Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

29 MAYIS 1991 ANAP'ta 'hairf suelaıııası yın faili yakalanamıyor imajının yanlış olduğunu" söyledi. SHP'li Kenan Sözer, olağanüstü halin şimdiye kadar defalarca uzatıldığını belirterek "Sıkıyönetim ve olağanüstü hal dahil tam 11 yıldır bölgede olağandışı rejim uygulamalan siirifyor. Olaylar Meclis'te olağanüstü halin uzatılma durmuyor.' Hükümet işin ucunu ANKARA (Cumhurisıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi görüşü kaçırmıştır" dedi. yet Biirosu) ANAP lürken SHP ve DYP'li milletvekilleri hügrubunda "Kürtlere kümetin terörle mücadele edemediğini özerklik verilebileceSHP'li Kamer Genç, hükümetin terörsavunarak "erken seçim" isteklerini di le mücadele yasası ile olağanüstü hali ğini" savunan Hakkâri le getirdiler. Milletvekili Naim Geylatüm ülkeye yaydığı görüşünü savundu. ni hainlikle «suçlandı. Hükümet adına konuşan Devlet Ba HEP'li Mehmet Ali Eren de Kürtcenin Meclis'te, 10 ilde uygulanmakta olan ola kanı Keçeciler, bölgede faaliyette olan serbest bırakılmadığmı, dilin geliştirilmeğanüstü halin 4 ay daha uzatılması ka bölücü örgütün Kuzey Irak'ta üstlenerek si için kültürel açıdan da kullanıinıası gebul edildi. Böylece olağanüstü hal uygu silahlı adamlarını Türkiye'ye sokmaya rektiğini savundu. Bu sırada ANAP sılaması 4. yıhnı dolduruyor. çalıştığını söyledi. Keçeciler, "hiçbir ola ralarından, "Burada da mı konuşula HABERLER CUMHURİYET/5 CUNE YT ARCAYUREK YAZIYOR Grup Başkanvekili Bozkurt, "Kürtlere özerklik verilebileceğini" savunan Hakkâri Milletvekili Geylani'ye "Bu düşünceleri taşıyanlar ANAP çatısı altında olamaz" dedi. Meclis'te, olağanüstü hal uygulamasının 4 ay daha uzatılması kabul edildi. cak?" diye laf atıhnca, Eren, "Dil gerekirse buraya da gelecektir" yamtını verdi. ANAP Grubu ANAP grubunda söz alan Geylani, gazetelerde alan Kürtlere ilişkin görüşlerini savunarak "Ben federe devlet kurulması fikrini Türkiye için değil Irak için önerdim. Federasyon biçimi de demokrasinin ileri aşamasıdır" dedi. ANAP Grupbaşkanvekili Onursal Şeref Bozkurt, bunun Uzerine söz alarak "Özerk bölge veya federe devlet düşüniilemez. Bu düşünceleri taşıyanlar da ANAP çatısı altında olamaz. Böyle diişünenler haindrr" dedi. Kim Kimin Foyasını Ne Zaman Çıkaracak? Genç îşadamları Erdem'le • ANKARA (AA) TBMM Başkanı Kaya Erdem, Ege Genç îşadamları Derneği Başkanı Bülent Şenocak ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü. Kaya Erdem kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tzmir'in, "Ege Genç Işadamlan Derneği" türünden derneklerin çalısmalarına ihtiyaç duyduğunu beiirtti. Erdem, derneğın, kurulmasından bu yana bir yıl gibi kısa bir süre geçmcsine rağmen yaptığı çalışmalan takdirie karşıladığını söyiedi. Kaya Erdem, Türkiye'nin diğer illerinde kurulacak bu tür derneklerin bir araya gelerek konfederasyon oiuşturması durumunda, Ege İşadamları Derneği'nin etkin bir şekilde görev yürütebileceğini bildirdi. <G.Doğu'da baskı sürüyor' Danıştay destegi ' • ANKARA (UBA) Danıştay Sekizinci Dairesi, öğrencüerin yüksek oranlı öğrenim harçları nedeniyle yaşadıkları sıkıntılan bir ölçüde asmalarına yardımcı placak bir karar verdi. Böylece öğrenim harcını yatırmayan öğrencinin ' smavının geçersiz sayılmayacağı kesinleşti. lç Politika Servisi Güneydoğu Anadolu bölgesinde incelemelerde bulunan Alman parlamenterler, bölgede yasayan insanların "yogun baskılar altında" bulunduğunu öne sürdüler. Alman parlamenterler, Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardtmın durdurulmasının yanı sıra AT'ye tam üyeliğini engelleyecek çalışmalar icerisinde olacaklarım açıkiadılar. Alman parlamenterier, Kızıltepe sığınmacılar kampı ziyareti için dışişleri ve içişleri bakanlıklarından kendilerine izin verilmediğini de belirttiler. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Helga Gisselmann, Alman Yeşiller Partisi milletvekilleri Uwe Helmke, Baerbel Höhn ile Alman Medico Enternational'den Angelika Beer güneydoğu bölgesindeki izlenimlerini, ıstanbul'da düzenledikleri bir basın toplantısıyla açıkiadılar. Bölgedeki incelemeleri sırasında sürekli güvenlik görevlilerinin engellemeleriyle karşılaştıklarmı öne süren parlamenterler, Cizre'den Irak tarafma geçerek Zaho ve Batufa kentlerindeki gUnlük yaşamı gözlemlediklerini anlattılar. G. Dogu Anadolu Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Alman parlamenterler izlenimlerini anlattılar. (Suat Kozlukltı) ANKARA Kamuoyuna çaktırmadan Çankayalı'yı okşamanın, huyunda suyunda gideceğini duyurmanın yolunu yordamını Mesut Yılmaz keşfetmiş görünüyor. Demeçlerle yandaş sütunlarda satır aralarına gizlenen kimi işaretler birleştiğinde ya Çankayalı'nın Yılmaz'la ya da Yılmaz'ın Çankayalı'yla uzlaşma yolları aradığı gibi izlenimler doğuyor. Bir süre önce Çankayalı, Antalya'da il başkanlarına özel bir anketten söz etti. Buna göre halk TÖ'ye ANAP'tan daha fazla destek veriyor, oy oranlarında parti, TÖ'den bir iki puan geriye düşüyordu. Çankayalı'nın övünüleri önemli değil. ANAP iie kendisi arasındaki oy uçurumuna değinirken önemsediği bir noktaya geliyordu. Partinin yeni yöneticileri halkın TÖ'ye verdiği destekle, ANAP'ın alacağı oyları "birleştirebilirlerse", o zaman ya birinci parti olacaklar ya da tek başına yine iktidara geleceklerdi. Çankayalı bu hesapları kendini ANAP'tan soyutlayarak yapıyordu. Halkın Çankayalı deyince ANAP, ANAP deyince Çankayalı'yı algılamaktan vazgeçtiği gibi düşsel bir varsayıma oynuyordu. Oysa ilk seçimde halk, ANAP ile Çankayalı'yı aynı kabın içinde değerlendirecekti. Liderlikten ayrıldıktan sonra ANAP'ın "uçuruma yuvarlandığına" inanıyordu Çankayalı; ne var ki bu inancı ''fazla kişiseldi." Çankayalı'nın ANAP kamuoyuna yutturmacaları bir yana, Mesut Yılmaz'ın, sözü edilen anketten doğan TÖ değerlendirmelerine nasıl sanldığına bakalım. Yılmaz'ı daha şimdiden "müstakbel Başbakan" sayanlartn köşe yazılanndan yansıttıklarına göre; "Mesut Yılmaz, kendisınin yeni iktidar üslubuyla toplayacağı oyları TÖ'nün potansıyeli ile bütün., o?an,nan"ÜS&J. dırmeyle, Yılmaz ın, leştirerek erişiiebiie Çankayalı Bay TÖ'nün, Çankayalı'nın Antal kararSIZ Kasim'l ya'da ii başkanianna oynadığına ilişkin haberler duyurduğu değerlen gefjyon Akbutut'a gönül .'.,» , . ., ^reyei7günkalahâlâ desteğini aid.ğ. <?eW rahatlığıyla destek lere söyiedikieri ara veremiyor. Yılmaz'ın çankayalı Bay'm smdırebtlmış değil. Yeni önemsediği ekonomi kozlardan da yoksun. ANAP, SHP'lilerin iki gensorusunu reddetti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hükümet hakkında "anayasa ve yasalan keyfi ve hatalı uygulayarak beceriksiz, başarısız ve kayırımcı bir yönetimle devleti milyarlarca lira zarara soktukları" iddıasıyla verilen gensoru önergesi, ANAP'hların oylarıyla reddedildi. SHP'li Kamer Genç ve arkadaşlarmca verilen gensorunun görüşülmesl sıra ' sında, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının, ANAP ve Cumhurbaşkanı özal'a yakın olduğu iddia edilen işadamı Mehmet Nazif Günal'm Ankara Koroğlu Caddesi uzerindeki binasmı aylığı 2.700 dolardan iki yıiiık peşin kira ödenerek KOÎ'den kiralanması olayı da gundeme geldi. Genç, Türkiye'de simit parası bulamadığı için cinnet geçirip çocuğunu boğazlayan babalann bulunduğunu, Kaplan'a beraat • ANKARA (UBA) Yurtdışmda Türkiye aleyhine faaiiyetlerde bulundugu ve laikiik karşıtı örgütienme ile propaganda faaliyetierini sürdürdüğü gerckçesıyfe hakkında bir çök dava açılan Adana eski Müftüsü Cemalettin Kaplan beraat etti. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde TCapIan hakkında açılan davaların da düştüğü öğrenildi. Çeşitli yazılı ve görüntülü propaganda malzemesini Türkiye'ye sokmakla da suçlanan ve kamuoyuna "Kara Ses" diye tanıtılan Kaplan hakkında TCK'nın 140. maddesi uyarınca açılan 3 ayrı dava da düştU. "Akıllı çocuklar Başbakaırı aldattı" muslu ve dürüst insan olduğuna inandıklarını, ancak KOl'nin başmda bulunan "akıllı çocuklann", Başbakan'ı aldattıklarını iddia etti ve ANAP'hlardan bunlann hesabının soruiması için gensoruya evet denilmesini istedi. Maliye ve Gümruk Bakanı Adnan Kahveci de KOl'nin kiraladığı belirtilen bînanın tüintmlm değil, belli bir bölüm'Ûnüh' kfralanmasmın düşünüldüğühü, olaylarının da devlete buyük kâyıplar ancak henüz karar verilmediğini söyleyerdirdiğini kaydetti. DYP'li Mahmut di. Bu binanın kiralanması için de YPK Öztürk de Başbakan Akbulut'un na kararı gerekmediğini ifade eden Kahveci, binanın sözü edilen bölgedeki emsallere uygun olduğunu savundu. Kahveci, hayali ihracat olayı üzerine bakanlık müfettişlerinin sıkı denetimde bulunduklannı söyledi ve Menteşoğlu firmasının İ5 kişilik ekipçe denetlenmekte olduğunu bildirdi. SHP'li Mehmet Döneıı ve arkadaşian ile DYP'li Şinasf Altınar ve arkadaşları tarafından verilen" KÎT'lerde töplu işçi çıkarmalar konusunda hükümet hakkındaki gensoru onergeleri de ANAP'hların oylarıyla reddedildi. ERKA BALATA VE OTOMOltV SANAYİt A.Ş 31.12.1990 BİLANÇOSU (1000 TL.) AKTIF (VARUKLAR) • Carı Dönem 31 12 1DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Dcğerlcr B Menkul Kıymcllcr INcil C Kısa Vadeh Tıcarı Alacaklar (Net) DDığer Kısa Vadelı Alacaklar (Ncl) E Stoklaı (Ncı) 1 sıoklar 2Verilen Sıparış Avansları F D ı | e r DOnen Varlıklar II DURAN VARLIK1AR A Uzun Vadelı Tııan Alacaklar (Nct) BDığcı U/uıi Vadtlı Alacaklar |Net) CFmansal Duran Varlıklar (Net) DMaddl Duran Varlıklar (Net) 1 Bınalar, Arsalar ve Arazıler 2 Makıne, Tesıs ve Cıhazlar 3 Dıjer Duran Varlıklar 4 Bınkmı$ Amonısmanlar () 5 Yapılmakta olan yatınmlar 6Venlen sıparıs avansları E Maddı Olmayan Duran Varlıklar (Net) IMaddı Olmayan Duran Varlıklar 2 Verilen Avanslar F Dıger Duran Varlıktar 1990 33 615 1 971 561 18 711 225 3 301 796 9 153 945 8 140 238 IOI3 7O7 477 082 4 341 282 153 728 23 650 67 221 4 096 683 82 14 67 2 317 1 828 7 366 2 625 (9 659 156 648 636 281 425) 844 458 404 221 98» 3 874 714 654 461 956 193 2 4 8 2 067 609 2 457 489 11078 746 3 086176 4 589115 Öncekl Dönem 31 12 1989 22 167 719 1K1SA VADELI BORÇLAR AFınansal Borciar BTıcarı Borçlar (Net) C Dığer Kısa Vadelı Borclar D Alınan Sıparıs Avansları EBorc ve Gıder Karsılıkları IIUZUN VADELI BORÇLAR AFmansal Borçlar BTıcarı Borclar (Net) C Dığer Kısa Vadelı Borçlar DAlınan Sıpari} Avansları E Borç ve Cıder karsılıkları III ÖZ SERMAYE A Sermaye B Sermaye Taahhutlerı ( ) C Emısyon Prımı DYenıden Değerleme Artışı 1 Duran Varlıklarda Deger Artısı 2 Istıraklerde Dejer Artısı EYedekler IYasal Yedekler 2 StatU Yedeklerı 3Özel Yedekler 4Olaganustu Yedek F Net Dönem Kârı G Donem Zararı ( ) H Gecmıs Yıllar zararları PASİI (KAYNAKLAR) TOPLAM1 eder den birazcık söz ederse göze girdi demektir. TÖ'nün görüşlerini benimseyerek yineleyen bir . adayın, Köşk desteğini alabilmek için "çaktırmadan"' neler yapabileceği böylece ortaya çıkıyor. Yılmaz'ın kader arkadaşı Şadan Tuzcu Bey, TÖ'nün Akbulut ile ilgili bir açıklama yapmamasını, destek vermeyeceğine bağlıyor. Bu görüş, Yılmaz'ların, Akbulut'a Çankaya deşteğinden ürktüklerini gösteriyor. Üstelik Çankayalı ile Mesut Bey arasındaki "ağız birliği''ni "çaktırmadan" kanıtlayan başka öğeler de izleniyor. TÖ, kongre öncesi veya kongrede "kavga çıkmasın" istiyor. İstanbul'da TÖ ile halvet olduktan sonra Yılmaz Bey çevresindekilere sürekli "barış teikin ediyor." Çankayalı Bay TÖ'nün, kongreye 17 gün kala hâlâ kararsız Kastm'ı oynadığına ilişkin haberler geliyor. Akbulut'a gönül rahatlığıyla destek veremiyor. Yılmaz'ın başbakanlığını hâlâ sindirebilmiş değil. Yeni kozlardan da yoksun. Bu arada birkaç güne kalmaz; DYP'nin, kabul edildikten 60 gün sonra erken seçim getirecek önergesi Meclis'e gelecek. Öte yandan, gefecekte anayasa ihlallerini konu alacak oiası bir davanın gerekçesinin müsvetteteri yâzrtıvof'. Demirel dün sabah bize, açıiacak davadan "Sonuç çıkmaz diyorlar. Biz siyaset yapıyoruz. Yukardakini düşürmek için iğne deliği görsem kullanınm" diyordu. Ya seçim başvurusu için ne diyordu Demirel? "Düşer şaşar, belli olmaz. Olur ya Mesut'un foyası çıkmadan seçime gidelim derler. Onlar istemeden biz sandığa çağırıyoruz." Önümüzdeki günler bir dizi foya ortaya çıkacak. Çankaya'dan bakanlıklara kadar... Boy boy, dosyadosyal PASİF (KAYNAKLAR) Carı Donem 31 12 1990 12 743 424 1 069 989 4 433 308 3 669 472 4 300 3 0 0 0 000 124 978 23 615 1 151 847 11740 7 5 0 0 000 258 7 500 440 21916193 8 801 354 562 717 297 770 2 815 652 155 587 öncekı Donem 31 12 198* 12 633 080 VEEAT Değerli eşim MUletvekiline zam yok • ANKARA (ANKA) TBMM Basın ve Halkla llişkiler Daire Başkanı Engin Karapınar, milletvekili maaşlarının arttınlması için bir çalışma bulunmadığıru bildirdi. Engin Karapınar yaptığı yazılı açıklamada, bazı gazetelerde milletvekili aylıklarının arttırılacağına ilişkin haberler yer aldığmı hatırlatarak, bu yönde bir çalışma söz konusu olmadığı gibi bir istek de bulunmadığıru kaydetti. TtMUR TALHA İZBUDAK'ı kaybettik. Cenazesi 29.5.1991 çarşamba günü Suadiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Eşi: DÜRDANE tZBUDAK 360 360 • 12 016 346 2 872 II 879 4 126 (16 062 1 280 8«0 239 735 734) 583 000 1 931 716 1 931 716 1 381 224 1 188 120 193 104 927 318 933 726 193 104 743 015 1 126 830 743 015 ölümünün 28. yılında nâzım hikmet aramızda açılış konuşması yaşarkemal 24 649 786 2 646 501 AKTIF (VARLIK1AR) T0PLAM1 37 956 891 24 649 786 37 956 891 DİPNOTLAR 1) DECERLEME YANTEMI,ERİ: a) Slok Degerlcme Yömemı Ağırlık orıalama b) Envanter Yöntemı Fıılı Envanter c) Amortısman Dcgerleme Yönıemı Hızlandınlmı; Amortısman d) Fınansal Duran Varlıklar Elde etme malıyetı e) Maddı Duran Varlıklar Degerleme Yönıemı Yenıden degerleme uygulaması harıı, elde etme malıyetı 0 Alacakların Degerleme Yöntemı Alacak ve borç senetlerı resmı ıskonto oranında reeskont ıslemıne tabı tutulmuş olup dıgerlerı kayıllı degerdır 2 BİLANCO TARIHtNDEN SONRA ORTAtA CIKAN HUSUSLAR Kıdem tazmınatt uvanı 1991 yılı bulce kanununca I 1 1991 tarıhı ıtıbartyle 2 489 600 TL olarak belırlenmıs ve toplam kıdem la/mınaıı yükü 9 464.008 3 8 9 ^ TL yUkselmıslır )• ^ARTA BACLl OLAYLAR Şarıa baglı olav bulunmamaktadır 4 MUHASEBC IAHMİNLERİIMDE ORTAYA ÇIKAN DEGİSİKLİKLER. Muhasebe tahmınlerınde ortaya çıkan değı^ıklık bulunmamaktadır 5 AKTİF t l / E R İ N D E İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARI Aklıf Ü7cnndc ıpoıek veya [emınat bulunmamaktadır 6 AKTİF DECERLER UZERİNDEKİ SİGORTA TUTARLARI 2 165 450 0 0 0 TL'sıdır 7 ALACAKLAR İÇİN ALIISMIS OLAN İPOTEK VE DİChR TEMİNATLAR Alacaklar ıçm alınmı$ olan ıpotek ve dıger lemınallar yoktur 8 PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHUTLER. (000) TUTARI Anayasa Mahkemesi'ne yeni tiye • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Necdet Darıcıoğlu'nun yaş haddinden emekli olmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine Hava Hâkim Albay Yalçın AcargUn atandı. Askeri Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca seçilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı TUrgut özal tarafından yapılan atama, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Acargün, askerlikle ilişkisini keserek, düzenlenecek yemin töreninden sonra görevine başlayacak. Anayasa Mahkemesi'nde bir asıl üyeük, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Necdet Darıcıoğlu'nun yaş haddinden emekli olmasıyla boşalmıştı. Askeri Yargıtay 5. Daire üyesi olan Hâkim Albay Yalçın Acargün, Askeri Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun üç adayın tespiti için yaptığı seçim turlarırun ikincisinde 24 oy alarak Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için ilk aday olarak seçilmişti. 1939 yılında Mardin'de doğan Yalçın Acargün, 1962 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Verilen temınat mekluplan 9TAHAKKUK ETMEMİŞ FAİZ BORÇLARI Tahakkuk etmemıs faız borçları yoklur 1991 yılında 1 830 000 0 0 0 T L 1992 yılında I 830 000 0 0 0 T L olıtıak uzere o yıllara aıt tahvıl faızı tahakkuk ettınlecektır 10SERMAYEYl TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR Imtıyazlı hısse senedı yoktur II MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN DİGER flllSUSI.AR a) 1989 yılı ıçm hesaplanan kıdem tazmınatı tutan 5 385 780 510r TL olup, 1/10'u ıçın karşılık ayrılarak gıder yazılmıştır Bakıye kalan 4 847 202 4 5 9 TL bundan sonrakı 9 yılda esıt taksıtlerlc nfa >*(lılecekıır b) Pastf haneler ıçınde yer alan 1 151 847 287 TL kıdem tazmınatı karsılıklanndan rapor tarıhı ıtıbanyle yapılan fıılı ödemeler tuları 50 347 6 8 4 Tl dır 31 12 1990 1921978 31.12.19S9 772 891 güzelim dünya elvedâ ve merhaba kainat... açık hava tiyatrosu 2 haziran 1991 pazar saat: 20 Davetıyder Beyoğlu DUNYA Sıneması, Kadıköy MOOA Sıneması. Vakkoroma Taksım /Suadiye, Akademı Kıtabevı Nışanıaşı, Sosyal Yayınlan Kıtap Sarayı Cağaloğlu, TYS, PEN, Mulkıyelıler Bırlığı'nden alınabılır ERKA BALATA VE 0T0M0TİV SANAYİt A.Ş. 31.12.1990 GELÎR TABLOSU (1000 TL.) Carı Dönem önceki Dönem 31.12.1990 31 12.1989 ABRÜT SATIŞLAR BSATIŞLARDAN İNDİRİMLER () CNET SATIŞLAR * DSATIŞLARIN MALİYETİ () BRÜT SATIŞ KÂRI veya ZARARI EFAALİYET GlDERLERl () ESAS FAALİYET KÂRI veya ZARARI FDİÖER FAALlYETLERDEN GELİRLER veya KÂRLAR GDİĞER FAALlYETLERDEN GtDERLER veya ZARARLAR () H FİNANSMAN GİDERLERİ () FAALtYET KÂRI veya ZARARI IOLĞANÜSTÜ GELİRLER veya KÂRLAR JOLĞANÜSTÜ GtDERLER ve ZARARLAR () DÖNEM KÂRI veya ZARARI KÖDENECEK VERGl VE DİGER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER () NET DÖNEM KÂRI veya ZARARI 41 622.583 (6.258.597) 35 363.986 (20.850.190) 14 513 796 (7 264.903) 7.248.893 563.388 (362.894) (5 97! 776) 1 477.611 601.554 (1.151.847) 927.318 (607.318) 320.000 29.143.619 (3.192.459) 25.951.160 (14.776.387) 11.174.773 (3.965.333) 7.209.440 600.383 (470.189) (4 743 838) 2.595.796 50.705 2.646.501 (1.198.293) 1.448.208 DENETÇİ RAPORU ERKA BALATA VE OTOMOTİV SAN. A.ŞJnin 1990 yılı hesap devresi için 29 Nisan 1991 Pazartesi günü saat 15.00'de yapacağı Olağan Genel Kurul (Ortaklar Genel Kurulu) toplantısı için MURAKIP tarafından hazırlanan RAPOR'dur. Pay sahipleri, Idare Meclisi Raporu'nda şirketin 1990 yılı hesap devresine ait iş ve işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. Şirket, sözü edilen yılı incelemenize sunulan bilanço ile kâr ve zarar hesaplarında gösterilen miktarda KÂR ile kapatmıştır. Yaptığım incelemeler sonucunda tutulan defterler ile düzenlenen belgelerin usulüne uygun olarak tanzim edildiğini, belgelerdeki i$iemlerin defterlere doğru olarak geçirildiğini ve bilançonun defter kayıtlarına uygun olarak duzenlendiğini gördüm. Saygılarımla TEŞEKKÜR Sevgili eşim Darüşşafakalı ve tş Bankalı ŞAHAP MARMARA'nın vefatı sebebiyle çok yakm ilgileri ile büyük acımı paylaşan Darüşşafaka camiasına, T.İş Bankası'na ve değerli dost ve yakınlarına ve AKYAKA'lılara en içten duygularla teşekkür ederim. DİPNOTLAR 1. Stok malıyetı hesaplama yöntemi' Safha maliyetı Stok degerleme yöntemi' Ağırlık ortalama malıyetı. 2. Sıoklann tamamı sayılmıştır 3. Aktifleşen toplam finansman gıderleı ınden ortaklara, ıştıraklere ve bağlı ortaklara ödcnen gider yoktur Aktifleşen finansman gıderı bulunmamaktadır 4 Brut satıj hasılatının 25.208.772.518r TL.sı 1.1.199020 11.1990 tarihleri arasında tek ana satış dıstrıbütörumuz olan KURTKAYA Oto Sanayi A Ş'ne satılmıştır 5. Yan ürün hurda, dökünlü sacışları ile hizmet satışları brut satış hasılatının %20'sını aşmamaktadır 6. önceki döneme ılışkın gelır ya da gıder yoktur. 7 1989 ve 1990 yılı hısse başına kâr ve kâr payı tutar ve oranı ol 2i 1989 yılı hısse başına kâr (TL/"7o) m /\6 1990 yılı hısse başına kâr (TL/%) / PEHLANE MARMARA İSTANBUL 7. İCRA TETKİK MERCtl HÂKÎMLİĞt'NDEN 991/624 Hâkirrjliğimiz kararı gereği 25.5.1991 tarihli nüshada yayımlanan Kadirbeyoğlu tnşaat A.Ş.'nin konkordato istemine ilişkin ilan zuhulen 7 gün olarak yayımlanmıştır. Muterizlerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilecekleri hususu l.l.K. 287 md. gereğince yeniden ilan olunur. 27.5.1991 Basın: 6289 Ay. Ertuğrul ŞARKENT MURAKIP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog