Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 07.05 AçikÖğretİm haber hüUcni yayımlanucaktır.) 09.35 DİZİ: Alf Katc'in çok içki içcn hir ;ırk;ıdaşın» AH' yardımeı olarak. onu ıçki içmcktcn va/.guc.irır. 10.00 Haberler 10.10 İşitme Engellilere Haberler 10.25 Hata Kimde 10.35 Bugün Pazar Halit Kıvanç'ın sunduğu sohbct progrumınu Tolo vc Ccm karaca konuk olacaklar. 11.05 Haberler 11.15 Pazar Sineması: Çılgın Görev2 (Akış. içcrisindc 12.00'da haber bültcni yayımlanacaktır.) 13.05 Haberler 14.00 Haberler 14.05 Pazar Konseri Viyana'da Baharadlı konscrin ikinci bölümü yayımlanıyor. 15.05 Haberler 15.10 Yarışma: Bir Kelime Bir tşlem 15.40 Pop 100 (Bugün köşesinde) 16.10 Haberler 16.15NBA (Bugün köşesinde) 16.55 Cumhurbaşkanlığı Kupası Futbol Karşılaşması GalatasarayBeşiktaş karşılaşması naklen yayımlanacak 18.55 Bir Solist 19.10 DİZİ: BİZİmkİler Bankadan ayrılan Sedat. yeni bir iş arayışı içindedir. Şükrü'lerin turistik tesislerde deniz araçları işletmecilıği yapacaklannı haber alınca, hemen atılır.Nazan'ın Zürich'te bir kaç nana daha kalması gerekmektedir. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor Haftanın spor olayları. 21.40 Eğlence: Şaka Oltası Programda solist olarak Metin Mıllı. Ayşcgül Aldınc. Soner Bılen, Mehmet Kamer, Ersen. Gökben, Sıbel Can ve Tolga O/.han Dan.s Grubu katıhyorlar. 22.45 Yerli Drama: Iz Peşinde Sevim çok zengin dul bir kadındır. Genellikle evinde düzenlediği çılgın partilerle tanmır. TELEVİZYONRADYO 26 MAYIS 199, Leoneden farklı bir western Bir Zamanlar Batıda (C'Era Una Volta II WestOnce Upon a Time in the West) / Yönetmen: Sergio Leone / Senaryo: Sergio Donati, Sergio Leone / Görüntü yönetmeni: Tonini Delli Colli / Müzik: Ennio Morricone / Oyuncular: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Keenan Wynn, Süresi: 165 dakika. TV Servisi "SpagettiWestern"in öncüsU olarak tammlanan ünlü Italyan yönetmeni Sergio Leone'nin 1969'da ItalyaABD ortak yapımı olarak çektiği, sinemalarda "Batıda Kan Var" adıyla gösterilen "C'Era Una Volta II West / Once Upon a Time in the West" filmi, TV'nin "western" kuşağmda "Bir Zamanlar Batıda" adıyla gösteriliyor. Efsaneler Batısı'na bir veda mesajı niteliğindeki "Bir Zamanlar Batıda" filminde klasik vvestern dünyasında yer alan karakterler ve olaylar bir rnizah çerçevesi içinde anlatılıyor. Sergio Leone'nin ünlü üçlemesi, ilkini 1964'te babasının adı Robeıio Roberti olarak yönettiği "Bir Avuç Dolar", 1965'te "Bir Kaç Dolar İçin", 1966'da "lyi, Kötii, Çİrkin"den sonra gerçekleştirdifci "Bir Zamanlar Batıda", bir üstün yapım olarak planlanıp hazırlanmış. Oldukça kalabalık bir bütçeye sahip olan fılmde birçok ünlü oyuncu yanyana getirilmiş. Filmin öyküsüne Leone ile birlikte Bernardo Bertolucci ve Dario Argento'nun katılması da olumlu bir gelişme. Filmde bildiğimiz anlamda klasik bir vvestern öyküsü yerine, western mitolojisinde yer alan birtakım tipler ve olaylar, şakayla karışık biçimde ele alınıp sergilenmiş. Leone'nin serüvenlerini anlattığı bu kişileri ve bunların yarattığı olayların çoğunu, daha önceki western fîlmlerinde de görmüştük. Western izleyicilerinin hiç de yabancısı olmadığı bu motiflerin bir derlemesi yapılmıs. Bir tür vvestern antolojisi ortaya çıkmış. Ağız mızıkası çalan bir stlahşör (Charles Bronson), ağabeyinin katilini bulmak için Batıdaki bir kasabaya gelir. Saint Louis kentinden gelen bar kadını (Claudia Cardinale), aynı kasabada yeni evlendiği kocasının öldürülmüş olduğunu öğrenir. Kadına kocasından bir arazi miras olarak kalmıştır. İnıikam peşindeki bu iki kişi arasında ilişki başlar. Demiryolu inşa ettirmekte olan zengin işadamı (Gabriei Ferzetti), toprak sahiplerinin elinden arazilerini zorla almaktadır. Kendisine bir kiralık katil (Henry Fonda) yardım etmektedir. Ancak iş, kadının kocasından kalan toprağı almaya gelince kıyamet kopar. "Bir Zamanlar Batıda"nın il% ginçyanı, 1955'teHollywood un "VVestern bitti" duyurusunu yaptıktan sonra tüm yargılan altüst ederek bu kez aynı türün yeniden doğuşunu sağlamış olması. Ancak Leone'nin Hollywood westernlerinden ayrılan yönü, Amerikan kovboylannı tersyüz ederek, eylemleri şiddete dayanan sakallı, uzun saçlı, kir pas içindeki tipleri kullanmasıydı. Filmde aynca o güne dek pek yer verilmeyen kadına da fahişe bile olsa büyük önem verilmesiydi. TV3 SİNEMA: BÎR ZAMANLAR BATIDA 20.00 protesto • TV Servisi Konutbirlik Genel Başkanı" Oğuz Soydan 21 mayıs günü TVl'de yayınlanan "Karşı Karşıya" programında kooperatiflere ilişkin yapılan parodileri protesto etti. Konu ile ilgili olarak Konutbirlik'in hazırladığı basın bülteninde programda gerçeklerin çarpıtıldığı izleyicilerin aldatılmaya çalışıldığı öne sürUldü. Bültende "Türkiye'de çarpık kentleşmeye ve kaçak yapılaşmaya karşı kooperatifçiiiği bir seçenek olarak görmüş birliğimiz bu yayınlara alet olanlan şiddetle protesto ediyor" denildi. Allen'ın ilk fılnılerinden Thurber'in ünlü yapıtından Parayı Al ve Kaç (Take the Money and Run) / YönetmenSenaryo: VVoody Allen / Görüntü yönetmeni: Lester Shorr / Müzik: Marvin Hamlish / Yapımcı: Charles H. Joffe / Oyuncular: Woody Allen, Janet Margolin, Marcel Hillaire, 1968 yapımı TV Servisi Sinemada kendine özgü özel bir mizah dünyası yaratan Woody Allen'ın yazarlığını ve oyunculuğunu gösterdiği 1965'teki ilk önemli yapıtı "Evlenmekten Korkmuyornm What's New Pussycat" tan dört yıl sonra gerçekleştirdiği "Paray. Al ve Kaç Take the Money and Run" filmi Starl ekramnda. Woody Allen bu yapıtında ilk kez kendi öyküsünü yönetmektedir. Belgesel özellikler de taşıyan bu yapıtında Woody Alîen müzisyenken, hırsızhk yapmaya karar veren bir adaTV Servisi TV'nin on bir bölümlük edebiyat dizisi, "Çagdaş Amerikan Yazaıian " n m ikincisinde 18941961 yılları arasında yaşamış Amerikah yazar James Thurber'in "Dünyanın En Müthiş Adamı" adh yapıtı yayımlanıyor. Her hafta ayn bir yazarın öyküsünün değişik yönetmen ve oyuncularla ekrana geldiği dizinin bu bölümünde yer alan filmin özgün adv "The Greatest Ma in the VVprM". "Goodbye Columbus", "Bananas", "Sleeper", "Aşk ve Ölüm", "Annie Hall" filmlerinin editörü olan AmerikaU Ralph Ro STARl SİISEMA: PARAYI AL VE KAÇ / 11.30 TV2 ÇACDAŞ AMERtKAN YAZARLARI 23.15 Star'dan motosiklet • TV S«rvisl Star 1 yaymlanna izleyici çekebilmek için 'ödül' atağına kalktı. Yılbaşı, güzellik yanşmalan •< ardından şimdi de Youngstar Galaxy programı için düzenlenecek olan yanşmada motosiklet ödül olarak veriliyor. Bu programın kurduğu kulube üye olanlann katılacagı yanşmada üyelere üç soru sorulacak. Daha sonra soruları doğru olarak cevaplayan 20 kişi arasında * çekiliş yapılarak bir kişiye XINGFU marka motosiklet hediye edilecek. Dttnyanın En Mnthlş Adaau (The Greatest Man in the NVorld) / Yönetmen: Ralph Rosenblum / Yapıt: James Thurber / Oyuncular: Reed Birney, SudieBond, Howard Da Silva, Brad Davis, Carol Kane, John McMartin, Ray Poole,Wiüiam Prince /Süresi: 60dakika. senblum (1925), "Dünyanın En Müthiş Adamı"nın yönetmeni. Filmde olaylar şöyle gelişiyor: Genç serseri Jack Smurch, uşağı ile hiç durmaksızın dünyayı dolaşmaya kararhdır. Onun bu girişimi basın tarafından önce ciddiye alınmaz. Ancak Jack Smurc'un yolculuğu, üzerinden geçtiği her ülkede olay haline geünce Amerika'da da ilgi uyandınr ve ciddiye alınmaya başlamr. Jack, hiç ummadığı halde birden günün kahramanı haline gelmiştir. Onun bir serseri olduğu hiçbir zaman büinmemelidir. 23.35 TRT Korolan 00.00 Haberler 00.15 DİZİ: GazeteCİler Lou yolda perişan birini bulur ve onun eskiden tanıdığı bir doktor olduğunu yaptığı araştırmalar sonucu anlar. Doktor alkolik olmuş ve artık yoksullar evme düşmüştür. 01.05 HaberlerKapanış 10.00 Lisans Tamamiama Programları 13.58 Açılış Pazar 91 16.00İkîgesel: Ülkeler Coğrafyası Everest zırvesme ilk tırmansın Sırf Hıllary tekrar Himalayalar'a dönüşünü anlatıyor. 16.40 Yarışma: Penaltı 17.00 Dizi: Cennet Kasabası 17.50 Ğençlerle 18.35 Dizi: Btonic Six 19.00 Haberler 19.15 Tele Futbol 20.10 Dizi: Hedef Bir ihban degeriendiren Hekıt ve ekibi lımanda bir germ bosaUımım ızierier ancak bir şey oimaz. Bu arada onlara haber veren Ted öîdürüiür. WOODY ALLEN Star l'de ekrana gelen film Allen'ın ikinci yönetmenlik denemesi. rmn yaşamından kesitler sun'Parayı Al ve Kaç*, sinemada maktadır. Allen filmin hem se mizah alanında devrim yapan naryo yazarı, hem yönetmeni, Woody Allen'm pek de başarılı hem de oyuncusudur. Filmde sayılmayan çahşmalarından bitopluma uymakta zorluk çeken ri. Ünlü sanatçı, bu yapıtım bir kişinin sonunda yasa dışma it.il yönetmenlik denemesi olarak mesi vTirgulanmaktadır. kullanmytır. m HÛ H En iyi manken yanşması • ANKARA (AA) TST, "Dünyanın En lyi Mankeni" yarışmasını naklen yayımhyor. Türk Kalp Vakfı yaranna Utanbui'da düzenlenen yanşma, 31 mayıs akşamı televizyonun birinci kanahndan izlenebilecek.. 65 ülke mankenlerinin katıldığı yarısmanın jüri başkanlığıni Fransız modact Paco yapacak. TKFnin naklea yayımlayacağı yanşmamn finali tstanbul Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapıhyor. RADYOLAR TMMtizikveBâ 21.25 Belgesel: Dağlarımız 22.00 Haberler ve İngin'zce Haberler 23.15 Çağdaş Amerikan Yazarları (AyrmtıU bilgi yandaki sütunlarda) 22.55 Kapanış v! .;, ,„., , ,„, (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 22.40 DİZİ: Murphy Brown Murphy, St Valentine günü için Frank'ta çıkması için Meg adında bir arkadaşmı ayarlar.Frank'da bumın üzerine Richie ile Murph'nin çıkması konusunda ısrareder. 23.05 DİZİ: Eşİt Ama Ayn Davis ve Marshall arasında amansız bir hukuk tartışması sürmektedir. 20.00 Açılış Sinema: Bir Zamanlar Batıda 23.50 Gece Konseri 00.50 DİZİ: Baron Baron Doğu ülkelerinden birine bir sergiye gider. Ancak asıl amacı bu ülkedeki gizli bir örgüte para götürmektir. 00.40 Kapanış ~~ 15.30 Lisans Tamamiama Dersleri 17.30 Stüdyo tzmir 17.30 StÜdyo tzmir Katılan Sanatçılar: Asuhan, Niyazi Yılmaz.AtillaD emircioğlu, Tuncay Yalım. 18.30 DİZİ: AİIe Dramalari Çocuklar mahallelerinde oturan Alman göçmen aılenin casusluk yaptıklanndan şüphelenirler. 18.56 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Gabriei. Pablo'nun Cessika ile görüşmesi üzerine büyük bir tepki gösterir. 19.20 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.40 Gençlik (Tekrar) 20.10 Gİtara Başlarken Bu derste altıncı teldeki notalar öğretilerek birinci pozisyondaki notalar tamamlanıyor. 20.30 Belgesel: Genç Kainat Bir grup gencin Çin gezisi ve voleybol şampıyonaları hakkmda görüntüler yer alıyor. 21.05 DİZİ: Taşrall Çocuk Ben köpeğin ölü olarak bulunduğunu öğrenır. Yüzdüklerı sudakı zehırin buna sebep olduğu düşünülür. 21.30 Bir Solist: Inci Yaman 21.55 TV'de Sinema: Defcon (Bugün köşesinde) 23.25 Gençlerle Kapanış 1758 Açılış7'den77'ye 18.45 TarihteBu Hafta 19.00 Haberler 19.15 Pazar 91 TVl'deki program tekrarlanıyor. 21.15 tnsanveAhlak 22.00 Haberler, tngilizce ve Almanca Haberler 22.45 Spor 23.35 Yaşayan Şiirimiz 00.00 Bugün Pazar TVl'deki program tekrarlanıyor. 00.30 Sizli Bizli Sazlı Sözlü 01.20 Bilim Gündemi Kapanış Haberler 1000 10.05 Çizgi Film: Süperler 10.30 Dizi: Hayat Devam Ediyor Hafif Müzik. Solist: Salrnı Dundar. 13.15 So11.00 Haberter. 11.05 Çocuklarla ba? ba$a. 12.00 R A D Y 0 1«45Açüış, program. 05.00 Ha Pazar neşesi. 13.00 Haberteı. 13.15 Hafif mü Diskotekten mikrofona. 21.00 Müzik ekspre listlerden Birer Şarkı. 13.45 Bir TopSuluk: The Dunberler. 05.05 Ezgi kervanı. 0530 Sabah şaricüa zik. 13.30 Çocuk ve kitap. 13.45 Türküler. 14.00 si.22.00 Haberler. 22.15 Tatil müziği. 23.0024.00 Jets. 14.15 Solistler Geçidi. 14*5 Bir Sanatçsyrı. 06.00 Deniz hava raporu. 06.05 Günaydm. Sanatın inanılmaz öyküsü. 14.30 Kttçük konser. ya radyotarmdaa mtizik festivaüerinden. la Beraber. Solist: Serap Mutlu Akbulut. 15.19 07J0 Haberler. 07.40 Bölgesei yayın.09.00 Ha l5.00Haberler. 15.05 Türk sinemasmda Kurtu Gece ve müzik. 0035 Günün haberlerinden özet Metin Millı'den Şarküar. 15.25 Kayıp Haberleberler. 09J0S Çocc saaü. 090 TRT dışında mali luş Savaşı. 15.25 Türküler geçidi. 15.45 Şarkı ler. 00.58 Program ve kapanış. ri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 FM destekle hazıılanan program. 10J00 Haberler. lar. 16.00 Stüdyo C. 17.00 Haberter. 17.05 Çag H A I f T U 4 07.00 Açılış, program ve haber Stereo Programı. 17,00 Müzik Dağarcığs. 17J0 10.05 Tatil sabahı {!). 1135 Radyo tiyatrosu. daş Türk sanat müzıği. 17.50Türk halk çalgüa ler. 07.05 Tıirküler ve oyun havalars. 07.30 So Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 ProgU5 Reklamiar ve radyo programları 13.00 Ha rından ezgiler. 184)0 Hüzzam faslı. 18J0 tki so listler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08.30 ram ve Kapanış, berler. 13.15 Sazlarla TUrk sanat müzıgi. 13J0 listten türküler. 19.00 Haberler. 19.30 Parlamen Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Bölgesei yayın vereklamiar.15.00 Haberler. toda bu haf». 20.00 TUrküler geçidi. 200 Rad Şarkılar ve oyun havaları. 09.30 Türküler geçi15.05 Solistier.geçidi. 1SJ0 Hafif müzik. 16.00 yo tiyatrosu. 21J0 Solistletden birer şarkı. 22.00 di. 10.00 Haberler. 10.05 Solistler geçidi.10.35 • SAMSUN (Cumhuriyet Haberler. 16.05 Türkülerden bir demet. 16.36 Beraber ve solo türküler. 22.30 Türkçe sözlü hafif Türküler geçidi. 11.00 Haberler. 11.05 lstekle ram. 07.00 Taöl Sabahı. 0745 Enstrümantal Mü Bürosu) Samsun'un Hafif müzik. 17.00 Haberler. 17.05 Tarla döntt müzik. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Ha riniz mikrofonda. 12.00 Habefier. 12.05 Bir so zik. 08.00 Şabahın Konukları. 08J0 Yol DuruAiaçam ve Tekkeköy. . . şU. 17.25 Bölgesei yayın. 18.55 Reklamiar. 19.00 berier. 23.15 Beraber ve solo şarküar. 23.40 Hafif üst,12.35 KuçUk koro. 13.05 Türküler ve ovun ,mu. 08.35 Jşte Saz Işte Söz. Solist: Neşe DilekHaberler. İ90 Partamentoda bu hafta. 20.00 müzik. 235 Urmtamadıgımız eserler. 005 GU havaları. 13 JÛ Solistlerden seçmeler. 14.00 Ha "çioğlu. 09.00 Sabahm Getirdikleri. 09J0 Yol Du ilçelerinde de Star 1 »*i >ihdj aua tyi uykular çocuklar. 20.10 Haberler. 20.15 Türk nün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve berler. 14.05 Türküler geçidı. UM Bir solist. nımu. 09^5 Tahsin Uslu'dan Şarkılar. 0955 Ha yaymları izlenmeye tiyaırnsu ve radyosu.20.45 Türkçe sözlü hafif mtl kapanış. • 15.00 Duygu demeti. 16.00 Haberler. 16.05 ts va Durumu. 10.00 Muzik Dunyası. 11.00 Bir Sa başlandt. Aiaçam Belediye zik. 21.00 Haberler. 21.05 tki solistten şarkılar. Başkanı Fırat Anarat, tanbul devlet klasik Türk müziği korosu konse natçıyla Beraber. Solist: Serap Mutlu Akbulut. 1\M Spor dergisi. 22.00 KüçUk konscr. 22J0 ri. 16.45 Türk halk çalgılarmdan ezgiler. 17.00 11.25 Ali Rıza Gündoğdu'dan Türküler, 11.45 geleneksel Hıdrellez Beraber ve solo türküler. 13.00 Haberler. 23.15 R A D Y O 3 07.00 Açıiış, program ve haber Haberler, 17.05 Türkülerden bir demet. 17J0 Fa Kayıp Haberleri. 1150 Sizin Seçtikleriniz. 1255 Pazaı gecesi (2). 00.55 Günün haberlerinden ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü sıl. 18.00 Erkekler topluluğundan türküler. 18J0 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Atilla Ata şenliklerinde elde edilen gelirle halkın istegi üzerine özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 04.55 zik. 09.00 Haberler. 09.15 Pazar dinletisi. 10.00 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapanış. soy. 13.20 Solistlerden Birer Şarkı. 13.50 Hafif Her pazar. 11.00 Mavi nota. 12.00 Haberler. çanak anten aldıklarını Gece yayım. Müzik Dünyasından. 14.40 Yol Durumu. 14.45 12.15 Geçmişten günümüze. 13.00 Yeni plaklar, söyledi. Türküler Geçidi. 15.15 Orhan Yolgösteren'den RADYO 2 07.00 Açıhş, program ve haber yeni yorumlar. 14.00 Haberler. 14.15 Pazardan POLİS İSTANBUL , VH Şarkılar. 15.35 Müzik Haler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07 M Haberler. pazara. 15.00 Caz ve pop dünyasından. ram. 08.00 Tatit Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk "berleri. 16.10 SolistlerDağarcığı. 16.05 Kayıp Yar Geçidi. 16.40 Hayati 07.40 TürkUler ve oyun havaları. 0S.00 Sabah 16.00Müzik panoraması. 16J0 Bir bestecinin ları. 09.15 Sevilen Melodüer. 10.00 Müzik DUn ve Sedef Şanlı'dan Türküler. 17.00 Türkçe Sözkonseri. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha gençiiği. 17.00 Haberler. 17.15 Tangolarla yaşa yası. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz Işte lü Hafif Müzik. 17.20 Gün Biterken. 18.00 Progberler. 09.05 Türküler geçidi. 09J0Armoni. 10i» dılar. 17.45 Gençlik korolan. l».00 Teleskop. Söz. Solist: Neşe Dilekçioğlu. 11.30 Bir Solist: ram ve Kapanış. tUerimiz folklorumuz. 10.20 Hayat bir gemi. 19.00 Haberler. 19.15 Rock dünyasından. 20.00 Jennifer Rush. 12.00 tstekler. İİM Türkçe Sozlü • tSTANBUL (AA) Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) 86. Yönetim Kurulu toplantısı lstanbul'da yapıldı. Toplantırun açılışında konuşan TRT T E Ş E K K Ü R Genel MttdilrU Kerim Aydın Erdem, EBU Yönetim Kurulu toplantısının Türkiye'de ilk defa AİLEMİZİN DEĞERLİ VARLIĞI AİLEMİZİN DEĞERLİ VARLIĞI yapıldığını hatırlattı. Erdem, Türkiye'nin, Atatürk'ün açtığı yolda Batı medeniyetiyle bütünleştiğini ve son yıllarda sanayide kaydettiği ARAMIZDAN AYRILMASI NEDENİYLE TELGRAFLA VEYA ARAMIZDAN AYRILMASI NEDENİYLE BÜYÜK ACIMIZI aşamalarla önemli bir yere geldiğini belirtti. POLİS TÜRKİYE Alaçamda Starl Biriigi Avrupa YUSUF YÜKSEL PULAT YUSUF YÜKSEL PULAT PAYLAŞAN SAYIN VEHBİ KOÇ, SAYIN RAHMİ M. KOÇ, BİZZAT GELEREK, TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞTA BULUNARAK BÜYÜK ACIMIZI PAYLAŞAN BAŞTA SAYIN SEMAHATNUSRET ARSEL, SAYIN SUNA İNAN KIRAÇ, SAYIN SEVGİEROOĞAN GÖNÜL, SAYIN İNCİCAN KIRAÇ VE DEĞERLİ KOÇ TOPLJUUJĞU'NA BİZE GÖSTERDİKLERİ İÇTEN DESTEK VE TEŞEKKÜR EDERİZ. •Şİ GÜLAY, CVLATLARI SİNAN VE ZEYNIP PULAT DAYANIŞMAYA CUMHURBAŞKANI SAYIN T U R G U T ÖZAL, DİĞER SAYIN DEVLET VE HÜKÜMET ERKANI İLE BİZİ SEVEN TÜM DOSTLARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI ARZ EDERİZ. BUGÜN • Sinema: Defcon TV4 21.55 Paul Donavan'ın yönettiği filmde Lenora Zann, Maury Chaykin başrol oynuyorlar. Filmde üçüncil dünya savaşı çıkar ve nükleer silahlar insanların böyük bölümünü yok eder. • Pop 100 TV1 15.40 Akbank'ın sponsörlUğünde Karacan TV tarafından hazırlanan Pop 100'un bu bölümünde, çoğunlukla Avrupa listelerinde hit olmuş eski ve yeni pop • müzik parçalar ekrana geliyor. Listede yer alan 8 şarkı şöyle: Roxette: Joyride, Gloria Estefan: Seal Our Fate, Cher: The Shoop Shoop Song, Zucchero ve Paul Young: Senza Una Donna, Waterboys: The Whole of The Moon, Boc Gees: Secret Love, Eurythmics: Svveet Dreams, • NBA Baaketbol TV1 16.15 NBA'da haftanın maçının bu bölümünde, bu yılın şampiyonluktaki favori takımlanndan Los Angeles Lakers ile Huston Rackets'i karşı karşıya getiren playoff mücadelesi ekrana gelecek. Murat Murathanoğlu'yla sohbet eden milli basketbolcu Efes Pilsen'li Cenk Renda, NBA'deki ban oyun kuralları üzerinde duruyor ve değişik görüntüler eşliğinde maçın önemli anlannı yorumlayıp görüşlerini açıklıyor. PULAT AİLESİ ATATÜRK'ÜN KADIN1ARI • KUZEY IRAKTAKİ PKK KURMAYLARI: "ABD ORDUSUNU VURACAĞIZ." Belgelerle, tanıklarla 11.30 Sinema: Parayı Al ve Kaç (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 13.10 Dizi: Hemşıreler ^10 Dizi: KalpAtışı 15.05 Dancelnternational 16.00 DÜnyadan Spor (17.00'de haber büllenı yayımlanacak.) 16.30 Cumhurbaşkanlığı Kupası Beşiktaş Galatasaray Naklen 19.00 Polisiye Dizi: Mike Hammer (19.50'de haber bülteni yayımlanacak). 20.05 Komedi Dizisi: Çılgın Ferris 20.35 Haftanın Dizisi: Evlilik Kuralları 21.35 Star Dizi: Dallas 22.35 Haberler 22.40 Kırmızı Koltuk 23.40 Korku Dîzisi: Freddy'nin Kabusları 01.20 Gece Jimnastiği Haberler Patisin Hnanyafa infannis yıni kulçular • Işçı eylemleri TURKIŞ ı de kıpırdattı Yeni bolgesel eyiemler gundemde • ATO Mıcliı Bajkanı Yıntr "Irak bonı hattını kapatmak halaydı" • Marmara Unıversıtesı ve DTCF'de poiıs ve saficı ojrena ışbırlıgı • Bilm«»« Pottium tartışıtBİan.Özdimir Incı'dtn Aziz Nuln't: "Kanditindcn tılimat alnadıjım için..." • Arnavutluk'u karıştıran dılber Ralaella Carra'nın babası kım? • 2000'* Dajr* SSCB'li «styalitt mukalH Boriı Kaqartitski ilı görüjüi. "Mttkova halkımn ybıit 48'i myaliımt, 27'ti kapitalizmi »liyor" İlk aşkı Emine Hanım hiç evlenmedi. Setanikieki Rum kızını kaçıncaklı. Madam Golh'le Bozoieiarda buluşurdu. Mllll MUcedeleye hazırlık çaltşmaUrmı kültürlU, zarlf halyan Corinne'ln evtnde yüriittü. Amerikalı gazeteci Evelyn Barret. Nazmiye Hanım medeni nikahı Kabul etmedljl için, evlenemedller.Savaf nedeniyle aynldıklan Hilde. Be9endi{i Sabiha Sultan'la, Vahdettin'ln kızı olduğu için evlenmedi. Halide Edip'e son hatıra, pelerini oldu. Semiha Berksoy gençti. alımlıydı. Sadi Borak, Cemil Bozok, Leyla Çambel, Leman Karaosmanoğlu, Semiha Berksoy, AtatürtCle ilglli anılannı 2000'e Doğru^a anlattılar. • DOĞU PERİNÇEK KÜRT KEMALİZMİNİ YAIDI • ABD CASUSU SAVAŞMANIN ANILARI: "CIA MİT İÇİNDE ÖRGÜTLÜ" • RİZEDEN HOPA'YA... ÇAY BÖL6ESİNDE HAZİRANDAÜRETİCİ EYLEMİ • fffP AYRI$MAYA GEBE. KURULTAY ÖNCESİ KİMLİK TARTIŞMASI • KİM DÖMÜYOR, KİM KALIYOR? AVRUPA'DAKI 4 1 UNLU TURKIYE'LI MUITECI NE DIYOR? TEL: 513 83 52513 83 53513 96 78 FAX: 513 96 76
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog