Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

29 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURtYET/3 Ktıraıı bilgisayartla "piyanet Işleri Başkanlığı, Kuranı Kerim'i bilgisayara yükleyerek disketler halinde satışa sunacak. Türkçe Kuranı Kerim'in de dilinin r sadeleştirilerek yeniden yayımlanması bekleniyor. f r Diyanefin atakkm sürüyor; hedef yenilik, gençlik ve daha geniş kitle ADABIIGTJN Sıcak Yaz istanbul'da zırıl zırıl bir yağmur var. Mayıs ayının sonuna eriştiğimiz halde yaz hâlâ kendini göstermiş değil. Meteoroloji, sulu ve soğuk bir yaz geçireceğimizi söylüyor. Ama önümüzdeki aylar politik açıdan çok hareketli olacak, yaz politik açıdan sıcak geçecek. Siyasal partiler sıcak geçecek olan yaza hazırlanıyorlar. SHP, ilçe seçimlerini tamamlayıp temmuz içinde, genel merkezcilerin şimdiden kazanmaya aday göründükleri, iki başlılığı giderme olasılığı haylı güçlü kurultayını yapacak. ANAP yeni genel başkanı ıle yenı bir görüntüye kavuşmaya çalışıyor. Ama herkes ANAP'ın Turgut Bey'ın partisi olduğunu biliyor. Gelecek kışi kim olursa olsun, bu görünüşü değiştirip ANAP'a yapacağı küçük makyaj ile iktidar koalisyonuna yeni bir yüz verebilecek mi? Sıcak yazı kendi yararına kullanma çabasında yol alanlardan biri de Süleyman Demirel. Demirel'in meydanlarda öfke dozu artan konuşmalanna bakarak sakın aldanmayın. Süleyman Bey, duygularının tutsağı olduğundan değil, toplumun üzerine serpilmiş olan ölü toprağını silkeleyebileceğı ortama ulaşıldığı kanısında olduğundan tonunu sertleştirıyor. Ona göre artık yumuşak, ılımlı muhalefet dönemi sona ermiştir ve ANAP ağacını tutup silkelemenin zamanı gelmiştir. Süleyman Bey, Turgut özaf'ın ANAP Genel Başkanfığı konusundakı başvurusunun da Anayasa Mahkemesı tarafından reddedileceğinı biliyor. Ama Demirel'in hesabı başka, o, anayasaya aykırılık savını gündemde tutup resmi başvuruya dönüştürmeyı düşünüyor. Nasıl olsa Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu esastan reddedecek değil. t Sonra Süleyman Bey alanlarda bu savı bol bol kullanacak. Sıcak yazın başlangıcı 2 haziran seçimleri diye düşünenler yanılıyorlar. Çünkü 2 haziran belde seçimleri yalnızca 49.000 seçmeni kapsayan önemsiz bir oylama. Asıl olan, anayasa gereğı kaçınılmaz ara seçimler. Ama ANAP ara seçimleri yapmak istemıyor ve bunu için de 78. maddenîn son fıkrasına dayanıyor. Hukukçuların da belirttiklerı gıbı ANAP'ın savı oldukça su götürür niteliktedir. Ama ANAP ne olursa olsun, kendisini çok güç durumda bırakacak, parti içinde ve kendı lyıce zayıflamış tabanında panik yaratacak bir oylamaya gıtmemekte kararlı gorünüyor. ANAP'ın sandıktan korkarak ara seçimden kaçması, yazı daha da sıcaklaştıracak bir etken olacak gibi gorünüyor. Muhalefetin, bu anayasal zorunluluğu sürekli anımsatması, ANAP'ı köşeye kıstırması ve sandıktan kaçmanın hesabını sorması kaçınılmaz. İyice ısınacak olan yaz aylarında bu konu kamuoyunu daha da harekete geçirecek ve siyasal tansıyonu yukseltecek bir etken. Zaten ara seçimlerden kaçınılması konusu yeterince işlenmez ve anayasal zorunluluklar yeterince gündeme getirilerek, kamuoyunun duyarlılığı arttırılmaz ise tabansız ve sorumsuz ıktıdar, gelecek yılkı kaçınılmaz seçimler için de çok tehltkelı ve kendi başını da yiyebilecek olan garip hesapların içine gırebilir. Muhalefetin gittikçe yükselen grafiğinin Turgut Bey'in bu hesaplarını şimdiden suya düşürmesi, dernokrasinin geleceğı açısından da zorunludur. Sıcak yazın bir başka özelliği de ANAP iktidan Türkıyesinin güvenlık ıle ekonomı açısından 1980 öncesi Türkiyesine benzer görunume burunmesıdır. Bunlara bir de gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığı sosyal huzursuzluklar eklenince sıcak yazda en çok ANAP'ın terleyıp ertyeceğı görülüyor. Sıcak yaz kaçınılmaz, tıpkı ANAP'ın erımesı gibi. Anavatan'ın, daha doğrusu Turgut Bey'in izleyebileceğı en akılitca yol, eylülde bir erken seçim ile havayı serinletmek ve rejım üzerındekı ıpoteği kaldırmaktır ' ' ^ , eN' • Ne var ki böyle bir girişimi Turgut Bey istese de gercekleştırmesı güçtür. Çünkü onun çevresinde kenetlemiş ve sandığa başvurulduğu takdirde bir daha oldukları yere dönmeleri olanaksız görunen ANAP çoğunluğu böyle bir ıstek karşısında kazan kaldırıp "Yoo, biz şahımızı bu kadar severız" demeye hazırdır tlahiyatçılar, başkanlığın hazırlattıŞı Kuran'ın günün koşullanna göre yorumlanmasını hedef alan 'ılmihare destek verdi. Daire r Başkanı Ahmet Gül, başlattıkları ataklan sürdüreceklerini söyledi. Hazreti Muhammed zamanında MUslümanlara ibadette değişik kolayhklar saglandığına işaret eden Prof. Hatiboğlu, Kuranı Kerim'in günün koşullanna göre uyarlanmasının, Kuran'ın ruhuna da uygun olduğunu ifade etti. Kuranı Kerim'de düşmana karşı "sıivari kuvveti" oluşturulmasına ilişkin ayet buhınduğuna dikkat çeken Prof. Hatiboğlu, "Bu suvari kuvvetiyle ilgili ayet, peygamber zamanına kayıtlı. Bugun de bu ayeti aynen tatbik edip, suvari kuvveti oluşturursanız, Kuran'ın ruhuna aykırı hareket etmiş olursunuz" dedi. ayrıntılann dinin "sevimsiz" hale getirilmesinden başka bir işe yaramadığını belirterek bu durumun dinin gelişmesini de engellediğini savundu. "Tuvalete girerken hangi ayağını önce atacaksın" gibi aynntılann ayıklanması gerektiğıni ifade eden Prof. Armaner, ibadetlerin de sadeleştirilerek insanlara kolaylık sağlanması gerektiğini söyledi. lslamiyette aklın Kuranı Kerimden önce geldiğini anlatan Prof. Armaner, "zamanla hüküm de değişir" anlayışının yaşama geçirilmesi gerektiğini bildirdi. HAKAN AYGUN/ GÜNSELİ ÖNAL ANKARA Daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Diyanet tşleri Başkanlığı, Kuranı Kerim'i bilgisayara yükleyerek disketler halinde satışa sunacak. Yaklaşık 20 yıldır ele alınmayan Türkçe Kuranı Kerim'in de dilinin sadeleştırderek yeniden yayımlanması hedefleniyor. Diyanet tşleri Başkanlığı Yayımlar Dairesi Başkanı Ahmel Güi, "Geuçligi kazanmak ve daha geniş kittelerin dinin koşullannı yerine geürmesini saglamak" amacıyla başlattıkları atağı sürdüreceklerini ifade etti. Kuranı Kerim'in bilgisayara yüklenerek disketler halinde satışa sunulacağını açıklayan Gül, bu Sofuo|lu'nahazırlatUğı, "ibadeamaçla önümüzdeki günlerde tin kolaylaştınlması" ve daha bir ihale açılacağmı söyledi. önce yayımtanmış "tlmihal"lerGül'ün verdıği bilgiye göre E deki "günün koşullanna uymaM yanet tşleri Başkanliğı'nca ilk yan" aynntılann ayıklanmasını kez 1960 sonrasında bastırılan, öngören, "tslam thnihali"ne İla1972'de yeniden ele ahndıktan hiyat Fakultesı öğretim üyeleri sonra günümüze kadar basımı destek verdi. sürdürülen Türkçe Kuranı Ke Ankara Üniversitesi llahiyat rim de, "dili sadeteştiıilerek" ye Fakultesi öğretim uyesi Prof. niden yayımlanacak. Diyanefin Dr. Mehmet Sait Hatiboglu, iki yeni yayınlan televizyona reklam rekatı farz olan cuma namazılar verilerek tamtılacak. Gul, run, uygulamada altt rekat kıhnmevcut Türkçe Kuranı Kerımle ması ve "oruçlunun midesine bir rin dilinin çoğu genç tarafından cisim batlığıjıda orucun bozulanlaşılmadığına işaret ederek ması" gibi uygulamalan, "Bun"Kuşak farkından doğan bu ek lar zaten bizim çıkardığımız sikügi gidermeyi amaçlıyoruz" guçlukler. Teferruata dalmışız, dedi. bunların yeniden ele alınması Diyanefin 9 Eylül Üniversite doğru olacaktır" şeklinde değersi öğretim üyesı Prof. Dr. Cemal lendırdı. Ankara Üniversitesi emekli öğretim uyesi Prof. Dr. Hüseyin Yurdaydın da kutsal kitaptaki mahalli olanla evrensel olanm ayırt edilmesı gereğine dikkat çekerek "Kuranı Kerim'in günün koşullanna gore yeniden yorumKuranı Kerim'de bile bir on lanması gereklr" diye konuştu. ceki ayeti yenüeyen ayetler oldu Kuranı Kerim'de örtünmeyle ilğuna işaret eden Prof. Armaner, gili olan ayetlerin de bölgesel olbuna örnek olarak başlangıçta duğunu savunan Prof. Yurdaynamazın Kudüs'e yüz dönülerek dın, kılık kıyafetin başka bölge19 Mayıs Üniversitesi emekli kıhnmasım, daha sonra uygula lere göre değişebüeceğini, bu öğretim üyesi Prof. Dr. Nede manın kıbleye dönülmesi yö yüzden ınanç konusu yapılmaArmaner, Islam dınıne sokulan nünde değıştirilmesını gösterdi. ması gerektiğini kaydetti. ANKARA (Cumhurlyet Bttrosu) Cumhurbaşkanı Ibrgut Öza) ık Kültür Bakanı Namık Kemal Zcybek, Osmanh arşivlerının korunması ve saklanması için uygulanacak olan "la«r disk dosyalama slsteml" hakkında dün brıhng aldılar. Brifinge çağrılı olmalarına karşın, Başbakan Yıldırım Akbulutile bakanlann ve diğer ANAP'lı siyasılenn katılmaması dikkat çekti. Japon Pioneer, Mitsui, lonrho şırketlennın ortaklaşa geliştirdikleri lazer ile dısket dosyalama sistemi konusunda dün verılen bnfingde, amacın, 150 milyon adet eskı belgeyı ıçeren Os manh arşivinin korunması, saklanması, gelecek ku^aklara ak tanlması olduğu kaydedıldı. Cumhurbaşkanı lurgut Ozal, Başbakanhğından itibaren yüksç)^ tekao^tyj ve hilgiçayat; k.ullahijiıı'na b'uyük o,nem verdikl^rini,'TUrkiy^nin çağ atlamasın' da bu ıkı urçşurun önemli oldujjunu kaydettı. Osmanh arşivle HEDEF 800'DEN 2600 METREKAREYE Proje hakkında bilgi veren uzmanlar, travertenleri beyazlatan termal suyn kuilanan 5 otelin başka yere nakle rinin 1985'e gelıninceye kadar İs dllmesiyle 800 metrekarelik beyaz alanın 2600 metrekareye çıkardacagını, travertenler arası yaylı gezi sistemi kurulacağmı soylediler.(Fotoğraf: Cumhurlyet) tanbul Valiliği'nin bahçesinde çok kötü koşullarda saklandığını, hatta bu belgelerin dışarıya da verilmesı olayıyla da karşılaşıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Ozal, bu konuda şunları söyledi: Osmanlı arşivi lazer disklere 150 milyon eski belge dosyalanacak ... ., I * Bakanlığın Pamukkak'yi kurtarma prvjesi için ANAPDYP işbirliği "Bu, bizim en degerti harinemizdir. Geç oldu, ama guç olmadı. Bugun Osmanh arşivi koruma altında ve modern teknolojiyle gelecek kuşaklara aktanlacak. Bu sayede, tarihten ders almamız ve bir daha aynı hatalara diışmememiz için bu, önemli olacaktır. Ben hep, bu tür konularda en son teknolojinin alınmasına taraftanm." Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de Osmanh belgeleriyle bilgi ve teknolojinin en son ürününün karşılaşmasının çok önemli*olduğunu kaydetti. Zeybek, Japonlar gibi Türkiye'nin de bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeler için milli kültürünün özünden destek alması gerekttfcini anlattı. Beyaz dünyaya gençlik aşısı Kültür Bakanhğı'nın "Pamukkale'yi Kurtarma" projesine gelebilecek politik baskılan önlemek için DYP'li Avcı'mn ortak deklarasyon yayımlama önerisi ANAP'lı Çakıroğulları tarafından da benimsendi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Kültür Bakanhğı'nın 'Pamukkale'yi Kurtarma' projesine gelebilecek politik baskılara karşı Denizli milletvekilleri ortak deklarasyon yayımlamayı kararlaştırdılar. TBMM Başkan Vekili DYP Denizli Milletvekili Yıldırım Avcı'mn konuya ilişkin önerisi, ANAP'lı Aycan Çakıroğullan tarafından da benimsendi. Proje, SİT alanı içinde yer alan beş otelin naklini de öngörüyor. Avcı ve Çakıroğulları, Kültür ve Tabiat Varhklannt Koruma Genel Müdürü Altan Akat ve projeyi uygulayacak uzmanlarla birlikte dün TBMM'de bir basın toplantısı duzenlediler. Pamukkale'nin kurtanlabilmesi için 30 haziran3 temmuz tarihleri arasında uluslararası bir toplantı düzenleyeceklerini bildiren Çakıroğulları, "Pamukkale'yi gelecek nesillere utanılacak degil ovunulecek bir yer olarak bırakmak hepimizin görevi" dedi. Avcı, Pamukkale'deki beş otelin nakh ve travertenlerin ortasıridan geçen yolun yerinin değiştirilmesi'sırasmda kendilerine büyük baskılar geleceğine dikkat çekerek "Denizli miHetvekiHeri olarak bir deklarasyon yayımlayalım. Bu deklaras Proje hakkında bilgi veren uzmanlar, yon, işin anahtarı olacak" dıye konuş travertenleri beyazlatan termal suyu kuitu. Avcı, planı uygulayacak olan politik lanan beş otelin başka yere nakledilecegüctin önemine değinerek iktidann bu ğini, yaklaşık 800 metre kare olan mevkonuda kararlı olması gerektiğini söyle cut beyaz alanın 2600 metre kareye çıkadi. rılacağını anlattılar. Turistlerin hem traÇakıroğulları, düzenleyecekleri ulus vertenlerin beyaz görüntüsünü görmek lararası toplantı sırasında projenin uy hem de travertenler içinde yürümek isgulanmasına BM, UNESCO, AT, Avru tediklerine dikkat çeken uzmanlar, trapa Konseyi gibi kuruluşlann katkısını vertenlerin en guzel bölümlerinde yürüsağlamaya çahşacaklannı söyledi. Ja menin yasaklanacağını ve buralann ponya'da çok popüler olan "Seven Mild" "seyirlik" olacağını söylediler. Uzmanadlı sigaramn televizyon reklamında Pa lar, alt kısımlarda beyazlatacaklan tramukkale görüntüleri kullanıldığını, bu vertenlerde turistlerin serbestçe dolaşanedenle Japonlann Pamukkale'yi çok iyi bileceklerini belirterek "Bu yerler de intanıdıklarını kaydeden Çakıroğulları, sanlann oynayabilecekleri, içine girip hahem Japonya'da hem de Pamukkale'ye şır neşir olabilecekleri, kınp dokebileceken fazla turist gelen ülkelerden Alman lerî yerler olacak" dedıler. Uzmanlar, ya, Fransa, ttalya gibi ülkelerde kamyan travertenler arasında yaylı gezi sistemi kurulacağmı bildirdiler. ya başlatılabileceğini belirtti. CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ BEYOĞLU BELEDİYESİ B E Y 0 ĞL U işbirliği •• KİTAP GUNLERI 253/ MAYIS MisSokak'ta İMZA GÜNLERÎ Elverişsiz hava koşullan jnedeniyle ertelenmiştir. SON BEŞ YILDA 1OPIAM AKTIFLER FERHAT TUNÇ Gülvatan Is'ımli kaseti çıktı. Tüm p l a k v e Kasetçilerde GÜNER PLAK ve KASETÇİLİK (// ':^: İ.M.C. 6.Blok No. 6427 Unkapanı/İST. Tel: 527 55 93/ 526 10 49 EĞİTİM ÇANAJANS 151 00 44 FAX 151 41 55 . AUPAIR'LİK KİRMİZIBALIK L I S K U R lİNGİLTERE'DEİ ÇuCUKEVl 2.343.880 MilVon TL'dır. SÜRUCU KURSU • 17 27 yaş arasındakıbayanlar « Seçkın İNG'ıL'ıZ Aıieter yanında y p y y , 2 yıl kalarak İNGİLİ2CE Sfire nebılır Haftada £30 £35 p • ISTANBUL ÜSAH MERKEZİ KURSİYERLERİNİ bu eğılım hızmBlınden UCRETSÖ yatar landırıyor ESBANK "TedbirlivieKarariı" 209.056 Hatta Sonu 8 Haziran Hafta içı 10 Haziran Sabah Akşam KADIKÖY 349 18 24349 18 25 336 02 06336 02 79 (Soğuiluçeşme Camıı yanı) YAZ ETKİNLİKLERİ YÜZME Hattada5gun312yaş TENİS, BASKETBOL. FUTBOL Hattada iki gün 612 yaş OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Pedagog ve doktor denelımınde satranç, resım.. müzık, bale fSANTRAL SL'RtCC KLRSl \ GençlurkCd No 50LALELİ Tel : 520 81 99 Fax : 511 9 0 69 367 54 58 BOSTANCI ' 544 96 7172 •' AVRUPA STANDARTLARIMOA HaHa Sonu: I Haziran Hafta Içi: 10 Ha2İran 1987 1988 499.385 1989 1.194.167 2.104.483 1990 1991 TÜRK SİLAHLIKUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRMİ VAKFI MİUETİNİN BAĞIŞLARINI ORDUSUNUN GÜÇIİNMESİNDE KUUANMAKTADIB.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog