Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 ELEMAN 27 MAYIS 1991 PROFESYONELLERE ÇAĞRI ! Bursa'da kurulu, giiçlü ve dinamik bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasının genişleyen kadrosunda görev alacak 51 Metod, konstrüksiyon ve mamui mühendisliği fonksiyonlarından Teknik Genel Müdür Yarrjımcısı'na karşı sorumlu olacak, 5» Boğaziçi, ODTü veya İTÜ Makina Mühendisliği mezunu, *p Akıcı bir ingilizce'ys sahip, *V Metod veya tasarım konularmda yönetim dsneyimü Wofld Class ICI (Turkey) LM, a subsidiary oi ICI PLC Istooklnglor an wt>o wt« act as a Pereonal Assistant ttrthe General Manager ol Colours and Speclatttes Department. Fortovvıng qualificatıons are requıred. • Excellent command ol English • Good secretarıal skıtis • AbıUty to communicate and organıze etfoentty • Basic knovrledge of computers wıll be an asset. Candidates who wouW lıke to jom an snthusıastic team m a VVorid Class muDınatıorıal company, ptease ssnti a C V. and a recent photo to: Tha G9nefai Manager Cofeurs snd SpecîaSses Dapt. JC1 (Turk«y) U ö . Rıfîöm C«J. Ko.231233 . Karakfiy 80030 istanbu! A» appfcatîons w« be «reaiect in conüdenc» EXECUTWE SECRETARY WeVfantTheBestPeople ToWorklnOurHemodialysis And Medical DevicesD^Jl. As a leading name in the pharmaceutical world and one of the top manufacturers of hemodialysis machınes and medical devıces, with its headquarters in Germany and sales offices in all continents, we need only "best" people in the following posiüons for the new departnıent in our Turkish subsidiary. Sales Manager. • you have a degree in related fıelds (at home or ahroad) • wnte and speak Şawless and fluent Englîsh (and, preferably aiso Gennan) • gained 5 years of experience in saks of these or sifniiar producîs • are dynaımc and ambitious • know how to n\oüvate,manage and lead your saîes force • perfect \n hamüing your clieats wishes and probSems • know how to take responsibîüty and gtve crediî {when n is due) • have the personality, guls, ways and means, and of course, eontacts îo dbcover, explore and expand the market • shouid expect to be patd tn saiary, bonus and oîher frmge benefıîs, on par with your excei!ent qua!ifıcatıons. TEKNİK PLANLAMA MÜDÜRU *$ Mamutterin seiişîsriimest, denenmesi, uygulamaya atmmass ve teknik dökümaffiasyon yönetimt fonksiyonfanndan MühendiSök Hizmetteri Müdüfü'ns karşi sorumiu olacak, i? ÎTÜ, Boğaziçi veya ODTu Makina Mühendis!i$ mezunu, *p Aktct bır ingiicce'ye sahıp, •? 30 yaşıns aşmamış MAMÜL MÜHENDlSİ *5 işleme ve montaj metodlartnın, iş akışt ve zaman stüdienmn, atölye yerleşme planiannın hazırlanmasmdan T8knık Planiama Şefine karşı sorumlu olacak, *$ Makma Muhendtsi, 1 ? Akıcı bif ingilizce'ye sahip, *P 30yaşmiaşmarr«ş D.I.A. DÜNYAİKTİSADİ ARAŞTIRMALAR A.Ş. PAZÂRLAMA ELEMANI EĞİTİM SEMİNERİ IŞIİRAKÇİLERE /Ş GARANTİSİYLE V Modern pazarlama Satış anîayış uygulamalan tüm boyutlan ile... J 11/14/ Haziran 1991 tarihleri arasmda; ( 2 0 saat süreli) < SERTİFlK & CAZİP ÎŞ TEKLÎFLERÎ Service Technician. • you have a degree m mechanicai and/or elecuonics fields • have at least 3 years of experience in this specialized fieid • can tatk the language of these very mtncate and sophisticated devıces • have the absîıty and wil!ingness and are servıce mmded enough îo take good care of these devices, used by our customers. Sales Representative. • have worked at least 3 years in this field • knowthe market. have excellent conîacts and personality and have mnovation to create new customers # know how to deal wıth present and prospective customers. METOD MUHENDİSİ arıyoruz. Adaylarsn fotoğrafiı özgeçmişlerini içeren bir mektupia veya şahsen randevu alarak danışman firmamızın aşağsdakt adresine başvurmaiarını fica ediyoruz. Başvurular gızli tutulacaktir. MANAGEMENT DEVES.OTMENT SERVİCES 4 TRAO£ INC. YÖNETİM GEÜŞTSRME HİZMETLERİ VE TİCARETA. Ş. 8UYUK0ERECA0 NOtt9 NEVTRON İŞ HANI KAT 9 GAYRETTEPE 80300 İSTAN8UL FAX'172 48 W TEf172 42 97172 *2 98 172 42 99 Finance Director • have ı, •alifıcations 1 in educaüon and experience} to run the day to day operations of the Fınanciai side • be able to come up with creative soluîions to cope up with constam problems, caused by the unpredictabie uncertainties of today's economıc ciitnate • fuîiy famılıar wsth smerrsaîionai accounüng systems and procedures • and, of course, wnte and speak fluent Enghsh. Seminer ücreti 350.000. TL Seminere kaöîacak en az lise mezunu adaylar için başvuru telefonlan; 522 22 48 513 12 85 Office Secretary • can write and speak almost perfect Engiish • are familiar with modem office equıpments • can be polite and efficıent tn deating wsth people. Piease send your detailed CV and be sure that alt appiıcations wiil be treated vviöı utmost confıdence. net maaş + prim ile SATIŞ TEMSÎLCİLERİ uautn* A*$w8 Öw»şro»flJ* tt îmrttm HİBTOttetl ttd 5li BİR YAYINEVİNDE 8İLGÎSAYARLA ÇALIŞACAK DENEYİMÜ MUHASEBE ELEMANJ ARANJYOR. (OH PAfiMAK DAKTİLO BİLGİSİ TERCİH NEDENİDİR) BAŞVURU: 512 95 28/522 69 24 ¥ Fresenius Pharma*Turkey Buyükdere Caddest Yapı Kredî Pia2a KcA 7 • 19/8 80620 4, Levent, istanbut / Satışçılık konusunda deneyimli / Tercihan İşletmecilik, Basın Yayın ve Halkla İlişkiîer ya da Davranış Bilimleri konusunda öğrenim yapmış /Piyasa standartlannın üzerinde kazanç elde etmek isteyen satış temsilcileri aranmaktadır /Başka sektörlerde satışçılık deneyimi olanlar "Reklam Danışmanı" olarak eğitüecektir. Başvuru için; 158 54 74158 94 49' dan Zehra hanımdan randevu alınabilir. Başvurular gizli tutulacaktır. Adres: Spor Cad. Kent Apt. 149/3 MAÇKA Yüksak^renımgfirduyMnız Ingv tece'yi TürKçe pbı yazıp konufti»lıyorsanız Ve en önemlısı, Yayınevi için idari yönetici Bir yayın kuruluşu için, iştirakı olduğu şırkelle tdarı koordınasyonu sağlayacak ve yayınevının tum tdarı sorumluluklarını üstienecek, yabancı dıl bılen, tercihan basın deneyimli genç yönetici aranmaktadır. Adayların, 180 15 11 no'lu telefonu arayarak randevu almalari nca olunur. En degerli kaynağını zengpüeştirmek ıstiyor, 8s, teteaSoğutmaKlıma cıhazlan ve Oayankiı Tuketım Mailan ureten, evrenselleşme surecınde hızla Genç, rjınamıK ve nsıyalıf sahıbı değertı kaynağımızı daha da zengınteşörmak ıstıyoruz Fransa ve Almanya'dakı burolanmız ıçtn, ~~ SATIŞ ELEMftNLARI *• latma, Soğutma, Klıma ahaztan pazariamasında görev aSacak. tessat Konusunda 23 yıliık deneyıme sahıp elemanlar Izmır'cte DavanıKiı Tuketım Mailan ureten fabrfamtz ıçın, ENDÜSTRİ MÜHENDiSLERİ "AlOy ben PC eleman ilanınız için..." Bu cümle, ELEMAN ARIYOR Ingtiizce'ye Hökim, Kokj mezunu, genç Bay ve Bayanlar Aramyor. Kimhk ve resim lle şahsen başvurulması rica olunur. GB Lisan Okullan Acentesi FEFA AŞ. Husrevgeredc Cad. 142/3 80200 Teşviklye / İSTANBUL AVUSTURYA'DA ALMANCA PROGRAMI • Uretım alanında metod gelıştırme ve venmlılık artırma konuiannda çalışacak •Beyaz eşya, otomotiv sanayıı veya benzer bır uretım alanında 23 yıliık deneyıme sahıp •Ueratur cleyebılecek duzeyde Ingılızce bılen »Bılgısayar dıllennden en az bınnı kullanabılen Fotoğraf ekk ozgeçmıştennızı " e t o m a n " rumuzuyla P.K.886İzmir adresıne beklıyoruz Erkek adaylann askerlığını yapmış olmalan şarttır Başvurular gızlı tutulacaktır tıayatırurt çaltşarak surdıımekton y * naysano Sızi reklamcıl* sektörfind«, müşterıtorto aıans ık^dferim gatureuk, çt* zw « 6r»mh, çajd»» LOTUS EHCEL DBflSE UIORD programlanndan ıkisuu çok iyi derecede bilen bir PC kullanıcısına bir reklam ajansının hareketlı ortamında zevkiı bir iş kazandıracak. A L I O E Tel. 176 44 10 A TÜRKİYE BtLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU genç hanım bır mtstok ıçtn yetrçtırmek iMlyoruı EJw ılgılemyorMnız, lüttenta*tageçmıynızı vg bır totojribnaı ıçtr»n msttubunuzu, atagnJakı adtesımtze «n kiM zımındt gfodtrmenızı nca edıyoruz... ÜNtVERSİTE USANSÜSTÜ BURS PROGRAMI TUrkiye Bilimsel ve Tfeknik Araştınna KuTumu'nca; 1991 yıhnda üniversiteleriraizin TEMEL ve UYGULAMALIFEN BtLİMLERl (Tfemel Tip dahil) dallannda Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) çalışması yapüracak ya da yaptırmakta olan öğ^tim Uyelerinin önereceği öğrencilere, karşıhksu ve sınavsız burslar tahsis edilecektiı. Aylık bvırs miktan 800.000r TL'dir. Burs tahsis edilenlerin herhangi bir yerde ücretli götevi olması halinde, kendilerine belirlenen bursun yansı kadar ödeme yapüacakür. Burslann başlama tarihi ile 1991 ydında verilecek toplam burs sayısı, Bilim Adamı Yetiştirme Orubu Yürütme Komitesi'nce belirlenecektir. Burslann tahsisinde TEMEL FEN BİLİMLERİ konulan UeTÜBlTAK'ın belirlemiş oldugu önceükU konulara öncelik verilecektir. Burs adaylannın TUrkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, 1%1 veya daha sonra doğumlu olması gerekmektedir. Bazı durumlarda bu koşul, TÜBİTAK Yönetim Kunüu karan ile kaldınlabilir. Bursiyer adayı önerisinde bulunmak isteyen öğretim uyelerinin aşagjdaki adresten saglayacaklan ÜNİVERSİTE LİSANUSTÜ BURS PROGRAMI ÖNERt FORMU'nu doldurarak; a) Kendi akademik özgeçmişlerini, b) Fen Bilimleri Atıf Endeksi'nin (Sdence Citation Index) taradığı dergilerde yayımlanan yayınlannın listesini, c) Onerilecek öğrenci ile yapacakları çalışmarun aynntılı planını, d) Beklenen katkılannı ve Lisanüstü Araştırmaaöğrenci ihtiyacının gerekçelerini belirten bir yaayı ekleyerek en geç 28 Haziran 1991 günü saat 18.00"e kadar aynı adrese ulaştırmalan gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelecek başvurular işieme konmayacaktrr. Gelen başvurular Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Komitesi'nce değerlendirilecek \e bursiyeı onerisi yapması uygun görülen öğretim üyelerine, önerecekleri öğrencilerin doldurması gereken form ve bilgiler gönderilecektir. Bu öğretim uyelerinin önerecekleri öğrenciye Lisanüstü Bursu tahsis edilecektir. ADRES: TÜBÎTAKBilim Adamı Yetiştirme Grubu tstanbul Cad. No: 88,06060 tskitler/ANKARA Ttlefon: 34192 51/62 ve beylere! CENAJANS CREY • ay ttllvtn OOvın O • m • n 1 l o h ı k 19 1 .00.0 T.•,.!...t.t.nk REKLAM AJANSINA Alman / Avusturya Lisesi mezunu, çok iyi derecede Almanca bilen Macintosh Operatörü arıyoruz. Araştırma Elemanı TÜR TANITIM ÜRÜNLERİ REKLAMC1LIK 152 35 07 (4 hat) ATÖLYE 174 582223 REKLAM HİZMETLERİ AŞ KEY Goz sağlığı alanında hizmet veren çokuluslu firmamızın, tlaç, kontakt lens ve intraoküler lens departmanlarında gorevlendirilmek uzere Hukuk savisimize yetiştitilmek uzere genç ve dinamik • AVUKAT SATIŞ TEMSİLCİLERİ tstanbul, Ankara ve tzmir bolgelerindenbirindeçalışacak •Tercihan ecza, kimya veya bioloji dalında yuksek oğrenim gormuş ya da konusunda deneyimli • Seyahate engel halı bulunmayan • 35 yaşını aşmamış • Dinamik bır ortamda çalışabılecek • Duzgun konuşma ve ıkna yeteneğıne sahıp •GırışkenveprezantablSatış Temsilcileri aranmaktadır. Erkek adaylann askerlikle uışkilennm bulunmaması gerekmektedır îlgililerin.fotoğraf ekli yazılı başvurulannı 10 Haziran 1991 tarihine kadar Lensor Dış Ticaret A.Ş., Tellikavak Sokak, lö/BC, 81070, Erenkoy tstanbul adresıne gondermeleri rica olunur. GOKŞEN SÜRÜCÜ KURSU ÖDEMEDE KOLAYLIK Millet Cad. 20 Aksaray 525 30 00 Yayınlanmızın taksttle satışlannı veobone kampanyalannı yürütebilecek • YAYIN SATIŞ elemanlan aiınacaktır. ilgilenenterin 13140 80 (5 hat) Bn. Hülya Rliz'den randevu alarak şahsen başvurmalan gerekmektedır. B O Y U T Y A Y I N G R U B U GENÇLER VE ÜNtVERSİTELtLER Güven ve dostluk dolu bir ortamda genç yöneticllerle çahşacak yayım danışmanlan arıyoruz. Gelin görüşelim. ÖZKAYNAK A.Ş. Büyükdere Cad. No: 34/10 Mecidiycköy DERGt OKUYUCU KULÜBÜ YÖNETMEYE ADAY MISINIZ? Oto ehliyetli Seyahat ctmcye engeli bulunmayan, tşletme ve sosyal bilimler eğitimli ya da öğrenimi gören, ikna yeteneği olan, Otuz yaşını aşmamış. tstektilfcrin 168 00 02 168 08 81 179 01 07'den rer'e başvurmalan rica olunur. (Oto sahibi olmak tercih nedenidir) Au Pair Acentası IngıltereAmenka '^ FransaKanada 9 1158 53 4216143 87 Cumhuriyet Cad. Nur Han 317 Harbiye İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog