Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yarışma programı Penaltı91 her Pazar 16.40'da TV2'de! Penaltı'yı kaçırmayın! PAMUKBANK %% n Cumhuriyet 67. Yıl; Sayı: 23958 Gönül Üyesi Kartı'nız Pamukbank'ta. Taraftara selam: işlem tamam! BANK24 İ Ş L E M T A M A M ! Haburlda geçîşlere suıuiama Genelkurmay'dan ön vtin alınacak Kiııı doğru söyİüyor? IŞIN ÇELEBİ GÜNEŞ TANER Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. (KDV dahıo 4 Mayıs 1991 Cumartesi Önlemler gerekiyor Yapısal sorunlar var. Kamu finansmanı sorunu üzerine eğileceğiz. Alınacak önlemleri can acıtacak veya tatlı gelecek diye yorumlamamak lazım. Ekonominin ışleyişibakımındangerekenyapılacakBİLAL ÇETİN ANKARA Ekonomideki sorunlar ve önlem önerilerine ilişkin tartışma sürüyor. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlarından Işın Celebi'nin üst düzcy bürokratların görüş ve önerilerine daha yakın bir tutum izlerken Güneş Taner'in ise ekonomide sorun olduğunu kabul etmediği gözleniyor. Taner, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik istikrar için Türkiyeye yeni bir standby anlaşması (Türkiye'nin bir "kemer sıkma" programı uygulamayı taahhüt etmesi) önerdiğini doğrulayarak "Ama ben bu öncriyi kabul etmedim. Bizim ihtiyncımız yok, programımızı sağlıklı biçimde uyguluyoruz dedlm" diye konuştu. Çelebi, ekonomideki bazı sorunlara karşı önlemler alınacağını vurgulayarak "Ancak bu önlemler acıtıcı olacak veya tatlı gelecek diye yorumlamamak lazım" dedi. Ekonomi yönetimindeki çok başlılık ve tartışmalar konusunda ise Çelebi, "Elbette görüslerimizi acımasızca tartısacağız ve karariar oyle oluşacak. Ama karar alındıktan sonra da bu kararları hepimiz kol kola, omuz omuza uygulamaya ve basanya ulaşmaya çalışınz" dedi. ÜFI Müstcşarı Ali Tigrel de dün yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomi yönetimlnde görüş farklılıkları olması doğal. Ancak bu göriişlcr basın aracılığıyla değil Para Kredi Kurulu, YPK ve Cumhurbaşkanı'na verilen aylık brifinglerde tartısılmalıdır" görüşünü savundu. DPT Müsteşar Yardımcısı Cengiz Aysun da kişisel olarak Maliye vc Hazine üst yönetimiyle oldukça Ciddi bir sorun yok Kamu açıkları sorun değil. Fonlar sorun değil. Hazine'nin durumunu da biliyorum. Hepsini ben idare ediyorum. IMF 'stand by imzalayalım' dedi, ben kabul etmedim. iyi ilişkiler içinde olduğunu bclirterek "Bazı konularda farklı göriişlerimiz olabilir, ama bunu da gereken ortamlarda uygarca tartışırız" dedi. Devlet Bakanı Işın Çelebi, dün Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, ekonomide uzun yıllardan beri süregelen yapısal aksaklıklar ve Körfez krizi nedeniyle bazı sorunlar olduğunu ifade ederek "Mayıs ayı itibanyla belli bir denge ve istikrar oluşmustur" diye konuştu. Çelebi, yapısal sorunlann üstesinden gelmek için çalışmalar yapıldığını ve bazı önlemler alınacağını da belirterek "Ancak bu önlemleri can acıtacak ya da tatlı gelecek diye yorumlamamak lazım. Ekonominin sağlıklı işleyişi bakımından gereken yapılacaktır" dedi. (Arkası Sa. 16. Sü. l'dt) Askeri a r a ç l a r ABD, İngiltere, Hollandave öteki müttefik kuvvetlerin askeri araçlarının geçişleri Genelkurmay Başkanlığı'nın ön izniyle mümkünolacak. Yardım k a m y o n l a r ı Sığınmacılara yardım götüren Türk ve yabancı plakalı kamyonlar taşıdıkları malların faturalarını Habur Gümrüğüne beyan edecek. 'Dingonun ahırı' Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden bir yetkili 'Habur sınır kapısı dingonun ahırına dönmüştü. Bu önlemler gereklidir' derken Batılı diplomatlar sınır geçişlerine belge zorunluluğu getirilmesi kararını 'tepkici veciddiyetsiz' buldular. DİYARBAKIR/ANKARA (Cumhuriyet) Kuzey Iraklı sığınmacılar için "güvenlik bölgeleri" kurulması operasyonu çerçevesinde, Habur sınır kapısından yapılan geçişlere "sınırlama" getirildi. Yeni uygulamaya göre ABD, ingiltere, Hollanda ve diğer müttefik kuvvetlerin askeri araçlarının sınır geçişleri, Genelkurmay Başkanlığı'ndan "ön izin" alındıktan sonra yapılabilecek. Sığınmacılara yardım götüren Türk ve yabancı plakalı kamyonlar ise taşıdıkları mallan faturalarını Habur gümrüğüne beyan edecekler. Söz konusu uygulamanın Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 28 nisan tarihli genelgesine dayandırıldığını belirten Dışişlcri Bakanlığı yetkilileri, geçişlerde belge aranmasına önceki akşam başlanmasını "sınırdaki (Arkası Sa. 19, Su. i'de) Yusuf özal: Dış borçla hayat sürmez ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) Yetki' tasansını başkanı olduğu TBMM Plan vc Bütçc Komisyonu'na geri çekerek Cumhurbaşkanı Turgut özal'a ters düşen Yusuf Bozkurt özal, ekonomik politikaları eleştirdi. özal, 26 Mart yerel seçimlerinden sonra, "Ekonominin gereği ne ise o yapılır" noktasından "Siyasetin gereği ne ise o yapılır" noktasına gelindiğini savunarak "Kolay ithalat politikası devam ederse sıkıntıya düşeriz" dedi. ANAP Malatya Milletvekili ve Cumhurbaşkam'nın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal, gazetecilerin ekonomiye ilişkin sorulannı yanıtlarken 1 mart tarihinde düzenlediği basın toplantısındaki değerlendirmelerinin halen geçerli olduğunu ifade etti. Ekonomide şimdiye değin "Büyiik işler yapıldıgını" savunan özal, 26 Mart yerel seçimlerinin ANAP için bir dönüm noktası olduğunu, uygulanan politikaların değişmesi zorunluluğu doğduğunu vuıguladı. özal sözlerini şöyle sürdürdü: "tstikrarsızlığa gidemezdik, iicretler ve maaşlar iuerinde buyuk tavizler verilmiştir. Bir başka politika da iki senedir yürütüliiyor. Ödemeler dengesinde sagladıgımız gelir fazlasını enflasyonun duginlenmesinde kııllanma politikası izlenmiştir. Nedir bu? Birincisi Türk parası kuvvetli olsun, ithalat ucu/ olsun, hammaddelerin fiyatı duşuk olsun, avrıca kolay ithalat yapılsın, mal arzı artsm yaklaşımı. Tabiatıyla bu haksız bir yaklaşım degildir. Döviz fazlamız vardır. Ancak bir sıkıntı olmuştur, o da toplam kamu sektörü finansman gereği aşağıya indirilememistir. Rakamlara bakarsanız ilk tahminlere göre yiizde 9'un uzerindedir. Gayri sayfi milli hasılanın yiizde 9'unu geçmiştir. Son rakamlara göre yiizde 10ll'e dayanacaktır. Yani mali sektör polilikalannın da bu parasal politikalarla beraber yürütiılmesinden gelen enflasyon aşağıya indirilebilmiştir. Bir de reel sektoru duşuneceksiniz. Bir mlsal vereyim; 1988 senesinde bütçenin yiizde 24'ü memur maasiydı. Zannediyorum bu sene bütçenin yüzde 40'ını geçiyor. Hadise şu; enflasyon aşağıya bir nispet çekileblldl. Yüzde 60lardan 50'lere geldi. Ama diğer taraftan ödemeler dengesindeki fazlalıgımızı kaybettik. Yani 1.6 milyar dolar olan ödemeler dengesi açığımız, 2 yıl sonra yani 1990 sonu itibarıyla 2.6 milyar dolar görünüyor. Dışandan aldığımız hibeleri de dikkate alırsak 3.3 milyar doların uslunde olur." (Arkası Sa. 19, Su. i'de) TBMMPUm ve Bütçe Komisyonu Başkanı alınan ekonomik önlemleri eleştirdi YABANCI SİGARACILAR TAM GAZ Ekonomide DYP'DEN EKONOMİ GENSORUSU Ekonomide Ekonomide YPK'DA ÇELEBİ'YE YAYLIM ATEŞİ SADDAM'IN YAZLlGl MÜTTEFİKLERİN ELİNDE 11. Sayfada 'İSTENMEYEN MUHABİR' DÖNDÜ 19. Sayfada SHP lideri, Atatürk Üniversitesi'nde kpnferans verdi Şiir ve müzik gecesine yasak Müzisyen Rahmi Saltuk ile şair Ahmed Arif in bu gece Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirecekleri şiirmüzik gecesi Istanbul Valiliği'nin emriyle yasaklandı. Rahmi Saltuk 1984 yılından bu yana lstanbul, Ankara ve Izmir'de altı konserinin engellendiğini söyledi. RahmiSaltukAhmedArife valilik engeli lstanbul IETT'de toplu vizite eylemi hvön% öğmncUerle türbanı tarttşü SHP lideri tnönü, öğrencilerin türbanla ilgili sorulannı yanıtlarken iki karşıt grup birbiriyle alkış ve protesto yarışına girdi. Inönü, 'Cumhurbaşkanını halk seçerse ne halkı dinler ne Meclis'i' dedi. ALİ DOGAN MUSTAFA GÜLTEKİN ERZURUM/KARS SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde konuşurken türban konusunda gerilimli anlar yaşandı. Inönü'nün konuşması sırasında, aralarında türbanlıların da bulunduğu bir grup öğrenci ile karşıt gö Gezi işadamına 50 milyona nıal oldu OSMAN ULAGAY özal Singapur'da SİNGAPUR Cumhurbaşkanı lurgut özal'ın, dört ülkeyi kapsayan AsyaPasifik gezisinin ilk ayağı Singapur'dayız. Gezi gayri resmi nitelikte. özal öğleden sonra Singapur Cumhurbaşkanı Wee Kim Wee ile görüştü, daha sonra Başbakan Goh Chor Tong'u kabul et(Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) rüşlü öğrenciler arasında yuhalama ve alkış yarışı yapıldı. "Cumhurbaşkanını halk seçerse, ne meclisi ne halkı dinler, ülkeyi kendisi yönetmeye kalkar" diyen Inönü, Kuzey Irak'taki karışıklığa değinirken de "Blzim hiikümetin de parmağı var. Uzaklan oraları karıştırdılar" diye konuştu. tnönü, dün Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Hurslt Ertuğrul'u ziyaret ederek, üniversitenin çahşmalan hakkında bilgi aldı. Prof. Ertuğrul, tnönü'ye ziyaretinden ötürü bir plaket verdi. SHP lideri, 12 martta DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in de konuştuğu Atatürk Üniversitesi Kültür Sitesi'nde "Türkiye ve Dünyanın Sorunları" konulu bir konferans verdi. 800 kişilik konferans salonu tumuyle dolarken çok sayıda öğrencinin de ayakta kaldığı gözlendi. Inönü konuşmasında, bilim ve teknolojideki gelişmelerin tüm dünyada tarihsel gelişmişliğin temel göstergesi haline geldiğini kaydederek kendisinin ve partisinin ekonomi, dış politika, üniversite, anayasa ve iç politika konularındaki görüşlcrini anlattı. lnönü'nün konuşması sıra(Arkası Sa. 16, Sü. i'de) yaptıklarının karşılıgında 1 milyon dolar kazandı ABD'de 13 yıl süren 35 6 bölümlük Ilizi gözden düşünce son kez yayımlandı r 'Dallas'ı seyirci öldürdü TV Servisi 356 bölümden oluşan 'Dallas' dizisi dün Amerikan CBS Televizyonu'nda gösterilen bölümüyle sona erdi. 2 nisan 1978 Cuma akşamı aynı kanalda ilk bölümü yayımlanan Dallas, önce Amerika'da, giderek bütün dünyada bir olay haline gelmişkan haberlere göre yapılan girişimler sonunda tngiliz askerleri sınır dışma çtkarılmıslardır. Ancak o zaman birsoru işareti gündeme giriyor: tngiliz askeri sınır dışına çıkmak için Irak'ın kuzeyine mi geçmiştir? Türkiye'nin o bölgesinde bir sınır olduğunu söyleyebilmek güçtür. îngıliz askeri, başta Amerika olmak üzere çeşitlı devletlerin fiilen el koydukları bölgeye aktarılmıştır. Üçüncü nokta yine Güneydoğu'da bir tngiliz gazetecinın ba• *• (Arkası Sa. 19, Sü. İ'de) ti. Son 13 yılda 90 ülkede 300 milyondan lazla insanı ekran başına toplayan dizi, petrol düzenbazlarını, babalarının sevgisini kazanmak için karşı karşıya gelen oğulları, iş dünyasını para, güç ve seks unsurlarını ön plana çıkarta(Arkası Sa. 16, Sü. 3'de) • Eurovision'da final g e c e s i Türkiye saatıyle 21.00'de yapılacak. Finalde 36. Eurovision Yarışması 'nın birincisi belli olacak. Yarışma TVl'den yayımlanacak.6. Sayfada • Dünya Slnemaları'ndan 1988 Cannes Film Festivali'nde Altın Kamera ödülü'nü alan "Selam • ^ Boınbay" adlı filmde 10 yaşındaki Krisna'nın övkıisü unlutılıyor. Bir sanatsal manıfesto. 6. Sayfada • ölümsüz insan I756'da doğan Amadeus Mozart, olumünden iki yüz yıl sonra Newsweek dergısine kapak oldu. 7. Sayfada • ölü sayısı artıyor Bangladeş'te resmi rakamlara göre ölü savısı 92 bin. 10. Sayfada Kültür Servisi Istanbul'da Rahmi Saltuk ve şair Ahmed Aririn bu gece katılacakları bir şiir ve müzik gecesi valilikçe yasaklandı. 30 nisan tarihinde, Saltuk Plak adına konseri düzenleyen olanak yoktu..." Sanatçı bu son Duran Karabat'a gönderilen Vali yasaklama kararı ile ilgili olarak Yardımcısı Erdoğan tzgi imzalı ise pazartesi günü mahkemeye tebliğde şöyle denildi: "llimiz başvuracak. Şişli tlçesi Harhiye Yasaklama kararıAçıkhava Tiyatronın son derece bisu'nda Saltuk Plak linçli olarak alındığıadına 4 Mayıs 1991 nı belirten Rahmi günü 18.0023.00 saSaltuk, "Tüm bunatleri arasında salar çok sistematik natçı olarak Rahmi bir biçimde gelisiyor, Saltuk ve Ahmet peşpeşe gelmelcri teArif'in (Ahmet sadufi olntadıklanm Hamdi önal) katılagosteriyor" diyor. cağı düzenlemek isSaltuk'a göre tediğiniz konser, "keyfi" davranılı2559 sayılı Polis Vayor... zife ve Selahiyetleri Sanatçı, dilekçede Kanunu'nun Ek1 sözü geçen Ek1 maddesi ile 5442 Samaddesi konusunda yılı İller İdaresi Kaşunları söylüyor: nunu'nun 11/c mad"Kendi koydukları desi muvaeehesince yasalara uymuyoril makamımn lar. Çünkü Ek1 30.4.1991 giin ve maddesine göre böy33636 sayılı yazıları le bir yasaklamaya ile uygun göriılmeye . ,., , , gidebilmeleri için berek yasaklanmıştır." Rahmi Saltuk n l m v e A h m e d Arjf, 1984 yılından bu yana Rahmi in konserimizi vermemiz ve Saltuk'un altı konseri yasaklan maddede sözü geçen 'vatan büdı. 1984'te Ankara, lzmir ve is tiinlüğüne aykırı davranışlar tanbul'da verilmesi planlanan sergileme' gibi eylemleri gerçekkonserler gerçekleştirilemedi. leştirmiş olmamız gerekiyor. 1985'te bir yasaklama için lstan Konser olduktan sonra veya bul 4. İdare Mahkemesi yasak konser sırasında o maddeye aylamayı iptal etti. 1986'da bu kez kırı olduğumuz gözlenirse bu Ankara'da verilecek bir konse (Arkası Sa. 16, Su. İ'de) tkitelli garajında viziteye çıkmak için toplanan 800 kadar işçi servis otobüsü verilmemesi üzerine yürüdü. Parseller'de jandarma tarafından önleri kesilen işçiler, daha sonra Osmaniye rin yasağı iptal edildi. Benzer bir SSK'da viziteye çıktı. olay yine Ankara'da, 1988'de ya Belediye otobüsleri şandı. çalışmayınca yolcu Rahmi Saltuk, izleyemediği yükünü halk otobüsleri birçok olay olduğunu söylüyor: "Kişi olarak hepsine yetişmeme kaldıramadı. 15. Sayfada BUGUN BILIMTEKNIK Çemooilfaciasııunasıl yüzfiıyenhHtayajıkıyor B u g ü n v eh e r c u m a r t e s i \ARIN şilova'da bulunan îngıliz askerleri tarafından tartaklanmış ve hırpalanmıştır; bölgenin en yüksek mülki amirinin yabancı askerlerin saldırısına uğraması, yurdun dört yanında bttyıik tepkiler yaratmış ve derın nefret uyandırmıştır. Bu alanda hiçbir açtklama oluşan duyguları ve doğan haklı öfkeyi yatıştıramaz: Türk halkı onurunun kınldığını yüreğinde duyumsuyor, hesabını sormak Dört noktadan birincisi çok istiyor. ıkıncı nokta şudur: Hükümeönemlidir; olay Türk ulusunu 'galeyana' getirmistir; Semdinli tin hemen olaya el koyduğu söyKaymakamı Erdoğan Ölker, Ye lenebilir. Nitekim gazetelerde çı OLAYLAREN ARDINDAK1 GERCEK DörtNokta, Bir ÜnlemL • Muhafazakârların yenllglsi tngıltere 'de önceki gün yapılan yerel seçimlerde oy oranı %36'ya düşen Muhafazakâr Parti'nin erken seçimden vazgeçmesi bekleniyor. 10. Sayfada • 'THY grevl bltsin' Seyahat acenteleri THY ve HavaIş'e başvurarak grevin hacdan önce bitmesinı ıstedıler. Ekonomide • Dış borçta kur riski Türkiye'nin dış borçlarında Japon Yeni ağırlığının artması. çapraz kurda risk doğuruyor. Ekonomide • Derby maçın gözlemclsl Beşiktaş. GalatasarayFenerbahçe rekabetinin 307. randevusu bugün Ali Sami Yen'de Sporda • Troya Hazinesi Sovyetler Birliği'nin Troya Hazinelerı'nı Almanya'ya vermesi durumunda Türkiye'nin yüz yıllık hakkı sonsuza dek ortadan kalkıyor. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Belgeli Geçiş. •• Şemdinli Kaymakamı'nın İngilız askerlerince tartaklanmasından sonra kamuoyumuzda bazı konular konuşulmaya başlandı. örneğin, bu yabancı askerlerin Türkıye'deki statüleri nedır? Bu askerler suç ışlerlerse ne olur? Bu askerlere karşı suç işlenirse neler olur?.. Bilen var mı? Yok. (Arkası Sa. 19. Su. 7'de) J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog