Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 1991 CUMHURİYET/9 TBMM KULISI HAYVANLAR İSMAİL GVLGEÇ ANKARA Cumhuriyet Ankara Biirosu MECLIS TUTANAKLARINDAN c Yer TBMM Genel Kurulu. Konu ıse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevleri ile ilgili yasa tasarısı. Kamer Genç (SHP): Özellikle ANAP iktidarının yönetiminden gelen insanlar gösteriş ıçin camıye gıderler, ama her türlü suiistimali de örtmeye çahşırlar. Adil Küçük (ANAP): Sen de gösteriş için git camiye .. Genç: ..Aslında senın gıbı gerıcı insanlar benı camiden soğuttu, Küçük: Gerici senin babandır. Genç: Orada o yobazlar, o çatı altında birtakım tnsaniar, gıdip camtnın kutsaflığına yakışmayan sözler söytuyorlar. Başkan (DYP'lı Yıldırım Avcı): Sayın Genç karşıdaki arkadaşlanmızı rencide ediyorsunuz Genç: Hepsı de rencide olmayı hak edıyorsa ederım tabiı. Aii Fer (ANAP): Sen kürsüye orayı rezit etmek Sigaranın günahı SHP'nın gölge bakanlarından Turan Beyazıt son günlerde sıgarayı bırakmak ıçin uğraş verıyor. Meclis'teki tartışmalı oturumlardan sinirlenen Beyazıt, kendisini kulise atarak eski alışkanlıkla sigaraya sarıldı. Beyazıt, sigarasını yakarken bir arkadaşı uyardı: "Hani sigarayı bırakıyordun?" Beyazıt yanıtını vermeden SHP Adana Milletvekili Mehmet Can, Meclis'teki güncel bir tartışmaya uygun açıklaması ile araya girdi: "Yahu mıllet sıgarayı da geçip eroine başlama durumuna geldi. Sigaranın ne günahı var ki?" HAVASI içın mı çıkıyorsun? Genç: Seni ilgilendırmez, gücünüz varsa benim konuşmama engel olabilirsiniz? Ama siz de o güç yok. Fer: Çıkarsam oraya çakarım şimdi ağzına.. Yusuf Bozkurt Ozal: Sayın Genç, Meclis'te maskot oldu zaten.. Genç: Maskot sizsiniz. Özal: Bu arkadaşımızı ciddiye almayalım lütfen. Raşit Daldal (ANAP Grup Başkanvekili): Benim Sayın Genç maskot oldu zateıf KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK grubumda hiç kimse gösteriş için camiye gitmez. Genç: Yalancının..? Zfya Ercan (ANAP): Klinık . vaka, çok görmemek lazım. Genç: Sayın başkan benim beynim bunların 100 misli kapasitelidir. Ben zaten bunlara saygı duymadığım için o lafları söylüyorum. ibrahim Öztürk (ANAP): Otur yerıne lan pezevenk, kavat, hergele. Başkan: Bu, Meclis çatısı altında sayın milletvekillerinin bırbirlerine hitap şekli değildir. Öztürk: Ama konuşmalarıyla tahrik ediyor. Yasln Bozkurt: (ANAP Grup Başkanvekili) Sayın başkan, bu şekilde Meclıs'e hakaret eden bir hatipin edepsızlığıne, saygısızlığına sız sebebiyet verıyorsunuz. Genç: Bıraz önce konuşan komısyon sözcüsü 'efendim beyni almıyor, kafası almıyor' dıyor. Sayın Yusuf Özal, sen Amerıka'da beslenmişsin. Ama ben Tuncelı'nın tertemız havasında beslenmıştm. Benim beynim de senden büyük, aklım da senden büyük. Her şeyimle ben senden büyüğüm Adil Küçük: Ciddı ol, kürsüde sıntma. Cengiz Dağyar (ANAP): Haşa şeytan görmüş gibl oluyoruz. Genç: Bu kadar huzursuz olmanız bıle benim ıçin bir zevk oluyor. Çevı $ onbtş bin. tferiyorbrdt. y oioz btn yapmaycL başfacftm. Aat para vefiyor/ar, bikyor mt/jvn? unbh frn! Gân<k en /tozfa ''•• TAKTIK Erzurum Muttusu Nuri Günes'ten gençlere taktık. • Nişan öncesi tanışıp konuşun, daha sonra aklınız keserse nişanlanın. Gençlerın ntşan öncesi tar.ışıp konuşmaları günah sayılmaz. Bir taktık de evlı kadınlara: • Kocalannıza karşt ctlvelı olunuz. Getirileni beğenınız, kocalannıza karşt ıtaatkâr ptunuz. Sevişme, konuş Kocatarınızın gözüne çirkin geiecek şeylerin görünmesini önleyin. Ev temizliğine dikkat edıniz. Yemeğı vaktinde hazıriayıntz, evın eşyalarını iyı koruyunuz. Akraba ve hısımlarına saygıda kusur etmeyiniz, evin sırfarını dışarı vermeyin Güzel giyınin ve güzel kokular sürunun Mufluiuğa gıden yollar bunlardan geçer. PİKNİK PİYALE MADRA ZOOLOJ! Fillerin sorunu Ataturk Orman Çifttiği'ndekl hayvanat bahçesinde iki fî! bulunuyor. Şirin ve Muhumi. Fıüerın ortak ozeîiiği dişı olmaian. Türkiye'deki tek erkek fil ise İzmır Hayvanat Bahçesı'nde Başkentın dişı fıilennın "uçağa atlayıp" Izmır'e "kaçamak" yapmaları hayh zor. Dünyanın diğer bölgeferinden fitterle ifgili geien haberler de ıç açıcı değıl. Varltk tçinde yokluk çekenleri bile var. Buntardan en son gündeme getenı, Avrupa'ntn en buyuk fıli Sahıp. 4 tonluk Sahip, ikı ay önce ingıltere'deki Chard Hayvanat Bahçesi'ne geldığınden beri kendısıne sunulan Mıllı, Toto ve Chıkkı adlı uç dişı fihn hiçbirini "çekıci" bulmadı Bir sirkte büyüyen Sahıp'ın dişı fıllerı hamıle bırakması ıçm uzun ytlfar "ağır cınsel baskı" gördüğü tahmin ediliyor. Sahip'e şimdilerde cinsel isteğinin uyanlması amacıyla bir seksolog tarafından terapı uygulanıyor. Sahıp'in terapısti, filın "bastırılmış içgüdülerıni" uyarmak ıçin önceden korkutulduğu araçlarla tahrik edıleceğını, böyiece cınsellığıni anımsayabıieceğını söylüyor. Sahip'ın sorunu "inşallah" çözulecek Şırın ile Muhumı'nm sorununa el atan ıse şımdilık yok. Belki Şirin ıle Muhumi İngiltere'ye gönderilse bir taşla üç kuş vurulabılır. H I Z U GAZETECİ NECDET DEVREN KİRALIK DÜKKÂN Üst Göztepe'de hediyehk eşyaoyuncakkırtasiye1000 kasetlik video kulübü ' ARZUN OFLÜÖĞLÜ ile ARDA İNAL Evlendller. Motet Konak LaleÖren {Burhamye), 25 Mayıs 1993 Tel: 350 75 59 DEMET ile KEMAL'in ELİFine Hoşgeldin deriz. KARAR ÖZETİ T.C. GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1990/1222 Karar No: 1991/214 Hâkım: Yücel Yurdakurban 19841 Kâtip: Merih Kalaycı Davacı: K.H. Sanık: Nacı Osanmaz, Hasan Hüseyın oğlu, 1%2 Doğ., Alaybey Mah'si Karabaş Çıkmazı No: 17. Dondurmacıhk yapar. Suç: Gıd. Mad. Tüzüğü'ne muhalefet. Suç Tarıhi: 2.8.1990 Karar Tarıhu 26 2.1991 Sanık Nacı Osanmaz hakkında Gıda Mad. Kanunu'na muhalefet suçundan eylemıne uyan TCK'nın 396. Mad. uyannca 3 ay hapıs 40.000 TL ağır para cezası, 647/4 Mad. uyannca hapis cezasının yerıne 450.000 TL ağır para cezası TCK'nın 72. maddesı ile toplam sonucu 490.000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına, TCK'nın 402/1. Mad. gereğince sanığın 3 ay süre ıle cürme vasıta kıldığı meslek sanat ve tıcaretten tatilıne ve ayrıca takdıren 7 gün süre ıle ışyerınin kapatılmasına. TCK'nın 402/2 Mad. uyannca gereklı ılan ışlemlerı yapılmak üzere karar özetınjn C. Savcılığı'na tevdune karar verildı 6.5.1991 ÇİZCİLİK KÂMtL MASARACI TÜRKAY AİLESİ TÜRKtYE BtLtMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU LtSE MATEMATtK VE FEN BtLİMLERİ TEŞVİK PROGRAMI TÜBtTAK, orta öğretımde matematik ve fen öğretıminı desteklemek, bu alanda yeteneklı öğrencıleri araştırmaya yöneltmek ve böyiece gençlenmızın geleceğın bılım adamı olarak yetışmelerını teşvık etmek amacı ıle 1991 ÖYS'de Matematik ve Fen puanına göre başarı gösteren öğrencılere ve okullara teşvık ödulü verecektır. 1) BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK derecelerı; K.K.T.C. de dahıl olmak üzere 8 coğrafı bölge esasmagöre 1991 ÖYS sınav sonuçlannda Matematik ve Fen ağırlıklı puanlara göre ayrı ayrı yapılan sıralamalardan en yttksek puan alanlar arasında Bılım Adamı Yetiştirme Grubunca belirlenecektir. 2) 1991 ÖYS sınav sonuçlannda Matematik ve Fen puanına göre ayrı ayrı yapılan sıralamalarda bölge binncıleri, ikincıleri ve üçüncülerı olan İıse öğrencılenne, aşağıdakı mıktarlarda para ödulü ve bırer başarı belgesi verılecektır. (Her bölge ıçin verilecek dereceler^ birden fazla olabılecek ve bu sayılar Bılım Adamı Yetiştirme Gru' bunca tesbıt edılecektir.) 3) Derece alan öğrencının okuluna başarı belgesi ıle plaket verılecektır. 4) 1991 ÖYS'de her coğrafi bölgeden ünıversıtelerın temel fen bılımlerı, mUhendıshk ve tıp dallarına en çok öğrencı yerleştirme sıralamasında birinci, ikinci ve UçUncü olan okullara birer başarı belgesi ıle aşağıda belırtılen mıktarlarda laboratuvar ve kütüphane harcamalarında kullanılmak Uzere bağış yapılacaktır DERECELER BİRİNCİLİK İKlNClLtK ÜÇÜNCÜLÜK ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ 1.000.000.TL. 750 0 0 0 T L 500.000. TL. OKULA BAĞIŞ 5.000 000.TL. 4 000.000. TL. 3.000.000. TL. AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES e/tett* cfdJiyitnGet* aW 3bi sipfrm mnpn! GAYRİMENKUL AÇIKARTTIRMA İLANI ÂNTALYA MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Antalya Kemer Karayer mevkıi 93 ada 2 parsel Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesı'nın 22.9.1987 tarih ve 1986/346 esas 1987/1037 sayılı kararı gereğince satılacaktır. Satışa konu parsel tapu kaydına göre 2020 m ! gemşliğinde olup üzerinde 4 katlı 100 odalı turistik otel bulunmaktadır. Bu otelın ınşaat değerı 4 500.000.000 TL'dır. Parsel, Kemer Yat Limam yakınında olup mahalli rayiçlere göre m!'si 150 000 TL'den muhammen bedelı üzerindekı muhtesatlarla bırlıkte muhammen bedelı 4.804.000 000 TL'dır. 1. Satış: 2 7 1991 günü saat 15.0015 15 arasında Antalya özel tdare tşhanı Kat: 6'da açıkarttırma ıle yapılacaktır. Bu satışta değerimn yüzde 75'ıni bulmadığı takdirde 12 7.1991 günü aynı yerde ve aynı saatte geçtiği takdirde en çok arttırana ıhale edılecektir. Satışa ıştırak eden değerın yüzde 20'sı oranında teminat yatırması şarttır. Satış peşin para ıledir Isteyen aluıya 20 günü geçmemek üzere mehıl verılebılır. thaleyı ıştırak eden şartnameyı görmüş ve münderecaatım kabul etrruş sayılacakları, başkaca bılgı almak isteyenlerin memurluğumuzun 1990/97 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. Rasın. 47250 GARFIELD JIM DAVIS •BU BÖUUMDE,BQB' H4FTAUP DIR BU BÛUÛMÛ ÖĞRENCİLERİN, OKULLARIN LİSTELERİ VE ADRESLERl KURUMUMUZCAÖSYM'DENSAĞLANACAKTIR ÖÖRENClLERtN ADRESLERİ İLE OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EYLÜL 1991 AYINDA GÖNDERlLECEKTtR YAZIŞMA ADRESİ: TÜBİTAK BAYG İSTANBUL CAD. NO. 88 06060 İSKİTLER / ANKARA TEL 341 92 51/60 T.C. MUSTAFA KEMALPAŞA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1989/80 Karar No. 1990/229 Gıda Maddeleri Tuzuğü'ne muhalefet suçundan sanık M.K. Paşa Atari Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Abdullah oğlu, Halmıye'den olma, 1963 doğumlu, Cemıl Akıncı mahkememızin 14 6 1990 tarih ve 1989/80, 1990/229 E.K. sayılı ilanı ile TCK 398, 647 sa 4/1, TCK.72, 402/1 maddeleri gereğince 470 000 TL. ağır para cezasına, üç ay cürme vasıta kıldığı meslek, sanat ve tıcaretın tadiline, 7 gün süre ile iş yerının kapatılmasına, karar özetı kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatılan iş yerinin göze çarpan bir yerine yapışnnlmasına, ayrıca karar özeti C Savcılığı'na bildirilerek, masrafı bılahare sanıktan alınmak üzere Ankaratstanbullzmır'de yayımlanan ve tırajı yuzbının Uzcrinde bulunan bir gazetede, ayrıca varsa mahallinde yayımlanan bir gazetede ilan edilmesine, karar verilmiştir Karar sanık vekilinın temyızı üzerıne Yargıtay 4 C.D'nın 20.2.1991 tarih ve 1991/1681991/107 E.K. sayılı kararı ıle onanarak kesınleşmiştır T.C. MUSTAFA KEMALPAŞA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No 1988/372 Karar No: 1990/160 Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet suçundan sanık M.K.Paşa Vıraca Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Adem oğlu, Zıyneti'den olma, 1962 D.'lu, Hıkmet Aydın mahkememızin 10.5.1990 tarih ve 1988/372 Esas, 1990/160 Karar sayılı ılamı ile TCK. 398, 647 sa. 4/1, TCK. 72 402/1 maddeleri gereğince 50 000 TL. ağır para cezasına, üç ay cürme vasıta kıldığı meslek, sanat ve tıcaretın tatilıne, 7 gün süre ıle ış yerının kapatılmasına, karar özetı kapatma süresi kadar kalmak Uzere kapatılan iş yerinin göze çarpan bir yerıne yapışünlmasına, ayrıca karar özeti C Savcılığı'na bildinlerek masrafı bilahare sanıktan alınmak üzere Ankara Istanbul İzmır'de yayımlanan ve tırajı yüz bının uzerınde bulunan bir gazetede, ayrıca varsa mahallinde yayımlanan bir gazetede ilan edilmesine karar verilmiştir. Karar sanık vekilinın temyizi üzerıne Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 29 1.1991 tarih 1990/7017 Esas, 191/379 Karar sayıh kararı ile onanarak kesınieşmıştır Basın. 27127 TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN /,j, /e de TARIK DURSUN K: *BEN rAZI IRGATIYIM * k,f</azar,$un/uııı V sevı/e» f v 26 Mayıs S//eSt6r OPÜLLER K4Z4A/Mtşr'£. ŞtrGSEL ri£ tl&f konufmdhrrnda *opuldan", "koklandtn", "çıçekler açh" "sacsma* $ıbı ılglnç bir jarjon kulknır OUU/(f96O MEfSSC}), ŞUMLAgPtg • 'DEtJtZıN K4M",
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog