Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 1991 KULTÜRSANAT CUMHURİYET/7 YAYIN Imzalı Kitap Postası • Kültür Servisi Büyük kentlerde düzenlenen "imza günleri" nedeniyle ancak buralarda yaşayan kitapseverlerin elde ettiği "imzalı kitap" olanağını biitUn yurda yaymak amacıyla Gür Yayınlan tarafından "tmzah Kitap Postası" (İKP) kuruldu. Yurdun neresinde olurlarsa olsunlar kitap bedelinin dışında hiçbir ücret ödemeyecek olan okurlara, istedikleri yazarlarm kitaplan, adlarına yazarı tarafından özel imzalanarak postayla gönderilecek. Yayıncılıkta yeni bir girişim olan IKP'de ilk aşamada Saadet Altay, Doğan Hızlan, Nail Güreli, Orhan Koloğlu, Ahmet Oktay, Zeynep Oral, llhami Sosyal, Erdoğan Tokmakçıoğlu ve Buket Uzuner yer alıyor. Ayrıntılı bilgi ve kitapların listesi "Gür Yayınları, PK 621, SirkeciİST" adresinden edinilebilir. Dost bağında gül deren Âşık Nesimi Çimen, 9 yaşında eline aldığı o inamlmaz güzellikte sesler çıkaran curasınm 50. yılını kutluyor. Kendi deyişlerini ve o tadına doyulmaz usta malı, en otantik halk ezgilerini sunuyor. ONAT KUTLAR 1974 yıh olmalı. Ecevit'in kısa koalisyon iktidar dönemi yeni başlamıştı. 12 Mart askeri darbesinin karanhğı henüz tam dağılmamıştı, ama gene de ufukta puslu bir aydınlıktan söz etmek mümkündü. Ünlü 'Balyoz Harekfitı' sırasında susturulmuş, ezilmiş genç topluluklar yeniden bir araya geliyor, forumlar, toplantılar ve konserlerle seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Şair arkadaşım Siireyya Berfe ile birlikte bu konserlerin en kalabalık olanlanndan birindeydik. Spor ve Sergi Sarayı'nda. Tribünlerde aşağı yukan altı yedi bin kişi vardı. Hemen hepsi genç. Ortalıkta parkalı, Che Guevera tavırlı, botlu ve kollarında kırmızı görevli pazubentleri taşıyan sert görünüşlü delikanlılar dolaşıyordu. Sloganlar, sol yumruklar vs. AşıkNesimi ve Curasıyla Elli YılKonserV bu akşam Açıkhava Tiyatrosu'nda Kıbrıs Türk Tiyatrosu mi Çimen küçük curasıyla ne yazık ki buraya tamamını alamayacağım o ünlü taşlamasım söylemeye başladı: "Kolay mı gerçegi görmek / Dost bagında güller dermek / Orda kalsın deger vermek / Yeter ucuza satmasın / Sonu gelmez bu virdimin / Dermanı yoktur derdimin / Gerekmez Uaç yardımın / Yeter yakamdan tutmasın / Nesimi der vay başıma / Kanlar kanşo yaşuna / Yağın gerekmez aşıma / Yeter zehirin katmasın..." ti. Sonra aldı arkadaşım ve git MÜZİK Gene Clark öldti • LOS ANGELES (AP) Amerikalf» besteci ve folk şarkıcısı Gene Clark, dün evinde baygın olarak bulunduktan sonra doktorların müdahalesîne rağmen kurtarılamadı. 49 yaşındaki Clark'ın ölüm nedeni açıklanmadı. Armonika ve tamburin çalan Gene Clark, kurucularından olduğu Byrds grubundan ayrıldıktan sonra pek çok albüm doldurmuştu. Beş kişiden oluşan Los Angeleslı grup Byrds, 1960'h yıllarda "Demek ki Rock'n Roll Yildızı Olmak lstiyorsun" ve "Sekiz Mil Yüksekte" isimli parçalarla anılıyordu. Byrds'de Jim McGuinn gitar, Chris Hillman bas gitar, David Crosby ritm gitar, Micheal Clarke da bateri çalıyordu. TİYATBO Tîyatro festivalinde bugün • Kültür Servisi 3. Istanbul Tiyatro Festivali sürüyor. Dün ilk gösterisini sunan Dostlar Tiyatrosu bugün saat 15.30'da "Buruk Ezgi"yi ikinci kez sahneleyecek. Vaclav Havel'in yazdığı oyunu Genco Erkal yönetti. "Buruk Ezgi", Atatürk Kttltür Merkezi Oda Tiyatrosu'nda izlenebilir. Festivalde bugün sunulacak bir diğer oyun ise Kent Oyunculan'nın "Maskeli Süvarf'si. Saat 15.30'daki oyun Kenter Tiyatrosu'nda izlenebilir. Bugün son kez sahnelenecek oyunu Memet Baydur yazdı. Oyunun yönetmeni ise Müşfik Kenter. Tiyatro festivali, yarın verilecek bir güniük aradan sonra Royal National Theatre m "Tartuffe" adlı oyunu ile sürecek. NEStMt'YE BÜTÜN İNSANLAR KARDEŞ "Nesimi'ye bütün insanlar kardeş / Ne gâvur, Müsliiman, Sünni, Kızdbaş/Birleşip kotıiye verelim savaş/ Sen bensin, ben senim ayrı değiliz" diyen Âşık Nesimi Çimen, bu akşam o ünlü curasıyla Açıkhava Tiyatrosu'nda. • Kiiltür Servisi Nişantaşı'ndaki Tem Sanat Galerisi'nde 27 mayıs20 temmuz tarihleri arasında Türk resim sanatının "usta"ları arasında yer alan, aynca genç kuşak ressamların yapıtlannın da yer alacağı bir sergi gerçekleştirilecek. Sergiye resim ve heykelleriyle katılacak sanatçılar Ali Avni Çelebi, Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Abidin Dino, Cihat Burak, Fahir Aksoy, Şükriye Dikmen, Adnan Vannca, Nejad Melih Devrim, ömer Uluç, ömer Kaleşi, Metin Talayman, Seyyit Bozdoğan, Zahit Büyükişleyen, Aytaç Katı, Hikmet Karabulut, Hüseyin Ertunç, Fevzi Karakoç, Salih Coşkun, Fuat Acaroğlu, Talat Enlil, Yüksel Ozen, Mithat Şen ve Seima Gürbüz. PLASTİK SANATLAR 24 sanatçıdan resim ve heykel MUZAYEDE Leğen ve ibrik 150 milyon • Kttltür Servisi Antik AŞ'nin düzenlediği İ38. müzayede bugün saat 14.00'te îstanbul Hilton Oteli Balo Salonu'nda yapılacak. 300 değerli parçanın yer alacağı antika müzayedesinde, on sekizinci yüzyıl tombak leğenibrik takımı 150 milyon lira açıhş fiyatıyla satısa sunulacak. Minyatür kraliyct arabası 15 milyon liradan satışa sunulurken II. Adülhamit'e armağan edilmiş Yıldız Çini Fabrikası yapımı, üzerinde "Velinimetîmiz efendimize, hürmetlerimizle; ayağının toprağına yüz süreriz" eski Türkçe ibaresi bulunan vazo 30 milyon lira açıhş değeriyle açıkarttırmaya çıkarılacak. Müzayedeyi yönetecek olan TUrgay Artam, 19901991 sezonunda antika eser fiyatlarında büyük artışlar olduğunu vurguluyor ve 19911992 sezonunda çok daha fazla artış olacağını söylüyor. SUreyya ve ben, kendimizi den geçmiş, küçük curasıyla ina ve ben çevremizdekîleri uyaryaşça da onlardan pek ayrı gör mlmaz bir direnç destanı yarat mak istedik. Ama biraz daha mediğimiz ve ilk özgürlük esin mış Nesimi'nin adı duyulunca üstlerine gidersek kavga çıkacağı tileriyle heyecanlandığımız için herkesin saygıyla ayağa kalkaca açıktı. Sustuk. ' ortak duygulara katıldık. Gelip ğını sanmıştım. Hiç öyle olmaNesimi Çimen, tüm protestogeçiciliğin aldatıcı görüntüleri dı. Daimi ve Nesimi, iki derviş lara rağmen istifini bozmadı. gibi bağdaş kurdular, Pir Sultan Homurdanmalar yuhlara döne pek aldırmadık. Az sonra sunucu Âşık Nesi sesiyle halkın hiç sönmeyen baş nüşmeye başlarken birden inami'yi ve Daimi'yi haber verdi. kaldırı ateşine iki kırık dal at mlmaz bir şey yaptı. Ayağa kalktı. Daimi'yi dostça susturötekilerle oranlanamayacak cı maya durdular. lız bir alkış ve 'Kim bunlar?' giAma bir süre sonra topluluk, du. Elinde curasıyla sunucu bilerinden mırıltılar. Oysa nere 'ajitasyon' isteklerine yeterince mikrofonuna geldi. '"Dostlar" "Nesimi güzele hayran / GüBu, bir halk ozanlan konse deyse o gençlerin yaşı kadar yıl cevap vermeyen bu iki sanatçı dedi, "Şimdi bir dakika susun. zel can içinde canan / Güzel riydi. tçeri girerken bir tanıdık özgürlük mucaddesine katılmış, dan büsbütün uzaklaştı. Ho Ve halkın sesini dinleyin." Bir dindir güzel iman / Güzel metyüzle karşılaşmıştık. Elinde kı baskılann, zulmün her türlusun murdanmalar başladı. Süreyya anlık bir suskunluk oldu. Nesihetmek ne güzel..." lıf içinde küçük curası, uzun Alevi bıyıklan, gülen gözleriyle o gösterışsiz Orta Anadolu adamı: Âşık Nesimi. Yanında duran ve elinde gene bir saz taşıyan kişiyi bizimle tanıştırmıştı: "Âşık Daimi. O boyle yerlere pek gelmez. Ama kırmadı beni geldi..." Âşık Nesimi, sazmı ilk ele alışınm 50. yıldönümünde demişti. büyük bir konserle amlacak. Açıkhava Tiyatrosu'nda Tüm yaşamlan halkın en yoksul kesimleri içinde geçmiş, yüz düzenlenecek konserde Zülfü Livaneli ve Onat Kutlar, lerce yılhk bir müzik damarının Nesimi'nin kişiliği ve müziğe katküarını anlatan ve halkın Pir Sultaniara uzanan konuşmalar yapacaklar. Aynca konsere, Ali Ekber başkaİdırı geieneğinin iki canlı temsîicisi olarak yaşamış bu iki Çiçek, Arif Sağ ve İzzet Altınmeşe gibi halk müziğinin sanatçı çevrelerine biraz sempa tanınmış sanatçıları katılacak. ti, biraz da yadırgama duygusu ile bakıyorlardı. Kültür Servisi Otantik haik müziği ve cak. 1931 yılında Adana'nm Saimbeyîi ilçesiKonser başladı. Yeni Ortam ozan geleneğjnin yaşayan en ünlti cura usgazetesinin sayfalannda son^bir tası ve ozan Âşık Nesimi, sazını ilk kez eli nin Fatmakuyu köyünde dünyaya gelen kaç haftadır beliren gençÂsık ne ahşının 50. yılında büyük bir konserle Âşık Nesimi, curaya, dedelik geleneğine Zamani, sazını elinde bir Kaiaş müzikseverlerin karşısına çıkacak. Bugün bağlı olarak babası ve amcasından el alanikov gibi havaya kaldırarak gir saat 19.30*da Açıkhava Tiyatrosu'nda dü rak 9 yaşında başladı. \9AYdt Sarız'a, diğinde coşku ve tezahürat en zenlenen konserde Zülfü Livaneli ve Onat 1956'da Kadırii'ye göçen Âşık Nesimi, orayUksek noktasına ulaştı. Pek iyi Kutlar, Nesimi'nin kişiliğini ve müzik sana da 1961'de tamştığı Yaşar Kemal'in yardı Arif Sağ, geceye katılan sanatçtlardan. bir müzisyen sayılmazdı Âşık tımıza katkılarını anlatan konuşmalar ya mıyla Istanbul'a geldi. Zamani. Ama adı gibi 'zamanın' pacaklar. 1970'te Fransa'ya, daha sonra Almanya '6 Mayıs' isimli bir uzunçaları var. Türk medya imajlarına uygundu. Nilgün Akkuş, İzzet Altınmeşe, Ali Ek ya muzik kurumlarının çağrılısı olarak gi RadyoTV ve müzik kurumlarından çok, Gençler ne söylenene bakıyordu ber Çiçek, Güler Duman, Arif Sağ, Ahmet den Nesimi, 1970'ten bu yana her yıl Fran yabancı müzik çevrelerinin ve halk kitlelene de çalınana. Henüz taze ve Günday gibi tanınmışhalk sanatı ustalan sız RadyoTV kuruluşlarmın daveti ile Pa rinin ilgi ve beğenisi ile karşılanan Âşık Nekısa ömürlü belleklerinde, son mn katılacağı konser, Âşık Nesimi Çimen'in ris'te konserler veriyor. 1973'te Rennes Mü simi, 1984'te de tsveç TV'si tarafmdan haftalarından ne kalmışsa ona ünlü küçuk sazı curayla çalacağı ve söyle zik Festivali'ne katılan Nesimi'nin Fransa'da Stockholm'e davet edildi ve 2 yıl orada çagöre davranıyorlardı. yeceği az duyulmuş yapıtlarla tamamlana 'Chant du Monde' dizisinden yayımlanmıs hşmalarını sürdürdü. 26 mayıs pazar günü Âşık Nesimi Çimen, 9 yaşında eline aldığı o inamlmaz güzellikte sesler çıkaran curasının 50. yılını kutluyor. Açıkhava Tiyatrosu'nda, değerli sanatçı arkadaşlanyla birlikte gençlere, belki (dilerim gecinden olur) birkaç yıl sonra asla yakalayamayacakları bir fırsat armağan ediyor. Kendi deyişlerini ve o tadına doyulmaz 'usta malı', en otantik halk ezgilerini sunuyor. Biliyoruz ki gene bir medya toplumunda yaşıyoruz. Gene belleklerimiz birkaç haftalık ünlülerle sınırlı. Ama umudumu koruyorum. Bugünün gençleri, pop ve rock müzisyenleri kadar, belki daha da fazla kendi kimliğimizi oluşturan kalıcı değerlere sahip çıkıyorlar. Dünyamızı daha yaşanası, daha 'güzel' kılmak için. • Kültür Servisi Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü'nün 24. Dünya Kongresi'ne katılmak ve izlemek için Istanbul'da bulunan Kıbrıs Türk Tiyatro Milli Merkezi Uyeleri, dün bir toplantı düzenledi. Lefkoşa Beiediye Tiyatrosu sanat sorumlusu Yaşar Ersoy, Kıbrıs Devlet Tiyatroları oyuncusu Çetin özen ve Lefkoşa Beiediye Tiyatrosu sanatçısı Erol Refikoğlu'nun katıldığı toplantıda, Kıbrıs Türk halkının uluslararası tiyatro etkinlikleri dışında bırakılması eleştirilerek, Kıbrıs Türk halkının ve kültürsanatının dışlanmasının temel insan haklarına ters düştüğü belirtildi. Benli'niıı resimleri • Kültür Servisi Orhan Benli'nin resim sergisi, Erenköy'deki Mutlu Sanat Odası'nda açıldı. Sanatçının resimleri 9 haziran tarihine dek görulebilecek. 1954 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Orhan Benli, bugüne dek yedi kişisel sergi açtı, aynca çok sayıda karma sergiye katıldı. Sanatçı, geçen yıl Ramko Çağdaş Türk Resmi Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı. Yaz Sergisi • Kültür Servisi Mine Sanat Galeresi'nde "Yaz Sergisi" açıldı. 30 ağustosa dek izlenebilecek karma sergide, Özdemir Altan, Koray Ariş, Hale Arpacıoğlu, Mustafa Ata, Tomur Atagök, Şükrü Aysan, Bedri Baykam, Adnan Çoker, Tanju Demirci, Haluk Gedik, Adem Genç, Hüseyin Gezer, Meriç Hızal, Balkan Naci İslimyeli, Bahar Kocaman, Nur Koçak, Hüsamettin Koçan, Zühtü Mürîdoğlu, Tülin Onat, Bünyamin Özgültekin, Zekâi Ormancı, Senay önal, Yusuf Taktak, ılhan Şen ve Seyhun Topuz'un yapıtları yer alıyor. Küçük sazuı büyük ustası Atatürk portreleri • Kültür Servisi 27 . mayıs16 haziran tarihleri arasında Istanbul Mülkiyeliler Vakfı Birlik Lokali Kuruçeşme'de Mülkiyeli sanatçı Erdal Erden'in "Atatürk Portreleri Resim Sergisi" yer alacak. Erdal Erden ilk resim sergisini 1965'te Ankara'da açtı. Eserleri Roger Vadim tarafından filme çekildi. Çiziyoruz, boyuyoruz, yarattyorıız... CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ Resim yanşması • Kültür Servisi Yarımca Belediyesi, belge«iel nitelikli "Türkiyemiz" başlıklı bir fotoğraf ve resim yanşması düzenledi. Yaşama savaşı veren eski evleri, sokaklan, anıtsal ağaçları, doğal yöreleri, zenaat ustalarını konu alan yanşmaya katılmak isteyenler Körfez Belediyesi Festival Irtibat Bürosu Izmit ya da tstanbul Eminönü Zindankapı Değirmen Sokak 15'teki Marmara ve Boğazlan Belediyeler Birliği'ne başvurabilirler. Yarışmada ilk üçe giren fotoğraflara 4.5 milyon lira, ilk üç resme de toplam 12 milyon lira verilecek. (346 27 27) Akbank'ın 1991 Yaz Resim Kıırsları Başlıyor ılaydi arkadaşlar! Akbank'ın Yaz Resim Kurslan'na katılın. Çizin, boyayın, yaratın... Öğretmenleriniz, kurs süresince sanatçı duyarlılığınızın, estetik anlayışınızın gelişmesine yardımcı olacak. Sanata bakış açınızı değiştirecekler. Akbank Yaz Resim Kursları, Beşiktaş Halk Eğitimi • Müdürlüğü, M.S.Ü. Resim ve Heykel Müzesi, Resim. ve Heykel Müzeleri Derneği'nin işbirliği ile düzenlenmiştir. C^ocuklara ve gençlere yönelik olarak hazırlanan kurslarda, Ressam Semiramis Sokul Ressam Fuat Acaroğlu Ressam Ayşegül İzer Drahşan Ressam Selmin Pazvantoğlu Ressam Meryem Arıcan Ressam Şeniz Yıldırım görev alacaklardır. Akbank, genç yeteneklerimize başarılar diler... KİTAP GÜNLERİ Ü 1531 MAYIS G Mis Sokak'ta Q BEYOĞLU BELEDİYESİ işbırlıgı İMZA GÜNLERİ BUGÜN • 26 Mayıs Pazar, 15.0019.00 ADNAN KEMAL OZER ÖZYALÇINER UGUN ftalyan caz sanatçısı Carlo Loffredo ve The Rotnan New Orleans Jazz Band topluluğu saat 19.00'da MSÜ Resim ve Heykel Müzesi'nde bir konser verecek. Konser, caz müziğinde 50 yıl başhğını taşıyor. • Gençlik Günleri Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda saat 12.00'de Michael Apted'in "Ssteki Goriller" adlı filmi, saat 15.00'te Nilhan Reyman Eray'ın dinletisi 17.30*da ise Mahmut Suner'in dia gösterisi yer alacak. Şehir Tiyatroları'nın Gençlik Günleri kapsamında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde 15.00'te Istanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan'nın bir oyunu, 19.00'da ise Kâğıthane Beiediye Tiyatrosu'nun sahnelediği "Içerdekiler" adlı oyun izlenebilecek. • Hafiftaş'tan konser Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, saat 18.00'de GUlhane Etkinlikleri Gösteri Merkezi'nde pop müzik parçaları seslendirecek. Sanatçıya kardeşi Guray Hafiftaş bağlamasıyla eşlik edecek. • Loffredo'nun konMri CELALETTİN ÇETİN OSMAN ŞAHİN AKBAIMK 1991 Akbank Yaz Resim Kursları Programı Gruplar A B C D £ F ( 6 8Y»j) ( 6 8Yaj) ( 9 12Ya}) (9 l2Yaş) (13 l6Ya$) (13 l6Yaî) Süre Sabah 1 Temrnuz 20 Ağuacs ÖJIe Sabah Ogle Sabah Öile "Kültür Hizmetlerinde de" Başvuru: Adaylann 4fotoğraf, ikametgâb senedı ve nüfus cüzdant surelı tle 101112131415 Haziran 1991 tanhlerinde U 0016 00 saatlen arasında MSÖ Resım Heykel Müzeleri Demeğ: Akaretler/ Beşıktaş adresmebaşvurmalangerekmektedir YeterlıbılgitçınTel 1594739 Adaylar sertifika alacağından çalışmalara devam mecburiyeti vardır. Gün PazanesıSalı Saat 1030 1300 14001630 10301300 14001630 10301300 14001630 £ • Üyelere indirim • Her türden binlerce yapıt HER GÜN 10.3020.30 İSTİKLAL CADDESİ MİS SOKAK (BEYMEN YAN1)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog