Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK 188 24 24 |ŞLEM:TAMAM! ALO24 AN AP'ta aday eııreıuuısı /Genel başkanlığa 5. aday Hüsnü Doğan oldu, Doğan tıatalanmızı tl8 bakan, yüzü aşkın milletvekili ve iki bindenfazlapartili ile düzjenleyen Akbulut gövde gösterisi yaptı y düzeltmezsek tarihin yapmklan arasına gömülürüz' dedi V basın toplantısı düz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANAP'ta genel başkanlık yarışı "kıran kırona" geçiyor. Başbakan Yridınm Akbulut, 18 bakan, yüzü aşkın milletvekili, yüzlerce partili ve çok sayıda il başkanının katıldığı bir basın toplantısıyla gövde gösterisi yaptı. Akbulut, "koşullar ne olursa olsun, genel başkanlık yarışını bırakmayacağını" vurgularken Mesut Yumaz'ı da "hizip başı olmakla" suçladı. İstanbul il kongresindeki tavrı nedeniyle bakanlıktan azledilen Hüsnü Doğan da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Beşinci aday olarak sahneye çıkan Doğan, kongrede meselelere sahip çıîcümaması halinde ANAPın da 12 Eylül'ün diğer partileri gibi tarihin yapraklan arasına gömüleceğini söyledi. Akbulut'u destekleyen milletvekiUeri ve bakanların çağrısı üzerine 2 bini aşkın ANAP'lı, eski Başbakanhk binasının bulunduğu Milli Müdafaa Caddesi'nde toplandı. Başbakanhk'ın önünde, "Başbakan Akbulut", "Milliyetçi Başbakan", "En Büyük Akbulut" sloganları atan kalabalığın yarattığı izdiham nedeniyle Akbulut topluluğu selamlamakta güçlük çekti. Akbulut kırık olan sağ kol bileğini tutarak korumaya cahşarak güçlükle makam arabasına bindikten sonra kalabalık da basın toplantısının yapılacağı yeni Başbakanhk binasına doğru yürüyüşe geçti. Kalabalığın önünde Devlet Bakam Mehmet Keçeciler, Adalet Komisyonu Başkanı Alpaslan Pehlivanlı, TBMM Hesapları Inceleme Komisyonu Başkanı Talat Zengin, Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın bulundukları dikkati çekti. Keçeciler, Başbakanhk'a girerken Hüsnü Doğan'ın adaylığı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı ve kalabahğın salona girişini düzenlemeyi yeğledi. Mesut Yılmaz'ı destekleyen Bülent Akarcalı ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un da Başbakanhk'a gelmesi milletvekillerini şaşırttı. Akarcalı ve Kurt'a, "Davetli misiniz?" biçiminde laf atıhrken Akarcalı, Kurt'a dönerek "Fahrettin, genel başkan sıfatıyla yapıyormuş. Kalalım burada" dedi. Milletvekillerinin çabalarına karşı kalabalık, basın toplantısının yapılacağı 170 kişilik salonu tıka basa doldurdu. Başbakanhk binasmın girişi ve önünde de toplanan kalabahk, Başbakan Akbulut'un girişinde, "Milliyetçi Başbakan" ve "En büyük Akbulut" diye slogan attılar. Çok sayıda basın mensubu salondaki izdiham nedeniyle salona giremedi ve basın toplantısını ayakta izlemek durumunda kaldılar. (Arkası Sa. 16, Sü. 3'de) Cumhuriyet 68. Yd; Sayı: 23985 Kurucusu: Yunus Nadi Borsa, m ı z ^ v T t k r e d i , kredi kartları konusundfe Dilgiynyo24'ten alın. tetetonla i ^ W i tarHamlayin. nbul 1500 TL<KDVdahuj31 Mayıs 1991 Cuma ANKETLERDE BAŞKENTTEN AHMETTAN AN AP kan kaybediyor Gallup'un "tesadüfi örnekleme ve nüfusa orantılı olarak kota seçimi" yöntemiyle belirlediği 1655 kişiyle yüz yuze yaptığı ankete göre DYP yüzde 26.7'yle birinci, SHP yüzde 20'yle ikinci, DSP yüzde 16.7'yle üçüncü ve ANAP yüzde 13'le dördüncü parti. Kamar'ın yöneticisi Emre Kongar, kamuoyu araştırmalarının, merkezi iktidarda olan ANAP'la yerel yönetimlerde iktidar olan SHP'nin yıprandığıru gösterdiğini; Prof.Dr. Hikmet Sami Türk de "ufukta koalisyonun gözüktüğünü" söylüyor. 5. Sayfada AKBULUT YÜRÜYÜŞÜ 2 btai aşkın ANAP'lı, Akbulut'u desteklemek amacıyla eski Başbakanhk binası önünde toplanarak 'Milliyetçi başbakan' slogam attılar. Yeni Başbakanhk bi Starl ^ Yılmaz'ı Parlatacak Önümüzdeki günlerde Magic Box'ta, Mesut Yılmaz'ı tarutan bir programın başlayacağı belirtiliyor. Ama 'aile'nin adayı Turgut özal'ın adayı anlamına gelmeyebilir. 16. Sayfada İNÖNÜ ANAP havalandı, uçuyor DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i eleştiren Inönü, naana doğru yürüyüşe geçen kalabahğın önünde Devlet Bakanı Keçecfler, milfervekilkri Alpaslan "Geçmişte sosyal Pehlivanlı, Talat Zengin ve Burhan Kara da yer aldı. (Fotoğraf: AA) demokrasiyi savunmuş görünen bir partinin birdenbire ANAP'm politikalannı yürütmek isteyen bir gayret içinde görünmesi üzücüdür" dedi. 4 Sayfada rine başvurduk. Edindiğimiz izlenim şu ki iş âlemi için artık ANAP umut olmaktan çıkmış. ANAP kongresi sonucunda başkan kim seçilirse seçilsin fark etmez. tş âleminin, umudunu Mesut Ydmaz'a bağladığı falan da yok. Olsa olsa "kötülerin en iyisi" olarak değerlendiriliyor. DYP ve SHP konusunda da "biz onlan da biliriz" havasındalar. Büyük iş çevreleri için belki de hâlâ tek umut Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın kendisi olabilir, ama ANAP'ın başma yeniden geçmesi koşuluyla... "Keşke olsa" diye gönüllerinden geçirenler var, ama buna ihtimal veren hemen hemen hiç yok. Seçimle ilgili tahminlere geünce... Büyük iş çevreleri ağız birliği etmişçesine "Önümüzü gö,rememekten bıktık usandık" diyorlar, ama daha uzunca bir süre de "önlerini göremeden" yaşayacaklan kanısındalar. TÜSİAD Başkanı Bülent Eczacıbaşının, TOBB Başkanı Yahm Erez'in ağzından basında sık sık "erken seçinTli demeçlere rast(Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) Iş dünyası hükümetten umutsuz DÜŞÜNÜYORLAR? ANAP: ANAP kongresinde kim başkan seçilirse seçilsin fark etmez. ANAP'ı Turgut Özal'ın yeniden genel başkanlığa dönmesinden başka hiçbir şey kurtaramaz. SHPDYP: DYP'ye farklı, umut veriyor ve kazanıyor diye değil, ANAP kaybediyor diye bakıyoruz. ŞHP, programına daha kendi içinde karar verememiş. Seçim: tstikrar için seçim şart. Ancak özal, işine gelmezse, değil erken seçim yapmak, 1992 sonbaharında bile seçimden kaçabilir. Koalisyon: Bugünkü hükümetin koalisyondan ne farkı var? Koalisyondan da beter. Yamah bohça gibi. Herkes bir yana çekiyor. Bugün / TV MERAL TAMER Toplumumuzun pek çok kesiminde olduğu gibi iş dünyasında da şu günlerde gündemin birinci maddesi "siyaset". ANAP^ m durumu ve Türkiye"de siyasetin yakm geleceği, büyük iş cevrelerini çok yakından ilgilendiriyor, çünkü çeşitli yatırımlara girebilmek, kendi işlerini yürütebibnek için önlerini görmek istiyorlar. ANAP kongresinin yaklaştığı, DYP ve SHP liderlerinin miting meydanlanm doldurarak gazetelerin birinci sayfalarına yerleştikleri şu günlerde Istanbullu buyük iş çevreleri ANAPL ın geleceğine, SHP ve DYP'ye nasıl bakıyor? ANAP'ın en kuvvetli başkan adayları Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz hakkında ne düşünüyor? Seçimlerin ne zaman yapılacağını tahmin ediyor? Seçimlerden sonra gündeme gelebilecek bir koalisyon hükümeti hakkında ne düşünüyor? Bu sorulara yanıt aramak üzere Istanbullu tanınmış sanayiciler ve bankacıların görüşle ÜEMİREL Cücelere kaldınız DYP Genel Başkanı Demirel, Başbakan Akbulut'u "Kendine gel kendine. Oturduğun yere küçük geliyorsan, boşalt da dolduracak insanlar otursun" diye uyardı. 5. Sayfada Yarın / Blllm Teknlk Dizi / 1 4 Sağlık / Arka Sayfa Reklamlarda denetim keyfe keder ORTADOĞU Ozon deliâi üzerımizde 'Kürtlerin tekisteği özgür olmak' Yanan sigaralan sbndürelim ÖNCESIVESONRASIYLA ^ilahlara veda' açnıazı Bush, planda 'bölgede nükleer silah üretiminde kullanılan maddelerin ithal ve imalinin durdurulmasını' öngörürken Israil, buna soğuk yaklaşıyor. Uzmanlar, silah ithalinin denetlenmesinin ve satıcı ülkelerin bu konuda anlaşmasının zorluğuna işaret ediyorlar. Bu arada, ABD, tsrail'e yeni konvansiyonel silahlar verecek. 10. Sayfada TURKIYE KÖRFEZ'Dü KtLİT ROL OYNADI. Buğday üreticisi ^sarardı' Hükümet, tabanfiyatlarını açıkladu Artış geçen yıla göre yalnızca yüzde 40 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Yıldınm Akbulut, genel başkanlık adayhğmda kendisini destekleyen bakan, milletvekili ve partüilerle birlikte yaptığı dünkü basın toplantısında, hububat taban fıyatlannı açıkladı. Taban fıyatlarında geçen yıla göre yalnızca yüzde 40'hk bir artış yapdması kararlaştırüdı. Buna göre 1990'da buğdayda kilo başına ortalama 500 lira alan üretici, bu yıl yaklaşık 700 lira alacak. Bu artış, 1991 yıh için hükümetin yeniden saptadığı yüzde 60'hk enflasyon hedefınin 20 puan altında. Ayrıca bu yıl çiftçiye peşin ödeme de yapılmayacak. Urün bedellerinin yarısının peşin, yarısının da 4 ay vade ve iki taksitle ödenmesi kararlaştırıldı. Hükümet, uzun süredir hububat fiyatlarını açıklamakta zorlanmaktaydı. Geçen yıl buğdaya, dünya fiyatlarının üzerinde bir fıyat biçilmiş, bu nedenle çiftçiden ürünü alan Tbprak Mahsulleri Ofisi, dış piyasalarda ticari bankalara büyük miktarlarda borçlanmak zorunda kalmıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yüzden içine düştüğü finansman krizi ve bu yıl ortaya çıkan genel para darhğı bu yılki taban fiyatlarının 90'daki kadar tatmin edici olmayacağını çok önceden göstermişti. (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) Kürt ayaklanmalarına hangi aşiretler kattldı? Bunlar nasıl bastınldı? Şeyh Sait isyanını doğrudan doğruya Ingilizlerin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunamamıştır. ŞEYH SAİT AYAKLANMASI İsmet Paşa Vurucu güç ABD'yi rahatlatü WASHINGTON (Cumhuriyet) Avrupalılar, NATO hızh mukabele gücünün "alan dışı" kullanımına, bu olasılığı tümüyle dışlamasalar da uzak duruyor. Ancak ABD uzun vadede hızh mukabele gücünün alan dışı kullanılabileceği umudunda, hatta bunun kaçımlmaz olduğu düşüncesinde. 5 bin kişilik NATO Çevik Kuvveti'nin daha da geliştirilerek bir hızh mukabele gücüne dönüştürülmesine ilişkin karar ABD başkentinde genel olarak memnuniyetle karşılandı. Fransa öncülüğündeki bir grup Avrupa ülkesinin, soğuk savaş ertesi Avrupa güvenliğini Avrupa Topluluğu üyelerinin oluşturacağı bir çevik kuvvet ile sağlamak eğilimine girmiş olması ABD'de rahatsızhk yaratmıştı. Bu eğilim AT üyesi ohnamaları dolayısıyla Türkiye ve Norveç*i oluşumun dışında bırakıyor. ABD'yi ise bir ölçüde komuta koltuğundan uzaklaştınyordu. ABD, bu eğilimi tıkamak için son zamanlarda yoğun kulis faaliyeti yaptı ve Avrupa güvenliğinin ana payandasının NATO olmasını sürdürecek olan NATO hızh mukabele gücünün kararı ahndı. ABD'nin bu aşamadan sonra peşini kovalayacağı ikinci adım ise NATO hızh mukabele gücünün alan dışında da kullamlabilmesi. Washington'un, gözünü alan dışına dikmesi, Avrupalıların da buna yanaşmaması Körfez krizinden bu yana ortaya çıkmış bir şey değil. ABD, 1970'lerin sonlarmdan bu yana NATO(ArkasıSa. 19, Sü. l'de) ANKARA, İTTİFAKTA YENİ ROL ARIYOR 19. Sayfada • ÜniversKe arapsaçı Meelis Komisyonu'nun yükseköğretim kurumlannm sayısmı arttıran tasansı kargaşaya yol açtı. Tasarı, YÖK'e aykm bazı hükümler içeriyor. 3. Sayfada • Spielberg gösterisi Toplu Gösteriler'de Sterven Spielberg'in 1979'da çektiği savaş üzerine hareketli bir güldürü yayımlanacak. Filmin adı '1941.' 6. Sayfada • TRT 1 mllyar vsrmedl Altı bölümlük 'Kuruluş' dizisine 15 milyar veren TRT, Susam Sokağı'mn 130 bölümil için 1 milyar 250 milyon lirayı pahalı buldu. 6 Sayfada • Tıbbın tabirentinde uyananlar Marshall, 'Uyanışlar' fllmini, seyirciyi kestirmeden etkilemeye dönük olarak çekmiş. 7. Sayfada • ispanya'da terör vurdu Bir sivil muhafiz lojmanmda meydana gelen patlamada 9 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. 10. Sayfada • Batı Kıbns İçin sabırsız Hollanda Dışişleri Bakanı, özal'ı Yunanistan'a yönelik açıklamaları nedeniyle eleştirdi. 11. Sayfada • Gerllla Iktldarı zorda Etiyopya'da yönetime karşı yapılan gösterilerde en az 10 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. 11. Sayfada • Tersane Işçlleri eylemde ısrarlı Kamu işyerlerinde toplusözleşme görüşmelerinin tıkanması nedeniyle başlayan protesto eylemleri dün de devam etti. Ekonomide • Borsa bir türlü canlanamadı Borsa yatırımcısı piyasaya bir türlü güven duyamıyor. Faizler düşerken hisse senetleri de dün % 3.1 değer yitirdi. Ekonomide Şeyh Sait Ben bu hareketin ne Önünde ne de arkasındayım. Herkes gibi içindeyim. UĞUR MUMCU araştırdı ve yazdı PAZARA CUNIHURIYET'TE OİP EMİLftYMEN'lnhaberl 1 a Sayfada ANAP Masıl Kurtanlabilsln ki?.. B u g ü n seçim olsa ANAP ne yapar? Ünlü araştırma kuruluşu Gallup'un Sabah gazetesinde dün yayımlanan anket sonuçlarına göre bu sorunun yanıtt şöyle: Bugün genel seçimler yapılsa ANAP'ın alabileceği oy ancak yüzde 13'tüc. Aynı kuruluşun bundan altı ay örtceki arastırmasında ANAP'ın oy oranı yüzde 20 civarında çıkmıştı. Altı ay içinde meydana gelen erime şaşırtıcı değildir. Siyasal nabzt tutabilen gözlemciler uzunca bir süredir hep aynı noktada birleşiyorlar: İktidar partisi önlenemeyen bir inişi yaşıyor. Seçim araştırmaları alanında uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlar arasında herhangi bir görüş ayrılığı yok. Bir yerde tümünün genel olarak altını çizdiği noktalar şöyle özetlene(Arkası Sa. 19, Sü. l'de) UĞUR MUMCU GOZLEM Dışkıyı Yiyen Kim? Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 1985 yılı temmuz aymda Bingöl'ün Genç ilçesi Savuran Jandarma Karakolu'nda yapılan işkence sonucu öldürülen, sonra da kurşuna dizilip, gizlice karakol bahçesine gömülen ögretmen Sıddtk Bilgin ile ilgili dosyanın Bingöl Valiliği'ne gönderilmesine karar verdi. Neden? (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) HASAN CEMAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog