Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 07.00 AçılışHaberler 07.05 Gün BaşllVOr Akış içerisinde 08.00 ve 09.00'da haber bültehi yer alacak. 09.05 Çocuk Kuşağl Sihirli oda. 09.35 Kadın Saati "Aile Çevresi" 10.00 Haberier 10.15 Arkası Yarın: Kuğtı Itzalia. Julia ve Silvana haarladıklan ortak plana göre hareket etmekte ve Beatriz'le Victor'u birbirinden ayırmaya çalışmaktadırlar. Bu arada Valenün Beatriz'e âşık olduğunu anlar ve ona duygulannı açıklar. 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dershanesi Akıs içerisinde 11.00, 12.00 ve 13.00 saatlerinde haber bülleni yayınlanabilır. 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağl Atlı Karınca, EhTin Rüyalan. (Aktş içerisinde 16.00'da haber bulteni yayımlanacak). 16.30 Bu Toprağin Sesi Programda Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nden Hüşeyin Bulut ile elma hastalıklanndan "elma içi kurdu" hakkında bir söyleşi yapıhyor. 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yarın: Hayat Ağacı Jessica'ya Reginald'm Masters'a karşı oynamaya çalıştıklan oyun başansız olur ve Jessica büyük bir hayal kınklı|ına uğrar. 18.00 Haberler 18.10 istanbtıPun FetbJ özel Programı (Aynntılı biigi yandaki sütunlarda) 18.45 A Stfidyosundan 19.20 GönulSohbetleri 19.25 Dizi: Alıştık Artık Ayşegül ve Ali Atik çıftınin haarladıklan güldürü programı, 20.06 Haberter ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Goriintü ve Muzik 22.05 Avrupa Şampiyon Kalfipler Kıtpası Finali 23.10 JHaberler 23.20 Magazin.GAPaBakış 00.10 Haberler 00.25 Dizh T.J. Hooker Romano, polis katili bir suçluyu bir çattşmada tutuklar. Diğer polisler ise öldürülmesi gerekti&ni düşunmefctedirier. 01.15 Haberler Kapanış 07.58 Açıiış Okul Televizyomı 18.00 Açıhş Arkası Yarın: Yalan Rüzgarı Nikkı'nın hastalığma çok üzülen Jack belki onu biraz nçşeiendirebıleceğ) düşüncesıyte onunla görüşmek için Vıctor'ın ıznıni alır. 19.03 Haberler 19.20 Çevre (Bugunköşesinde) 19.50 Bilim Günâemi Orhan Bursalı'mn sunduğu programda farelerde cınsıyel değişimi ve çeşitli bilim konulan ele ahnıyor. 20.35 DİZİ: Alf Bir sokak serserisi olan Flakey, beş bm dolarlık ödülü almak için Alf ı ihbar cder. 21.00 Günlerte Gelen Küllür ve şanat Haberleri nin yaymlandıgı programda Hl. istanbul Tiyatro Festivali göriitHüleri ekrana gelecek. 21.30 Dunden Yanna Müzik (Bugun köşesinde) 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 Haber Program (Bugiin köşesinde) 23.15 Bir Film Bir Yönetmen: Çocuklar f içek tirKuduz (Aynntılı bilgı yandaki sütunlarda) , 01.05 Kapanış 19.59 Açtlış Komedilerden: Tuhaf Denizci {Aynntüı bılgı yandaki sütunlarda} 21.20 Dizi: Tanrıların Sevgiliteri LaurenceOiivier. hayatım tıvatro üzerıne kurmuştur. Bir yandan da film aktrisi evi Vivien Leıgh ile fırtınah bir evlilik yaşamaktadır. Vivien onun sanatçı kışıügi ahında ezilmektedır, Olivet'e Sır ünvanının verilmesiyle sorunlan daha da büyüc ve Vivien sînir krizleri geçirmeye başlar. 22.15 Bir Solist /PopKapanış 13.59 Açdış Okul TV ve TV Dershanesi 19.01 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Alehandro'nun, Cessika'yı da gruba ahnak istemesi Gabnel'i ve annesi Paulma'yı çok kızdırır. Aile içi ndeki lartışmalar devam etmektedir. 19.25 Melodi ~ 19.40 Arkası Yarın: Hayat Agacı 20.00 Lisans Tamamlama Programları 21.35 Mfizik 21.30 Dizi: Kızim ve Ben Maddie evlenerek yurtdışına gittiğinden yenne tsabelle adında bir tanıdığını gönderir. 21.55 Belgesel: Dünyanın Üzerindeki Kanatlar Dünya havacılıgı hakkında genel bılgı ve görüntüler yer alıyor 22.45 Ülkeler ve MÜZİkleri Çin müziği ve görüntüler yer almaktadır 23.25 Kapanış 19.00 Açıiış Haberler 19.20 Susant Sokağl Programın hedefleri; mesleklen tanım, doğal, çevre, büyükdaha büyüken büyük, kahp sözcükler "iyı yolculuklar", 19.50 Türkçe Di) Dersi: Okuyahm Konuşalım 20.15 Yaşadlkça Aile içi ilişkileri konu alan program. 20.40 IsteklerİnİZYtırtdışında yaşayan vatandaşlanmızın Türkiye'de bulunan yakınlanna yurtıçinde yaşayan vatandaşlanmızın yakınlan için istek şarkılardan oluşan bir müzık programı. 21.20 Bil Kazan 21.50Dolgu 22.00 Haberler ve Ingilizce, Almanca Haberler 22.45 Yarım Elma önceki gün yayımlanan program tekrar ediliyor Programa Nükhet Dunı konuk olacak. 23.30 Gençlerle 00.15 Alıştık Artlk Ayşegül ve Al i Atik'in çeşitli parodilerle ekrana geldığı program 00.45 Ezgi Akşamı 01.15 Sultan Şehir İstanbul 01.40 Kapanış 13.05Çizgi Film: Hayalet Avcıları 13.30 Pembc Dizi: Santa Barbara 14.20 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günlüğu 15.05 Haberler 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Haberler 17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30Çizgi Film:TunderCatT 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Süpermarket 19.15 Komedi Dizisî: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 20.35 Star Dizi: tkiz Tepeler 21.35 Star Dizi: Hanedan 22.35 Haberler 72M Dizi: Simon ve Simon ~ 23.40 Polisiye Dizi: Avcılar 23.40 Belgesel: Korku Oyunları 00.10 Korku Duisi: Yaratıklar 00.40 Gece CimnastiğiHaberler TELEVİZYONRADYO TV2 BİR FİLM BİR YÖNETMEN:23.15 29 MAYIS 199i TV3 KOMEDİLERDEN 20.00 Gürcİ8tWa ınobil yer istasyoniı • ANKARA (AA) Gürcistan'daki cumhurbaşkanhğı seçimleri ile ilgili görüntüler bütün dünya televizyonlanna PTT aracılığıyla aktarılıyor. PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu amâçla Türkiye'den gönderilen mobil yer istasyonu, televizyon yayını yapmak üzere Tiflis'te faaliyete geçti. PTT'nin mobil uydu yer istasyonu aracılığıyla EUTELSAT'taki 'PTT transporter'ına gönderilen yayın EUTELSAT alanı içerisindeki tüm Avrupa ülkelerinde televizyonlardan izlenebiliyor. PTT'nin söz konusu yayını, Ankara sabit uydu yer istasyonu aracılığıyla Intelsat uydusuna çıkarak ABD TV yayın kuruluşlarmca da dağıttığı bildirildi. Bu tür bir TV yayınının, Gürcistan Cumhutiyeti'nden ülke dışma ilk defa ve PTT'nia imkânianyla gercekleştirildiği kaydedildi. Gerçekçi ve özgünyapım Frankenheinıer güldürüsü Çoeuklar Çiçektlr Kuduz / Yönetmen: Yaşar Seriner / Senaryo: Safa önal / Öykü: Arif Keskiner / Görüntü Yönetmeni: Muzaffer Turan / Müzik: Arif Sağ / Yapımcr. Abdurrahman Keskiner / Oyuncular: Tank Akan, Necla Nazır, Tuncer Necmioğlu / 1983,Umut Filmyapımı. TURHAN GÜRKAN ~ Sinemamızın iki tanınmış yapımcısı Arif ve Abdurrahman Keskiner kardeşler, 1940'h yılların başında kendi yöreleri Adana'nın Osmaniye ilçesinde tanık oldukları, benliklerinde yer eden yaşanmış gerçek bir "kuduz" olayını, 45 yıl sonra perdeye getirdiler. Yarım yüzyıldır efsane gibi anlatılan bu öyküyü Arif Keskiner'in yapıtından Safa Önal senaryolaştırdı. Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in yaptığı filmin çevrildiği 1983 yıh, Türkiye'de kuduz olayiarının arttığı bir döneme rasüadığı için ilgi uyandirdt. Toplumsal bir yaraya parmak basan ve yaşannuş gerçek bir olaydan kaynaklanan "Çocuklar Çiçektir Kuduz", iyiniyetle gerçekleştirikJiği halde özienen başarıya erişemedi. CahilHk ve biiinçsizlik yüzünden art T u h a f D e n İ z c i (The Extraordinary Seaman) / Yönetmen: John Frankenheimer / Oyuncular: David Niver, Faye Dunavvay, Alan Alda, Mickey Rooney, / 1969 ABD yapımı / Süresi: 80 dakika. TV Servisi Dört denizci, 2. mınde yine de kimı pınltıh anDünya Savaşı'nın ünlü bir kap lar yok değil. Beklendiği kadar başatanının hayaleti ile tanışırlar. 1940'larda çok moda olan ve rılı olamamış, ama meraklılangünümüzde de 'Hayalet', nın yine de bir göz atmalarında 'Daima' gibi filmler ile yeniden yarar olan fılmlerden. gündeme gelen metafizik öykü Frankenheimer'ın 1970 sonIerin ve hayaletli modern masal larında sinemadan kopar gibi ların 1960'Iarda kotanlmış bir olduktan sonra yeniden işbaşı örneği. Ancak ne 40'ların baş yaptığını, ancak 1960'lardan özyapıtlan ne de günümüzün il lemle anımsanan 'Sarsılan Teginç örnekleri kadar başarılı mel', 'AJkadraz Kuşcusu', 'Maolabilmiş. TV'den gelen ve en yısta Yedi Gün', 'Tren\ 'KieVbaşarılı dönemini 60'larda yaşa deki Adam* gibi filmlerinin bayan John Frankenheimer fil şarısına bir daha erişemedi NAZIRAKAN Yaşar Seriner'in yönettigi filmde Tank Akan ve Necla Nazır başrol oynuyorlar. ma eğilimi gösteren kuduz olayına eleştirel bir bakış getirdiği için olumlu puan topladı. Kuduz olayını işleyen bu toplumsal yapımda, kuduz köpek tarafsndan ısırılan bir böliik çocuğun aşıianmak için hayli uzak il merkezine yürüyerek göturüiüşü sırasında geçen geriümli olaylar aniatıîıyor. Çocuk kafîlesine katılan tahta bacakh bir deiikanhyia kaçak sevgılisınin aşkı da bu olayın sinemasa! yönünü oiuşturuyor. Topal deiikantıyı Tank Akan, kaçak sevgiiisini de Necla Nazır canlandırıyor. Bazı kusur ve eksikliklerine karşın Yaşar Seriner'in ilk yapıtı "Çocuklar Çiçektir", Ye•şilçam kahplarını aşan, iyiniyetle hazırlanmış, gerçekçi, özgün bir yapım. Sade anlatımı, oyuncuları, özellikle bir gazete yanşmasıyla seçilmiş çocuk oyuncuların aksamayan oyunu, Muzaffer Turan'ın görüntüieri, Arif Sağ'ın müziği ile kuduz oîayını enine boyuna isleyen ügînç bir çalışma. Daha önce iki kez yayımlanan filmi bu kez Erman Şener'in "Bir Film Bir Yönetmen" kuşağında izieyeceğiz. TVl İSTANBUL'U> FETHİ 18.10 TV Servisi Istanbul'un Fethi Özel Programı "resmi tarih anlayışı" dışında hazırlandı. İlk defa bu yıl farklı bir fetih programı ekrana geliyor. Programm yapımcısının verdiği bügüere göre programda ağjrhklı olarak fetih ile ilgili yapılan çalışmalar ve önemii oiayların geçtiği mekânlar tekrar geziliyor. Ve burada Doç. Murat Betge çeşitli açskiamalarda bulunuyor. Programı hazırlayanlar, " B K geçmiş seneterdeki kunı programlar yerine daha fark Farklı fetih programı lı, yoruma açık bir fetih programı yapmak istedik" dediler. Şairyazar İsmet Özel de programa katılarak geçmişe doğru fetihi anlatıyor. Edinilen bilgilere göre daha önce programda yer almast düşünülen ve kendisi iie konuşulan tarihçi Mete Tuncay ise "konunun dışında" kaldığı gerekçesi iie yer 1alamadı. Tuncay'm "her sene kutlamaların yapılmasmnı gereksizliği" konusunda görüş bitdirdiği ve bu nedenle çıkartıldığı sanıhyor. Cosby Ailesi TV'de • ANKARA (Mak Ajans) TRT üç sevilen TV dizisinin dçvamım satm aldı. Bvınlardan ikisi yazın, biri de ekimde ekrana geiecek. Cannes'daki MIPTV91' film pazarma katılan TRT 'Cosby Ailesi', 'Altın Kızlar' ve "Kara Şimşek"ia devamı ile bunun yanı sıra çocuklar için de birçok çizgi dizi satm aldı. Cosby Aiîesi'nin 24, Altm Kızlar'm 26, Kara Şimşek'in ise 25 böliim olduğu, bu dizikrden Kara Şimşek ve Altın Kızîar'ın yaz döneminde, Cosby Aiîesi'nin ise ekim döneminde ekrana getirilmesinin dtiştinüidüğti ifade edildi. öte yandan Modern Kids (26 böîüm), Galax Episode (26) ve Wait Disney'den çeşitli çizgi ve konulu çocuk diziîeri de yeni yaym döneminde ekrana geiecek. RADYOLAR R A D Y O 1 04.SS Açıhş, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türkuler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz hava raporu. 06.15 Günaydm. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 0730 Haberier. 07.40 Gllnle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Utekleriniz, seçtiklerimiz. 09J5 Rekiamlat. 09.40 Arkası yarm. 10.00 Haberltr. 10.05 Onuncu saat. U.00 Haberier. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 GUnU yaşarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programlars. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13.30 Bölgese! yaym ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Nereye? Kime? Nasıl? 17İ5 Fatma Topçu'dan türküler. 17.40 Çocuk bahçesi.1735 Haftanm çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayaun içinden. 18.55 Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Şarkılar ve oyun havalan. 20.00 lyi uykular çocuklar. 20.10 Türkuler ve oyun havaları. 20.40 Müzik ve sohfcet. 21.00 Haberler. 21.02 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türkuler geçidi. 22^0 SoHstler geçidi. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden. 00.55 Günün haberlerinden uzetler. 01.05 Program ve kapamş. 01.05 04.55 Gece yayım. berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09,20 Çağdaş Türk aydıniarı. 09.35 Çeşitli müzik. 10.00 Nağmeleri yaratanlar. 10.20 ttlerimiz ve edebiyat. 10.40 Türkçe sözlü hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11.35 Hafif müzik. 11.45 Cevdet Sunay'ın ölüm yıldönümü özel programı. 12.00 Folklorumuzdan esintiîer. 12.45 Orup Gündoğarken söylüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Günün birinde. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 1S.00 Haberler. 15.05 Sanat sozlüğu. 15.20 Şarlcılar. 15.40 Kenan Günel'den şarkılar. 16.00 Okul radyosu. 16.30 tki sotistten türkuler. 17i» Haberler. 17105 Türkçe sözlü hafıf müzik. 17.30 Çocukların köşesi. 18.00 Ses ve saz dünyamızdan. 1830 Duygu ve düşünce mimarları. 19.00 Haberler. 19.30 Hafif müzik. 20.00 Yabancı dil deısi. 21.00 Açıkögretim. 21.40 Hafif müzik. 22.00 Sotistter geçidi. 22J0 Meryem Ertaş'tan türküler. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Çalgılarm dili. 00.55 Günün haberlerinden özetier. 0058 Program ve kapanış. ya. 15.00 Konser saati. 16.30 Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Müzik yelpazesi. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Müzik dünyasmdan. 20.00 Müzik damlaları. 20.30 Bir konser. 22.00 Haberter. 22.15 Gecenin getirdikleri. 23.00 Unutamadığımsz eserier. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün haberlerinden özetier. 00Ü8 Program ve tçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 lşte Saz Işte Söz. Solist: Mansur Kaymak 11^0 Bir Solist: Al Wilson. 12.00 İstekler. 13.00 Türkçe Söztu Hafif Müzik. Solist: Gökben. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk. Miami Sound Machine. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Sevim Tanyürek. 15.10 Metin Aitay'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlü Hanf Müzik. 16.00Dünden Bugüne Programı. 17.00 Müzik Dağarcıgı. 17.30 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haberler. 07.05 Türküler ve oyun. havaları. 07.30 Solistler geçidi. 08.00 Türküleı. 08.15 Şaıküaı. 08 M Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 11ŞP g Şarkılar ve oyun havaları. 09.30 Türkuler geçi ram. 07.00 Gnne Başlarkrn. 07.45 Enstrümandi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdiklt'n. tal MUzik. 08.00 Sabahm Konukları. 0830 Yol 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. Durumu. 0835 lşte Saz lşte Söz. Solist. Man11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. sur Kaymak. 09.00 Soiistler Geçidi. 09J0 Yol Du12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Soüstter geçidi. 13.30 rumu. 8935Cevdet tsçi'den Şarkılar. 0955 HaYurdun dörf bucağmdan. 14.00 Haberler. 14.05 va Durumu. 10.00 Hayatm İçinden. 11.00 Bir SaBeraber ve solo şarküar. 14.30 Türkükr. 14.45 natçıyia Beraber. Solist: Sevim Tanyürek. 11.25 Hafıf Türk müziği. 15.00 Siiin için seçtiklerimiz. Bedia Akartürk'den Türküler. 11.45 Kayıp Ha16.00 Haberier. 16.05 Türküler ve oyun havala berleri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 12.55 Türkçe tı. 16.30 Soiistler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Sözlü Hafif Müzik. Solist: Yasemin Kutsi. 13.15 Türkuler ve oyun havalan. 17.30 Fasıl. 18.00 öğteden Sonra. 14.15 TUrküler Geçidi. 14.45 Yot R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber Yurttan sesler. 18.30 Soiistler geçidi. 1858 Prog durumu. 1450 Kutlu Pa>ash'dan Şarkılar. 15.10 ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü ram ve kapanış. Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 07.00 Açıiış, program ve haber zik. 09,00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzik Dağarcıgı. 16.45 lsmaii Talar ve Melda ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07.30 Haberler. Müzikli dakikalar. U.00 Ogleye doğru. 12.00 Ha P O L İ S İ S T A N B U L <n.58 A ^ , prog Duygulu'dan TUrkUler. 17.05 Türkçe Sözlü Ha07.40 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah berler. 12.15 Studyo91. 13.00 Günün konseri. ram. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahm Ko fif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program konseri. 08J0 Beraber ve soio sarkıiar. 09.00 Ha 14.00 Haberkr. 14.15 Çarşambadan çarşamba nuktarı. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatm ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE 06^8 Aç ro UGUN • Bötgemlz ve Komşularımız TV2 22.35 Programda iki ay önce >i ' jl * Azerbaycan ve Dağlık "'uH Karabağ'da çekiien görüntü ve ilginç röportajlar yer alacak. Azerbaycan Devlet Başkanı, Karabağ Halk Cephesi Milletvekili İtibar Memedov ile çeşitli Ermeni parlamenterlerle görüşmelerin yer aldığı programda bu akşam Ermeni sorunu ele almacak. 1988'de Ermenistan'da meydana gelen deprem ve sonrasında bu bölgeye gelen yardımlar arasmda çıkan silahlarla Ermeni çetelere düzenlenen baskınlar ekrana geiecek. • Çevre TV2 19.20 Programda Bandırma Kuş Cenneti'nin endüstri artıkları yüzünden kirlenmesi ele ahnıyor. Ayrıca Gölcük Belediyesi'nin Marmara'mn kirlenmesini engellemek için yaptığı girişimler ve tstanbul Universitesi Çevre Paneli de ekrana geliyor. Ormanlann karşılaştığı sorunlar ve Takshn'e yığılan çöpler de programların konulan arasında yer alıyor. • Dünden Yanna Müzik TV2 21.30 Evin llyasoğlu'nun hazırlayıp sunduğu programda gelişen teknolojiyle sentezlenen müzik aletlerinin geçmişten günümüze kimlik değişimleri konu ediliyor. sayın doktor ve eczacılara II. kuşakoral sefalosporin s e f a k i o r (ülly) kapsül • II 12 kapsüllük blister ambalajlarda piyasaya verilmiştir. *MîuMnfiı Hev2at İtâç Sanayil A. S. DUYURU 199192 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCt ÜCRETLERİ ÖZEL İTALYAN KIZ ORTAOKULU Turnacıbaşı Sok No 30 Beyoğlu80072 İSTANBUL Ait olduğu öğretim yıh. 19911992 Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okul. ÖĞRENÇİ ÜCRETLERİ: SINIFLAR ALINACAK ÜCRET ANA S1NIF1 2.700.000 İLK KISIM 3.600.000 HAZ1RL1K 10.500.000 ORTA 1 9.900.000 ORTA II 9.300.000 ORTA III 9.000.000 (Ücretlere KDV dahildir) Ucretler haziran, ey/ü/, ocak ayfeın ıçinde Üç eşif taksit halinde tahsil edilecektir. MÜZİKSEVERLER ACELE EDİN ! PEPSİ ROD STEWART İSPANYA KONSERİ'Nİ Herhangi 5 Pepsi kapağım "Pepsi Rod Stevrart Kampanyası P.K.6O 8 0 0 6 0 Beyoğluİstanbul' adresine gönderin, fekilişe kalılın. Ispanya'ya gidecek 2 5 kişiden biri olun. Acele edin, harika Rod Stewart kasetleri, Pepsi Rocks T'Shirt'leri kazanın. FIRSATI KAÇIRMAYIN ! (Bu larihlen sonra elimize gefen sarilar fekilişe kafılamas.) KAMUOYUNA Tümden insan yaşamına yonelik, toplumu prangalara mahkum etmekten başka bir ifade taşımayan "Antlterör" yasası bizleri de en katı bir şekilde hedeflemektedir "Antiterör" yasasının hayat bulmasma ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağımız gibi kendisine insanım diyen herkesi bu yasaya karşı çıkmaya; dışarda aileterimizin, içeride biz tutuklu ve hükümlülerin başladığı açlık grevine destek olmaya, katılmaya çağırıyoruz. Bizler "Antlterör" yasasını pıotesto etmek için 28.5.1991 tarihinden itibaren uyarı nıteliğinde 6 (altı) günlük protesto açlık grevine başlıyoruz. D.BAK1R ETİPİ CEZAEVİ SİYASİ TUTUKLULAR ADINA CEVDET İNAK A. HAKİM GÜVEN M. FERİT AYDIN SON KATILMA TARİHİ : 7 HAZİRAN 1 9 9 1 ADI, SOYADI: ADRESI: ŞEHIRI: YAŞ: SON KATILMA TARİHİ: 7 HAZİRAN 1991
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog