Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

PAZAR 26 MAYIS 1991 EKONOMİ CUMHURÎYET/13 JKOTIUU Borsada geçen hafta 25 MAYIS 1991 \#m hacnl: 1.005.643 milyon (+%149.9) Bttoşlk Emleks: 3946.04 (+%13.56) Mmı mlktan: 83.902.286 (+%132.3) MaH EMteks: 3315.90 (+%9.06) Sınl Endaks: 4334.81 (+%1S.85) DeaısımHfc Işlem; En En Yıl miktan düşük yuksek f'ıyatı Hafta (Hısse ad.) fryat fiyat içinde içinde HİSSE SENEDİ U * M ÇlniMto (A) 240.318 460.000 590.000 580.000 M w a ÇbMMo (C) 291.210 93.000 125.000 120.000 Atyçn ÇIIMIIIO 739.3SS 30.000 36,500 32.000 Akal ToksUI 2.169.76 2 4.200 3.600 4.600 Akbank 7000 43.700 6.500 7.500 6.000 AkçlMnto 923 562 5.000 6.600 *Akta 10.500 17.500 38.350 14.500 MarkoHoUlm 228.695 26.000 36.000 33Â00 4.500 ftMtfehiCaın 110.329 4.200 5.200 •Arçrtlc t.200.730 10.500 14.290 12.750 3.700 2.950 344.100 49.372 12.500 15.250 13.000 200.610 25.000 31.500 8.700 11.000 9.400 1.319.942 1.139.650 14.000 17.500 14.500 Brtsa 4.900 4.500 225.611 Çaukkal» ÇtaMto 5.250 6.600 5.900 33.777 ÇaNkHaM 8.400 1.068.744 7.690 Çeşme Altnıyuııııs 200 11.000 11.000 11.900 7.000 çimsa 285.200 5.400 6.200 Çukurova BekMk 2.655.013 10.750 13.500 12.500 4.400 4.700 DMrirkaık (BU) 23.500 4.700 3.700 4400 DMUUCMI 190.250 4.100 8.600 11.250 10.250 DmHeMtoı 479.718 5600 6300 Dıtaş 1600 5600 1.900 2.350 1.165.650 2.000 235.564 14.000 19.000 18.000 4.667.480 15.500 20.250 20.000 EuıcıkaşıHK Eczacıbatı YattnM 1.628.438 21.000 29.500 29.500 EpMncılık 199.150 52.000 66.000 83.000 EE«ârt 8.700 11.000 10.400 283.070 479.400 850 1000 875 1.908 3.100 2.266 EMkSftrt* 202.312 9.000 11.750 9.000 Etika Holdms 8600 25.7» 10400 9500 13.196.7 &•$( Stafe ÇrfHc 69 5.558 3.150 2.750 8.100 8.196 136.500 8.000 3.050 i 3.550 3.100 576.700 4.800 4.500 96,700 S.400 »4.603 5,000 8.500 SJUO 8.500; 6.500 2.800 S.500 Gorbon Subıe 1.064.18 « 1.400 1.200 1.100 349.648 19.500 25.500 22.500 fiuıtey Blncâık 228.157 2.800 2.850 2.200 . Kiratama 80.270 1.900 1.600 1.600 290.300 15.750 21400 20.750 Moter««. 5.900 8.000 6.400 6.400 btatr DMİr Çettk 1.125.095 2.000 2.650 2.200 hacam 8.300 133.762 8.150 Kartonsan 3.200 337.106 2.600 2.650 IU» 07.590 8.500 11.500 18.500 KoidMk 24.800 8.000 9.100 8.100 Kmtbda 1.400 30.000 32.000 32.000 K»p« Etetrtrik 222.081 6.200 7.600 8.600 KoçHohHm 802.510 15.280 18.750 17.500 378.589 14.250 19.500 17.758 1.388.415 33.500 41.500 37.000 2.750 3.450 3.050 Konlta 478.568 KsnNMTtnm 6.300 8.200 7.300 218.650 3.780 3.300 1.199.080 2.900 Kfttatya Penataıı 88.550 10.000 12.500 10.500 Löks Kadıre 5.400 8.000 5,400 2.300 MakltaTakım 2.350 2.000 497.881 1.950 ManUtı çuM«to 874.635 95.000 1204100 115.000 Marot 2.900 3.750 3.400 204480 Manuris Hartı 0. 1.300 1.750 1.400 85.820 Marehatl Boya 681.050 10.250 12.750 10.500 3.900 4.000 265.300 4.700 725 850 5.297.510 925 12.00 1.174.518 9.600 12.750 925 938.961 900 Nttkmk 1.700 1.500 275.100 1.400 2.000 1.700 1.550 22.500 İMTurfaM 8.300 15.830 130.000 155.000 130.000 Okan Tatefit 1250 1 050 i 54 300 1.050 2.500 2.250 88.240 2.100 456.600 8.800 11.250 10.500 OtMan 152.000 1.600 2.000 1.700! 1.584,340 3.950 5.600 5.400 9 790.660 1.400 1.700 1.600 i Pctktoı 292.350 825 7251 725 Pınar Et 1.800 68.700 2.050 1.850 PlMtS» 8.800 i 7.300 8.800 8.300 9.200! 3.400 3.400 3.950 Pınar Un 15.800 4.600 i 4.600 5.200 5.600 15.900 8.500 4.400 Rabak 4.800 384.722 5.500 2.200 Sabah Yayınctl* 2.300 i 38.700 2.300 Santrsl HeWln« 345.520 30.000 37.500 34400 Sk 8.600 13.250 12.250 1.373.1» 9.900 11.500 10.000 i 48.333 Sftksa 7600 189650 9200 7 700 i SuREMtnmtk 130.200 11.500 14.500 12.750 TamSHort* 3.250 93.075 3.400 4.300 5.500 217.022 4J00 2.280 2.950 394.130 2.500 TrakyıCM 5.500 5.500 T T k W 5.500 223 200 1300 1600 Turk Hava Vollan 1350 TMtatek 1.845.676 4.050 4.500 4.500 7.0MlfDAkiM 199.520 8.100 10.208 9.600 TJhfburit 2.090 20.930 2.900 2.900 T.6ata«tt Baakıu 1.790 698.642 2.250 2.000 962 460 22.500 29 000 23 000 3 867 760 6400 9.600 6.700 T.lş Bankası (C) 2.200 T.KatkiMM BMkan 2.850 2.750 282.850 T.Stement 110.040 13.500 18.000 16.790 T S.K B (BÜ) 2.650 2 300 289.132 2.250 T.ŞI*«Cam 4.050 3.650 340.920 3200 T.Tuborg 3.500 5.000 3.100 UkS 1.700 1.500 940.700 1.300 Vakıf Finansal Kira. 6.300 6.000 148.220 5500 9000 8.200 Vtttal 229.270 7.200 2.600 2.450 Ysaı Kradl 6Mk«tı 3.510.000 2.000 2.200 1.050 826.757 1.750 Yasaş 2.150 1.900 1.700 Yflasa 165.150 23.40 31.67 6.67 10.53 0.00 15.38 16.67 18.64 4.65 21.43 23.33 18.64 12.00 8.05 1.75 16.86 22.92 19.00 14.31 16.28 6.82 13.89 13.89 •11.11 5.26 30.91 29.03 37.21 21.15 18.16 278 22.22 •526 H46 10.53 1.25 3.33 2.22 18.00 Q,Q0 9.09 20.45 3.03 31.75 1246 7.32 3847 0.00 17.98 8.00 8.67 1.54 18.84 24.13 12.12 10.81 12.31 1148 7.69 19.40 2.56 22.34 17M 3.70 0.00 1.27 1343 2245 5.71 15.38 8.68 1.61 4.00 0.00 7.14 1942 3.03 35.00 10.34 3.33 20.00 10.00 3.03 0343 263.64 •17.95 11.26 •24 32 7647 15.13 71.79 •11.76 127.88 100.00 178.07 133.33 3.09 3.57 1842 62.86 47.17 17.28 27.84 19.05 •2.08 70.83 25.00 11 11 19642 84.81 128.57 121.05 65.08 5 41 6.38 .15000 2667 13.70 20.90 1.64 5343 38.10 18.18 3343 100.30 13.98 154 245.63 •1840 158.82 85.47 17.78 4749 •14.74 18.34 •15.92 34.82 69.85 11143 18.19 37.74 12749 28.51 21.74 15.79 196.76 81.90 40.00 69.35 1544 100.00 3648 2.78 20.90 2143 27.59 10.34 4.55 •4.28 52.17 15.00 40.28 11.11 3.33 8040 88.57 40.35 2643 5145 20.00 14.81 51.11 111.21 28.58 22083 64.78 2840 50.00 28.58 139.13 20.59 12.50 65.52 1.75 1249 26.98 26.37 8.33 36.73 12 38 •38.90 •2.78 20.00 3 23 72.63 8.69 18.18 8.57 YAURMCININHAFIALIK REHBERÎ Fransafda Creşson Rüzgârı Ulusal Sanayi Için Esecek lerimiz" var. Turgut Bey "mavl boncuğu" kime verecek? Semra hanımın gönlüıy de yatan ne ya da kim? Demirel bugün gene nasıl veriştirecek? Erdal bey neye karşı çıkacak? Tanju ve Rıdvan'ın transfer cilveleri nasıl sonuçlanacak? Biz bir yandan bu çok önemli meselelerle uğraşır, bir yandan da " p i y a s a «konomisi" adı attında "köş e dönmecHJk" oyunu oynarken dönyada bir şeyter oluyor, özetiikie ekonomik aianda sürekli bir savaş yaşanıyor. Bu aianda iddlatt olan ülkeler ve firmalar geiecegin dunyastn. da daha fazta söz sahibi oimak iç'tn çetin bir savaştm veriyorlar. Fransa'da Bayan Cres•on'un başbakanlığa getirilmestni de bu tabto içinde değeriendirmekgerekiyor. İnatçı ve mücadeteci kişiitği Bayan Thatcher'a benzetilen Edith Cresson'un Fransa'nın dünyadakt ekonomik savaştaki şansını yükseltmeyi kendisine ilk hedef seçtiği belirtitiyor. Tanıyanlann "çeklci bir kadın" oiarak da tanımladıklan Bayan Cresson, ulusal sanayiterini geliştirmeyen üîkelerin bu yanşta yaya kalacaklannt ve yalmzca ekonomik ağırlıkiarını değil poiitik ve askeri ağırlıklannı da yitireceklerini iddia ediyor. Bayan Cresson, başta Japonya otmak üzere diğer iddials ülkelerle baş edebilmek için Fransa'ntn ciddi bir "sanayHeşme politlka»ı"na thtiyaa olduğunu ve devleîin bu potitikanın hazır(anmasında ve uyguianmasında önemli bir ro) oynaması gerektiğini savunuyor. OSMAN ULAGAY Borsaya 'faiz dopîngf "Fsıiz operasyonu" yatınm araçları piyasasının seyrini değiştirdi. 1 yıl vadeli mevduata uygulanan faiz oranlannda 8 puana varan indirim yapılması, hisse senedi piyasasını "sUkindirirken" döviz kurlarında beklenen sıçrama gerçekleşmedv. Türkiye İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Emlak Bankası önderliğinde başlayan faiz indkimi, hisse senedi piyasasına doping etkisi yaptı. önceki hafta sonunu 3474.74 puanla tamamlayan tMKB bileşik endeksi, geçen hafta yüzde 13.56 oranında yükselerek 3946.04 puana çıktı. Çarşamba günkü seans içinde bir ara 4230 puana kadar yükselen endeks, aynı gün başlayan kâr realizasyonunun cuma gününe kadar sürmesi nedeniyle haftayı 4 bin puan sınırının biraz altında noktaladı. Borsa uzmanlan, Körfez'de barışın sağlanmasının ardından döviz ve faiz oranİanrun olumsuz etkisi altına giren borsanm artık nefes alrnaya başladığını söylediler. Uzmanlar, ABD Doları'nın 4 bin lirada takıldığmı, faiz oranlanndaki indirimle birükte borsanm önünün açıldığım beHrttiler. Genelde piyasa üzerinde olumlu rüzgârlann esmesine rağmen, kamu finansman açığınm kapatılması yönünde henüz yeni bir alternaüf olmaması, ekonomideki belirsizliğin ortadan kalkmasını engelliyor. Ancak döviz ve faiz endişesinin şimdilik ortadan kalktığını belirten borsacılar, endeksin bu seviyenin altma inmesini pek mümkün görmüyorlar. Borsada geçen hafta sanayi. şirketlerinin ortalama verimi yüzde 15.86 olurkcn, mali şirketlerin haftahk getirisi yüzde 9'da kaldı. Mali endeksteki değişim oranının düşük kalması, T. tş Bankası hisse senetlerinin önemli öiçüde değer yitirmesinden kaynaklandı. Geçen hafta bankalar mevduat faizlerini indirdiklerini açıklarken Tahtakaie endişe ile izleniyordu. Ancak serbest döviz piyasası faiz operasyonuna rağmen hiçbir sıçraına yapmadı. Tirmanışa geçeceğinden korkulan ABD Dolan'nın haftahk getirisi binde 5'te kaldı. Dı; ticaret rakamlarındaki olumlu gelişmeler, son iki ayda bankalann yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi temin etmeleri, işçi ve turistik kaynakh döviz girdilerinin artış göstereceği bir mevsimine girilmesinin döviz kurlarını frenleyeceği belirtiliyor. Bu arada 3 mayıs itibarıyla 10 milyar 345 milyon dolara yükselen döviz rezervleri de bu gerekçeleri doğruhıyor. Altın piyasasmda çok kücük değişimlerin gözlendiği geçen hafta bankalarca oluşturulan yatınm fonlannın ortalama verimi yüzde l.l oldu. amansız ekonomik yanşta söz sahibi olabihnesi için öncelikle sanayide atüım yapması gerektiğine inanıyor ve ülkesinin iki yıl içinde Almanya ile baş edecek bir ekonomik güç haline gelmesini amaçhyor. Bizim Türkiye'de tabii çok 1990 sonunda zenginsanayileşmiş ülkeler önemli "memleket meseleToplam GSMHToplam Ihracat MHyar ECU MHyar ECU ABD 4.288 (1) 310 (2) Japonya 2.332 (2) 220 (3) 1.190 (3) Almanya 324 (1) 937 (4) Fransa 170 (4) 767 (5) Italya 134(6) 761 (6) İngiltere 144(5) Kaynak: Financlal Tlmes Krşl başına GSMHtDolaf Yeni Başbakan Madam Cresson, Fransa'nın dünyada sürmekte olan 21.800(3) 23.900 (2) 24.200 (1) 21.100 (4) 18.600 (5) 17.000 (6) • Gerek Fransa'ntn gerekse bir bütün oiarak Avrupa'ntn öncelikle etektronik sanaytt ile otomotiv sanayiinde mevcut şirketierin güçienmesini ve öncelikla Japon raklpteriyle' boy ölçüşmeslni sağiayacak önlemlere yönelmesi; uzun vadeli ve tutarU bir "sanayi ması ve mühendis sayısinı iki yıl içinde iki katına yükselîecek önlemleri aiması; • Tüm bu alanlarda sonuca gitmek için kamu kesimiyle özel kestm arasmdaki koordinasyonun en tyi şekiJde sağianması. un» DövizAltın ne oetirdi? TUfcm Ootar Çî.kaie) Ooiar {ööviz atıs) Ooiar {E<k. satış) Mark (T.kale) Mark (Döviz attşj tsviçre Fr. (T.kale) Stertin (Tkale) Cumhuriyet Fteşat 24 ayar küiçe 22 ayat bitezik 2930 292713 294180 1950 1947.53 2290 5660 245.000 280.000 36.900 36 400 Yatırım fonları ne getirdi? Hafta «6» 0.49 1.18 118 169 0.77 1.08 2.57 0.64 0.00 0.43 0.65 Katıtivv İMtyesi a * Ytlbaşi fiystı önesfct hafta flyab &acM nana fiyau 77.812 50.124 20.554 17.413 14.596 59.281 51.083 26.407 23.710 12.354 49.511 40.498 19.283 19.479 14.734 60.803 26.443 14.607 11.372 10.052 61.298 20.301 14.166 56.336 43.637 67.595 43.336 37.001 43.756 18.815 14.203 13.704 43.914 112.286 20.599 13.946 17.444 13.462 38.848 52.364 14.724 43.360 12.139 156.156 58905. 23.138 19.641 12.029 12.916 23.109 17.269 18.075 16.591 22.403 17.217 23.143 15.681 18.820 14 894 17.861 13.436 15.970 17.823 18.736 15.556 16.086 15.102 15.333 13.478 13.193 12.971 12.517 iiiı*t) 0.92 2.10 0.87 980 0.62 0.82 0.81 0.81 0.82 9.89 0.95 0.95 0.96 0.95 2.20 0.93 1.10 0.86 1.03 1.58 0.80 0.51 0.24 0.92 0.85 9.63 0.86 0.91 1.39 0.40 1.48 2.87 0.78 0.83 0.80 1.19 1.47 0.79 1.12 1.06 1.89 0.84 0.86 1.03 0.92i 1.271.20 3.06 1.38 3.46 1.37 0.88 0.89 2.22 2.19 154 1.53 116 098 112 494 0.99 0.73 0.87 0.79 1.08 0.96 1.19 0.75 1.41 0.83 0.84 iş Yatırım1 64.981 77.101 42.538 49.091 iş Yatam2 17.310 20.376 !ş Yaîmm3 iş Yatırım4 14.759 17.275 12.527 14.687 iş Yatmm6 intertoftt 49.766 58.800 42.984 50.672 interton2 22.487 26.194 interton3 ifiterfon4 20.500 23.518 11.242 İnteffon5 40.970 49.043 iktisat Yat1 33.538 40.115 İktisat Yat2 15.358 19.100 İktisat Yat3 16.112 19.295 iktisat Yat4 İktisat A,tıtım Fon 11.692 14 417 Garantt Yatınm1 50.050 60.241 22,173 26.155 fîarantı Yatmm2 Gararrti Yabnm3 13.708 14.482 Garantı Yatınm4 12.161 11.256 9.896 Saranti Yattrım5 Esbank Fon1 51.061 60.812 Esbank Fon2 16.920 20198 Esbank Fon3 12.025 14.132 YKB Yat. Fonu 47.480 55.824 YKB Sektör Fon 37.333 43.268 50.049 61.659 YKB Hisse Fon 36.604 42.966 YKB Kamu Fon 32.019 36 669 YKB LiSat Fon 36.627 43.158 YKB Karma Fon 16.686 18740 YKB Oöviz Fon YKBKapHaiFon 12.168 13.996 9.070 13.322 YKB Aktif Fon 37.217 43.572 Vatot Fon1 95.803 111.365 Vakrt Fon2 17 484 20 436 Vakıf Fon3 10.252 13.782 Vak.: Hısse Fon 12.674 17.192 Vakıf Dunya Fon Vaksî Fon6 11.476 13.356 Dışbank Mavi Fon 33.153 38.419 44.338 51813 Oısbank Beyaz Fon Oışbank Pembe f o n 12.265 14.451 36.374 42.998 Tutün Fon1 Tütun Fon2 10.200 12.035 Mitsui Fon1 132.599 154.566 16 209 18 732 ^itsuı Fon2 19.216 22.848 Finans Fon2 16.130 19.408 Finans Fon3 12.753 11.672 Fmans Fon4 Finans Fon5 10.664 12.740 Ziraat Fon1 17.903 22.337 Ziraat Fon2 14.289 17.036 Ziraat Başak 14.992 17.918 Ziraat Fon4 13.628 16.445 18.511 21.917 Haik Fon1 14 559 16 848 Halk Fon2 18949 22 793 Pamuk Fon 12.844 15 444 Pamuk Hisse 15 508 18 605 Emtak Fon1 Emlak Fon2 12.465 14.749 14.707 17.663 |mpex Fon1 10.900 12 803 impex Fon2 13.445 15.813 Töbank Fon 15.297 17.693 Sumer Fon 15.365 18.574 Deniz Fon 15.434 Ege Fon 13.376 15.914 Kalkınma Fon Demir Fon 12.733 14.958 Tarış Fon 12.789 15.153 Ortak Fon 11.459 13 378 11.061 13.009 Türkbank Fon Net Fon 10.702 12.864 10.534 12.413 Eti Fon RS kasmt 4100 4021.94 4042 09 2400 2350.09 2820 7180 314.000 345.000 47.200 46.500 Hafta SMV 4080 Önce istikrar sonra atilıro Bayan Cresson yeni sanayiteşme poiitikasının devfetin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmas! ve basitieştirilmesi amacına yönelik oiacağına, bunun kamu harcamalannın büyük öiçüde arttınlacağı anlamına gelmedtğint vurguluyor. Fransa'nın yeni başbakanı, son yıiiarda başarıyla uygutanan kamu açıklarım en aza indirme, enflasyonu kontrol altında tutma ve Fransız frangının gücünü koruma politikatarmm devam edeceğirıi de belirttyor, 3975 03 3994 95 2360 2332.09 2790 7000 312.000 345.000 47.000 46.200 Borsadan haberler • Borsa Başkanhğı'nca T. tş Bankası A Teröbl hisse seneüerinde fiyat marjı yanndan itibaren fiyat oluşuncaya kadar serbest bırakıidı. * Dogusan Boru Sanayi'nin olağan genel kurul toplantısında şirketin 1990 yıh kânndan yüzde 4.12 temettü ödenmesi kararlaştınldı. KayıtU sermaye tavanı yükseltilmesiyle iîgili ana sözleşme değişikliği ise çoğunluk sağlanamadığından iîerî bir tarihe erteiendi. • Soksa yönetim kuruiunca, şirketin ödenmiş sermayesinin 11.45 milyar lira bedeHi, 1.35 lira bedeisiz arttınlması kararlaştınldı. Şirketin 1990 yıh olağan genel kurul toplantvsının 21 haziranda yapılacağı açıkiandi. Cressorfdan süperbakanlık Cresson'un hedefterl Fransa'mn yeni başbakanı Bayan Cresson'un önceltkli amaçları ve hedefleri arasmda şurtlar var: }• Fransa'nın Avrupa tek pa2arına geçiş tarihi olan 1933 başına kadar Almanya ile boy ölçüşebilecek bir ekonomik güç haline gelmesi, böylece Avrupa'da Almanya'nın ağırlığını dengeleyebilecek bir rot oynaması; • Işsizlik sorununa köklü çözüm getirecek önlemlerin alınması, yılda 300 bin yeni iş yaratılarak halen yüzde 9.3 olan ışsizlik oranının hızla aşağı çekilmesi. Cresson ışsizlik sorununun ekonomik israfın yanı stra sosyal açıdan da büyük bir israf olduğunu düşünüyor; • Gerek kamu kesiminde gerekse özel kesimde çok daha " fazta kaynağın sanayi yatırımlarına kanalize edilmesinin sağlanması, bunun için gerekli ortamın ve mekanizmaların oluşturulması; Bütün bunlar Rocard döneFransa 'nın yeni başbaka minde ekonomide atılım için m Bdıth Cresson ilk ış oia gerekli istikrar ortamını sağiarak ytilarâtr kafasında olan yan sosyalist yönetimin şimdi birprojeyi uygulamaya koy bu temel üzerinde atıitmı ttiien du ve maiıye, ekonomı, tı gerçekieştirmek için kararit ve caret, sanayi ve telekomüni dinamik nitelikleri ağır basan kcısyan bctkanhktarım tek Bayan Cresson'u göreve çabir stiper bakanlıkta lopla ğırdığını düşündürüyor. Bu öryarak kendinden önceki ka nek bugünün dünyasında binenîn Maliye Bakanı Pier ekonomı aianında atıltm yapre Btreg&voy'u bu yeni sü mak isteyen ülkeierin Fransa l)er bakaıılığın başına geçir gibi ileri sanayileşmiş ülke kodı. Japonya'mn kalkmma numunda bile otsalar, devlesmda çok önemli rol oyna tin rolünü yadsıyan "btrakın dtğı kabul edifen sanayi ve yapsınlar" feisefesiyle sonulıcurel hakunlığım, yuru U ca gıtmeierının pek kolay oisa adıyla MlTVvi örnek aî madığını gösteriyor. önce tudığı belirtilen Bayan Crei tarlı ve disiplinli politikalarla son'un ekonomı ve sanayi kamu açıkiarınt kontrole alile ilgili fonksiyonlarm ço mak, enflasyonu bünyeden ğunu tek bir bakanhk bün atmak ve sağlam bir paraya yesinde toplayarak sonuca kavuşmak gerekiyor. Bu teçabuk gîtmeyi amaçladığı mel üzerinde ataga kalkmak arttaşıtıvor. Yeni süper için ise devletin ekonomideki bakanlığın baştna %etiriten rolünün yeniden tanımlanmaPierre Beregovay ise piyasa ekonomisine inanmış etkili sı ve sanayinin yeniden yapıbir yönetici ve ilkeli bir ma lanmasını kolaylaştıracak ortamın kamuözel kesim işbirliyea oiarak tanımyor. liği içinde hazırlanması gerekiyor. Türkiye'nin bir yandan çok önemli (!) "memleket meseleleri" ile uğraşırken diğer yandan bol kayırmah bir "bırakın yapsınlar" kargaşasında ısrar etmesi ise yarının dünyasında daha da iddlasız bir ülke haline gelmesi için ideal ortamı yaratıyor. Bankalar ne faiz veriyor? (°o Baaka M» !ş Bankası * Akbank Emlakbank vaktflar Bankast Akbank Yapı Kredı Halkbank Türkbank Pamukbank Garantt Bankası ctıbank Sumerbank Töbank (') Osmanlı Bankası Denizbank Şekertank Tütunbank Esbank mar Bankası Egebank 3ışbank Tarişbank İktisat Bankası TEB Demırbank Fınansbank Netbank Adabank TYT 1 fty 3 Ay* 8 A» 11M V a t a b Vatfeli VadeM VaMİ Vadeil 10 10 1051 60 61 57 60 49 49 57 57 "48" ' '57" 49 57 60 49 60 57 61 51 60 55.5 65.5 70.5 55 70 65 61 50 58 53 66 68 69 55 66 52 62 63 49 57 60 56 66 66 68 55 66 55 65 67 52 65 66 65 68 53 55 66 70 50 64 65 53 66 69 55 62 65 68 55 66 65 56 66 66 55 64 68 70 58 68 53 65 66 69 57 62 61 61 "61 61 61 62 75.5 75 63 70 70 64 61 61 72 70 69 76 72 69 75 61 70 66 70 75 76 71 politikası" saptayarak yürürlüğe koyması. Bu amaçla firmalar ve ülkeler arasında işbirliği yapılarak konsorsiyumlar oluşturulması, ortak araştırma geliştirme çabaları harcanması; • Fransa'nın nitelikli insan yetiştirme çabalarını yoğunlaştır 8.80 9.09 6.98 9.68 28.29 8.70 2 53 6.51 9.68 1244 4.17 18.00 •3 57 12.50 15.68 45.00 17.65 14.81 22.99 19.57 17.54 0.00 12.31 25.00 15.38 000 13.89 22.90 11.43 8.57 1540 trr 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 10 (') Salı günunden itibaren geçerti olacak DIKKAT, EVINIZDE İİ HAZİNE OLABİLİR! Bir köşede ya da sandıkta unutulan dededen, babadan kalma eski eşyalar antika olup kıymete bindi. • Kapı tokmağından nargüeye, tombaktan çirüye, eski kartpostallardan halı küime kadar her türlü eski eşya, yüksek fıyatla hemen alıcı buluyor. • Neler antika kabul edüiyor ve kaç liraya satılıyor? ^ PETROL OFİSİ, TÜPRAS VE META$ DOSYASI Hisseleri bu hafta halka satılacak olan Petrol Ofısi ve Tüpraş'm borsada prim yapma şansı var mı? • Borsa üyeleri, yatırımcüarı Metaş için uyardı. • Yeni bir döneme giren borsada bu hafta nasıl oynamalr? CEYAR DAN BEIER TÜRK İSADAMI Banka patronluğundan hapishaneye, Yüce Divan'dan sanayiciliğe uzanan bir öykü... • Türk Ceyar'ının yeni hedefleri ve peşinde olduğu şirketler. Bugün Bayinizde... • Sakıncalı reklamın trajikomik macerası. • Diyanet, turizmcileri kızdırdı. • İslami TV'nin yayın politikası... • Otomatik vezneler eli sıkı çıkü. • Sanayi devi Mercedes yeniden doğuyor. ne karşılığmda? Nüfus cuzdammı kaybettim. Hukunısüzdur. FB BASKANUGINDANİHALE KRALLIĞINA Aldığı ihalelerin toplamı 5 trilyon lirayı geçen Fenerbahçe eski Başkanı Tahsin Kaya'nın bilinmeyen yüzü. HÜSNÜ YAĞMUR Nufus cuzdammı kaybettim. Hükümsuzdur. Nüfus cuzdaı\vmı kaybettim. HükUmsüzdür. Nüfus cuzdammı kaybettim. Hükümsuzdur. ORHAN ENGİN ŞENER tYtGÜN ALEV GÜNGÖR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog