Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR HAFTALJK 29 MAYIS 1991 ABDÜLKADİR Büleııt tamam Tanju beldemede SanKırmızıhlar ^ ilkgündeK. ^Z jBülent'e 1 milyar 750 milyon, Erdal'a 650 bin mark, Erhan'a da 300 milyon ve jübile karşıhğı sözleşme imzaladılar. Tanju'nun transferi ise pazartesiye kaldı. Galatasaray iç transferde 'kraVın işini pazartesi gününe bıraktı YÜCELMAN Naim'den Batmaz'a lokomotif sporcular Kim derdi ki bir gün halter ce madalya değil motivasyon de Avrupa kürsüsüne çıkıp da verirler.'Çünkü genç kumadalya alacağımızı? Şun şaklanmiîin buna gereksinimdan dört beş yıl öncesinde leri var. Sporculuk, annenin böyle bir sava sadece güler babanın çocuklarını ellerinden geçerdik. Ama bir Naim Sü tutup spor salonlanna götürleymanoğlu geldi Türkiye'ye, mesi ile gerçekleşecek bir halter Türkiye'nin gündemi ol olay da değildir. Öncelikle du. Naim'in her rekor kaldırı sporculuk kişinin beyninde, kişında Türkiye milletçe o yükün şinin yüreğinde oluşur, sonra altına gtrdi sanki. Artık sokak bedene geçer. Lokomotif sporlarda Naim konuşulmaya, cular genç kuşakların doğruspor malzemesi satıcıları vit dan doğruya beynine girer. Girinlerine halteri koymaya baş rince de zaten yolun yarısına ladilar. Naim bir lokomotif ol gelinmiştır. Bugün ise Biyopdu özetle. Onunia birlikte hal ya'da uzun mesaîe koşuculatere baksş açsı değişti îopiu rı varsa, bu, Sikila Abebe'nin; mun. Onunla birlikte çocuklar ağer Holianda'da bir Jude vsrhatter ^»runa bir öaşka sem sa, ba, Arsthony Geesmk'in lopati bssismeye başfadslar. komotîf oimassyia gerçekleşŞtmdiierde halter saSoniannda 8ir de bizdeki amatdr sporhafter yapmak îsteyen yüzlerce genç var. Hepsinin de gön culara bakm, ne özven içinde çaiışfyortar. Hiç birisi ne sscak nâe Naim yattyor. Naim bu milîete çok şey ver suyun peşindeJer ne de do§di. Ama millet de Nairn'e. He ru dürüst bir malzemenin. Onia) oisun. Naim'in üikemize tar sadece spor yapmays dügetirdiği sadece alttn madalya şünüyorlar. Sporda kendilerive dünya rekoru değil; o, spo ron bir yerde olduğunu kanıtra değişik bir bakış açtsı da latna htrst ve heyecan» içindedirlsr. Yoksa ne basının ne yögetirmistir. netfcinm ne de sporsevertn tigi duyduğu bir spora başka MUSTAFA ERSOV Gaiatasaray'da iç trartsfer başiadî. San Ksrmjziii kuiüpte iik gte Erdal, K. Büient ve Erhan; sözleşîne imzalarfarken, Tanja ite göruşme pazartesi gunüne kaldı, Prekazi ve Sirnoviç'e yapîıklan. hizmetlerdea doiayi îeşekkür edildı. Galatasaray kulubünun Beyoğiu'ndaki kulüp binası her sene yaşadığj olaylara yeniden tanık oldu. Kutübun önünde toplanan taraftarlar ve kulübün jçindeki 20 gazetecı transfer görüşmeîerinı heyecaniı bir şekilde ızledıler. ögleden sonra kulübe çagnlan futbokulardan Erban, Tanju, Prekazi, Erdal ve K. Bülent sırayla Beyoghı'na geldiler. Kaleti antrenörü Simoviç ise kulübe gelerek kısa bir görüşme yaptı. Yöneticüerle görüşmek için toplantı odasma iik olarak Erhan girdı. Kısa sürede görüşme G.SARAV'DA ÎMZA GÜNİİ Galatasaray kulübünde her sezosus sortuada ya arka sokaklanna park etüfi arabasma dogru kaiabaiik bir gnıpla yüriidü. Tanju şanan otaylar dttn yinelendl. SarıKırmizıh yonetteüer dim iik öaee Tanju ite gö ite daha sonra goruşeeekierim acıklaysB yönclküer, daha sonra sırası ile Erdal "e riiştüler. Gokü futbolcu bu göruşmesis ardmdan kulüpten çıkarak Beyoğiu'nun K. Bülent ü« 2 yıihk sozieşme imzaiadılar. (Fotograflar: Mustafa Ersoy) den çıkan Erhan sözleşmeye ım sa bir göruşme yaptıîar. Bu fut lubumde kaldıgım için böyle ol masmdan sonra ortağs Gokhan reş'e gidecekler. Yöneticiler, FeGüney'le birîıkte kulüpten ayni nerbahçe ile prensipte anlaşan za attığmı söyledi. Boş mukave bolcularla yakiaşık 5'er dakika du, çok sevinçliyim" dedı. leye imza attıgı açıklanan Er görüşen San Ktrmtzıhlar daha Galatasaray kulübünde dün dı. Sözleımesi biten diğer fut Petrescu'nun anahtarmm kenhan'm t yılhğma 300 nuiyon ve sonra îmzayı amrdüar. îlk ön en çok merak edilen transferle bolcularla pazartesi görüşüie düerinde olduğunu söylediler. ce imza atan Erdal'm 650 bm rin başHida gelçn Ian]u'nun du cek. jübiie sözü aldığı öğremldi. öte yandan San KirrmzsisErhan'dan sonra yönetıciterin Alman Marki'na imza atuğı öğ rumu ise pazartesi gününe kalÖte yandan sözleşmesı bıten lar önceki gece sezon sonu kutgörüşmek istediği Yugoslav fut renüdi. Etdai'dan sonra toplantı dı. Toplantı odasına giren Tanboîcu Cevat Prekazi üzgün bir odasma giren K.Bülent'in ise 1 ju'ya yöneücılerin, "Paıartesi diğer futbolculara kendılenne Saması yaptılar. Prekazi, Koseçmilyar 750 milyon Hraya anlaş günu gei, Avrupa'dan iyi tekiif kuiüp bulmalan söylenecek. ki, Rotariu, Erdai, Mustafa Yüşekiîde kulüpten aynldı. Daha sonra Zoran Simoviç, ve ma yaptığı açıkîandı. Daha ön ler var" dediği öğrenildi. Daha Ankaragücü'nde kirahk olarak cedağ ve Tugay'm katılmadığı daiaşarak Galatasaray'dan ayni ce oldukça büyük rakamlar is önce Avrupa'dan bir menacerle oynayan Serhat yeniden 900 gece, geç saatlere kadar surdu. teyen K. Bulent, 1 milyar 750 göruşen Tanju'ya tekiifler geldi milyon lirayaanlaştı. Galatasa Geceye Hülya Avşar'la biılikte dı. Cevafrn da kulüpten aynima milyon Hraya imza atmca pek de ğı, bunların Alp Yalman nede rayh yöneticiler pazartesi günü gelen Tanju, gazetecilere güvensmdan sonra Galatasaray'h yö mutlu olmadı. Gözlerinin yaşlı niyle açığa çıkmadığı belirtildi. Tanju sle görüştükten sonra Ru mediğmi söyleyerek eğlenceye neticiler, Erdal ve K.Bülent'le kı olduğu gözlenen K.Bulent, "Ku Tanju ise yöneticilerin bu konuş men kaieci Stengaciu için Btik katılmadı. Camel Irophy Türk eldbi dünya larîncki Spor Servisi Bu yıl H'ncisi yapjlan Cameî Trophy otomobil yarışmaiannda 16 ulkeyi gende bırakan Turkiye, en buytik ödulu alarak dttnya birincisi oldu. Tanzanya'da başlayıp Burundi'de sona eren ve 21 gün süren 1800 kıîometrelik zor yanşta Türkiye'yi temsil eden Bülent özler ve Menderes Utku, kuvvetli rakipleTİni geride bırakarak dunya birinciliğini elde ettiler. Ekibimize ödüllerini Burundi Devlet Başkanı Pierre Buyoyo verdi. Aksoylu: Iigdeki takım sayısı değişmez Spor Servisi Futbol Federasyonu Asbaşkam Turgay Aksoylu, spor affının Iigdeki takım sayısı üzerinde bir değişiklik yapmayacağına değinerek şampiyon takımlann lige gelişlerini kutladıklarını, ligden duşen takımlara i&e gelecek sezon tekrar lige dönmeleri için başanlar dilediğini açıkladı. Asbaşkan Turgay Aksoylu, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın futbolun sıyasetten uzaklaşması gerektiğini, polıtikanın sporun içine girmemesini istedigine işaret ederek Futbol Federasyonu olarak özal'ın isteği doğrultusunda hareket ederek politikanm futbolun içine girmesine izin vermeyeceklerini söyledi. TBMM'ye geliyor Eski milli eğitim gençlik ve spor bakanlarından ANAP Malatya Milletvekili Metin Emiroğlu, "Umam KUkiimet hafta sonuna kadar spor affı ile ttgili yasa tasarısını TBMM'ye gönderir" dedı Vücut yeliştirme Tuluğ Topa gümüş kâzandı KAZABLANKA (AA) Türkiye, Fas'ın Kazablanka kentinde 2428 mayıs tarihlerı arasında yapılan Akdeniz Vücut Geliştirme Şampiyonasında, 90 kilo ve üstünde Tuluğ Topa ile gümuş madalya kazandı. Sutopu Milli Takınu ikinci SOFYA(AA) Sutopu Milli Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 2327 mayıs tarihleri arasında yapılan Avrupa Şampıyonası sutopu eleme grubu müsabakalannda ikinciliği kazandı. Eleme grubu maçlarında evsahibi Bulgarıstan'a 133 yenilen milli takım, tsraü'i 129, Isviçre'yi 144 vesonmaçında ise Polonya'yı 1310 yenerek grubunda ikinciliği elde etti. Hafız Süleymanoğlu da Na türtü nasıt otur da böyiesine özveri iie sanlabtltrler. Olay sporcunun beynine gtrmiştir, zandırdt. Şimdi Törk sporcu hepsi o kadar. su, Naim ve Hafız'tn peşinde. Son yıllarda özellikle amaHalil Mutlu ve Ergun Bat tör datlarda başanh sonuçlar maz, bizim çocukfarımız; iki alan, utuslararast platformda ^ SporToto Teşkiiat Müdürlüğü, bu yıl iştirakçilerden yakiaşık 300 bin lirası Loto gelkierinden, 141 mu, yüzde 0.5 kıdem tazmtnat si de bu ölkenin yetıştirdiği adlarından söz ettiren, Avrupa gibi masraflar. /o miiyar iira toplarken bu paranın 72.5 milyarmı dağıttı. Loto da yeni milyar 430 milyon 75 bin lirası fonu, yüzde S idariYurUar Ku sporcular. Naim ve Hatızkon ve dünya kürsülerine çtkan Yüzde 40 Kredi \e ithat de de^iller. Hazıra sporcularımız var. Bunları ayda Toto'dan sağlandı. sezona 3.5 müyarlık devirle girecek. Bu para, yeni sezonun iik haftasında 19901991 sezonunda toplam rumu'na, yuzde S Tanıtma Fo muş bir madalya da değil Ha nen devlet sanatçısı gibi "devoynanacak Loto ile yakiaşık 5 milyara ulaşacak. 72 milyan 597 milyon 614 bin İi nu'na aktanlıyor. Katan hasıla lil Mutlu iie Ergun Batmaz'm let sporcusu" adt altında devrecek. Bu rakamm, yeni sezo hasılatı 200 milyar 118 milyon ra iştirakçilere dağıtıldı. Loto' tın yüzde 4O'ı Gençlik ve Spor madalyatan. îşte bu iki halter letin himayesine aimak ve ortTAYFUN GÖNÜLLÜ nun iik haftasında oynanacak 395 bin İira oldu. Bu paranın da ikramiye toplarm 38 milyar Genel Müdürlüğü bissesi olarak cimiz son Avrupa şampiyona ların daha da eşit kalitede biANKARA Kısa yoldan loto ile 5 milyara ulaşacağı bek 103 milyar 648 milyon 278 bin 447 miîyon 662 bin İira olurken çıkartıhyor. Bu paranın yüzde sında bronz madalya kazandt rer sporcu olmalarını, yukartzengin olma umudu, SporToto leniyor. SporToto Teşkiiat Mü lirahk bölümü Loto'dan sağla bu rakam Toto'da 33 milyar 30 veya yakarısı ikramiye ola lar. Çünkü Naimle, Hafızla ge da belfrtmeye çahştığımız neien yeni metotlaria yettştiler ve denterle lokomotif sporcu olve Loto'ya olan ilgiyi her, geçen dürlüğü, yeni sezona kadar da nırken, 96 miiyar 470 milyon 951 milyon 952 bin İira iştirak rak dağHıhyor." gün arttırıyor. Iştırakçiler, her ğıtımını yapamayacağı 3.5 mil 156 bin lirası da Toto'dajı elde çilere gerı verildi. KulUplere isim hakkı olarak sonunda Türk sporcusunun malarını sağlamak genç kuyıl daha çok parayı SporToto yar lirayı, yasalara göre faizsiz edildi. Böylece SporToto Teşkiiat ödenen para, geçen ysî 23 mil da Avrupa halterinde yeri ol şakları motive etmek açtsmTeşkiiat Müdürlügü'nün kasa olarak Emİak Bankasi'nda bloMüdürlüğü, geçen sezona oran yar 977 miiyon 903 bin üra olur duğunu kanıtiadıiar. dan son derece önem taşır. Yine geçen sezon, hasılatın 58 sına aktarıyor. Toto ve Loto' ke etmek zorunda kalacak. la genel hasılatını yuzde 50 art ken, bu yıl bu rakam 43 milyar Bir ülkenin lokomotif spor "Türk sporunu ve sporcusumilyar 33 milyon 167 bin lirası ya akan paralar geçen sezona SporToto ve Loto 19901991 tırırken dağıttığı ikramiye yuz 57 milyona çıktı. culara gerekstntmî vardır. Çün nu teşvik" fonunun mtiyariaoranla bu yıl yuzde 50'iik artış sezonunda 7 milyarder, 8 de iştirakçilere geri dağıtıldı. 30 de 25'te kaldı. 19901991 sezonunda Spor ij.ü lokomotif sporcular yeni nnt çarçur etmek yerine daha milyar 412 milyon 89 bin İira gösterdi. Teşkiiat bu artışın yüz milyoner yaratts. Sezonun en SporToto Teşkiiat Müdürlükuşaklara verecekteri mesajLoto milyarderler de 25'ini iştırakçilere dağıttı. büyük ıkramiyesini, Ankara' Loto'dan, 27 miîyar 621 miîyon gü'nün, ikramiye dışında çeşit Tcto veyenileri eklendi. ker larla, moralte ülketerine sade akıicı ve daha rasyonal kullanmayı düşünmeliyiz. SporToto Teşkiiat Müdürlüğü dan Kasım Keles adındaki genç 78 bin iira da Toto'dan ikrami 1 kurumlara dağıttığı yüzdeler vanına 1 Loto'nun 7. haftasında Anye verildi. • • u yil iştirakçiîerden yakiaşsk kazandı. b ise şöyle: kara'da fabnka ışçısı olan Ka300 milyar İira toplarken, bu SporToto veLoto'da geçen "Hasıhttm yüzde W\ KDV Bu sezon SporToto Te$kilat paranın 72.5 müyannı verilen sene ile bu seneki artış miktar Mudurluğu, hasılatını yüzde 50 kalan vergisiz hasılattan yuzde r 'sım Keieş tek başma 8'i bularak 8 milyar 344 miîyon 844 bin İiikramiyeye ayırdı. Yaşları 30'un üstünde, hat yarışı. Önemlt olan, koşunun lart ile yüzde karşılaştırmaları yukselterek 299 milyar 764 mii 12 bayi ve başbayi kumisyonla ra kazandı. 14. haftada ise 8'i ta yoiun yansını geçmtşlerin başlalıiması. Hepinizin ayakSporLoto 19911992 sezonu şöyle: yon 814 bine çıkardı. Bu hası n, yüzde 20 kulüp isim haklan, iki kişi buldu. Samsun'dan Seyna 3.5 milyar liralık devirle giGeçen sezon teşkilatm genel latnî 158 milyar 334 milyon 739 yüzde 1 Çocuk Esîrgeme Kuru fullah lşık ile tstanbul'dan Mü çogunlukta olduğu bir avuç larına sağtık; daha nice rekor1 kerrem Kırathlar 2 milyar 181 insan geçen hafta İstanbul lar ditiyoruz heptnize. dan Ankara'ya koştu Koşumilyon 249 biner Hra kazandılar. 2 hafta sonra 8'i Sıvas'tan nun adı ve amacı "Atatürk'ü Ali Fidan tek başına bilerek 1 Anma ve Banş Koşusu"ydu. milyar 2 milyon aldı. 20. hafta Bu bir avuç ıdealist attetizm da, Nazilli'den Selehattın Öz sever topluluk istanbullu kan 1 milyar 124 milyon 786 bin masterler bu koşuda üstelik kendi rekorlannı da yeniledilirayı tek başma kazandı. Bari'nin 46 ler. Tam 59 dakika 54 saniye SporToto'nun 3. haftasında ile. Bu küçümsenecek bir rabin kişilik San 1 tzmir'den Nasuh Karaçoban, 1 kam değil. Çünkü onlar kenNicola milyar 515 milyon 206 bin lira dileri ile yarışıyorlar. Çünkü Stadı'nda nın sahibi oldu. 14,. haftada ise onlar bir amaç için koşuyorbaşlayacak tskenderun'dan Mehmet özel, lar. Bu kez onlara istanbut II oian dev final 1 milyar 476 milyon 924 bin İi Müdürü Sabri Sadıklar da ra elde etti. 2V.15'ten itibaren destekoldu. Bu rekorda onun TVl'den naklen Yine bu sezon SporToto'nun da payı var. 5. haftasında 13 artı 1 bilen 4 kiyayımlanacak. 3. yılını dotduran Istanbulşi 111 milyon 989'ar bin İira kazandılar. 6. haftada 13 artı l'i Ankara masterler yarısına CUMHUR bilen 5 kişi 118 milyon 712'şer adını koyan İMAD'ın basın CANBAZOGLU sözcüsü Zahit Atalay "Blz bin İira aldılar. BARİ 199091 futbol sezo7. haftada 13 artı l'i tek'ba başlattık, bizden sonrakller nu Bari'deki 'büyük gala' ile kaşına Çanakkale'den tutturan yaşatsın" diyor. Bu bir bayrak panıyor. lki yıldır Milan'ın müFevzi Didin 251 milyon 683 bin zesine giden Avrupa Şampiyon 259 liralık ikramiyenin sahibi Kulupler Kupası bu gece Italyaoldu. 11. haftada 13 artı l'i yinın Bari kentinde Belgrad ya da ne tek başma bulan îstanbul'Marsilya'ya götürülmeyi beklidan Orhan Yaman 255 milyon yor. 463 bin 581 İira kazandı. Her hafta çarşamba günü Arın'dan, diğeri de lstanbul: Yugoslavya'nın flaş takımı Kı11. haftada 13 bilen 3 kişi 135 bu köşeden sizlere sesleniyo un Göztepe'sinden Sayın Yalzılyıldız ile Fransız futbolunun milyon 245'er bin iira aldılar. gururu Marsilya, tarihlerinde iik rum. Yıllardır ve yıllardır siz çın Ünal'dan geldi. Her ikisi SporLoto'nun 15. haftasın okurlarıma sporla ilgili çeşitli de bu köşeden ilginç yazılakez finale çıkmanın heyecanını da 7 bilen 6 kişi 461 milyon 507 görüş belirttim. Ve siz okurla rın yayımlanmasını diliyorlar yaşıybrlar. 46 bin kişilik San Nibiner İira kazandılar. cola Stadı'nda oynanacak final rımdan da çeşitli konularda ve şöyle bir görüş ıleri sürüTSt 21.15'te başlayacak. TVl'den yorlar: "Sürekll yaztyorsuMİLAN'I YIKAN ADAM Cris Woddle Milan'ı kupa dışı bırakan 2. golü atmıştı. naklen yayımlanacak olan manuz ve biz sürekll olarak slçı Italyan hakem Tullio Lanese lar, sekiz takım kalınca ıki grup lav yıldızlar ise karar vermek gun ertelendi. Le Sport'un yapzi okuyoruz. Ama blzlerin yönetecek. Yardımcılıklannı lu dört takımlı lige dönuşecek. için finalin sonucunu bekliyor tiğı ankette Fransızlann de görüşlerl var. Acaba bu ise Calabassi ve bu gece hakem%69'unun, Marsilya'nın Milan köşe slzln tekellnlz altında Bu sezon Avrupa'mn en iyı lar. Kızılyıldız'ı desteklemek gibi Kızılyıldız'ı da devireceğine liğe veda edecek Buonocore yaSpor Servisi 4 haziran salı amacıyla Bari'ye 18 bin Yugosmr? Bizlm görüşlerimlze nepacaklar. Beşinci kez Italya'da futbolunu oynayan Kızılyıldız, inandıklan ortaya çıktı. Bu ge günü Inönü Stadı'nda Schumacden yer vermlyorsunuz?" geçen cuma gunu, Marsilya da lav geldi. Marsilya ise gürültü ceki finali Italyan televizyonu her'in jübilesi için oynanacak oynanacak Şampiyon Kulupler Bu köşe benim değil, sizin Kupası finali bu yıl ayrı bir pazartesi akşamı Bari'ye geldi den kaçarak kentin 100 kilomet ulkedeki genel gazeteci grevi ne olan FenerbahçeAtletico Madre uzağında bir kamp yeri seçti. köşeniz elbette sevgili okurlaönem taşıyor. Italyan Futbol Fe ler. deni ile yayımlayamıyor. Bu ne rid maçının biletleri tstanbul'darım. Benim düşüncelerim baderasyonu Başkanı Materasse Kızılyıldız'ın kaldığı otel Re Takımın guvenliğini başkan Ber denle maç biletleri karaborsada ki 19Töbank şubesinde satışa çınard Tappie'nin 8 gorili sağhyor. na kalsın diye düşünseydim tarafından galip takımın kapta al Madrid, Napoli, Juventus, karıldı. 50,100ve200binliradan yakiaşık 1 milyona alıcı buluyor. böyle bir köşeden yıllardır siznına verilecek olan bu kupa yu Milan ve Fiorentinalı yönetici lkı takımın kupa primleri arasatışa sunulan biletler 31 mayıs lere seslenmeye gerek kalzuncü Avrupa Kupası olma lerle kuşatılmış durumda. Avru sında muthiş bir fark var. KızılFutbol otontelen, finalde Kı akşamma kadar Töbank şubelemazdı. Ama elbette sizlerin özelliğini taşıyor. Bari finali ay pa'mn buyuk takımları, Kızılyıl yıldız, adam başına yakiaşık 30 zılyıldız'ın kupaya daha yakın rinden temin edilebilecek. rıca bugüne kadar uygulanan dız'ın yıldızları Prosinecki, Sa milyon dağıtırken, Marsilya 750 olduğunu söylüyorlar. Baressi de düşünceleriniz, görüşleriFenerbahçe, Schumacher'in sistemin son halkası olacak. Ge vicevic, Pancev, Belodedici, Ju milyon veriyor. Fransızlar Bari' ile dünyanın en iyi liberosu ka jübile maçınm hanrhklarını dün niz çok değerlidir. O halde lecek sezondan itibaren eleme goviç ve Mihajloviç'le anlaşabil ye 20 bin taraftar ile geldiler. Ül bul edilen Belodedici, maçın kibuyrun, sizlerin de görüşleriyaptiğı anuenmanla sürdürdu. usulu ile başlayacak karşılaşma menin yollannı arıyorlar. Yugos kede maç için tum smavlar iki lit adamı olarak göruluyor. Antrenmandan sonra Schumac mektuplar aldım. Bunlann il nize Jou köşede yer verelim. her, Töbank'ın Caddebostan Şu ginç olanlarını yine bu köşe Hatta tartışalım da. Buna her besi'ne giderek yaptiğı anlaşma den okurlarıma duyurdum. zaman açığız ve de bunun TOTO TAHM1NI gereğince 1050biletibankayates Geçenlerde gelen 2 mektup Türk sporu adına yararlı ola1 Samsun Ş Dere SB Hane S î0 lim etti. Bu arada jübilesi ile ilgi bu satırların yazılmasına ne cağına kesinlikle inanıyoruz. 2 Sıın K6y H I Î Polısgücu 01 2 3 Rıze Azaklı S I Dılsızdağı 1 li çahşmalarını sürdüren Schu den oldu. Bırisi, Ankara'dan Yazılarınızı bekliyoruz. Saygı4 Burdur EtbalıK PTT 021 macher, Fenerbahçeliler Derne OCTÜ öğrencilerinden Hülya larımla. 5 Kutahya ÖzbeH S G Bırlıgı ı 6 Adana Halkalı S Kııemrttane \ ci Orozurdyev 370 kilo ile elde ği'ne 100 adet bilet satacağıhı 7 Van Gurpınar S Gevaş S 1 82.5 kilo haltercimiz Sunay Bulut, silkmede 8 Ank KKaraşar Kutluduğun iO etti. Bulgar Brotocihevev 360 ki açıkladı. 9 Külahya H Mahmut Çamlıca S 10 ikinci, toplamda ise üçüncü oldu. Bu arada unlu kaleci yarın Felo ile ikinci olurken uçüncülüğu 10 Adana Hadırlı Q K Yureklı S 10 11 Malalya Dörtyol S • Tecde S 1 WLADYSLAWOWO (AA) ride önce 195, ikinci hakkında ise aynı kilo ile Sunay Bulut nerbahçe Stadı'nda bilet satışına "Beşlktaş, Cumhurbaş noktalayalım isterseniz. 12 Van IV SıleS 021 başlayacak. Schumacher (K) tri kanlığı Kupası'nı kaybetmiş, Avrupa Halter Şampiyonası' ise 200 kiloyu kaldırmayı başar kazandı. 13 Ank Başkent S Zskıbebe S vo 14 Adana Kurtlepe S Anadolu S 1 0 bunuyanındakigişede 1 hazirana nda Turk haltercilerinin başarı dı. Bulut, 3'üncü hakkında ne gam" dıyor Bucalı Serol BEŞİKTAŞ'A 15SurtS K Demır S 102 Kazandığın zaferle (Vgülerl hakettin lanna yeni halkalar ekleniyor. 202.5 kiloyu denedi, ancak ba Koparma sıralamasında birin kadar bilet satışını sürdurecek. 16 Ank Ulubev S • Yıldız S 10 Ömerler; "Biz lig şampiyonu (utbolla 82.5 kiloda Sunay Bulut, silkme şarılı olamadı. ciliği Sovyet sporcu Orozurdyev Bilet satışları 1 haziran cumarte olduk ya, yılın en büyük ku Oynadığın azmınle kalbimizı fethettin Başarınla, selam sana Kartal'ım de Avrupa ikincisi, toplamda ise si günü ise Fenerbahçe KulübüSiyahBevaz rengınle ledadır sana canım TV'DE SPOR Bu sonuçlardan sonra silkme 172.5 kilo ile elde ederken Bulpasını aldık ya." Sonra da Dısıplınlı oyunun dillore destan oldu Avrupa üçüncüsü oldu. Bulut, de Sovyet Uyzdurdyev 202.5 ki gar Brotocihevev 165 kilo ile nde yapılacak. "Şampiyon BeşıKlaş"! dunya bır daha duydu TVl toplamda ise 800 gramlık fazla lo ile birinci oldu. Sunay 200 ki ikinci, Polonyalı Siemen 160 kiÖte yandan transfer çalışmala "Sadece Sinoplu Yaşar değil Başarınla azmınle setam sana Kartal'ım 20.40 Gunun spor haberleri. lığı yuzunden dördunculükle ye lo ile ikinci, Polonyalı Chlebosz lo ile uçüncu oldu. Bu katego rını sürdüren Fenerbahçeli yöne biz de Beşiktaşlıyız" deyip Sıyah Beyaz tengmle ledadıı sana canım Yurdumuzda ftmeteın, Batıda da 6rn»K ol 21.10 MarsilyaKızılyıldız Av tınmek zorunda kaldı. ise 197.5 kilo ile ucuncu geldi. ride 160 kilo kaldıran Sunay Bu ticiler, Tarsus îdmanyurdu'nun Beşiktaş için dizelenni bize Taraftan maülsdeı atılacak her bır gol iletmiş. Bu Beşiktaş dizeleri Başarınla azmınle selam sana Kartal'ım rupa Şampiyon Kulupler KuSilkmede muthiş bir perfor Toplam sıralamasında ise birin lut, kilo fazlalığı yuzunden dor golcu futbolcusu Levent ile prenile şampiyonluk türkülerini SıyahBeyaz renglnle fedadır sana canım pası finali Bari'den naklen. sipte anlaştı. mans gosteıen Bulut, bu katego ciliği 370 kilo ile Sovyet halter duncü geldi. Tbto ve Loto Türldye'nin en cimrisi im'in Loto ve Toto'da yüzâe 30'luk artışa karşın ikramiye dağıtımında artış yüzde 25*te kaldı arkasından hater sporumuza renk kattı, madalya ka Ayağınıza sağlık MarsilyaKmlyüdız Avrupa ŞampiyonKulüpler Kupası için Bari'de karşıiaşıyor Avrupa'nın en büyük kupası Bu köşe sizin köşeniz Okurlarıma duyuru Schumacher bilet satacak Bulut'tan 1 gümüş 1 bronz AVRUPA HALTER ŞAMPİtONASI Son şampiyon Beşiktaş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog