Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER Muhafazakâr Parti'nin oy oranındaki ciddi düşüş yüzünden erken seçimden vazgeçmesi bekleniyor 4 MAYIS 1991 ABD üsleri çıkmazı • MANİLA (AFP) Filipinler hukümeti ile ABD arasındaki Filipinler'deki ABD üslerinin geleceği ile ilgili görüşmeler çıkmaza girdi. Filipinler yönetimi Ulkelerinde bulunan ABD'ye ait Clark hava üssü ile Subic deniz üslerinin göreve devam etmesi için ABD'den 7 yıl süre ile her yıl için 825 milyon dolar talep ederken ABD yönetimi bu üsler için yıllığı 556 milyon dolardan 10 yıllık bir sözleşme yapmak istiyor. ABD yönetimi bu rakamın önerebilecekleri en Ust rakam olduğunu vurguladı. tki Ulke yetkilileri arasında Filipinler'in başkenti Manila'da sürdürülmekte olan görüşmelere bir anlaşmaya varılmaması üzerine son verildi. Iki üs ABD'nin yurtdışındaki en büyük askeri üsleri niteliğinde ve bu üsler son Körfez savaşında da kritik bir lojistik destek sağladılar. Muhafazakârların ağır yenilgisi Londra ve tskoçya dışında kalan toplam 369 belediye için yapılan yerel seçimde, Muhafazakâr Parti'nin oy oranı yüzde 36'ya düşerken Işçi Partisi yüzde 6'lık artışıyla en umulmadık yörelerde dahi oy tabanını genişletti. EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA lktidardaki Muhafazakâr Parti, evvelki gün yapılan yerel seçimde yüzde 7 oranında oy kaybederek ağır bir yenilgiye uğradı. Ana muhalefet tşçi Partisi ise yüzde 6'lık oy artışı ile en beklenmedik yörelerde dahi oy tabanını genişletti. Başbakan Thatcher'sız giren iktidar partisinin seçmen desteğini kaybettiği görülüyor. Bu durumda genel seçimin eriene alınmayacağı sanılıyor. Londra ve Iskoçya dışında kalan toplam 369 belediye için yapılan seçimde Muhafazakâr Parti, 1987 yerel seçimindeki yüzde John Major'ın, yerel seçimde partisinin iyi bir sonuç alması durumunda erken seçime 43'lük düzeyinden yüzde 36'ya geriledi. Işçi gitmesi bekleniyordu. 1983 ve 1987 yerel se Partisi yüzde 32'den yüzde 38'e yükseldi. çimlerinde alınan iyi sonuçlar üzerine döne Merkezde yer alanLiberal Demokrat Parti de min Başbakanı Margaret Thalcher, bir ay daha fazla oy kaybı beklerken sadece yüzde içinde erken seçime gitmiş, oy tabanını daha 2'lik bir kayba uğradı. da arttırarak seçimi büyük farkla kazanmıştı. Yerel seçim sonuçları, genel seçimde alınBu kez, yerel seçime 15 yıldan beri ilk kez mış olsaydı Muhafazakâr Parti, şimdi sahip olduğu 372 milletvekilinden 83'Unü birden kaybedecek ve Avam Kamarasfnda çoğunluğr yitirecekti. tşçi Partisi, şimdi sahip olduğu 230 milletvekilini 88 arttırarak 313'e çıkaracak, ancak çoğunluğu sağlaması için daha 13 sandalye gerekecekti. Liberal Demokrat Parti ise 28 sandalye ile anahtar parti olacaktı. lngiltere'de sadece Ikinci Dünya Savaşı sırasında 'ulusal birlik' amacıyla koalisyon hukümeti kurulmuş, geri kalan tüm zamanlarda iki partiden biri hükümet olmuştu. Ancak ikisi de merkezde yer alan liberal ve sosyal demokrat partiler arasında 1980'lerdeki ittifak ya işçi ya da Muhafazakâr Parti'nin hukümeti kurmasına dayalı siyasaJ geleneği kıracak gibi görünmüştü. Oysa 1987 genel seçimi liberal sosyal demokrat ittifakını sona erdirmiş, Sosyal Demokrat Parti sürekli ufalarak geçen yıl yok olmuş, Liberal Parti ad, kimlik ve lider değiştirmişti. Şimdi bu 'yeni' Liberal Parti'nin, bir genel seçimde iki büyük parti de çoğunluğu alamazsa, kurulacak azınlık hükümetini ya dışardan desteklemesi ya da 50 yıldan beri ilk kez kurulacak bir koalisyonda yer alması gündeme geliyor. Ölü sayısı artıyor Resmi makamlar ölü sayısınm 92 bini aştığını açıklarken bir Kızılay yetkilisi bu sayının 150 bini geçebileceğini söyledi. Dış Haberler Servisi Bangladeş'te 1970 yılından bu yana yaşanan ikinci en şiddetli kasırgada ölenlerin sayısının 92 bini aştığı bildirildi. Başbakan Bet>um Halide Ziya, halkı dün ibadet yerlerinde dua etmeye çağırırken bugün için de ulusal yas ilan etti. Kasırganın yol açtığı zararların 1.4 milyar dolar olduğu ve kurtarma çalışmalarının hızla yürütülebilmesi için acil olarak 60 milyon dolara ihtiyaç olduğu haber verildi. Kızılay örgütünün yaptığı açıklamaya göre Bangladeş'te pazartesi gecesi meydana gelen kasırgada ölenlerin sayısı 92.254'e yükseldi. Bu can kaybı bir milyon kişinin öldüğü 1970 kasırgasından sonra Ulke tarihindc yaşanan en büyük doğal felaket olarak nitelendiriliyor. Bangladeş'in ikinri en büyük kenti ve aynı zamanda ticaret merkezi olan Chittagong'da ölenlerin sayısının 60 bine yükseldiği açıklandı. Bölgede bulunan fietişim Bakanı Ali Ahmed, Sandwip adasında yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bine ulaştığını kaydetti. Kutupdia adasında saptanabilen ölü sayısı 8 bin, Maheskhali'de 11 bin, Chokoria'da da 10 bin olarak ^ANGLADEŞ tki Ttirk örgütü feshedildi • ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) Yunanistan'da Batı Trakya TUrk azınhğın kurduğu iki demokratik kitie örgütü mahkeme kararıyla feshedildi. Bu karara büyük tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan yönetiminin bu ülkedeki TUrk azınhğın varlığını inkâr ctmeye çalıştığını vurgulayarak fesih uygulamasının uluslararası platformlarda gündeme getirileceğini ifade ettiler. 1936 yılında kurulan Batı Trakya Türk öğretmenler Birliği ile 1938'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği'nin kapatılması yolunda daha önce alınan kararlar, gerekli tasfiye işlemlerinin yapılabilmesi için 25 ve 26 nisan günlerinde söz konusu iki örgüte tebliğ cdildi. ÇARESİZLİK On binlerce insanın öldügü, evlerin yıkıldıgı, yaşamın durdugıı nokta. (Fotograf: Reuter) sal Camisi'nde dua ederken Hindu, Budist ve Hıristiyan toplumların da özel ayin düzenledikleri bildirildi. Halide Ziya, bugünü ulusal yas günU ilan belirtildi. ederken bayrakların yarıya inlsmini açıklamak istcmeyen dirilmesini de emretti. Kızılay yetkilisi, ulaşılamayan Kızılay yetkilileri, kasırga sıbölgelere girildikçe kasırgadan rasında ölenlerin çoğunluğunu ölenlerin sayısının daha da ar kadın, yaşlı ve çocukların oluştabileceğini vurgularken "ölü turduğunu agkladılar. sayısı 150 bini geçebilir" dedi. Yetkili "ölü sayısı hızla yükse Yardımlar liyor, kaç olacagını kimse tahUluslararası Kızılhaç Komitemin edemez" şeklinde konuştu. si, Bangladeş'i pazartesi günü Ajans haberlerinde cesetlerın etkisi altına alan kasırgadan zakıyılara vurmaya başladığı, ha rar görcnlere 8.5 milyon dolaryatta kalanların cesctlcr arasın lık yardım yapılması için tüm ülda tanıdıklannı bulmaya çalış kelere çağrıda bulundu. Yardıtıkları belirtiliyor. Kasırga sıra mın, Bangladeş halkına tıbbi sında sular altında kalan adala malzeme, yiyecek, giyecek, batrın bir bölümünün hâlâ aynı du taniye ve diğer yardım madderumda olduğu da kaydediliyor. lerinin temin edilmesi için kulBangladeş'in ana İinıanı olan lanılacağı belirtildi. Bu arada, Chittagong da ulaşıma kapan BM Genel Sekreter Yardımcısı dı. Kasırga sırasında limanda Stephen Uavey, yaklaşık 300350 bulunan ve ikisi Bangladeş do bin kişının kasırgadan etkilendinanmasına ait en az 8 gemi bat ğini belirtti. Davey, kasırgadan tı. AFP'nin haberine göre liman 12 saat önce Bangladeş halkına mendireği de yıkıldı. Limanın uyarı yapıldığını, ancak "tıygrıdeniz trafiğine açılmaması du nın ciddiye alınmadıgım" söylerumunda, Bangladeş'in ihtiya di. BM Dünya Yiyecek Progracı olan yardım malzemelerinin mı da Bangladeş'te kasırgadan buradan ulaşması mümkün ola etkilenenlere 8 bin ton yiyecek yardımı yapacaklarını açıkladı. mayacak. Başbakan Begüm Halide Zilngiltere'nin ise Bangladeş'e ya, dun hayatta kalan Bangla 2.4 milyon dolar acil yardım yadeşlileri ibadet yerlerinde ölen pacağını bildirildi. Denizaşırı ler için dua etmcyc çağırdı. Yardım Bakanı Lynda Chalker, Müslümanlar dün başkent Dak paranın yardım kuruluşlanna ka'daki Baytul Mükerrem Ulu aktarılacağını söyledi. MÜKEMMEL ARÇELİK'LERİ Kazanan hukuk oldu FERRUH YILMAZ KOPENHAG Danimarka tarihinin en büyük siyasi örgüt davasında dağ fare doğurdu. Yüzyılın davası olarak da anılan davada yargılananların suçları sabit görüldüğü halde, hangi suçu kimin işlediği kesin olarak belirlenemediği için sanıklar ha fif cezalar aldılar. Söz konusu dava, 60'larda Maocu olarak tanınan Komünist İşçi Çevresi adlı bir örgüiün 80'lerdeki uzantısı küçük bir gruba karşı açıldı. 1989 yılında Kopenhag şehir merkezindeki ana postaneyi soyarken bir polis memurunu öldüren örgüt üyeleri, 80'lerin başından bu yana gerçekleştirdikleri büyük soygunlardan elde ettikleri milyarları Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne gönderiyorlardı 70*Ii yılların sonundan bu yana büyük çaplı soygunlar gerçekleştiren grup, son eylemi olan postane soygunu sırasında tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir polis otosu tarafından izlenmeye başlayınca, polis otosuna ateş açmış ve bir polis memurunu öldUrmüştu. Grubun ortaya çıkarılması da bu olaydan sonra gerçekleşti. Arkadaşlarının öldürülmesi üzerine yoğun bir çalışma başlatan polis, istihbarat örgütünün de yardımıyla soygunu gerçekleştiren gruba ulaştı ve grup çevresinden çok sayıda kişiyi tutukladı. Ancak gruba yönelik en büyük darbe, MOSSAD ajanlarına ait olduğu iddia edilen bir araba tarafından kovalanan sanıklardan birinin kaza yapması sonucu, arabada bulunan adrese yapılan baskınla gerçekleşti. Polisin bastığı örgüt evınde önemli ölçüde askeri cephaneyle gerçekleştirilmiş ve planlanmakta olan soygunların planları clc geçti. Grubun Filistinli örgütlerle ilişkisi de ortaya çıktı. Böylelikle Danimarka tarihinin en büyük siyasi davası başlamış oldu. Davanın başlangıcında savcı men kesin delil olmadığı gerekçesiyle devlet savcısı grup hakkında terör paragrafına göre dava açmaktan vazgeçti ve sanıkları soygun ve cinayetlerle suçlamakla yetindi. Ancak sanıklar, tutuklu kaldıkları süre içinde konuşmayı reddetmeleri ve yalnızca reddedemeyecekleri şekilde kanıtlanan suçları kabul etmeleri sonucu, polis memurunun öldürülmesi de dahil örgütün gerçekleştirdiği eylemlerin birçoğundan ceza almadılar. örgüt üyelerinin ceza almamalarına gerekçe olarak grubun eylem Danimarka'da yüzyılın davası sonuçlandı Tak seyret. Tak dinle. Taksitle öde! Bir Arçelik televizyon, video ya da müzik seti sahibi olmak, şimdi her zamankinden daha kolay. Size en yakın Arçelik Yetkili Satıcısı na gidin, Arçelik elektronik ailesinin mükemmel örneklerinden dilediğinizi seçin. Kolay taksitlerle Arçelikler, hemen teslim! Bir polis memurunu öldürmek ve çeşitli soygunlara karışmaktan yargılanan Maocu örgüt üyeleri 'delil yetersizliğinden' sadece 10'ar yıl hapisle kurtuldular. sanıkların Danimarka ceza yasasındaki terör paragrafından yargılanmalannı ve baskında ele geçirilen belgelere dayanarak, tutuklu bulunan 7 kişinin postane soygunu ve cinayet suçunun yanı sıra, o zamana kadar gerçekleşmiş 4 soygun, Danimarka'daki Yahudilerle ilgili istihbarat topiama, tsveçli bir işadamının kaçırılması planı ve lsveç1 teki askeri bir depodan çalındığı anlaşılan roketatar gibi yarı ağır silahlardan dolayı ağır hapis cezalanna çarptırılmasını istedi. leri gerçekleştirdiğinin sabit olduğu, buna karşılık eylemleri tek tek kimin gerçekleştirdiğinin kesin olarak belirlenememesi yüzünden ceza verilemeyeceği yolundaki hukuk ilkesi gösterildi. Arkadaşlarını öldüren grubun cinayetten ceza giymemesi polis örgütünde tepki yarattı. Birçok suçtan beraat etmeleri sonucu, yargılanan 7 kişiden en ağır cezayı alan 3 kişinin cezası 10'ar yıl hapis olarak belirlendi. Danimarka tarihinin en büyük davası, polisin bunca çabasına rağmen hukuk devletinin Bütün bu buluntulara rağ Ustünlüğüyle sonuçlandı. Nerede otunıyorsunuz? TAKSİT SÜRESİ 4Ay 4Ay 4Ay 4Ay 4Ay 4Ay 4Ay 4Ay 4Ay 4Ay KDVDAHİL TOPtAMFİYAT 3.400.000 3.623.000 3.000.000 2.700.000 2.330.000 3.000.000 1.850.000 2.000.000 1.350.000 1.600.000 Hemen teslim ARTV 156 UK 56 EKRAN ARTV655 UK 55 EKRAN ARTV151UK51 İKRAN AKTV140 UK 40 EKRAN ARTV137 UK 37 EKRAN ARVD983 UK VHS VİDEO* ARVD872 UK VHS VİDEO PLAYER ARMS821 UK MİDİ MÜZİK SETİ ARMS822 MİNİ MÜZİK SETİ ARMS823 MİNİ MÜZİK SETİ PEŞİNAT 680.000 725.000 600.000 540.000 470.000 600.000 370.000 400.000 270.000 320.000 AYUK TAKSİT 680.000 725.000 600.000 540.000 470.000 600.000 370.000 400.000 270.000 320.000 * Bu ymni Arçelik Video ile televizyonunuz n* olursa olsun, PTT'nin kablolu yaytnlannı ahrunu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog