Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 DÖVİZ KURLARI Dövızın Cınsı 1 ABD Doiaıı ' 1 Alman Markı 1 Avustralya Ooları t Isveç Kranu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan lıretı 1 Japon Yenı 1 Sterlın 1 S Arabıstan Rıyalı Duvız Alış 394010 2267 04 3065 60 636 22 2687 65 306 63 28 41 6709 99 1050 69 EKONOMİ 4 Mayıs 1991 Efektıf Alış 4 MAYIS 1991 Duvız Satış 3948 00 227158 307194 637 49 2693 04 307 24 28 46 6723 44 1052 80 Efektıf Satış ÇAPRAZ KUR 3959 84 2278 39 3081 16 639 40 2701 12 30816 28 55 6743 61 1055 96 $ 1 7379 Alman Markı $ 5 8764 Fr Frangı $ 1 9564 Hol Florını $ 3 7500 S Arab Rıyalı £17029$ 393616 2264 77 3013 68 629 86 2684 96 30142 28 12 6703 28 1024 42 l^abancı sigaracılar tam gaz Yabancı Sİgara f i r m a l a n m n nnca hazırlanan kararnamenin ana İSteklerİnİbÜyÜkÖlÇÜde hatları özetle şöyle: , ,J "*v«w^ "• Yerli ve yabancı gerçek ve tuzel kık a r ş ı l a y a n s ı g a r a k a r a r n a m e s ı ŞHerin, Tekeiin katıhmı halinde Tekel Resmİ Gazete'de Sabancı ile sızın, lutun veya Tekel katıhmı de ihyürürlüğe girdi. yayimlariarakortaklığı ile hazırlama uniteleriniolmalı BORSADA 3M * V t 1 9 9 1 Iflem Mlktan: 9.450.181.0 Kapanif Bfle*lk eıtdoks: 3381.18 Mali endeks: 3517.19 Sımi mdaks: 4102.83 (Öncekı) Bıleşık endeks 3985 84 Malı endeks 3826 98 Sınaı endeks 4203 95 O r M a i M BDefik endeks: 3915.68 Mali endeln: 3539.27 Sıpal mtfeks: 4145.00 (Öncekı) Bıleşık endeks 3905 19 Malı endeks 3539 03 Sınaı endeks 4128 07 Öncekı se ans kapan AdanaÇim (A) ManaÇim (C) Aktank Akçımento Atea Alarko Holdlng AudohlCam Arçelık Attlsan AslmÇ.m (BU) 530000 110000 32900 4100 7400 6100 17500 32000 4700 27000 3450 10000 Btıgunku Bugunku en duşuk en yuksek 510000 105000 32900 4100 7000 5600 17500 31000 4700 26OO0 3200 540000 110000 34500 4400 7000 Bugunk 520000 110000 33900 4250 7000 6100 17500 320ÛO 4(00 26500 3550 27500 10500 15500 4000 7400 6400 11250 10250 2200 19000 23000 16750 51000 11000 925 1900 «100 9500 3200 (000 3050 6000 5800 6300 1200 20000 2450 1700 17250 8200 2550 11500 4500 9400 3000 33000 7200 16750 21500 32500 2100 7200 1400 12290 2300 102000 3450 1800 12000 4600 825 9600 1000 1(00 1850 6800 1190 2290 10000 2000 4400 1600 825 1950 3900 4100 5600 4900 2900 48000 10750 8500 12900 3500 2200 5600 2000 34000 11000 2650 4600 14750 4400 2500 9600 Işletn mıkian 48405 33185 89470 31>20 6220 192040 10400 27350 15(90 396270 76900 21710 98300 80165 18160 1120 97000 2700 421210 31900 29700 127783 15000 282(39 En çok söz yapılan fıy AJırlıkjı orîfıy 530138 107469 42M 7000 6094 17500 32188 ortak olan Philip Morris, iki yıl içinde üredme geçmeyi, 4 yılda 30 bin ton üretimi hedefliyor. tiva eden entegre komple yeni lesisler kurarak tütun mamulleri üretmeleri serbesttir. Mtta «MTtktH 530000 105000 4390 7000 6200 17500 32500 6300 17500 32500 4(00 26500 3550 4(00 26000 3500 4780 26235 3441 27392 10777 15796 4613 5590 7462 6400 11397 »H« Saofaş nooo Bolu Çımento 10900 15500 Altınyunus Halat Çimsa Ç Elektnk Demırtank «MbllCM Oma Holdıng MOO 120000 7700 6700 12000 4400 4190 10300 14900 22900 17000 4150 53000 10000 «sso 2(900 10250 15000 4990 7300 6400 11000 4290 10000 1900 14500 22500 27900 11000 16500 4700 7600 6400 11750 4550 10250 22M 199M 23500 17500 52000 11000 950 1900 »100 9500 3300 8000 ! 3200 6100 5900 6300 1300 21000 2550 1700 18000 6200 2550 11750 4600 9500 «400 33000 7200 17500 22000 27900 11000 16000 7400 6400 11500 4990 10250 2200 15250 17000 52000 I0M MttiYMmm Eczacıbaşı llaç EOtp Iplık Ege Buacılık 16500 828355 44(3 10136 2132 15002 23239 17057 51858 10(2* 927 1900 8098 9500 3203 8000 3020 6060 5860 6300 1245 20684 2455 1680 17759 8200 2510 11534 4513 9455 «216 33000 21507 32949 28M 7292 3410 11(81 2309 104011 3479 1800 12277 4602 861 9854 1040 1587 1893 6800 1198 2200 «779 2001 4562 1852 ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Yabancı firmalann, Turkiye'de tütun alıp satabilmelerinı, sigara uretmelerini ve satışa sunabilmelerini serbest bırakan kararname Resmı Gazete'de yayımlanarak yurürlüğe girdi. Böylece Tekel'in, piyasadaki "tek kurum olma" özelliği sona erdi. Turkiye pazanna girmeyi hedefleyen Philip Morris firmasının, iki yıl içinde üretime girmeyi ve dört yılda 15 bin tona ulaşmayı hedeflediği oğrenildi. Philip Morris'ten dun yapılan açıklamada kararnamenin 'memnuniyetle' karşılandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Turgut Öıal'ın Uzakdoğu gezisi öncesinde imzaladığı ve DPT ile Maliye Bakanlığı uzmanla • Üretici firmalar borsadan, ureticiden veya ithal yoluyla yaprak tütün satın alabilirler. • Bu şekilde kunılan fabrikaların, mamullerinin yurtiçinde ya da dışında üretici firma ya da satıcılar tarafından fiyatlandırma, dağıtım ve satışı serbesttir. • 2 bin ton/yıl fiili üretim rakamına ulaşmış imalatçı firmalann serbest yapacakları dağıtım f aaliyetlerinde belge duzeninde vergi kanunlarına uyulmadığının tespiti halinde, aynca serbest dağıtım hakları iptal edilir. • Satışa sunulan sigara ve tutun mamulleri paketlerinde 'Saglığa zararlıdır' ibaresinin yer alması mecburidir. pılması yasaktır. < • Üretilen ve satışa sunulan tütün ve tütun mamullerinden alman vergi, fon ve diğer her turliı kesintiler satışlarını takip eden ayın en geç 15. gunu akşamına kadar ilgili mercilere yatırıhr. • Yurtiçi imalatçdan tarafından üretilen sigaraların marka bazında fiili üretiminin 2 bin ton/yıla ulaşması halinde, soz konusu markalann ithalatı, bu madde hukümleri çerçevesinde fiyatlandırılması, dağıtımı ve satışı serbesttir. • Yurtiçinde yerli ve yabancı tütünle harmanlanmış sigara imal edilmesi halinde tutun ithalatından ve aynca hazır sigara ithalatından Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği miktarlarda fon atınır. mesinin, Turkiye'de üretilen sigara ve diğer tütün mamullerinin ihracatımn desteklenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek esas ve usuller daitesinde kullanılır. Fon kaynaklannın yüzde 25'i Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu'na aktanlır. • Yabancı tutunün ithali sırasında CIF bedel uzerinden 5 bin dolar/ton fon alınır. • İthal edilen sigaraların bünyesinde bulunan yabancı tutüne istinaden, 20 sigaralık paket başına CIF bedel uzerinden 0.40 dolar fon alınır. • Damping yapılamaz, aksi takdirde Hazine Musteşarlıgı ilgili mevzuatına gore gereğini yapar. • tmal ve ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin satış bedellerinden yüzde 2 oranında bir pay alınır. Bu pay 'mahıller, şehit dul ve yetimleri hesabı'na yatırdır. • Halen uretim faaliyetlerini yüruten mevcut sanayi kuruluşlannın en geç bir yıl içinde bu karar hukumlerine uymalan zorunludur." 1983 yılından bu yana Turkiye pazanna aküf şekilde girmeye çalışan yabancı sigara firmalan, kararname • Bu fon Virginia, Burley ve vasıflı Şark tipi tutun ekiminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, tütün ekicilerinin desteklenmesi ve eğitilmesi, tutun borsasının kurulması, tütün üretici kooperatiflerinin finansmanı, sektorce kunılacak kurutma tesisi gibi yatmmlann, yurtdışında Türk tütününden mamül • Sigara ve her çeşit tutiın mamulle sigara fabrikalannın kurulmasınm, Terinin radyo, televizyon reklamının ya kel'in modernizasyonu ve özelleştiril nin imzalanmasından sonra "marşa basmaya" hazırlanıyor. Turkiye'de Sabancı Grubu ile ortaklık kuran Philip Morris, Izmir Çiğli'de uretim yapacak. Edinilen bilgiye göre Philip Morris'in yuzde 60, Sabancı'nın yuzde 20, Tekelın yüzde 15 ortak olduğu Philsa Şirketi'nin kuruluş çalışmalan tamamlandı. Kararname ile Tekel'le ortak olma zorunluluğunun bulunnıamasına karşın Tekel'i devrede bırakmak istediklerini belirten firma yetkilileri, "Bu bizün için herhangi bir sıkıntı doğurmaz. Üstelik guçlü bir dağıtım ağı olan Tekel'in bu potansiyelinden de yararlanmak isteriz" dediler. Firmadan yapılan açıklamada, kararnamenin tüketicinin yararına olacağı ve istihdam artışı sağlayacağı belirtildi. Kararnamenin 'memnunlukla' karşılandığı açıklandı. British American Tobacco (BAT) fırması da kararnamenin ardmdan Türkiye'deki çalışmalarını hızlandırdı. BAT Turkiye'de UNITAB adlı bir şirket kurdu. BAT sigara üretiminin yanı sıra sigara kâğıdı uretimi konusunda da Turkiye'de yatınm yapmak istiyor. Reynolds firması da Tekfen Holding'le ortak hareket edecek. NEÜhtrt Ege Gubre Erak sigorta M ı ı MoMlng Ercıyas Bıracılık CreOlı 0 C fifiansbank Gmtaş GoodVear Gorton Işıl Gubre Fab GCıney Bıracılık Hekta; tkttsat F Kıralama 925 1900 4000 9500 3300 7900 5800 6300 1250 21000 1700 16790 8200 2390 11750 8800 34000 eooo 3100 2500 kunu f I Motor Pıston ocın Kartonsan Kav Kent Gıda 4550 9500 Koç Holdıng Koç Vatınm Kcnya Cımento Ktnlu 17500 22000 32500 3390 11290 2400 101000 noo Koruma Tar Makına Takım Marct Z85O 7600 Mtatya PmalH 10500 925 1900 B600 9500 3150 8000 2950 6000 5800 6300 1200 20000 2400 1650 17290 8200 2390 11500 4450 9400 8700 33000 («00 16500 21000 32000 2800 7200 3300 11250 2150 3400 1(00 12O00 4500 825 95O0 1OO0 1900 1850 6800 1100 2100 «400 1950 4400 1600 825 1950 3900 4000 5600 4900 2390 47000 10750 8000 12250 3500 22(0 5500 2000 33000 10750 2500 4450 14500 4200 2350 9600 1800 4100 1500 7400 SM0 1900 3100 1800 51000 19350 28200 41200 2300 11(90 500 1314146 1000 42500 2500 2600 700 171900 28790 5300 18090 nooo 925 1900 «000 9500 3200 (000 3000 6100 5900 6300 1250 21000 2450 1700 18000 8200 2550 11500 4550 9500 «400 33000 7000 17000 21500 29680 1000 454560 22500 26650 20600 3900 1000 21150 159700 74075 DYP'den ekonomiye gensoru lutuncu:Bız ne olacağız? Ekonomi Servisi DYP, ekonomideki başansızlık ve enflasyon nedeniyle hükumet hakkında gensoru önergesi verdi. DYP milletvekilleri, aynca zorunlu tasarruf fonu nedeniyle TBMM'de genel görüşme açılmasını istediler. Ekonomi üst yönetimindeki çekişme konusunda, sanayi kesiminin temsilcileri, faizlerin indirilmesini savunan Işın Çelebi'den yana tavır koyarken bankacılar ise daha 'ketum' davranarak 'belirsizlik ortadan kalksın, bize yeter' dediler. Ankara Cumhuriyet Bürosu'nun verdıği habere göre DYP Zonguldak Milletveküı Tevfik Ertttzun tarafmdan hazırlanan gensoru onergesinde Turk ekonomisinin istikrarsızhk, belirsizlik ve güvensizlik içine süreklendiği vurgulanarak kronik krizin çağ atlama iddialarıyla örtülmek istendiği belirtildi. Bu gensoru önergesiyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen DYP Grup Başkanvekili Vefa Tanır ise ekonominin can çekiştiğini belirterek bunun için ekonomi bürokratlan arasında suç arandığına dikkati çekti. Tanır, "Suclu belli. ANAP hükümeti. Hukumetin başının ustundeki manevi Hder" dedi. Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu tarafından hazırlanan genel göruşme onergesinde de Çalışanlann Tasarrufa Teşviki Yasası ile bugüne kadar 7 trilyon 479 lira toplandığı belirtilerek bunun haksız kuUanıldığı bildirildi. Uygulamanm yasayı aştığı, zor alıma dönüştüğu, çalışanlann kısır bir döngüye mahkum edildiği anlatılan önergede, bu durumun tek sorumlusunun Maliye ve Gümruk Bakanı Adnan Kahveci olduğu belirtildi. yolunun uretim artışından geçtiğini, bunun için de faizlerin düşurulmesi gerektiğini söyledi. Hacıoğlu şöyle dedi: Öte yandan sanayi kesiminin çeşitli temsilcileri, ekonomi yönetiminde özellikle devlet bakanlan Güneş Taner ve Işm Çelebi çevresinde kümelenmiş bürokratlar arası çekişmeler konusunda göruşlerini açıklarken 'faizlerin indirilmesi', gerektiğinı bir kez daha vurguladılar ve "Şu anda ekonomi yonetiminde iki cephe var. Biri; planlama cephesi, uretime daha sıcak bakıyor, ekonomide duzluğe çıkmanın yolunu sanayi üretiminin arüşında goruyor. İkinci cephe; Hazine ve Merkez Bankası. Onlar da 'ıstikrar' diyorlar. İstikrar derken bir ikilem var. Bu iki kuruluş, hem istikrar diyor hem de kamu borçlanher zamankinden çok paraya gereksinim duyduğunu, şu anda sıkı para politikası uyulamanın bir felaket olacağını söyledi. Baydur, "Merkez Bankası'nın ille de mali politika uygulayacağım diye, piyasadan para cekme görüşü yerine, yatınmların hızlanması, istihdamın arttmlması yonundeki DPT göriışünü doğru bulurum" dedi. Baydur, ekonomi yönetimindeki çok başhhğı da şöyle eleştirdi: "Ekonomi yönetiminde ihtisaslaşma olabilir, ama bunun dağılımının iyi yapılması ve yonetenler arasında sağlııdı bir koordinasyon kurulması gereklidir. Bizde bu koordinasyon, özellikle bakanlar arasında çok ağır işliyor. Özellikle hissi davrandıklarını sanıyorum. Bu tutum devlet kuruluşlan arasında inatlaşmalara kadar gidiyor, bunun zararı da ulkemize çıkıyor." Bankacılargöruşlerıni sanayiciler kadar net bir biçimde ortaya koymadı. Isimlerinin açıklanmasını istemeyen banka yöneticıleri, 'ne fazla yuksek faiz, ne de fazla gevşek para politikası" diyerek kendi sektorlerı için en kötusunun 'belirsizlik' olduğunu belirttiler. Bankacılar özetle "Ülke ekonomisi için ne gerekliyse o yapılsın. Biz de o polhikaya adapte olalım. Ekonomi için kotu, bizim için iyi oian bir politika aldatmaca olur. Bizim için tutarlı ekonomik politikalar onemlidir. Biırokraüar kavga edeceklerine, oturup çare arasınlar" dedi. EKONOMİ YÖNETİMİNDE KAVGA Üretici şaşkın ve kaygılı HAKAN KARA İZMİR Tekel'in alımlarda bu yıl 'yeni bir politika' uygulayacağına ilışkın açıklamaların ardından yeni çıkan tutun kararnamesi, üretici kesimde tepkilere neden oldu. Tutunde yaşanan «on gelişmeler konusunda şu görüşler dile getirildi: tbrahin Yetkin (Turkiye Zıraatçılar Derneği Genel Başkanı): "Gerçek sorun, Tekel'in zarar etmesı ya da tutunlerin yakılması değildir. Amerika ve Avrupa pazarında tuketimın gıderek azalması nedeniyle sıkışan yabancı sigara tekelleri üçuncu ulkelere yoneldiler. Turkiye ise önemh bir pazar. Tekel yabancı sermayenin Turkiye pazarını tumuyle ele geçirmesı önunde ftr engeldir. Zaten pazarın önemh bolumunu ele geçiren yabancı sigara tekelleri şımdı bütun pazan ele geçirmek amacındaldr. Diğer yandan bu yıl tarım için hukumetin ayırması gereken para 20 trilyon olarak hesaplanmaktadır. Bu para yok. Bu nedenle hukumet yumuşak bir biçimde tarımı desteklemekten giderek uzaklaşmanın çarelerini arıyor. Genelde tarım için yaşanan bu gelışme tutunle başladı." Mahir Gurbuz (TMMOB Zıraat Muhendıslerı Odüsı Genel Marshall Men Santnl Melaş Mıgros Nasa; ltoiurl.ll.OW 1790 12000 3450 12250 2400 107000 1800 12500 4650 900 10200 1100 1«OO 1950 6800 1200 22S0 10100 2100 4700 1750 34000 2150 7700 3450 41190 14900 126300 139975 3500 4750 850 9900 1100 Net Hokjurç Nel Turızm Okm Tamtll Parsan P£G Profılo Petkim Pınar Süt Pmar Entssre Et Prnac Su 1550 2000 7600 1090 2200 «70» 2100 PnuUn Plmaş Polylen Ratjak trtatı Vayınctlık SMtnl Hot*n|i Sarkuysan Sltaş Mkt>{B0) hnEltktraNk fMtlgut» Tetetılbank Teletaş Tezsan T Garantı B T jş Bank (B) T şBank A) TKB Toprak Kâjlt Ttakya Cam T Sınaı K Bank. T D Dökum tunca Tetetıl 4500 1650 6500 675 2050 3M0 81O20 156300 55000 4900 67200 32600 865360 134150 97270 24400 109100 500 35200 16900 11*090 20000 181200 137450 isaoo 12000 2350 325O0 2*90 7200 3400 3500 1800 12250 4600 675 9900 1050 1(00 1900 6800 1150 2200 «700 2000 4500 1650 1950 4000 4000 2900 391100 49000 11000 (900 12710 3(00 2200 5700 3250 5700 4600 2150 35000 620000 11250 2650 34900 48500 11250 7800 11790 1400 «X» 5300 2260 4260 5800 650 2000 4000 4200 5600 5200 2500 37000 49500 11000 8500 12750 3(00 2200 5700 58420 99420 3096 (4750 54800 66100 7400 4900 15000 1000 61720 5900 860 5600 5000 MM 1750 840 1965 3983 4031 5600 5061 2488 35326 48451 10950 83(4 12(42 1559 2200 5648 2077 34186 11173 2592 14887 4290 2471 9928 16009 61600 62200 262120 37300 51350 4000 87120 8500 14000 200 2000 110000 59070 84(00 47912 197100 63325 2150 35000 11500 2700 16 2100 34000 11250 2650 4700 15250 4300 2500 10000 TStemens l.ŞI^Cır» 14750 4300 2600 7500 4750 Işın Çelebi'den yana tavır koydular. Işm Çelebi'ye bağlı DPT, Cumhurbaşkanı'na sunduğu raporda, Merkez Bankası'nı, faizlerin yükselmesine yol açan politikası nedeniyle sert biçimde eleştirmiş, faiz indirimine gidilerek ekonomik canlanmaya önem verilmesi gerektiğini belirtmişti. I D X X 5 ekonomideki başansızlık için aranan suçlunun ANAP hükümeti olduğımu ileri sürerek bu konuda bir gensoru verdi. Ekonomi üst yönetimindeki kavga konusunda, sanayi kesiminin temsilcileri faiz indirimini savunan Işm Çelebi'yi desteklerken bankacılar "belirsizlik ortadan kalksın, bize yeter' dediler. masını da onlar yonetiyor. Bu iki kurum sanayiye hiçbir zaman sıcak bakmıyorlar. Sanayiye verilecek kaynakları en aza indirmeye çalışıyoriar. Çunkü sonımlu olduktan bolumlerin sorunları var. Yeni boyle davranmaya mecbur kalıyorlar. Sorunun temeli yuksek faizdir. Yuksek faiz de kamu borçlanmalanndan ileri gelmektedir." Başkanı): "Turkiye'de son yıllarda tütun ekim alanlarındaki artış, hukumetin uyguladığı yanlış politikanın sonucudur. Uretim belli bir projeksiyon çerçevesınde planlanmadığı için bu noktaya gelindi. Tutun kendi ekolojısi dışına çıkanldı. Şimdi de yakıyoruz deniyor. Aşama aşama bir senaryo uygulanıyor. Yabancı sigara tekelleri önce sigara satışıyla Turkiye pazanna girdiler. Insanların damak tadı yabancı sigaraya alıştırıldı. Ardından tütun ithal edılmeye başlandı. Yapılması gereken tutun ureticîsinden desteği tumuyle çekmek bu alanı yabancı sermayeye terk etmek değil, akılcı bir destekleme politikası uygulamaktır." Ahmet Çayırlı (TZOB Yönetım Kurulu üyesi): "Uygulanan yanlış politikanın faturası ureticiye çıkarılıyor. Tutun yabancı sermayenin eline teslim ediliyor. Tütünle geçin«o 400 bin aile geleceğe umutla değil, endışeyle bakıyor. Üretici ne yapacağını bümıyor. Tekel, bu yıl ne kadar ahm yapacak? Tekel çok duşuk bir alım yaparsa ne olur? Karşımızda hep soru işaretleri ve endişe var." Abdullah Akboğa (Akhisar Zıraat Odası Meclıs Başkanı): "Yeniden geçmışe mı dönuyoruz? Tekel'in desteklemesi yokken Turkiye'de piyasayı yabancı şırketler açardı. Şimdı nasıl uretıcı Tekel'in onune gidıyorsa o zaman da bu şirketin önune gidilirdi. Yabancı sermayeye sağlanan bu olanaklar Tekel'i de guç durumda bırakacak. Yabancı tekeller de bizim tutunlenmizi alacak değil. Tekel de gider üretici d e . " Osman Özbek (Turkiye Ziraat Odalan Bırliğı Başkanı): ' 'Şark tıpi tutun ureten birçok ulkede benzeri olaylar yaşandı. Ancak Yunanistan ve Bulgaristan ureticilerine ve urettiklerı şark tipi tutune sahip çıktılar. İrak'ta ise şu anda Turkiye'de yaşananlara benzer bir gelişme yaşandı. İrak'ta artık yerli sigara uretimi yok. Tutunculuk de kalmadı. Ekonomik kararlar uzun dönemlı bir perspektif ıçmde aşama aşama alınmalı. Reşit Kurşun (Izmir Zıraat Odası Başkanı): "Tütüncülüğün Turk ekonomısine katkısı 1 mılyar dolardır. Çıkarılmak istenen kararnameyle tutun konusu yabancı sigara tekellenne terk edilmek isteniyor. Bu kadar onemli bir katkı sağlayan tutun ve bundan geçimini sağlayan binlerce ınsan bir kalemde sılınmemelı. Wk Han ToUn T Tuboıg Tulunbank Uşak Seramık Vesltl M b t F. Klr»twu Vasaş Vapı Kredı Yunsa 9600 5000 2550 10300 1800 4100 1600 8100 (300 1950 3150 1950 1750 3700 4300 1600 7700 6100 1950 3200 1950 5000 4100 1600 7400 6300 1900 3100 1650 4100 1550 7900 s»oo 1950 3100 1900 4100 1549 7828 6024 1944 3105 1867 Turkiye Işveren Sendikalan Istanbul Sanayi Odası Başkanı Memduh Hacıoğlu, Cumhu Konfederasyonu Başkanı Refik riyet'in sorularını yanıtlarken Baydur da benzer göruşleri saekonomiyi duzluğe çıkarmanın vunarak şu anda ekonominin YATIRIM FONLARI Katrima batgetiadı Iş Yatınm1 Iş Yatınm2 I ; Yatınm3 Iş Yatırım4 Iş Yatırım6 lnterfon1 lnterfon2 lnterfon3 lnterfon4 lnterfon5 ktesat Yat1 Iktısat Yat2 Iktısat Yat3 Iktısat Yat4 iktısat Atılım Fon Garantı Yatınm1 Garantı Yatınm2 Garantı Yatınm3 Garantı YatırırM Garantı Yatınm5 Esbank Fon1 Esbank Fon2 Esbank Fon3 YKB Yatınm F. YKB Sektor F YKB Hısse F YKB Kamu F YKB Lıkıt F YKB Karma F YKBDOvızF YKB Kapıtal F YKB Aktıf F Vakıf Fon1 Vakıf Fon2 Vakıf Fon3 Vakıf Hısse Vakıf Dunya Fon Vakıf Fon6 Dışbank Mavı Fon Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütün Fon1 Tütün Fon2 Mıtsuı Fon1 Mıtsuı Fon2 Rnans Fon2 finans Fon3 Fınans Fon4 Fınans Fon5 Zıraat Fon1 Ziraat Fon2 Zıraat Başak Fon Zıraat Fon4 Halk Fon1 Halk Fon2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon1 Emlak Fon2 lmpex Fon1 lmpex Fon2 Töbank Fon Sömer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkmma Fon Demır Fon Tânş Fon Ortak Fon Turkbank Fon Netfon Etıfon Ç tariM 130757 1403.89 091059 170190 040690 1909.87 1412S7 2702.89 070859 09.0190 160957 100259 080289 ?802S9 111259 221087 100359 1202.90 300590 290331 161187 311059 110790 021187 070358 070358 070358 070358 070358 020189 190690 190630 090558 240459 181059 220330 260390 140690 280658 100459 280630 040758 101290 150758 201089 200789 181289 200390 051190 091059 140290 1402 90 200690 011189 080190 020130 28.0650 220190 180790 020290 040530 28.03.90 12 0290 160490 040590 080590 070590 110690 270890 030990 051190 011190 3 MAYIS 1991 Ç.kış Dünku değerl 75643 48316 20017 16.980 14429 57793 49815 25754 23134 11418 48057 39310 18716 18907 14 287 59006 26.075 14136 11967 9324 59695 19807 13594 54924 42629 64079 42313 36056 42760 18515 14014 13466 42524 109419 20100 13589 17126 13140 37919 51014 14 207 42 233 11317 151711 18386 22391 18973 11635 12470 22134 16.763 17613 16161 21543 22395 15175 18182 14 456 17230 12651 15540 17419 18248 15175 15649 14656 14878 13168 12.809 12619 12 205 BugflnU 75741 48569 20041 14 447 57560 49872 25784 23.161 11580 48121 39362 18741 18932 14320 26.257 14157 12144 9369 59770 19840 13921 54399 42646 65.755 42343 36091 42659 18495 13290 42873 109548 20126 13674 17090 13154 37998 51094 14 250 42284 11832 151855 18402 22 420 18399 11753 12 487 22 270 16810 17625 16172 21668 16741 22 467 15252 18207 14478 17301 12718 15559 17437 18.271 15192 15685 14676 14896 13182 12546 12637 12 220 dofieri Deftkn 013 057 012 011 012 012 011 012 0.12 142 013 013 013 013 023 014 070 015 148 048 013 017 019 014 004 262 007 010 024 •011 106 131 0.11 012 013 063 021 011 021 016 030 012 013 009 009 013 014 101 0.14 061 028 007 007 058 070 032 051 014 015 041 053 0.12 010 013 011 023 014 012 011 029 014 012 10800 20000 10000 10000 10000 10661 9960 9959 11200 10.000 9764 9506 9596 9590 10000 9376 9731 10437 9336 9209 10319 10000 10.000 10477 9785 9713 9795 9693 9528 9294 10000 9542 10.000 48279 10444 9994 9574 10000 10057 20558 10011 11021 10000 40.000 10000 9956 10428 9358 10000 10100 10000 10000 10000 11397 10357 10724 10.469 10000 10000 10086 9962 10000 10405 10808 10000 10000 10006 10000 10000 10000 10000 10000 m %75ve diğor». ...Yeni yuksek gelir alternatifleri için TYT BANK'a gelin.Daha çok kazanın. YPK'da Çelebfye yayhm ateşi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ekonomide gun geçtikçe ağırlaşan sıkmtılar, buğday çiftçisine odenecek paranm bulunamaması hükümeti de karıştırdı. Yuksek Planlama Kurulu 1 nun dunku toplantısında, kurul üyesi bakanlar, "desteklemeyi kaldınyoruz" diye açıklama yapan ekonomıden sorumlu Devlet Bakanı Işın Çelebi'yi topa tuttular. Başbakan Yıldırım Akbulutun başkanlığında dun yapılan YPK toplantısında gundemde olmamasına rağmen tanmsal destekleme alımlan tartışıldı. Ilk sözu alan Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar'ın, Işın Çelebi'yi suçlayarak "Sen hangi sıfat ve yetkiyle tanmda destekleme alımlannı kaldırıyorum diye açıklama yapabiliyorsun? Bu hukumetin tanm bakanı ben değil miyim, bu konularda açıklama yapması gereken de benim. Nereden çıkarıyorsun desteklemenin kaldırılacağım" diye çıkıştığı öğrenildi. Kayalar'dan sonra söz alan Devlet Bakanı Kemal Akkaya ile Sanayi ve Tıcaret Bakanı Şükrü Yürür'un de Çelebi'yi eleştirdikleri ve desteklemeyi kaldınyoruz açıklamasının hükümete siyasi olarak büyuk zarar verdığini söyledikleri belirtildi. Daha sonra soz alan Çelebinin ise sözlerınin basında yanlış aktarıldığını kaydederek "Ben destekleme bugun kalkarak demedim. Zaman içinde belli bir program dahilinde kaldınyoruz dedim" diye kendıni savundu. Bakanların bu konuda kendılerinden habersiz açıklama yaptığı yolundaki eleştirilerine de Çelebi'nin "Biz bu konuyu Para Kredi Kurulu'nda tartıştık, musteşarlannız oradaydı size bilgi vermediler mi" dediği bıldırildi. Çelebi'nin, konunun kendi yetkisi dışında olduğu eleştirilerini de şöyle yanıtladığı oğrenildi: "Ben para ve Kredi Kurulunun başkanıyım. Bu konu da o kurulun yetkisinde, orada goruşulur, tartışılır ve karar oluşturulur. Biz o kurulda arkadaşlarımızla birlikte haf talardır tarıma parayı nereden bulacağımızı araştınyoruz, tartışıyoruz. Kamu finansman açıklannı, bugünku boyutuyla sorunu nasıl çozeceğiz? Ben aynca, bu alanda da subvansiyonların gozden geçirilmesini, devletin kuçultülmesi gereğini savunuyorum. Hukumet programımız da öyle. Komuta ekonomisi burada da yavaş yavaş terk edilmelidir diyorum. Tabii destekleme kaldırılsın derken de bugun kaldınlacak demiyorum, belirli bir program dahilinde, belirli bir zaman içerisinde kaldınlacak ve yerine yeni mekanizmalar getirilecek diyorum. Ben doğruları söylemek durumundayım, görevim bu." Çelebi'den sonra söz alan Devlet Bakanı Güneş Taner'in ise buğdayda finansman sorunu 'yaşanmayacağını belirterek "Ben parayı bulurum" dediği ifade edildi. TYT BANK Foiz Orantarı Vadesiz 1 ay vadeli 3 ay vadeli 6 ay vadeli 1 yıl vadeli 10 56 66' 69 75 * Bıleşık faiz hesabıyla yıllık getınsı % 84 2l'dır işte 3'er aylık süper ek geliriniz: Oaydabir laız <xlemelı) 6 ay vadeli 64 65 1 yıl vadeli (Ijvdahır IJI/ odtnıelı ı Seyahat acenteleri, THY ve Havaîş'e yazıyla başvurarak, "grev hac mevsiminden önce bitmezse, ortada müzakere îdilecek bir THY bile kalmaz" dediler. İşSendika Servisi THY ve Havaş'ta 10 bin 500 ışçinın surdurduğu grevler bırınci ayını doldururken çok sayıda seyahat acentesi THY ve Havalş Sendikası başkanlarına yazıyla başvurarak grevin hac mevsımi öncesinde bıtırilmesıni istediler. Transorıent, I.T.S. Turizm, Visıtur, Ekvator, Akdeniz, Evren, Tekser, Retur, Esın, Delta Turizm şirketlerince yapılan yazılı başvuruda, hac mevsimınin kaçırılması halinde "üzerinde müzakere edilecek bir THY bile mevcut olmayabilir" denildi. Turizm şirketlerinin ortak açıklamasmda, "Ulusal havayolumuz THY'nin daha fazla hırpalanmadan, son yıllarda başardığı hızlı gelişmenin surmesi ve THY çalışanlarının hak ettikleri yuksek hayat standardına ve ileri sosyal haklara kavuşmasında ulkemiz çıkarları açısından buyuk yarar goruyoruz" goruşune yer verildi. AA'nın bıldırdığıne gore dun, THY Genel Mudurluğu'ne gelen 500 dolayında işçı, lokavtın kaldırılmasını ısteyerek çalışma talebinde bulundular. "Lokavtı kaldırın", "Çalışmak istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan işçiler, THY Yer lşletme Başkanı Ka 'Hacdan önce THY grevi bitsiıı" ya Erim'le göruştüler. Erım'm işçılere şu anda lokavtın kaldırılmasının duşunulmedığını, sorunun sendikayla yapılan goruşmeler sonucu çozumlenmesının doğru olacağını söylediğı oğrenildi. UBA'nın habenne gore Havalş Sendikası Ankara Şube Başkanı ve bir grup işçı, dun ANAP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gürdere'yi ziyaret ederek grevin bitırilmesı amacıyla arabulucu olmasını ıstediler. Metın Gurdere, göruşmede sendikanın gerı adım atması gerektiğini ve kamuoyunun aleyhlerınde olduğunu belirterek "Bu ulkede işçinin hakkı varsa, işverenin de hakkı vardır" dedi. SHP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Çetin, SHP milletvekilleri Yuksel Çengel, Mehmet Moğultay, İstanbul II Başkanı Ercan Karakaş ve parti mechsi uyelerı dun Havalş Sendikası Genel Merkezi'ne gelerek ışçilerle sohbet ettıler. Ote yandan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öncekı gun THY'ye aıt "Meriç" uçağı ile Uzakdoğu gezısıne çıkması tartışma yarattı. Havalş Sendikası, olayı grev kırıcılık olarak tanımlarken, THY yetkıhlen Meriç'in grevden once Kıbrıs Turk Hava Yolları'na kiralandığını bildiriyorlar. İşte dövizinize yuksek gelir: DOvb $ 1 AyV 3»yV «AyV imv 6 DM 5 8 8 9 9 11 13 11 13 Havalş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nabi Delice, Merıç uçağının grev önces i n d e b a ş k a m r havayolu şirketine kiralanmadığını savunarak "Saym Cumhurbaşkanı nası) *anayasayı bir kere çiğnemekten bir şey çıkmaz' dediyse, bu gun de grev hakkıyta ilgili yasa hukumlerini çiğniyor. Sayın Cumhurbaşkanı grev kıncılığı yapıyor" dedi. Delice, lokavt kapsamı dışındaki THY personelinın uçuşta gorevlendirilmesinin suç olduğunu belirterek "Grev ve lokavt kapsamı dışındaki personel hizmet uretemez, bu personel sadece bakımla görevlidir" diye konuştu. Nabi Delice, "Meriç" uçağının uçuşunu engellemek amacıyla mahkemeye başvurduklannı, mahkemenin 9 mayıs için kendilerine gun verdiğini hatırlattı. THY Halkla Ilışkiler Muduru Çetin Özbey, Menç'in grev öncesinde Kıbrıs Türk Havayolları'na kiralandığını, grev suresince bu firmanın ınisıyatifinde uçuşlarını surdurduğunu belırtti. Çetin Ozbey, THY ve Kamu tşveren Sendikası TUHİS yetkililerinın yeni bir ucret artışı teklifı hazırlamadıklannı belirterek "THY'nin daha once verdiğinden fazla bir meblağ teklif edebilecek durumu yok" dedi. TORKİYE TURİZM YATIRIM ve DIŞ TlCARET BANKASI A.Ş. TYT BANK Hubıyc Cumhunyet Cad 101 Harbıye/ISTANBUL TEL 134 51 60 (10 hat) 111 50 27130 84 50 TYT BANK Nunıosmanıye Nuruosmanıye C j d 94 Ofcaloğlu/İSTANBUL TEL 512 86 4446 TYT BANK Kapalıçarşı Sandal Bedestenı Sk 14 Kapalıçarşı/ISTANBUL TEL 511 29 91 TYT BANK Ankara Cınnah Cad Goreme Sk Nazmı Bey Iş Merkeyı 1/2 Kavaklıdcre/\NKARA T t l 127 28 70 72 TYT BANK Anlalyat Cumhunyet Cad 70/AANTALYA TEL 18 !<• 18 (4 haı) TYT BANK Umır Cumhurıvet Bulvan 87/A Alsancak/1Z.M1R TtL 131^54 B A N K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog