Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 DftVİZ KURLARI Mvızın Cınsı 1 ABO Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Belçıka Frangı 1 Fransız Frangı 1 Isviçre Frangı 100 Italyan Llrett 1 Japon Yenı 1 Slerlın 1 S Arabıstan Rıyalı Dövız Ahş 403192 236130 306104 114 76 695 34 2773 94 317 72 29 27 6991 35 1075 18 DÖVIZ 29 Mayıt 1991 Efektlf Al,ş 4027 89 2358 94 3009 00 112 80 694 64 2771 17 312 32 28 97 6964 36 1048 30 Efektıf Satış ÇAPRUKUR 4052 12 2373 13 3076 37 115 33 696 62 2787 84 319 32 29 41 7026 38 1080 56 $ $ $ $ $ £ 1 7075 Alman Markı 5 7985 Fr Frangı 1 9219 Hol Flonnl 1 4534 Isv Frangı 1269 00 Ital Lireti 1 7340 $ Satış 4040 00 2366 03 306717 114 99 696 73 2779 50 318 36 29 32 7005 36 1077 33 Kiralık binada top Akbulut'ta ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Müteahhıt Mehmet Nazif Gunal'a aıt dev bınanın ıki yılhğına döviz uzennden 22 milyar liraya Toplu Konut ve Kamu Ortakhğı idarelerine kiralanması uzerıne kamuoyunda oluşan tepki hukumeti zorluyor. Bazı bakanlar, kıralama ışleminin iptal edilmesi ıçin Başbakan Yıldınm Akbuiut'a başvururken, Başbakan da dün partısinin grup toplantısından çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer kiranuı fahiş olduğu, omekleriyle ispat edilirse sözleşme iptal edilir" dedi. Semra Özal'a yakınhğıyla tanınan Mehmet Nazıf Gunal'a ait 20 bin 536 metrekarelik dev binanın iki idareye kiralanması yolunda Yüksek Planlama Kurulu'nda da bir karar ahnmadığı öne stfnıîdu. YPK uyesi bakanlar, bu tur bır karar ahıuHğım hatsrSamadskiannı söylediler. Kıralama işiemmin, YPK'nm aidıği bir karar çerçevesmde gerçekieştiği belırtılmişti. Bunun üzerine önceki gün bazı bakanlar, YPK'nın sekretaryasını yüruten Devlet Planlama Teşkilatı'nı arayarak YPK kararının tarıh ve numarasını öğrenmek istedıler. Ancak yapilan inceleme sonucu söz konusu ışlemle ilgili olarak YPK'nın bugune kadar herhangı bır görüşme yapmadığı, bir karar Edinilen bilgiye göre Toplu Konut tdaresi Başkanı Can Cangır, kiralama işlemi ıçin 1990 yılı sonlarında Başbakanlığa bir yazı yazarak onay istedi. Ancak, Başbakanlık'tan uzunca bir süre onay çıkmadı. Kira pazarhğının da onay beklemeksizın sonuçlandırıldığı belirtildi. Işlem bittikten sonra Başbakan Akbulut' EKONOMİ MNG Holding'le kira sözleşmesinin iptal edilmesi gündemde 29 MAYIS 1991 Geleceğin Avrupası ve Türkiye Ekonomi Servisi Iktisadi Kalkınma Vakfı ile Dış Ekonomik tlişkiler Kurulunun bırlikte duzenlediği "Geleceğin Avrupası ve Türkiye" konulu konferansta konuşan Almanya Büyükelçisi Dr. Eickhof f Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirme çabalarını övdü. Fransız Uluslararası Uişkiler Enstitusü Başkanı Montorial'ın "1963 Ankara Ortaklık Anlaşması'mn iyi duşiınülmeden imzalanmış" olduğunu söylemesi, dinleyenlerin tepkısine yol açtı. Konferansın açılış konuşmasmı yapan tKV Başkanı Jak Kamhi, "Geleceğin Avrupası" ile ilgili senaryolar hakkmda bilgı verdıkten sonra, büyük çoğunluğu ıtıbanyia Muslüman oian Türkiye'nin *iaik deviet yapıs" iîe Avrupa'nm geîeeeğsndeönemh veolumîu bır roioynayabiieceğme dikkat çekti. Türkıye Araştırma Merkezi Mudürü Prof. Faruk Şeo'in girişimiyle düzenlenen konferansta söz alan dığer konuşmacıiar da iki ulke arasındaki iyi ilişküere dikkati çektiler. KafMiıs BitofMc tndekı: 3643.42 Mali mdaks: 3074.38 Sınai endeks: 3884.38 (öncekı) Bıleşık endeks :1840 12 Malı endeks 3212 86 Sınaı endeks 4227 25 Ortafama Blleşlk ondafcs: 3873.82 Mali e n t a s : 3081.17 Sınai endeks: 4038.70 (öncekı) Bıleşık endeks 3899 95 Malı endeks 3236 24 Sınaı endeks 4309 83 Öncekı se ans kapan AdanaÇım (A) ManaÇım (C) Afyon Çlmenio Afcal Tekstıl Alfcank AKçlmenio «ssa AlarVo Holdtfig AraDolu Cam Aıçelık Asaisaa AsianÇim S80000 1115000 31000 4050 6900 6000 17500 32000 4300 12250 3350 13000 27500 328S «500 5930 5005 1293B «?ae DtaşBoJıf! OSkisş £ Sâşt Yattnm BORSADA 28 Mtyıt 1881 ItİMi Hacml: 161.807.412.650 Itlem Mlktan: 121.181. 350 Bugunkü Bugunku en duşuk en yuksek 530000 105000 29500 3600 6600 5400 16000 29500 4100 11250 3100 11500 27000 «593 S35Ö8 3650 5406 7006 5S0O «250 47S6 3B0D 9250 i;so 16000 27500 19500 56000 9190 775 2200 8500 8500 2800 8100 2850 4MC HK 1050 20500 2300 1800 19506 1900 8408 2300 9000 7500 3MM 6100 16500 15500 33000 2750 6500 2950 9750 4800 1800 I05O00 3100 1300 10250 3750 750 10750 850 15!» 1550 115000 t050 2200 9250 1550 4800 1500 5100 7te 1550 3100 4100 5100 4300 ?000 30S0C 10598 10250 7600 1Î500 3008 2100 4500 1850 19000 5500 2600 2290 15500 3150 2100 9200 1100 4000 1350 7900 HOO 1750 2250 1650 90000 15000 31000 3950 6800 5800 16000 31000 4208 13250 3350 12250 27500 3093 Î425Ö seso 7406 5800 »758 4786 395S 53006 1900 17500 29500 21000 80000 9900 850 2200 $300 8500 3050 8100 3050 M» tttt 1150 22000 2400 1650 21000 2150 8900 2500 9500 7SO0 uooo 6400 17500 16250 35000 2900 6800 3200 10000 4900 1950 10000 3250 1450 10500 3900 800 11250 925 1550 1650 20000 1050 2250 10000 1600 5100 1650 5108 7» 1600 3150 4100 5400 4700 2000 32500 11250 10500 7900 12000 3200 2500 4750 1950 19500 5800 2600 2400 18500 3300 230O 9600 1200 4100 1450 6400 •200 1900 2350 1850 Bugunku kapanış 530000 105000 30000 3900 6800 5500 18000 29500 4100 11500 3350 11500 27008 85% »«» 3956 54OÜ 7206 5700 Î125D 4793 3950 100(X! !S50 16000 2750O 19500 80000 9400 825 220Ö 8700 8500 2850 8100 3050 S1» MM 1100 21500 2350 1850 20500 1950 8500 2300 9400 7500 usoo 6200 16750 15500 33500 2850 6800 3050 10000 4800 1850 105000 3250 1400 10500 3600 750 10750 850 1550 1550 120000 1050 2200 9250 1600 5000 1600 5100 7» 1550 3100 4100 5100 4500 2000 31500 10500 105» 7700 12O00 3200 2500 4600 1850 19500 5800 2600 24M 16000 3M0 2200 9200 1100 4000 1400 8200 «200 1800 2300 1700 işlem mıktarı 53546 58965 114600 38425 13200 183700 1500 37800 2500 1117415 48050 1700 !G?O0 2O685C 77888 2899B «848 1154S2 52006 347358 588 15800 121700 195119 33100 6S1400 1102875 58359 23009 76326 500 28200 1700 2284705 29000 52650 1(20* 1MM 174080 19400 36020 4890 86350 164450 75004 108180 20700 1600 400 33620 161300 166125 122260 49330 13000 106200 7300 1800 57530 127054 36300 17050 74050 17500 756400 77550 76030 24100 38700 1195 4450 4000 51200 950O 139550 89100 2000 2I7M 12100 1000 5O0 2600 32199 11500 16300 258360 6300 1«20 23900 8600 2000 16381 41750 68150 40 400140 1700 100 «47M 12900 44672 46562 26216 22600 2600 110690 34750 İ31M 85600 291150 29200 En çok söz yapılan fiy Ajjırtıklı ortfiy 550000 552400 110000 110157 30224 30000 3877 3900 6700 6670 5592 5600 16000 16000 30000 30010 4180 4200 11614 11500 3249 3300 11500 11687 27000 27122 98» «87 148981 1397? 3347 4900 5598 «?J 7306 5808 1125S 4700 3880 10080 1800 18750 28000 28000 80000 9300 850 2200 9000 8500 2900 8100 3000 HM (OOS 1100 215O0 2350 1600 20500 2000 8500 2300 9000 7500 IMM 6300 17000 15750 34000 2850 6700 3100 10000 4800 1900 105000 3100 1400 10500 3800 775 11250 900 1550 1600 115000 1050 2200 10000 1600 5000 1600 5100 72i 1600 3150 4100 5100 4500 2000 32000 11000 10250 ?9O0 12000 3200 2400 4500 1900 19500 5500 2600 22» 16000 3250 2200 9400 1150 4050 1400 8200 MOO 1900 2300 1700 7233 5398 11448 4796 3858 »821 1821 18856 28317 20056 59336 9320 832 2200 8919 8500 J912 8100 2988 M75 Toplu Konut ve Kamu Ortakhğı idareleri için 22 milyar liraya kiralanan MNG binası, hükümeti zor durumda bıraktı. Bazı bakanlar işlemin iptali için Başbakana başyururken, Akbulut da "Kiranın fahiş olduğu ispat edilirse iptal ederiz" dedi. almadtğı saptandı. Yetkililer, söz konusu ışlem ıçin YPK'dan karar çıkmasının zorunlu olmadığım da behrterek, " B u konuda Toplu Konut Yasası çok sçık değü. YPK karan oimadan da bu işiem yapıiabîtir. Ancak bu gibi soruaiar çıktığında idare zor durutnda k a h r " dedüer. tan alınan onayla hukuksal geçetlılik sağlanmaya çalışıldı. Tartışmaların büyumesi uzerıne YPK üyesi bazı bakanlann, kiralama işiemınin iptali ıçin Başbakan'îa göraştukierı b^Urtiidı. Öte yandan Başbakan Ysldsnm Akbuiut ise kira rakamının normai olduğa yo nm lundaki göruşünu tekrarladı Ancak Akbulut bu kez "Kiranın fahiş olduğu ornekleriyle, emsalleriyle ispat edilirse sozleşme iptal edilir" dedi. Partisinin grup toplantısından ayrıhrken gazetecilerle konuşan Akbulut şöyle söyledı: "Bizi tohmet altında tutmak isteyenler varsa iddialannı erkekçe, mertçe yapsınlar. Bir bina kiraladık. Şimdi birisi kalksın desin ki, bu binanın kirası fazladır ve menfaat sağlanmıştır. Emsal binalara gore kiramız fazlaysa, o zaman belki bu söylenenlerin itibar edilir yanı olabilir. Ama bu iddiayı omekierle inandıncı hale getiremiyorsanız boyle yuvarlak kelimeierle konuşup insanları zan altında bulundurmanın herhangi bir anlamt yoktur. Biz bu binanın kirasının rayiçlere uygun oimasını saglamak için Ankara ve Ista&bui vaHiiklerindea gerekit araştırmsian yapmak saretiyie tespii ettik. Mshim oian, bu binaya verilen ucreîin fahiş oiup olmadığıdtr." £«8eıbs$t îiac Edtp i p * Eç« Bîractiriı E{« tnüesBt I j e Stfbre Effiaît Siçofta £flka Boiöi&s tKiyas & ; K « * £»}IİOÇ f«nls A)sjm»yiim flSMnsSMk SHMf fiomon Ijıl GuOnsFa « n » y Sracılık HoKtî) Htsjlf ısraUiB» «en» Moîof «son ımırOC feocam KIIİOHMH Kn Kaleinlı MobUya K»p«7 FleHılk Koç Hoidlnj Koç Vatmm KonyaÇlmefltO Kenbi Kcıuma U t KAytsş Kfilsttyö Pofss&i LOKsKBdHe MtklnalBkım Mtıdln Ci™rao Mvet Mvm»tt M 0») Mıreta» M Sansal (BU) M«Uş Mpos tosaş Itottaıft Nei Hofârtö Ne( lurlzm Nıjde Çtmento fflan TfKSttl Oimutea ulos&n Ptrsan P£S Profiio ftnstSül ftnar Su PtRaf UfJ fartM» ftma» Potylın Ra&atc Sabah Yayıncılık Santrji Holding Sartmysafi Sun Etektıon* Tam Slgorta T Dışbank Tekstilbanfc Ttleias TGaramlB TlsBank (8) TlşSank {A) T lş Bank (C) TKB Toprak Kijıt TnkyıCMt TSiemens TŞışeCam T S K B (BU) TD Ookum Tunca Tekstil THy T Tuboro TütünDank Usak Seramlk Vtsttt «•kıf F n m « u rasas Vapı Kredl Yunsa YATIRIM FONLARI hUM MfMİadı lş Yatırım 1 lş Yatırım2 lş Yatınm3 lş Yatınm4 lş Yatınm6 Interfon 1 lnterton2 Interfon 3 lnterfon4 lnterfon5 kteat Yat1 Iktısat Yat2 Iktısat Yat3 Iktısat Yat4 Iktısat Atılım Fon Garanti Yatınm1 Garantı Yatırım2 Garantı Yatınm3 Garantı Yatırım4 Garantı YatınmS Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F . YKB Sektor F YKB Hısse F YKB Kamu F YKB Llkıt F YKB Karma f YKB Dövlz F YKB Kapital F YKB m F Vakıf Fon1 Vakıf Fon2 Vakıf Fon3 Vakıf Hısse Vakıf Dunya Fon Vakıf Fon6 Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz Oışbank Pemb« Tütün Fon1 Tütün Fon2 Mıtsui Fon1 Mıtsuı Fon2 Fınans Fon2 Rnans Fon3 Rnans Fbn4 Fınans Fon5 Ziraal Fon 1 Zraat Fon 2 Zlraat Başak Fon •BraatFon^ HatkFbni Halk Fon2 Pamuk Fon Pamuk Hıss» „ Emlak Fon 1 * Emlak Fon 2 ImptM Fon1 lmpex Fon2 Töbank Fon Sumer Fon Deniz Fon Egeftm Kalkınma Fon Demır Fon Tanş FonOrtakFon Törkbank Fon NetFon EBFon tariU 130757 1403.89 091089 170150 040640 190957 1412.87 270259 070859 090190 16.0957 100259 050259 280259 111259 221057 10.0359 120230 300530 290391 16.11.87 311059 110790 021157 070358 070388 070358 070358 070358 020159 1906.90 190&90 090588 240459 181059 2203.90 2603.90 140630 280658 100459 280690 040758 101250 150758 201089 200789 181259 200390 051190 091059 140290 14 0290 200690 011189 080190 020190 280650 220150 180790 020290 040590 280390 İ20290 160450 040590 080590 070590 110650 270850 03.0950 05.1150 011190 S758 63E0 190G 17250 29500 207SÛ •1150 M00C 37SO 8» 2200 9300 9200 3ÛS0 8100 3100 47H «M» 6600 1)60 22600 2450 1650 21000 8400 21S0 9200 2600 10000 7800 31900 6800 17500 17000 36800 2950 6900 3100 10250 5100 1950 iioooo 3400 1500 10500 3950 800 1İ500 925 1550 11650 6300 ! 20000 1001} 2200 toooc 1500 5200 1650 5700 TM 1700 3400 4600 5500 4650 J300 3Î500 11500 W750 8000 12250 3200 2300 3250 4900 480Q 2000 20500 820000 5900 2600 7400 23K 16750 3400 2200 9700 5500 1200 3500 4200 1450 8300 S1M 1900 2400 1650 Faiz korkusu borsayı düşürdü Ekonomi Servisi Bugün yapılacak 3 ay vadeli Hazıne bonosu ihaiesındekı faız oranmın yıihk yüzde 67.83 olarak belirİenmesı borsamn canını sıktı. "Faizler yeniden yukseliyor" endişesi hısse senedı fıyatlarının yüzde 5.12 gerilemesine yol açtı. Fıyatlar dün de yüzde 2.68 oranmda düşmüştu. önce, devlet iç borçianma senedi faiz oranlarmm, daha sonra da mevduat faiz oranlarının indırilmesıyle canlanan Istanbul Borsası, bugun yapılacak olan ihaledeki tavan faizın, bır öncekı ihaleye göre yaklaşık 1 puan arttmlmasmdan olumsuz etkilendı. Bugünkü 3 ay vadeli devlet tahvili ve Hazıne bonosu ihalesinin tavan faızı yuzde 67.83 olarak belirlendi. Geçen hafta çarşamba gunü yapılan 6 ay vadeli senet ihalesmin tavan faizi ise yüzde 66.67 olmuştu. Son yapılan 3 aylık ihaledeki ortalama faız ise yüzde 71.44 olarak gerçekleşmiştı. Bugün yapılacak olan ihaledeki oranları "duşuk faiz saadeti kısa surdü" olarak yorumlayan hisse senedi yatırımcıîarının İMKB Endeksi iki gündür kan kaybediyor an 1058 21251 2350 1616 20267 2816 8506 2346 9268 7533 33000 6277 17003 15741 33885 2828 6720 3060 9979 4811 1869 106421 3143 1380 10383 3809 779 11055 685 1526 1611 116666 1050 2207 9765 1582 4932 1584 5100 71i 1591 3125 4100 5160 4S15 2000 31574 10663 10333 7756 11954 3143 2350 4565 1905 19250 5612 2600 2300 16082 3227 2197 9383 1152 4040 I396 8160 0005 1843 2297 1717 Bugün yapılacak 3 ay vadeli Hazine Bonosu ihalesindeki faiz oranı yılhk yüzde 67.83 olarak belirlenince 'faizler yeniden yukseliyor' endişesi doğdu. Hisse senedi piyasasmda fiyatlar yüzde 5.12 geriledi. Borsa, bugün yapılacak Hazine ihalesini bekliyor, satışa geçmeleri uzerine İMKB bileşık endeksi 197 puan kaybederek 3643.42 puana du$tu. Endeks dün de 106 puan gerilemıştı. Pıyasa çevrelerı dun gözlenen satışları amatörlerin gerçekleştırdiğini soyleyerek buyuk oyuncuların duşuk fıyatiar uzerınden portföylenni doldurduklannı belırttiler. Uzmanlar, bugunku ıhalede geçerlı olan faız oranımn bir önceki 3 aylık ihaleye göre 4 puan daha düşük olduğunu vurgulayarak " F a u indirimi İMKB Endeksi (1328 mayıs) ıXi§ / s/ la başlayacak. özel sektör tahvili, finansman bonosu ve gelir ortakhğı senedi gıbi diğer araçlar ise bır sure sonra işlem görmeye Başlayacak. Pıyasa saat 10.0017.00 saatlerı arasında açık olacak. Bonn Büyükelçisi: ozellikle uzun vadelerde hissedildi. Kısa vadeli mevduatlara hâlâ yuksek faiz verildiği göz onune alındığında, devletin de kısa vadedeki kâğUlara biraz daha yuksek faiz vermesi doğal. Önemli olan bir sonraki 6 aylık ihalenin faiz oranları. Faizierin geieceği bu ihalede tam olarak anlaşılaeak" şekhnde k o nuştular. Borsada, bankaların bugun yapılacak olan ihaledeki talepİeri de merakla bekleniyor. Borsacüar, talebin yüksek olması Menkul Kıymetler Pıyasası'nda ışlemier telefofi, bilgisayar ve i bılgi dağıüm firmalarının ekranlan aracıhğıyla gerçekleştirileA1))11lllHIwrniftnrrrnrrınrnrTrTiF>wiıiT»rırnı n m i II<IIIL<U<I<I I<I cek. Borsa uyelerı kendilerine ya da yatırımcılarma ait alım satım emirlerıni, telefonla İMKB'nin MAVJS ılgilı binmlenne iletecekler. Gelen emırlerm bilgısayara gırilmehalinde, faiz indiriminin istikrar siyle en iyi fiyatlı emırler borsa kazanacağını ve borsamn yeni uyelerınin ofıslerındekı bilgisaden yukselışe geçeceğını, talebm yarlara yansıyacak. düşuk kalması haiinde borsamn Menkul Kıymetler Pıyasası'olumsuz etkıleneceğfiiı behrtınm açıhşıyla ılgili olarak İMKB yorlar. Başkanhğı'ndan yapılan açıklaIstanbul Menkul Kıymetler mada "Menkul Kıymetler PiyaBorsası'nda hısse senedi dışında sası, yatırımcılann yeni yatırım ki tum menkul kıymetlerin ışlem seçeneklerine hızh ve düşuk magöreceği "Menkul Kıymeüer liyetîe ulaşmasmı sağlayacaktır. Piyasası" 17 hazıran saat 10.00'dan ıtıbaren faahyete ge Pıyasanm sağlayacağı rekabet, çiyor. Menkul Kıymetler Piyasa hkidite, hız ve düşük mahyetler sı'nda işlemler devlet tahvıh ve nedenıyle işlem gören menkul Hazine bonosu abm satımlarıy kıymetîere olan talep artacaktır. DAvrupa'ya uzun vadeli bakmakgenek BONN (AA)Almanya^ dakı Türkiye Araştırma Merkezi tarafmdan organizeedilen Türkiye Almanya Ekonomik llişkiler Konferansı, Bonn'da yapıldı. Konferansın açıhşında konuşan Türkiye'nin Bonn Büyükelçisi Onur Öymen, Almanya'nın doğusundaki özelleştirmeye dikkati çekerek Türk fırmaların konuya uzun vadeli bir operasyon olarak bakmalannı önerdi. Aimanya'da özelleştirmeden sorumlu kuruluş Treuhand'ia biîgi aîışverişinde bulunduklarını ve sağladıkian bilgileri Turkiye'deki ilgili kuruluşlara ilettiklerini belirten öymen, şöyle devam etti: "Biz işadanilarımıza azami olçude bilgi veriyoruz. Doğu Aimanya'da yapılacak yatmmlarla ilgili hesap iyi yapılmalı. Şunu unutmamak lazım ki Almanya'nın doğusu AT toprağı. Burada kurulacak veya iş yapacak firma AT firması olacak. Bu konuya kısa vadeli olarak değü, uzun vadeli bir ekonomik operasyon otarak bakmak lazım." Para prograım açıklanacak nu? AYŞEN GUR Merkez Bankası Başkam Rüşdu Saracoğlu, bir turlü açıklanamayan, ancak Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın "hazırlansın" talimatı verdiğı para programım, içinde bulunulan koşullarda oluşturmanın zor olacağım söyledi. Saracoğlu, faiz ya da kur politikası gudulürken para politikası uygulanamayacağmı, çünku böylesi bir durumda parasal büyüklükleri denetim altında tutmanın olanaksız olduğunu belirtti. Ancak Saracoğlu, yine de "Kamuoyu bizden bir para programı bekliyor. Biz de bu beklentiye cevap vermeyerek, belki de köttt etki yapıyoruz, belirsizügi besliyoruz" diyerek, belki de her şeye karşın bır program açıklanabileceğini ima etti. Saracoğlu'nun önceki akşam Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti'nin Sheraton Oteli'nde duzenlediği toplantıda yapacağı konuşma, herkes tarafından merakla beklenmekteydi. Saracoğlu'nun "Bir Merkez Bankalı'nın Düşünceleri" başhklı bir konuşma yapacağı toplantı, Devlet Bakanı Guneş Taner'in Merkez Bankası'nı bir yana iterek faiz indirme operasyonunu başlatmadan önce kararlaştırılmıştı. 13 Mayıs Çankaya zirvesinde, ekonomi bürokratlarına "artık konuşmayın" talimatı verildikten sonra Merkez Bankası Başkanı da hiç konuşmamış, geçen hafta Bankalar Bırliği'nin genel kurulu sırasında da "suya sabuna değinmemeyi" tercih etmişti. Saracoğlu Ekonomik ve SosyalEtüdlerKonferans HeyetVnin toplantısında konuştu 28 MAYIS 1991 Ç*lt 009011 10800 20000 10.000 1O000 10000 10661 9960 9559 11200 10000 9764 9506 9596 9590 10000 9576 9731 10437 9536 9209 10319 1O000 10000 10477 9785 9713 9795 9593 9828 9294 10000 9542 10000 41279 10444 9594 9574 10000 10057 20558 10011 11021 10000 40000 10000 9956 10428 9558 10.000 10100 10000 10000 10000 11397 10357 10724 10469 10000 10000 10086 9962 10000 10405 10808 10000 10000 10006 10.000 10000 10000 10000 10000 DOnkU 78118 50313 20631 17471 14652 59489 51260 26499 23739 12 206 49713 40.663 19562 19559 14784 61059 26423 14670 11329 10108 61697 20558 14362 56542 43797 68570 43496 37140 43957 18876 14 246 13788 44061 12684 20663 14060 17541 13507 38545 52512 14753 43596 12183 56838 18983 23225 19711 12 032 12967 23118 17322 18138 16649 22 480 17263 23296 15505 18915 14962 17537 13379 16023 17878 18763 15609 16142 15166 15391 13521 13234 11022 12563 Buglnkfi M|0li 78212 50251 20657 17495 14672 59559 51519 26530 23821 12085 49781 40719 19388 19585 14791 61141 26349 14690 11323 10123 61772 20572 14578 56578 43550 67544 43550 37187 43587 18911 14 263 13745 44113 112517 20685 14040 17516 13523 38957 52565 14765 43568 12198 157070 19010 23257 19732 11511 12582 23130 17337 18156 16667 22521 17293 23316 15515 18546 14983 17964 13296 16039 17597 18782 15626 16156 15186 15406 13536 13229 13037 12 578 De Saracoğlu Merkez Bankası Başkanı Rüşdii Saraeoğlu Faiz ya da kur politikası güdülürken para politikası uygulanamaz. Çünkü Merkez Bankası parasal büyüklükleri kontrol edemez. Ancak kamuoyu bizden bir para programı bekliyor. Bu beklentiye yamt vermeyerek belki biz de ters etki yapıyoruz, belirsizliği besliyoruz. 012 •012 013 014 014 012 012 012 012 \m •059 0.14 014 013 013 005 013 028 014 005 015 012 007 011 006 012 077 012 013 •016 019 012 031 012 0,12 0.11 0.14 014 012 0.03 010 008 0.06 012 015 014 014 011 101 012 005 009 010 011 018 017 0.09 006 016 014 015 052 O10 011 010 011 009 013 010 011 011 012 012 paranın kontrolünü bırakması kaçınılmazdır. Eğer ödemeler dengesini belli bir dıizeyde tutmak amaçlanıyorsa, bu def a bir kur politikası benimsenir. Bu durumda da Merkez Bankası'nın parasal büyüklukler uzerindeki egeraenligi kaçınılmaz olarak yok olur. Bu iki durumda da Merkez Bankası, para politikası sürdüremez." Böylece bir para politikası izlemenin şimdilik "zor olduğunu" ima eden Sa"Ekonomik politika olarak uç ayrı he racojyu daha sonra şöyle dedi: def seçilebilir. Bunlardan birincisi buyıi"Örta vadede istikrara yönelik para me ve istihdam, biri ödemeler dengesi, politikası uygulamalıyız. Kısa vadede diğeri de fiyat istikrarıdır. Eğer büyiime dalgalanmalar olacaktır, bu doğaldır. ve istihdam hedefleniyorsa, bir faiz po Ama Merkez Bankası, orta vadede palitikası uygulanur. Yani faizler düşurülür. rayı kontrol altına almalıdır." öncekı akşam Saracoğlu, her zamanki Ancak bu durumda Merkez Bankası'nın Daha sonra Avusturya, Isveç ve Nor tarzıyla pek çok şeye "deginip dokunarak", satır aralannda değişik mesajlar vererek uzun bir konuşma yaptı. Sözlerine "Son günlerde Merkez Bankası'nın her konuyla ilgilenmesi beklenmiyor. Bu yuzden konuşmama, Merkez Bankası'nı hiç ilgilendirmeyen bir konuyla girmek istiyorum. O da para" diye ımalı bir şaka yaparak başlayan Saracoğlu, önce uzun bir para dersi verdi, sonra da güncel durumla ilgili şu genellemeleri yaptı: veç'ten örnekler veren Saracoğlu, Isveç'in ECU'ya bağlanarak kuru sabıüeştırdiğini anlatırken "Tabii bunu bankalara tepeden talimat vererek yapmaddar" dıyerek Devlet Bakaru Güneş Taner'e de ufak bir taş attı. Konuşmasının sonuna doğru, "Serbest pıyasa ekonomilerinde temel kurnm Merkez Bankası'dır. Gddumlu ekonomilerde ise Devlet Planlama Teşkilatı ana kurumdur. Bunu kişisel olarak soylemiyorum. Kurumları goz onune alarak konuşuyorum" şeklinde bir "mesaj" veren Saracoğlu, şöyle devam etti: "Geçen yıl parasal buyüklüklerde nasıl bir gidişat istedlğimizi belirten bir program açıkladık. Program dememiz belki bir hataydı. Bu yıl çeşitli çevrelerden para programının açıklanması yolunda bir beklenti var. Ama aynı çevreler bir yandan da 'Açıklansa da artık fark etmez' diyorlar. Bu haksızhktır." Saracoğlu, programın açıklanmaması konusuna, "Ümidimiz, belli bir mali disiplin getirilmesiydi, ozellikle devlet borçlamalannda" sözlerıyle de değindi. Konuşmamn bu noktasında dinleyiciler, tam "demek ki program açıklanmayacak" sonucuna ulaşmışken Saracoğlu birden şu sözleri soyleyerek kafaları karıştırdı: "Ama program açıklanmadıkça, biz de ters etki yapmaya, belirsizliğe katkıda bulunmaya başladık." Bu son sözler, her şeye rağmen, "belki de" baskılar sonucu bir para programının açıklanabileceği yolunda yeni bir izlenim yarattı. LONDRA (Cumhuriyet) Polly Peck'in kurtarılması amacıyla kayyımlar tarafmdan önerilen "Alacaklılar Komitesi" için geçen hafta cuma günü yapılan seçımın sonucu açıklandı. llk beş üyelik komitede şu kuruluşlar yer aldı: Standard Chartered Bank, Credıt Suısse First Boston, Societe Generale, Radobank Netherland, SG Warburg Soditic. 100'ü aşkın banka ve mali kuruluştan kredi alan Polly Peck'm " e n borçlu" olduğu bankanın, 55 milyon sterlin ile Standart Chartered Bank olduğu söyleniyor. Polly Peck'in tum borcu çeşitli kaynaklara göre 1 milyar 100 milyon ile 1 milyar 300 milyon sterlin arasında değışmekte. Polly Peck Alacaklılar Konıitesi belirlendi Bir Toshiba abıı îki Toslülm salıilıi ohuı... Şimdi Toshiba Lap Toplar, T1000 model Lap Top Hediyeli 0 l / T ; Dınya'da d z ustu hOgiSByakunacniann Toshiba LJÇ Top'u terah yuzdeacfir.. Dünyanın tercıh ettığı Toshiba LapTop'un 20değı;dcmodelınden bmnı seçm Toshiba T 1 0 0 0 model çekıhşsız kurasız Kısa bır sure ıçin siz£ tanman bu Lap Top sahıbt de olun K I S A B İ R S Ü R E İ Ç İ N Ö Z E L B İ R İ M K A N bzel olanaktan yararlanın.. TOSHİBA Türkıye Dıstrıbütöru ELEKTROMAK BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A Ş Büyukdere Cad Basman Han No 4 Kal 2 80260 Şışlllstanbul Te! 133 01 00/4 Hat Fax 140 73 09 Telex 27362 bmkr tr In Touch with Tomorrow B.TÜRKIYE BILGISAYAR KONGREŞI UYGULAMA GÖSTERıLERINE DAVETLıSıNıZ. TOYAP ISTANBUL SERGİ SARAYI 2B 3O M/VYtS 19Ö1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog