Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

§ CUMHURİYET/4 Sungurlu: Aksaklıklar düzeltilebilir • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, uygulamada Terörle Mucadele Yasası'ndan kaynaklanan sorunlar çıkabileceğini belirterek, "O problemlere karşı tedbir almamız, tabii ki söz konusudur. Biz kanunu iyi niyetle tatbik ederiz. Aksakhkları ne ise yine elbirliği ile duzeltilir" dedi. Şartla tahliye konusunda sorun çıktığını anımsatan Sungurlu, Cumhurbaşkanı TUrgut Özal'ın baştan beri bu konuda istisnai hükümler getirilmemesini savunduğunu kaydetti. HABERLER ıyyı Bozulunca SHPde bitmeyen kongre Ekonomida Bozuldu... Havalar HİKMETÇETİNKAYA YALÇIN ÇAKIR SHP Istanbul ilçe kongrelerinden genel merkez yanhlannın kazançlı çıkmasından sonra gözler toplam 99 il delegesi seçilecek Fatih, Küçükçekmece ve Eyüp'e çevrildi. Geçen cumartesi günü başlayan Üsküdar ilçe kongresinde il delegeliklerini kimin kazandığı ise 75 saat sonra anlaşılabildi. Itirazlar nedeniyle 3 gün boyunca sayım yapılan ilçede oylar, genel merkez, Baykal, Topuz ve Sözen'i destekleyen partililer arasında paylaşıldı. Istanbul'da 25 ilçe örgütünden 22'sinde kongreleri tamamlayan SHP'de parti içi taraflar bu kez Fatih, Eyüp ve Küçükçekmece'yi kazanmak için çahşmaya başladılar. Eski Genel Sekreter Deniz Baykal'ı destekleyen partililer "Bu 3 ilçede 99 delege çıkacak. Bunu kazanırsak il kongresine daha iddialı gideriz" derken genel merkezciler, özellikle Fatih'te "ittifakların" önem kazandığı görüşünü savundular. 1 haziran cumartesi günu sandık basına gidüecek Eyüp'te 19 il kongre delegesi seçilecek. 2 haziran pazar günü seçim yapılacak olan KUçükçekmece'de 38, 9 haziranda kongresini yapacak Fatih'te ise 42 il kongre delegesi belli olacak. Bu ilçelerden 3'ünde de ilçe başkan adayhğı ve yönetim kurulu üyeükleri için taraflar açıklamada bulunmaktan kaçınıyorlar. Edinilen bilgilere göre tstanbul kongrelerinde "Genel Merkezciler" adı altında Yenilikçiler, Inönu'yu destekleyenler, genel merkezi destekleyen mületvekillerine destek verenler, Yenilikçi Sol ve Sol Kanat adıyla çalışan partililer ortak hareket etti. Eski Genel Sekreter Deniz züktüler. Baykal'ı destekleyen partililer il kongresi öncesi umutlannı, "SHP'nin son seçimli olağanüstü kurultayında da birlikte hareket eden ve "Genel Merkezciler" olarak adlandırüan birlikteliğin bozulmasına bagladıklannı" kulislerde dile getiriyorlar. Baykalcılar'ın bir başka hesabı ise Sözen'in tstanbul İl Başkanhğı'na aday çıkartması durumunda dengelerin değişeceği olasılığı üzerinde toplanıyor. Şu ana kadar kongre kulislerinde Baytstanbul'da SHP tarihine "en uznn süren kongre" olarak Üsküdar ilçesi geçti. Burada geçen cumartesi günü sabah 09.00'da başlayan kongre dün saat 13.00 sıralannda sonuçlandı. Il Sekreteri Behltil Ablak, Üsküdar ilçe başkanlığma eski ilçe başkanı avukat Ayhan Algantürk'ün seçildiğini, delegeliklerin ise paylaşüdığını belirtti. Üsküdar'da önerge sonucu çarşaf listeyle seçime gidildi. Ancak sayım sırasmda sürekli itirazlar oldu. Seçim kurulu üyeleri 3 gün boyunca sayım yapmak için uğraş verdiler. Dün kongrenin iptali gundeme gelince itirazlar da kesildi. Aradan geçen 75 saat sonra 33 il kongre delegesinden büytik çoğunluğu, Topuz'u destekleyenlerle Baykalcılar aldı. Yaklaşık 15 delegelik ise Sözen, Karakaş ve Inönü'yü destekleyen partililer arasında paylaşıldı. Bu ilçeden çıkacak eğilim ancak il kongresinde belli olacak. SHP lideri Erdal tnönü, dün öğleden sonra toplanan parti mecUsinin açış konuşmasında, kongrelerin sürdüğünü anımsatarak "Kaybedenler üzttlmesin, kaybedenlerin kazananlaria birlikte SHP iktidan için çalışmasım istiyorum. CHP gelenegimizde de bu vardır. Bu gelenek SHP'de de sıirmeli" dedi. Cumartesi sabahından, salı öğleye dek sürdü POLİTİKAGÜNLÜĞÜ Şüpheli operasyon • ANKARA (ANKA) HEP Mardin Milletvekili Adnan Ekmen, Istanbul'daki operasyonla ilgili tartışmalar sürerken, bir başka şüpheli operasyon iddiasında daha buîundu. Ekmen, tçişkri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yanıtlanması istemıyle TBMM Başkanhğı'na verdiği soru önergesinde bir operasyonda ölü olarak ele geçirildiği bildirilen Haydar Altun'un işkencede öldürülduğü iddialarına açıklık getirilmesinı istedi. Ekmen, Altun'un aılesine de yarah olarak yakalandığı yolunda haberler ulaştığını belirterek, "Yarah olarak ele geçirilmişse şimdi nerededir?" diye sordu. Üsküdar îlçe Kongresİ'nde 33 delegenin belirlenmesi için yapılan sayım, itirazlar nedeniyle sürekli kesilince, sonuç ancak 75 saat sonra alınabildi. Baykal'ı destekleyenler, daha çok "taban kaybetmeme' mücadelesi verirken Ali Topuzcular da ittifaklar içinde yer aldılar. Hemen her kongrede ise bir "Karadeniz kökenliler" gruplandırması altında tanımlamalar olduğu dikkati çekti. îlçe belediye baskanlarından çoğunun da eğilimleri yönünde aktif politika yaptıklan kongrelerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve yardımcısı Beyzade Özkahraman da etkin gökalcılar il başkanlığı için "herhangi bir adı" anmazken amaçlanmn büyük kurultaya "alabildikleri kadar delegeyle gitmek" olduğunu söylüyorlar. Genel merkez yanlısı partililer ise aralarında Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Sarıyer, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerin bulunduğu yerlerde birlikte hareket etmenin yanı sıra "harman liste" çalışması da yaptılar. Bakırköy'de de adaylar delege listelerine karşıt gruptan isimlcri aldüar. Herkes kan ağlıyor... İşçi, memur, köylü, esnaf, sanayici, işadamı birbirierinden farklı şeyler söylemiyor: 1991'in son altı ayı kötü geçecek, nasıl yaşayacağız, nasıl ayakta kalacağız bilemiyoruz... Ege ve Akdeniz'de oteller, moteller boş, doluluk oranı yüzde ellinin altına düşmüş. Körfez savaşının ardından Batı basınının Türkiye aleyhine yaptığı yayınlar turizm sektörünü olumsuz etkilemiş. Turizm işJetmecilerı çığlık çığlığa Ne yapacaklarını şaşırmışlar, kapı kapı dolaşıyorlar. Yetkililer yabancı gazete ve televizyonlarına yeniden reklam kampanyası başlatacaklarını söylüyorlar. Demek ki CNN Televizyonu'na bir süre önce verilen reklamlar etkili olmamış. Turizmciler ağlamaklı konuşuyor: Savaş bitti, ama korkusu insaniarın kafasından hâlâ çıkmadı. Bu da sansasyonel haberciliği tercih eden Batılı gazetecilerin yazdıklarından kaynaklanıyor... Almanya'dan, Fransa'dan, ingıltere'den gazeteciler ve televizyoncular nisan ayında gruplar halinde Türkiye'ye getirildi. Efes, Bergama, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Antalya'da gezdirildi, yedirilip içirildi. Yabancı gazeteciler ve televizyoncular ülkelerine dönerken bir de basın toplantısı düzenlediler, izlenimlerini Türk meslektaşlarına anlattılar: Türkiye'de her . . , . • • şey çok guzei. Tarîh, Tunzm doğa, deniz, balık, ra Ç/Ö//K ÇlÖllğa. Ne kukonukseverlikhariyapaCaKİanni ısletmecılen tnönü, papatyalar ve ANAP'a ilgi göstermeyenlerin iflasa sürüklendiğini söyledi 'Devleti yağma ediyorlar' SHP lideri, ANKA'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle ajans merkezine yaptığı ziyarette bir soru üzerine planın ANAPDSP koalisyonu olduğunu, ancak ikisinin bir araya gelmesinin de yetmeyeceğini söyledi. İnönü ANAP Genel Başkanlığı için de "Ya Akbulut ya Semra özal olacak" tahmininde bulundu. ANKARA (Cumhuriyet Bti ye ayınyor. Birlik ve beraberlikrosu) SHP Genel Başkanı Er ten bahseden Başbakan Akbudal İnonu, partisinin grup top lut, ekonomide, iş âleminde aylantısında "Devlet imkânlannın rım yapıyor. Papatyalara, ANAP ve ANAP'ı koruyanlara ANAP'a ilgi göstermiyor diye iş verilerek devletin yağma âlemi iflasa surukleniyor. Bu, edüdiğini" söyledi. tnönü, AN keyfi ve beliıii bir kesimin çıkarKA'yı ziyaretinde de son günler lannı koruyan bir durum. Belde ANAP DSP koalisyonunun gelenmeyen birçok şey var. Bundile geldiğini hatırlatarak "Ama ları burada gundeme getiremiikisinin bir araya gelmesi yorum, ama halk bunları biliyetmez" dedi. SHP lideri kendi yor. Şimdi bunların hesabını sosini eleştiren ANAP Istanbul İl ruyoruz ve iktidarlannuzda da Başkanı Semra Özal için de "O soracağız." ikinci kopya. Orijinal bir şey Son aylarda artan terör olaysöylemiyor" diye konuştu. larına da değinan Erdal tnönu, Partisinin TBMM grup top "Terörün en üst güvenlik görevlantısında konuşan İnonu, lilerini hedef alması, bunların ANAP'a destek veren insanların onleneceğine dair bir umut dogzenginleştirildiğini, bunlara kar maması, önümüzde ciddi bir şı mucadele ettiklerini kaydetti. durum bulunduğunu, herkesin Verdikleri gensorulardan sonuç düşunmesi gerektiğini ortaya alamadıklanm belirten tnönü, koyuyor" dedi. Hukümetin bu "Minareyi çalan kıbîını da uy durumdan birinci derecede soduruyor. ANAP çoğuntuguyhı rumlu olduğunu vurguiayan TBMM'de yolsuzluklarla ilgili înönü, şöyle dedi: olaylar reddediliyor. Örtbas "Daha önce Güneydogu'daki eiülîyor" dîye konuştu. terör olayları ile ilgili hükümeKamu Ortaklığı îdaresi ve te destek verdik. Ama şimdi daToplu Konut Fonu'na ait bina ha vahim bir noktadayız. Olaynın 15 milyara satılması ve ar lar bütün Türkiye'ye sıçradıysa dından 22 milyara ANAP'a ya bunlan önleyecek hukumet nekın bir işadamının binasınm ki rede? Hukumet, kendi devamıralanması olayma da değinen nı sağlamaya çaltşıyor. Hükümet yapanuyor, bunlan Meclis'te kot n o n u ş u n ı a n söyledi: "Bıî işlemin sonunda nuşaltm. Olaylan önleyecek kaANAP'a yakın bir işadamı ka rarlılığı gosterecek bir hukumet zandırılıyor. ANAP, kendisine bulalım." SHP Genel Başkanı Erdal yakın ve uzak diye iş âlemini ikiInönu kuruluşunun 19. yıldönümünu kutlayan ANKA Ajansının merkezine gelerek genel mudür Müşerref Hekimoğlu ve çalışanlan kutladı. Son zamanlarda eleştiri kervanına ANAP tstanbul tl Başkanı Semra Özal'ın da katıldığının anımsatılması üzerine esprili bir dille "O ikinci kopya. Aynı şeyleri söylüyor. Orijinal bir şey söylemiyor. Aslında hanımlarda orijinalite vardır ama o bulunduğu durum itibarıyla öyle davranıyor" dedi. Erdal tnönü son zamanlarda yoğun olarak gundeme getirilen "ANAPDSP koalisyon" olasıhğıyla ilgili görüşlerini de şöyle açıkladı: "Plan budur. Artık Sayın Özal da kabul ediyor ki. ANAP'ın tek başına iktidan mümkün değil. Bir şekilde ANAP'ın kaybolmamasına çalışıyor. O zaman da en uygun isim onun ara sıra iyi şeyler de yaptığını söyleyen parti (DSP'yi kastediyor) ama tabii yetmez. tkisinin bir araya gelmesi de yetmez." Erdal İnonu, ekonomik durumun giderek kötuleştiğini, iş çevrelerinin seçim istediklerini anımsatırken, "Seçime gitmek ANAP'ın menfaatine. Ne kadar erken seçime giderlerse o kadar çok oy alırlar" diye konuştu. S"K5SK: 1*^* »£25 çevre kiriüt teleyızyonlarına , ği, çarpık yapıiaşma, yeniden reklam ayı oynatan Çingene " üikeierine döndük şasırmışlar, kapı kapı terinde ise Törkiye te dolaşıyorlar. YetkHifer ve başfatacaklannı seV söylüyorlar. Demek ki 16 Kyabanc,ga2e. CNN Teleyizyonu'na teciierin Türkiye üe ii bir sure once gili izlenimleri böyley reklamlar Herkes kan ağlıyor... O'mamiŞ. Cingöz topraga verildi • Haber Merkezi Kimliği belirlenemeyen kışı ya da kişılerce silahh saldırı sonucu şehit cdilen Adana Jandarma Bölge Komutanı Tüğgeneral Temel Cingöz'ün cenazesi Alsancak Hocazade Camii'nde kıhnan öğle namazından sonra doğum yeri olan Seferihisar'da toprağa verildi. Cenaze törenine Içışieri Bakanı Abdülkadir Aksu, Devlet Bakanı Cemıl Çiçek, İzmır Valisi Kutlu Aktaş, Ege Ordu Komutanı OrgeneraT Fikret Küpeli, Güney Deniz Saha Komutanı Koramıral Atitla Tuzman vc çok sayıda subay, astsubay ile bazı kamu kurulu^lannın yetkihlerı katıldı. Bu arada Adana Cumhuriyet Başsavcısı A. Galip Dinçer, "Cingöz'ün hastanede ihmalden öldüğü" yolundakı ıddiaları yalanlayarak "Tam tersi dört gün boyunca doktorların çabası sonucu yaşamıştır" dedi. Gtkİlİ yerılen . . ,. DEMİREL tSTANBUL'DA DYP lideri dün akşam, Üsküdar Lions Kulübn'nnn düzenledigl bir toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Demirel, bugün Beşiktaş ve Pendik'te, DYP'ye toplu katılma törenlerinde hazır bulunacak. Üsküdar meydanındaki "milletin sesi" mitinginde halka hitap edecek. DYP lideri, onceki gün Afyon'da, lise dönemi sınıf arkadaşlanyla eski günleri yâd etti. (Fotoğraf: AA) Perinçek'e beraat • Haber Merkezi 2000'e Doğru Genel Yayın Yönetmeni Doğu Perinçek, Diyarbakır ve Erzincan devlet güvenlik mahkemelerinde görülmekte olan 6 davadan beraat etti. Doğu ve Guneydoğu'nun çeşitli il ve ilçelerinde yaptığı konuşmalarda, milli duygulan zayıflatıcı propaganda ve halkı suç işlemeye teşvik suçlarını işlediği iddiasıyla Perinçek hakkında toplam 30 yıl ceza isteniyordu. İKİ DEV, ELEKTRONİK BANKACDJKTA BİRLEŞTİ. Bostancı'dan Kadıköy'e giderken taksi şoförü, "memleketin gidişatını" hiç de iyi görmüyordu. Yol boyunca o konuşuyor, ben ise dinliyordum: Bu ANAP gitmeli gttmesine de ancak yerine kim gelmeli? > Kendi soruyor, kendisi yanrtlıyordu: SHP'de kavga dövüş bitmiyor abi. Neyin kavgasını yapıyorlar bir türlü anlayamadım gitti. O zaman SHP'yi geç, DYP'ye gel. Demirel, eh fena değildi eskiden, ama kaç yıl otdu iktidardan ayrılalı? Çok şey değişti Türkiye'de. ANAP'a oy vermeyeceğım tamam, söyler misin kime vereyim? Taksi şoförünün derdi ne turizm ne de ANAP'a başkan arayışıydı. O, yaşam koşullarından bıkmış, yeni bir siyasal seçenek arıyordu... Bızi kim düzlüğe çtkarır, enflasyonu kim durdurur, terör nasıl önlenir? Beş yıidır taksi şoförlüğü yapıyordu. Lise mezunu ve iki çocuk babasıydı. Kadıköy'e geldiğimizde soruyordu: ANAP gitmesine gıdecek, ama kim gelecek? Herkes kan ağiıyor... ,' f' 4 Haziran ayında KDV oranı yüzde altıdan yüzde sekize'Çf • kıyor. Yani bırkaç gün sonra tüm'tüketim maddelerine zarn " gelecek. Sabundan pirince, şampuandan deterjana dek pahalanacak. Kitap ve kırtasıye de bu zamlardan payını alacak. Oysa bugün Tekel işçisi beş yüz bin lira ücretle çalışıyor. Büyük kentler bir yana, bir Anadolu kasabasmda çalışan bir öğretmen, memur maaşının yansıyla ev kirastnı ödüyor. Anadolu'da küçük ölçekli işletmeler bir bir kapanıyor, esnaf ın elindekı çekler karşılıksız çtkıyor, ödenmeyen senetierin tutarı her gün yükseiiyor. Ağlamayan sadece siyasal iktidar... Türkiye katkınıyor, büyüyor. Avrupalı bizı kıskanıyor... Demek kı turizmdeki durgunluk, ekonominin kırmızı alarm vermesi bu yüzden. (!) Mesut Yılmaz ANAP'ın başına geçerse işler çözümlenecek, ekonomi rayına oturacak, özetle tüm sorunlar bir cırpıda düzelecek. (!) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Yalım Erez, üç gün önce erken seçimin "istikrar için" gerekli olduğunu vur1 gulamıştı. Siyasal iktidardan yanıt gelmedi. Onlar ANAP'a genel başkan arıyorlar şu günlerde. SHP, DYP, DSP, RP liderlerı yollara düşmüş, alanlarda dalgalanan topluluklara sesleniyor: ' Çözüm erken seçimdedir, ertelenen seçimdedir... ' ! Herkes kan ağlıyor. istanbul'a da yağmur yağıyor. Mayıs sonunda kış gerf geliyor. \ Insanlar da şaşkın, havalar da... • ClNDORUK Aydın Engin döntiyor • Haber Merkezi 10 yılı aşkın bir süredir yurtdışında bulunan gazeteci Aydın Engin, bugün 12.50'de Frankfurt'tan Istanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek, gelirgelmez de 103 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine konacak. Aydın Engın'in Türkiye'de gazetecilik yaptığı sıralarda yazdığı yazılardan dolayı 17 ayhk mahkumıyeti vardı. Terörle Mucadele Yasası'na göre Aydın Engin, daha önce tutuklu kalmadığı ve yurtdışından geldiğı için cezanın beşte binni yatmak zorunda. Ozal, aııayasayı müzeye kakbrdı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) DYP Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindonık, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın davranışlarıyla anayasanın müzeye kaldınldığmı söyledi. Cindoruk, özal'ın davranışlan sonucu cumhurbaşkanlığı makamının hukuken boşaldığını da savunarak, hükümeti vı ANAP grubunu "siyasi sıguı macılar" diye niteledi. Cindo ruk, "Sayın Özal cumhurba; kanlığı için düşünülmüş ola yUksek ihanet suçunun bizzı içinde" dedi. Hüsamettin Cindoruk, dü düzenlediği basın toplantısınd, anarşi ve terörün kente inmes ne, kentlerin eşkıyaya tesli edilmesine karşm, hukümetin iktidar partisinin her şeyi bir y na bırakıp kongre telaşına dt tüğünü anlatü. ANAP'taki > nşın genel başkanhk için dej başbakanlık için yapıldığını l lirten Cindoruk, şöyle konuşi "ANAP iktidar olmasa, | nel başkanlığa Keloğlan t aday olmaz. Ama bunla adayhğı kısa bir süre için bile sa başbakan olma umudun dır." Cindoruk, sözlerini şu sürdurdü: "Sayın Özal, şu anda baş kanlık ve parti başkanlığı y: yor, cumhurbaşkanuğını ise kâleten yürütttyor. Özal, c hurbaşkanlığı için dUşünülı 'yuksek ihanet' denilen su içindedir. Her şeyi de açıl yapıyor. Her şey, gazeteh vatandaşlarm gözü önündı reyan ediyor. Anayasanın ç ği cumhurbaşkanı bu deği Vatandaşın önünde tarafsı lacağına, partisi içinde tar kalmayı yeğliyor." ECEVİT Inönü ağzını açmasın Sümerbank ve Ziraat Bankası tüm elektronik Depremde hasar yok • ÇANAKKALEİSTANBUL (AA) Çanakkale'de dün akşam saat 21.27'de 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 2 saniye süren deprem, can veya mal kaybına yol açmadı. KandiHi Rasathanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre depremin merkez üssü, Rasathane'ye 220 kilometre uzakhktaki Saroz Körfczi olarak belirlendı. Depremin, Tekırdağ'da ve lstanbul'da Küçükçekmece'ye yakın bölgelerde de hissedildiği bildirüdi. bankacılık hizmetlerini tek bir elektronik hizmet ağında birleştirdi. Sümerbank'ta hesabı olanlar artık hem Sümerbank hem de Ziraat Bankası Self Servis Sümerbank Bankkart'la aşağıdakl hizmetlerden 24 saat kesintlsiz yararlanabüirsiniz. • Hesabınızdan para çekebıhrsınız • Hesabınıza para yatırabılırsınız • Hes.aptan hesaba havale yapabılırsınız • Bakıyenizı kontrol edebılırsınız Terminallerinden yararlanabilecekler. SÜMERBANK BANKKARTla! Siz de Sümerbank şubelerine gelin. Bir hesap açın. Sümerbank Bankkart'ınızı alın. Her iki bankanm elektronik hizmetlerinden yararlanın. SÜMERBAN, işgaline açmak zorunda kaldığını söyledi.Ecevit, sözlerini şoySÖKE DSP Genel Başka le sürdurdü: nı Bülent Ecevit, SHP Genel Başkanı Erdal tnönu'nun "Belki tek başımua iktidara özal'la çalışabilecekleri konu geleceğiz, ama koalisyonla iktisundaki sözlerini istismar ettiği dara gelmekten de urkmuyoni belirterek "Oysa kendisinin rum. Kaldı ki biz tek başımıza bu konuda ağzını açmaya hak iktidara gelsek de bir koalisyon kı yoktur. Çunku Özal'ın cum hiıkumetiymiş gibi davranarak hurbaşkaniığı belasını başımıza ülkemizde ulusal uzlaşma sağlaErdal Inönü ile SHP sarmıştır" maya, çetin sorunları oyle aşdedi. maya çalışacağız. Ben yurtdışınDemokratik Sol Parti Genel dayken SHP Genel Başkanı ErBaşkanı Bulent Ecevit, Irak ge dal İnonu, iktidara geldiğimizzisinin ardından dun Söke'de de Özal'la da çalışabileceğimiz açıkhava toplantısında konuştu. konusundaki sözlerimi istismar Sözlerine Irak izlenimleriyle etmeye kalkmış. Oysa kendisibaşlayan Ecevit, Irak'ın suren nin bu ko'nuda ağzını açmaya ambargo nedeniyle ezildiğini, hakkı yoktur. Çünkü Özal'ın ambargodan kurtulabilmek uğ cumhurbaşkanlıgı belasmı başıruna da kendi topraklarını mıza Erdal İnonu ve SHP acAmerikahlann, İngilizlerin fiili mıştır." TÜREY KÖSE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog