Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecıhk Türk Anonım Şırketı adına Nadir Nadi 0 Genel Yaym Mudurıı Hasan Ctmal, Müessese Müduru Emlne l şaklıgil, Yazı Işlerı MüdUro Okay Goncnsin, # Haber Merkczı MüdurU Valçın Bayer, Sayfa Düzenı Yönelmenı Alı Acar 0 Temsılcıler ANKARA Ahmcl Tan, İZMİR Hikmel Çetinkaya, ADANA Çelin Yıgenoglu k Polıtıka Cetal Baflangıç, Dıs Haberler Lrıun Balcı, £konomı Cenglz Turiıan, Iş Sendıka Şukns Kcfcacl, KulıUr Cclıl (Jıter, Istanbul Haberlerı b a ı l Kuçuk Egılım Gtncay Şaylaa. Vurl Haberlen Necdcl Oogın, Spor Danısmanı AMalkrttr Yucelmın. Dızı Yazılar Krrent Çalifkan. Araslırma Şahln Alpay, Düzekme Abdullah YaiKi Q KoordmalOr Ahmcl KonıliM Q Malı tjler trol Lrkut 0 Muhascbe Batenl tencr £ Butçe Planlama Scvgl OMnınbeşcoglu £ Rcklam A«« ToriM 0 Ek Yayinlar Hulya Akyol Q Uare Hu»>ln Gıırer 0 Işletme Öıukr Çrllk 0 Bılgı Islcm N.tl lnal 0 Penonel S*vjl BOMMCIOIIU Yayın Kurulu Ba$kan Nadlr Nadi Oklay AkM. Yalcıa Ikyer, Haıan Ceraal, HlkmM (.ellnkaya, Okıy Goncnsjn. UJur Mumcu llhan Selcıık All Slrm», Ahracl Tan Basan ve Yaycn Cumhunyct Matbaacılık ve Gazetecılık T A Ş Turkocagı Cad 39/41 Caj 34334 İSI PK 246 Istanbul Ttl 512 05 05 (20 hat) Telex 22246, Fax (1) 526 60 Btırolur Aakaıa. Zıya GOkalp Blv Inkilsp S No 19/4, Tel 13) II 4147. Tdcx 42344. Fa> 05 65 0 Izmir H Zıya Blv 1352 S 2/3, Tcl 13 12 30, Telex 52359 Fax (51) 19 0 Adana: InOnü Cad II» S No I Kat I, Tcl 19 37 52 (4 h»H. Tetoc 62155, Fax (II) K TAKVİM: 26 MAY1S 1991 lmsak: 3.38 Güneş: 5.31 öğle: 13.06 Ikindi: 17.04 Akşam: 20.31 Yatsı: 22.15 Metalin ıııoda adı: Paco Rabanne Balenciaga'nın yanmda modelist olarak çalışan annesiyle beraber Paris'e geldi Paco Rabanne. Moda öyküsü böyle başladı. 8 yıl boyunca ünlü modaevlerine aksesuarlar hazırladı. Haute Couture geldi ardından. Bugün Paco Rabanne modada o ilk yıllardaki denli sivri değil. O kilolarla metal, o sertlik, o ağırlık gerilerde kaldı. Daha bir yumuşadı, daha bir hafifledi modelleri. NECLÂ SEYHUN Modada "metal" deyince Paco Rabanne gelir akia. Onun o ünlü metal elbiseleri unutulur mu hiç?.. Birbirine yüzlerce, binlerce küçücük halka ile tutturulmuş o metai karelerden, üçgenlerden, yuvarlaklardan oluşmuş modelleri? Herbiri 1520 kiio ağırhğmda. Ne çıigın, ne değişik, dedikodusu ne çok yapılan bir modaydı o... Salvador Dali ona "İspanya'nın ikinci dahisi" diyordu. Bu ikinci dahi, Paco Rabanne, (Francisco Rabadena Cuerva) 1934'te İspanya'da San Sebastian'da doğdu. Paco Rabanne sonraları kendisini ünün doruğuna eriştirecek orijinal buluşlannı Paris'te Güzel Sanatlar'da okuduğu yıllarda geliştirdi. Ama ilk meslek aşkını annesine borçlu, hiç kuşkusuz. Balenciaga'nın yanmda modelist olarak çalışan annesiyle beraber Paris'e geldi Paco Rabanne. Moda öyküsü böyle başladı. Sekiz yıl boyunca çeşitli, ünlü modaevlerine aksesuarlar hazırladı: (Dior, YvesSaint Laurent, Givenchy, Cardin...) Modaya böylece 1964'te aksesuar kapısından girdi: Haute Couture geldi ardından. Moda dünyasmda fırtınalar yarattı. Defilelerinden herbiri bir kurgu bilim roman gibiydi. Metalden, plastikten, kâğıttan yapılmış elbiseler giyen kadmlar... Garip kesimli "mimari elbiseler." "Giysilerimle hiçbir kadın fark edilmeden geçemez" diyor Paco Rabanne. Bu bir gerçek. Kim, bu Paco Rabanne kıyafetini fark etmeyebilir ki?.. Defüelerinde ilk zenci manken kullanan modacı odur. Müşterileri arasında kimler yok ki... Audrey Hepburn'nden Nancy Sinatra'ya, Melina Mercouri'den Françoise Hardy'ye kadar, kimler... Bu çok zengin, şato sahibi, kültürlü, ilginç modacı koleksiyonlardan gayri moda dergileri çıkanr, kısa metrajlı filmler yapar, gerçeküstü bilimlere ve modern sanata büyük tutkusu vardır. Kendisini "Paris'in en kötü giyinen adamı" olarak niteler Paco Rabanne. Modacının bir ilginç yanı da, 600 kişinin çalıştığı işletmesinde tek stilist olarak A'dan Z'ye her şeyle meşgul olması, her şeyi bizzat yapmasjdır. Her şeyi o yaratır. Kadın ve erkek Herbiri 1520 kilogram ağırlığındaki metal elbiseleri ne çılgın, ne değişiktL. TürkMacar dostluk gecesi • Dış Haberler Servisi TürkMacar Dostluk Gecesi, dün gece Ortaköy'de Yüzme Ihtisas Kulübü'nde kutlandı. Macar Hava Yolları Malev'in katkıları ile gerçekleşen geceye Macaristan Cumhuriyeti Istanbul Başkonsolosu Dr fstvan Vasary, tstanbul'dal TürkMacar dostları katıldılar. Macaristan bayrağınm renkleri olan kırmızıbeyazyeşilin hâkin olduğu gece boyunca ünlü bir çigan orkestrası folkloı topluluğunun gösterileri eşliğinde Macar mutfağından örnekîer sunuldu. TtirkBuîgar Iş Koıısevi • ÎSTANBUL (AA> TürkBulgar îş Konseyi'nin İstanbul'da düzenîediği toplantıya kaîılan Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Dimitr Lucev, üikenin hem kendi içinde hem de Türkiye'yle üişküerinde ekonomik ve siyasi bakımdan yepyeni bir döneme girdiğini belirtti. Türkiye ile en geç eyiül ayına kadar tüm gerginlikleri asgariye indirecek bir sözleşme imzalayacaklannı söyleyen Lucev, Türkiye ile iiişkilerine her zaman önem verdiklerini, iki Ulkenin birbirine yakınlığının ticaretin gelişmesini kolaylaştırdığut ve Türkiye'den alınan kredilerin de ekonomüerinin gelişmesinde buyük fayda sağladığını vurguladı. Paco Rabanne'ın kırmızı satenden bir gece elbisesi. Boiero altın ve yakut rengt , taşlaria işli. Paco Rabanne m İ991 yazı için hazırladığı ilginç bir kokteyi elbisesi. Modacının bu yaz koleksiyonunda dikkati çeken modellerden biri. hazır giyimi, çantalar, valizler, şemsiyeler, kemerler, takılar, kravatlar, eşarplar, gözlükler, banyo ve sofra aksesuarları, seramikler, çamaşırlar, mobilyalar, parfümler... Her "benim" diyen babayiğidin altından kalkamayacağı işler... Uluslararası konferanslar. Bunca çabanm karşıhğında çeşitli ödülleri vardjr. Onur diplomaları, altm iğne, aîtın yüksük moda ödülleri. Ayrıca Fransa'nın en yüksek Fransız devlet nişanı olan "Legion d'honnetır" nişanı... Bugün Paco Rabanne modada o ilk yıllardaki denli sivri değil. O kilolarla metal, o sertlik, o ağırlık gerilerde kaldı. Daha bir yumuşadı, daha bir hafifledi modelleri. tpekler, yünlüler devekuşu tüyleri, kürk örgüler, tüller kullanıyor modellerinde hatta. Daha bir giyimli oldu modeileri. Bu eski moda anarşistinin koleksiyonlan şimdilerde 'klasik" olarak nitelendiriliyor. Ama... İstediği kadar daha "hafif", daha "yumuşak", daha "klasik" sürdürsün mesleğini; moda dünyasmda her zaman metal deyince Paco Rabanne gelecek akla, Paco Rabanne deyince de metal!.. Foto Kallisi bııgtin • Istanbul Haber Servisi Güzel Haliç Leo Kulübü'nün düzenîediği dördüncü geleneksel Foto Rallisi bugün gerçekleşecei 50 otomobilin katılacağı kültürel amaçiı rallide 4'er kişilik ekipler, 20 ayrı taril eserin fotoğraflanyla ilgili sorulara iki saat içinde yanıt verecek. Eyüp 8 Mayıs Parkı karşısında başlayacak olan ralli sonucunda en fazla puan toplayan ekip, güneyde bir hafta tatil ve değerii hediyeler kazanacak. Yarışma "tstanbulumuzun günümuzde kaybedilmeye başlayan tarihi ve kültürel zenginliklerini gün ışığma çıkarmayı" amaçhyor. PROF. KARATAŞ TV'ye dansöz çıkartmam Haber Merkezi Prof. Şaban Karataş, Hilal1 özel televizyonunun kuruluşu ile ilgili henüz parasal kaynak konusunun tam olarak açıklığa kavuşmadığını söyledi. Boş kanal bulmaktan daha önemli sorunun, sağlam bir finans kaynağı oluşturmak olduğunu belirten Hilal1 televizyonunun genel müdürü Karataş, Azerbaycan'a gitmeden önce Atatürk H a v a l i m a n ı ' n d a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bazı gazetderde Almanya'daki isçilerden para topİayacagımıza dair haberler çıklı. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir şeye girişmem. Almanya'da çalışan bazı işadamlan bana gelip böyle bir teklifte bulundular. Halen araştırınalar süriiyor. Ancak bazılan cebinde para olduğu kadar akılları da olduğunu sanıyorlar. Bana 'yumuşak iniş yapalım, önce TV'yi kuralım, sonra başa geçin' önerilerinde bulunanlar oldu. Bunlan reddettim. Benim kimligim belli. Işime karışıltnasını kabul etmem." Karataş Hilal1'de nasıl bir yayıncılık yapılacağına ilişkin soruları yanıtlarken özetle şu göruşlere yer verdi: • Reklamlarda açıklık kabul etmem. Bikini, mayo vs. olmaz. Onu zaten yapanlar var. tsteyen oraya gitsin. Her şey edep ve vakar içinde olmalı. • Türk ve tslam medeniyetine uygun bir yayıncılık yapılacak. • Haberde tarafsızlık ne demek. Tarafsız olmaz. Türk tarafının goriişlerini verecegiz, ama doğruyu vereceğiz. • Televizyona dansöz çıkartmam. Dansöz Türk geleneğinde yoktur. Araplardan gelmiştir. • Ben TRT Genel Müdürü iken Emel Sayın'ın çıkarılması için rica ettiler. 'Edepli çıkarsa kabul' dedim. Bembeyaz elbise giyip çıktı. Gayet güzeldi, ama tabii arada kendi numaralannı yaptı. 50 ülke "tiyatro'da buluşuyor tki yılda bir yapılan ITI kongrelerinin bugün başlayacak 24.'süne 50'yi aşkm ülkeden 400 kadar yabancı delege, müşahit, konuk sanatçı ve gazeteci katılacak. Avustralya, Japonya, Çin, Senegal, Peru, Uganda, Meksika, tiyatro zirvesine katılacak ülkelerden bazılan. LÛTFt AY Tiyatro, Batı uygarlığının ve bütün kültürlerin başbca göstergelerinden biri sayıldığına göre bugün Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün (ITI) 24. Dünya Kongresi'nin Istanbul'da çalışmalarma başlaması, bu alanda ülkemizin önemli yollar aştığını göstermesi bakımından sevindirici bir olaydır. Bunu Atatürk devrimlerinin izinde gerçekleşen Önemli bir aşama olarak selamhyoruz. Çünkti Türk tiyatrosu o devrimler sayesinde devletçe benimsenmiş, konservatuvarlanndan üniversitelerine kadar ciddi bir tiyatro eğitimine, büyük kentlerimizden bütün Anadolu'ya uzanan geniş bir çahşma alanına ve yeni seyirci topluluklanna kavuşmuş, tiyatro sanatının her dalında bilgili, yetenekli sanat adamları, yazarlar ve sanatçılar yetiştirmiş, onların çabasıyla uluslararası platformlarda nitelikli bir varlık göstermiş olmasaydı, bugünku saygınlığını elde etmesi hiç de kolay olmazdı. sonra başkanlığa seçilen Prof. Bedrettin Tuncel, kısa bir süre sonra da Haldun Taner'le çalıştı. Onları kaybettiğimizden bu yana başkanlık görevini seçkin oyun yazarımız Refik Erduran yürütüyor. ITI'nın bugün başlayari kongresinin ilk kez ulkemizde yapılması, geniş bir delegasyonla katıldığımız 1989 Helsinki Kongresi'nde onun çabaları ve Kültür Bakanımızın güven verici desteği ile kararlaştırıldı. Bu karar ahnırken uluslararası forumlarda sık sık görüldüğü gibi, komşumuz Yunanistan'ın çelme girişimleri daha sonra Körfez bunalımı sırasında kongrenin başka bir ülkeye kaydırılması söz konusu edilince de su yüzüne çıktı. Ama zamanında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün 24. kongresine bu yıl Türkiye evsahipliğiyapıyor kosusu • Istanbul Haber Servisi Amerikan Bristol Hastanesi ile CocaCola tarafından düzenlenen "Yaşam Boyu Sağlık tçin Aile Koşusu" Belgrad Ormanı'nda bu yıl 11. kez koşuldu. Her yıl gelenekse olarak yapılan koşu, Belgrad Ormanı Neşet Suyu'nda saat 09.00'da başladı. Yaklaşık 1 saat süren 6.2 kilometrelik parkuru 330 aile koştu. Büyük çekişmelere sahne olan koşuda yarışmacılarıı hepsi parkuru tamamlarken özürlü ve yaşlı olan yarışmacılar, izleyicilerden yoğun alkış aldı. 29 ülkeden 69 sanatçı 6 ayn atölyede mayıs ayı boyunca Tunuslu, Koreli, Fransız, Japon, Türk ve Amerikah uzmanların yönetiminde doğaçlama çalışmaları gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar 31 mayısta Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu'nda delegelere gösterilecek. yapılan dirençli girişimlerle önlendi ve Istanbul kongresi kesinleşti. tki yılda bir yapılan ITI kongrelerinin bugün başlayacak 24.'süne son verilere göre 50'yi aşkın ülkeden 400 kadar yabancı delege müşahit, konuk sanatçı ve gazetecinin katılması bekleniyor. Amerika, SSCB, Fransa, Almanya, Finlandiya gibi 1525 kişilik kalabalık delegasyonlar halinde gelen ülkelerin yanı sıra tek ya da 23 delege gönderen Avustralya, Japonya, Çin, Hindistan, Mongolya, Uganda, Senegal, Peru, Meksika gibi uzak ülkeler de var. Kongre programma gelince: 26 mayısta AKM'de düzenlenecek açılış töreninden sonra ITI Genel Kurulu 27 mayıs 1 haziran arasında Svvissotel'de 7 komite halinde çalışacak. Ayrıca delegeler Prof. Cevat Çapan'm yöneteceği "Kültürler Kavşağı Türkiye" başlığı altında gerçekleşecek bir kollokyuma katılacaklar. Bu kollokyuma ülkemizden Prof. Dr. Sevda Şener, Prof. Dr. Özdemir Nutku, Prof. Dr. Metin And, Prof. Dr. îlber Ortaylı, Doç. Dr. Ayşegül Yüksel, Doç. Dr. Ayşin Candan ve Yücel Erten konuşmacı olarak katılıyorlar. Bunun dışında mayıs ayı boyunca 6 ayrı atölyede 29 ülkeden 69 sanatçının, Tunuslu, Koreli, Fransız, Japon, Türk (Çetin Ipekkaya) ve Amerikah ElIen Stewart / La Mamma uzmanların yönetiminde gerçekleştirdikleri doğaçlama çahşmaları 31 mayısta delegelere AKM Konser Salonu'nda gösterilecek. Bu atölye çalışmalarından birinde Refik Erduran'ın yazdığı "Dıvar" adlı öykü ele alınıyor. Ellen Stevvart'm yönettiği atölye çahşmalarında ise Yunus Emre'nin yaşamı ve ozanlığı canlandınlıyor. Kongre dolayısıyla çıkarılan basın bültenlerinde Türkiye'ye gelen doğaçlama sanatçı ve yönetmenlerince gerçekleştirilen atölye çalışmalarının özel kameralarla videobantlara kaydedildiği bu "görsel tutanaklar"ın dünyadaki bütün ITI milli merkezlerine gönderilerek onlardan yararlanmalarının sağlanacağı bildiriliyor. Dunya tiyatrosunun yeni arayışlar içinde olduğu bir dönemde ulkemizde ilk kez konaklayan ITI'nın, geleneksel tiyatromuzda küçümsenemeyecek bir yer tutan "tuluaf'ın bilimsel bir mercekten gözlemlenmesi diyebıleceğimiz doğaçlama (yeni tiyatro) çalışmalarına bunca Onem vermesi elbette bir rastlantı değildir. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'yle işbirliğimizi pekiştiren bu kongreye emeği geçenleri yürekten kutlarız. Hastane zor durumda • tstanbul Haber Servisi Bir haftada gerçekleştirdikleri 52 açık kalp ameliyatıyla ülke düzeyinde rekora ulaşan tstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, çeşitli kamu kurumlarının borçlarını ödememesi yüzünden güç duruma düştü. Istanbul Göğüs, KalpDamar Cerrahisi Merkezi ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mürşit Koryak, "özel hastanelere borcunu aksatmadan ödeyen Sosyal Sigortalar Kurumu, eğer bize olan 2'. milyar liralık borcunu birkaç aya kadar ödemezs< kapanma tehlikesiyle karşı karşıyayız" dedi. Kısaca ITI (International Theatre Institute) diye anılan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun önemli bir yan kuruluşudur. Başlıca amacı da tiyatro sanatının yaygınlaşması, gelişmesi kadar onun yaklaştırıcı gucunden yararlanarak milletler arasında karşılıklı anlayışa dayalı, barış içinde bir işbirliğinin kurulmasını sağlamaya çahşmaktır. UNESCO'ya dahil ülkelerin kurduklan (sayısı şimdi 80' i bulan) milli merkezlerden oluşan ITI'ya ulkemiz 1953'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kararnamesiyle katıldı ve 20 kişilik bir Milli Merkez Kurulu ile işe başladı. Uzun yıllar Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında çalışan tcra Komitesi, onun ölümünden Japon tiyatro oyuncusu Shigeyuki Toshima Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmalar sırasında. (Fotograf: tbrahim Günel) Kozmetikte yeni bir iirtin • Haber Merkezi Istenmeyen tüylere karşı yeni bir "ağda seti" ithal edildi. Amerikan kuruluşu Inverness'in One Touch serisinin yeni ürünü olan Personal RollOn Waxer'ı Klin Kozmetik Türkiye'ye getirdi. Ağda seti, özel termostath ısıtıcı, vücudun farklı bölgelerinde kullanılmak üzere döner başhklı iki ayrı ağda tüpü ve tuyleri almaya yarayan özel bantlardan oluşuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog