Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/4 Yetki tasansı • ANKARA (AA) TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Bozkurt özal, hükümete çeşitli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren tasanyı önümüzdeki hafta da komisyon gündemine almadığını söyledi. Tksarıyı öncelikle komisyondaki arkadaşlanyla bir öngörüşme yaptıktan sonra yeniden değerlendireceğini bildiren özal şunları söyledi: "Hükümetle bir araya gelip son düşüncelerini öğreneceğim. önergelerin içeriğine de bakıp daha sonra kesin karanmı vereceğim. Ayrıca tasarı genel kurula indikten sonra yeniden değişiklik önergesi verilmeye kalkışılırsa tasanyı geri çekerim!' HABERLER 26 MAYIS 19i HİKMETÇETİNKAYA tl başkanlan^YJmazMedî Panelin açılışını yapan Semra özal'ın konuşması 'genel başkan, başbakan' gibi bulundu. îl başkanlarının genel başkanlıkta Mesut Yılmaz'ı destekleyeceği öne sürüldü. tDRİS AKYÜZ ANAP'ta genel başkanlık yarışının kulisi Istanbul'a taşındı. tstanbul tl Başkanı Semra Özal'ın davetiyle gerçekleşen "2000'li Yıllarda ANAP" konulu panelde, Bursa ve Hakkâri il başkanlan, Mesut Yümaz'a destek vereceklerini açıkladılar. Toplantıya katılan 70 il başkanından 42'sinin Mesut Yılmaz'ı, 10'unun Yıldınm Akbulut'u, geri kalanının da Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın "işaret edeceği" adayı tercih edeceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da bu sabah il başkanları ile yapacağı kahvaltıda, mini bir anketle, başkanların "hangi genel başkan adayını" benimsediklerini soracağı ifade edildi. Bu arada, Semra özal'ın dün akşam il başkanlarına verdiği yemeğe, ANAP Teşkilat Başkanı Orhan Demirtaş'ın alınmadığı görüldü. Aynı yemeğe katılan genel başkan adayı Mesut Yılmaz, salon girişinde, kalabalık bir grup tarafından "Biiyiik başkan" sloganları ile karşüandı. Başbakan Yıldırım Akbulut'un da bulunduğu yemek, saat 23.30'a kadar sürdü. Basının alınmadığı salonda, Mesut Yılmaz'ın, Başbakan Akbulut'tan daha çok alkış aldığı öğrenildi. ANAP'ın kuruculan, tstanbul milletvekilleri, kurultay delegeleri ve 70 il başkanının katıldığı panelin, izleyicilere göre iki amacı vardı: Birincisi Semra özal'ın ANAP tstanbul İl Başkanlığı'nın çok daha ilerisinde görevler hak ettiği ve bunu da başaracak kapasitede olduğunun altının çizümesi. tkincisi de Mesut Yılmaz'ın genel başkanlık yarışındaki şansını arttıracak kulise zemin hazırlamak. Kuliste cumhurbaşkamnm önceki gün Mesut Yümaz'la görüşmesi, "genel başkanlık işareti" olarak yorumlanırken Semra özal'ın yakın tarihi özetleyen, ANAP'taki emeklerine dikkat çeken ve muhalefeti özellikle de SHP lideri tnönü'yü eleştiren konuşmasındaki tavn da "genel başkan ve başbakan gibi" diye değerlendirildi. Yılmazcılar, il başkanları arasında anket yaptıklarım, buna göre 42'sinin Yılmaz'ı, 10'unun Akbulut'u desteklediğini, 20'sinin ise özal'ın işaretini beklediğini söylediler. 11 Başkanı Semra özal, saat 14.15'te panelin yapılacağı salona indi. Ellerine havaya kaldırarak dinleyicileri selamlayıp gazetecilerin "şöyle sağlı sollu kenarlara yerieştirilmesini" sağladıktan sonra arkasındaki duvarda soldan sağa kendisinin, Başbakan Akbulut'un, Atatürk'ün ve eşi Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın buyuk boy fotoğraflanmn asıldıgı masada yerini aldı. Tunca Toskay'ın sunuş konuşmasının ardından da kürsüye gelerek "2000'li Yıllsirda ANAP" panelini açtı. Semra özal yaklaşık yanm saat süren ve yazılı metinden okuyarak yaptığı konuşmasında özetle şu noktalar üzerinde durdu: "ANAP'm kuruluş yıllanndan bu yana eşimle düşünce alışverişinde bulundum. Yani partiye emeğimin geçtiğini düşünüyorum. Son gelişmelerin ışığında aktif siyasete gecmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu karara varmamda dört ayn siyasi eğilimi bir potada meczederek yepyeni bir kitle partisi olarak Türk siyasi hayatında yer alan ANAP'ın bu özelliğini kaybetmesine engel olma amacı önemli rol oynamıştır. 20007/ Yıllarda ANAP'panelinde genel başkanlık konuşuldu POLİTİKA GÜNLÜ6Ü Savaş bitti, 'hayır'cılar yarşılanıyor • ANKARA (UBA) Körfez savaşının bitmesinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen "savaşa hayır" diyen kişi ve dernekler aleyhine ycni davalar açılmasına devam ediliyor. UBA muhabirinin edindiği bilgilere göre Keçiören Halkevi'nin Körfez savaşı karşıtı ifadelere yer verilen "Savaşa hayır" başlıklı özel sayısını dağıtırken yakalanan ve gözaltına alınan Kasım Yenigül ile Ahmet özbulut'Ia ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafmdan hazırlanan iddianamede, Yenigül ve özbulut'un izinsiz bildiri dağıtmak suçundan iki yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Halkevi üyelerinin yargilanmalarına önümüzdeki ay 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Muhalefet partileri hiçbir alternatif politika ve çözüm önermiyor. Ana muhalefet partisinin başındaki zat basit yollara tevessül ile ailemize hanedan yakıştırmasıyla sürekli sataşmaktadır. Ben burada esas hanedanın kimler olduğunu yüce milletimin takdirine bırakmak istiyorum. Erdal Bey'in, babası 1. lnönü'den sonra 2. tnönü olmak ve böylelikle milletimizce çok iyi tanınan İnönü hanedanını sürdürmek istediği açıktır. Ben bugün bulunduğum mevkiye sizler gibi halkın icinden çıkarak, tabandan gelmiş bulunuyorum. Kendisi gibi tepeden inme değil. tl başkanhğına kendi çahşmam ve arkadaşlanmın desteğiyle geldim. Aslında hazmedemedikleri de bi zim gibi her zaman tepeden baktıkları kimselerin bu mevkilere millet tarafından getirilmeleridir. Bize gelecek için güç, umut ve güven verecek olan bugüne kadar başardıklanmızdır. TCK'nm 141,142 ve 163. maddelerini kaldırarak tam ve gerçek demokrasiye geçiş yolundaki son engelleri de aşan biziz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz köklü ve yapısal değişikliklerle dünyayı hayran bırakan bir kalkınma hızına kavuştuk." Panelin basına kapalı olarak yapılan ikinci bölümünde il başkanlarının partinin bugüne kadar yaptığı çalışmaları tartışmaktan çok, ANAP'ı "hangi lider" başkanhğındaki bir kadronun yannlara taşıyacağı Üzerinde duruldu. Toplantıda söz alan Bursa il başkanı Feridun Pehlivan ve Hakkâri il başkanı Evliya Parlak genel başkan adaylarından Mesut Yümaz'a açık destek verdiklerini dile getirirken Gaziantep il başkanı Mehmet Büyüknacar, Balıkesir il başkanı Ziyaettin Tan ve Adana il başkanı Adem Eroglu'nun da Yılmaz'ı destekleyeceği imasında bulundukları belirtildi. Ankara il başkanı Mehmet Demirel ile Zonguldak il başkanı Ünal Çakmaklı da ANAP'ın bugünkü yapısından kısa zamanda kurtulup yeni bir atılım içerisine girmesi gerektiğini söylediler. Mesut Yılmaz'ın yakın destekçisi eski MHP'li Yaşar Okuyan il başkanları arasmdaki çalışmalanmn, araştırmalannın sonucunu, "Şu anda en az 43 il Yılmaz'ı desteküyor" diye açıklarken görüşlerini sorduğumuz il başkanlan ise ihtiyatı elden bırakmadı. Kararlannı bu sabah Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la yapacaklan kahvaltıda belirleyeceklerini söylediler. Panel kulisinde Semra özal'ın bundan sonraki politik hedefinin ne olacağı da en çok konuşulan konular arasındaydı. Bayan özal'ın paneldeki konuşmayla izieyeciler üzerinde bıraktığı etki, "D başkanhğıyla yetinmeyecegi"ydi. tstanbul Milletvekili Yaşar Albayrak, birsoru üzerine "Semra HanıiP bu kunıltayda MKYK'ya seçiür, ondan sonra da sanınm genel başkan yardımcısı olur" dedi. Salonun arkalannda oturmayı yeğleyen Devlet Bakanı Cemil Çiçek ise Semra özal'ın konuşmasmı nasıl bulduğunun sorulması üzerine, "Çok iyi. Başbakanlar, genel başkanlar genellikle iyi konuşur" şeklinde görüş bildirdi. Panele katılan il başkanlan ile ANAP kuruculan, tstanbul kurultay delegeleri ve çok sayıda partili milletvekilleri, akşam Caddebostan Maksim Gazinosu'ndaki yemekte bir araya geldiler. Semra özal'ın davetiyle gerçekleşen yemeğe, Başbakan Yıldınm Akbulut ile birMkte gelen teşkilat başkanı Oraan Demirtaş'ın, salona girdikten kısa bir süre sonra, eşiyie birlikte dışan çıkıp ayrılması dikkat cekti. Demirtaş'ın davetli olmadığı gerekçesiyle salona alınmadığı belirtildi. Demirtaş aynlırken, kendisini ikna etmeye calışan il başkan yardımcısı Ramazan Kadir Coşkun, gazetecilere "Orhan Bey'e bir telefon geldi, içeriden konuşamayacagı için aynlıyorlar" dedi. Ancak, bazı partili' ler, Semra özal'ın Orhan Demirtaş'ı "istemediğini" öne sürdüler. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Deniz Baykal ve arki daşlarının düşüncelerini içeren, öneri getiren "Türkiye'd Değişim" adım taşıyan raporuna nasıl bakıyor? İlçe konj relerine "Yeni Sol" adı altında giren Baykal ve arkadaşlar nın önerileri parti tabanında ne denli etkili oluyor, yoksa b düşünceler SHP liderinin bugüne dek söylediklerinden n oluşuyor? Dün sabah Erdal İnönü ile Baykal ekibinin hazırladıg "Türkiye'de Değişim" raporunu konuştuk ve şu yanıtı aldık Arkadaşlarımız yeni bir şey değil, güzel söylemeye ÇE lıştyorlar. Üstelik yeni bir şey de üretmiyorlar. Ama iyi bir şej Biz aynı şeyleri söylüyoruz. Arkadaşlarımız bizim düşünce lerimizi yinelerlerse buna itirazımız yok. Bu, işin başındaı beri böyle. Sonuçta farklılık yok... İnönü, "Ama ben bunu takım hareketi olarak görüyorum' deyip önemli bir konuya giriyor ardından: Bu arkadaşlar kendilerini çok zorluyor. Bunu birlik ha linde ve parti hiyerarşisi içinde, kurultay kararlarına uyaral normal yollardan götürmek varken böyle takım hareketi ha linde görmek yanlış olur. Asıl önemli sorun da budur. Takırr hareketinden doğan sıkıntılar var... Erdal İnönü, iki gündür Baykal ve arkadaşlannın hazırla dığı "Türkiye'de Değişim" raporunu gazetemizden izlediği ni söylüyor. Yine aynı raporda eşitlik, barış, dayanışma ilke lerinin SHP'nin "altı okuna" eklenmesini de şöyle değerlen diriyor: Tüm bunlar partimizin programında var. Parti programında iki partinin birleşmesi de var anımsarsınız. Ben doğal diyorum. Sosyalist Enternasyonal'in son toplantısında çok ilginç bir program vardı. Ben hep onu söylüyorum. Sosyal demokrasiye değişik ülkelerde, değişik biçimlerde gelinmiştir, diyordu. Kimi ülkelerde Marksist başlangıç olarak, kimilerinde eğilimlerden çıkılarak, kimilerinde ise ulusal kurtuluş hareketinden sonra gelinmiştir. Başlangıcın nasıl olduğu oradaki tarihsel oluşumlara bağlı. Ama sonuçta varılan yer aynı... SHP lideri, "Kardeşlik, barış, özgürlük ve dayanışma, bunlar bizim kabul ettiğimiz ilkeler" deyip soruyor: Bizim altı oku. Inönü'den 'Değişim Raporana Bakış... 9 muz bunlarla bağda \/Q ŞÖVİ& dİVOr InÖn şırmıbağdaşmazmı? p,.n/ ' hon\ raman Ardmdan da soru ounıar nep zaman yanıtını kendisi İÇİnde kaDUİ ^ nun ğ eibet. Bir Atatürk devrimleri dan sonra bu temeller diye eSKI OKlari a Yfni bir gelişme oldu Jmanın Sereği yok. tarihini ediliyor. cağdaştop temelini, Dd er şehit • DtYARBAKIR (Comfauriyet) Tbnceli'nin Pertek ilçesi kırsal kesiminde çıkan çatışmada iki er şehit oldu, bir terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bazı istihbaratlan değerlendiren güvenlik güçlerinın Tfonceli'nin Pertek ilçesi Arpalı köyü çevresinde önceki gün 23.00 sıralannda yilrüttüğü çahşmalar sırasında bir grup teröristle karşılaşıldı. Teröristlerin güvenlik güçlerine ani ateşi üzerine başlayan çaüşmada bir terörist öldürüldü. Jandarma erleri Mehmet Delikuş ile Ahmet Doğan da şehit oldu. öldürülen teröristin kimliğinin belirlenmesine çalışıldığı, diğer teröristlerin yakalanabilmesi için de operasyonlara başlandığı bildirildi. öte yandan güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin yer göstermesi sonucu Şırnak'ın kırsal kesiminde iki teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu. Bir terörist de Hakkâri'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 2000'lJ YILLARDA ANAP Semra özal, ANAP'ın, ülkenin selameti ve kendi misyonunu tamamlaması için Türkiye'yi 2000'li yıllara kadar kendi iktidannda götürmek zorunda oldugunu söyledi. '20 gün daha dayanırız' TUNCAY ÖZKAN ANKARA Başbakan Yddınm Akbulut ile ANAP genel başkan adayı Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer arasındaki çekişme şimdilik duruldu. Akbulut, Cengiz Tlıncer'in istifa etmemek yolundaki kararı karşısında daha önce söylediği "İstifa etsin" görüşünden geri adım atarak "Gitmiyorsa gitmesin, bir buçuk yıl getirdik, 20 gün daha götüriirüz" diye konuştu. Akbulut, önceki gece 30 ANAP'lı milletvekiline verdiği yemeğin ardından Cumhuriyet muhabirinin sorularım yanıtladı. Milletvekilleriyle görüşmesinde "Cumhurbaşkanı Özal bir adaya destek verecekse bana destek olacağını, yoksa tarafsız kalmayı yegleyeceğini söyledi" diyen Akbulut, yemekten "memnun" ayrıldı. Akbulut, Cumhuriyet muhabirinin kıyor bu konuda. Fena şeyler yazılmıyor. sorularım şöyle yanıtladı: " Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı (Gülerek) Özal ile görüştü. Siz de milletvekilleriy Cengiz Tuncer Bakanlar Kurulule yemekler yiyorsunuz. Yılmaz ekibi, gö ndan gitmeyecegini söyliiyor. Ne yapmariişmeden sonra Cumhurbaşkanı'nın yı dttşttnüyorsunuz? Mesut Yılmaz'ı destekleyeceğini açıklaAKBULUT Gitmiyorsa gitmesin dı. Siz de miUetvekillerine 'Cumhurbaş canım. Bir buçuk sene getirdik, 20 gün kanı ya beni destekleyeceğini ya da ta mü götüremeyeceğiz? rafsız kalacağını bana söyledi' diyorsu Memur ücretleri için ne vapanuz. Cumburbaşkam'mn desteği kimde? caksımz? AKBULUT Cumhurbaşkanı açıkAKBULUT Makul bir şey velayacak. Cumhurbaşkanı açıklama yapma receğiz. Ne kadar olacak? dı mı? AKBULUT Şimdi açıklayamam. AKBULUT Baksana, onlara göre Çiftçiler sorunlu. Buğday hasadı açıklama yapılmış. Ama Cumhurbaşkanı ayın sonuna kadar bu konudaki açık başlayacak. Taban fiyat belirlendi mi? lamasını yapacak. AKBULUT Çahşıyoruz, ilan ede Siz Cumhurbaşkanı'nın destegini ceğiz. llanından önce söylemem. Ama iyi istiyorsunuz. Bu konuda size bir ışık ver bir fiyat vereceğiz. Dünya standartlarının hep Ustünde veriyoruz. Bu yıl da öyle dimi? AKBULUT Basmda bazı şeyler çı olacak. Akbulut istifa etmeyen Cengiz TUncer karşısında geriledi Hasan Ceial Bursa'da ANAP Genel Başkan adaylanndan Hasan Celal Güzel, Bursa il örgütünü ziyaret etti. Güzel, ziyaretin basına açık bölümünde Cumhurbaşkanı Özal'ın işaret edeceği kişinin genel başkan seçilemeyeceği kanaatinde oldugunu belirterek "Bu insanlar siyasi mahkumiyetten, esaretten kurtulabilhierse en doğru olanı yaparlar. Göniil postası yoluyla ya da torbadan tavşan çıkanr gibi başbakan seçemezsiniz bu iilkeye. Bu haysiyet kıncı bir tablodur " dedi. luma ulaşan sosyal „ * * ; . ' demokrasiye gidiliyor. QOStenyor. İşte onu yaparken ; eşitlik, barış, demokrasi, dayanışmayı kabul ediyoruz... İnönü, Sosyalist Enternasyonal'in son Stockholm toplantısına değiniyor. Çevreyi koruma, evrensel barış için uğraşma, KuzeyGüney yakınlaşması, ekonomik farklılıkların ortadan kaldırılmasının global örnekler olarak ortaya atılıp benimsenip kabul edildiğini anlatıyor. Ve şöyle diyor İnönü: Bunlar hep zaman içinde kabul ediliyor. Yeni bir gelişme oldu diye eski okları atmanın gereği yok. Bunlar partinin temelini, tarihini gösteriyor. Eşitlik, kardeşlik, barış, özgürlük, dayanışma, evrensellik kabul ediliyor ve tümü de beraber götürülüyor... Erdal İnönü ile söyleşimiz "Cumhuriyetçiliğin bugün yefi yok" tartışmasına geliyor. SHP iideri, işte bu noktada şusoruyu yöneltiyor kimi çevrelere: Cumhuriyetçilik, Türkiye'de saltanatın bırakılması, eumhuriyete geçilmesinde çok önemli bir olay. Niye bunu atacağım altı oktan? Bunlar yapay tartışmalardır. Bu doğal evrimi görmek ve onun içinde çağdaş harekete uymak, işte biz bunu yapıyoruz. Arkadaşiarımız da yapıyor, hepimiz yapıyoruz. Tabii bu arada takım hareketini öne çıkarmak için oluyor ki sanınm bunun da bir etkisi olmayacak. İnönü'ye şu soruyu da yönelttik: Baykal ve arkadaşları, Türkiye'nin sosyal demokratlar'ı olarak kendimizi geçmişimizle tarıf etmeyi sürdürecek miyiz diyorlar. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? . İnönü: ' < Biz geçmişten gelen büyük bir partiyiz. Geçmişimizi tarif etmiyoruz. Geçmişe dayanıyoruz, ama bugünkü sorunlara sosyal, ekonomik, kültürel açıdan çağdaş bakıyoruz. Tarihin derinliklerinden geliyoruz. Her üyenin tarifine gerek yok. Bu arkadaşlarımız daha önce tersini söylüyorlardı. Kendilerini CHP'li olarak görüyorlardı. O dönemde takım hareketi olarak 'CHP'liyiz' diyorlardı. Şimdi tam tersini söylüyorlar, Takım hareketi, bakıyorum tavır değiştiriyor, işlerine öyle gej liyor. Ben SHP'nin büyük toplumsal hareket olarak evriminı duşünüyorum. . Erdal İnönü'nün ekonomik görüşlerini bir başka yazıda anlatacağız... Saddam'ın cehennemi Ünlü Dahok zindanlarının kapısı ılk kez Nokta için açıldı. "Mahkumları kurtarmaya geldiğımizde, yaşlı bir kadın bana AlBakr'ı sordu. AlBakr, Saddam'dan önceki devlet başkanıydı, 12 yıl önceki..." işkencede ölenler, çıldıranlar ve çarpıcı fotoğraflarla Dahok... "OLU OLARAK ELE GEÇİRİLDİLER" • Hatice Dilek ve İsmail Oral'ın ölümüyle sonuçlanan İstanbul operasyonunda yeni sorular. 8 yaşındaki Cihan ne gördü? • Nokta'ya ulaşan yeni bir dosya. Ankara'da 17 yaşındaki Veli Geleş de "ölü olarak ele geçirildi". Dosyadaki iddia: "Kelepçelerinden kurtulup, etrafındaki polislerin arasından sıyrılarak kaçarken, çıkmaz sokakta vuruldu." • Ve Emekli Korgeneral İsmail Selen'le, öldürülmeden bir hafta önce yapılan "son söyleşi" ,, KOKGENEHİL SELEN "OKDUYA DA SIZE»LA«" Bir kayırma öyküsü Kuruluş işlemleri henüz tamamlanmamış bir şirkete yaklaşık 3 mılyon marklık rakı ıhracatının, ustelık de ıhalesız verılmesi gurbetçileri ayağa kaldırdı. SHP Meclis'e konuyla ilgili gensoru veriyor ANAP A ALTERNATİF POLİTİKALAR • 1 ŞHP, DYP, DSP... İktidar adayı partiler, ekonomik programlarını açıklıyor... Bu hafta, SHP ve DYP... Onur Kumbaracıbaşı SHP programını anlatıyor: "Özelleştirme yapmayacağız... Devlet borsadan elini çekmeli... Dövizde, kontrollü kur sistemi öneriyoruz." Ve Tansu Çiller'den DYP'nin modeli: "Vergi refformu yapacağız... Tarımda dünya fiyatları... Enflasyonu, üretim darboğazını aşarak yeneceğiz..." TÜRK İŞADAMLARINA KÖRFEZDE İŞ İMKANLARI Körfez ülkelerinde, Türk işadamlanna "iş" var. Doğru zamanda doğru adım atmayı bilenlere... Işın Çelebi'nin Ortadoğu gezisi izlenimleriyle birlikte, Panorama'da... 1 "Hoyvan muamelesi gördüm" "Kapı sonuna kadar açıldı. Takım elbıselı adam 'sen, sen, sen' dedi. Muayene masasına yatırıp, cinsel organımı sağa sola çekıştırdiler. Sonra, bir daha, bir daha..." Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesı'nde "bekaret kontrolü baskım'nı yaşayan üniversiteli genç kız Nokta'ya anlattı... • ANAP kongresi yaklaşırken, Yılmazcılar ve Akbulutçular olası kabineleri hazırladı. Kim, ne bakanı?.. • Menopoz sonrası annelik... 50 yaş sonrası iklncl gençllk... Kanserl, başlamadan yenme Imkanı... Bunlar artık hayal değil • Rusya Sosyalist Partisi kurucularından, sosyologyazar Borls Kagarlltski anlattı: SSCB, üçüncii dünyalaşıyor" • 19 yaşında, kolef mezunu bir ataşe kızn "Soyunmak hoşuma gidlyor" TnYÎ l\\ 2 DERGİ BİRDEN HODRİ MEYDANSTAR 1 KAMERA DÜELLOSU Televizyon programlannın izlenme oranını ölçen AGB Bileşim şirketinin ofisinde, Hodri Meydan kameralanyla Star 1 kameraları birbirlerini "belgelediler"... Garip bir olaydı... "OLU OLARAK • *[%. BORSADA ÇIKIŞ VE "ŞİMDİ NE YAPMALI?" Güneş Taner'in özel telefonları ve borsadaki ani çıkışın perde arkası... Borsadaki tırmanışın yarattığı sorular ve cevapları... Faizlerin ve dövizin geleceği, yeni "halka arz"lar... Hisse senedi fiyatlannın "yannı" ne olabilir? | vı PETSOI sriıı » V GECIRILDIL ALTERNATİF ANAP A n©Kta HAFTAUK HABER DERGİSİ •I İMKB KULİSLERİNDEN HAFTANIN UYARILARI • Teletaş, Mardin Çimento, Aygaz, Ege Biracılık, Hektaş... Üç aylık kârlar önemli. • Net Turizm ve Goodyear hissesi sahipleri! Sermaye artırımı geliyor. • Tüpraş, Petrol Ofısi ve Baymak hisseleri bu hafta borsada. Eğer almayı düşünüyorsanız...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog