Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 MAYIS 1991 KÜLTÜRSANAT CUMHURÎYET/7 SUJNT H A F T A N I N SERGİ • Türk resim sanatının seçme ustalan ile genç kuşak sanatçıların çahşmaİanndan oluşan bir karma resim ve heykel sergisi bugünden itibaren Tem Sanat Galerisi"ndt açılıyor. 25 sanatçırun yapıtlarının yer alacağı sergi 20 temmuza dek surecek. All Avni Çelebl, Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Fahlr Aksoy, Adnan Varınca, Ömer Kaleşl, Selma Gürbüz, Sallh Coşkun, Seyytt Bozdoğan, sergide yapıtları yer alan sanatçılardan. (147 08 99) • Florya Btlge Kağan özol Deneme Ltsest Fotoğrafçılık Kotu bir fotoğraf sergisi hazırladı. Sergi yara saat 18.00'de Çemberlîtaş'taki Basm Müzesi'nâe açüacak, Basm Müzesi'ndeki fotoğrafîar 13 hazirana dek görülebüir. (513 84 57) m T. Engin Top'ua Eski tstanhu! Evleri'ni betimledıği sergisi 31 mayıs günü Sullanahmet Sanatçılar Çarşısı Gaterısı'nde açılıyor. Yeşil Ev yamndaki gakride yer alacak sergide Top'un îstanbui Evleri 30 hazirana dek görülebiiecek. (517 67 82) • Atstürk Portreleri konulu sergi bugün Mttlkiyeliler Birtiği'ıâa Kuruçeşme'deki şubesinde açıhyor. Mıilkiyeli sanatçı Erdal Eren'in Atatürk Portreleri resîm sergisi 16 haziran gününe dek açık kalacak. (157 46 3435) • Margot Ende'nin Lilı admı verdiği resim sergisi Bilim Sanat Galerisi'adc 15 hazirana dek sflrüyor. fsviçre doğumiu Ende, resimlerinde genelhkle insam ve insan vücudunu işliyor. Insana değişik açılardan yaklaşan sanatçının sergisî 1S hazirana dek sürüyor. (349 26 10) • Orhan Benlt'nin resim sergisi Mutiu Sanat Odas/'nda stirüyor. 1954 doğumiu sanatçı geçen yıl Ramko'nun 'Çağdaş Türk Resmi Yanşması'nda 2.'lik ödülü almtştı. Şimdiye dek yedi kişisel sergi açan ve pek çok karma sergiye katılan Benli'nin resimleri 9 hazirana dek görüiebilir. (355 35 87) • Buket Uzuner'in konuk olacağı Okuma Günü yarın saat 16.00'da Atatürk Kitaphğı Toplantı Salonu'ada. (149 09 45) • Sevim Ak 29 mayıs çarşamba günü saat 14.00'te Atatürk Kitaplıg/'hda çocuklarla bir araya gelecek. (149 09 45) • Çetln Ansoy'un saydam gösterisi 30 mayıs perşembe günü saat 19.00'da İfsak Dernek Salonu "nda. (152 44 61) • Wim VVenders'in S A N A T 56 00) • Peter Sauerbaum'un Avrupa Türk KUltürünün Etkisi konulu konferansı bugün saat 18.00'de Atatürk Kültür Merkezfadç. (151 56 00) C I Z E L G E S I rosu, festival çerçvesinde Ayaktakımı Arasında adlı oyunu çarşamba, perşembe ve cuma günleri Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda sahneliyor. Maksim Gorki'nin oyununu Kâzım Akşar yönçtti. (140 77 20) • Kent Oyuncuları Sevgüi Yelena Sergeyevna adb oyunu perşembe, cuma ve cumartesi günleri Kenter Tiyatrosu'nda sunuyor. Ludmila Razumovskayanın oyununu Yıldız Kenşarkılanndan oluşan oyunu Genco Erkal sahneye uyarladı ve oynadı. • Rustaveli Tiyatrosu Kafkas Tebeşir Dairesi adh oyunu Gürcü dilinde cumartesi ve pazar günleri Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'dn sahneleyecek. Bertoit Brecht'in oyununu Robert Sturua yönetti. •Orhan Güner ve Tristan Berger'in yazdığı, Hürdem Gürel'in oynadığı 1001 Geceden Biri Olan Bu Uzun Gece adh sahne çahşması bugün saat 18.30'da Dostlar Tiyatrosu Sahnesiiıdt izlenebilir. • İstanbul Tıp Fakültesl Tiyatro Topluiuğu G. Büchner'in yazdığı Woyzeck adh oyun yarın saat s/^ıde sahaetenecek. •Gaiatasaray Lisesi Ortaköy Tiyatro Koiu Kasabamız adh oyunu 17.30'da hsede sahneîeyecek. • Boiu Küttür Merkezi Sanai Tiyatrosu, pazar günu saat 14.00'te Sarıyer Halk Eğitim Merkezfnue Nftzım Kurşunlu'nun Merdiven adl$ oyununu sahneleyecek. İ6.öö*da Galatasaray Lise I Kültür Servisi Sinema ve tiyatro sanatçısı Renan Fosforoğlu önceki akşam öldü. Uzun süredir rahatsız olan sanatçı, 73 yaşmdaydı. 1918 yılında Istanbul'da doğan Renan Fosforoğlu, tiyatroya öğrcncilik yillannda başladı. 1940'lardan sonra profesyonel olarak Sadi Tek, Reşit Rıza, Ses Opereti, Azak, Muammer Karaca, Tevhit Bilge ve Küçük Opera gibi tiyatro vc operetlerde çahşan Renan Fosforoğlu, bir süre tstanbul Şebir Tiyatrosu'nda da ovsaımştı. 1950 yümda "Ateşten Oömîek" Fıîmiyk smet&aya da atüan sanatçı, "İkimize Bir Dünya" "Son Karar", "Çaiıkuşa", «Kuçük Haramm Şoförü" gibi filmlerde cantandirdığı karakter roîleriyle sinemada da kendine bir yer edindi. Fosforoğlu, "Köprüaît! Çocuklan" ve "Lokum Sukan" fümierine de yönetnren olarak imzasjnı attı. Renan Fosforoğlu için bugün saat lî.30'da Istanbul Şehir Tiyatrolan Haldun Taner Sahnesi'îKfc bir tören gerçeklestirilccek. Sanatçmın cenazesi öğle namazmdan sonra Moda Camisi'nden kaldırılacak. (Fotoğraf: Renan Fosforoğlu, yîne kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Enis Fosforoğlu ile 'Buzlar Çözülmeden' oyununun bir sahnesinde.) Renan Fosforoğlu öldü • Bostancı Gösteri Merkezitodekigençlik konserleri 30 mayıs 2 haziran günleri arasında Aşkın Nur Yengl ile sürüyor. (157 62 00) • Ahmet Arif ve Rahmi Saltuk'un katılacakları MÛZİK tşte Şiir tşte Tiirkü adh • ttalyan caz muzik şar gece bugün saat 21.00'de kıcısı Carlo Loffredo ve Taksim Açıkhava TiyatroThe Roman New Orle su'nda başlayacak. (513 73 ans Jazz Band'ın konse 69) ri bugün saat 18.30'da • Ferhat Tunç'un konsettalyan Küttür Merkezi ri 30 mayıs perşembe geTiyatro Salonu'ndz.. (144 cesi saat 20.30'da Açıkha Safarad şarkıları • Kültür Servisi 1492 yılında tspanya'dan kaçarak Osmanlı Imparatorluğu'na sığınan tspanyol Musevilerinin 500. yıh dolayısıyla oluşturulan 500. Yıl Vakfı bir konser düzenliyor. Musevi bestecilerin eserlerinden oluşacak Klasik Türk MUziği Konseri 4haziran günü saat 20.00'de Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. Rıza Rit yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan Türk Musikisi lcra Heyeti'nin seslendireceği konserde udi Mısırh Ibrahim, îzak Varon, Musi, tanburi Jsak'ın unutulmayan şarkılan yer aiacak. Üniversitede ebnı • Kültür Servisi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fızik Bölümü öğrenciîerinden Enis Tezer, Meüke Balaban, Elif Kaçar'm düzenledikleri ebru sergisi 2931 mayjs tarihierinde Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda görülebilecek. 29 mayıs günü saat 13.00'teki açıhşta MSÜ Geleneksel Türk Eİ Sanatîan Bölümü öğretim üyesi Uğur Derman "Türk Sanatmda Ebru" konulu dialı bir konferans verecek. Ebru sergisinde Ethem Efendi, Necmettin Okyay, Mustafa Düzgüaman, Prof. Dr. Sadi Belger, Fuat Başar, Alpaslan Babaoğlu, Ahmet Çoktan ve Nazım Terzioğlu'nun koleksiyonundan çahşmalar sunulacak. TİYJffRfT SİNEMA • Rus Evi Yazdığı casus romanlarıyla bestseller listelerinden düşmeyen ünlü yazar John Le Carre'nin aynı adh yapıtmdan uyarlanan filmde, başrolleri payiaşan Sean Connery ile Michelle Pieiffer'm yanı sıra Roy Scheider, Names Fox, John Mahoney ve Kiaus Maria Brandauer yer alıyor. Fılmin yönetmeni, Fred Scheplsi. (Cumadan itibaren Beyoğlu Dünya, Kadıköy Kadtköy, Bakırköy Renk Slnemalartnda). • Dehşetin Nefesi Vietnam Savaşı'na katılmış bir adam, savaştan sonra yaşammtn bir kâbus haline gelmesini önleyemez. Sürekli ve her yerde haîisünasyonlar görnveye başlamıştır, yaşamı korku, dehşet ve şiddet içinde daha ne kadar sürecektk? 'öldüren Cazibe' ve '9.5 Hafta' gibi filmlerinden ammsayacağmız Adrlan Lyne'm yönettiği fiîmde, Tlm Robbins ve Eiizabeth Pena başrollerde. (Cumadan itibaren Şişti Site, Beyoğlu Stnepop, Çemberlitaş Şafak, Kadıköy Moda) • Cyrano De Bergerac Bir Oscar, on Cesar, iki Cannes ödülü... Fransız edebiyatımn ünlü kahramanlanndan Cyrano, Gerard Depardteu'nün kimliğme bürünüp dünyayı yeniden fethetti... JeanPaul Rappenaunun yönettiği fılmi kaçırmayın... (Beyoğlu Dünya, Kadıköy Moda) • Kültür Servisi Miîletkrarası Tiyatro Enstitüsu'nün (ÎTI) bu yıl îstanbul'da gerçekteştirilen 24. Dünya Kongresi dün Atatürk Kültür Merkezî'nde Kültür Bakanı Narmk Kemal Zeybek'in açıs konuşmasıyla başladı. Kongrenin bu yü Türkiye'de gerçekieştiriliyor olmasmdan büyük mutluiuk duyduğunu belirten Küitür Bakanı Namık Kemal Zeybek, "Sanat ve sanatçıyı çok seviyoruz" dcdi. Kultur Bakanı Zeybek sanatçılara "dtinyanın güze! insanlan" diye sesienerek "lyi ki siz varsuuz. Siz olmasaydmız dünya bu kadar guzei olmazdı" dedi. Daha sonra kürsuye gelen UNESCO Genel Sekreter temsücisi Andres Alfredson kongrenin bu yjî Türkıye'de gerçekleştirilmesinin UNESCO'nun "Ipek Yoiu Projesi" ile denk düştüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu beHrtti. ITI Genel Başkanı Martha Coigney de konuşmasında "doğu ile batı arasmdaki kültürel köprü" olatak nitelendirdiği lstanbul'u överek çeşitli uluslaıdan tiyatro sanatçılannm barış için ei ele verdigini söyledt. ITI Genel Sekreteri Andre Louis Perinetti ve ITI Türkiye Milli Merkez Başkans Refik Erduran'm konuîmalarından sonra, DTCF Oyuncuları Prof. Nurhan Karadağ'm yönettiği "Emrem Yunus" adh gösteriyi sundu. Kongre mim sanatçısı Erdinç Dinçer'in gösterisi ve Okay Temiz'in konseriyle sürdü. (Fotoğraf îbrahim Günel) ITIKongreâi Galatasaray'ın l l î r n a n o U z u n b i r süredir müzik çalışmalannı Neco U l l | | C W U ik birlikte yürüten Leman Sam, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlannın karşısma çıkacak. Yarm akşam saat 21.00'de vereceği soîo konserinde sanatçı daha önceki kasetîerinde de olduğu gibi Zülfü Livaneli'nin şarkılanndan oluşan repertuvannın yam sıra cazdan Azeri türkülerine, Portekiz fadosundan çağdaş halk ezgüerine uzanacak... Leman Sam 'tutkun'lan için doyasıya yaşanacak bir gece... MÖZAYEDE 180 mflyona leğen ibrik • Küitttr Servisi Antik AŞ'nin tstanbul Hilton Oteli'nde düzenlediği 138. müzayede bugün gerçekleştirildi. Toplam 280 antika parçanm satışı sunulduğu müzayedede armudi gövdeli, bilezikli, dar boyunlu, kjvnk kulplu, içi kazıma ve kabartma tekniğiyle bitkisel motifli Ameli tbrahim imzalı tombak leğen ibrik müzayedede en yüksek fıyat olan 180 milyon liraya satıldı. Antik AŞ'nin 138. müzayedesinde tombak leğen ibrikten sonra en yüksek fiyat olan 60 milyon liraya, gövde ve kapak yüzeyi kazıma tekniğiyle çicek motifleri işlemeli tombak kapaklı şekerlik satıldı. Filipinli ünlüyönetmen Lino Brocka bir trafık kazasında yaşamını yitirdi Lino Brocka, Marcos rejimiyle ve filmlerde gecekondu gösterilmesine karşı çıkan Imelda Marcos'la sürekli çatişmıştı. Filmlerini inanılmaz güçlüklerle çeken Brocka, Filipinlilerin gözünde tam bir özgürlük savaşçısıydı. Amerikalı Arkadaş fUnsi 98 48) va Tiyatrosu'aâai. (523 13 ter yonetti. (146 35 89) nin video gösterisi 31 ma • Trio Hermanos Serra 04) • Bakırtcdy Beiediye Ti• Tarihi Kaynak Olarak yıs cuma günu saat no Ağız Armonikast Üç • Kızılırmak'ın 31 mayıs yatrolan ıvan tvanoviç Türk Minyatürleri konu 19.00'da İfsak Dernek Sa lüsü'nün bugün verecek cuma gecesi saat 20.30'da Var mıydı, Yok muydu adleri konser saat 19.00'da vereceği konser Açıkhava lı oyunu cuma, cumartesi iu seminer saat 10.30'da lonu"nda. tÜ Edebiyat Fakültesı Ku • Dtlek Doitaş'ın Yeni Cemal Reşit Rey Konser Tıyatrosu'ndi yer alıyor. ve pazar günleri Taksim Sahnesi'nde sunuyor. Nârul Odasıi\da. (520 75 30) Tarihçilik, Görecelik ve Salonu'nda. (148 08 63) (523 13 04) zım Hikmet'in yazdığı PostModentizm konulu • Arjantin Tango Oroyunu Kenan Işık yönet• The Royal Nattonat söyleşisi 31 mayıs cuma kestrası'nm, Raul Garei T İ Y A T R O Theatre Tartuffe adh gunü saat 16.00'da Cemal lo Horacio Ferror yöne • 3. tstanbul Tiyatro Fes ti. (149 69 44) oyunu yarm saat 20.30'da Reşit Rey Konferans Salo timinde vereceği konserler tivali kapsamında yarın • Dostlar Tiyatrosu tstanbul Devlet Tiyatrosu nu Ktiçuk Toplantı Salo 29 mayıs çarşamba, 30 saat 20.30'da çarşamba ve Merhaba adh tek kişilik mayıs perşembe ve 31 ma perşembe günleri Royal oyunu cuma ve cumartesi Taksim Sahnesı'ndt suna nu "nda. (148 08 63) cak. (149 69 44) • AKM'de 29, 30 ve 31 yıs cuma günleri saat National Theatre Tartuf günleri Atatürk Kültür • Sahlr Bafra'mn Çin mayıs, 12 haziran günle 20.30'da Fitaş Sineması'n fe'u sahneleyecek. Jatln Merkezi Konser SaloEdebiyatı konulu söyleşı ri boyunca Jim Sheri da (149 01 66), 1 haziran der Verma'nm yönettiği nu'nda sunuyor. Nâzım si yann saat 20.30'da Ye dan'ın yönettiği Sol Aya cumartesi günü'ise tTÜ oyun Taksim Sahnesi'nde Hikmet, Aziz Nesln, Haidun Taner ve Bertoit şil Bizans Sanatevi'nâe. ğım adh fılm saat 14.30 ve Maçka G Anfisi'ndt izle izlenebilir. (149 69 44) (151 89 25) 18.00'de gösterilecek. (151 nebilir (143 31 00) • Ankara Sanat Tiyat Brecht'in öyku, şiir ve 60STERİ/SÖYLEŞİ «Knltür Servisi Gaiatasaray Lisesi öğrencileri tarafından her ders yıh sonu düzenlenen "Galatasaray Lisesi Kültür Şenliği bugün başhyor. Sekiz yaşma basan şenlik 7 haziran tarihine kadar sürecek. Gençlik Forumu ile açılacak şenliği düzenîeyen Öğrenciîer, "Toplumumuzda son yıllarda vaşanan kültürel yozlaşmanm lise gençliği bünyesine yansıması sonucu şekillenen olumsuz tabloyu gözardı etmeden gerçekçi bir yakîaşımla ortak bir üretim ortamı hazırlamaktır. Bizkr modern toplumda sanatm vazgeçümez bir yeri olduğuna inamyoruz" diyorlar. Şenlik boyunca altı amatör tiyatro grubunun oyunları, film gösterileri, söyleşüer, konserler ücretsiz olarak izlenebileck. Grup YonmıVlan yeni kaset • Kültür Servisi Grup Yorum'un "Yürek Çağrısı" başlıkh yeni kaset çahşması çıkü. Şu svralar Avrupa turnesini sürdüren topluluk, bu kasetinde bir Çerkezce, Uç Kürtçe parçaya da yer veriyor. Kemal Ozer, Hasan Hüseyin'in şiirlerinden uyarlanan parçaların da yer aldığı kasetteki çahşmaları Hilmi Yarayıcı, Selma Çiçek, Efkan Şeşen, Gülsema Dalgıç, Taner Tanrıverdi, Elif Sumru Gürel ve Kemal Sahir Gürel seslendiriyor. Grup Yorum'un daha önce de "Sıyrıhp Gelen", "Berivan", "Türkülerle", "Cemo" ve "Gel ki Şafaklar lutuşsun" adh kasetleri çıkmıştı. Marcos'u deviren sinemacı \m\mm KONSER SALONU 27 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 AĞIZ ARMONİKASI ÜÇLÜSÜ Stephen Foster, E, Cardoso, Scott Joplin, Stevie Wonder, Schubert, Granados, M. Fella, Joaguin Rodrigo, Bach, Schubert, Chopin, Mozart Klasik, Popüler ve Modern bestecilerden seçmeler Ispanya Baskonsolotluğu Kültür Senlsl Katkıtanyla * %20 Grup Indlrlml uygulamr. Zmekll, öğretmtn ve öğrencilere tüm yerler %S0 Indlrimlldlr. Btlet Satif Yerlerl Konser Salonu 146 53 92 Gallena Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Takaım 151 15 71 Vakkorama Suadıye 360 90 90 "TRIO HERMANOS SERRANO" 1 * TANJUcu Sen gideli tam bir yıl oldu. Özlemin öyle büyük ki... İDE ATİLLÂ DORSAY Paris'te SaintMichel Bulvarı'nda bir kahvede sabah kahvemi yudumluyorum. Bordeaux'da açhk grevindeki Türk işçilerine reva görülen, bir Fransız yazarının deyimiyle 'köpek muamelesi' üzerine üzttcü bir haber... Sonra Nedim Gttrsel'in Fransızca yayımlanan son kitabı üzerine hoş bir eleştiri... Ve sonra birden, kocaman bir portresinin altmda, ölüm haberiyle birlikte Lino Brocka... Birden yüreğim sıkışıyor. Tanman, eserleriyle yapıtlarıyla tanınan bir sanatçının birden gelen ölüm haberine böylesine uzülmek, evrensel bir sinemasever tepkisi mi en doğal biçimiyle? Lino Brocka yok artık. Üçüncü Dünya1 nm sinemasal uyanışının en önde gelen adlarından sayılan, yıllar yıh sürekli baskı, zulüm, sömürü altında inlemiş bir ülkenin kendi öz sorunlarını sinema aracılığıyla anlatabilme olgusunun yollarını kendince genişleten Filipinli ünlü sinemacı, en verimli çağında (tam 51 yaşında), anlamsız bir trafik kazasıyla yaşammı yitirip gitmiş. 1940 dogumlu sanatçı, üni* versite eğitiminden sonra, ABD'nin ilginç ve insancıl mezhebi Mormonlara katılmış, Havai'de misyonerlik ve cuzamla savaşım gönullüsü olarak çalış Sanat festivali • Kültür Servisi 1992 yıh temmuz ayında Barcelona Olimpiyat Oyunları çerçevesinde Olimpiyat Sanat Festivali düzerileneceği ve "Barcelona 92 Uluslararası ödülleri" baslığı ile dünyaca unlü katılan sanatçıların adına çeşitli ödüller dağıtılacak. Konuyla ilgilenenler Plastik Sanatlar Derneği'ne başvurabilir. (161 42 98) ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI Lino Brocka'nın bu yıl tstanbul Film Festivali'nde de gösterilen "özgüriük Savaşçılan" adb yapıtı, yönetmenin en güçlü filmlerinin başında geliyor. Siyasal sinemanın' doruklarından biri sayüan "özgürlük Savaşçılan" önümüzdeki gUnlerde sinemalarda da gösterilecek. mış. Sonra yeniden ülkesine ve lini'nin Kabiria'nın Geceleri' aralıklı olarak yapmaya başla belki en güçlü fihni ve siyasal sionun gerçeklerine dönüş... Ti veya 'Rene Clement'in 'Yasak dığı filmlertn her birini inanıl nemamn doruklanndan biri olayatroda Sartre ve Tennessee Oyunlar' gibi fıhnleriyle yaşadı maz guçluklerle gerçekleştirebil rak kalacak. Williams oyunlarını sahnele ğını belirten sanatçı, özellikle mişti. Filipinlilerin gözünde tam Cannes 1989'da hayranlıkla me... Ve 1970'tenitibaren çağın 1976'daki 'Insiang'dan başlaya bir özgüriük savaşcısı ve büyük izlediğimiz, bu yıl da İstanbul en etkili sanatı ve anlatım aracı rak, filmlerinin ve melodram bir sanatçı sayılan yönetmenin Festivali'nde seyirciye sunulan olarak nitelediği sinemaya ge ögelerini kullanmaktan vazgeç sinemasımn, Marcos rejiminin bu film, Filipinleri karıştırmış çiş... meyen öykülerinin fonuna, dik Şubat 1986'da devrilmesinde ve Brocka'nın başının Akino ile Brocka, önce tür sinemasımn tatörlük altında yaralı bir top önemli bir rol oynadığı kabul derde girmesine yol açmıştı. Sanatçının değişmeyen yazgısı!.. popüler örnekleri yönünde ya lumun gerçek yüzünu sermiş. ediliyor. pıtîar vermiş: Melodram, güldüAma baskı ve sömürü kolay Ve ne yazık ki bu olgun ve Daha sonra klasik polisiye rü, operet, polisiye... Hiçbirini ekolün verilerini kullanan kolay biter mi? Ve bir sanatçı önemli film, yeni filmler yapaihmal etmemiş. Ama kendi de "Jaguar" birkaç yıl önce Sine nın söyleyecek sözü kalmaz olur bilmek için çırpınan Brocka'nın yişiyle 'ülkesinde neler dondU ma Günleri'nde sunulan "Bo mu? Kori Akino'nun iktidara vasiyet filmi oluyor ve Üçüncü ğünü ve vatandaşlarının neler na", "Bayan Ko" gibi filmle geçişinden sonra yeniden güç ^/Dünya'nın bu önemli sinemacıçektiğini' gerçek anlamda fark riyle Marcos rejimi ve özellikle kazanan aşırı sağ örgütlerin ve sı, anlamsjz bir kazada can veettiği andan itibaren, gerçekçi, Filipin filmlerinde 'gecekondu Markos kalıntısı ögelerin yeni riyprdu. Bizim için tek avunma, halka dönuk ve politik bir sine ların gösterilmesine' şiddetle yönetimi nasü kanser gibi sar "özgürlük Savaşçılan" filmimayı yeğlemekte de gecikme karşı çıkan tmelde Marcos'la dığını anlatan son fılmi "Özgür nin yakında sinemalarımızda miş. İlk sinemasal şoklarını Fel sürekli çatışan Brocka, 45 yıl lük Savaşçılan'% Brocka'mn gösterime girecek olması... Haberleşme seıııineri • Kültür Servisi Topkapı Sarayı Müzesi'ni Sevenler Derneği, 37 haziran tarihierinde II. Sanat Tarihi Araştırmalan Haberleşme Semineri düzenliyor. Müzenin konferans salonundaki seminerde Selçuklu sanatı, Malazgirt ve çevresindeki Türk eserleri, kervansaray ve hanlar, ölü gömme geleneği, lngiliz sanatı ve sosyal yaşanundaki Türk etkileri, koruma ve restorasyon ahşap kapılar, türbe tipleri gibi çeşitli konular işlenecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog