOo ısla Ku«dlll cad. 21 Altıyol KadıkSylitanbul T«l 345 64 40 Halaskargâ?i Cdd No 260 6789 Şüh l e l 132 22 22 ATATÜRK KULTÜR MERKEZİ Sanat Galerisi 151 56 00/318287 TEŞEKKÜR Fıstıkoğlu ailesinin değerli büyüğü, Muğla'nın sevgili "Edip Amca"sı, Türkiye Yazarlar Sendikası Behçet Necatigil 75 Yaşında M.EDİP FISTIKOĞLU'nun 1 Mayıs 1991 günü aramızdan ayrıhşı nedeniyle acılarımızı paylaşan tüm dost ve yakınlarımıza teşekkürederiz. SONUÇLARI 6 Mayıs Pazartesi günü Türkiyenin heryerinde satışa sunulacak Açılış Konuşması: 1 MAYIS NEDENİYLE GÖZALTINA AUNANLAR SERBEST BIRAKILMALIDIR! 1 Mayıs'ı kutlama hakkı artık tüm dünyada gelışen ınsan hakları hukukunun ayrılmaz bir parçası haline gelmıştir. Bu hak bir kez daha Türkiye'de iktidar güçlerince ihlal edilmiştır. 1 Mayıs hakkının meşruluğunu savunduğu ıçın gözaltına alınanlara hukukçu arkadaşlarımız her türlü hukuki yardımı yapacaklardır. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ ASMAUMESCİT CURNAL SOK. NO: 4/4 TUNEL İSTANBUL TEL: 149 51 48 Oktay Akbal Necatigil Şiiri: Doğan Hızlan Anılann Işığında Behçet Hoca: Hasan Pulur Hilmi Yavuz Ali Tanyeli Demirtaş Ceyhnn Necatigil Şıır Ödülu: İlhan Berk Tuğrul Tanyol Ahmet Oktay Refik Durbaş Cevat Çapan Sefa Kaplan FISTIKOĞLU VE EKİNCİ AtLELERt BASTON Devrek Öelediyesi'nin her yıl düzenlediği "Baston Şenllkleri"ndeki kültür etkinliklerini yansıtan "Kültür Şenliği" özel sayısı çıktı. Tanınmış şair, yazar, hukukçu, bilim adamı ve çeşitli alanlardaki sanatçıların yazılarını, konuşmalarını ve izlenimlerini bulacaksınız. istemeadresl: Devrek Beledlyesi 67800 DEVREK SINAV • SONUÇ Cazeteslnde öss sonuçları sadece "SINAV SONUÇ" Cazetesinde açıklanacak. Liste başka hiçbir gazetede yer almayacak Radyo Oyunu «Yıldızlara Bakmak» ve Şiirleri VEFAT VE TEŞEKKÜR Değerli varlıklanmız Yoneten Kemal Bekir Katılanlar Haluk Kurdoğlu Özgür Erkekli Tijen Par Gülsen Tuncer Efektör Erhan Mesudoğlu Fotoğraflarla Behçet Necatigil İsa Çelik Sunan Candan Sabuncu f> Mayıs 1991 Pazartesı Saat 1800 Beyoğlu Karaca Tıyaırosu »avetiyekn Cumhurıycl Kılap Kulubu, Akademı KıUbevı, Gençlık Kjtabevı, Yaidrlaıcvı (Mulluyehlet Bırlığı Kuıuçejme Lokah) Karaca Tıyatrosu ÖZEL BORA Sürücü Kursu • ELLİ DOKUZUNCU DÖNEM • Hafta içi ve akşam 8 mayısta Hafta sonu 11 mayısta eğitim başlayacaktır. Merkezi sistemle başarı oranımız, test sınavında %78, direksiyon sınavında %96'dır. TEK YOL EĞİTİM Dershane Üsküdar 343 67 82 PİSTLERİMİZ Kozyatağı 362 47 33 Tarabya 162 08 18 4 Mayıs Cumartesi qünü akşamı kayıtlanmız sona erecektir. Op. Dr. BAKİ GÜRKAN ile Metin Belgin Ali Sürmeli Nurinisa Yıldırım Esen Özman TC YERKOY SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1990/43 Yerköy ilçesi, Yenimahalle tapusunun pafta 13, ada 75, parsel 94'te kayıtlı taşınmazın mirasçılar arasında aynen taksimi, olmadığı takdirde satılarak şuyuun giderilmesi için davacı Salih Tanak vekili tarafından davalılar ŞUkran Altıntaş ve arkadaşlan aleyhindeki bu davanın devamı sırasında davalı ŞUkran Altıntaş'ın yapılan araşurmalar neticesinde adresi bulunamadığından, davalı Şükran Altıntaş'ın 8.5.1991 günü saat 10.35'teki duruşraaya gelerek davasmı takip etmesi, aksi takdirde davanın yokluğunda devam edileceğinin davalı Şükran Altmtaş'a meşruhatlı davetiye ve dava dilekçesi tebliğ yerine kaim olmak Uzere ilanen tebliğ olunur. 27.3.1991 ZEYNEP ve DİLEK GÜRKAN'ın elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmaları dolayısıyla acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan, onlan bizlerle birlikte ebediyete yolcu eden, çiçek gönderen, telefon ve telgrafla başsağhğı dileğinde bulunan tüm dostlara şükranlarımızı sunarız. Sağolsunlar. AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog