Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 188 24 24 İŞLEM:TAMAM! PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23957 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL.(KDVÖMO'S Borsa, faiz, döviz, kredi, kredi kartları konusunda bilgiyi Alo24'ten alın. Birtelefonla işlem t a m a m l a y ı n . ^ ^ A 188 24 24 istanbul PAMUKBANK J& jJÜBJ ^ İ j S l Mayıs 1991 Cuma Devlet Bakanı Çelebi ye DPT Müşteşarı Ali Tigrel tarafından Özal'a sunulan raporda, Merkez Bankası'nın geçen yıl uyguladığı para politikası eleştirildi. Merkez Bankası, "DPT'yi olayı kavrayamamak ve bol keseden teşvik dağıtmakla" suçluyor. Yetkililer, DPT'nin "Döyiz rezervlerindeki azalışm yarattığı likidite daralması, para muslukları açılarak dengelenmeli" önerisini 'çılgınlık' olarak niteliyor. BİLAL ÇETİN'ln haberi19.Sayfada TÜTÜNDE YABANCILAR KAZANDI Ekonomlde ZARAR EDEN KtT KAPATILSIN MI? i a Sayfada Ekonomi suçlu arıyor Yabaııeı Ekonomi yönetimi arapsaçı Ekonomiden sorumlu devlet bakanlan Taner ve Çelebi arasındaki çekişme bürokratlara da yansıdı. Cumhurbaşkanı özal, kadroyu bir arada tutmaya çalışırken Akbulut devreye girmemeye özen gösteriyor.19. Sayfada Güneş Taner HAZINE Namık Kemal Kılıç Mahfl Eğllmez TKB Ismall Emen Kötü gidiş, kurmaylan birbirine düşürdü Türkiye'ye gelen asker sayısı 13 bini buldu 1 Işın Çelebi X DPT All Tigrel Turgut Tüten Cenglz Aysun Yavuz Ege Falk uztrak I Adnan Kahvecl L TEKEL Mustafa Güçlü Lütfullah Kayalar Altan M a n (Gelırler G Md Erdoğan Oner (Bütçe G Md ) 1 1 asker gerilimi Askeri çevreler, yardım için gelen tüm malzemenin Türkiye tarafından denetiminin olanaksız olduğunu belirtti. MERKEZ BANKASI Rüşdü Saracoğlu Şemdinli Kaymakamı'nm tartaklanması olayı, Türkiye'ye gelen yabancı asker sayısını ve Türkiye'ye hangi statüyle kabul edildiklerini tartışma konusu yaptı. Dışişleri Sözcüsü, gelen askerlerin ve malzemenin Türkiye'nin onayına tabi olduğunu belirtirken, emekli büyükelçi Suat Bilge ise "Türkiye'ye gelen yabancı askerler için NATO birlikleri anlaşmasına benzer bir 'kuvvetler anlaşması' yapılması gerektiğini" söyledi. 235 km hızla esenfırtına küçük Asya ülkesine büyük felaket getirtii: 46 bin ölü var Kasırga Bangladeş'i uçurdu HER YER CESET DOLU Helikopterle bölgeyi inceleyen ve yardım ulaştırmaya çalışan ekipler kasırganın etkisi altına aldığı adalarda ve deniz kıyılarında binlerce cesedin yattığını anlattılar. Kasırga sonrasında iletişim ağı da büyük zarar gördü, birçok bölgeden haber alınamıyor. İlk tahminlere göre ekonomi k zarar 415 milyon dolar (yaklaşık 1.7 trilyon lira) civarında. 10 MİLYON KİŞİETKÎLENDİ Pazartesi gecesi başlayan ye 9 saat süren kasırga, Bangladeş'te 1 milyon kişinin öldüğü 1970 yılından sonra en büyük doğal afet sayılıyor. Kimi raporlara göre 37 bin, Bangladeş Ulusal Haber Ajansı'na göre 50 bin kişi olan ölü sayısı resmi makamlarca 46 bin olarak açıklandı. tletişim Bakanı Oli Ahmed kasırganın 10 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı. 180 YILDA 57 KASIRGA Bangladeş 'in bulunduğu bölgede doğal felaketler neredeyse yaşamın bir parçası sayılıyor: 180 yıl boyunca 57 kasırga ve gelgit olayı sonucu birçok sel baskını yaşandı. Bangladeş'in kurulduğu 1971'den bu yana binlerce insan, sel, kasırga ve soğuktan yaşamını yitirdi. 1974 yılındaki açhk ise 25 bin Bangladeşlinin ölümüne yol açtı.10. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bıırosu) Şemdinli Kaymakanıı Erdogan Ülker'in lngiliz askerlerince tartaklanmasının yankıları dün de sürerken kamuoyunun dıkkatı Kuzcy lraklılarla ılgılı olarak Türkiye'ye gelen yabancı askerlerin sayısı ve bu askerlerin Türkiye'ye hangi statüyle kabul edildiklerı sorularına yöneldı. Dışişleri yetkilileri, Genelkurmay Ba^kanlığı ve ılgili ülkelerin sivil ve askerı yetkılılermden elde edılen bılgıkre göre Türkiye'ye gelen yabancı asker sayısı önceki gün ıtıbarıyla 13 bini aşarken bu sayının bir hafta içinde 15 bini geçeceği saptandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (Arkası Sa. 14, Su. 4'de) ECEVÎT: KAPIK'JLU HÜKUMETİ ÇEKİF G İ T M E L İ 1 4 . Sayfada tfAYMAKAMA SALDIRI tNGİLİZ BASININDA EDİP EMİL ÖYMEN 14. Sayfada İNGİLİZ ASKERLER TÜRKİYE'Yİ TERK E T T İ 1 4 Sayfada BAŞKENTTEN AHMETTAN Belgesiz Dostluk... Sayılaıı 1.5 milyon olarak açıklanan aç ve açıktaki Kuzey Iraklılara yardım operasyonunu Amcrıkalılar yürütüyor. Peki, İspanya'nın gondeıdiği 25 (ya/.ı ile yirmibeş) Italya'nın gönderdıği 75, Luksemburg'un gönderdıği 70 asker, Türkiye'nin söz konusu sınır bölgesinde ne yapıyor? ANKARA Şu soruyu sorduk: " Batı'nın Kuzey Irak Kurtlerine yardun kampanyası bir askeri 'bayruk gosterme' operasyonuna mı donuştu?" Muhataplanmız biri Dısi}leri Bakanhğı'nda, otekisl Ge(ArkasıSa. 16, Sü. l'de) DtYARBAKIR lngiliz ıımhabiritı ifadesi ahndı Yeşilova'daki sığınmacı kampında görevli Türk askerlerinin, Kürtler için gönderilen yardım malzemelerini yağmaladığını öne süren Independent gazetesi Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, ifadesi alınmak üzere dün gece Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dış Haberler Servisi Ingıltere'de yayımlanan Independent gazetesının Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Türk askerlerinin KUrtlere gönderilen yardım malzemelerini yağmaladığını öne sürdüğü haberiyle itgili ifadesi alınmak üzere dün gece Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Reuter'ın haberine göre, Fisk ile bırlıktc aynı otclde kalan Batılı gazetecıler Independent muhabırının otele gelen altı sıvıl polıs tarafıııddiı alınarak götürüldüğunü söyledilcr. Batılı gazetecıler Hsk'ı Emniyet Müdürlüğü'ne dek ızledıklerını, ancak polıs yetkılılerinın bınaya girmeİerıne izin vermedığinı kaydettiler Ajansa olayı aktaran Batılı gazetecilerin adlarının açıklanmamasını istemeleri ise dikkat çekti. Independent ga/etesinin dış haberler şclı Godfrey Hodgson, olayla ılgılı olarak Londra'da (Arkau Sa. 14, Su. 5'de) BABANIN FERYADI Bangladeş'i 20 yıl once sarsan şiddetll kasırganın yok ettigi 1 milyon kişinin acısı anılardan silinmemişken pazartesi gecesi yasanan son kasırganın 100 bin kişinin da ha yaşamına son verdigi tahmın ediliynr. Yaşanan faciadan geriye; yitirdiklerlnin cesetleri yanında kaderlerine yanan babalann, anneleriıı, kardeslerin, çocuklann feryatları kaldı. (Folograf: AFP) Kösk'teki arama onııruma dol K ö ş k t e a r a m a Köşk'e girerken üzerim aranmadı. Silahımı sordular. Vermedim, 'arabada bırakırım' dedim. Sonra arabanın altını aradılar. Işi uzattılar. Ben de bir Cumhurbaşkanı'nın kardeşi olarak Cumhurbaşkanı 'nı vurmaya yeltenmiş, suikast düzenleyecek konuma düştüm. Bu onuruma dokundu, rahatsız oldum. Birden geri döndum. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, TBMM Plan ve Butçe Komısvonu Başkanı Yusuf Bozkurt Özal, Çankaya Köşkü kapısında, arabasının aranması vc sılahının uzcrındcn bıraktırılmak ıstenmesı olayını anlatırken, "Kardeşi olarak Cumhurbaşkam'nı vurmaya yeltenA l l e y l e i l l ş k i l e r Cumhurbaşkanı ile 1 marttan beri mis, suikast düzenleyecek konuma duştum. Bu onuruma dotelefonla dahi görüşmedik. Turgut Bey'le öyle uzun kundu, fevkalade rahatsız olboylu konuşan bir insan değilim. tstanbul'da kaldığım dum. Birden geri döndum" de6 yıl içinde 20 kere kendisine gittim, 2 kere evime dı. Yetkı tasarısını "hukuksal" gelmişti. 1984'ten beri Ankara'dayım evime iki kere açıdan sakıncalı görüldüğü için (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) geldi. Yanlış anlamayın, bölunmuş değıliz. Yetki tasarısını "hukuksal" açıdan sakıncalı gördüğü için çektiğini söyleyen Yusuf Bozkurt Özal: Ozal, 80 ANAP'hyı ABD'ye götürüyor Cumhurbaşkanı özal, iftar yemeklerinde verdiği söz üzerine Büyük Kongre öncesinde 80 ANAP milletvekilini New York'ta 25 mayıstaki Türk Günü'ne götürme talimatı verdi. Geziye Başbakan Akbulut da katılacak. SHP ve DYP'li üyeler için de 50 kontenjan aynldığı bidiriliyor. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı IUrgut Özal, büyük kongre öncesinde Nevv York'ta 25 mayısta yapılacak "Turk Günu"ne 80 ANAP milletvekilini göturme talımatını verdi. özal'ın ANAP mılletvekıllerine ayrıcalık tanımasının tepkıyle karşılanması olasılığı üzerine SHP ve DYP'dcn 50 kadar milletvekıhne ABD gczisi için kontenjan ayıracağı öğrenildı. Harcamaları Türk Tanıtma Fonu'ndan karşılanacak olan gczı ıçın SHP ve DYP grup yö(Arkası Sa. 16, Su. S'de) ıNÖNÜ: AİLE YÖNETİMİ ŞAMARLA GİDECEK 16. Sayfada Rafsancani... U e v l e i l e r arası ilişkilerde belirli diplomatik gelenekler, yazılı yazısız kurallar vardır. Karşılıklı olarak bunlara uyulması, hem diplomaslnin hem de uygarlığın gereği sayılır. Bunun gibi devletlerin yaşamında, ülkelerin tarihınde öylesine simgeler vardır ki onlara resmi düzeyde gereklı saygı gösterilmeksızın devletten devlete ılışkıler kolay yurütülemez, gelıştırılemez. Bir yerde, insanlar arası ilişkilerde asgari nezaket kuralları neyse, devletler arasında da durum farklı değildir. İdeolojiler, dünya görüşleri, rejim farklılıkları dıplomatik açıdan devletten devlete ilışkilerin bu özelliğinı değıştırmez. Böylece özetlemeye çalıştığımız bir görüş bu köşede ilk kez yazılmıyor. Ne zaman İran'dan Türkiye'ye resmi bir ziyaret söz (Arkası Sa. 16, Su. l'de) BUGUN YARIN PAZAR UĞUR MUMCU GOZLEM Tohum ve Toprak... HASAN CEMAL KrmMM'ı Mr ıMlflıı Mr H « 4 « H nrttr frtı» Konat uıt gwnl BündüfU mMk RK»»il yafaaın IçlnıUr ınl>r Btllndı Cjrllılt RıuUMlı lamnlylı ıiınırt» ıvr M s*Mttr« II ıırılır ÇeraoUlfaciasımnasıl yüzü yeni ortaya çıkıyor Şemdinli Kaymakamı Erdoğan Ulker'ın Yeşilova'da ingilız askerlerınce tartaklanması, bütün yurtta haklı tepkilere yol açıyor. Olay nasıl oluşmuş? Kaymakam Ülker, lngiliz Independent gazetesinin "Türk askerlen yardımları yağmalıyor" yolundakı haberini araştır(Arkası Sa. 16, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog