Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

?7 MAYIS 1991 İLEMAN CUMHURİYET/15 HEALTHCARE DIVISION We are searching for a BAYER GELECEGIN MESLEGI SİZİ BEKLİYOR Sosyal ilişkilerinizde başanlı.yaratıcı ve dinamik bir kişiliğe sahipseniz Anadolu Hayat'ta geleceğin mesleği sizi bekliyor. Anadolu Hayat,birlikte daha güçlü yarınları oluşturmak üzere "Hayat Uzman Yardımcüan" ve" Yazılım Uzmatüan" anyor. Hayat Uzman Yardımcısı adaylarında aranan özellikier; • Üniversitelerin îktisat,lşletme f l$ îdaresi.fdari Bilimler.Siyasal Bilimler v e Endüstri Mühendisîiğî bölümlerinde Issans eğitimiertm tamamia, mış veya Haziran 1991 döneminde tamamiayacak durumda oimalan, • Çok iyi dereeede îngsîizce bilmeleri. Yazdım Uzmanı adaylarında aranafi özelllkler; • Üniverslteierin Mühendislik, îktisadi ve fdari Biümier.îşietme veya Fen Fakülteierinde Hsans eğitimierini tamamlamış veya Haziran 1991 döneminde tamamlayacak durumda o5malan,biigisayar prograrrıcılığı konusunda bilgili oimalan, • MesSeklerinin gerektirdiği olçüde Ingiüzce biimeiert. Adaylarda aranaa oıtak özelHkler: • 30 yaşını doidurmamış oimaian, • Erkek adaylann askeriikle tiişkiierinin oimaması. 15 Haziran 1991 tarihinde bütün adaylar için fstanbul'da Kompozisyon.Genel Yetenek ve tngilizce.aynca Yazıhm Uzmanı adayian için Mesleki Yetenek smavlan yapıiacakjbaşanh olan adaylar müiakat ve İngüizce söziü sınavına çağınlacakttr. Yukarıdaki özeüiklere sahip olan adaylann en g e ç 10 Haziran 1991 günü saat 17:30'a kadar aşağtdaki adreslere.iki fotoğraRan Üe birlikte başvuru formu doldurmak üzere müracaatlan rica olunur. Başvuruiar kesinlikle gizli tutulacaktır.Çalışma yeri Istanbul'dadır. Başvuru a d r e s i e r i : ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. GenelMüdurlök Araşurma Geli$ürme Müdürlüğü Ankara Cad. No: 221 Sirkeci ÎSTANBUL tzmir Şubesi Sn.Orhan Bozkuıt Atatürk Cad No:92 Anadolu Sigoıta Hanı İZMÎR Bursa Şubesi SoAyia Gürdağ înönü Cad tnegöi Çarşısı K. 1 No. 10Î BURSA Ankara Şubesi Sn.Atilla Ateş Meşrutiyet Cad No:2KökHanK.l Yenişehir ANKARA Adana Şubesi SaMtne Karauş Atatürk Cad. Aztz Naci îş Merkeâ Nb.ll K.1 ADANA GROUP "VVHILE BUİLD1NG UP THE FUTURE" is looking for a Professional Secretary for its TRAKYA PLANT. candidates should • be high schoof graduate, •• have worked for 2 years as secreîary, • be fiuent boîh in writîen and spoken in Engftsh, • skiiied in PC operations, • have good communication skills. ff you have aii these above,pfease send your curriculum vitae and a recend photograpn to: PRODUCTMANAGER for our leading product Absolutely necessary for this work is • successful experience in Prod uctmanagement • University education with emphasis on marketing • medicâl background • excellent English and German language If you think you are the right man or woman for us you should not hesitate to contact us. Please send us your application with latest picture and curriculum vitae. A young, dynamic team is vvaiting for you. BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LTD. ŞTİ Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Golden Plaza, 19 Mayıs Cad. No: 1 Şişli 80220 İSTANBUL (BA> ASPIRIN SET GROUP HOLDING A.Ş. HÜMAN RESOURCES DEPARTMENT Büyukdere Cd. 7880 Akabe Ticaret Merkezi Kat: 6/601 80290 GayrettepeİSTANBUL Al! appücations wili be treated ın strıct confıdence. Kimya komtsunda uhıskrarast markakrtn Türkiye temsilcisi ohıp, Mmyasal ve sokent ürünkr pazariayan tturuhtşumuzda Müşteri Temsilcisi SatışUm tahsîiata, tüm aşamlarda muştetiyi takip edebüecek * satış ve tabsilaperformmm deneueyectk • iktisat ve/veya ticare! konulannda yüksek öğrentm gormüş • teraban yabana du bilen * genç ve dinamik • kısa sürede sorumlulukyükleneeek Müşteri Temsikisi İUanbui $»feî merkezmdegörevkndmlmek üzere • yüksek öğrentm görmüş * çok iyt dereeede tngtltzce vefveya Franstzca bilen • sorumMuk aiabüecek * çu\$ıan ve ış cıddıyetme sabip Yfmetki Sekrtteri WeWantOnlyTheBest ToApply For This Job As a ieading manufacturer and a weil knovm name in the pharmaceuacal world, with its head office in Germany and sales offices around the globe, we need a ANADOLU HAYAT "Hayat uzmanı" AMADOLU HAYAT n» T U H K İ V S İ * B A H K a t U ve «MADOLU a k K M I T * Kuruluşudur tigilenen adaylann, en geç31 Mayıs 1991 Cuma gününe kadar 15i 99 20(9 bat) numrah telefonlammza, şabsen basvurarak SayınGüiay Sönmez'den randevu almalanm rica edenz. Erkek adaylann askeriikle üi§kisi bulunmması gerekmektedir. Marketing Manager who has proper education (here or abroad and fluent in English), experience and almost unliniited vision to manage our expanding capacıty m the Turkısh market. We want a person, a man or a woman, who is young, dynamic, curious and restless but, also a team leader who can ınspire and motıvate his or her people. to run a sound, well organized and weil managed work force to create a market and fulfill the marketing targets. The person we need vvill be a quaüfıed leader who can select, train and manage his or her team which will handle and evaluate market studies and carry out approved programs. Now,you know why we want the best. It is obvious that the better you are the better the pay will be. If you are the one we are lookıng for, please write to us. Novv. A leading international company in information systems iocated in Riyadh, Saudi Arabia seeks candidates with the follovving qualifications: Buım tndıklvımz. onjlnal «kiritr A. SALES REPRESENTATIVE • BS degree with emphasis on sales • Knowledge of Computer Systems Fluency in English Age betvveen 28 to 38 • 610 years experience in sales information systems • Experience in account management OnKcek gançM Muzdd* 90z0 lan^nak, giruntuyO reata» «tscA. çafiın famnöt ytş* ytn uçuk kaftdar YBŞ ve tecrübe rııç Sntmlt dajıl, Sntn* oto ytMnek v» ıritk! Hıl» tyı B. SOFTVVARE SPECIALIST Post Graduate degree with Computer Science training • Fluency in English Age betvveen 27 to 33 • Minimum 5 years experience in software industry (Preferably in a responsible position) • Knovvlodge of any of C, PASCAL FORTRAN • Knovvledgeof PC Attractive compensation and benefits are offered. Candidates are required to send their CV's to, reklamyazarı aramıyoruz! lngılucetonuşupyazn» btikfr d* varaa, aradıktanfraz onlar i f e llglanenlefln, 151 n 84 numanlı MMDnda, «yrit Unf«r hamndan randevu «larak, Cmtnt BiKım B*|lwv lıgı ile şahsen göruşmeye golmeten rıca olunur. V Fresenius Pharma Turkey Büyukdere Caddesı, Yapı Kredi Plaza Kat 7 19/B 80620 4. Levent. Ista'nbul Osmanlı loktk I I Glaxo TIBBİ SATIŞ Tasarımcı olarak en az be$ yıllık ajans deneyimine sahip, sanatını ve yaratıcılığını geliştir Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Istanbul (Avrupa yakasında ikamet eden), Izmir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Niğde, Ordu, Samsun, Uşak ve Van illerinde görevlendirileçek; * Üniversite Yüksek Okul mezunu ÇTercihan Eczacı Biyolog Kimyager • Ekonomist), ' 30 yaşını geçmemiş, * Askerlik görevini tamamlamış, * Seyahat etmesine engel bulunmayan * Enaz! yıllık oto ehliyetine sahip, * Dinamik, çalışkan, prezentabl Elemanlar aranmaktadır. Isteklilerin aşağıda belirtilen adrese kendi elyazıları ile birlikte yazılmış geniş Özgeçmişleri, Fotoğraf, Diploma Bonservis, Oto Ehliyetnamesi Fotokopileri ile birlikte, 3 Haziran 1991 tarihine kadar müracaat etmeleri rica olunur. Ingilizce bilmek tercih nedenidir. Bütün müracaatlar gizli tutulacaktır. Personel Bölüm Müöüriüğü P.K. 138 80700 LeventI İSTANBUL MÜMESSİLLERİ P.K. 752 byJune7,1991 Applications vvill be kept strictly confidential. meyi ilke odinmi}, keyifli bir ortamda çalışmayı isteyen Öerntt ELEMAN ARIYOR PAZAR GELİŞTİRME ŞEFİ VE ELEMANI Yüksek okul mezunu Pazarlama tecrübesi olan (İnşaat Sektörü tercih sebebiçdir) 25 35 yaşlannda ART DIRECTOR aranmaktadır. llgilenenlerin C.V., renkli fotoğraf, açık adres ve telefonlarını P.K. 8 2 3 Karaköyistanbul adresine göndermeleri rka olunur. BAYBAYAN Grafik tasaıutu yapabilecek, yapbğı tasanmı ütizlUc ve süratle uygulayabilecek, en az 2 yıl ajans deneyirnli Araç sürücü belgesi sahibi. ayrıca PC kullanımı tercih sebebidir. İngilizce bilen Askerliğini yapmış, erkek |" ^" lıgııenenlenn foıoğrafiarını ıçeren ozgecnısıerın tarihine kaaar D 1 D " ERSONEL" rumuzu ile Eternit Sanayı"i. Ş Vao Kredı ıa2O Z Bıok, Kat 12 80620 Levent IstanDui adresıne gönderme>s'ı r c a oıuiur ı\ GRAFİKER Suratli çalışabilen, titiz; en az 2 yıl deneyimli PİKAJÖR ARIYORUZ K SLS\A REKLAMCILIK VE HALKLA ILİŞKILER ilgılenenlerın 140 84 74130 21 87 numaralı telefonlardan NURŞEN DEMİR ile ılışkıye geçmelerı rıca olunur TELEKSAJANS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog